...

Тріодь постова, п’ятниця 1-ї седмиці

Гражданським шрифтомЦерковнослов'янськоюУкраїнськоюГрецькою

Служба в пятницу первой седмицы Великого поста

 

Последование Утрени

Священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веков. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалмы 19 и 20.

Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою, и всесожже́ние твое ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твоем и во и́мя Го́спода Бо́га нашего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего, услы́шит его с небесе́ свята́го Своего, в си́лах спасе́ние десни́цы Его. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га нашего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца его дал еси́ ему, и хоте́ния устну́ его не́си лиши́л его. Я́ко предвари́л еси́ его благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ его вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у тебе́, и дал еси́ ему долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва его спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си ему благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши его ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя всем врагом Твои́м, десни́ца Твоя да обря́щет вся ненави́дящия Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего, Госпо́дь гне́вом Своим смяте́т я́, и снест их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твоих угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

И тропари сия:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́: побе́ды на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твоим жи́тельство.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Вознесы́йся на Крест во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же: возвесели́ нас си́лою Твое́ю, побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра, непобеди́мую побе́ду.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Предста́тельство стра́шное и непосты́дное, не пре́зри, Блага́я, моли́тв на́ших, Всепе́тая Богоро́дице, утверди́ правосла́вных жи́тельство, спаси́ ве́рныя лю́ди Твоя́ и пода́ждь им с небесе́ побе́ду, зане́ родила́ еси́ Бо́га, еди́на Благослове́нная.

Священник: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе (имя) и о Господи́не на́шем Преосвяще́ннейшем епи́скопе (или: архиепи́скопе, или: митрополи́те, имя, егоже есть область), и о всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся за всю бра́тию и за вся христиа́ны.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Священник: Яко ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Сла́ва Святе́й и Единосу́щней и Животворя́щей и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Чтец глаголет шестопсалмие (псалмы 3, 37, 62, 87, 102, 142).

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Трижды.)

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Дважды.)

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ моей: несть спасе́ния ему в Бо́зе его. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя и вознося́й главу́ мою. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющия ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое.

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою. Несть исцеле́ния в пло́ти моей от лица́ гне́ва Твоего, несть ми́ра в косте́х моих от лица́ грех моих. Я́ко беззако́ния моя превзыдо́ша главу́ мою, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти моей. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобою все жела́ние мое, и воздыха́ние мое от Тебе не утаи́ся. Се́рдце мое смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мною. Дру́зи мои и и́скреннии мои пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои отдале́че мене́ ста́ша, и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст своих. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х своих обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои: и внегда́ подвижа́тися нога́м моим, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя предо мною есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ моем. Врази́ же мои живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я воз блага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою, Го́споди спасе́ния моего́.

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою, Го́споди спасе́ния моего́.

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе у́тренюю, возжада́ Тебе душа́ моя, коль мно́жицею Тебе плоть моя, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе, ви́дети силу Твою и славу Твою. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя па́че живо́т, устне́ мои похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ моем, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя. А́ще помина́х Тя на посте́ли моей, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя по Тебе, мене́ же прия́т десни́ца Твоя. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

На у́тренних поуча́хся в Тя, я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся.

Прильпе́ душа́ моя по Тебе, мене́ же прия́т десни́ца Твоя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И исходит священник от алтаря и глаголет молитвы утренния тайно, пред святыми дверьми.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя: приклони́ у́хо

Твое к моле́нию моему, я́ко испо́лнися зол душа́ моя, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя, и вся во́лны Твоя наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых моих от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе ру́це мои. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреси́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою, и и́стину Твою в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя, и пра́вда Твоя в земли́ забве́нней? И аз к Тебе, Го́споди, воззва́х, и у́тро моли́тва моя предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою, отвраща́еши лице́ Твое от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых моих от страстей.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю.

Да вни́дет пред Тя моли́тва моя: приклони́ у́хо Твое к моле́нию моему.

Благослови́, душе́ моя, Го́спода, и вся вну́тренняя моя и́мя свято́е Его. Благослови́, душе́ моя, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его, очища́ющаго вся беззако́ния твоя, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя. Щедр и ми́лостив Госпо́дь, долготерпели́в и многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ в век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою на боя́щихся Его. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е его, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т. Я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его, и пра́вда Его на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его, и по́мнящих за́поведи Его твори́ти я́. Госпо́дь на небеси́ угото́ва престо́л Свой, и Ца́рство Его все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его, услы́шати глас слове́с Его. Благослови́те Го́спода вся си́лы Его, слуги́ Его, творя́щии во́лю Его. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его. На вся́ком ме́сте влады́чествия Его, благослови́, душе́ моя, Го́спода.

На вся́ком ме́сте влады́чествия Его, благослови́, душе́ моя, Го́спода.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою, внуши́ моле́ние мое во и́стине Твоей, услы́ши мя в пра́вде Твоей: и не вни́ди в суд с рабо́м Твоим, я́ко не оправди́тся пред Тобою всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твоих, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе ру́це мои, душа́ моя, я́ко земля́ безво́дная Тебе. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего от Мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь, во́ньже пойду́, я́ко к Тебе взях ду́шу мою. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя и погуби́ши вся стужа́ющия души́ моей, я́ко аз раб Твой есмь.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твоей и не вни́ди в суд с рабо́м Твоим.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твоей и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

По шестопсалмии ектения великая:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ наших, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ми́ре всего ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й, и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих вонь, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе (имя) и о Господи́не нашем Преосвяще́ннейшем епи́скопе (или: архиепи́скопе, или: митрополи́те, имя, егоже есть область), честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Богохрани́мей стране́ нашей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О гра́де сем, вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И возглашает диакон, аще есть, или священник (по гласу Октоиха):

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Стих 1: От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

Лик: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Стих 2: Правде научи́теся, живу́щии на земли́.

Лик: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Стих 3: За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя.

Лик: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Стих 4: Приложи́ им зла, Го́споди, приложи́ зла сла́вным земли́.

Лик: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Чтец глаголет Троичны Октоиха прилучившагося гласа (зри Приложение).

По первом тропаре лик поет:

Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, си́лою Креста́ Твоего́ сохрани́ нас, Го́споди.

По втором:

Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй на́с.

По третьем:

Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И чтется кафисма 13-я.

Псалом песни, в день субботный, 91.

Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти имени Твоему́, Вы́шний: возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́ и и́стину Твою на вся́ку нощь, в десятостру́ннем псалти́ри с пе́снию в гу́слех. Я́ко возвесели́л мя еси́, Го́споди, в творе́нии Твое́м, и в де́лех руку́ Твое́ю возра́дуюся. Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя, Го́споди, зело́ углуби́шася помышле́ния Твоя. Муж безу́мен не позна́ет, и неразуми́в не разуме́ет сих. Внегда́ прозябо́ша гре́шницы я́ко трава́, и пронико́ша вси де́лающии беззако́ние, я́ко да потребя́тся в век ве́ка. Ты же Вы́шний во век, Го́споди. Я́ко се врази́ Твои, Го́споди, я́ко се врази́ Твои поги́бнут, и разы́дутся вси де́лающии беззако́ние. И вознесе́тся я́ко единоро́га рог мой, и ста́рость моя в еле́и масти́те. И воззре́ о́ко мое на враги́ моя, и востаю́щия на мя лука́внующия услышит у́хо мое. Пра́ведник я́ко фи́никс процвете́т, я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится. Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т, еще́ умно́жатся в ста́рости масти́те, и благоприе́млюще бу́дут. Да возвестя́т, я́ко прав Госпо́дь Бог наш, и несть непра́вды в Нем.

В день предсубботный, внегда населися земля, хвала песни Давиду, 92.

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся, облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася, ибо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. Гото́в престо́л Твой отто́ле: от ве́ка Ты еси́. Воздвиго́ша ре́ки, Го́споди, воздвиго́ша ре́ки гла́сы своя. Во́змут ре́ки сотре́ния своя, от гласо́в вод мно́гих. Ди́вны высоты́ морски́я, ди́вен в высо́ких Госпо́дь. Свиде́ния Твоя уве́ришася зело́, до́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.

Псалом Давиду, в четвертый субботы, 93.

Бог отмще́ний Госпо́дь, Бог отмще́ний не обину́лся есть. Вознеси́ся, Судя́й земли́, возда́ждь воздая́ние го́рдым. Доко́ле гре́шницы, Го́споди, доко́ле гре́шницы восхва́лятся? Провеща́ют и возглаго́лют непра́вду, возглаго́лют вси де́лающии беззако́ние? Лю́ди Твоя, Го́споди, смири́ша и достоя́ние Твое озло́биша. Вдови́цу и си́ра умори́ша и прише́льца уби́ша, и ре́ша: не у́зрит Госпо́дь, ниже́ уразуме́ет Бог Иа́ковль. Разуме́йте же безу́мнии в лю́дех, и бу́ии некогда умудри́теся. Насажде́й у́хо, не слы́шит ли? Или́ созда́вый о́ко, не сматря́ет ли? Наказу́яй язы́ки, не обличи́т ли, уча́й челове́ка ра́зуму? Госпо́дь весть помышле́ния челове́ческая, я́ко суть су́етна. Блаже́н челове́к, его́же а́ще нака́жеши, Го́споди, и от зако́на Твоего́ научи́ши его, укроти́ти его от дней лю́тых, до́ндеже изры́ется гре́шному я́ма. Я́ко не отри́нет Госпо́дь люде́й Своих, и достоя́ния Своего́ не оста́вит, до́ндеже пра́вда обрати́тся на суд, и держа́щиися ея́ вси пра́вии се́рдцем. Кто воста́нет ми на лука́внующия? Или́ кто спредста́нет ми на де́лающия беззако́ние? А́ще не Госпо́дь помо́гл бы ми, вма́ле всели́лася бы во ад душа́ моя́. А́ще глаго́лах: подви́жеся нога́ моя, ми́лость Твоя, Го́споди, помога́ше ми. По мно́жеству боле́зней моих в се́рдце мое́м, утеше́ния Твоя́ возвесели́ша ду́шу мою. Да не прибу́дет Тебе́ престо́л беззако́ния, созида́яй труд на повеле́ние. Уловя́т на ду́шу пра́ведничу, и кровь непови́нную осу́дят. И бысть мне Госпо́дь в прибе́жище, и Бог мой в по́мощь упова́ния моего́. И возда́ст им Госпо́дь беззако́ние их, и по лука́вствию их погуби́т я́ Госпо́дь Бог.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Хвала песни Давиду, не надписан у еврей, 94.

Прииди́те, возра́дуемся Го́сподеви, воскли́кнем Бо́гу Спаси́телю на́шему: предвари́м лице́ Его во испове́дании, и во псалме́х воскли́кнем Ему́. Я́ко Бог ве́лий Госпо́дь, и Царь ве́лий по всей земли́, я́ко в руце́ Его вси концы́ земли́, и высоты́ гор Того суть. Я́ко Того́ есть мо́ре, и Той сотвори́ е́, и су́шу ру́це Его́ созда́сте. Прииди́те поклони́мся и припаде́м Ему, и воспла́чемся пред Го́сподем сотво́ршим нас: я́ко Той есть Бог наш, и мы лю́дие па́жити Его́, и о́вцы руки́ Его́. Днесь а́ще глас Его услы́шите, не ожесточи́те серде́ц ва́ших, я́ко в прогне́вании, по дни искуше́ния в пусты́ни, во́ньже искуси́ша Мя отцы́ ва́ши, искуси́ша Мя, и ви́деша дела́ Моя. Четы́редесять лет негодова́х ро́да того́, и рех: при́сно заблужда́ют се́рдцем, ти́и же не позна́ша путе́й Моих, я́ко кля́хся во гне́ве Моем, а́ще вни́дут в поко́й Мой.

Хвала песни Давиду, внегда дом созидашеся по пленении, не надписан у еврей, 95.

Воспо́йте Го́сподеви пе́снь но́ву, воспо́йте Го́сподеви вся земля́, воспо́йте Го́сподеви, благослови́те и́мя Его, благовести́те день от дне спасе́ние Его. Возвести́те во язы́цех сла́ву Его, во всех лю́дех чудеса́ Его. Я́ко ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́, стра́шен есть над все́ми бо́ги. Я́ко вси бо́зи язы́к бе́сове: Госпо́дь же небеса́ сотвори́. Испове́дание и красота́ пред Ним, святы́ня и великоле́пие во святи́ле Его. Принеси́те Го́сподеви оте́чествия язы́к, принеси́те Го́сподеви сла́ву и честь. Принеси́те Го́сподеви сла́ву и́мени Его, возми́те же́ртвы, и входи́те во дворы́ Его. Поклони́теся Го́сподеви во дворе́ святе́м Его, да подви́жится от лица́ Его вся земля́. Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся, ибо испра́ви вселе́нную, я́же не подви́жится: су́дит лю́дем пра́востию. Да возвеселя́тся небеса́, и ра́дуется земля́, да подви́жится мо́ре и исполне́ние его. Возра́дуются поля́, и вся я́же на них, тогда́ возра́дуются вся древа́ дубра́вная. От лица́ Госпо́дня, я́ко гряде́т, я́ко гряде́т суди́ти земли́, суди́ти вселе́нней в пра́вду, и лю́дем и́стиною Свое́ю.

Псалом Давиду, егда земля его устрояшеся, не надписан у еврей, 96.

Госпо́дь воцари́ся, да ра́дуется земля́, да веселя́тся о́строви мно́зи. О́блак и мрак о́крест Его, пра́вда и судьба́ исправле́ние престо́ла Его. Огнь пред Ним преды́дет, и попалит о́крест враги́ Его. Освети́ша мо́лния Его́ вселе́нную: ви́де, и подви́жеся земля́. Го́ры я́ко воск раста́яша от лица́ Госпо́дня, от лица́ Го́спода всея́ земли́. Возвести́ша небеса́ пра́вду Его, и ви́деша вси лю́дие сла́ву Его. Да постыдя́тся вси кла́няющиися истука́нным, хва́лящиися о и́долех свои́х, поклони́теся Ему, вси А́нгели Его. Слы́ша и возвесели́ся Сио́н, и возра́довашася дще́ри иуде́йския, суде́б ради Твоих, Го́споди. Я́ко Ты Госпо́дь Вы́шний над все́ю земле́ю, зело́ превозне́слся еси́ над все́ми бо́ги. Лю́бящии Го́спода, ненави́дите зла́я, храни́т Госпо́дь ду́ши преподо́бных Своих, из руки́ гре́шничи изба́вит я́. Свет возсия́ пра́веднику, и пра́вым се́рдцем весе́лие. Весели́теся, пра́веднии, о Го́споде и испове́дайте па́мять Святы́ни Его.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Святому Ду́ху.

Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом Давиду, 97.

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, я́ко ди́вна сотвори́ Госпо́дь. Спасе́ Его десни́ца Его, и мы́шца свята́я Его. Сказа́ Госпо́дь спасе́ние Свое́, пред язы́ки откры́ пра́вду Свою. Помяну́ ми́лость Свою Иа́кову, и и́стину Свою́ до́му Изра́илеву, ви́деша вси концы́ земли́ спасе́ние Бо́га на́шего. Воскли́кните Бо́гови вся земля́, воспо́йте, и ра́дуйтеся, и по́йте. По́йте Го́сподеви в гу́слех, в гу́слех и гла́се псало́мсте. В труба́х ко́ваных и гла́сом трубы́ ро́жаны воструби́те пред Царе́м Го́сподем. Да подви́жится мо́ре и исполне́ние его, вселе́нная и вси живу́щии на ней. Ре́ки воспле́щут руко́ю вку́пе, го́ры возра́дуются от лица́ Госпо́дня, я́ко гряде́т, я́ко и́дет суди́ти земли́, суди́ти вселе́нней в пра́вду, и лю́дем пра́востию.

Псалом Давиду, 98.

Госпо́дь воцари́ся, да гне́ваются лю́дие: седя́й на Херуви́мех, да подви́жится земля́. Госпо́дь в Сио́не вели́к, и высо́к есть над все́ми людьми́. Да испове́дятся и́мени Твоему́ вели́кому, я́ко стра́шно и свя́то есть. И честь царе́ва суд лю́бит: Ты угото́вал еси́ правоты́, суд и пра́вду во Иа́кове Ты сотвори́л еси́. Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего, и покланя́йтеся подно́жию но́гу Его́, я́ко свя́то есть. Моисе́й и Ааро́н во иере́ех Его, и Саму́ил в призыва́ющих и́мя Его: призыва́ху Го́спода, и Той послу́шаше их. В столпе́ о́блачне глаго́лаше к ним: я́ко храня́ху свиде́ния Его и повеле́ния Его, я́же даде́ им. Го́споди Бо́же наш, Ты послу́шал еси́ их: Бо́же, Ты ми́лостив быва́л еси́ им, и мща́я на вся начина́ния их. Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего, и покланя́йтеся в горе́ святе́й Его, я́ко Свят Госпо́дь Бог наш.

Псалом Давиду, во исповедание, 99.

Воскли́кните Бо́гови вся земля́, рабо́тайте Го́сподеви в весе́лии, вни́дите пред Ним в ра́дости. Уве́дите, я́ко Госпо́дь Той есть Бог наш: Той сотвори́ нас, а не мы, мы же лю́дие Его и о́вцы па́жити Его. Вни́дите во врата́ Его во испове́дании, во дворы́ Его в пе́ниих: испове́дайтеся Ему, хвали́те имя Его. Я́ко благ Госпо́дь, в век ми́лость Его, и да́же до ро́да и ро́да и́стина Его.

Псалом Давиду, 100.

Ми́лость и суд воспою́ Тебе, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего посреде́ до́му моего. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щия преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от Мене лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мною: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающия беззако́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Таже седальны крестные Октоиха прилучившагося гласа (зри Приложение).

Аще же прилучится Минеи святый, имеяй кондак, мученичен Октоиха (зри Приложение) чтется зде с припевом: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И чтется кафисма 14-я.

Молитва нищаго, егда уныет, и пред Господем пролиет моление свое, 101.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою, и вопль мой к Тебе́ да прии́дет. Не отврати́ лица́ Твоего от Мене́: во́ньже а́ще день скорблю́, приклони́ ко мне у́хо Твое: во́ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя. Я́ко исчезо́ша я́ко дым дни́е мои, и ко́сти моя я́ко суши́ло сосхо́шася. Уя́звен бых я́ко трава́, и и́зсше се́рдце мое, я́ко забы́х сне́сти хлеб мой. От гла́са воздыха́ния моего прильпе́ кость моя пло́ти моей. Уподо́бихся нея́сыти пусты́нней, бых я́ко нощны́й вран на ны́рищи. Бдех и бых я́ко пти́ца осо́бящаяся на зде. Весь день поноша́ху ми врази́ мои, и хва́лящии мя мною кленя́хуся. Зане́ пе́пел я́ко хлеб ядя́х, и питие́ мое с пла́чем растворя́х. От лица́ гне́ва Твоего и я́рости Твоея́: я́ко возне́с низве́ргл мя еси́. Дни́е мои я́ко сень уклони́шася, и аз я́ко се́но изсхо́х. Ты же, Го́споди, во век пребыва́еши, и па́мять Твоя в род и род. Ты воскре́с уще́дриши Сио́на, я́ко вре́мя уще́дрити его, я́ко прии́де вре́мя. Я́ко благоволи́ша раби́ Твои ка́мение его, и персть его уще́дрят. И убоя́тся язы́цы и́мене Госпо́дня, и вси ца́рие зе́мстии сла́вы Твоея́. Я́ко сози́ждет Госпо́дь Сио́на, и явится во сла́ве Своей. Призре́ на моли́тву смире́нных, и не уничижи́ моле́ния их. Да напи́шется сие́ в род ин, и лю́дие зи́ждемии восхва́лят Го́спода. Я́ко прини́че с высоты́ святы́я Своея́, Госпо́дь с небесе́ на зе́млю призре́, услы́шати воздыха́ние окова́нных, разреши́ти сы́ны умерщвле́нных, возвести́ти в Сио́не и́мя Госпо́дне, и хвалу́ Его во Иерусали́ме. Внегда́ собра́тися лю́дем вку́пе и царе́м, е́же рабо́тати Го́сподеви. Отвеща́ Ему на́ пути́ кре́пости Его: умале́ние дней моих возвести́ ми. Не возведи́ мене́ во преполове́ние дней мои́х: в ро́де родо́в ле́та Твоя. В нача́лех Ты, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ Твое́ю суть небеса́. Та поги́бнут, Ты же пребыва́еши, и вся я́ко ри́за обетша́ют, и я́ко оде́жду свие́ши я́, и изменя́тся. Ты же то́йжде еси́, и ле́та Твоя не оскуде́ют. Сы́нове раб Твоих вселя́тся, и се́мя их во век испра́вится.

Псалом Давиду, 102.

Благослови́, душе́ моя, Го́спода, и вся вну́тренняя моя, и́мя свято́е Его. Благослови́, душе́ моя, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его, очища́ющаго вся беззако́ния твоя, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя. Щедр и ми́лостив Госпо́дь, долготерпели́в и многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ в век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою на боя́щихся Его. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е его, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его, и пра́вда Его на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его, и по́мнящих за́поведи Его твори́ти я́. Госпо́дь на небеси́ угото́ва престо́л Свой, и Ца́рство Его все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода, вси А́нгели Его, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его, услы́шати глас слове́с Его. Благослови́те Го́спода, вся си́лы Его, слуги́ Его, творя́щии во́лю Его. Благослови́те Го́спода, вся дела́ Его, на вся́ком ме́сте влады́чествия Его, благослови́, душе́ моя, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом Давиду, о мирстем бытии, 103.

Благослови́, душе́ моя, Го́спода. Го́споди Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́, во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Одея́йся све́том я́ко ри́зою, простира́яй не́бо я́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя, полага́яй о́блаки на восхожде́ние Свое, ходя́й на крилу́ ве́треню. Творя́й А́нгелы Своя ду́хи, и слуги́ Своя пла́мень о́гненный. Основа́яй зе́млю на тве́рди ея́, не преклони́тся в век ве́ка. Бе́здна я́ко ри́за одея́ние ея́, на гора́х станут во́ды, от запреще́ния Твоего побе́гнут, от гла́са гро́ма Твоего убоя́тся. Восхо́дят го́ры, и низхо́дят поля́ в ме́сто, е́же основа́л еси́ им. Преде́л положил еси́, его́же не пре́йдут, ниже́ обратя́тся покры́ти зе́млю. Посыла́яй исто́чники в де́брех, посреде́ гор про́йдут во́ды. Напая́ют вся зве́ри се́льныя, ждут она́гри в жа́жду свою. На ты́х пти́цы небе́сныя привита́ют, от среды́ ка́мения дадя́т глас. Напая́яй го́ры от превы́спренних Своих, от плода́ дел Твои́х насы́тится земля́. Прозяба́яй траву́ ското́м, и злак на слу́жбу челове́ком, извести́ хлеб от земли́. И вино́ весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́т. Насы́тятся древа́ польска́я, ке́дри лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. Та́мо пти́цы вогнездя́тся, ероди́ево жили́ще предводи́тельствует и́ми. Го́ры высо́кия еле́нем, камень прибе́жище за́яцем. Сотвори́л есть луну́ во времена́, со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тьму, и бысть нощь, в не́йже про́йдут вси зве́рие дубра́внии. Ски́мни рыка́ющии восхи́тити, и взыска́ти от Бо́га пи́щу себе. Возсия́ со́лнце, и собра́шася, и в ло́жах сво́их ля́гут. Изы́дет челове́к на де́ло свое, и на де́лание свое до ве́чера. Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́, испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́. Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное, та́мо га́ди, и́хже несть числа́, живо́тная малая с вели́кими, та́мо корабли́ препла́вают, змий сей, его́же создал еси́ руга́тися ему. Вся к Тебе ча́ют, да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя. Да́вшу Тебе́ им, соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку, вся́ческая испо́лнятся бла́гости, отвра́щшу же Тебе лице́, возмяту́тся, оты́меши дух их, и исче́знут, и в персть свою возвратя́тся. По́слеши Ду́ха Твоего́, и сози́ждутся, и обнови́ши лице́ земли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, возвесели́тся Госпо́дь о де́лех Своих, призира́яй на зе́млю, и творя́й ю́ трясти́ся, прикаса́яйся гора́м, и дымя́тся. Воспою́ Го́сподеви в животе́ моем, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь, да услади́тся Ему́ бесе́да моя, аз же возвеселю́ся о Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от земли́, и беззако́нницы, я́коже не бы́ти им. Благослови́, душе́ моя, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Святому Ду́ху.

Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилуиа, 104.

Испове́дайтеся Го́сподеви, и призыва́йте и́мя Его, возвести́те во язы́цех дела́ Его. Воспо́йте Ему и по́йте Ему, пове́дите вся чудеса́ Его. Хвали́теся о имени святе́м Его, да возвесели́тся се́рдце и́щущих Го́спода. Взыщи́те Го́спода, и утверди́теся, взыщи́те лица́ Его вы́ну. Помяните чудеса́ Его, я́же сотвори́, чудеса Его, и судьбы́ уст Его. Се́мя Авраа́мле раби́ Его, сы́нове Иа́ковли избра́ннии Его. Той Госпо́дь Бог наш, по всей земли́ судьбы́ Его. Помяну́ в век заве́т Свой, сло́во, е́же запове́да в ты́сящи родо́в, е́же завеща́ Авраа́му, и кля́тву Свою Исаа́ку. И поста́ви ю́ Иа́кову в повеле́ние, и Изра́илю в заве́т ве́чен, глаго́ля: тебе́ дам зе́млю Ханаа́ню, у́же достоя́ния ва́шего, внегда́ бы́ти им ма́лым число́м, мале́йшим и прише́льцем в ней. И преидо́ша от язы́ка в язык, и от ца́рствия в лю́ди и́ны. Не оста́ви челове́ка оби́дети их, и обличи́ о них цари́. Не прикаса́йтеся пома́занным Моим, и во проро́цех Моих не лука́внуйте. И призва́ глад на зе́млю, вся́ко утвержде́ние хле́бное сотры́. Посла́ пред ни́ми челове́ка: в раба́ про́дан бысть Ио́сиф. Смири́ша во око́вах но́зе его, желе́зо про́йде душа́ его́, до́ндеже прии́де сло́во Его, сло́во Госпо́дне разжже́ его. Посла́ царь и разреши́ его: князь люде́й, и оста́ви его. Поста́ви его господи́на до́му своему́, и кня́зя всему́ стяжа́нию своему́, наказа́ти кня́зи его я́ко себе́, и старцы его умудри́ти. И вни́де Изра́иль во Еги́пет, и Иа́ков прише́льствова в зе́млю Ха́мову. И возрасти́ лю́ди своя зело́, и укрепи́ я́ па́че враго́в их. Преврати́ се́рдце их возненави́дети лю́ди Его, лесть сотвори́ти в рабе́х Его. Посла́ Моисе́я раба́ Своего́, Ааро́на, его́же избра́ Себе́. Положи́ в них словеса́ зна́мений Своих, и чуде́с Своих в земли́ Ха́мове. Посла́ тьму и помрачи́, яко преогорчи́ша словеса́ Его. Преложи́ во́ды их в кровь, и измори́ ры́бы их. Воскипе́ земля́ их жа́бами в сокро́вищницах царе́й их. Рече́, и приидо́ша пе́сия му́хи, и скни́пы во вся преде́лы их. Положи́ дожди́ их гра́ды, огнь попаля́ющ в земли́ их, и порази́ виногра́ды их и смо́квы их, и сотры́ вся́кое дре́во преде́л их. Рече́, и приидо́ша пру́зи и гу́сеницы, и́мже не бе́ числа́. И снедо́ша вся́ку траву́ в земли́ их, и поядо́ша всяк плод земли́ их. И порази́ вся́каго пе́рвенца в земли́ их, нача́ток вся́каго труда́ их, и изведе́ я́ с сребро́м и зла́том, и не бе́ в коле́нах их боля́й. Возвесели́ся Еги́пет во исхожде́нии их, я́ко нападе́ страх их на ня́. Распростре́ о́блак в покро́в им, и огнь, е́же просвети́ти им но́щию. Проси́ша, и приидо́ша кра́стели, и хле́ба небе́снаго насы́ти я́, разве́рзе ка́мень и потеко́ша во́ды, потеко́ша в безво́дных ре́ки, я́ко помяну́ сло́во свято́е Свое́, е́же ко Авраа́му, рабу́ Своему́. И изведе́ лю́ди Своя́ в ра́дости, и избра́нныя Своя́ в весе́лии. И даде́ им страны́ язы́к, и труды́ люде́й насле́доваша, я́ко да сохраня́т оправда́ния Его и зако́на Его взы́щут.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веков. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Седален Триоди, господина Иосифа, глас 2:

Подобен: Благообра́зный Ио́сиф:

Страстьми́ Твои́ми безстра́стие всем дая́й, Человеколю́бче, стра́сти пло́ти моея́ умертви́в Кресто́м Боже́ственным, сподо́би ви́дети и Свято́е Воскресе́ние Твое́, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Страстьми́ Твои́ми безстра́стие всем дая́й, Человеколю́бче, стра́сти пло́ти моея́ умертви́в Кресто́м Боже́ственным, сподо́би ви́дети и Свято́е Воскресе́ние Твое́, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

КрестоБогородичен: Честны́м Кресто́м Сы́на Твоего́ сохраня́еми, Влады́чице, Чи́стая, Богоро́дице, вся́кий прило́г борца́ вси удо́бь побежда́ем. Те́мже Тя по до́лгу при́сно ублажа́ем я́ко Ма́терь Бо́жию, и еди́ну наде́жду душ на́ших.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И чтется кафисма 15-я.

