«Ікона Божої Матері, іменована "Грузинська"» ac23c214ff4d8070bb9682a4bcc619bb
Житія святих,  Ікони

«Ікона Божої Матері, іменована “Грузинська”»

Місяця серпня на 22-й день

Коли 1622 року перський шах Аббас підкорив Грузію, багато християнських святинь викрали, відвезли до Персії та продали російським купцям, які перебували в той час у цій країні. Так Грузинська ікона Божої Матері, прикрашена сріблом і золотом, потрапила до якогось купця Стефана, який зберігав її з глибоким шануванням і благоговінням. У цей самий час у Ярославлі купець Георгій Литкін, у торговельних справах якого Стефан був у Персії, отримав уві сні одкровення про святиню, придбану Стефаном, і наказ відіслати її в Чорногорський монастир Архангельської єпархії, заснований 1603 року. Коли 1629 року Стефан повернувся на Батьківщину і показав ікону Георгію Литкіну, той згадав про своє видіння і вирушив у Двінські межі в Чорногорську обитель (названа вона так тому, що була побудована на гористому й похмурому місці, яке здавна називали Чорною горою; згодом обитель перейменували на Красногорську). Там ікона і прославилася чудотворіннями. 1654 року під час морової виразки ікону принесли до Москви, і ті, хто молився перед нею, уникали смертоносної виразки.

Нині ікона перебуває в храмі Живоначальної Трійці в Нікітниках м. Москви. Безліч списків із Грузинської ікони Божої Матері, що зберігаються і зберігалися раніше в багатьох храмах Москви, храмі святителя Мартіна Сповідника (Вознесіння Господнього) в Олексіївській новій слободі, Раїфській Богородичній гуртожитковій пустелі Казанської єпархії, зруйнованому 1935 року храмі на честь Грузинської ікони Пресвятої Богородиці в Санкт-Петербурзі (при подвір’ї Красногорського Богородицького чоловічого монастиря Архангельської єпархії), свідчать про її глибоке шанування.

У 1658 році з благословення Патріарха Никона було встановлено щорічне святкування Грузинської ікони Божої Матері. Служба була складена 1698 року доглядачем Московської друкарні Феодором Полікарповим.

Богородицю часто називають Заступницею всього роду християнського, а ще – Путівницею. Це два з п’яти основних типів зображення Богоматері на іконах. Саме до типу Дороговказниці, Одигітрії (грец. Οδηγήτρια – вказує Шлях) належить Грузинська ікона Божої Матері. У цій іконографії якнайкраще відображається суть Богородиці. Як на шлюбі в Кані Галілейській Пресвята Богородиця говорить усім: що скаже Він вам, те зробіть (Ін. 2:5) – у цьому все Її служіння, – так і на Грузинській іконі Вона постає Путівницею до Бога і вічного спасіння. Тримає біля серця, на лівій руці немовля Ісуса, а правою рукою вказує на Нього. Богонемовля тримає в лівій руці сувій, а правою благословляє. Голова Божої Матері схиляється до Сина. Усім Своїм виглядом Діва Марія показує спосіб життя християнина: тримати в серці Бога, усіма думками прагнути до Нього і творити заповіді Божі.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Грузинской» (Красногорской), глас 4

Днесь све́тло красу́ется оби́тель Красного́рская,/ и с не́ю ликовству́ет Раи́фская пу́стыня,/ я́ко зарю́ со́лнечную, от восто́ка возсия́вшую, восприи́мши, Влады́чице,/ чудотво́рную Твою́ ико́ну,/ е́юже разгоня́еши мглу искуше́ний и бед от вопию́щих ве́рно:/ изба́ви оби́тель на́шу и вся страны́ христиа́нския от всех наве́т вра́жиих// и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рдная Засту́пница ро́да христиа́нского.

Ин тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Грузинской» (Красногорской), глас 5

Веселя́тся правосла́внии наро́ди,/ ви́дяще, Влады́чице Де́во Богоро́дице,/ Твою́ пречу́дную и чудотво́рную ико́ну,/ и прие́млют врачевство́ душе́вное и теле́сное Твое́ю ми́лостию всегда́./ Те́мже и мы, покланя́ющеся о́ней, усе́рдно Тебе́ вопие́м:/ поми́луй, Блага́я Ма́ти, смире́нныя рабы́ Твоя́/ и изба́ви нас от вся́каго зла и наве́та вра́жия,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Го́спода Иису́са,/ да, спа́сшеся зде, Небе́сное жи́тельство получи́м// человеколю́бием и благода́тию Его́.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Грузинской» (Красногорской), глас 8

Тебе́, Избра́нней от всех родо́в, Бо́жией Ма́тери,/ благода́рственная пе́ния прино́сим,/ прише́ствием честны́я Твоея́ ико́ны, раби́ Твои́, Богоро́дице, озаря́еми,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Ин кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Грузинской» (Красногорской), глас 6

