Апостоли від 70-ти Прохор, Никанор, Тимон і Пармен p1cjfrce8f1b6u1stom17rea30e7
Житія святих,  Липень

Апостоли від 70-ти Прохор, Никанор, Тимон і Пармен

Місяця липня на 28-й день / січня на 4-й день

Святі апостоли від 70-ти Прохор, Никанор, Тимон і Пармен були першими дияконами Церкви Христової.

У книзі Діянь апостолів (Діян. 6:1-6) розповідається, що в Єрусалимі дванадцять апостолів обрали сімох мужів: Стефана, Пилипа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена і Миколу, сповнених Святого Духа й премудрості, і поставили їх на дияконське служіння.

Свята Церква звершує їхню спільну пам’ять 28 липня, хоча вони померли в різний час і в різних місцях.

Святий Прохор спочатку супроводжував первоверховного апостола Петра і від нього поставлений єпископом у місто Нікомідію. Після Успіння Божої Матері Прохор був супутником і співробітником святого апостола Іоанна Богослова і разом з ним був засланий на острів Патмос. Там він записав Одкровення Боже, що було святому апостолу Іоанну, про кінцеві долі світу (Апокаліпсис). Після повернення до Нікомідії святий Прохор навертав язичників до Христа в місті Антіохії і там прийняв мученицьку кончину.

Святий Никанор постраждав того дня, коли був побитий камінням святий первомученик архідиякон Стефан і безліч інших християн.

Святий Тимон був поставлений апостолами єпископом міста Басторії в Аравії і постраждав від іудеїв і язичників за проповідь Євангелія. Його кинули в піч, але силою Божою він вийшов із неї неушкодженим. Переказ Римської церкви говорить, що святий Тимон помер розп’ятим на хресті.

Святий Пармен старанно проповідував Христа в Македонії. Помер він від хвороби, що спіткала його. Існує також думка, що святий Пармен постраждав за Траяна (98-117) в останній рік його царювання, прийнявши мученицьку кончину.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь апостолам, глас 3

Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Кондак апостолам Прохору, Никанору, Тимону и Пармену, диаконам, глас 1

Диа́кони честни́и,/ и самови́дцы Сло́ва,/ и сосу́ди избра́ннии яви́стеся ве́ры,/ Никано́р, Про́хор, Парме́н и Ти́мон, сла́внии,/ те́мже днесь свяще́нную па́мять ва́шу пра́зднуем,// в весе́лии се́рдца вас ублажа́юще.

Тропaрь, глaсъ G:

Ґпcли с™jи, моли1те млcтиваго бGа, да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ №.
Под0бенъ: Ўтр0бу дв7и1чу:

Діaкони честнjи, и3 самови1дцы сл0ва, и3 сосyди и3збрaнніи kви1стесz вёры, ніканHръ, пр0хwръ, пармeна и3 тjмwнъ, слaвніи: тёмже днeсь сщ7eнную пaмzть вaшу прaзднуемъ, въ весeліи сeрдца вaсъ ўбл7жaюще.

Ще в розробці