Аллилуиа, 105.

Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его. Кто́ возглаго́лет си́лы Госпо́дни? Слы́шаны сотвори́т вся хвалы́ Его? Блаже́ни храня́щии суд и творя́щии пра́вду во вся́кое вре́мя. Помяни́ нас, Го́споди, во благоволе́нии люде́й Твоих, посети́ нас спасе́нием Твоим. Ви́дети во бла́гости избра́нныя Твоя, возвесели́тися в весе́лии языка Твоего, хвали́тися с достоя́нием Твоим. Согреши́хом со отцы́ на́шими, беззако́нновахом, непра́вдовахом. Отцы́ на́ши во Еги́пте не разуме́ша чуде́с Твоих, ни помяну́ша мно́жества ми́лости Твоея́ и преогорчи́ша восходя́ще в Чермно́е мо́ре. И спасе́ их и́мене Своего ра́ди, сказа́ти си́лу Свою, и запрети́ Чермно́му мо́рю, и изся́че, и наста́ви я в бе́здне, я́ко в пусты́ни. И спасе́ я́ из руки́ ненави́дящих, и изба́ви я из руки́ врагов. Покры́ вода́ стужа́ющия им, ни еди́н от них избы́сть. И ве́роваша словеси́ Его, и воспе́ша хвалу́ Его. Ускори́ша, забы́ша дела́ Его, не стерпе́ша сове́та Его: и похоте́ша жела́нию в пусты́ни, и искуси́ша Бо́га в безво́дней. И даде́ им проше́ние их, посла́ сы́тость в ду́ши их. И прогне́ваша Моисе́я в стану́, Ааро́на свята́го Госпо́дня. Отве́рзеся земля́ и пожре́ Дафа́на, и покры́ на со́нмищи Авиро́на, и разжже́ся огнь в со́нме их, пла́мень попали́ гре́шники. И сотвори́ша тельца́ в Хори́ве, и поклони́шася истука́нному, и измени́ша сла́ву Его в подо́бие тельца́ яду́щаго траву́, и забы́ша Бо́га спаса́ющаго их, сотво́ршаго ве́лия во Еги́пте, чуде́са в земли́ Ха́мове, стра́шная в мо́ри Чермне́м. И рече́ потреби́ти их, а́ще не бы Моисе́й, избра́нный Его, стал в сокруше́нии пред Ним, возврати́ти я́рость Его, да не погуби́т их. И уничижи́ша зе́млю жела́нную, не я́ша ве́ры словеси́ Его, и поропта́ша в селе́ниих сво́их, не услы́шаша гла́са Госпо́дня. И воздви́же ру́ку Свою на ня, низложи́ти я́ в пусты́ни. И низложи́ти се́мя их во язы́цех, и расточи́ти я́ в страны́. И причасти́шася Веельфего́ру, и снедо́ша же́ртвы ме́ртвых. И раздражи́ша Его в начина́ниих своих, и умно́жися в них паде́ние. И ста Финее́с, и уми́лостиви, и преста́ сечь. И вмени́ся ему в пра́вду, в род и род до ве́ка. И прогне́ваша Его на воде́ пререка́ния, и озло́блен бысть Моисе́й их ра́ди, я́ко преогорчи́ша дух его и ра́знствова устна́ма свои́ма. Не потреби́ша язы́ки, я́же рече́ Госпо́дь им, и смеси́шася во язы́цех, и навыко́ша дело́м их. И порабо́таша истука́нным их, и бысть им в собла́зн, и пожро́ша сы́ны своя и дще́ри своя́ бесово́м, и пролия́ша кровь непови́нную, кровь сыно́в своих и дще́рей, я́же пожро́ша истука́нным ханаа́нским, и убие́на бысть земля́ их кровьми́, и оскверни́ся в де́лех их, и соблуди́ша в начина́ниих своих. И разгне́вася я́ростию Госпо́дь на лю́ди Своя, и омерзи́ досто́яние Свое, и предаде́ я́ в ру́ки враго́в, и облада́ша и́ми ненави́дящии их. И стужи́ша им врази́ их, и смири́шася под рука́ми их. Мно́жицею изба́ви я́, ти́и же преогорчи́ша Его сове́том свои́м, и смири́шася в беззако́ниих своих. И ви́де Госпо́дь, внегда́ скорбе́ти им, внегда́ услы́шаше моле́ние их. И помяну́ заве́т Свой, и раска́яся по мно́жеству ми́лости Своея́, и даде́ я́ в щедро́ты пред все́ми плени́вшими я́. Спаси́ ны, Го́споди, Бо́же наш, и собери́ ны от язы́к, испове́датися и́мени Твоему́ свято́му, хвали́тися во хвале́ Твоей. Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев от ве́ка и до ве́ка. И реку́т вси лю́дие: бу́ди, бу́ди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилуиа, 106.

Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его. Да реку́т изба́вленнии Го́сподем, и́хже изба́ви из руки́ врага́, и от стран собра́ их, от восто́к и за́пад, и се́вера, и мо́ря. Заблуди́ша в пусты́ни безво́дней, пути́ гра́да оби́тельнаго не обрето́ша. А́лчуще и жа́ждуще, душа́ их в них исчезе́. И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их изба́ви я́, и наста́ви я́ на путь прав, вни́ти во град оби́тельный. Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его, и чудеса́ Его сыново́м челове́ческим, я́ко насы́тил есть ду́шу тщу, и ду́шу а́лчущу испо́лни благ. Седя́щия во тьме и се́ни сме́ртней, окова́нныя нището́ю и желе́зом, я́ко преогорчи́ша словеса́ Бо́жия и сове́т Вы́шняго раздражи́ша. И смири́ся в труде́х се́рдце их, и изнемого́ша, и не бе помога́яй. И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их спасе́ я́, и изведе́ я́ из тьмы и се́ни сме́ртныя, и у́зы их растерза́. Да испове́дятся Господеви ми́лости Его, и чудеса́ Его сыново́м челове́ческим, яко сокруши́ врата́ ме́дная и вереи́ желе́зныя сломи́. Восприя́т я́ от пути́ беззако́ния их, беззако́ний бо ра́ди свои́х смири́шася. Вся́каго бра́шна возгнуша́ся душа́ их, и прибли́жишася до врат сме́ртных. И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их спасе́ я́, посла́ сло́во Свое, и исцели́ я́, и изба́ви я́ от растле́ний их. Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его, и чудеса́ Его сыново́м челове́ческим, и да пожру́т Ему же́ртву хвалы́, и да возвестя́т дела́ Его в ра́дости. Сходя́щии в мо́ре в корабля́х, творя́щии де́лания в вода́х мно́гих, ти́и ви́деша дела́ Госпо́дня и чудеса́ Его во глубине́. Рече́, и ста дух бу́рен, и вознесо́шася во́лны его, восхо́дят до небе́с и низхо́дят до бездн, душа́ их в злых та́яше: смято́шася, подвиго́шася, я́ко пия́ный, и вся му́дрость их поглощена́ бысть. И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их изведе́ я́, и повеле́ бу́ри, и ста в тишину́, и умолко́ша во́лны его. И возвесели́шася, я́ко умолко́ша, и наста́ви я́ в приста́нище хоте́ния Своего́. Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его, и чуде́са Его сыново́м челове́ческим: да вознесу́т Его в це́ркви людсте́й и на седа́лищи ста́рец восхва́лят Его. Положи́л есть ре́ки в пусты́ню, и исхо́дища водна́я в жа́жду, зе́млю плодоно́сную в сла́ность, от зло́бы живу́щих на не́й. Положи́л есть пусты́ню во езе́ра водна́я и зе́млю безво́дную во исхо́дища водна́я. И насели́ та́мо а́лчущия, и соста́виша гра́ды оби́тельны, и насе́яша се́ла, и насади́ша виногра́ды, и сотвори́ша плод жи́тен. И благослови́ я́, и умно́жишася зело́, и скоты́ их не ума́ли. И ума́лишася, и озло́бишася от ско́рби зол и боле́зни. Излия́ся уничиже́ние на кня́зи их, и облазни́ я́ по непрохо́дней, а не по пути́. И помо́же убо́гу от нищеты́ и положи́ я́ко о́вцы оте́чествия. Узрят пра́вии и возвеселя́тся, и вся́кое беззако́ние загради́т уста́ своя́. Кто прему́др и сохрани́т сия? И уразуме́ют ми́лости Госпо́дни.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Песнь, псалом Давиду, 107.

Гото́во се́рдце мое, Бо́же, гото́во се́рдце мое: воспою́ и пою́ во сла́ве моей. Воста́ни, сла́ва моя, воста́ни, псалти́рю и гу́сли: воста́ну ра́но. Испове́мся Тебе в лю́дех, Го́споди, пою́ Тебе́ во язы́цех. Я́ко ве́лия верху́ небе́с ми́лость Твоя и до о́блак и́стина Твоя. Вознеси́ся на небеса́, Бо́же, и по все́й земли́ сла́ва Твоя́, я́ко да изба́вятся возлю́бленнии Твои́: спаси́ десни́цею Твое́ю и услы́ши мя. Бог возглаго́ла во святе́м Свое́м: вознесу́ся и разделю́ сики́му, и удо́ль селе́ний разме́рю. Мой есть Галаа́д, и Мой есть Манасси́й, и Ефре́м заступле́ние главы́ Моея́, Иу́да царь Мой. Моа́в коно́б упова́ния Моего, на Идуме́ю наложу́ сапо́г Мой: Мне иноплеме́нницы покори́шася. Кто введе́т мя во град огражде́ния? Или́ кто наста́вит мя до Идуме́и? Не Ты ли, Бо́же, отри́нувый нас? И не изы́деши, Бо́же, в си́лах наших? Даждь нам по́мощь от ско́рби, и су́етно спасе́ние челове́ческо. О Бо́зе сотвори́м си́лу, и Той уничижи́т враги́ на́ша.

В конец, псалом Давиду, 108.

Бо́же, хвалы́ моея́ не премолчи́, я́ко уста́ гре́шнича и уста́ льсти́ваго на мя отверзо́шася, глаго́лаша на мя язы́ком льсти́вым, и словесы́ ненави́стными обыдо́ша мя, и бра́шася со мно́ю ту́не. Вме́сто е́же люби́ти мя, оболга́ху мя, аз же моля́хся, и положи́ша на мя зла́я за блага́я, и не́нависть за возлюбле́ние мое. Поста́ви на него́ гре́шника, и диа́вол да ста́нет одесну́ю его. Внегда́ суди́тися ему́, да изы́дет осужде́н, и моли́тва его́ да бу́дет в грех. Да бу́дут дни́е его ма́ли, и епи́скопство его́ да прии́мет ин: да бу́дут сы́нове его́ си́ри, и жена́ его́ вдова́: дви́жущеся да преселя́тся сы́нове его и воспро́сят, да изгна́ни бу́дут из домо́в свои́х. Да взы́щет заимода́вец вся, ели́ка суть его́, и да восхи́тят чужди́и труды́ его. Да не бу́дет ему́ засту́пника, ниже́ да бу́дет ущедря́яй сироты́ его. Да бу́дут ча́да его в погубле́ние, в ро́де еди́ном да потреби́тся и́мя его. Да воспомяне́тся беззако́ние оте́ц его пред Го́сподем, и грех ма́тере его да не очи́стится. Да бу́дут пред Го́сподем вы́ну, и да потреби́тся от земли́ па́мять их. Зане́же не помяну́ сотвори́ти ми́лость, и погна́ челове́ка ни́ща и убо́га, и умиле́на се́рдцем умертви́ти. И возлюби́ кля́тву, и прии́дет ему, и не восхоте́ благослове́ния, и удали́тся от него. И облече́ся в кля́тву я́ко в ри́зу, и вни́де я́ко вода́ во утро́бу его, и я́ко еле́й в ко́сти его. Да бу́дет ему я́ко ри́за, в ню́же облачи́тся, и я́ко поя́с, и́мже вы́ну опоясу́ется. Сие́ де́ло оболга́ющих мя у Го́спода и глаго́лющих лука́вая на ду́шу мою. И Ты, Го́споди, Го́споди, сотвори́ со мною и́мене ра́ди Твоего, я́ко бла́га ми́лость Твоя. Изба́ви мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз, и се́рдце мое смяте́ся внутрь мене́. Я́ко сень, внегда́ уклони́тися ей, отъя́хся, стрясо́хся я́ко пру́зи. Коле́на моя изнемого́ста от поста́, и плоть моя измени́ся еле́я ра́ди. И аз бых поноше́ние им, ви́деша мя, покива́ша глава́ми свои́ми. Помози́ ми, Го́споди Бо́же мой, и спаси́ мя по ми́лости Твоей, и да разуме́ют, я́ко рука́ Твоя сия́, и Ты, Го́споди, сотвори́л еси́ ю́. Проклену́т ти́и, и Ты благослови́ши: востаю́щии на мя да постыдя́тся, раб же Твой возвесели́тся. Да облеку́тся оболга́ющии мя в срамоту́, и оде́ждутся, я́ко оде́ждею, студо́м сво́им. Испове́мся Го́сподеви зело́ усты́ мои́ми, и посреде́ мно́гих восхвалю́ Его, я́ко предста́ одесну́ю убо́гаго, е́же спасти́ от гоня́щих ду́шу мою.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Седален Триоди, господина Феодора, глас 2:

Подобен: Милосе́рдия су́щи:

Чистоты́ сый исто́чник, посто́м соблюди́ нас, Ми́лостиве, при́зри на ны Тебе́ припа́дающия: вонми́ воздея́нию рук на́ших, простры́й дла́ни Твои́ на дре́ве распина́емь о всех земноро́дных, безпло́тных еди́не Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чистоты́ сый исто́чник, посто́м соблюди́ нас, Ми́лостиве, при́зри на ны Тебе́ припа́дающия: вонми́ воздея́нию рук на́ших, простры́й дла́ни Твой на дре́ве распина́емь о всех земноро́дных, безпло́тных еди́не Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

КрестоБогородичен: Де́ва и Ма́ти Твоя́, Христе́, на дре́ве зря́щи Тя ме́ртва просте́рта, пла́чущи го́рце. Сы́не Мой, глаго́лаше, что стра́шное сие́ та́инство, всем да́руяй жизнь ве́чную, во́лею на Кресте́ ка́ко умира́еши сме́ртию поно́сною?

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 50.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твоей, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобою сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое от грех моих и вся беззако́ния моя очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе моей. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего, и Ду́ха Твоего Свята́го не отыми́ от Мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твоей. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя возвестя́т хвалу́ Твою. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н: се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Священник или Диакон: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя: моли́твами Всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и; си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́; предста́тельствы честны́х небе́сных сил безпло́тных; честна́го сла́внаго Проро́ка Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна; святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол; и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго; и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца; святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей Слове́нских; святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги; и́же во святы́х оте́ц на́ших всея́ Росси́и чудотво́рцев Михаи́ла, Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Фили́ппа, Ермоге́на, Инноке́нтия, Филаре́та, И́ова и Ти́хона; святы́х сла́вных и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святы́х и пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, (и святаго, егоже есть храм, и егоже есть день) и всех святых, мо́лим Тя, Многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Лик: Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Священник: Ми́лостию и щедро́тами, и человеколю́бием Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́ со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Посем поем канон.

Песнь 1

Лик поет ирмос Минеи святаго.

К тропарем стихи припеваются по ликом сии:

Стих: Госпо́дь, ца́рствуяй ве́ки, и на век, и еще́, егда́ вни́де конь фарао́нов с колесни́цами и вса́дники в мо́ре.

И 1-й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: И наведе́ на ня Госпо́дь во́ду морску́ю, сы́нове же Изра́илевы проидо́ша су́шею посреде́ мо́ря.

И 2-й тропарь канона Минеи святаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И 3-й тропарь канона Минеи святаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И Богородичен канона Минеи святаго.

Песнь 3

Зде ирмос Минеи святаго не поется, но поем оный по конце песни, к тропарем же стихи припеваются по чину:

Стих: Госпо́дь взы́де на небеса́ и возгреме́, Той су́дит конце́м земли́, Пра́веден сый.

И 1-й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: И даст кре́пость царю́ на́шему, и вознесе́т рог христа́ Своего́.

И 2-й тропарь канона Минеи святаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И 3-й тропарь канона Минеи святаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И Богородичен канона Минеи святаго.

Таже лик поет ирмос Минеи, третия песни.

Посем ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Господу помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Ты еси́ Бог наш и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Чтец: седален Минеи святаго (единожды).

Слава Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ныне и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен егоже.

Песнь 4

Лик поет ирмос канона Минеи святаго, стихи же к тропарем припеваются по чину:

Стих: Госпо́дь Бог мой, си́ла моя и учини́т но́зе мои́ на соверше́ние.

И 1-й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: И на высо́кая возво́дит мя, победи́ти ми в пе́сни Его́.

И 2-й тропарь канона Минеи святаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И 3-й тропарь канона Минеи святаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И Богородичен канона Минеи святаго.

Песнь 5

От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

Пра́вде научи́теся, живу́щии на земли́, преста́ бо нечести́вый, не научи́тся пра́вде, на земли́ и́стины не сотвори́т.

Да во́змется нечести́вый, да не ви́дит сла́вы Госпо́дни. Го́споди, высока́ Твоя́ мы́шца, и не ве́деша, разуме́вше же постыдя́тся.

За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя, и ны́не огнь супоста́ты поя́ст.

Зде поем ирмос канона Минеи святаго.

Стих: Го́споди, Бо́же наш, мир да́ждь нам, вся бо возда́л еси́ нам.

И чтется 1-й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Го́споди, Бо́же наш, стяжи́ ны, Го́споди, ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы, и́мя Твое́ имену́ем.

И паки 1-й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Ме́ртвии же живота́ не и́мут ви́дети, ниже́ вра́чеве воскреся́т.

И 2-й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Сего́ ра́ди наве́л еси́ и погуби́л и взял еси́ всяк му́жеск пол их.

И 3-й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Приложи́ им зла, Го́споди, приложи́ зла сла́вным земли́.

И Богородичен канона Минеи святаго.

Стих: Го́споди, в ско́рби помяну́хом Тя, в ско́рби ма́ле наказа́ние Твое́ нам.

Зде чтется Триоди трипеснец, глас 2:

Во мне зря грех, льстивому́дрый спеши́тся и соде́йствует греху́: ра́дуется бо вои́стинну о мое́й поги́бели: но Ты ми да́ждь исправле́ние, Спа́се, во о́наго убие́ние, молю́ся.

Стих: И я́ко боля́щая приближа́ется роди́ти, и в боле́зни свое́й вопия́ше, та́ко бы́хом возлю́бленному Твоему́.

Нача́ла победи́вый тьмы, на Кресте́ Твое́м, сих изми́ мя злодея́ния, па́дшаго во глубину́ греха́, и в я́му безме́стных дея́ний, Твое́ю же ми́лостию спасти́ся упова́юща.

Стих: Стра́ха ра́ди Твоего́, Го́споди, во чре́ве прия́хом, и поболе́хом, и роди́хом дух спасе́ния, его́же сотвори́хом на земли́.

Умертви́выйся на Кресте́ просте́рт, умерщвле́нную грехо́м оживи́ ду́шу мою́: и честно́е Твое́ Воскресе́ние дости́гнути, в ми́ре, Христе́, сподо́би, де́лающа усе́рдно Твоя оправда́ния.

Стих: Не паде́м, но паду́т живу́щии на земли́.

Богородичен: Просвеще́ние моея́ не́мощи, спасе́ние омраче́нныя души́ моея́, Чи́стая, спаси́ мя, спаси́ погиба́юща, Отрокови́це, и в ри́зу нетле́ния мя облецы́, истле́вшаго лю́тыми прегреше́ньми.

Стих: Воскре́снут ме́ртвии, и воста́нут и́же во гробе́х, и возвеселя́тся и́же на земли́.

Иный Триоди трипеснец. Глас тойже.

Ты на ме́сте Ло́бнем, пло́тию распя́тися изво́лил еси́, еди́не Безсме́ртне, челове́ческий род обезсме́ртствуя, и возобража́я, Го́споди.

Стих: Ро́са бо, я́же от Тебе́, исцеле́ние им есть, земля́ же нечести́вых паде́т.

Стра́сти Твоея́ доса́ду, тварь зря́щи вся пременя́шеся, Го́споди, иуде́йскаго рыда́ющи уби́йства: но претерпе́л еси́ спасти́ вся́ческая.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: О Тро́ице Всесвята́я! Ты на́ше служе́ние, Ты и прибе́жище и держа́ва, в естестве́ еди́ном Тя воспева́ющим, очище́ние прегреше́ний низпосли́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Многоимени́тая Отрокови́це, ра́дуйся, Богоро́дице, ковче́же, и ста́мно, и трапе́зо, светоно́сный све́щниче, огнезра́чная купино́, горо́ Бо́жия присе́нная.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ми́ру и су́щим в ми́ре ра́доватися прире́кшии, ны́не я́ко Христу́ сраспина́еми, претерпи́м доса́ду, руга́ние, и друга́я, да с Ним просла́вимся.

Ирмос: Но́щи преше́дшей прибли́жися день, и Свет ми́ру возсия́: сего́ ра́ди хва́лят Тя а́нгельстии чи́ни, и славосло́вят Тя вся́ческая.

Песнь 6

Зде ирмос Минеи святаго не поется, но поем оный по конце песни, к тропарем же стихи припеваются по чину:

Стих: Храня́щии су́етная и ло́жная, ми́лость свою́ оста́виша.

И 1-й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Аз же со гла́сом хвале́ния и испове́дания пожру́ Тебе́, ели́ка обеща́х, возда́м Тебе́ во спасе́ние мое́ Го́сподеви.

И 2-й тропарь канона Минеи святаго.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И 3-й тропарь канона Минеи святаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И Богородичен канона Минеи святаго.

Таже лик поет ирмос Минеи шестыя песни.

Посем ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Марию, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Ты бо еси́ Царь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

По шестой песни чтется мученичен Октоиха прилучившагося гласа (зри Приложение).

Аще же прилучится в Минеи святый имеяй кондак, тогда сей мученичен глаголем по 1-й кафисме с седальны, с припевом: Ди́вен Бог во святы́х Своих, Бог Изра́илев. Зде же глаголем кондак святаго Минеи.

Песнь 7

Лик поет ирмос канона Минеи святаго, стихи же к тропарем припеваются по чину:

Стих: Благослове́н еси́ на престо́ле сла́вы Ца́рствия Твоего́, препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

И 1-й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Благослове́н еси́ на тве́рди небе́сней, препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

И 2-й тропарь канона Минеи святаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И 3-й тропарь канона Минеи святаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И Богородичен канона Минеи святаго.

Песнь 8

Благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

Благослови́те А́нгели Госпо́дни, небеса́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

Благослови́те во́ды вся, я́же превы́ше небе́с, вся си́лы Госпо́дни, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

Благослови́те со́лнце и ме́сяц, зве́зды небе́сныя, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

Благослови́те всяк дождь и роса́, вси ду́си, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

Благослови́те огнь и вар, студ и зной, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

И лик поет ирмос канона Минеи святаго.

Стих: Благослови́те ро́сы и и́ней, ле́ди и мраз, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

И 1-й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Благослови́те сла́ны и сне́зи, но́щи и дни́е, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

И паки 1-й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Благослови́те свет и тьма, мо́лния и о́блацы, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

И 2-й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Благослови́те земля́, го́ры и хо́лми, и вся прозяба́ющая на ней, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

И 3-й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Благослови́те исто́чницы, моря́ и ре́ки, ки́ти и вся дви́жущаяся в вода́х, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

И Богородичен канона Минеи святаго.

Стих: Благослови́те вся пти́цы небе́сныя, зве́рие и вси ско́ти, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

И тропари трипеснца Триоди:

Смири́вый Себе́, возне́слся еси́ за благоутро́бие на Крест, возвыша́яй па́дшаго сне́дию дре́ва иногда́: те́мже Тя, еди́не Преблаги́й, просла́вленнаго пое́м во ве́ки.

Стих: Благослови́те сы́нове челове́честии, да благослови́т Изра́иль Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

Невнима́ния дрема́нием греха́ тя́жкий подъя́х сон: но Ты, усну́вый на Кресте́ мене́ ра́ди, Христе́ мой, воздви́гни мя, падшаго, да мя не прии́мет нощь сме́ртная.

Стих: Благослови́те свяще́нницы Госпо́дни, раби́ Госпо́дни, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

Ослепи́вся сластьми́, обношу́ ду́шу омраче́нную, и смее́тся зря мя льстивому́дрый враг: те́мже мя просвети́ и изба́ви сего́ зло́бы, Христе́, во ве́ки.

Стих: Благослови́те ду́си и ду́ши пра́ведных, преподо́бнии и смире́ннии се́рдцем, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

Богородичен: В ле́ности жизнь ижди́в, дрема́нием греха́ ду́шу отягчи́х: неусы́пной же Твое́й моли́тве притека́ю, не даждь мне в сме́рти, Де́во Пречи́стая, усну́ти.

Стих: Благослови́те Ана́ния, Аза́рия, Мисаи́л, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

И тропари инаго трипеснца Триоди:

Те́рнием венча́вся, и во оде́жду от порфи́ры обо́лкся, яви́лся еси́ красне́йший, Христе́, добро́тою, па́че всех сыно́в челове́ческих, сла́вою облистава́я.

Стих: Благослови́те апо́столи, проро́цы и му́ченицы Госпо́дни, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

Желчь и о́цет пия́, две струи́ пролива́еши, живота́ и нетле́ния, из Боже́ственных Твоих ребр, ве́рою Тя пою́щим, и славосло́вящим, Христе́, во вся ве́ки.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Троичен: Божество́ Еди́но Тро́ице, Нераздели́мое Естество́, разде́льная же ли́цы, неги́блющая Держа́во, О́тче, Сы́не и Ду́ше, Тя песносло́вим во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богороди́тельнице Чи́стая, небе́сная две́ре, спасительная врата́, всех христиа́н моле́ние приими́, Тебе́ блажа́щих во вся ве́ки.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Кре́сте ски́птре Христо́в, Це́ркве ро́ге, царе́й побе́до и храни́телю христиа́н, ты еси́ просвеще́ние мое́, ты и похвала́ моя́ во вся ве́ки.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Ирмос Триоди: В купине́ Мои́сею, Де́вы чу́до, на Сина́йстей горе́ прообрази́вшаго иногда́, по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Священник: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим.

Лик: Вели́чит душа́ Моя Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Я́ко призре́ на смире́ние Ра́бы Своея́, се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Низложи́ си́льныя со престо́л и вознесе́ смире́нныя, а́лчущия испо́лни благ и богатя́щияся отпусти́ тщи.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости, я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его да́же до ве́ка.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Песнь 9

Лик поет ирмос канона Минеи святаго.

Стих: Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев, я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м.

И 1-й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: И воздви́же рог спасе́ния нам, в дому́ Дави́дове о́трока Своего́.

И паки 1-й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Я́коже глаго́ла усты́ святы́х, су́щих от ве́ка проро́к Его́.

И 2-й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Спа́сение от враг на́ших и из руки́ всех ненави́дящих нас.

И 3-й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Сотвори́ти ми́лость со отцы́ на́шими и помяну́ти заве́т святы́й Свой.

И Богородичен канона Минеи святаго.

Стих: Кля́тву, е́юже кля́тся ко Авраа́му отцу́ на́шему, да́ти нам без стра́ха, из руки́ враг на́ших изба́вльшимся.

И чтется трипеснец Триоди:

Прокаже́нную ду́шу мою́ безме́стными помышле́нии, окропле́нием кро́ве Твоея́ очи́сти, Бо́жий Сло́ве, и о́бщника мя сла́вы Твоея́ сотвори́, мене́ ра́ди безсла́вное претерпе́вый, Христе́, распя́тие.

Стих: Служи́ти Ему́ преподо́бием и пра́вдою пред Ним вся дни живота́ на́шего.

