...
Житія святих,  Травень

Благовірний великий князь Димитрій Донський

День пам'яті (н. ст.)

Місяця травня на 19-й день / січня на 23-й день — Собор Костромських святих / липня на 6-й день — Собор Радонезьких святих / у неділю перед 26 серпня — Собор Московських святих (перехідне) / місяця вересня на 22-й день — Собор Тульських святих

Благовірний великий князь Московський Димитрій, прозваний Донським, народився 1350 року, “вихований же був він у благочесті та славі, з повчаннями душевними корисними, і з дитячих років полюбив Бога”.

Дитинство святого Димитрія пройшло під безпосереднім впливом святого митрополита Олексія, який був другом і радником батька Димитрія, Іоанна Іоанновича Красного, а після його став вихователем і опікуном майбутнього великого князя. З самої юності Димитрій був долучений до середовища руських подвижників благочестя, що розвинуло високі духовні якості його особистості, навчило терпіння і мужності, подолання себе, сміливості та вміння безбоязно дивитися в обличчя смертельній небезпеці. Починаючи з дев’ятирічного віку, Димитрій бував в Орді і навчився спілкуватися з татарами та розпізнавати їхні наміри й підступність.

У тринадцять років Димитрій став великим князем Московським, виявивши миролюбний норов: він не став позбавляти влади суздальського князя, який претендував на московський престол, і мстити йому. Під керівництвом митрополита Олексія князь розпочав роботу з об’єднання Московської землі, долаючи опір князів Новгородських, Рязанських і Тверських, а також вів боротьбу з постійними зовнішніми супротивниками — Ордою і Литвою.

Творячи Московську державу, святий Димитрій почав з творення власного дому, власної родини. Сімейне життя великокнязівського подружжя проходило під духовним керівництвом святителя Олексія, пізніше — Феодора Симонівського та преподобного Сергія Радонезького, який став хрещеним батьком двох синів із дванадцяти дітей Димитрія Іоанновича та Євдокії Димитріївни.

У 1370-ті роки молодий великий князь Димитрій Іоаннович розпочав боротьбу з Золотою Ордою: 1376 року підкорив Волзьку Болгарію, а 1380 року, отримавши благословення преподобного Сергія Радонезького, виграв битву на Куликовому полі. На честь цієї перемоги благовірний князь побудував монастирі на честь Пресвятої Богородиці.

Життя в безперервних війнах з зовнішніми та внутрішніми ворогами протягом двадцяти шести років змучило князя душевно і тілесно. Відчувши наближення смерті, Димитрій Іоаннович послав за преподобним Сергієм, під керівництвом якого склав духовний заповіт, і 19 травня 1389 року відійшов у вічність до Господа на сорок першому році життя.

Благовірний великий князь Димитрій Донський був канонізований в червні 1988 року Помісним Собором Руської Православної Церкви “на підставі його великих заслуг перед Церквою і народом Божим, а також на підставі його особистого благочестивого життя, яке втілило спасительну християнську ідею пожертвування собою до крові заради блага і порятунку ближніх”.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь благоверному князю Димитрию Донскому, глас 3

Вели́ка обре́те в беда́х тя побо́рника земля́ Ру́сская,/ язы́ки побежда́юща./ Я́коже на Дону́ Мама́еву низложи́л еси́ горды́ню,/ на по́двиг сей прия́в благослове́ние преподо́бнаго Се́ргия,/ та́ко, кня́же Дими́трие,/ Христу́ Бо́гу моли́ся,// дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак благоверному князю Димитрию Донскому, глас 2

По́двиги твои́ми, свя́те Дими́трие,/ страну́ на́шу Бог сохрани́,/ да́вый тебе́ си́лу непобеди́мую./ И ны́не, предста́телю кре́пкий,/ соблюда́й моли́твами святы́ми/ град сей невреди́м// от всех наве́т вра́жиих.

Тропaрь, глaсъ G:

Вели1ка њбрёте въ бэдaхъ тS поб0рника землS рyсскаz, kзhки побэждaюща. ћкоже на донY мамaеву низложи1лъ є3си2 гордhню, на п0двигъ сeй пріsвъ бlгословeніе прпdбнагw сeргіа, тaкw, кнsже дими1тріе, хrтY бGу моли1сz, даровaти нaмъ вeлію млcть.

Кондaкъ, глaсъ в7:

ПHдвиги твои1ми, с™е дими1тріе, странY нaшу бGъ сохрани2, дaвый тебЁ си1лу непобэди1мую. и3 нhнэ, предстaтелю крёпкій, соблюдaй мlтвами с™hми грaдъ сeй невреди1мъ t всёхъ навBтъ врaжіихъ.

Ще в розробці