...
Житія святих,  Червень

Блаженний Ієронім Стридонський

День пам'яті (н. ст.)

Місяця червня на 15-й день

Блаженний Ієронім Стридонський народився в християнській родині в місті Стридоні, що в Далмації і Паннонії. Для завершення освіти батьки послали його до Рима, де він вивчав світські науки. На початку свого життя в столиці юнак захопився мирською метушнею, але незабаром у ньому дозріло рішення докорінно змінити своє життя. Коли юнакові було близько двадцяти років, він прийняв Святе Хрещення. Після цього він відвідав Галлію. Тут у святого Ієроніма прокинулося бажання цілком присвятити себе Богу і прийняти чернецтво.

Близько 372 року блаженний Ієронім повернувся до рідного міста, але батьків у живих уже не застав. На нього лягли турботи про виховання молодшої сестри й молодшого брата Павлиніана. Постриг довелося на деякий час відкласти. Блаженний Ієронім став старанно вивчати Святе Письмо.

Влаштувавши домашні справи, він поїхав на Схід і близько п’яти років прожив в одному сирійському монастирі, поєднуючи роботу над Святим Письмом з суворими аскетичними подвигами. Крім того, святий Ієронім досконало вивчив єврейську та халдейську мови. У цей час почалося його листування з численними особами щодо найрізноманітніших питань. Збереглося до ста двадцяти листів, безперечно написаних блаженним Ієронімом.

У цей час в Антіохії існували розбіжності між прихильниками єпископів Мелетія, Павлина та Віталія. Суперечки досягнули й обителі, де трудився блаженний Ієронім. Внаслідок незгод йому довелося покинути монастир і піти до Антіохії. Тут єпископ Павлин висвятив його в сан пресвітера. Потім блаженний Ієронім відвідав Константинополь, розмовляв зі святителями Григорієм Богословом і Григорієм Ніським, а 381 року вирушив до Рима.

У Римі він продовжував учені праці. Святий папа Дамас I (366–384), який також займався вивченням Святого Письма, наблизив його до себе. Але через викриття блаженним Ієронімом звичаїв тогочасної римської християнської громади утворилася ціла партія недоброзичливців блаженного. Після трирічного перебування в Римі блаженний Ієронім змушений був назавжди покинути це місто. Разом зі своїм братом Павлиніаном і друзями блаженний Ієронім відвідав Святу Землю, ченців Нітрійської пустелі, а 386 року оселився в печері у Вифлеємі, поблизу печери Різдва Христового, де став вести сповнене суворих подвигів життя.

Це був період розквіту його творчої діяльності. Видатний учений свого часу, блаженний Ієронім залишив Церкві багату письмову спадщину: твори догматико-полемічні, морально-аскетичні, праці з тлумачення Святого Письма, праці історичні. Але головним його подвигом був зроблений заново переклад латинською мовою книг Нового і Старого Завіту. Цей переклад під назвою Вульгата став загальновживаним у Західній Церкві.

Блаженний Ієронім з глибоким сумом пережив падіння улюбленого ним міста Рима, завойованого готами 410 року. А за рік блаженного спіткало нове випробування — набіг диких бедуїнів-арабів. Лише милістю Божою громада старого подвижника була врятована від повного розорення.

Святий закінчив своє життя у тій же Вифлеємській печері. Датою смерті блаженного Ієроніма вважається 420 рік. Мощі його були перенесені із Вифлеєма до Рима.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь блаженному Иерониму Стридонскому, глас 3

Вели́ка име́ет тя предста́теля, Богому́дре,/ правосла́вных собра́ние,/ я́коже у́бо преподо́бных еси́ собесе́дник/ и Боже́ственныя прему́дрости соприча́стник,/ та́ко, пречу́дне Иерони́ме,/ Христу́ Бо́гу моли́ся// дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак блаженному Иерониму Стридонскому, глас 8

В преподо́бных преподо́бнейшаго и в блаже́нных блаже́ннейшаго учи́теля,/ пе́сньми восхва́лим Иерони́ма достохва́льнаго,/ ве́рных наста́вника и засту́пника, любо́вию тому́ зову́ще:// ра́дуйся, о́тче Богому́дре.

Тропaрь, глaсъ G:

Вели1ка и3мёетъ тS предстaтелz, бGомyдре, правослaвныхъ собрaніе, ћкоже u4бw прпdбныхъ є3си2 собесёдникъ и3 бжcтвенныz премyдрости сопричaстникъ, тaкw, пречyдне їерwнЂме, хрcтY бGу моли1сz даровaти нaмъ вeлію млcть.

Кондaкъ, глaсъ и7.
Под0бенъ: Взбрaнной воев0дэ:

Въ прпdбныхъ прпdбнэйшаго и3 въ бл7жeнныхъ бл7жeннэйшаго ўчи1телz, пёсньми восхвaлимъ їерwнЂма достохвaльнаго, вёрныхъ настaвника и3 застyпника, люб0вію томY зовyще: рaдуйсz, џтче бGомyдре.

Ще в розробці