Весь сляко́хся тягото́ю безме́стных, Христе́, дея́ний, и се́туя зову́ Ти, Человеколю́бче: души́ моея́ неисце́льныя я́звы исцели́ Твое́ю Честно́ю Кро́вию, да пою́ Твое́ Божество́.

Стих: И ты, отроча́, проро́к Вы́шняго нарече́шися, преды́деши бо пред лице́м Госпо́дним угото́вати пути́ Его́.

Снедь зло́бу, и питие́ небреже́ние творя́, по всему́ пребыва́ю неиспра́влен, сне́дей оша́янием безвре́менно ра́дуюся: не сицево́му бо посту́ рече́ Госпо́дь бы́ти.

Стих: Да́ти ра́зум спасе́ния лю́дем Его́, во оставле́ние грех их, милосе́рдия ра́ди ми́лости Бо́га на́шего.

Богородичен: Лю́таго дре́вняго отрече́ния губи́тельницу, и прама́тере исправле́ние, ро́да к Бо́гу вину́ присвое́ния, к Зижди́телю мост, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Стих: В ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́, яви́тися во тьме и се́ни сме́ртней седя́щим.

Иный трипеснец Триоди:

На дре́ве распе́ншуся Ти тварь колеба́шеся, Бог сый пострада́л еси́ пло́тски за благоутро́бие щедро́т, да спасе́ши нас.

Стих: Напра́вити но́ги наша на путь ми́рен.

Креста́ Твоего́, Го́споди, си́ла вели́кая: и́бо образу́юще сего́ в себе́, а́бие де́монов кре́пость отража́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Святому Ду́ху.

Троичен: Еди́нице Триипоста́сная, Тро́ице Еди́нственная, Господонача́лие, Естество́ Равносла́вное, О́тче, Сы́не и Боже́ственный Ду́ше, спаси́ всех нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, очисти́лище ми́ру Богоро́дице, в не́же притека́юше вси гре́шнии, к Бо́гу примире́ние при́сно обрета́ем.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Креста́ Твоего́, Го́споди, Боже́ственным могу́тством укрепи́ мя, непоро́чное и чи́стое вре́мя поста́ Тебе́ приноси́ти.

Ирмос Триоди: Чи́стую и Пречи́стую Ма́терь и Де́ву, пе́сньми пе́сней вси ве́рнии, благоче́стно я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Лик: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, При́сноблаженную, и Пренепоро́чную, и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. (И поклон.)

Таже ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

По ектении светилен Троичен Октоиха прилучившагося гласа (зри Приложение).

Посем чтец глаголет обычныя псалмы 148, 149, 150.

Хвали́те Го́спода с небе́с. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его в вы́шних. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его, вси А́нгели Его, хвали́те Его, вся си́лы Его. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его, со́лнце и лу́на, хвали́те Его, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его, небеса́ небе́с и вода́, я́же превы́ше небе́с. Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко Той рече́, и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася. Поста́ви я́ в век и в век ве́ка, повеле́ние положи́, и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода от земли́, зми́еве и вся бе́здны. Огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его, го́ры и вси хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси ке́дри, зве́рие и вси ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты. Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии, ю́ноши и де́вы, ста́рцы с ю́нотами да восхва́лят и́мя Госпо́дне. Я́ко вознесе́ся и́мя Того Еди́наго, испове́дание Его на земли́ и на небеси́. И вознесе́т рог люде́й Своих: песнь всем преподо́бным Его, сыново́м Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющимся Ему.

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его в це́ркви преподо́бных. Да возвесели́тся Изра́иль о Сотво́ршем его, и сы́нове Сио́ни возра́дуются о Царе́ своем. Да восхва́лят и́мя Его в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему. Я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Своих, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах своих. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в рука́х их: сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, связа́ти цари́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными.

На 6: Сотвори́ти в них суд напи́сан. Сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его.

Хвали́те Бо́га во святы́х Его, хвали́те Его во утверже́нии си́лы Его.

На 4: Хвали́те Его на си́лах Его, хвали́те Его по мно́жеству вели́чествия Его.

Хвали́те Его во гла́се тру́бнем, хвали́те Его во псалти́ри и гу́слех.

Хвали́те Его в тимпа́не и ли́це, хвали́те Его во стру́нах и орга́не.

Хвали́те Его в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его в кимва́лех восклица́ния. Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Аще прилучатся в Минеи на ряду два святых, поем стихиры единаго на вечерни, а другаго, аще будут, на хвалитех, на 4, таже: Сла́ва Тебе́, показа́вшему на́м све́т… и славословие вседневное.

Аще же ни, то по псалмех чтец глаголет:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тебе́ сла́ва подоба́ет, Го́споди Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́ и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас: взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, яко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Сподо́би, Го́споди, в день сей, без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Таже ектения:

Испо́лним у́треннюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Дне всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего безболе́зненны, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Бог ми́лости и щедро́т и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Священник: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

На стиховне самогласен, глас 8:

По́стное завеща́ние ра́достно восприи́мем: а́ще бо бы сие́ пра́отец сохрани́л, Еде́мскаго отпаде́ния не прия́ли бы́хом. Кра́сный бе в виде́ние, и до́брый в снедь, умори́вый мене́ плод. Да не восхи́тимся ве́ждами, ни да услади́тся на́ша горта́нь почита́емыми бра́шны, по прия́тии же безче́ствуемыми. Бежи́м невоздержа́ния, и по насыще́нии страсте́м не покори́мся. Назна́менаимся Кро́вию, о нас Веде́ннаго на смерть во́лею, и не ко́снется нас губи́тель, и сне́мы па́сху Христо́ву свяще́ннейшую, во спасе́ние душ на́ших.

Стих: Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Тво́я, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их.

По́стное завеща́ние ра́достно восприи́мем: а́ще бо бы сие́ пра́отец сохрани́л, Еде́мскаго отпаде́ния не прия́ли бы́хом. Кра́сный бе в виде́ние, и до́брый в снедь, умори́вый мене́ плод. Да не восхи́тимся ве́ждами, ни да услади́тся наша горта́нь почи́таемыми бра́шны, по прия́тии же безче́ствуемыми. Бежи́м невоздержа́ния, и по насыще́нии страсте́м не покори́мся. Назна́менаимся Кро́вию, о нас Веде́ннаго на смерть во́лею, и не ко́снется нас губи́тель, и сне́мы па́сху Христо́ву свяще́ннейшую, во спасе́ние душ на́ших.

Стих: И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Мученичен: Что вы нарече́м, святи́и? Херуви́мы ли? я́ко на вас почи́л есть Христо́с. Серафи́мы ли? я́ко непреста́нно просла́висте Его́. А́нгелы ли? те́ла бо отврати́стеся. Си́лы ли? де́йствуете бо чудесы́. Мно́гая ва́ша имена́, и бо́льшая дарова́ния: моли́те спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Крестобогородичен, глас тойже:

Подобен: О пресла́внаго чудесе́!

Я́ко ви́де Тя распина́ема на Ло́бнем, Спа́се, изменя́шеся вся тварь, и содрога́шеся дви́жущеся не терпя́щи. Де́ва же Чи́стая и Ма́ти Твоя́, рыда́ющи Тебе́ вопия́ше: увы́ Мне, о Ча́до Мое́, Спа́се Мой сладча́йший! Что но́вое сие́ и пресла́вное, и стра́нное виде́ние?

Чтец: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви и пе́ти и́мени Твоему́, Вы́шний, возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою и и́стину Твою на всяку нощь. (Дважды.)

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

И тропарь: В хра́ме стоя́ще сла́вы Твоея́, на небеси́ стоя́ти мним, Богоро́дице, Дверь Небе́сная, отве́рзи нам две́ри ми́лости Твоея́.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Сый благослове́н Христо́с Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Небе́сный Царю́, ве́ру утверди́, язы́ки укроти́, мир умири́, святы́й храм сей до́бре сохрани́: пре́жде отше́дшия отцы́ и бра́тию на́шу, в селе́ниих пра́ведных учини́: и нас в покая́нии и испове́дании приими́, я́ко Благи́й и Человеколю́бец.

И глаголет священник молитву святаго Ефрема:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон великий.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́. (Поклон великий.)

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. (Поклон великий.)

Таже малых 12, глаголюще в себе на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.

И паки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́.

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. (И поклон един великий.)

Чтец: Ами́нь.

Час первый

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И псалмы 5, 89, 100.

Глаго́лы моя внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Яко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающия беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющия лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твоем. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг моих ра́ди испра́ви пред Тобою путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей своих, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе лю́бящии и́мя Твое. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т, ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исчезо́хом гне́вом Твоим, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего. Я́ко вси дни́е наши оскуде́ша, и гне́вом Твоим исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет наших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего я́рость Твою исчести́? Десни́цу Твою та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся. Во вся дни наша возвесели́хомся, за дни, в ня́же смири́л ны еси́, ле́та, в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя, и на дела́ Твоя, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на на́с, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Ми́лость и суд воспою́ Тебе, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего посреде́ до́му моего. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щия преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от Мене лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мною: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающия беззако́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Посем священник, став пред царскими дверьми, глаголет настоящий тропарь со стихи, во глас 6:

Зау́тра услы́ши глас мой, Царю́ мой и Бо́же мой. (Поклон великий.)

Лик: Зау́тра услы́ши глас мой, Царю́ мой и Бо́же мой.

Стих 1: Глаго́лы моя внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое. (Поклон великий.)

Лик: Зау́тра услы́ши глас мой, Царю́ мой и Бо́же мой.

Стих 2: Я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. (Поклон великий.)

Лик: Зау́тра услы́ши глас мой, Царю́ мой и Бо́же мой.

Священник: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. Рай, я́ко прозябла́ еси́ Цвет Нетле́ния. Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Таже поем на оба лика:

Стопы́ моя напра́ви по словеси́ Твоему́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. (Дважды.)

Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя. (Дважды.)

Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Дважды.)

Да испо́лнятся уста́ моя хвале́ния Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие Твое́. (Трижды.)

Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Ско́ро предвари́, пре́жде да́же не порабо́тимся враго́м, ху́лящим Тя и претя́щим нам, Христе́ Бо́же наш, погуби́ Кресто́м Твои́м борю́щия нас, да уразуме́ют, ка́ко мо́жет правосла́вных ве́ра, моли́твами Богоро́дицы, еди́не Человеколю́бче.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на небеси́ и на земли́ покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, долготерпели́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя мйлуяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию, обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы, и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м: души на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней. Огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры, и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Чтец: Ами́нь.

И глаголет священник молитву святаго Ефрема:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон великий.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́. (Поклон великий.)

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. (Поклон великий.)

Таже малых 12, глаголюще в себе на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.

И паки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́.

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. (И поклон един великий.)

Чтец: Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Священник: Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет непристу́пный, и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твоих, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех Твои́х святых. Ами́нь.

Лик: Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злы́х, благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице; но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Священник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Благослови́.

Священник глаголет отпуст:

Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, (святых храма и дне), святы́х пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Лик поет многолетие:

Вели́каго Господи́на и отца́ на́шего (имярек), Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, и Господи́на на́шего Преосвяще́ннейшаго (имя), епи́скопа (или: архиепи́скопа, или: митрополи́та) (титул его), бра́тию свята́го хра́ма сего́ и вся правосла́вныя христиа́ны, Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

Последование часов в пяток первой седмицы

ЧАС ТРЕТИЙ

Священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И псалмы 16, 24, 50.

Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою, вонми́ моле́нию моему, внуши́ моли́тву мою не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего судьба́ моя изы́дет, о́чи мои да ви́дита правоты́. Искуси́л еси́ се́рдце мое, посети́л еси́ но́щию, искуси́л мя еси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твоих аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя во стезя́х Твоих, да не подви́жутся стопы́ моя. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя еси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое мне и услы́ши глаго́лы моя. Удиви́ ми́лости Твоя, спаса́яй упова́ющия на Тя от проти́вящихся десни́це Твоей. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу о́ка, в кро́ве крилу́ Твое́ю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых, остра́стших мя, врази́ мои ду́шу мою одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, о́чи свои возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов, и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́, и запни́ им, изба́ви ду́шу мою от нечести́ваго, ору́жие Твое от враг руки́ Твоея́. Го́споди, от ма́лых от земли́ раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твоих испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцем своим. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твоей.

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою, Бо́же мо́й, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твоим научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мо́й, и Тебе терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя, Го́споди, и ми́лости Твоя, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ради законоположи́т согреша́ющим на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Своим. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющим заве́та Его́, и свиде́ния Его. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т ему на пути́, его́же изво́ли. Душа́ его во благи́х водвори́тся, и се́мя его наследит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его, и заве́т Его яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего умно́жишася, от нужд моих изведи́ мя. Виждь смире́ние мое, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя. Виждь враги́ моя, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й его.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твоей, и по мно́жеству щедро́т Твоих очи́сти беззако́ние мое. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое аз знаю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобою сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твоих, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое от грех моих и вся беззако́ния моя очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе моей. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего, и Ду́ха Твоего Свята́го не отыми́ от Мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твоим, и нечести́вии к Тебе обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твоей. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя возвестя́т хвалу́ Твою. Яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н: се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твоим Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Другой Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И чтется кафисма 19-я.

Аллилуиа, 134.

Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода, стоя́щии во хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего. Хвали́те Го́спода, я́ко благ Госпо́дь, по́йте и́мени Его, я́ко добро́: я́ко Иа́кова избра́ Себе Госпо́дь, Изра́иля в достоя́ние Себе. Я́ко аз позна́х, я́ко ве́лий Госпо́дь, и Госпо́дь наш над все́ми бо́ги. Вся, ели́ка восхоте́ Госпо́дь, сотвори́ на небеси́ и на земли́, в моря́х и во всех бе́зднах. Возводя́ о́блаки от после́дних земли́, мо́лнии в дождь сотвори́, изводя́й ве́тры от сокро́вищ Своих. И́же порази́ пе́рвенцы еги́петския, от челове́ка до скота́. Посла́ зна́мения и чудеса́ посреде́ тебе́, Еги́пте, на фарао́на и на вся рабы́ его. И́же порази́ язы́ки мно́ги и изби́ цари́ кре́пки: Сио́на царя́ Аморре́йска, и О́га царя́ Васа́нска, и вся ца́рствия Ханаа́нска, и даде́ зе́млю их достоя́ние, достоя́ние Изра́илю, лю́дем Свои́м. Го́споди, и́мя Твое в век, и па́мять Твоя в род и род. Я́ко суди́ти и́мать Госпо́дь лю́дем Своим, и о рабе́х Своих умо́лится. И́доли язы́к сребро́ и зла́то, дела́ рук челове́ческих. Уста́ и́мут, и не возглаго́лют, о́чи и́мут, и не у́зрят, у́ши и́мут, и не услы́шат, ниже́ бо есть дух во усте́х их. Подо́бни им да бу́дут творя́щии я́, и вси наде́ющиися на ня. До́ме Изра́илев, благослови́те Го́спода, до́ме Ааро́нь, благослови́те Го́спода, до́ме Леви́ин, благослови́те Го́спода. Боя́щиися Го́спода, благослови́те Го́спода. Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.

Аллилуиа, 135.

Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. Испове́дайтеся Бо́гу бого́в, я́ко в век ми́лость Его́. Испове́дайтеся Го́сподеви господе́й, я́ко в век ми́лость Его́. Сотво́ршему чудеса́ ве́лия еди́ному, я́ко в век ми́лость Его́. Сотво́ршему небеса́ ра́зумом, я́ко в век ми́лость Его́. Утверди́вшему зе́млю на вода́х, я́ко в век ми́лость Его́. Сотво́ршему свети́ла ве́лия еди́ному, я́ко в век ми́лость Его́. Со́лнце во область дне, я́ко в век ми́лость Его́. Луну́ и зве́зды во о́бласть но́щи, я́ко в век ми́лость Его́. Порази́вшему Еги́пта с пе́рвенцы его, я́ко в век ми́лость Его́. И изве́дшему Изра́иля от среды́ их, я́ко в век ми́лость Его́. Руко́ю кре́пкою и мы́шцею высо́кою, я́ко в век ми́лость Его́. Разде́льшему Чермно́е мо́ре в разделе́ния, я́ко в век ми́лость Его́. И прове́дшему Изра́иля посреде́ его́, я́ко в век ми́лость Его́. И истря́сшему фарао́на и си́лу его в мо́ре Чермно́е, я́ко в век ми́лость Его́. Прове́дшему лю́ди Своя в пусты́ни, я́ко в век ми́лость Его́. Порази́вшему цари́ ве́лия, я́ко в век ми́лость Его́, и уби́вшему цари́ крепкия, я́ко в век ми́лость Его́. Сио́на царя́ Аморре́йска, я́ко в век ми́лость Его́. И О́га царя́ Васа́нска, я́ко в век ми́лость Его́. И да́вшему зе́млю их достоя́ние, я́ко в век ми́лость Его́. Достоя́ние Изра́илю, рабу́ Своему́, я́ко в век ми́лость Его́. Я́ко во смире́нии на́шем помяну́ ны Госпо́дь, я́ко в век ми́лость Его́. И изба́вил ны есть от враго́в на́ших, я́ко в век ми́лость Его́. Дая́й пи́щу вся́кой пло́ти, я́ко в век ми́лость Его́. Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.

Давиду Иеремием, 136.

На река́х Вавило́нских, та́мо седо́хом и пла́кахом, внегда́ помяну́ти нам Сио́на. На ве́рбиих посреде́ его́ обе́сихом орга́ны на́ша. Я́ко та́мо вопроси́ша ны пле́ншии нас о словесе́х пе́сней и ве́дшии нас о пе́нии: воспо́йте нам от пе́сней Сио́нских. Ка́ко воспое́м песнь Госпо́дню на земли́ чужде́й? А́ще забу́ду тебе́, Иерусали́ме, забве́на бу́ди десни́ца моя́. Прильпни́ язы́к мой горта́ни моему́, а́ще не помяну́ тебе́, а́ще не предложу́ Иерусали́ма, я́ко в нача́ле весе́лия моего́. Помяни́, Го́споди, сы́ны Едо́мския, в день Иерусали́мль глаго́лющия: истоща́йте, истоща́йте до основа́ний его́. Дщи Вавило́ня окая́нная, блаже́н, и́же возда́ст тебе́ воздая́ние твое́, е́же воздала́ еси́ нам. Блаже́н, и́же и́мет и разбие́т младе́нцы твоя о камень.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом Давиду, Аггея и Захарии, 137.

Испове́мся Тебе, Го́споди, всем се́рдцем моим, и пред А́нгелы воспою́ Тебе, я́ко услы́шал еси́ вся глаго́лы уст мои́х. Поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́ и испове́мся и́мени Твоему́ о ми́лости Твое́й и и́стине Твое́й, я́ко возвеличил еси́ над всем и́мя Твое́ святое́. Во́ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя: умно́жиши мя в души́ мое́й си́лою Твое́ю. Да испове́дятся Тебе, Го́споди, вси ца́рие зе́мстии, я́ко услы́шаша вся глаго́лы уст Тво́их, и да воспою́т в путе́х Госпо́дних, я́ко ве́лия сла́ва Госпо́дня, я́ко высо́к Госпо́дь, и смире́нныя призира́ет, и высо́кая издале́ча весть. А́ще пойду́ посреде́ ско́рби, живи́ши мя, на гнев враг мои́х просте́рл еси́ ру́ку Твою́, и спасе́ мя десни́ца Твоя́. Госпо́дь возда́ст за мя. Го́споди, ми́лость Твоя во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри.

В конец Давиду, псалом Захариин, в разсеянии, 138.

Го́споди, искуси́л мя еси́ и познал мя еси́. Ты позна́л еси́ седа́ние мое и воста́ние мое. Ты разуме́л еси́ помышле́ния моя издале́ча: стезю́ мою́ и у́же мое Ты еси́ изсле́довал, и вся пути́ моя прови́дел еси́. Я́ко несть льсти в язы́це мое́м: се Го́споди, Ты позна́л еси́. Вся после́дняя и дре́вняя: Ты созда́л еси́ мя, и положи́л еси́ на мне ру́ку Твою. Удиви́ся ра́зум Твой от Мене́, утверди́ся, не возмогу́ к нему́. Ка́мо пойду́ от Ду́ха Твоего́? И от лица́ Твоего ка́мо бежу́? А́ще взы́ду на не́бо, Ты та́мо еси́, а́ще сни́ду во ад, та́мо еси́. А́ще возму́ криле́ мои́ ра́но, и вселю́ся в после́дних мо́ря: и та́мо бо рука́ Твоя́ наста́вит мя, и удержи́т мя десни́ца Твоя. И рех: еда́ тьма попере́т мя, и нощь просвеще́ние в сла́дости моей? Я́ко тьма не помрачи́тся от Тебе́, и нощь, я́ко день, просвети́тся, я́ко тьма ея́, та́ко и свет ея́. Я́ко Ты созда́л еси́ утро́бы моя, восприя́л мя еси́ из чре́ва ма́тере моея́. Испове́мся Тебе, я́ко стра́шно удиви́лся еси́: чу́дна дела́ Твоя, и душа́ моя́ зна́ет зело́. Не утаи́ся кость моя от Тебе́, ю́же сотвори́л еси́ в та́йне, и соста́в мой в преиспо́дних земли́. Несоде́ланное мое ви́десте о́чи Твои, и в кни́зе Твоей вси напи́шутся, во днех сози́ждутся, и никто́же в них. Мне же зело́ че́стни бы́ша дру́зи Твои, Бо́же, зело́ утверди́шася влады́чествия их. Изочту́ их, и па́че песка́ умно́жатся; воста́х, и еще́ есмь с Тобо́ю. А́ще избие́ши гре́шники, Бо́же, му́жие крове́й, уклони́теся от Мене́. Я́ко ревни́ви есте́ в помышле́ниих, прии́мут в суету́ гра́ды Твоя. Не ненави́дящия ли Тя, Го́споди, возненави́дех, и о вразе́х Твоих иста́ях? Соверше́нною не́навистию возненави́дех я́, во враги́ бы́ша ми. Искуси́ мя, Бо́же, и уве́ждь се́рдце мое́, истяжи́ мя, и разуме́й стези́ моя. И виждь, а́ще путь беззако́ния во мне, и наста́ви мя на путь ве́чен.

В конец, псалом Давиду, 139.

Изми́ мя, Го́споди, от челове́ка лука́ва, от му́жа непра́ведна изба́ви мя, и́же помы́слиша непра́вду в се́рдце, весь день ополча́ху бра́ни, изостри́ша язык свой, я́ко змии́н, яд а́спидов под устна́ми их. Сохрани́ мя, Го́споди, из руки́ гре́шничи, от челове́к непра́ведных изми́ мя, и́же помы́слиша запя́ти стопы́ моя́. Скры́ша го́рдии сеть мне, и у́жы препя́ша сеть нога́ма мои́ма. При стези́ собла́зны положи́ша ми. Рех Го́сподеви: Бог мой еси́ Ты, внуши́, Го́споди, глас моле́ния моего́! Го́споди, Го́споди, си́ло спасе́ния моего́, осени́л еси́ над главо́ю мое́ю в день бра́ни. Не преда́ждь мене́, Го́споди, от жела́ния моего́ гре́шнику: помы́слиша на мя, не оста́ви мене, да не когда́ вознесу́тся. Глава́ окруже́ния их, труд усте́н их покры́ет я́. Паду́т на них у́глия о́гненная, низложи́ши я́ в страсте́х, и не постоя́т. Муж язы́чен не испра́вится на земли́: му́жа непра́ведна зла́я уловя́т во истле́ние. Позна́х, я́ко сотвори́т Госпо́дь суд ни́щим и месть убо́гим. Оба́че пра́веднии испове́дятся и́мени Твоему́, и вселя́тся пра́вии с лице́м Твоим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом Давиду, 140.

Го́споди, воззва́х к Тебе, услы́ши мя: вонми́ гла́су моле́ния моего́, внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. Да испра́вится моли́тва моя, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, воздея́ние руку́ мое́ю же́ртва вече́рняя. Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м моим, и дверь огражде́ния о устна́х моих. Не уклони́ се́рдце мое в словеса́ лука́вствия, непщева́ти вины́ о гресе́х, с челове́ки де́лающими беззако́ние, и не сочту́ся со избра́нными их. Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию и обличи́т мя, еле́й же гре́шнаго да не нама́стит главы́ моея́, я́ко еще́ и моли́тва моя во благоволе́ниих их. Поже́рты бы́ша при ка́мени судии́ их: услы́шатся глаго́ли мои, я́ко возмого́ша. Я́ко то́лща земли́ просе́деся на земли́, расточи́шася ко́сти их при а́де. Я́ко к Тебе, Го́споди, Го́споди, о́чи мои: на Тя упова́х, не отыми́ ду́шу мою. Сохрани́ мя от се́ти, ю́же соста́виша ми, и от собла́зн де́лающих беззако́ние. Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы: еди́н есмь аз, до́ндеже прейду́.

Разума Давиду, внегда быти ему в вертепе молящемуся, 141.

Гла́сом моим ко Го́споду воззва́х, гла́сом моим ко Го́споду помоли́хся. Пролию́ пред Ним моле́ние мое, печа́ль мою пред Ним возвещу́. Внегда́ исчеза́ти от Мене́ ду́ху моему́: и Ты позна́л еси́ стези́ моя: на пути́ сем, по нему́же хожда́х, скры́ша сеть мне. Смотря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе зна́яй мене́: поги́бе бе́гство от Мене́, и несть взыска́яй ду́шу мою́. Воззва́х к Тебе, Го́споди, рех: Ты еси́ упова́ние мое́, часть моя еси́ на земли́ живы́х. Вонми́ моле́нию моему́, я́ко смири́хся зело́, изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася па́че мене́. Изведи́ из темни́цы ду́шу мою, испове́датися и́мени Твоему. Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне.

Псалом Давиду, егда гоняше его Авессалом, сын его, 142.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою, внуши́ моле́ние мое во и́стине Твоей, услы́ши мя в пра́вде Твоей: и не вни́ди в суд с рабо́м Твоим, я́ко не оправди́тся пред Тобою всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твоих, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе ру́це мои, душа́ моя, я́ко земля́ безво́дная Тебе. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего от Мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь, во́ньже пойду́, я́ко к Тебе взях ду́шу мою. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя и погуби́ши вся стужа́ющия души́ моей, я́ко аз раб Твой есмь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

По кафисме священник, став пред царскими дверьми, глаголет настоящий тропарь со стихи, во глас 6:

Го́споди, И́же Пресвята́го Твоего́ Ду́ха в тре́тий час апо́столом Твои́м низпосла́вый: Того́, Благи́й, не отыми́ от нас, но обнови́ нас, моля́щих Ти ся. (Поклон великий.)

Лик: Го́споди, И́же Пресвята́го Твоего Ду́ха в тре́тий час апо́столом Твои́м низпосла́вый: Того́, Благи́й, не отыми́ от нас, но обнови́ нас, моля́щих Ти ся.

Стих 1: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе моей. (Поклон великий.)

Лик: Го́споди, И́же Пресвята́го Твоего Ду́ха в тре́тий час апо́столом Твои́м низпосла́вый: Того́, Благи́й, не отыми́ от нас, но обнови́ нас, моля́щих Ти ся.

Стих 2: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от Мене́. (Поклон великий.)

Лик: Го́споди, И́же Пресвята́го Твоего Ду́ха в тре́тий час апо́столом Твои́м низпосла́вый: Того́, Благи́й, не отыми́ от нас, но обнови́ нас, моля́щих Ти ся.

Священник: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая нам плод живота́: Тебе́ мо́лимся, моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы, поми́ловати ду́ши на́ша.

Госпо́дь Бог благослове́н, благослове́н Госпо́дь день дне, поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших: Бог наш, Бог спаса́ти.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш, И́же прему́дры ловцы́ явле́й, низпосла́в им Ду́ха Свята́го, и те́ми уловле́й вселе́нную, Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ско́рое и изве́стное да́ждь утеше́ние рабо́м Твои́м, Иису́се, внегда́ уныва́ти духо́м на́шим, не разлуча́йся от душ на́ших в ско́рбех, не удаля́йся от мы́слей на́ших во обстоя́ниих: но при́сно нас предвари́. Прибли́жися нам, прибли́жися, везде́ Сый, я́коже со апо́столы Твои́ми всегда́ еси́, си́це и Тебе́ жела́ющим соедини́ Себе́, Ще́дре, да совоку́плени Тебе́ пое́м и славосло́вим Всесвята́го Ду́ха Твоего́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Наде́жда и предста́тельство, и прибе́жище христиа́н, необори́мая стена́, изнемога́ющим приста́нище небу́рное Ты еси́, Богоро́дице Пречи́стая: но я́ко мир спаса́ющая непреста́нною Твое́ю моли́твою, помяни́ и нас, Де́во Всепе́тая.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на небеси́ и на земли́ покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, долготерпели́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию, обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы, и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м: ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней. Огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры, и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

И́менем Господним благослови́, о́тче.

