«Ікона Божої Матері, іменована "Всецариця"» p1ar0dpsj81nbot9q202j6p1b6t7
Житія святих,  Ікони

«Ікона Божої Матері, іменована “Всецариця”»

Місяця серпня на 18-й день

Чудотворна ікона Божої Матері, іменована “Всецариця” (грецькою – “Пантанасса”), перебуває на Святій Горі Афон у Греції в соборному храмі Ватопедської обителі, зліва від царських воріт. Ця ікона, невелика за розмірами, написана в XVII столітті, і була благословенням афонського старця Йосипа Ісихаста своїм учням, а в Ватопед вона принесена Йосипом Спілеотом (Печерником) Ватопедським.

На іконі зображена Пречиста Діва в багряному вбранні, що сидить на царському троні. На руках Її – Богонемовля із сувоєм у лівій руці, що благословляє правицею. Правою рукою Богородиця вказує на Свого Царственого Сина, як на Спасителя всіх людей. На задньому плані – два ангели, які з благоговінням осіняють крилами Пречисту Діву.

З розповіді старця Йосипа Ісихаста відомо про перше диво, що сталося біля образу “Всецариці”. Одного разу якийсь юнак увійшов до храму і захотів поклонитися іконі[1]. Раптом лик Богоматері засяяв чудовим світлом, якась невидима сила відкинула юнака, і він упав на землю. Піднявшись, він у страху підбіг до старців-ченців і зі сльозами на очах зізнався їм, що вів нечестиве життя, займався чаклунством і прийшов у монастир, щоб перевірити силу своєї магії на святих іконах. Чудо, що сталося біля ікони Пресвятої Богородиці, назавжди відвернуло юнака від чаклунства, скерувало на шлях покаяння і повернуло на стезю благочестивого життя. Чудотворний образ Божої Матері “Всецариця” шанується як на Афоні, так і далеко за його межами. Саме ім’я ікони – Все-Госпожа, Все-Повелителька – говорить про її особливу, всеосяжну силу. Проявивши свою чудотворну силу вперше проти чарівних чар, “Всецариця” має і благодать зцілення хворих на рак – найстрашнішу з хвороб сучасного людства (але ж поширення захоплення магією, чаклунством та окультизмом християнським світом можна порівняти з ураженням людського організму злоякісною пухлиною).

11 серпня 1995 року список чудотворної ікони “Всецариця” прибув до Росії – в московський дитячий онкологічний центр на Каширці. На молебнях до Божої Матері “Всецариці” моляться хворі діти та їхні батьки з надією на небесну допомогу Заступниці та Цілительки.

У 1997 році один зі списків ікони “Всецариця” було пожертвувано в московський Новоспаський монастир, його шанують як чудотворний і мироточивий.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Всецарица», глас 4

О́бразом Твои́м радостотво́рным,/ Влады́чице, Всецари́це Богоро́дице,/ боле́зни и неду́ги на́ша исцели́/ и от вся́ких бед и напа́стей огради́,// к заступле́нию Твоему́ при́сно прибега́ющих.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Всецарица», глас 8

Новоявле́нней ико́не Богоро́дице Всецари́це предстоя́ще/ и на лик Тоя́ взира́юще,/ со умиле́нием и любо́вию глаго́лем:/ низпосли́, Влады́чице, цельбы́ к Тебе́ притека́ющим,/ и пода́ждь утеше́ние в ско́рби су́щим,/ да, восприе́мше ми́лость, благода́рне воззове́м Ти:// Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

Тропaрь, глaсъ д7:

Џбразомъ твои1мъ радостотв0рнымъ, вLчце, всецRце бцdе, болBзни и3 недyги нaшz и3сцэли2 и3 t всsкихъ бёдъ и3 напaстей њгради2, къ заступлeнію твоемY при1снw прибэгaющихъ.

Кондaкъ, глaсъ }:

Новоsвленнэй їкHнэ бцdэ всецRцэ предстоsще и3 на ли1къ тоS взирaюще, со ўмилeніемъ и3 люб0вію глаг0лемъ: низпосли2, вLчце, цэльбы6 къ тебЁ притекaющымъ, и3 подaждь ўтэшeніе въ ск0рби сyщымъ, да, воспріeмше млcть, благодaрнэ воззовeмъ ти2: рaдуйсz, всецRце, недyги нaшz бlгодaтію и3сцэлsющаz.

Ще в розробці

Знайшли помилку