...
Житія святих,  Червень

Cвященомученик Дорофей, єпископ Тірський

День пам'яті (н. ст.)

Місяця червня на 5-й день

Священномученик Дорофей під час гоніння на християн в роки правління імператора Діоклітіана (284–305) був єпископом міста Тіра Фінікійського. За євангельським словом (Мф. 10:23), святитель пішов із Тіра й сховався від мучителів. За часів же царювання святого Константина Великого (306–337, пам’ять 21 травня) він повернувся до цього міста, знову посів єпископський престол і керував паствою понад п’ятдесят років, навернувши до християнства безліч язичників.

Коли Юліан Відступник (361–363) став відкрито переслідуати християн, святителю Дорофею було вже більш ніж сто років. Він віддалився із Тіра до Мізійського міста Уд (сучасна Варна). Там його схопили придворні імператора. За відмову принести жертву ідолам святого старця стали жорстоко мучити, і під час катування він віддав душу свою Господу. Це сталося близько 362 року, коли йому було сто сім років.

Священномученику Дорофею дехто приписує складання «Синопсису» — збірника оповідей, а також житій святих пророків і апостолів.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь священномученику Дорофею, епископу Тирскому, глас 5

Нищелю́бием обогати́вся/ и ми́лость воздержа́ния источи́в,/ наслажде́ния Ца́рствия Небе́снаго сподо́бися,/ страда́льчески бе́ды прии́м по ста́де свое́м,/ и апо́столом обре́теся ссе́льник,/ о́тче священному́чениче Дорофе́е,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак священномученику Дорофею, епископу Тирскому, глас 5

Доброде́тельми сия́я, и Боже́ственными уче́нии па́че со́лнца,/ и страда́нии, блаже́нне, облиста́л еси́,/ просвети́л еси́ зе́млю, Дорофе́е, отгна́в мглу многобо́жия и лю́тыя е́реси.// Сего́ ра́ди па́мять твою́ све́тло пра́зднуем.

Тропaрь, глaсъ д7:

И# нрaвwмъ причaстникъ, и3 прест0лwмъ намёстникъ ґпcлwмъ бhвъ, дэsніе њбрёлъ є3си2, бGодохновeнне, въ видёніz восх0дъ: сегw2 рaди сл0во и4стины и3справлsz, и3 вёры рaди пострадaлъ є3си2 дaже до кр0ве, сщ7енномч7ниче дwроfeе, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ є7:

Добродётельми сіsz, и3 бжcтвенными ўчє1ніи пaче с0лнца, и3 страд†ніи, бл7жeнне, њблистaлъ є3си2, просвэти1лъ є3си2 зeмлю, дwроfeе, tгнaвъ мглY многоб0жіz, и3 лю6тыz є4рєси. сегw2 рaди пaмzть твою2 свётлw прaзднуемъ.

Ще в розробці