Священник: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Чтец: Ами́нь.

И глаголет священник молитву святаго Ефрема:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон великий.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́. (Поклон великий.)

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. (Поклон великий.)

Таже малых 12, глаголюще в себе на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.

И паки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́.

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. (И поклон един великий.)

Чтец: Ами́нь.

Влады́ко Бо́же, О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иисусе Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Бо-жество́, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благо-слове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

ЧАС ШЕСТОЙ

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклонимся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И псалмы 53, 54, 90.

Бо́же, во и́мя Твое спаси́ мя и в си́ле Твоей суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою, внуши́ глаго́лы уст моих. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя, и кре́пции взыска́ша ду́шу мою, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помогает ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ моей. Отврати́т зла́я враго́м моим, и́стиною Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе, испове́мся и́мени Твоему, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя воззре́ о́ко мое.

Внуши́, Бо́же, моли́тву мою и не пре́зри моле́ния моего. Вонми́ ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся от гла́са вра́жия и от стуже́ния гре́шнича. Я́ко уклони́ша на мя беззако́ние, и во гне́ве враждова́ху ми. Се́рдце мое смяте́ся во мне, и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя, и покры́ мя тьма. И рех: кто́ даст ми криле́, я́ко голуби́не? И полещу́, и почи́ю. Се удали́хся бе́гая, и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бо́га, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. Потопи́, Го́споди, и раздели́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. Днем и но́щию обы́дет и́ по стена́м его. Беззако́ние и труд посреде́ его, и непра́вда. И не оскуде́ от стогн его ли́хва и лесть. Я́ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя́ велере́чевал, укры́л бых ся от него. Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мною бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их, посреде́ их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой. Изба́вит ми́ром ду́шу мою от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мною. Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. Простре́ ру́ку Свою на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его. Раздели́шася от гне́ва лица́ Его, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ их па́че еле́я, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою, и Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши я́ в студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней своих. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя.

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое. Не прии́дет к тебе зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Своим запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твоих. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его: с ним есмь в ско́рби, изму́ его, и просла́влю его, долгото́ю дней испо́лню его, и явлю́ ему спасе́ние Мое.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Другой Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И чтется кафисма 20-я.

Псалом Давиду, к Голиафу, 143.

Благослове́н Госпо́дь Бог мой, науча́яй ру́це мои на ополче́ние, пе́рсты моя на брань. Ми́лость моя и прибежище мое, Засту́пник мой и Изба́витель мой, Защи́титель мой, и на Него упова́х: повину́яй лю́ди моя под мя. Го́споди, что есть челове́к, я́ко позна́лся еси́ ему? Или́ сын челове́чь, я́ко вменя́еши его? Челове́к суете́ уподо́бися: дни́е его я́ко сень прехо́дят. Го́споди, приклони́ небеса́, и сни́ди, косни́ся гора́м, и воздымя́тся. Блесни́ мо́лнию, и разжене́ши я́, посли́ стре́лы Твоя, и смяте́ши я. Посли́ ру́ку Твою с высоты́, изми́ мя и изба́ви мя от вод мно́гих, из руки́ сыно́в чужди́х, и́хже уста́ глаго́лаша суету́, и десни́ца их десни́ца непра́вды. Бо́же, песнь но́ву воспою́ Тебе́, во псалти́ри десятостру́ннем пою́ Тебе, даю́щему спасе́ние царе́м, избавля́ющему Дави́да, раба́ Своего́, от меча́ лю́та. Изба́ви мя, и изми́ мя из руки́ сыно́в чужди́х, и́хже уста́ глаго́лаша суету́, и десни́ца их десни́ца непра́вды. И́хже сы́нове их я́ко новосажде́ния водруже́ная в ю́ности своей. Дще́ри их удо́брены, преукра́шены, я́ко подо́бие хра́ма. Храни́лища их испо́лнена, отрыга́ющая от сего́ в сие́, о́вцы их многопло́дны, мно́жащияся во исхо́дищах своих, воло́ве их то́лсти. Несть паде́ния опло́ту, ниже́ прохо́да, ниже́ во́пля в сто́гнах их. Ублажи́ша лю́ди, и́мже сия́ суть. Блаже́ни лю́дие, и́мже Госпо́дь Бог их.

Хвала Давиду, 144.

Вознесу́ Тя, Бо́же мой, Царю́ мой, и благословлю́ и́мя Твое в век и в век ве́ка. На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое в век и в век ве́ка. Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́, и вели́чию Его несть конца́. Род и род восхва́лят дела́ Твоя и си́лу Твою возвестя́т. Великоле́пие сла́вы святы́ни Твоея́ возглаго́лют и чудеса́ Твоя пове́дят. И си́лу стра́шных Твоих реку́т и вели́чие Твое пове́дят. Па́мять мно́жества бла́гости Твоея́ отры́гнут и пра́вдою Твое́ю возра́дуются. Щедр и ми́лостив Госпо́дь, долготерпели́в и многоми́лостив. Благ Госпо́дь вся́ческим, и щедро́ты Его на всех де́лех Его. Да испове́дятся Тебе, Го́споди, вся дела́ Твоя, и преподо́бнии Твои да благословя́т Тя. Сла́ву Ца́рствия Твоего реку́т, и си́лу Твою возглаго́лют, сказа́ти сыново́м челове́ческим си́лу Твою, и сла́ву великоле́пия Ца́рствия Твоего. Ца́рство Твое, Ца́рство всех веко́в, и влады́чество Твое во вся́ком ро́де и ро́де. Ве́рен Госпо́дь во всех словесе́х Своих и преподо́бен во всех де́лех Своих. Утвержда́ет Госпо́дь вся низпа́дающия и возставля́ет вся низве́рженныя. О́чи всех на Тя упова́ют, и Ты дае́ши им пи́щу во благовре́мении. Отверза́еши Ты ру́ку Твою и исполня́еши вся́кое живо́тно благоволе́ния. Пра́веден Госпо́дь во всех путе́х Своих и преподо́бен во всех де́лех Своих. Близ Госпо́дь всем призыва́ющим Его, всем призыва́ющим Его во и́стине. Во́лю боя́щихся Его сотвори́т, и моли́тву их услы́шит, и спасе́т я́. Хранит Госпо́дь вся лю́бящия Его, и вся гре́шники потреби́т. Хвалу́ Госпо́дню возглаго́лют уста́ моя́, и да благословя́т вся́ка плоть и́мя свято́е Его в век и в век ве́ка.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилуиа, Аггея и Захарии, 145.

Хвали́, душе́ моя, Го́спода. Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м, пою Бо́гу моему́, до́ндеже есмь. Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия, в ни́хже несть спасе́ния. Изы́дет дух его и возврати́тся в зе́млю свою́. В той день поги́бнут вся помышле́ния его. Блаже́н, ему́же Бог Иа́ковль Помо́щник его, упова́ние его на Го́спода Бо́га своего́, сотво́ршаго не́бо и зе́млю, мо́ре и вся, я́же в них, храня́щаго и́стину в век, творя́щаго суд оби́димым, даю́щаго пи́щу а́лчущим. Госпо́дь реши́т окова́нныя. Госпо́дь умудря́ет слепцы́. Госпо́дь возво́дит низве́рженныя. Госпо́дь лю́бит пра́ведники. Госпо́дь храни́т прише́льцы, си́ра и вдову́ прии́мет и путь гре́шных погуби́т. Воцари́тся Госпо́дь во век, Бог твой, Сио́не, в род и род.

Аллилуиа, 146.

Хвали́те Го́спода, я́ко благ псало́м. Бо́гови на́шему да услади́тся хвале́ние. Зи́ждай Иерусали́ма Госпо́дь, разсе́яния Изра́илева собере́т. Исцеля́яй сокруше́нныя се́рдцем и обязу́яй сокруше́ния их. Исчита́яй мно́жество звезд и всем им имена́ нарица́яй. Ве́лий Госпо́дь наш, и ве́лия кре́пость Его, и ра́зума Его несть числа́. Прие́мляй кро́ткия Госпо́дь, смиря́яй же гре́шники до земли́. Начни́те Го́сподеви во испове́дании, по́йте Бо́гови на́шему в гу́слех. Одева́ющему не́бо о́блаки, уготовля́ющему земли́ дождь, прозяба́ющему на гора́х траву́ и злак на слу́жбу челове́ком, даю́щему ското́м пи́щу их, и птенце́м вра́новым призыва́ющим Его. Не в си́ле ко́нстей восхо́щет, ниже́ в лы́стех му́жеских благоволи́т. Благоволи́т Госпо́дь в боя́щихся Его и во упова́ющих на ми́лость Его.

Аллилуиа, Аггея и Захарии, 147.

Похвали́, Иерусали́ме, Го́спода, хвали́ Бо́га твоего, Сио́не, я́ко укрепи́ вереи́ врат твоих, благослови́ сы́ны твоя в тебе. Полага́яй преде́лы твоя мир, и ту́ка пшени́чна насыща́яй тя. Посыла́яй сло́во Свое земли́, до ско́рости тече́т сло́во Его, даю́щаго снег Свой я́ко во́лну, мглу я́ко пе́пел посыпа́ющаго, мета́ющаго го́лоть Свой я́ко хле́бы. Проти́ву лица́ мра́за Его кто постои́т? По́слет сло́во Свое, и иста́ет я́, дхнет дух Его, и потеку́т во́ды. Возвеща́яй сло́во Свое Иа́кову, оправда́ния и судьбы́ Своя Изра́илеви. Не сотвори́ та́ко вся́кому язы́ку, и судьбы́ Своя не яви́ им.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилуиа, Аггея и Захарии, 148.

Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его в вы́шних. Хвали́те Его, вси А́нгели Его, хвали́те Его, вся си́лы Его. Хвали́те Его, со́лнце и луна́, хвали́те Его, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его, небеса́ небе́с, и вода́ я́же превы́ше небе́с. Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко Той рече́, и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася. Поста́ви я́ в век и в век ве́ка, повеле́ние положи́, и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода от земли́, зми́еве и вся бе́здны: огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его, го́ры и вси хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси ке́дри, зве́рие и вси ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты. Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии, ю́ноши и де́вы, ста́рцы с ю́нотами да восхва́лят и́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся и́мя Того Еди́наго, испове́дание Его на земли́ и на небеси́. И вознесе́т рог люде́й Своих, песнь всем преподо́бным Его, сыново́м Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющимся Ему.

Аллилуиа, 149.

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хваление Его в це́ркви преподо́бных. Да возвесели́тся Изра́иль о Сотво́ршем его, и сы́нове Сио́ни возра́дуются о Царе́ своем. Да восхва́лят и́мя Его в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему. Я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Своих, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах своих. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в руках их: сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, связа́ти цари́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными. Сотвори́ти в них суд напи́сан, сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его.

Аллилуиа, 150.

Хвали́те Бо́га во святы́х Его, хвали́те Его во утверже́нии си́лы Его. Хвали́те Его на си́лах Его, хвали́те Его по мно́жеству вели́чествия Его. Хвали́те Его во гла́се тру́бнем, хвали́те Его во псалти́ри и гу́слех. Хвали́те Его в тимпа́не и ли́це, хвали́те Его во стру́нах и орга́не. Хвали́те Его в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его в кимва́лех восклица́ния. Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

По кафисме священник, став пред царскими дверьми, глаголет настоящий тропарь со стихи, во глас 2:

И́же в шесты́й день же и час, на Кресте́ пригвожде́й в раи́ дерзнове́нный Ада́мов грех, и согреше́ний на́ших рукописа́ние раздери́, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас. (Поклон великий.)

Лик: И́же в шесты́й день же и час, на Кресте́ пригвожде́й в раи́ дерзнове́нный Ада́мов грех, и согреше́ний на́ших рукописа́ние раздери́, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Стих 1: Внуши́, Бо́же, моли́тву мою, и не пре́зри моле́ния моего́. (Поклон великий.)

Лик: И́же в шесты́й день же и час, на Кресте́ пригвожде́й в раи́ дерзнове́нный Ада́мов грех, и согреше́ний на́ших рукописа́ние раздери́, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Стих 2: Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. (Поклон великий.)

Лик: И́же в шесты́й день же и час, на Кресте́ пригвожде́й в раи́ дерзнове́нный Ада́мов грех, и согреше́ний на́ших рукописа́ние раздери́, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Священник: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, мно́го бо мо́жет моле́ние ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки, не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, я́ко Ми́лостив есть и спасти́ моги́й, и́же и страда́ти о нас изво́ливый.

Чтец: Тропа́рь проро́чества, глас пя́тый:

Многогрехо́вное на́ше житие́, и непокая́нный нрав, щедро́тами предвари́, Го́споди: ра́зве бо Тебе ино́го не ве́мы, живото́м и сме́ртию влады́чествующа, спаси́ я́ко Человеколю́бец.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Многогрехо́вное на́ше житие́, и непокая́нный нрав, щедро́тами предвари́, Го́споди: ра́зве бо Тебе ино́го не ве́мы, живото́м и сме́ртию влады́чествующа, спаси́ я́ко Человеколю́бец.

Священник: Во́нмем.

Чтец: Проки́мен, глас седьмы́й:

Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́, Госпо́дь утвержде́ние мое́.

Лик: Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́, Госпо́дь утвержде́ние мое́.

Чтец, Стих: Бог мой, Помо́щник мой.

Лик: Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́, Госпо́дь утвержде́ние мое́.

Чтец: Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́.

Лик: Госпо́дь утвержде́ние мое́.

Священник: Прему́дрость.

Чтец: Проро́чества Иса́иина чте́ние (Ис. 3:1–14).

Священник: Во́нмем.

Чтец: Се Влады́ка Госпо́дь Савао́ф оты́мет от Иерусали́ма и от Иуде́и кре́пкаго и кре́пкую, кре́пость хле́ба, и кре́пость воды́, исполи́на, и кре́пкаго, и челове́ка ра́тника, и суди́ю, и проро́ка, и смотрели́ваго, и ста́рца, и пятьдесятонача́льника, и ди́внаго сове́тника, и прему́драго архите́ктона, и разу́мнаго послу́шателя. И поставлю ю́ноши кня́зи их, и руга́тели госпо́дствовати бу́дут и́ми. И напада́ти и́мут лю́дие, челове́к на челове́ка, и челове́к на бли́жняго своего́: прирази́тся отроча́ к старцу, и безче́стный к честно́му. Я́ко и́мется челове́к бра́та своего́ или́ дома́шняго отца́ своего́, глаго́ля: ри́зу и́маши, началово́ждь нам бу́ди, и бра́шно мое́ под тобо́ю да бу́дет. И отвеща́в в день о́ный рече́т: не бу́ду твой началово́ждь, несть бо в дому́ мое́м ни хле́ба, ни ри́зы: не бу́ду началово́ждь лю́дем сим. Я́ко оста́влен бысть Иерусали́м, и Иуде́я паде́, и язы́к их со беззако́нием, не покоря́ются Го́сподеви. Сего́ ра́ди ны́не смири́ся сла́ва их, и студ лица́ их проти́ву ста им: грех же свой я́ко содо́мский возвести́ша и яви́ша. Го́ре души́ их, зане́ умы́слиша сове́т лука́вый на себе́ сами́х, ре́кше: свя́жем пра́веднаго, я́ко непотре́бен нам есть: у́бо плоды́ дел свои́х снедя́т. Го́ре беззако́нному: лука́вая бо приключа́тся ему́ по дело́м рук его́. Лю́дие мои́, приста́вницы ва́ши пожина́ют вас, и истяза́ющии облада́ют ва́ми: лю́дие мои, блажа́щии вас льстят вы, и стези́ ног ва́ших возмуща́ют. Но ны́не устро́ится Госпо́дь на суд, и поста́вит на суд лю́ди Своя́: Сам Госпо́дь на суд прии́дет, со старе́йшины люде́й и с кня́зи их.

Священник: Во́нмем.

Чтец: Проки́мен, глас шесты́й:

Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю мой.

Лик: Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю мой.

Чтец, стих: Небеса́, пове́дают сла́ву Бо́жию.

Лик: Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю мой.

Чтец: Го́споди, Помо́щниче мой.

Лик: И Изба́вителю мой.

Чтец: Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зело́. Помози́ нам, Бо́же, Спа́се наш: сла́вы ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас и очи́сти грехи́ на́ша, и́мене ра́ди Твоего́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Тропари, глас 2:

Спа́сение соде́лал еси́ посреде́ земли́, Христе́ Бо́же, на Кресте́ пречи́стеи ру́це Твои́ просте́рл еси́, собира́я вся язы́ки, зову́щия: Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Пречи́стому о́бразу Твоему́ покланя́емся, Благи́й, прося́ще проще́ния прегреше́ний на́ших, Христе́ Бо́же: во́лею бо благоволи́л еси́ пло́тию взы́ти на Крест да изба́виши, я́же созда́л еси́, от рабо́ты вра́жия. Тем благода́рственно вопие́м Ти: ра́дости испо́лнил еси́ вся, Спа́се наш, прише́дый спасти́ мир.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Крестобогородичен, глас 2:

Препросла́влена еси́, Богоро́дице Де́во, пое́м Тя: Кресто́м бо Сы́на Твоего́ низложи́ся ад, и смерть умертви́ся, умерщвле́ннии воста́хом, и живота́ сподо́бихомся, рай восприя́хом, дре́внее наслажде́ние. Тем благодаря́ще, славосло́вим я́ко держа́внаго Христа́ Бо́га на́шего, и еди́наго Многоми́лостиваго.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на небеси́ и на земли́ покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, долготерпели́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию, обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы, и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м: ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней. Огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры, и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Чтец: Ами́нь.

И глаголет священник молитву святаго Ефрема:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон великий.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́. (Поклон великий.)

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. (Поклон великий.)

Таже малых 12, глаголюще в себе на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.

И паки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́.

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. (И поклон един великий.)

Чтец: Ами́нь.

Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́, Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́ низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего и Честны́м Его Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы: Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы, и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния, и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

ЧАС ДЕВЯТЫЙ

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И псалмы 83, 84, 85.

Коль возлю́бленна селе́ния Твоя, Го́споди сил! Жела́ет и скончава́ется душа́ моя во дворы́ Госпо́дни, се́рдце мое и плоть моя возра́довастася о Бо́зе жи́ве. И́бо пти́ца обре́те себе хра́мину, и го́рлица гнездо́ себе, иде́же положи́т птенцы́ своя, олтари́ Твоя, Го́споди сил, Царю́ мой и Бо́же мой. Блаже́ни живу́щии в дому́ Твоем, в ве́ки веко́в восхва́лят Тя. Блаже́н муж, ему́же есть заступле́ние его у тебе; восхожде́ния в се́рдце своем положи́, во юдо́ль плаче́вную, в ме́сто е́же положи́, и́бо благослове́ние даст законополага́яй. По́йдут от си́лы в си́лу; яви́тся Бог бого́в в Сио́не. Го́споди Бо́же сил, услы́ши моли́тву мою, внуши́, Бо́же Иа́ковль. Защи́тниче наш, виждь, Бо́же, и при́зри на лице́ Христа́ Твоего. Я́ко лу́чше день еди́н во дво́рех Твоих па́че ты́сящ: изво́лих примета́тися в дому́ Бо́га моего па́че, не́же жи́ти ми в селе́ниих гре́шничих. Я́ко ми́лость и и́стину лю́бит Госпо́дь, Бог благода́ть и сла́ву даст, Госпо́дь не лиши́т благи́х ходя́щих незло́бием. Го́споди Бо́же сил, блаже́н челове́к упова́яй на Тя.

Благоволи́л еси́, Го́споди, зе́млю Твою, возврати́л еси́ плен Иа́ковль: оста́вил еси́ беззако́ния люде́й Твоих, покры́л еси́ вся грехи́ их. Укроти́л еси́ весь гнев Твой, возврати́лся еси́ от гне́ва я́рости Твоея́. Возврати́ нас, Бо́же спасе́ний наших, и отврати́ я́рость Твою от нас. Еда́ во ве́ки прогне́ваешися на ны? Или́ простре́ши гнев Твой от ро́да в род? Бо́же, Ты обра́щься оживи́ши ны, и лю́дие Твои возвеселя́тся о Тебе. Яви́ нам, Го́споди, ми́лость Твою, и спасе́ние Твое даждь нам. Услы́шу, что рече́т о мне Госпо́дь Бог: я́ко рече́т мир на лю́ди Своя, и на преподо́бныя Своя, и на обраща́ющия сердца́ к Нему́. Оба́че близ боя́щихся Его спасе́ние Его, всели́ти сла́ву в зе́млю на́шу. Ми́лость и и́стина срето́стеся, пра́вда и мир облобыза́стася. И́стина от земли́ возсия́, и пра́вда с небесе́ прини́че, и́бо Госпо́дь даст бла́гость, и земля́ на́ша даст плод свой. Пра́вда пред Ним преды́дет, и положи́т в путь стопы́ своя́.

Приклони́, Го́споди, у́хо Твое, и услы́ши мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз. Сохрани́ ду́шу мою, я́ко преподо́бен есмь: спаси́ раба́ Твоего́, Бо́же мой, упова́ющаго на Тя. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко к Тебе воззову́ весь день. Возвесели́ ду́шу раба́ Твоего́, я́ко к Тебе взях ду́шу мою. Я́ко Ты, Го́споди, благ и кро́ток, и многоми́лостив всем призыва́ющим Тя. Внуши́, Го́споди, моли́тву мою, и вонми́ гла́су моле́ния моего́. В день ско́рби моея́ воззва́х к Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́. Несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, и несть по дело́м Твои́м. Вси язы́цы, ели́ки сотвори́л еси́, прии́дут, и покло́нятся пред Тобою, Го́споди, и просла́вят и́мя Твое́, я́ко ве́лий еси́ Ты, и творя́й чудеса́, Ты еси́ Бог еди́н. Наста́ви мя, Го́споди, на путь Твой, и пойду́ во и́стине Твоей; да возвесели́тся се́рдце мое боя́тися и́мене Твоего. Испове́мся Тебе́, Го́споди Бо́же мой, всем се́рдцем моим, и просла́влю и́мя Твое в век: я́ко ми́лость Твоя ве́лия на мне, и изба́вил еси́ ду́шу мою от а́да преиспо́днейшаго. Бо́же, законопресту́пницы воста́ша на мя, и сонм держа́вных взыска́ша ду́шу мою, и не предложи́ша Тебе пред собо́ю. И Ты, Го́споди Бо́же мой, ще́дрый и ми́лостивый, долготерпели́вый и многоми́лостивый и и́стинный, при́зри на мя и поми́луй мя, даждь держа́ву Твою о́троку Твоему́, и спаси́ сы́на рабы́ Твоея́. Сотвори́ со мною зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́.

Сотвори́ со мною зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Посем священник, став пред царскими дверьми, глаголет настоящий тропарь со стихи, во глас 8:

И́же в девя́тый час нас ра́ди пло́тию смерть вкуси́вый, умертви́ пло́ти на́шея мудрова́ние, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас. (Поклон великий.)

Лик: И́же в девя́тый час нас ра́ди пло́тию смерть вкуси́вый, умертви́ пло́ти на́шея мудрова́ние, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Стих 1: Да прибли́жится моли́тва моя пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя. (Поклон великий.)

Лик: И́же в девя́тый час нас ра́ди пло́тию смерть вкуси́вый, умертви́ пло́ти на́шея мудрова́ние, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Стих 2: Да вни́дет проше́ние мое пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви мя. (Поклон великий.)

Лик: И́же в девя́тый час нас ради пло́тию смерть вкуси́вый, умертви́ пло́ти на́шея мудрова́ние, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Священник: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И́же нас ради рожде́йся от Де́вы и распя́тие претерпе́в, Благи́й, испрове́ргий сме́ртию смерть, и воскресе́ние явле́й я́ко Бог, не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю: яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве: приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны, и спаси́, Спа́се наш, лю́ди отчая́нныя.

Не преда́ждь нас до конца́, и́мене Твоего́ ра́ди, и не разори́ заве́та Твоего́, и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас, Авраа́ма ра́ди возлю́бленнаго от Тебе́, и за Исаа́ка, раба́ Твоего́, и Изра́иля свята́го Твоего́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Ви́дя разбо́йник Нача́льника жи́зни на Кресте́ ви́сяща, глаго́лаше: а́ще не бы Бог был вопло́щся, И́же с на́ми распны́йся, не бы со́лнце лучи́ своя́ потаи́ло, ниже́ бы земля́ трепе́щущи трясла́ся: но вся терпя́й, помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Посреде́ двою́ разбо́йнику ме́рило пра́ведное обре́теся Крест Твой: о́вому у́бо низводи́му во ад тягото́ю хуле́ния: другому же легча́щуся от прегреше́ний, к позна́нию богосло́вия: Христе́ Бо́же, сла́ва Тебе́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

А́гнца, и Па́стыря, и Спа́са ми́ра, на Кресте́ зря́щи Ро́ждшая Тя, глаго́лаше слезя́щи: мир у́бо ра́дуется, прие́мля избавле́ние: утро́ба же Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие, е́же за всех терпи́ши, Сы́не и Бо́же мой.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на небеси́ и на земли́ покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, долготерпели́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию, обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы, и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м: ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней. Огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры, и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Чтец: Ами́нь.

И глаголет священник молитву святаго Ефрема, на нейже поклоны великия три, малыя же 12 не творим.

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон великий.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́. (Поклон великий.)

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. (Поклон великий.)

Чтец: Ами́нь.

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, долготерпе́вый о на́ших согреше́ниих, и да́же до ны́нешняго часа́ приведы́й нас, во́ньже на Животворя́щем Дре́ве ви́ся, благоразу́мному разбо́йнику, и́же в рай путесотвори́л еси́ вход, и сме́ртию смерть разруши́л еси́, очи́сти нас гре́шных и недосто́йных раб Твои́х. Согреши́хом бо и беззако́нновахом, и не́смы досто́йни возвести́ очеса́ на́ша, и воззре́ти на высоту́ небе́сную, зане́ оста́вихом путь пра́вды Твоея́, и ходи́хом в во́лях серде́ц на́ших: но мо́лим Твою́ безме́рную бла́гость, пощади́ нас, Го́споди, по мно́жеству ми́лости Твоея́, и спаси́ нас и́мене Твоего́ ра́ди свята́го, я́ко исчезо́ша в суете́ дни́е на́ши. Изми́ нас из руки́ сопроти́внаго, и оста́ви нам грехи́ на́ша, и умертви́ плотско́е на́ше мудрова́ние, да ве́тхаго отложи́вше челове́ка, в но́ваго облеце́мся, и Тебе́ поживе́м на́шему Влады́це и Благоде́телю. И та́ко Твои́м после́дующе повеле́нием, в ве́чный поко́й дости́гнем, иде́же есть всех веселя́щихся жили́ще. Ты бо еси́ вои́стинну и́стинное весе́лие, и ра́дость лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твоим Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Посем поем Блаженны, на оба лика, во глас 8:

Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твоем.

Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л, на вы лжу́ще Мене́ ра́ди.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на небесе́х.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Таже, сошедшеся оба лика вкупе, поют со сладкопением, велегласно:

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твоем. (Поклон великий.)

И паки вышшим гласом:

Помяни́ нас, Влады́ко, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. (Поклон великий.)

Таже высочайшим гласом:

Помяни́ нас, Святы́й, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. (Поклон великий.)

Чтец: Лик небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Стих: Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.

Лик небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик святы́х А́нгел и Арха́нгел со все́ми небе́сными си́лами пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ради спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в деле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни и в нощи́, я́же во уме́ и в помышле́нии, вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Кондак дне, глас 4:

Вознесы́йся на Кре́ст во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же: возвесели́ нас си́лою Твое́ю, побе́ды дая́ нам на супоста́ты, посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра, непобеди́мую побе́ду.

Посем глаголем кондак храма и святаго рядоваго.

Аще же храм Христов, глаголем прежде кондак храма Христова, таже дне, и святаго рядоваго.

По сих: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Со святы́ми упоко́й, Христе́, ду́ши раб Твои́х, иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И чтется кондак храма Богородицы.

Аще же несть храма Богородицы, глаголем сей:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Чтец: Ами́нь.

И глаголет священник молитву святаго Ефрема:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон великий.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́. (Поклон великий.)

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. (Поклон великий.)

Таже малых 12, глаголюще в себе на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.

И паки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́.

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. (И поклон един великий.)

