...
Архімандрит Іоанн (Крестьянкін),  Вибрані праці святих отців

Досвід побудови сповіді

Зміст
УкраїнськаРосійська

До читача

Ця книжка склалася з багатьох джерел у міру вживання в молитовний лад Церкви, в досвід духівництва і пастирського піклування.

Безпосереднім матеріалом для цієї збірки стали бесіди архімандрита Іоанна (Крестьянкіна), які проводилися в сімдесяті роки в Псково-Печерському монастирі на першій седмиці Великого посту, після читання покаянного канону Андрія Критського. Багатьом запам’яталися ті вечори трепетного покаянного предстояння перед живим і близьким Богом і власною совістю, запам’яталося викривальне і лікувальне слово пастирського повчання.

Бесіди були записані. Звичайно, що під час переписування і передруку в них з’явилося чимало погрішностей. Видаючи бесіди на прохання паломників і парафіян, ми прагнули не тільки усунути похибки, а й найбільшою мірою зберегти розмовну інтонацію.

К читателю

Эта книга сложилась из многих источников по мере вживания в молитвенный строй Церкви, в опыт духовничества и пастырского душепопечения.

Непосредственным материалом для этого сборника стали беседы архимандрита Иоанна (Крестьянкина), которые проводились в семидесятые годы в Псково-Печерском монастыре на первой седмице Великого поста, после чтения покаянного канона Андрея Критского. Многим запомнились те вечера трепетного покаянного предстояния перед живым и близким Богом и собственной совестью, запомнилось обличающее и врачующее слово пастырского назидания.

Беседы были записаны. Естественно, что при переписывании и перепечатке в них появилось немало погрешностей. Издавая беседы по просьбе паломников и прихожан, мы стремились не только устранить погрешности, но и в наибольшей степени сохранить разговорную интонацию.

Знайшли помилку