А́ще попуще́нием Боже́ственным/ от рук неве́рных честна́я Твоя́, Влады́чице, ико́на/ поруга́нию подве́ржеся/ и копие́м ва́рвар прободе́на быстъ,/ оба́че во стране́ на́шей Правосла́вней/ любоче́стно все́ми прославля́ется/ и благогове́йно почита́ется,/ сего́ ра́ди Тобо́ю явля́ет слепы́м зре́ние,/ глухи́м слы́шание, немы́м глаго́лание,/ хромы́м хожде́ние, разсла́бленным укрепле́ние,/ ско́рбным утеше́ние и отра́ду./ Сих ра́ди мо́лим Тя, Ми́лосердная Ма́ти,// до конца́ проба́ви ми́лости Твоя́ на нас, я́ко Блага́я.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Грузинской» (Красногорской)

Приими́, Всеблагомо́щная Пречи́стая Госпоже́, Влады́чице Богороди́тельнице, сия́ честны́я да́ры от на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, к Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й су́щей ту́ и послу́шающей моле́ния на́ша, подаю́щи с ве́рою прося́щим по коему́ждо проше́нию исполне́ние: скорбя́щим ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленных и неду́жных исцеля́еши, и от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, и наси́луемых спаса́еши, гре́шных проща́еши, прокаже́нных очища́еши, и ма́лых дете́й ми́луеши, и непло́дныя от непло́дства разреша́еши. Еще́, Госпоже́ Влады́чице, от у́з и темни́ц свобожда́еши, и вся́кия многоразли́чныя стра́сти исцеля́еши, и о́чныя боле́зни уврачу́еши, и от смертоно́сныя я́звы избавля́еши: вся́ бо возмо́жна су́ть хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пречи́стая Богоро́дице! Не преста́й моли́ти о на́с, недосто́йных рабе́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих, и покланя́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве, Пресла́вней и Непоро́чней, сла́вящих, и чту́щих, и пою́щих Тя́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ д7:

Днeсь свётлw красyетсz nби1тель красног0рскаz, и3 съ нeю ликовствyетъ раjfскаz пустhнz, ћкw зарю2с0лнечную, t вост0ка возсіsвшую, воспріи1мши, вLчце, чудотв0рную твою2 їкHну, є4юже разгонsеши мглY и3скушeній и3 бёдъ t вопію1щихъ вёрнw: и3збaви nби1тель нaшу и3 вс‰ стрaны хrті†нскіz t всёхъ навBтъ врaжіихъ и3 сп7си2 дyшы нaшz, ћкw млcрднаz застyпница р0да хrтіaнскагw.

И$нъ тропaрь, глaсъ є7:

Веселsтсz правослaвніи нар0ди, ви1дzще, вLчце дв7о бцdе, твою2 пречyдную и3 чудотв0рную їкHну, и3 пріeмлютъ врачeвство душeвное и3 тэлeсное твоeю млcтію всегдA. тёмже и3 мы2, покланsющесz џнэй, ўсeрднw тебЁ вопіeмъ: поми1луй, бlгaz м™и, смирє1нныz рабы6 тво‰ и3 и3збaви нaсъ t всsкагw ѕлA и3 навёта врaжіz, молsщи сн7а твоего2, гDа їи7са, да, сп7сшесz здЁ, нбcное жи1тельство полyчимъ чlвэколю1біемъ и3 бlгодaтію є3гw2.

Кондaкъ, глaсъ и7:

ТебЁ, и3збрaннэй t всёхъ родHвъ, б9іей м™ри, благодaрствєннаz пBніz прин0симъ, пришeствіемъ чcтнhz твоеS їкHны, раби2 твои2, бцdе, њзарsеми, но, ћкw и3мyщаz держaву непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти2: рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

И$нъ кондaкъ, глaсъ ѕ7:

Ѓще попущeніемъ бжcтвеннымъ t рyкъ невёрныхъ чcтнaz твоS, вLчце, їкHна поругaнію подвeржесz и3 копіeмъ в†рваръ прободeна бhсть, nбaче во странЁ нaшей правослaвнэй любочeстнw всёми прославлsетсz и3 бlгоговёйнw почитaетсz, сегw2 рaди тоб0ю kвлsетъ слэпы6мъ зрёніе, глухи6мъ слhшаніе, нэмы6мъ глаг0ланіе, хромы6мъ хождeніе, разслaблєннымъ ўкрэплeніе, скHрбнымъ ўтэшeніе и3 tрaду. си1хъ рaди м0лимъ тS, млcрднаz м™и, до концA пробaви млcти тво‰ на нaсъ, ћкw бlгaz.

Ще в розробці

Знайшли помилку