Чтец: Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятая Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Святаго Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, неразде́льное Ца́рство, всех благи́х вина́, благоволи́ же и о мне, гре́шнем, утверди́, вразуми́ се́рдце мое и всю мою отыми́ скве́рну. Просвети́ мою мысль, да вы́ну сла́влю, пою́, и покланя́юся, и глаго́лю: еди́н Свят, еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

Священник: Прему́дрость.

Лик: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, При́сноблаженную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего.

Священник: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Лик: Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Священник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Благослови́.

Священник: Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, (святых храма и дне), святы́х пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Последование Вечерни в пятницу первой седмицы

Литургия Преждеосвященных Даров

Диакон: Благослови́, влады́ко.

Священник: Благослове́но Ца́рство Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Чтец: Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И предначинательный псалом 103.

Благослови́, душе́ моя, Го́спода, Го́споди Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́, во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Одея́йся све́том я́ко ри́зою, простира́яй не́бо я́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя, полага́яй о́блаки на восхожде́ние Свое, ходя́й на крилу́ ве́треню. Творя́й А́нгелы Своя ду́хи, и слуги́ Своя пла́мень о́гненный. Основа́яй зе́млю на тве́рди ея́, не преклони́тся в век ве́ка. Бе́здна я́ко ри́за одея́ние ея́, на гора́х ста́нут во́ды, от запреще́ния Твоего побе́гнут, от гла́са гро́ма Твоего убоя́тся. Восхо́дят го́ры, и низхо́дят поля́ в ме́сто, е́же основа́л еси́ им. Преде́л положи́л еси́, его́же не пре́йдут, ниже́ обратя́тся покры́ти зе́млю. Посыла́яй исто́чники в де́брех, посреде́ гор про́йдут во́ды. Напая́ют вся зве́ри се́льныя, ждут она́гри в жа́жду свою. На ты́х пти́цы небе́сныя привита́ют, от среды́ ка́мения дадя́т глас. Напая́яй го́ры от превы́спренних Своих, от плода́ дел Твои́х насы́тится земля́. Прозяба́яй траву́ ското́м, и злак на слу́жбу челове́ком, извести́ хлеб от земли́. И вино́ весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́т. Насы́тятся древа́ польска́я, ке́дри лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. Та́мо пти́цы вогнездя́тся, ероди́ево жили́ще предводи́тельствует и́ми. Го́ры высо́кия еле́нем, ка́мень прибе́жище за́яцем. Сотвори́л есть луну́ во времена́, со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тьму, и бысть нощь, в не́йже про́йдут вси зве́рие дубра́внии. Ски́мни рыка́ющии восхи́тити, и взыска́ти от Бо́га пи́щу себе. Возсия́ со́лнце, и собра́шася, и в ло́жах сво́их ля́гут. Изы́дет челове́к на де́ло свое, и на де́лание свое до ве́чера. Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́, испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́. Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное, та́мо га́ди, и́хже несть числа́, живо́тная ма́лая с вели́кими, та́мо корабли́ препла́вают, змий сей, его́же созда́л еси́ руга́тися ему. Вся к Тебе ча́ют, да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя. Да́вшу Тебе́ им, соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку, вся́ческая испо́лнятся бла́гости, отвра́щшу же Тебе́ лице́, возмяту́тся, оты́меши дух их, и исче́знут, и в персть свою возвратя́тся. По́слеши Ду́ха Твоего́, и сози́ждутся, и обнови́ши лице́ земли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, возвесели́тся Госпо́дь о де́лех Своих, призира́яй на зе́млю, и творя́й ю́ трясти́ся, прикаса́яйся гора́м, и дымя́тся. Воспою́ Го́сподеви в животе́ моем, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь, да услади́тся Ему́ бесе́да моя, аз же возвеселю́ся о Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от земли́, и беззако́нницы, я́коже не бы́ти им. Благослови́, душе́ моя, Го́спода.

Со́лнце позна́ за́пад свой, положи́л еси́ тьму, и бысть нощь.

Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Посем ектения великая:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ наших, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ми́ре всего ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й, и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих вонь, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем, Святе́йшем Патриа́рхе (имя) и о Господи́не нашем, Преосвяще́ннейшем епи́скопе (или: архиепи́скопе, или: митрополи́те, имя, егоже есть область), честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Богохрани́мей стране́ нашей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О гра́де сем, вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О изба́вится нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И чтется кафисма 18-я.

Песнь степеней, 119.

Ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти ми, воззва́х, и услы́ша мя. Го́споди, изба́ви ду́шу мою от усте́н непра́ведных и от язы́ка льсти́ва. Что да́стся тебе́, или́ что приложи́тся тебе́ к язы́ку льсти́ву? Стре́лы си́льнаго изощре́ны, со у́гльми пусты́нными. Увы́ мне, я́ко прише́льствие мое продолжи́ся, всели́хся с селе́нии Кида́рскими. Мно́го прише́льствова душа́ моя, с ненави́дящими ми́ра бех ми́рен: егда́ глаго́лах им, боря́ху мя ту́не.

Песнь степеней, 120.

Возведо́х о́чи мои в го́ры, отню́дуже прии́дет по́мощь моя. По́мощь моя от Го́спода, сотво́ршаго не́бо и зе́млю. Не даждь во смяте́ние ноги́ твоея́, ниже́ воздре́млет храня́й тя, се не воздре́млет, ниже́ у́снет храня́й Изра́иля. Госпо́дь сохрани́т тя, Госпо́дь покро́в твой на руку́ десну́ю твою. Во дни со́лнце не ожже́т тебе́, ниже́ луна́ но́щию. Госпо́дь сохрани́т тя от вся́каго зла, сохрани́т ду́шу твою Госпо́дь. Госпо́дь сохрани́т вхожде́ние твое и исхожде́ние твое, от ны́не и до ве́ка.

Песнь степеней, 121.

Возвесели́хся о ре́кших мне: в дом Госпо́день по́йдем. Стоя́ще бя́ху но́ги на́ша во дво́рех твоих, Иерусали́ме. Иерусали́м зи́ждемый я́ко град, ему́же прича́стие его вку́пе. Та́мо бо взыдо́ша коле́на, коле́на Госпо́дня, свиде́ние Изра́илево, испове́датися и́мени Госпо́дню, я́ко та́мо седо́ша престо́ли на суд, престо́ли в дому́ Дави́дове. Вопроси́те же я́же о ми́ре Иерусали́ма: и оби́лие лю́бящим тя. Бу́ди же мир в си́ле твоей и оби́лие в столпостена́х твоих. Ра́ди бра́тий моих и бли́жних моих глаго́лах у́бо мир о тебе. До́му ра́ди Го́спода Бо́га на́шего взыска́х блага́я тебе.

Песнь степеней, 122.

К Тебе возведо́х о́чи мои, Живу́щему на небеси́. Се я́ко о́чи раб в руку́ госпо́дий своих, я́ко о́чи рабы́ни в руку́ госпожи́ своея́, та́ко о́чи на́ши ко Го́споду Бо́гу на́шему, до́ндеже уще́дрит ны. Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, я́ко по мно́гу испо́лнихомся уничиже́ния, наипа́че напо́лнися душа́ на́ша поноше́ния гобзу́ющих и уничиже́ния го́рдых.

Песнь степеней, 123.

Я́ко а́ще не Госпо́дь бы был в нас, да рече́т у́бо Изра́иль, я́ко а́ще не Госпо́дь бы был в нас, внегда́ воста́ти челове́ком на ны, у́бо живы́х поже́рли бы́ша нас, внегда́ прогне́ватися я́рости их на ны, у́бо вода́ потопи́ла бы нас. Пото́к пре́йде душа́ на́ша, у́бо пре́йде душа́ на́ша во́ду непостоя́нную. Благослове́н Госпо́дь, И́же не даде́ нас в лови́тву зубо́м их. Душа́ на́ша, я́ко пти́ца изба́вися от се́ти ловя́щих: сеть сокруши́ся, и мы изба́влени бы́хом. По́мощь на́ша во и́мя Го́спода, сотво́ршаго не́бо и зе́млю.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Таже ектения малая:

Па́ки и па́ки миром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Чтец:

Песнь степеней, 124.

Наде́ющиися на Го́спода, я́ко гора́ Сио́н: не подви́жится в век живы́й во Иерусали́ме. Го́ры о́крест его, и Госпо́дь о́крест люде́й Своих от ны́не и до ве́ка. Я́ко не оста́вит Госпо́дь жезла́ гре́шных на жре́бий пра́ведных, я́ко да не про́струт пра́веднии в беззако́ния рук своих. Ублажи́, Го́споди, благи́я и пра́выя се́рдцем. Уклоня́ющияся же в развраще́ния отведе́т Госпо́дь с де́лающими беззако́ние. Мир на Изра́иля.

Песнь степеней, 125.

Внегда́ возврати́ти Го́споду плен Сио́нь, бы́хом я́ко уте́шени. Тогда́ испо́лнишася ра́дости уста́ на́ша, и язы́к наш весе́лия, тогда́ реку́т во язы́цех: возвели́чил есть Госпо́дь сотвори́ти с ни́ми. Возвели́чил есть Госпо́дь сотвори́ти с на́ми: бы́хом веселя́щеся. Возврати́, Го́споди, плене́ние на́ше, я́ко пото́ки ю́гом. Се́ющии слеза́ми, ра́достию по́жнут. Ходя́щии хожда́ху и пла́кахуся, мета́юще се́мена своя́, гряду́ще же прии́дут ра́достию, взе́млюще рукоя́ти своя́.

Песнь степеней, 126.

А́ще не Госпо́дь сози́ждет дом, всу́е труди́шася зи́ждущии. А́ще не Госпо́дь сохрани́т град, всу́е бде́ стреги́й. Всу́е вам есть у́треневати, воста́нете по седе́нии, яду́щии хлеб боле́зни, егда́ даст возлю́бленным Своим сон. Се достоя́ние Госпо́дне сы́нове, мзда плода́ чре́вняго. Я́ко стре́лы в руце́ си́льнаго, та́ко сы́нове оттрясе́нных. Блаже́н, и́же испо́лнит жела́ние свое от них. Не постыдя́тся, егда́ глаго́лют враго́м своим во врате́х.

Песнь степеней, 127.

Блаже́ни вси боя́щиися Го́спода, ходя́щии в путе́х Его. Труды́ плодо́в твоих сне́си: блаже́н еси́, и добро́ тебе́ бу́дет. Жена́ твоя́, я́ко лоза́, плодови́та в страна́х до́му твоего́, сы́нове твои, я́ко новосажде́ния ма́сличная, о́крест трапе́зы твоея. Се та́ко благослови́тся челове́к боя́йся Го́спода. Благослови́т тя Госпо́дь от Сио́на, и у́зриши блага́я Иерусали́ма вся дни живота́ Твоего, и у́зриши сы́ны сыно́в твоих. Мир на Изра́иля.

Песнь степеней, 128.

Мно́жицею бра́шася со мно́ю от ю́ности моея́, да рече́т у́бо Изра́иль: мно́жицею бра́шася со мною́ от ю́ности моея́, и́бо не премого́ша мя. На хребте́ мое́м де́лаша гре́шницы, продолжи́ша беззако́ние свое́. Госпо́дь Пра́веден ссече́ вы́я гре́шников. Да постыдя́тся и возвратя́тся вспять вси ненави́дящии Сио́на. Да бу́дут я́ко трава́ на здех, я́же пре́жде восторже́ния и́зсше, е́юже не испо́лни руки́ своея́ жня́й, и не́дра своего́ рукоя́ти собира́яй, и не ре́ша мимоходя́щии: благослове́ние Госпо́дне на вы, благослови́хом вы во и́мя Госпо́дне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Таже ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Чтец:

Песнь степеней, 129.

Из глубины́ воззва́х к Тебе, Го́споди, Го́споди, услы́ши глас мой. Да бу́дут у́ши Твои вне́млюще гла́су моле́ния моего́. А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я́ко у тебе очище́ние есть. И́мене ради Твоего потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя в сло́во Твое, упова́ душа́ моя на Го́спода. От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет Изра́иль на Го́спода. Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний его.

Песнь степеней, 130.

Го́споди, не вознесе́ся сердце мое, ниже́ вознесо́стеся о́чи мои, ниже́ ходи́х в вели́ких, ниже́ в ди́вных па́че мене́. А́ще не смиреному́дрствовах, но вознесо́х ду́шу мою, я́ко отдое́ное на ма́терь свою́, тако возда́си на ду́шу мою. Да упова́ет Изра́иль на Го́спода от ны́не и до ве́ка.

Песнь степеней, 131.

Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю кро́тость его: я́ко кля́тся Го́сподеви, обеща́ся Бо́гу Иа́ковлю: а́ще вни́ду в селе́ние до́му моего́, или́ взы́ду на одр посте́ли моея́, а́ще дам сон очи́ма мои́ма и ве́ждома мои́ма дрема́ние, и поко́й скраниа́ма мои́ма, до́ндеже обря́щу ме́сто Го́сподеви, селе́ние Бо́гу Иа́ковлю. Се слы́шахом я́ во Евфра́фе, обрето́хом я́ в поля́х дубра́вы. Вни́дем в селе́ния Его, поклони́мся на ме́сто, иде́же стоя́сте но́зе Его. Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой, Ты и киво́т святы́ни Твоея́. Свяще́нницы Твои облеку́тся пра́вдою, и преподо́бнии Твои возра́дуются. Дави́да ра́ди раба́ Твоего, не отврати́ лице́ пома́заннаго Твоего. Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною, и не отве́ржется ея́: от плода́ чре́ва твоего́ посажду́ на престо́ле твое́м. А́ще сохраня́т сы́нове твои́ заве́т Мой, и свиде́ния Моя сия́, и́мже научу́ я́, и сы́нове их до ве́ка ся́дут на престо́ле твое́м. Я́ко избра́ Госпо́дь Сио́на, изво́ли и́ в жили́ще Себе. Сей поко́й Мой во век ве́ка, зде вселю́ся, я́ко изво́лих и́. Лови́тву его благословля́яй благословлю́, ни́щия его насыщу́ хле́бы, свяще́нники его облеку́ во спасе́ние, и преподо́бнии его ра́достию возра́дуются. Та́мо возращу́ рог Дави́дови, угото́вах свети́льник пома́занному Моему́. Враги́ его облеку́ студо́м, на не́мже процвете́т святы́ня Моя.

Песнь степеней, 132.

Се что добро́, или́ что красно́, но е́же жи́ти бра́тии вку́пе? Я́ко ми́ро на главе́, сходя́щее на браду́, браду́ Ааро́ню, сходя́щее на оме́ты оде́жды его, я́ко роса́ Аермо́нская сходя́щая на го́ры Сио́нския, я́ко та́мо запове́да Госпо́дь благослове́ние и живо́т до ве́ка.

Песнь степеней, 133.

Се ны́не благослови́те Го́спода, вси раби́ Госпо́дни, стоя́щии в хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего. В но́щех воздежи́те ру́ки ва́ша во свята́я, и благослови́те Го́спода. Благослови́т тя Госпо́дь от Сио́на, сотвори́вый не́бо и зе́млю.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Посем ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Ты еси́ Бог наш, Бог ми́ловати и спаса́ти, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Таже поем Го́споди, воззвах… на оба лика, во глас 5.

Го́споди, воззва́х к Тебе, услы́ши мя, услы́ши мя, Го́споди.

Го́споди, воззва́х к Тебе, услы́ши мя: вонми́ гла́су моле́ния моего́, внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. Услы́ши мя, Го́споди.

Да испра́вится моли́тва моя, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, воздея́ние руку́ мое́ю же́ртва вече́рняя. Услы́ши мя, Го́споди.

Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м моим, и дверь огражде́ния о устна́х моих.

Не уклони́ се́рдце мое в словеса́ лука́вствия, непщева́ти вины́ о гресе́х.

С челове́ки де́лающими беззако́ние, и не сочту́ся со избра́нными их.

Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию и обличи́т мя, еле́й же гре́шнаго да не нама́стит главы́ моея́.

Я́ко еще́ и моли́тва моя во благоволе́ниих их, поже́рты бы́ша при ка́мени судии́ их.

Услы́шатся глаго́ли мои, я́ко возмого́ша: я́ко то́лща земли́ просе́деся на земли́, расточи́шася ко́сти их при а́де.

Я́ко к Тебе, Го́споди, Го́споди, о́чи мои: на Тя упова́х, не отыми́ ду́шу мою.

Сохрани́ мя от се́ти, ю́же соста́виша ми, и от собла́зн де́лающих беззако́ние.

Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы: еди́н есмь аз, до́ндеже прейду́.

Гла́сом моим ко Го́споду воззва́х, гла́сом моим ко Го́споду помоли́хся.

Пролию́ пред Ним моле́ние мое, печа́ль мою пред Ним возвещу́.

Внегда́ исчеза́ти от Мене́ ду́ху моему́: и Ты позна́л еси́ стези́ моя.

На пути́ сем, по нему́же хожда́х, скры́ша сеть мне.

Смотря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе зна́яй мене́.

Поги́бе бе́гство от Мене́, и несть взыска́яй ду́шу мою́.

Воззва́х к Тебе, Го́споди, рех: Ты еси́ упова́ние мое́, часть моя еси́ на земли́ живы́х.

Вонми́ моле́нию моему́, я́ко смири́хся зело́.

Изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася па́че мене́.

Стих: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою, испове́датися и́мени Твоему.

Стихиры самогласны, глас 5:

Прииди́те, ве́рнии, де́лаим во све́те дела́ Бо́жия, я́ко во дни благообра́зно хо́дим: вся́кое непра́ведное списа́ние от себе́ бли́жняго оты́мем, не полага́юще претыка́ния сему́ в собла́зн. Оста́вим пло́ти сладостра́стие, возрасти́м души́ дарова́ния, дади́м тре́бующим хлеб, и присту́пим Христу́ в покая́нии вопию́ще: Бо́же наш, поми́луй нас.

Стих: Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне.

Прииди́те, ве́рнии, де́лаим во све́те дела́ Бо́жия, я́ко во дни благообра́зно ходи́м: вся́кое непра́ведное списа́ние от себе́ бли́жняго оты́мем, не полага́юще претыка́ния сему́ в собла́зн. Оста́вим пло́ти сладостра́стие, возрасти́м души́ дарова́ния, дади́м тре́бующим хлеб, и присту́пим Христу́ в покая́нии вопию́ще: Бо́же наш, поми́луй нас.

Посем 4 стихиры мученичны Октоиха прилучившагося гласа с обычными стихами.

Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, услы́ши глас мой.

И 1-я стихира Октоиха.

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́, вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

И 2-я стихира Октоиха.

Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? я́ко у тебе́ очище́ние есть.

И 3-я стихира Октоиха.

Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

И 4-я стихира Октоиха.

Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния, да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

И стихиры Триоди святаго Феодора, глас 2:

Прииди́те, мучениколю́бцы вси, духо́вно возвесели́мся, и торжеству́им: днесь бо предлага́ет трапезу та́йную му́ченик Фео́дор, веселя́щую празднолю́бцев нас, е́же вопи́ти к нему́: ра́дуйся, страстоте́рпче непобеди́мый, преще́ния мучи́телей на земли́ разори́вый. Ра́дуйся, бре́нное твое́ те́ло за Христа́ Бо́га отда́вый му́кам. Ра́дуйся, в разли́чных беда́х иску́сный во́ин яви́выйся небе́снаго во́инства. Те́мже мо́лим тя, му́чеников украше́ние, моли́ся о душах на́ших.

Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний его́.

Богодарова́нную благода́ть чуде́с твоих, му́чениче Фео́доре, всем простира́еши, ве́рою к тебе́ притека́ющим. Е́юже хва́лим тя, глаго́люще: плене́нныя избавля́еши, исцеля́еши боля́щия, ни́щия обогаща́еши, и спаса́еши пла́вающия, су́етное тече́ние удержава́еши рабо́в, и тщеты́ явле́ние твори́ши украда́ющим, страда́льче, и во́ины наказу́еши восхище́ния огреба́тися, младе́нцем да́руеши ми́лостивно проше́ния, те́плый обрета́ешися предста́тель творя́щим твою́ свяще́нную па́мять. С ни́миже и нам, страда́льче свяще́ннейший, воспева́ющим твое́ муче́ние, проси́ у Христа́ ве́лию ми́лость.

Стих: Хвали́те Го́спода, вси язы́цы, похвали́те Его, вси лю́дие.

Дар Бо́жий превы́шший показа́лся еси́, му́чениче Фео́доре: зане́ и по кончи́не я́ко жив притека́ющим дае́ши проше́ния. Те́мже сы́ну восхище́нну жены́ иногда́, плене́нну инове́рными во́ины, предста́вши вдови́ца слеза́ми храм твой моча́ше. Ты же я́ко ми́лостив на коне́ бе́лом наше́д, сея́ о́трока предста́вил еси́ неви́димо: и посе́м и с сим де́йствуяй чудесы́, не преста́л еси́. Но моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Боже́ственных даро́в тезоимени́та тя чту, треблаже́нне Феодоре: све́та бо боже́ственнаго незаходи́мое свети́ло явле́йся, уясни́л еси́ страда́ньми твоими всю тварь: и огня́ сильне́йший яви́вся, пла́мень угаси́л еси́, и льсти́ваго зми́я главу́ сокруши́л еси́. Те́мже во страда́ниих твои́х Христо́с приклони́вся, венча́ боже́ственную главу́ твою́, великому́чениче страда́льче, я́ко име́яй дерзнове́ние к Бо́гу, приле́жно моли́ся о душа́х на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Глас 6: Сосу́да употреби́в враг соотсту́пника мучи́теля, умышле́нием лю́тым, посто́м очища́ющияся лю́ди благочести́выя, от скве́рных жертв, оскверне́нными бра́шны окуша́шеся оскверни́ти: но ты о́наго ухищре́ние мудре́йшим разруши́л еси́ умышле́нием, во сне предста́л еси́ тогда́шнему архиере́ю, и глубо́кое ра́зума открыва́я, и безме́стное начина́ние явля́я. И тебе́ у́бо благода́рственная принося́ще, спа́са напису́ем, ле́тное воспомина́ние бы́вшаго чудесе́ творя́ще: и про́чее моля́щеся, от умышле́ний лука́ваго невреди́мым спасти́ся, к Бо́гу твои́ми моли́твами, му́чениче Фео́доре.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен, догматик текущего гласа.

Посем бывает вход с кадильницею. Иерей благословляет вход.

Диакон: Прему́дрость, про́сти.

Лик: Све́те тихий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, те́мже мир Тя сла́вит.

Диакон: Во́нмем.

Священник: Мир всем.

Диакон: Прему́дрость, во́нмем.

Чтец: Проки́мен, глас пя́тый:

Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли.

Лик: Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли.

Чтец, стих: Защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля.

Лик: Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли.

Чтец: Услы́шит тя Госпо́дь.

Лик: В день печа́ли.

Диакон: Премудрость.

Чтец: Бытия́ чте́ние (Быт. 2:20–25; 3, 1–20).

Диакон: Во́нмем.

Чтец: Нарече́ Ада́м имена́ всем ското́м, и всем пти́цам небе́сным, и всем звере́м земны́м, Ада́му же не обре́теся помо́щник, подо́бный ему́. И наложи́ Бог изступле́ние на Ада́ма, и у́спе: и взя еди́но от ребр его́, и испо́лни пло́тию вме́сто его́. И созда́ Госпо́дь Бог ребро́, е́же взя от Ада́ма, в жену́, и приведе́ ю ко Ада́му. И рече́ Ада́м: се ны́не кость от косте́й моих, и плоть от пло́ти моея́: сия́ нарече́тся жена́, я́ко от му́жа своего́ взята́ бысть сия́. Сего́ ра́ди оста́вит челове́к отца́ своего́ и ма́терь, и прилепи́тся к жене́ свое́й: и бу́дета два в плоть еди́ну. И бе́ста о́ба на́га, Ада́м же и жена́ его́, и не стыдя́стася. Змий же бе мудре́йший всех звере́й су́щих на земли́, и́хже сотвори́ Госпо́дь Бог. И рече́ змий жене́: что я́ко рече́ Бог, да не я́сте от вся́каго дре́ва ра́йскаго. И рече́ жена́ зми́ю: от вся́каго дре́ва ра́йскаго я́сти бу́дем. От плода́ же дре́ва, е́же есть посреде́ рая́, рече́ Бог, да не я́сте от него́, ниже́ прикосне́теся ему́, да не у́мрете. И рече́ змий жене́: не сме́ртию у́мрете. Ве́дяше бо Бог, я́ко во́ньже а́ще день сне́сте от него́, отве́рзутся о́чи ва́ши, и бу́дете я́ко бо́зи, ве́дяще до́брое и лука́вое. И ви́де жена́, я́ко добро́ дре́во в снедь, и я́ко уго́дно очи́ма ви́дети, и красно́ есть, е́же разуме́ти: и взе́мши от плода́ его, яде́: и даде́ му́жу своему́ с собо́ю, и ядо́ста. И отверзо́шася о́чи обе́ма, и разуме́ша, я́ко на́зи бе́ша: и сши́ста ли́ствие смоко́вное, и сотвори́ста себе́ препоя́сания. И услы́шаста глас Го́спода Бо́га ходя́ща в раи́ по полу́дни: и скры́стася Ада́м же и жена́ его́ от лица́ Го́спода Бо́га посреде́ дре́ва ра́йскаго. И призва́ Го́сподь Бог Ада́ма, и рече́ ему́: Ада́ме, где еси́? И рече́ Ему́: глас слы́шах Тебе́ ходя́ща в раи́, и убоя́хся, я́ко наг есмь, и скры́хся. И рече́ ему́ Бог: кто возвести́ тебе́, я́ко наг еси́, а́ще не бы от дре́ва, его́же запове́дах те́бе, сего́ еди́наго не я́сти, от него́ ял еси́? И рече́ Ада́м: жена́, ю́же дал еси́ со мно́ю, та ми даде́ от дре́ва, и ядо́х. И рече́ Госпо́дь Бог жене́: что сие́ сотвори́ла еси́? И рече́ жена́: змий прельсти́ мя, и ядо́х. И рече́ Госпо́дь Бог зми́ю: я́ко сотвори́л еси́ сие́, про́клят ты от всех ското́в, и от всех звере́й земны́х: на пе́рсех твои́х и чре́ве ходи́ти бу́деши, и зе́млю сне́си вся дни живота́ твоего́. И вражду́ положу́ между́ тобо́ю, и между́ жено́ю, и между́ се́менем твои́м, и между́ се́менем тоя́: той твою́ блюсти́ бу́дет главу́, и ты блюсти́ бу́деши его́ пя́ту. И жене́ рече́: умножа́я умно́жу печа́ли твоя́, и воздыха́ния твоя́, в боле́знех роди́ши ча́да, и к му́жу твоему́ обраще́ние твое́, и той тобо́ю облада́ти бу́дет. И Ада́му рече́: я́ко послу́шал еси́ гла́са жены́ твоея́, и ял еси́ от дре́ва, его́же запове́дах тебе́, сего́ еди́наго не я́сти, от него́ ял еси́: про́клята земля́ в де́лех твои́х, в печа́лех сне́си ту́ю вся дни живота́ твоего́. Те́рния и волчцы́ возрасти́т тебе́, и сне́си тра́ву се́льную. В по́те лица́ твоего́ сне́си хлеб твой, до́ндеже возврати́шися в зе́млю, от нея́же взят еси́: я́ко земля́ еси́, и в зе́млю оты́деши. И нарече́ Ада́м и́мя жене́ свое́й жизнь, я́ко та ма́ти всех живу́щих.

Диакон: Во́нмем.

Чтец: Проки́мен, глас шесты́й:

Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Лик: Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Чтец, стих: Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь.

Лик: Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Чтец: Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю.

Лик: Воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Диакон: Повели́те.

Священник же, взем обема рукама кадильницу, и свещник со свещею, стоит пред святою трапезою, зря к востоком, и назнаменуя крест, глаголет: Прему́дрость, про́сти.

Таже, обратяся на запад к народу, глаголет: Свет Христо́в просвеща́ет всех.

Чтец: При́тчей чте́ние (Притч. 3:19–34).

Диакон: Во́нмем.

