...
Житія святих,  Травень

Апостол від семидесяти Андроник і свята Юнія

День пам'яті (н. ст.)

Місяця січня на 4-й день — Собор семидесяти апостолів / травня на 17-й день / липня на 30-й день

Святий апостол від семидесяти Андроник і його помічниця в апостольських трудах свята Юнія були родичами апостола Павла. Вони багато потрудилися, проповідуючи Євангеліє язичникам, про що згадує апостол Павло в Посланні до Римлян: «Вітайте Андроніка і Юнію, родичів моїх і в’язнів зі мною, які прославилися між Апостолами і ще раніше мене увірували в Христа» (Рим. 16:7). Святий Андроник був висвячений на єпископа Паннонії, але проповідь його і святої Юнії поширилася й в інші країни, далеко за межі його єпархії. Трудами святих Андроника і Юнії утверджувалася Церква Христова, язичники наверталися до богопізнання, багато язичницьких капищ припинили своє існування, а замість них виникали християнські храми. Зі служби на честь цих святих відомо, що вони мученицьки постраждали за ім’я Христове.

У V столітті, за часів імператорів Аркадія і Гонорія, їхні святі мощі були знайдені в передмісті Константинополя разом з мощами інших мучеників «иже во Евгениевых» (пам’ять 22 лютого).

Благочестивому клірику Миколаю Калліграду було одкровення про те, що серед цих сімнадцяти мучеників знаходяться також мощі святого апостола Андроника. Згодом на цьому місці було побудовано величний храм.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь апостолу Андронику и святой Иунии, глас 3

Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Кондак апостолу Андронику и святой Иунии, глас 2

Звезду́ пресве́тлую,/ Богоразу́мия све́том просве́щшаго язы́ки/ апо́стола Христо́ва Андрони́ка восхва́лим/ и с ним во благове́стии потруди́вшуюся Иуни́ю прему́друю, вопию́ще:// моли́те Христа́ Бо́га непреста́нно о всех нас.

Тропaрь, глaсъ G:

Ґпcли с™jи, моли1те млcтиваго бGа, да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

ЅвэздY пресвётлую, бGоразyміz свётомъ просвёщшаго kзhки, ґпcла хrт0ва ґндронjка восхвaлимъ, и3 съ ни1мъ во бlговёстіи потруди1вшуюсz їунjю премyдрую, вопію1ще: моли1те хrтA бGа непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці