...
Вибрані праці святих отців,  Святитель Іоанн Тобольський (Максимович)

Іліотропіон, або узгодження з Божественною волею

Зміст
УкраїнськаРосійська

Частина перша. Про пізнання волі Божої

Глава I. Про Боже попущення

1

Початок усього вчення, відданого нам Божественною найвищою Премудрістю, Господом нашим Іісусом Христом, полягає в тому, щоб ми, ті, хто вірить у Нього, у всіх справах і словах своїх узгоджувалися з волею Божественною. Спаситель навчав нас цьому протягом усього Свого земного життя словами і ділами, простими промовами і притчами, нарешті, в Собі Самому залишив нам образ християнського життя, нехай за силою своєю наслідуємо Його.

Часть первая. О познании воли Божией

Глава I. О Божием попущении

1

Начало всего учения, преданного нам Божественной высочайшей Премудростью, Господом нашим Иисусом Христом, состоит в том, чтобы мы, верующие в Него, во всех делах и словах своих сообразовались с волей Божественной. Спаситель учил нас этому в течение всей Своей земной жизни словами и делами, простыми речами и притчами, наконец, в Себе Самом оставил нам образ христианской жизни, да по силе своей последуем Ему.