Чтец: Бог прему́дростию основа́ зе́млю, угото́ва же небеса́ ра́зумом. В чу́встве Его бе́здны разверзо́шася, о́блацы же источи́ша ро́су. Сы́не, да не премине́ши, соблюди́ же мой сове́т и мы́сль: да жива́ бу́дет душа́ твоя́, и благода́ть бу́дет на твоей вы́и: (бу́дет же исцеле́ние пло́тем твои́м, и уврачева́ние косте́м твои́м). Да хо́диши наде́яся в ми́ре во всех путе́х твоих, нога́ же твоя́ не по́ткнется. А́ще бо ся́деши, безбоя́знен бу́деши, а́ще же поспи́ши, сла́достно поспи́ши. И не убои́шися стра́ха наше́дшаго, ниже́ устремле́ния нечести́вых находя́щаго. Госпо́дь бо бу́дет на всех путе́х твои́х, и утверди́т но́гу твою́, да не поползне́шися. Не отрецы́ся благотвори́ти тре́бующему, егда́ и́мать рука́ Твоя́ помога́ти. Не рцы: отше́д возврати́ся, и зау́тра дам, си́льну ти су́щу благотвори́ти: не ве́си бо, что породи́т находя́щий день. Не соплета́й на дру́га твоего́ зла, прише́льца су́ща и упова́юща на тя. Не вражду́й на челове́ка ту́не, да не что на тя соде́ет зло́е. Не стяжи́ злых муже́й поноше́ния, ни возревну́й путе́м их. Нечи́ст бо пред Го́сподем всяк законопресту́пник: и с пра́ведными не сочетава́ется. Кля́тва Госпо́дня в доме́х нечести́вых: дворы́ же пра́ведных благословля́ются. Госпо́дь го́рдым проти́вится, смире́нным же дае́т благода́ть.

Священник: Мир ти.

Диакон: Прему́дрость.

Чтец же поет: Да испра́вится моли́тва моя, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, воздея́ние руку́ мое́ю, же́ртва вече́рняя.

Таже правый и левый лики, и весь предстоящий в церкви народ стоит дóндеже чтец пропоет, на коленях молящися. И по пропетии чтеца, первый лик поет тожде:

Да испра́вится моли́тва моя, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, воздея́ние руку́ мое́ю, же́ртва вече́рняя.

Чтец же и другая страна лика, и предстоящий народ стоит на коленях, молящися.

Таже чтец поет первый стих:

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя; вонми́ гла́су моле́ния моего́, внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.

И по пропетии стиха, поет вторый лик:

Да испра́вится моли́тва моя, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, воздея́ние руку́ мое́ю, же́ртва вече́рняя.

Тогда чтец и первый лик, и тоя страны предстоящий народ припадает на колена.

Таже чтец поет вторый стих:

Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м мои́м и дверь огражде́ния о устна́х мои́х.

И паки первый лик поет:

Да испра́вится моли́тва моя, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, воздея́ние руку́ мое́ю, же́ртва вече́рняя.

Чтец же и вторый лик, и тоя страны предстоящий народ припадает на колена.

Таже чтец поет третий стих:

Не уклони́ се́рдце мое́ в словеса́ лука́вствия, непщева́ти вины́ о гресе́х.

И паки вторый лик поет:

Да испра́вится моли́тва моя, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, воздея́ние руку мое́ю, же́ртва вече́рняя.

Чтец же и первый лик, и тоя страны предстоящий народ паки приклоняет колена.

Посем паки чтец поет:

Да испра́вится моли́тва моя, я́ко кади́ло пред Тобо́ю.

Тогда оба лика и весь в церкви предстоящий народ припадает на колена и стоит дóндеже чтец поет.

Воставше же допевают на клиросе:

Воздея́ние руку́ мое́ю, же́ртва вече́рняя.

Посем три поклоны великия с молитвою святаго Ефрема.

И прочее последование Преждеосвященной литургии.

По заамвонной же молитве поем настоящий молебный канон святаго Феодора. Предложше же на уготованном пред царскими враты столе и коливо.

Священник: Благослове́н Бог наш все́гда, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 142.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою, внуши́ моле́ние мое во и́стине Твоей, услы́ши мя в пра́вде Твоей: и не вни́ди в суд с рабо́м Твоим, я́ко не оправди́тся пред Тобою всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твоих, в творе́ниих руку́ Твое́ю поучи́хся. Возде́х к Тебе ру́це мои, душа́ моя, я́ко земля́ безво́дная Тебе. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего от Мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь, во́ньже пойду́, я́ко к Тебе взях ду́шу мою. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. Имене Твоего ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя и погуби́ши вся стужа́ющия души́ моей, я́ко аз раб Твой есмь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Таже поем Бог Госпо́дь… на оба лика во глас 2:

Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Стих 2: Обыше́дше обыдо́ша мя, и и́менем Госпо́дним противля́хся им.

Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Стих 3: Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.

Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Стих 4: Ка́мень его́же небрего́ша зи́ждущии, сей бысть во главу́ у́гла: от Го́спода бысть сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Тропарь, глас 2:

Ве́лия ве́ры исправле́ния, во исто́чнице пла́мене, я́ко на воде́ упокое́ния, святы́й му́ченик Фео́дор ра́довашеся: огне́м бо всесожже́гся, я́ко хлеб сла́дкий Тро́ице принесе́ся. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ве́лия ве́ры исправле́ния, во исто́чнице пла́мене, я́ко на воде́ упокое́ния, святы́й му́ченик Фео́дор ра́довашеся: огне́м бо всесожже́гся, я́ко хлеб сла́дкий Тро́ице принесе́ся. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вся па́че смы́сла, вся пресла́вная Твоя́, Богородице, та́инства, чистоте́ запеча́танной, и де́вству храни́му, Ма́ти позна́лася еси́ нело́жна, Бо́га ро́ждши и́стиннаго. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Псалом 50.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твоей, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобою сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое от грех моих и вся беззако́ния моя очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе моей. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего, и Ду́ха Твоего Свята́го не отыми́ от Мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твоей. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя возвестя́т хвалу́ Твою. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н: се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возношение и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́р Твой тельцы́.

И глаголем канон, творение Иоанна Дамаскина, глас 8.

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д:

Припев: Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Бо́жия тя рачи́теля, Фео́доре, ве́дый, и любо́вию неизбе́жною твое́ю запе́нся, ду́шу же и те́ло, и словеса́ похва́л возлага́ю.

Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Писа́шеся повеле́ние богоме́рзкое, же́ртву и́долом, а не живо́му Бо́гу приноси́ти: но приведе́н был еси́, не пожря́й, страстоте́рпче, Бо́гу же имы́й приведе́н бы́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Раче́нием Боже́ственным пригвожде́н, Бо́га Вы́шняго Сы́ну Единоро́дному, Фео́доре му́чениче, вво́инился еси́, и по́честей не погреши́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Чи́ни Тя А́нгелов и челове́ков, Безневе́стная Ма́ти, восхваля́ют непреста́нно: Соде́теля бо сих я́ко Младе́нца, во объя́тиих Твои́х носи́ла еси́.

Песнь 3

Ирмос: Ты еси́ утвержде́ние:

Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Пе́ние из усте́н мои́х, и из боле́зненныя души́ мольбу́ приношу́, ю́же уще́дри, страстоте́рпче Фео́доре.

Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Плоть покори́л еси́ самоде́ржцу, сла́вне му́чениче, уму́, и обо́ими угожда́еши Созда́вшему.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Стал еси́ на суди́щи мучи́тельском, Христа́ Царя́ богосло́вя: жре́ти бо скве́рным отре́клся еси́, Фео́доре.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тя вси стяжа́хом прибе́жище и сте́ну при́сно христиа́не: Тя славосло́вим немо́лчно, Безневе́стная.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди:

Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Та́ин Боже́ственных вкуси́в, в ра́зуме, му́чениче Фео́доре, непосты́дную про́поведь Бо́жия рожде́ния испове́дал еси́.

Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Стра́стное божество́ непщева́ху, страсте́м служа́щии, и́хже Ду́хом изобличи́л еси́, страда́льче Фео́доре, просвеща́емь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Изба́вителя моли́твою, тебе́ воспева́ющим, блаже́нне Фео́доре, от разли́чных обстоя́ний и страсте́й бы́ти мо́лим.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Клас возрасти́вшая животворя́щий, Неора́нная Ни́во, подаю́щий ми́рови жизнь, Богоро́дице, спаси́ пою́щия Тя.

Песнь 5

Ирмос: У́тренююще вопие́м Ти:

Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Люби́те возлюби́вшаго Го́спода, возглаша́л еси́, страда́льче Фео́доре, стра́ждущим с тобо́ю му́чеником.

Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко ре́вностию, страстоте́рпче, разжиза́яся се́рдцем, боги́ню лжеимени́тую с тре́бищем попали́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Си́лою непобеди́мою, Фео́доре, страстоте́рпче, ва́рварскую де́рзость и моя стра́сти погуби́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Де́ву по рождестве́ пое́м Тя, Богоро́дице: Ты бо Бо́га Сло́ва пло́тию ми́рови родила́ еси́.

Песнь 6

Ирмос: Очи́сти мя, Спа́се:

Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Коль сла́бое, коль немощно́е бого́в су́етных шата́ние, на отмще́ние свое́, челове́ком моля́шеся в стоя́нии побежда́емое, нело́жных му́чеников, пропове́дающих и́стину.

Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Коль сла́бое, коль немощно́е бого́в су́етных шата́ние, на отмще́ние свое́, челове́ком моля́шеся в стоя́нии побежда́емое, нело́жных му́чеников, пропове́дающих и́стину.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Укрепи́вся си́лою Бо́жиею, му́чеников сла́во, Фео́доре, му́ки злочести́вых, младе́нец стреля́ния зрел еси́, блаже́нне, ве́чнующее бу́дущих предзря́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Да изба́вимся от лю́тых прегреше́ний моли́твами Твои́ми, Богороди́тельнице Чи́стая, и да улучи́м, Всечи́стая, Боже́ственнаго осия́ния, из Тебе́ неизрече́нно воплоти́вшагося Сы́на Бо́жия.

Кондак, глас 8:

Ве́ру Христо́ву я́ко щит внутрь прие́м в се́рдце твое́м, проти́вныя си́лы попра́л еси́, многострада́льче, и венце́м небе́сным венча́лся еси́ ве́чно, Фео́доре, я́ко непобеди́мый.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше:

Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Ура́нен был еси́ те́лом за ура́неннаго Сло́ва пло́тию нас ра́ди, и Сему́ благода́рственно веселя́ся возопи́л еси́, стратоте́рпче Фео́доре: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко во гро́бе положи́ся, и во́лею запечатле́ся Изба́вителю всех, в темни́це запечатле́нной всели́лся еси́, вопия́, страстоте́рпче Фео́доре: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Умерщвле́н быв, и стра́сти плотски́я произволе́нием оттря́с, не сне́дию, страстоте́рпче, но любо́вию Боже́ственною пита́яся, пел еси́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

В темни́це, страстоте́рпче, я́коже в пещи́ ю́ноши иногда́, Еди́н нетле́нныя Тро́ицы, тебе́ укрепля́ет ви́ден быв, вопию́ща: оте́ц на́ших, Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

На́ше спасе́ние, я́коже восхоте́л еси́, Спа́се, устро́ити, во утро́бу Де́вы всели́лся еси́, Ю́же ми́ру Предста́тельницу показа́л еси́: оте́ц на́ших, Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь:

Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Ослепле́н умо́м беззако́нных нача́льник, богочести́ву тебе́ нечести́вно претя́ше: что всу́е на Челове́ка ну́ждею уме́рша, безу́мне, возложи́л еси́ наде́жду? но ты возопи́л еси́: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко смы́сленный, и прему́дрый строи́тель благода́ти, да́нною тебе́ от Бо́га благода́тию возопи́л еси́, Фео́доре, повелева́ющему нечести́вно: сей студ мне и пою́щим бу́ди: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ю́ношески подвиза́лся еси́, де́рзостно изобличи́л еси́: что безу́мствуеши, му́чителю, взыва́л еси́, повелева́я тва́рем служи́ти ло́жно, оста́вльшим Созда́вшаго? но аз воспева́ю: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Плотски́ми изображе́ньми, и разли́чными гана́нии, и знамена́тельными и образи́тельными изрече́ньми, Твое́ предвеща́ху богоглаго́ливии рождество́, преесте́ственное и чу́дное, Де́во: те́мже Тя, веселя́щеся, благоче́стно восхваля́ем, Христа́ превознося́ще во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Тя, Неискусобра́чную:

Вещество́ муче́ния твоего́, Бо́жие, Фео́доре, жела́ние. Те́мже ти и вещество́ бысть веще́ственному те́ло огню́: и́мже к Боже́ственному ра́дуяся огню́ изше́л еси́, страстоте́рпче уго́дниче Бо́жий Фео́доре.

Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Му́чениче всече́стне, попали́в не попали́лся еси́: ты бо пре́лесть попали́л еси́, Бо́гу же предстои́ши живы́й, и в нем му́ченически веселя́ся, страстоте́рпче и уго́дниче Фео́доре.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Еди́наго Тя зна́ем Христа́, еди́наго от Тро́ицы, во двою́ соверше́нну естеству́, лю́ди Твоя́ спаси́ сия́, я́же стяжа́л еси́ Честно́ю Твое́ю Кро́вию, Фео́дора страстоте́рпца моли́твами.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тя, неви́димаго Бо́га носи́вшую объя́тии, на небесе́х воспева́емаго от всея́ си́лы, и Тобо́ю нам да́руемое вы́ну спасе́ние во обстоя́нии, велича́ем.

Таже катавасия: Тя, Неискусобра́чную Ма́терь Бо́га Вы́шняго, Тя, па́че ума́ ро́ждшую Сло́вом вои́стинну Бо́га, вы́шшую пречи́стых сил, немо́лчными славословле́нии велича́ем.

Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Тропарь святаго, глас 2:

Ве́лия ве́ры исправле́ния, во исто́чнице пла́мене, я́ко на воде́ упокое́ния, святы́й му́ченик Фео́дор ра́довашеся: огне́м бо всесожже́гся, я́ко хлеб сла́дкий Тро́ице принесе́ся. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Кондак, глас 8:

Ве́ру Христо́ву я́ко щит внутрь прие́м в се́рдце твое́м, проти́вныя си́лы попра́л еси́, многострада́льче, и венце́м небе́сным венча́лся еси́ ве́чно, Фео́доре, я́ко непобеди́мый.

И ныне и присно, и во веки веков. Ами́нь.

Богородичен, глас тойже:

Я́коже предста́тельство вси, и держа́вное заступле́ние прегре́шшии стяжа́хом, Всечи́стая, Твою́ те́плую по́мощь, Де́во Ма́ти Мари́е, христиа́н спасе́ние. Тем не преста́й о нас моля́щи Спа́са, дарова́тися проще́нию.

Посем бывает благословение колива.

Диакон: Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Священник глаголет молитву над коливом:

Вся соверши́вый сло́вом Твои́м, Го́споди, и повеле́вый земли́ многоразли́чныя прозяба́ти плоды́, в наслажде́ние и пи́щу на́шу, И́же се́менми три о́троки, и Дании́ла, су́щия в Вавило́не, сластнопита́нных све́тлшия показа́вый: Сам Всеблаги́й Царю́, и се́мена сия́ с разли́чными плоды́ благослови́, и от них вкуша́ющия освяти́, я́ко в сла́ву Твою́, и в честь свята́го великому́ченика Фео́дора Ти́рона, сия́ предложи́шася от Твои́х рабо́в, и в па́мять во благочести́вой ве́ре сконча́вшихся. Пода́ждь же, Бла́же, благоукраси́вшим сия́, и па́мять соверша́ющим, вся я́же ко спасе́нию проше́ния, и ве́чных Твои́х благ наслажде́ние: моли́твами Пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, и свята́го великому́ченика Фео́дора Ти́рона, его́же и па́мять соверша́ем, и всех святы́х Твои́х: я́ко Ты еси́ благословля́яй, и освяща́яй вся́ческая, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́нно от ны́не и до ве́ка.

(Трижды.)

Псалом 33.

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тции и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю, и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя, и от всех скорбе́й моих изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и лица ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й его́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щимся Его. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас. Кто есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? Удержи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти. Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го. Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́. О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его́ в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне на творя́щия зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять их. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от все́х скорбе́й их изба́ви их. Бли́з Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся. Смерть гре́шников люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегреша́т. Изба́вит Госпо́дь ду́ши раб Свои́х, и не прегреша́т вси упова́ющии на Него́.

И отпуст по обычаю.

Последование Великого повечерия в пятницу первой седмицы

Священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жизни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 4.

Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя Бог пра́вды моея́, в ско́рби распространи́л мя еси́, уще́дри мя и услы́ши моли́тву мою. Сы́нове челове́честии, доко́ле тяжкосе́рдии? Вску́ю лю́бите суету́ и и́щете лжи? И уве́дите, я́ко удиви́ Госпо́дь преподо́бнаго Своего́: Госпо́дь услы́шит мя, внегда́ воззва́ти ми к Нему. Гне́вайтеся, и не согреша́йте, я́же глаго́лете в сердца́х ва́ших, на ло́жах ва́ших умили́теся. Пожри́те же́ртву пра́вды и упова́йте на Го́спода. Мно́зи глаго́лют: кто яви́т нам блага́я? Зна́менася на нас свет лица́ Твоего, Го́споди. Дал еси́ весе́лие в се́рдце мое́м: от плода́ пшени́цы, вина́ и еле́я своего умно́жишася. В ми́ре вку́пе усну́ и почи́ю, я́ко Ты, Го́споди, еди́наго на упова́нии всели́л мя еси́.

Псалом 6.

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко не́мощен есмь, исцели́ мя, Го́споди, я́ко смято́шася ко́сти моя. И душа́ моя смяте́ся зело́: и Ты, Го́споди, доко́ле? Обрати́ся, Го́споди, изба́ви ду́шу мою: спаси́ мя ра́ди ми́лости Твоея́. Я́ко несть в сме́рти помина́яй Тебе: во аде же кто испове́стся Тебе? Утруди́хся воздыха́нием моим, измы́ю на вся́ку нощь ло́же мое, слеза́ми моими посте́лю мою омочу́. Смяте́ся от я́рости о́ко мое, обетша́х во всех вразе́х моих. Отступи́те от Мене́, вси де́лающии беззако́ние, я́ко услы́ша Госпо́дь глас пла́ча моего́: услы́ша Госпо́дь моле́ние мое, Госпо́дь моли́тву мою прия́т. Да постыдя́тся и смяту́тся вси врази́ мои, да возвратя́тся и устыдя́тся зело́ вско́ре.

Псалом 12.

Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое от Мене́? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ моей, боле́зни в се́рдце моем день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя? При́зри, услы́ши мя, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ о́чи мои, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой: укрепи́хся на него. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою упова́х. Возра́дуется се́рдце мое о спасе́нии Твоем, воспою́ Го́сподеви, благоде́явшему мне, и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.

При́зри, услы́ши мя, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ о́чи мои, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой: укрепи́хся на него.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 24.

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою, Бо́же мо́й, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твоим научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мо́й, и Тебе терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя, Го́споди, и ми́лости Твоя, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ради законоположи́т согреша́ющим на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Своим. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющим заве́та Его́, и свиде́ния Его. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т ему на пути́, его́же изво́ли. Душа́ его во благи́х водвори́тся, и се́мя его насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его, и заве́т Его яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего умно́жишася, от нужд моих изведи́ мя. Виждь смире́ние мое, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя. Виждь враги́ моя, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й его.

Псалом 30.

На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век: пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя. Приклони́ ко мне у́хо Твое́, ускори́ изъя́ти мя, бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя, и в дом прибе́жища, е́же спасти́ мя. Я́ко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты, и и́мене Твоего́ ра́ди наста́виши мя, и препита́еши мя. Изведе́ши мя от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми, я́ко Ты еси́ Защи́титель мой, Го́споди. В ру́це Твои предложу́ дух мой: изба́вил мя еси́, Го́споди Бо́же и́стины. Возненави́дел еси́ храня́щия суеты́ вотще́: аз же на Го́спода упова́х. Возра́дуюся и возвеселю́ся о ми́лости Твоей, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, спасл еси́ от нужд ду́шу мою, и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, поста́вил еси́ на простра́нне но́зе мои. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко скорблю́: смяте́ся я́ростию о́ко мое́, душа́ моя и утро́ба моя. Я́ко исчезе́ в боле́зни живо́т мой и ле́та моя в воздыха́ниих, изнемо́же нището́ю кре́пость моя, и ко́сти моя смято́шася. От всех враг моих бых поноше́ние, и сосе́дом моим зело́, и страх зна́емым моим: ви́дящии мя вон бежа́ша от Мене́. Забве́н бых я́ко мертв от се́рдца, бых я́ко сосу́д погубле́н. Я́ко слы́шах гажде́ние мно́гих, живу́щих о́крест, внегда́ собра́тися им вку́пе на мя, прия́ти ду́шу мою совеща́ша. Аз же на Тя, Го́споди, упова́х, рех: Ты еси́ Бог мой. В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя из руки́ враг моих и от гоня́щих мя. Просвети́ лице́ Твое на раба́ Твоего, спаси́ мя ми́лостию Твое́ю. Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя: да постыдя́тся нечести́вии и сни́дут во ад. Не́мы да бу́дут устны́ льсти́выя, глаго́лющия на пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и уничиже́нием. Коль мно́гое мно́жество бла́гости Твоея́, Го́споди, ю́же скрыл еси́ боя́щимся Тебе, соде́лал еси́ упова́ющим на Тя пред сы́ны челове́ческими. Скры́еши их в та́йне лица́ Твоего от мяте́жа челове́ческа, покры́еши их в кро́ве от пререка́ния язы́к. Благослове́н Госпо́дь, я́ко удиви́ ми́лость Свою во граде огражде́ния. Аз же Рех во изступле́нии моем: отве́ржен есмь от лица́ о́чию Твое́ю: сего́ ра́ди услы́шал еси́ глас моли́твы моея́, внегда́ воззва́х к Тебе. Возлюби́те Го́спода, вси преподо́бнии Его, я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь, и воздае́т изли́ше творя́щим горды́ню, Мужа́йтеся, и да крепи́тся се́рдце ваше, вси упова́ющии на Го́спода.

Псалом 90.

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое. Не прии́дет к тебе зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Своим запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твоих. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его: с ним есмь в ско́рби, изму́ его, и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его, и явлю́ ему спасе́ние Мое.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Таже начинаем глаголати стихи со сладкопением, не скоро и великим гласом на оба лика, кийждо лик свой стих.

Первый лик поет: С на́ми Бог, разуме́йте, язы́цы, и покоря́йтеся:

Я́ко с на́ми Бог.

Вторый лик поет тойже Стих: С на́ми Бог, разуме́йте, язы́цы, и покоря́йтеся:

Я́ко с на́ми Бог.

Таже по чину кийждо лик свой Стих:

Услы́шите до после́дних земли́:

Я́ко с на́ми Бог.

Могу́щии покоря́йтеся:

Я́ко с на́ми Бог.

А́ще бо па́ки возмо́жете, и па́ки побежде́ни будете:

Я́ко с на́ми Бог.

И и́же а́ще сове́т совещава́ете, разори́т Госпо́дь:

Я́ко с на́ми Бог.

И сло́во, е́же а́ще возглаго́лете, не пребу́дет в вас:

Я́ко с на́ми Бог.

Стра́ха же ва́шего не убои́мся, ниже́ смути́мся:

Я́ко с на́ми Бог.

Го́спода же Бо́га на́шего Того́ освяти́м, и Той бу́дет нам в страх:

Яко с на́ми Бог.

И а́ще на Него́ наде́яся бу́ду, бу́дет мне во освяще́ние: Я́ко с на́ми Бог.

И упова́я бу́ду на Него́, и спасу́ся Им:

Я́ко с на́ми Бог.

Се аз и де́ти, я́же ми даде́ Бог:

Я́ко с на́ми Бог.

Лю́дие ходя́щии во тьме, ви́деша свет ве́лий:

Я́ко с на́ми Бог.

Живу́щии во стране́, и се́ни сме́ртней, свет возсия́ет на вы:

Я́ко с на́ми Бог.

Я́ко Отроча́ роди́ся нам, Сын, и даде́ся нам:

Я́ко с на́ми Бог.

Его́же нача́льство бысть на ра́ме Его:

Я́ко с на́ми Бог.

И ми́ра Его несть преде́ла:

Я́ко с на́ми Бог.

И нарица́ется и́мя Его́, вели́ка сове́та А́нгел:

Я́ко с на́ми Бог.

Чу́ден сове́тник:

Я́ко с на́ми Бог.

Бог кре́пок, Власти́тель, Нача́льник ми́ра:

Я́ко с на́ми Бог.

Оте́ц бу́дущаго ве́ка:

Я́ко с на́ми Бог.

Исполнившимся же стихом, яко предречеся, поется:

С на́ми Бог, разуме́йте, язы́цы, и покоря́йтеся:

Я́ко с на́ми Бог.

И паки тожде от обою лику:

С на́ми Бог, разуме́йте, язы́цы, и покоря́йтеся:

Я́ко с на́ми Бог.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Первый Лик: С на́ми Бог.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Вторый лик тожде: С на́ми Бог.

Таже два лика вкупе: Я́ко с на́ми Бог.

И абие настоящия тропари:

Первый Лик: День преше́д, благодарю́ Тя, Го́споди, ве́чер прошу́ с но́щию, без греха́ пода́ждь ми, Спа́се, и спаси́ мя.

Вторый Лик: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

День преше́д, славосло́влю Тя, Влады́ко, ве́чер прошу́ с но́щию, безсобла́знство пода́ждь ми, Спа́се, и спаси́ мя.

Таже оба лика: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

День преше́д, песносло́влю Тя, Святы́й, ве́чер прошу́ с но́щию, ненаве́тен пода́ждь ми, Спа́се, и спаси́ мя.

Безпло́тное естество́ херуви́мское, немо́лчными пе́сньми Тя славосло́вят.

Шестокри́льная живо́тная Серафи́ми, непреста́нными гла́сы Тя превозно́сят.

А́нгелов же вся во́инства, трисвяты́ми пе́сньми Тя восхваля́ют.

Пре́жде бо всех еси́ сый Оте́ц, и собезнача́льна и́маши Твоего́ Сы́на,

И равноче́стна нося́й Ду́ха жи́зни, Тро́ицы явля́еши не-разде́льное.

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Бо́жия, и и́же Сло́ва самови́дцы и слуги́,

Проро́к же и му́ченик вси ли́цы, я́ко безсме́ртну иму́ще жизнь,

О всех моли́теся приле́жно, я́ко вси есмы́ в беда́х.

Да пре́лести изба́вльшеся лука́ваго, а́нгельскую вопие́м песнь:

Святы́й, Святы́й, Святы́й, Трисвяты́й Го́споди, поми́луй и спаси́ нас. Ами́нь.

(Сие глаголют во святей горе Афонстей, и в прочих монастырех по стиху, кийждо лик свой стих.)

И абие низким гласом:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жизни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

И абие священник возглашает пред царскими дверьми, а лик за ним повторяет:

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, моли́ о нас гре́шных. (Трижды.)

Вся небе́сныя си́лы святы́х А́нгел и Арха́нгел, моли́те о нас гре́шных. (Дважды.)

Святы́й Иоа́нне Проро́че и Предте́че и Крести́телю Го́спода на́шего Иису́са Христа́, моли́ о нас гре́шных. (Дважды.)

Святи́и сла́внии апо́столи, проро́цы и му́ченицы, и вси святи́и, моли́те о нас гре́шных. (Дважды.)

Преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши, па́стырие и учи́телие вселе́нныя, моли́те о нас гре́шных. (Дважды.)

(Зде же глаголется и святый храма.)

Непобеди́мая и непостижи́мая, и Боже́ственная си́ло Честна́го и Животворя́щаго Креста́, не оста́ви нас гре́шных. (Дважды.)

Бо́же, очи́сти нас гре́шных. (Дважды.)

Бо́же, очи́сти нас гре́шных и поми́луй нас. (Единожды.)

Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Тропарь святаго, глас 2:

Ве́лия ве́ры исправле́ния, во исто́чнице пла́мене, я́ко на воде́ упокое́ния, святы́й му́ченик Фео́дор ра́довашеся: огне́м бо всесожже́гся, я́ко хлеб сла́дкий Тро́ице принесе́ся. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Вся па́че смы́сла, вся пресла́вная Твоя́, Богоро́дице, та́инства, чистоте́ запеча́танной, и де́вству храни́му, Ма́ти позна́лася еси́ нело́жна, Бо́га ро́ждши и́стиннаго. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас.

Чтец: Ами́нь.

Молитва Великаго Василия:

Го́споди, Го́споди, избавле́й нас от вся́кия стрелы́ летя́щия во дни, изба́ви нас и от вся́кия ве́щи во тьме преходя́щия. Приими́ же́ртву вече́рнюю рук на́ших воздея́ние. Сподо́би же нас и нощно́е по́прище без поро́ка прейти́, неискуше́ны от злых. И изба́ви нас от вся́каго смуще́ния и боя́зни, я́же от диа́вола нам прибыва́ющия. Да́руй душа́м на́шим умиле́ние, и помысло́м на́шим попече́ние, е́же на стра́шнем и пра́веднем Твое́м суде́ испыта́ния. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша, и умертви́ у́ды на́ша, су́щия на земли́. Да и со́нным безмо́лвием просвети́мся, зре́нием суде́б Твои́х: отыми́ же от нас вся́кое мечта́ние неподо́бное, и по́хоть вре́дну. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы, утвержде́ны в ве́ре, и преспева́ющия в за́поведех Твои́х, благоволе́нием и бла́гостию Единоро́днаго Сы́на Твоего́: с Ни́мже благослове́н еси́, с Пресвяты́м и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И абие:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твоей, и по мно́жеству щедро́т Твоих очи́сти беззако́ние мое. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобою сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твоих, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое от грех моих и вся беззако́ния моя очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе моей. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего, и Ду́ха Твоего Свята́го не отыми́ от Мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твоим, и нечести́вии к Тебе обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твоей. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя возвестя́т хвалу́ Твою. Яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н: се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твоим Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Псалом 101.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою, и вопль мой к Тебе́ да прии́дет. Не отврати́ лица́ Твоего от Мене́: во́ньже а́ще день скорблю́, приклони́ ко мне у́хо Твое: во́ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя. Я́ко исчезо́ша я́ко дым дни́е мои, и ко́сти моя я́ко суши́ло сосхо́шася. Уя́звен бых я́ко трава́, и и́зсше се́рдце мое, я́ко забы́х сне́сти хлеб мой. От гла́са воздыха́ния моего прильпе́ кость моя пло́ти моей. Уподо́бихся нея́сыти пусты́нней, бых я́ко нощны́й вран на ны́рищи. Бдех и бых я́ко пти́ца осо́бящаяся на зде. Весь день поноша́ху ми врази́ мои, и хва́лящии мя мною кленя́хуся. Зане́ пе́пел я́ко хлеб ядя́х, и питие́ мое с пла́чем растворя́х. От лица́ гне́ва Твоего и я́рости Твоея́: я́ко возне́с низве́ргл мя еси́. Дни́е мои я́ко сень уклони́шася, и аз я́ко се́но изсхо́х. Ты же, Го́споди, во век пребыва́еши, и па́мять Твоя в род и род. Ты воскре́с уще́дриши Сио́на, я́ко вре́мя уще́дрити его, я́ко прии́де время. Я́ко благоволи́ша раби́ Твои ка́мение его, и персть его уще́дрят. И убоя́тся язы́цы и́мене Госпо́дня, и вси ца́рие зе́мстии сла́вы Твоея́. Я́ко сози́ждет Госпо́дь Сио́на, и яви́тся во сла́ве Своей. Призре́ на моли́тву смире́нных, и не уничижи́ моле́ния их. Да напи́шется сие в род ин, и лю́дие зи́ждемии восхва́лят Го́спода. Я́ко прини́че с высоты́ святы́я Своея́, Госпо́дь с небесе́ на зе́млю призре́, услы́шати воздыха́ние окова́нных, разреши́ти сы́ны умерщвле́нных, возвести́ти в Сио́не и́мя Госпо́дне, и хвалу́ Его во Иерусали́ме. Внегда́ собра́тися лю́дем вку́пе и царе́м, е́же рабо́тати Го́сподеви. Отвеща́ Ему на пути́ кре́пости Его: умале́ние дней моих возвести́ ми. Не возведи́ мене́ в преполове́ние дней мои́х: в ро́де родо́в ле́та Твоя. В нача́лех Ты, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ Твое́ю суть небеса́. Та поги́бнут, Ты же пребыва́еши, и вся я́ко ри́за обетша́ют, и я́ко оде́жду свие́ши я́, и изменя́тся. Ты же то́йжде еси́, и ле́та Твоя не оскуде́ют. Сы́нове раб Твоих вселя́тся, и се́мя их во век испра́вится.

Молитва Манассии, царя иудейска:

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, Авраа́мов, и Исаа́ков, и Иа́ковль, и се́мене их пра́веднаго, сотвори́вый не́бо и зе́млю со все́ю ле́потою их, связа́вый мо́ре сло́вом повеле́ния Твоего́, заключи́вый бе́здну, и запеча́тствовавый ю́ стра́шным и сла́вным и́менем Твои́м: его́же вся боя́тся, и трепе́щут от лица́ си́лы Твоея́: я́ко непостоя́нно великоле́пие сла́вы Твоея́, и нестерпи́м гнев е́же на гре́шники преще́ния Твоего́, безме́рна же, и неизсле́дованна ми́лость обеща́ния Твоего́: Ты бо еси́ Госпо́дь Вы́шний благоутро́бен, долготерпели́в, и многоми́лостив, и ка́яйся о зло́бах челове́ческих. Ты, Го́споди, по мно́жеству бла́гости Твоея́, обеща́л еси́ покая́ние, и оставле́ние согреши́вшим Тебе́: и мно́жеством щедро́т Твоих, определи́л еси́ покая́ние гре́шников во спасе́ние. Ты у́бо Го́споди Бо́же сил, не положи́л еси́ покая́ние пра́ведным, Авраа́му, и Исаа́ку, и Иа́кову, не согреши́вшим Тебе́: но положи́л еси́ покая́ние на мне гре́шнем, зане́ согреши́х па́че числа́ песка́ морска́го. Умно́жишася беззако́ния моя, Го́споди, умно́жишася беззако́ния моя, и несмь досто́ин воззре́ти, и ви́дети высоту́ небе́сную, от мно́жества непра́вд мои́х, сля́чен есмь мно́гими у́зами желе́зными, во е́же не возвести́ главы́ моея́, и несть ми ослабле́ния: зане́ прогне́вах я́рость Твою́, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, не сотвори́вый во́ли Твоея́, и не сохрани́вый повеле́ний Твои́х. И ны́не приклоня́ю коле́на се́рдца, тре́буя от Тебе́ бла́гости. Согреши́х, Го́споди, согреши́х, и беззако́ния моя аз вем: но прошу́ моля́ся, осла́би ми Го́споди, осла́би ми, и не погуби́ мене́ со беззако́ньми мои́ми, ниже́ в век враждова́в соблюде́ши зол мои́х, ниже́ осу́диши мя в преиспо́дних земли́. Зане́ Ты еси́ Бо́же, Бог ка́ющихся, и на мне яви́ши всю бла́гость Твою́, я́ко недосто́йна су́ща спасе́ши мя, по мно́зей ми́лости Твое́й, и восхвалю́ Тя вы́ну во днех живота́ моего́. Я́ко Тя пое́т вся си́ла небе́сная, и Твоя́ есть сла́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Тропари, глас 6:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас: вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву, я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим, поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Го́споди, поми́луй нас: на Тя бо упова́хом, не прогне́вайся на ны зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не я́ко Благоутро́бен, и изба́ви ны от враг на́ших: Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси дела́ руку́ Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, Благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Чтец: Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Чтец: Ами́нь.

Влады́ко Бо́же, О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Божество́, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 69.

Бо́же, в по́мощь мою вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою, да возвратя́тся вспять, и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну: да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́. Аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми. Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Псалом 142.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою, внуши́ моле́ние мое во и́стине Твоей, услы́ши мя в пра́вде Твоей: и не вни́ди в суд с рабо́м Твоим, я́ко не оправди́тся пред Тобою всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твоих, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе ру́це мои, душа́ моя, я́ко земля́ безво́дная Тебе. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего от Мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь, во́ньже пойду́, я́ко к Тебе взях ду́шу мою. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя и погуби́ши вся стужа́ющия души́ моей, я́ко аз раб Твой есмь.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́ и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас: взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христос, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

На вся́ку нощь благословлю́ Тя, и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ведущим Тя.

Сподо́би, Го́споди, в нощь сию́ без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Кондак святаго, глас 8:

Ве́ру Христо́ву я́ко щит внутрь прие́м в се́рдце твое́м, проти́вныя си́лы попра́л еси́, многострада́льче, и венце́м небе́сным венча́лся еси́ ве́чно, Фео́доре, я́ко непобеди́мый.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на небеси́ и на земли́ покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, долготерпели́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию, обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы, и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м: ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней. Огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры, и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Чтец: Ами́нь.

Молитва:

Нескве́рная, Небла́зная, Нетле́нная, Пречи́стая, Чи́стая, Де́во, Богоневе́сто Влады́чице, я́же Бо́га Сло́ва челове́ком пресла́вным Твои́м рождество́м соедини́вшая, и отри́нувшееся естество́ ро́да на́шего небе́сным совоку́пльшая, я́же ненаде́жных еди́на наде́жда и бори́мых по́моще, гото́вое заступле́ние к Тебе́ притека́ющих, и всех христиа́н прибе́жище: не гнуша́йся мене́ гре́шнаго, скве́рнаго, скве́рными по́мыслы, и словесы́, и дея́ньми всего́ себе́ непотре́бна сотво́рша, и ра́зумом ле́ности сласте́й жития́ раба́ бы́вша. Но я́ко человеколюби́ваго Бо́га Ма́ти человеколю́бне умилосе́рдися о мне гре́шнем и блу́днем, и приими́ мое е́же от скве́рных усте́н приноси́мое Тебе́ моле́ние, и Твоего́ Сы́на, и на́шего Влады́ку и Го́спода ма́тернее Твое́ дерзнове́ние употребля́ющи, моли́, да отве́рзет и мне человеколю́бныя утро́бы Своея́ бла́гости, и презре́в моя безчи́сленная прегреше́ния, обрати́т мя к покая́нию, и Свои́х за́поведей де́лателя иску́сна явит мя: и предста́ни мне при́сно я́ко ми́лостивая и милосе́рдая, и благолюби́вая, в настоя́щем у́бо житии́ те́плая Предста́тельнице, и Помо́щнице, сопроти́вных наше́ствия отгоня́ющи, и ко спасе́нию наставля́ющи мя: и во вре́мя исхо́да моего́ окая́нную мою́ ду́шу соблюда́ющи, и те́мныя зра́ки лука́вых бесо́в дале́че от нея́ отгоня́ющи, в стра́шный же день суда́, ве́чныя мя избавля́ющи му́ки, и неизрече́нныя сла́вы Твоего́ Сы́на, и Бо́га на́шего, насле́дника мя показу́ющи. Ю́же и да улучу́, Влады́чице моя, Пресвята́я Богоро́дице, Твои́м хода́тайством и заступле́нием, благода́тию и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́: Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу, Антиоха монаха Пандекта:

И даждь нам, Влады́ко, на сон гряду́щим, поко́й те́ла и души́: и сохрани́ нас от мра́чнаго сна грехо́внаго, и от вся́каго те́мнаго и нощна́го сладостра́стия, укроти́ стремле́ния страсте́й, угаси́ разжже́нныя стре́лы лука́ваго, я́же на ны льсти́вно дви́жимыя. Пло́ти на́шея воста́ния утоли́, и вся́кое земно́е и веще́ственное на́ше мудрова́ние успи́, и́ да́руй нам, Бо́же, бодр ум, целому́др по́мысл, се́рдце трезвя́щееся, сон лего́к, и вся́каго сатанина́ мечта́ния измене́н. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы утвержде́ны в за́поведех Твои́х, и па́мять суде́б Твои́х в себе́ тве́рду иму́ща: всено́щное славосло́вие нам да́руй, во е́же пе́ти, и благослови́ти, и сла́вити пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Духа, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресла́вная Присноде́во Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Молитва иная, святаго Иоанникия:

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й: Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Священник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Благослови́.

Священник глаголет отпуст:

Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц наших, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Лик: Ами́нь.

Священник: Благослови́те, отцы́ святи́и, прости́те ми гре́шному, ели́ка согреши́х сло́вом, де́лом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы.

И отвещают людие:

Бог прости́т ти, о́тче святы́й.

Священник же глаголет ектению:

Помо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе (имя) и о Господи́не нашем, Преосвяще́ннейшем епи́скопе (или: архиепи́скопе, или: митророли́те, имя, егоже есть область).

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ненави́дящих и лю́бящих нас.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ми́лующих и служа́щих нам.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О запове́давших нам, недосто́йным, моли́тися о них.

Лик: Го́споди, поми́луй. .

О избавле́нии плене́нных.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О отше́дших отце́х и бра́тиях на́ших.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О в мо́ри пла́вающих.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О в не́мощех лежа́щих.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Помо́лимся и о изобилии плодо́в земны́х.

Лик: Го́споди, поми́луй.

И о вся́кой души́ христиа́н правосла́вных.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Ублажи́м правосла́вныя архиере́и и кти́торы свята́го хра́ма сего́.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Роди́тели на́ша, и вся пре́жде отше́дшия отцы́ и бра́тию на́шу, зде лежа́щия и повсю́ду, правосла́вныя.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Священник: Рцем и о себе́ саме́х.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Священник: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Лик: Ами́нь.

 

Въ пzт0къ пeрвыz седми1цы.
На ќтрени трbчны.
По пeрвомъ стіхосл0віи глаг0лемъ сэдaльны крє1стныz nсмоглaсника, и3 бGор0диченъ.
По в7-мъ же стіхосл0віи сэдaленъ господи1на їHсифа. Глaсъ в7.
Под0бенъ: Бlгоwбрaзный їHсифъ:
Стrтьми2 твои1ми безстрaстіе всBмъ даsй чlвэколю1бче, стр†сти пл0ти моеS ўмертви1въ кrт0мъ б9eственнымъ, спод0би ви1дэти и3 с™0е воскrніе твоE гDи.
Слaва, т0йже:
И# нhнэ, кrтобGор0диченъ: ЧCтнhмъ кrт0мъ сн7а твоегw2 сохранsеми, вLчце чcтаz бцdе, всsкій прил0гъ борцA, вси2 ўд0бь побэждaемъ: тёмже тS по д0лгу при1снw ўбlжaемъ, ћкw м™рь б9ію, и3 є3ди1ну надeжду дyшъ нaшихъ.
По G-мъ же стіхосл0віи сэдaленъ господи1на fе0дwра. Глaсъ в7.
Под0бенъ: Млcрдіz сyщи:
Чистоты2 сhй и3ст0чникъ, пост0мъ соблюди2 нaсъ млcтиве, при1зри на ны2 тебЁ припaдающыz, вонми2 воздэsнію рyкъ нaшихъ, прострhй дл†ни твои2 на дрeвэ распинaемь њ всёхъ земнор0дныхъ, безпл0тныхъ є3ди1не гDи.
Слaва, т0йже. И# нhнэ, кrтобGор0диченъ.
Под0бенъ:
Дв7а и3 м™и твоS хrтE, на дрeвэ зрsще тS мeртва простeрта, плaчущи г0рцэ, сн7е м0й, глаг0лаше, что2 стрaшное сіE тaинство; всBмъ дaруzй жи1знь вёчную, в0лею на кrтЁ кaкw ўмирaеши смeртію пон0сною;
КанHнъ въ минeи на ѕ7. И# трипёснцы по чи1ну и4хъ. Стіхосл0вимъ и3 пsтую пёснь nбhчнw. Глaсъ в7.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Просвэщeніе во тьмЁ лежaщихъ:
Во мнЁ зрS грёхъ, льстивомyдрый, спэши1тсz и3 содёйствуетъ грэхY: рaдуетсz бо вои1стинну њ моeй поги1бели: но тh ми дaждь и3справлeніе сп7се, во џнагw ўбіeніе, молю1сz.
Нач†ла побэди1вый тьмы2, на кrтЁ твоeмъ, си1хъ и3зми2 мS ѕлодэsніz, пaдшаго во глубинY грэхA, и3 въ ћму безмёстныхъ дэsній, твоeю же млcтію сп7сти1сz ўповaюща.
Ўмертви1выйсz на кrтЁ простeртъ, ўмерщвлeнную грэх0мъ њживи2 дyшу мою2, и3 честн0е твоE воскrніе дости1гнути, въ ми1рэ хrтE спод0би, дёлающа ўсeрднw тво‰ њправд†ніz.
БGор0диченъ: Просвэщeніе моеS нeмощи, сп7сeніе њмрачeнныz души2 моеS чcтаz, сп7си1 мz, сп7си2 погибaюща nтрокови1це, и3 въ ри1зу нетлёніz мS њблецы2, и3стлёвшаго лю1тыми прегрэшeньми.
И$ный, глaсъ т0йже.
Їрм0съ: Н0щи прешeдшей:
Ты2 на мёстэ л0бнэмъ пл0тію распsтисz и3зв0лилъ є3си2, є3ди1не безсмeртне, человёческій р0дъ њбезсмeртствуz, и3 воз8wбражaz гDи.
Стrти твоеS досaду, твaрь зрsщи всS премэнsшесz, гDи, їудeйскагw рыдaющи ўбjйства: но претерпёлъ є3си2 сп7сти2 всsчєскаz.
Слaва, трbченъ: Q трbце всес™az! ты2 нaше служeніе, ты2 и3 прибёжище и3 держaва, въ є3стествЁ є3ди1номъ тS воспэвaющымъ, њчищeніе прегрэшeній низпосли2.
И# ны1нэ, бGор0диченъ: Многоимени1таz nтрокови1це, рaдуйсz бцdе, ковчeже, и3 стaмно и3 трапeзо, свэтон0сный свёщниче, nгнезрaчнаz купино2, горо2 б9іz присённаz.
Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.
Мjру и3 сyщымъ въ мjрэ рaдоватисz прирeкшіи, нhнэ ћкw хrтY сраспинaеми, претeрпимъ досaду, ругaніе, и3 друг†z, да съ ни1мъ прослaвимсz.
Їрм0съ: Н0щи прешeдшей, прибли1жисz дeнь, и3 свётъ мjру возсіS: сегw2 рaди хвaлzтъ тS ѓгGльстіи чи1ни, и3 славосл0вzтъ тS всsчєскаz.
Пёснь }.
Їрм0съ: Въ пeщь џгненную:
Смири1вый себE, вознeслсz є3си2 за бlгоутр0біе на кrтъ, возвышazй пaдшаго снёдію дрeва и3ногдA: тёмже тS є3ди1не пребlгjй, прослaвленнаго поeмъ во вёки.
Невнимaніz дремaніемъ грэхA тsжкій под8sхъ с0нъ: но ты2 ўснyвый на кrтЁ менE рaди хrтE м0й, воздви1гни мS пaдшаго, да мS не пріи1метъ н0щь смeртнаz.
Њслэпи1всz сластьми2, њбношY дyшу њмрачeнную, и3 смэeтсz зрs мz льстивомyдрый врaгъ: тёмже мS просвэти2, и3 и3збaви сегw2 ѕл0бы, хrтE во вёки.
БGор0диченъ: Въ лёности жи1знь и3жди1въ, дремaніемъ грэхA дyшу њтzгчи1хъ: неусhпной же твоeй мlтвэ притекaю, не дaждь мнЁ въ смeрти дв7о пречcтаz, ўснyти.
И$ный.
Їрм0съ: Въ купинЁ мwmсeю:
Тeрніемъ вэнчaвсz, и3 во nдeжду t порфЂры њб0лксz, kви1лсz є3си2 краснёйшій хrтE, добр0тою пaче всёхъ сынHвъ человёческихъ, слaвою њблиставaz.
Жeлчь и3 џцетъ піS, двЁ струи6 проливaеши, животA и3 нетлёніz, и3з8 б9eственныхъ твои1хъ рeбръ, вёрою тS пою1щымъ, и3 славосл0вzщымъ хrтE во вс‰ вёки.
Бlгослови1мъ nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, гDа.
Трbченъ: Б9ество2 є3ди1но трbце, нераздэли1мое є3стество2, раздёльнаz же ли1цы, неги1блющаz держaво, џ§е сн7е и3 дш7е, тS пэсносл0вимъ во вс‰ вёки.
И# ны1нэ, бGор0диченъ: БGороди1тельнице чcтаz, нбcнаz двeре, сп7си1тєльнаz вратA, всёхъ хrтіaнъ молeніе пріими2, тебE бlжaщихъ во вс‰ вёки.
Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.
Кrте ски1птре хrт0въ, цRкве р0ге, царeй побёдо, храни1телю хrтіaнъ, ты2 є3си2 просвэщeніе моE, ты2 и3 похвалA моS во вс‰ вёки.
Хвaлимъ, бlгослови1мъ, покланsемсz гDви, пою1ще и3 превозносsще во вс‰ вёки.
Їрм0съ: Въ купинЁ мwmсeю, дв7ы чyдо, на сінaйстэй горЁ проwбрази1вшаго и3ногдA, п0йте, бlгослови1те и3 превозноси1те во вс‰ вёки.
Пёснь f7.
Їрм0съ: Ћже прeжде с0лнца:
Прокажeнную дyшу мою2 безмёстными помышлeніи, њкроплeніемъ кр0ве твоеS њчи1сти б9ій сл0ве, и3 џбщника мS слaвы твоеS сотвори2, менE рaди безслaвное претерпёвый хrтE распsтіе.
Вeсь слzк0хсz тzгот0ю безмёстныхъ, хrтE, дэsній, и3 сётуz зовy ти, чlвэколю1бче: души2 моеS неисцBльныz ћзвы и3сцэли2 твоeю честн0ю кр0вію, да пою2 твоE б9ество2.
Снёдь ѕл0бу, и3 питіE небрежeніе творS, по всемY пребывaю неиспрaвленъ, снёдей њшazніемъ безврeменнw рaдуюсz: не сицев0му бо постY речE гDь бhти.
БGор0диченъ: Лю1тагw дрeвнzгw tречeніz губи1тельницу, и3 прамaтере и3справлeніе, р0да къ бGу винY присвоeніz, къ зижди1телю м0стъ, тS бцdе величaемъ.
И$ный.
Їрм0съ: ЧCтую и3 пречcтую:
На дрeвэ распeншусz ти2 твaрь колебaшесz, бGъ сhй пострадaлъ є3си2 пл0тски, за бlгоутр0біе щедр0тъ, да сп7сeши нaсъ.
КrтA твоегw2 гDи, си1ла вели1каz: и4бо њбразyюще сего2 въ себЁ, ѓбіе дeмонwвъ крёпость tражaемъ.
Слaва, трbченъ: Е#ди1нице тріmпостaснаz, трbце є3ди1нственнаz, гDоначaліе, є3стество2 равнослaвное, џ§е, сн7е, и3 б9eственный дш7е, сп7си2 всёхъ нaсъ.
И# ны1нэ, бGор0диченъ: Рaдуйсz њчисти1лище мjру бцdе, въ нeже притекaюще вси2 грёшніи, къ бGу примирeніе при1снw њбрэтaемъ.
Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.
КrтA твоегw2 гDи, б9eственнымъ могyтствомъ ўкрэпи1 мz, непор0чное и3 чи1стое врeмz постA, тебЁ приноси1ти.
Їрм0съ: ЧCтую и3 пречcтую м™рь и3 дв7у, пёсньми пёсней, вси2 вёрніи, бlгочeстнw ћкw бцdу величaемъ.
Свэти1ленъ глaса.
На стіх0внэ самоглaсенъ днE, двaжды, глaсъ }:
П0стное завэщaніе рaдостнw воспріи1мемъ: ѓще бо бы сіE прaoтецъ сохрани1лъ, є3дeмскагw tпадeніz не пріsли бhхомъ. крaсный бЁ въ видёніе, и3 д0брый въ снёдь, ўмори1вый менE пл0дъ: да не восхи1тимсz вёждами, ни да ўслади1тсz нaша гортaнь почитaемыми брaшны, по пріsтіи же безчeствуемыми. бэжи1мъ невоздержaніz, и3 по насыщeніи страстeмъ не покори1мсz. назнaменаимсz кр0вію, њ нaсъ ведeнагw на смeрть в0лею, и3 не к0снетсz нaсъ губи1тель: и3 снёмы пaсху хrт0ву сщ7eннэйшую, во сп7сeніе дyшъ нaшихъ.
М§нченъ. Чт0 вы наречeмъ с™jи; херувjмы ли; ћкw на вaсъ почи1лъ є4сть хrт0съ. серафjмы ли; ћкw непрестaннw прослaвисте є3го2. ѓгGлы ли; тёла бо tврати1стесz. си6лы ли; дёйствуете бо чудесы2. мнHгаz в†ша и3менA, и3 бHльшаz даров†ніz, моли1те сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.
Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ, глaсъ т0йже.
Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!
Ћкw ви1дэ тS распинaема на л0бнэмъ сп7се, и3змэнsшесz всS твaрь, и3 содрогaшесz дви1жущесz не терпsщи. дв7а же чcтаz и3 м™и твоS, рыдaющи тебЁ вопіsше: ўвы2 мнЁ, q чaдо моE, сп7се м0й сладчaйшій, что2 н0вое сіE и3 преслaвное и3 стрaнное видёніе;
Бlго є4сть: и3 пр0чее послёдованіе. Чaсъ №-й без8 стіхосл0віz: тaкожде и3 въ пр0чыz пzтки2 с™hz вели1кіz м7-цы.
На ѕ7-мъ часЁ тропaрь, глaсъ є7:
Многогрэх0вное нaше житіE, и3 непокаsнный нрaвъ щедр0тами предвари2 гDи: рaзвэ бо тебE и3н0гw не вёмы, живот0мъ и3 смeртію вLчествующа, сп7си2 ћкw чlвэколю1бецъ.
Прокjменъ, pал0мъ з7i, глaсъ з7: Возлюблю1 тz гDи крёпосте моS, гDь ўтверждeніе моE. Стjхъ: БGъ м0й, пом0щникъ м0й.
Прbр0чества и3сaіина чтeніе. [ГлавA G, ст. №-д7i.] СE вLка гDь саваHfъ tи1метъ t їеrли1ма и3 t їудeи крёпкаго, и3 крёпкую, крёпость хлёба, и3 крёпость воды2: И#споли1на, и3 крёпкаго, и3 человёка рaтника, и3 судію2, и3 прbр0ка, и3 смотрели1ваго, и3 стaрца: И# пzтьдесzтоначaльника, и3 ди1внаго совётника, и3 премyдраго ґрхітeктона, и3 разyмнаго послyшателz. И# постaвлю ю4ношы кнsзи и4хъ, и3 ругaтели госп0дствовати бyдутъ и4ми: И# нападaти и4мутъ лю1діе, человёкъ на человёка, и3 человёкъ на бли1жнzго своего2: прирази1тсz nтрочA къ стaрцу, и3 безчeстный къ честн0му. Ћкw и4метсz человёкъ брaта своегw2, и3ли2 домaшнzгw nтцA своегw2, глаг0лz: ри1зу и4маши, началов0ждь нaмъ бyди, и3 брaшно моE под8 тоб0ю да бyдетъ. И# tвэщaвъ въ дeнь џный речeтъ: не бyду тв0й началов0ждь, нёсть бо въ домY моeмъ ни хлёба, ни ри1зы: не бyду началов0ждь лю1демъ си6мъ. Ћкw њстaвленъ бhсть їеrли1мъ и3 їудeа падE, и3 kзhкъ и4хъ со беззак0ніемъ, не покарsютсz гDви. Сегw2 рaди нhнэ смири1сz слaва и4хъ, и3 стyдъ лицA и4хъ проти1ву стA и5мъ: грёхъ же св0й ћкw сод0мскій возвэсти1ша, и3 kви1ша. г0ре души2 и4хъ, занE ўмhслиша совётъ лукaвый на себE сами1хъ, Рeкше: свsжемъ првdнаго, ћкw непотрeбенъ нaмъ є4сть: u5бо плоды2 дёлъ свои1хъ снэдsтъ. Г0ре беззак0нному, лук†ваz бо приключaтсz є3мY по дэлHмъ рyкъ є3гw2. Лю1діе мои2, прист†вницы вaши пожинaютъ вaсъ, и3 и3стzзaющіи њбладaютъ вaми: лю1діе мои2, бlжaщіи вaсъ льстsтъ вы2, и3 стєзи2 н0гъ вaшихъ возмущaютъ. Но нhнэ ўстр0итсz гDь на сyдъ, и3 постaвитъ на сyдъ лю1ди сво‰. Сaмъ гDь на сyдъ пріи1детъ со старBйшины людeй, и3 съ кнsзи и4хъ.
Прокjменъ, pал0мъ }i, глaсъ ѕ7: ГDи, пом0щниче м0й, и3 и3збaвителю м0й. Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію:
Вёдомо да є4сть, ћкw послёдованіе минeи прилучи1вшагwсz с™aгw въ суббHту и3 въ недёлю поeтсz на повечeріи, и3ли2 є3гдA х0щетъ є3кклисіaрхъ.
Въ пzт0къ вeчера во свэти1льничное,
по nбhчномъ стіхосл0віи, на ГDи, воззвaхъ: постaвимъ стіхHвъ ‹, и3 поeмъ стіхи6ры, самоглaсенъ днE, двaжды.
Глaсъ є7:
Пріиди1те вёрніи, дёлаимъ во свётэ дэлA б9іz, ћкw во дни2 бlгоwбрaзнw х0димъ, всsкое непрaведное списaніе t себE бли1жнzгw tи1мемъ, не полагaюще претыкaніz семY въ соблaзнъ. њстaвимъ пл0ти сладострaстіе, возрасти1мъ души2 даров†ніz, дади1мъ трeбующымъ хлёбъ, и3 пристyпимъ хrтY въ покаsніи вопію1ще: б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.
Тaже поeмъ и3 четhре м§ничны nктHиха, прилучи1вшагwсz глaса. Тaже самоглaсны д7,
с™aгw fе0дwра. Глaсъ в7:
Пріиди1те м§нколю1бцы вси2, д¦0внw возвесели1мсz, и3 торжествyимъ: днeсь бо предлагaетъ трапeзу тaйную м§нкъ fе0дwръ, веселsщую празднолю1бцєвъ нaсъ, є4же вопи1ти къ немY: рaдуйсz стrтотeрпче непобэди1мый, прещє1ніz мучи1телей на земли2 разори1вый. рaдуйсz, брeнное твоE тёло за хrтA tдaвый мyкамъ. рaдуйсz, въ разли1чныхъ бэдaхъ, и3скyсный в0инъ kви1выйсz нбcнагw в0инства. тёмже м0лимъ тS м§нкwвъ ўкрашeніе, моли1сz њ душaхъ нaшихъ.
БGодаровaнную бlгодaть чудeсъ твои1хъ, м§нче fе0дwре, всBмъ простирaеши, вёрою къ тебЁ притекaющымъ, є4юже хвaлимъ тS, глаг0люще: плэнє1нныz и3збавлsеши, и3сцэлsеши болsщыz, ни1щыz њбогащaеши: и3 сп7сaеши плaвающыz, сyетное течeніе ўдержавaеши рабHвъ, и3 тщеты2 kвлeніе твори1ши ўкрадaющымъ страдaльче, и3 в0ины наказyеши восхищeніz њгребaтисz, младeнцємъ дaруеши ми1лостивнw прошє1ніz, тeплый њбрэтaешисz предстaтель творsщымъ твою2 сщ7eнную пaмzть. съ ни1миже и3 нaсъ страдaльче сщ7eннэйшій, воспэвaющымъ твоE мучeніе, проси2 ў хrтA вeлію млcть.
Дaръ б9ій превhшшій показaлсz є3си2 м§нче fе0дwре: занE и3 по кончи1нэ ћкw жи1въ притекaющымъ даeши прошє1ніz. тёмже сhну восхищeнну жены2 и3ногдA, плэнeнну и3новёрными в0ины, предстaвши вдови1ца слезaми хрaмъ тв0й мочaше: тh же ћкw млcтивъ на конЁ бёломъ нашeдъ, сеS џтрока предстaвилъ є3си2 неви1димw: и3 по сeмъ и3 съ си1мъ дёйствуzй чудесы2, не престaлъ є3си2. но моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.
Б9eственныхъ дарHвъ тезоимени1та тS чтY, требlжeнне fе0дwре: свёта бо б9eственнагw незаходи1мое свэти1ло kвлeйсz, ўzсни1лъ є3си2 страдaньми твои1ми всю2 твaрь: и3 nгнS си1льнэйшій kви1всz, плaмень ўгаси1лъ є3си2, и3 льсти1­вагw ѕмjz главY сокруши1лъ є3си2. тёмже во страдaніихъ твои1хъ хrт0съ приклони1всz, вэнчA б9eственную главY твою2 великом§нче страдaльче, ћкw и3мёzй дерзновeніе къ бGу, прилёжнw моли1сz њ душaхъ нaшихъ.
Слaва, глaсъ ѕ7: Сосyда ўпотреби1въ врaгъ соtстyпника мучи1­телz, ўмышлeніемъ лю1тымъ, пост0мъ њчищaющыzсz лю1ди бlгочести6выz, t сквeрныхъ жeртвъ, њсквернeнными брaшны tкушaшесz њскверни1ти: но ты2 џнагw ўхищрeніе мудрёйшимъ разруши1лъ є3си2 ўмышлeніемъ, во снЁ предстaлъ є3си2 тогдaшнему ґрхіерeю, и3 глуб0кое рaзума tкрывaz, и3 безмёстное начинaніе kвлsz, и3 тебЁ ќбw бlгодaрствєннаz приносsще, сп7са написyемъ, лётное воспоминaніе бhвшагw чудесE творsще: и3 пр0чее молsщесz, t ўмышлeній лукaвагw невреди6мымъ сп7сти1сz, къ бGу твои1ми мlтвами м§нче fе0дwре.
И# нhнэ, бGор0диченъ глaса.
Вх0дъ без8 є3ђліа. Свёте ти1хій:
Прокjменъ, pал0мъ f7i. Глaсъ є7: Ўслhшитъ тS гDь въ дeнь печaли. Стjхъ: Защи1титъ тS и4мz бGа їaкwвлz.
БытіS чтeніе. [ГлавA в7, ст. к7-к7є. главA G, ст. №- к7.] НаречE ґдaмъ и3менA всBмъ скотHмъ, и3 всBмъ пти1цамъ нбcнымъ, и3 всBмъ ѕвэрє1мъ зємнhмъ, ґдaму же не њбрётесz пом0щникъ под0бный є3мY. И# наложи2 бGъ и3зступлeніе на ґдaма, и3 ќспе: и3 взS є3ди1но t рeбръ є3гw2, и3 и3сп0лни пл0тію вмёстw є3гw2. И# создA гDь бGъ ребро2, є4же взS t ґдaма, въ женY, и3 приведE ю5 ко ґдaму. И# речE ґдaмъ: сE нhнэ к0сть t костeй мои1хъ, и3 пл0ть t пл0ти моеS: сіS наречeтсz женA, ћкw t мyжа своегw2 взzтA бhсть сіS. Сегw2 рaди њстaвитъ человёкъ nтцA своего2 и3 мaтерь, и3 прилэпи1тсz къ женЁ своeй, и3 бyдета двA въ пл0ть є3ди1ну. И# бёста џба н†га, ґдaмъ же и3 женA є3гw2, и3 не стыдsстасz. Ѕмjй же бЁ мудрёйшій всёхъ ѕвэрeй сyщихъ на земли2, и5хже сотвори2 гDь бGъ. и3 речE ѕмjй женЁ: что2 ћкw речE бGъ: да не ћсте t всsкагw дрeва рaйскагw; И# речE женA ѕмjю: t всsкагw дрeва рaйскагw ћсти бyдемъ: T плодa же дрeва, є4же є4сть посредЁ раS, речE бGъ, да не ћсте t негw2, нижE прикоснeтесz є3мY, да не ќмрете. И# речE ѕмjй женЁ: не смeртію ќмрете. Вёдzше бо бGъ, ћкw в0ньже ѓще дeнь снёсте t негw2, tвeрзутсz џчи вaши, и3 бyдете ћкw б0зи, вёдzще д0брое и3 лукaвое. И# ви1дэ женA, ћкw добро2 дрeво въ снёдь, и3 ћкw ўг0дно nчи1ма ви1дэти, и3 красно2 є4сть, є4же разумёти: и3 взeмши t плодA є3гw2, kдE: и3 дадE мyжу своемY съ соб0ю, и3 kд0ста. И# tверз0шасz џчи nбёма, и3 разумёша, ћкw нaзи бёша, и3 сши1ста ли1ствіе смок0вное, и3 сотвори1ста себЁ препо‰саніz. И# ўслhшаста глaсъ гDа бGа, ходsща въ раи2 по полyдни: и3 скрhстасz ґдaмъ же и3 женA є3гw2 t лицA гDа бGа посредЁ дрeва рaйскагw. И# призвA гDь бGъ ґдaма, и3 речE є3мY: ґдaме, гдЁ є3си2; И# речE є3мY: глaсъ слhшахъ тебE ходsща въ раи2, и3 ўбоsхсz ћкw нaгъ є4смь, и3 скрhхсz. И# речE є3мY бGъ: кто2 возвэсти2 тебЁ, ћкw нaгъ є3си2, ѓще не бы2 t дрeва, є3г0же заповёдахъ тебЁ, сегw2 є3ди1нагw не ћсти, t негw2 ћлъ є3си2; И# речE ґдaмъ: женA, ю4же дaлъ є3си2 со мн0ю, тa ми дадE t древA, и3 kд0хъ. И# речE гDь бGъ женЁ: что2 сіE сотвори1ла є3си2; и3 речE женA: ѕмjй прельсти1 мz, и3 kд0хъ. И# речE гDь бGъ ѕмjю: ћкw сотвори1лъ є3си2 сіE, пр0клzтъ ты2 t ° ° всёхъ скотHвъ, и3 t всёхъ ѕвэрeй земнhхъ: на пeрсехъ твои1хъ и3 чрeвэ ходи1ти бyдеши, и3 зeмлю снёси вс‰ дни6 животA твоегw2. И# враждY положY междY тоб0ю, и3 междY жен0ю, и3 междY сёменемъ твои1мъ, и3 междY сёменемъ тоS: т0й твою2 °блюсти2 бyдетъ°главY, и3 ты2 блюсти2 бyдеши є3гw2 пsту. И# женЁ речE: ўмножaz ўмн0жу печaли тво‰, и3 воздых†ніz тво‰, въ болёзнехъ роди1ши ч†да, и3 къ мyжу твоемY њбращeніе твоE, и3 т0й тоб0ю њбладaти бyдетъ. И# ґдaму речE: ћкw послyшалъ є3си2 глaса жены2 твоеS, и3 ћлъ є3си2 t дрeва, є3г0же заповёдахъ тебЁ сегw2 є3ди1нагw не ћсти, t негw2 ћлъ є3си2: проклzтA землS въ дёлэхъ твои1хъ, въ печaлехъ снёси тyю вс‰ дни6 животA твоегw2. Тє1рніz и3 волчцы2 возрасти1тъ тебЁ, и3 снёси травY сeльную. Въ п0тэ лицA твоегw2 снёси хлёбъ тв0й, д0ндеже возврати1шисz въ зeмлю, t неsже взsтъ є3си2: ћкw землS є3си2, и3 въ зeмлю tи1деши. И# наречE ґдaмъ и4мz женЁ своeй жи1знь, ћкw тA мaти всёхъ живyщихъ.
Прокjменъ, pал0мъ к7, глaсъ ѕ7: Вознеси1сz гDи, си1лою твоeю, воспоeмъ и3 поeмъ си6лы тво‰. Стjхъ: ГDи, си1лою твоeю возвесели1тсz цaрь.
При1тчей чтeніе. [ГлавA G, ст. f7i-lд.] БGъ премyдростію њсновA зeмлю, ўгот0ва же нб7сA рaзумомъ: Въ чyвствэ є3гw2 бє1здны разверз0шасz, џблацы же и3сточи1ша р0су. Сhне да не преминeши, соблюди1 же м0й совётъ, и3 мhсль: Да живA бyдетъ душA твоS, и3 бlгодaть бyдетъ на твоeй вhи: [бyдетъ же и3сцэлeніе пл0темъ твои6мъ, и3 ўврачевaніе костeмъ твои6мъ:] Да х0диши надёzсz въ ми1рэ во всёхъ путeхъ твои1хъ, ногa же твоS не п0ткнетсz, Ѓще бо сsдеши, безбоsзненъ бyдеши, ѓще же поспи1ши слaдостнw поспи1ши: И# не ўбои1шисz стрaха нашeдшагw, нижE ўстремлeніz нечести1выхъ находsщагw. ГDь бо бyдетъ на всёхъ путeхъ твои1хъ, и3 ўтверди1тъ н0гу твою2, да не поползнeшисz. Не tрецhсz бlготвори1ти трeбующему, є3гдA и4мать рукA твоS помогaти. Не рцы2: tшeдъ возврати1сz, и3 заyтра дaмъ, си1льну ти2 сyщу бlготвори1ти: не вёси бо что2 породи1тъ находsщій дeнь. Не соплетaй на дрyга твоегw2 ѕлA, пришeльца сyща и3 ўповaюща на тS. Не враждyй на человёка тyне, да не что2 на тS содёетъ ѕл0е. Не стzжи2 ѕлhхъ мужeй поношє1ніz, не возревнyй путє1мъ и4хъ. Нечи1стъ бо пред8 гDемъ всsкъ законопрестyпникъ и3 съ првdными не сочетавaетсz. Клsтва гDнz въ домёхъ нечести1выхъ: дворh же првdныхъ бlгословлsютсz. ГDь гHрдымъ проти1витсz: смирє1ннымъ же даeтъ бlгодaть.
Тaже, Да и3спрaвитсz мlтва моS:
И# пр0чее послёдованіе преждесщ7eнныхъ.
По заамвHнной мlтвэ
поeмъ настоsщій молeбный канHнъ с™aгw fе0дwра. Предл0жши же к0лmво, глаг0лемъ pал0мъ рм7в: ГDи, ўслhши мlтву мою2: Тaже, БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ:
И# ѓбіе тропaрь, глaсъ в7:
Вє1ліz вёры и3справлє1ніz, во и3ст0чницэ плaмене, ћкw на водЁ ўпокоeніz, с™hй м§нкъ fе0дwръ рaдовашесz: nгнeмъ бо всесожжeгсz, ћкw хлёбъ слaдкій трbцэ принесeсz. тогw2мlтвами хrтE б9е сп7си2 дyшы нaшz.
Слaва, т0йже.
И# нhнэ, бGор0диченъ: Вс‰ пaче смhла, вс‰ пресл†внаz тво‰ бцdе т†инства, чистотЁ запечaтанной, и3 дв7ству храни1му, м™и познaласz є3си2 нел0жна бGа р0ждши и4стиннаго: того2 моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.
И# ѓбіе pал0мъ н7.
Тaже настоsщій канHнъ, глaсъ }:
Творeніе їwaнна дамаски1на, є3гHже краестр0чіе:
Б9іихъ тS пою2 дарHвъ тезоимени1те.
Пёснь №.
Їрм0съ: В0ду прошeдъ:
Б9іz тS рачи1телz fе0дwре вёдый и3 люб0вію неизбёжною твоeю запeнсz, дyшу же и3 тёло, и3 словесA похвaлъ возлагaю.
Писaшесz повелёніе бGомeрзкое, жeртву јдwлwмъ, ґ не жив0му бGу приноси1ти: но приведeнъ бhлъ є3си2, не пожрsй стrтотeрпче, бGу же и3мhй приведeнъ бhти.
Слaва: Рачeніемъ б9eственнымъ пригвождeнъ, бGа вhшнzгw сн7у є3динор0дному, fе0дwре м§нче вв0инилсz є3си2, и3 п0честей не погрэши1лъ є3си2.
И# ны1нэ, бGор0диченъ: Чи1ни тS ѓгGлwвъ и3 человёкwвъ безневёстнаz м™и восхвалsютъ непрестaннw: содётелz бо си1хъ, ћкw мLнца во њб8sтіихъ твои1хъ носи1ла є3си2.
Пёснь G.
Їрм0съ: Ты2 є3си2 ўтверждeніе:
Пёніе и3з8 ўстeнъ мои1хъ, и3 и3з8 болёзненныz души2 мольбY приношY, ю4же ўщeдри стrтотeрпче fе0дwре.
Пл0ть покори1лъ є3си2 самодeржцу, слaвне м§нче, ўмY, и3 nбои1ми ўгождaеши создaвшему.
Слaва: Стaлъ є3си2 на суди1щи мучи1тельскомъ, хrтA цRS бGосл0вz: жрeти бо сквє1рнымъ tрeклсz є3си2 fе0дwре.
И# ны1нэ, бGор0диченъ: ТS вси2 стzжaхомъ прибёжище и3 стёну при1снw хrтіaне: тS славосл0вимъ нем0лчнw безневёстнаz.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Ўслhшахъ гDи:
Т†инъ б9eственныхъ вкуси1въ, въ рaзумэ м§нче fе0дwре, непостhдную пр0повэдь б9іz рождeніz и3сповёдалъ є3си2.
Стрaстное б9ество2 непщевaху, страстeмъ служaщіи, и5хже д¦омъ и3з8wбличи1лъ є3си2, страдaльче fе0дwре просвэщaемь.
Слaва: И#збaвителz мlтвою, тебE воспэвaющымъ бlжeнне fе0дwре, t разли1чныхъ њбстоsній и3 страстeй бhти м0лимъ.
И# ны1нэ, бGор0диченъ: Клaсъ возрасти1вшаz животворsщій, неwрaннаz ни1во, подаю1щій мjрови жи1знь, бцdе, сп7си2 пою1щыz тS.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Ќтренююще:
Люби1те возлюби1вшаго гDа, возглашaлъ є3си2 страдaльче fе0дwре, стрaждущымъ съ тоб0ю м§нкwмъ.
Ћкw рeвностію стrтотeрпче разжизazсz сeрдцемъ, боги1ню лжеимени1тую съ трeбищемъ попали1лъ є3си2.
Слaва: Си1лою непобэди1мою fе0дwре стrтотeрпче, вaрварскую дeрзость, и3 мо‰ стр†сти погуби2.
И# ны1нэ, бGор0диченъ: Дв7у по ржcтвЁ поeмъ тS бцdе: тh бо бGа сл0ва пл0тію мjрови родилA є3си2.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Њчи1сти мS сп7се:
К0ль слaбое, к0ль немощн0е, богHвъ сyетныхъ шатaніе! на tмщeніе своE, человёкwмъ молsшесz въ стоsніи побэждaемое, нел0жныхъ м§нкwвъ проповёдающихъ и4стину. Двaжды.
Слaва: Ўкрэпи1всz си1лою б9іею, м§нкwвъ слaво fе0дwре, м{ки ѕлочести1выхъ, младeнєцъ стрэлsніz зрeлъ є3си2 бlжeнне, вёчнующее бyдущихъ предзрS.
И# ны1нэ, бGор0диченъ: Да и3збaвимсz t лю1тыхъ прегрэшeній мlтвами твои1ми бGороди1тельнице чcтаz, и3 да ўлучи1мъ всечcтаz б9eственнагw њсіsніz, и3з8 тебE неизречeннw воплоти1вшагwсz сн7а б9іz.
Кондaкъ, глaсъ }: Вёру хrт0ву ћкw щи1тъ внyтрь пріи1мъ въ сeрдцы твоeмъ, проти6вныz си6лы попрaлъ є3си2 многострадaльче, и3 вэнцeмъ нбcнымъ вэнчaлсz є3си2 вёчнw fе0дwре, ћкw непобэди1мый.
Пёснь з7.
Їрм0съ: T їудeи дошeдше:
Ўрaненъ бhлъ є3си2 тёломъ, за ўрaненнаго сл0ва пл0тію нaсъ рaди, и3 семY бlгодaрственнw веселsсz возопи1лъ є3си2, стrтотeрпче fе0дwре: nтє1цъ нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2.
Ћкw во гр0бэ положи1сz, и3 в0лею запечатлёсz и3збaвителю всёхъ, въ темни1цэ запечатлённой всели1лсz є3си2, вопіS стrтотeрпче fе0дwре: nтє1цъ нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2.
Ўмерщвлeнъ бhвъ, и3 стр†сти плотск‡z произволeніемъ tтрsсъ, не снёдію страстотeрпче, но люб0вію б9eственною питazсz пёлъ є3си2: nтє1цъ нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2.
Слaва: Въ темни1цэ стrтотeрпче, ћкоже въ пещи2 ю4ношы и3ногдA, є3ди1нъ нетлённыz трbцы тебE ўкрэплsетъ, ви1дэнъ бhвъ, вопію1ща: nтє1цъ нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2.
И# ны1нэ, бGор0диченъ: Нaше сп7сeніе, ћкоже восхотёлъ є3си2 сп7се ўстр0ити, во ўтр0бу дв7ы всели1лсz є3си2, ю4же мjру предстaтельницу показaлъ є3си2: nтє1цъ нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2.
Пёснь }.
Їрм0съ: Седмери1цею пeщь:
Њслэплeнъ ўм0мъ, беззак0нныхъ начaльникъ, бGочести1ву тебЁ нечести1внw претsше: что2 всyе на человёка нyждею ўмeрша, безyмне, возложи1лъ є3си2 надeжду; но ты2 возопи1лъ є3си2: џтроцы бlгослови1те, сщ7eнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.
Ћкw смhсленный и3 премyдрый строи1тель бlгодaти, дaнною тебЁ t бGа бlгодaтію, возопи1лъ є3си2 fе0дwре, повелэвaющему нечести1внw: сeй стyдъ мнЁ и3 пою1щымъ бyди: џтроцы бlгослови1те, сщ7eнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.
Слaва: Ю$ношески подвизaлсz є3си2, дeрзостнw и3з8wбличи1лъ є3си2: что2 безyмствуеши, мучи1телю взывaлъ є3си2, повелэвaz твaрємъ служи1ти л0жнw, њстaвльшымъ создaвшаго; но ѓзъ воспэвaю: џтроцы бlгослови1те, сщ7eнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.
И# ны1нэ, бGор0диченъ: Плотски1ми и3з8wбражeньми, и3 разли1чными ган†ніи, и3 знаменaтельными и3 њбрази1тельными и3зречeньми, твоE предвэщaху бGоглаг0ливіи ржcтво2, преестeственное и3 чyдное дв7о: тёмже тS веселsщесz бlгочeстнw восхвалsемъ, хrтA превозносsще во вс‰ вёки.
Пёснь f7.
Їрм0съ: ТS неискусобрaчную:
Вещество2 мучeніz твоегw2, б9іе fе0дwре желaніе. тёмже ти2 и3 вещество2 бhсть вещeственному тёло nгню2: и4мже къ б9eственному рaдуzсz nгню2 и3зшeлъ є3си2, стrтотeрпче ўг0дниче б9ій fе0дwре.
М§нче всечeстне, попали1въ, не попали1лсz є3си2: тh бо прeлесть попали1лъ є3си2, бGу же предстои1ши живhй, и3 въ нeмъ м§нчески веселsсz стrтотeрпче, и3 ўг0дниче fе0дwре.
Слaва: Е#ди1наго тS знaемъ хrтA, є3ди1наго t трbцы, во двою2 совершє1нну є3стєствY, лю1ди тво‰ сп7си2 сі‰, ±же стzжaлъ є3си2 честн0ю твоeю кр0вію, fе0дwра страстотeрпца мlтвами.
И# ны1нэ, бGор0диченъ: ТS неви1димаго бGа носи1вшую њб8sтіи, на нб7сёхъ воспэвaемаго t всеS си1лы: и3 тоб0ю нaмъ дaруемое вhну сп7сeніе во њбстоsніи величaемъ.
Їрм0съ: ТS неискусобрaчну м™рь бGа вhшнzгw: тS пaче ўмA р0ждшую сл0вомъ вои1стинну бGа, вhшшую пречcтыхъ си1лъ, нем0лчными славословлeніи величaемъ.
И# ѓбіе, Трис™0е. И# тропaрь с™aгw: Вє1ліz вёры: Слaва, кондaкъ: Вёру хrт0ву ћкw щи1тъ:
И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: Ћкоже предстaтельство вси2, и3 держaвное заступлeніе, прегрёшшіи стzжaхомъ всечcтаz, твою2 тeплую п0мощь дв7о м™и мRjе, хrтіaнъ сп7сeніе. тёмъ не престaй њ нaсъ молsщи сп7са, даровaтисz прощeнію.
И# бывaетъ бlгословeніе к0лmва. Тaже, Бyди и4мz гDне: И# Бlгословлю2 гDа: И# даeтсz преломлeніе t їерeа. И# tпyстъ. Ґ и3дёже не бhти преждесщ7eнной, кончaемъ часы2 си1це. По Њслaби, њстaви: И# по конeчнэхъ покл0нэхъ глаг0лемъ Трис™0е. по Џ§е нaшъ: ГDи, поми1луй, в7i. Тaже мlтва, Всес™az трbце: И# начинaемъ вечeрню: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды. pал0мъ Rг. Каfjсма. И# поeмъ на ГDи, воззвaхъ: стіхи6ры на ѕ7. М§нчны G. во nктHихэ глaса, и4же на рzдY: И# с™0му fе0дwру, G, Слaва, fе0дwру: Сосyда ўпотреби1въ: И# нhнэ, бGор0диченъ, глaса рzдовaгw. Свёте ти1хій: без8 вх0да. Чтeніе. На стіх0внэ тріHди самоглaсенъ днE двaжды, и3 м§нченъ, глaсъ є7: Бlгословeно в0инство: Слaва, fе0дwру, глaсъ в7: Б9eственныхъ дарHвъ: Пи1санъ въ стіхи1рахъ. И# нhнэ, бGор0диченъ: ВсE ўповaніе: Нhнэ tпущaеши: Трис™0е. по Џ§е нaшъ: Тропaрь: Вє1ліz вёры: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Вс‰ пaче смhсла: Тaже є3ктеніA, Поми1луй нaсъ б9е: И# покл0ны, G. И# њблачи1тсz сщ7eнникъ въ багрsный фелHнь, и3 начинaетъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ: И# мы2 глаг0лемъ pал0мъ рм7в: ГDи ўслhши мlтву: И# пр0чее ћкоже ўкaзано прeжде. КанHнъ на д7. И# по совершeніи канHна, Вмёстw: Дост0йнw є4сть: Поeмъ їрм0съ f7 пёсни: ТS неискусобрaчную: Тaже Трис™0е. по Џ§е нaшъ: Тропaрь: Вє1ліz вёры: Слaва, кондaкъ: Вёру хrт0ву: И# нhнэ, бGор0диченъ: Ћкоже предстaтельство: Тaже мlтву над8 к0лmвомъ, бlгословeніе к0лmва. Посeмъ, Бyди и4мz гDне: И# Бlгословлю2 гDа: И# tпyстъ. И# вх0димъ въ трапeзу, и3 вкушaемъ вінA и3 є3лeа, рaди с™aгw. СіE пріsхомъ въ лavрэ прпdбнагw nтцA нaшегw сaввы, и3 кін0віи прпdбнагw вели1кагw є3vfЂміа: но не твори1мъ сегw2 нhнэ за чeстность днE. Nбaче kди1мъ варeніе съ сли1вами, без8 мaсла и3 ґрмeа: произволsющіи же kдsтъ сухоzдeніе, ћкоже и3 въ срeду.
Подобaетъ вёдати, ћкw во всёхъ пzткaхъ с™hz и3 вели1кіz четыредесsтницы, на вечeрнzхъ и3 повечeріzхъ покл0нwвъ не твори1мъ, т0кмw воwбражє1нныz въ преждеwсщ7eнной, є4же є4сть по Да и3спрaвитсz: покл0ны G. По вх0дэ с™hхъ дарHвъ, покл0ны G. И# на Бyди и4мz гDне, покл0ны G.
Повечє1ріz же поeмъ вели6каz, на ни1хже поeмъ покHйныz канHны настоsщагw глaса, въ гробни1цэ.
КанHны же въ минeи настоsщіz суббHты и3 недёли поeмъ, є3гдA и3зв0литъ є3кклисіaрхъ: є3ди1нъ ќбw поeмъ въ повечeріи пzткA, другjй же канHнъ поeмъ въ повечeріи недёли.
Тaкw твори1мъ во всёхъ пzткaхъ, въ вeчеръ с™hz и3 вели1кіz четыредесsтницы.

 

 

У п’ятницю першого тижня

 

На ранній

 

 

Троїчні. Після першої кафизми виголошуємо сідальні хресні Октоїха і богородичний.

Після 2-ої кафизми сідальний преподобного Йосифа, глас 2.

Стражданнями Твоїми Ти, Чоловіколюбче, дав усім безпристрасність; похоті плоті мої Ти умертвив хрестом Божественним; сподоби побачити і святе воскресіння Твоє.

Слава… той самий.

І нині…

Богородичний: Чесним хрестом Сина Твого ми охороняємося, Владичице чиста Богородице, всякі підступи диявола швидко перемагаємо; тому Тебе завжди достойно ублажаємо як Матір Божу і єдину надію душ наших.

Після 3-ої кафизми сідальний преподобного Федора, глас 2:

Будучи джерелом чистоти, постом збережи нас, Милостивий, зглянься на нас, що припадаємо до Тебе; прийми піднесення рук наших, бо Ти простягнув руки Твої, коли був розіп’ятий на древі за всіх земнородних, безплотних єдиний Господь.

Слава… той самий.

І нині…

Хрестобогородичний: Діва і Мати Твоя, Христе, побачивши на хресті Тебе мертвим, плакала гірко, Сину Мій, промовляючи, що за страшне це таїнство? Ти усім даруєш життя вічне і з волі Своєї на Хресті помираєш смертю ганебною.

Канон з Мінеї на 6. І трипіснеці за їх чином. Читаємо і п’яту пісню як звичайно, глас 2.

 

 

Пісн. 5

 

 

Ірмос: Просвітлення тим, хто у темряві…

Бачачи в мені гріх, спокусник поспішає і співдіє гріху, і радіє істинно моїй погибелі; але Ти дай мені покаяння, Спасе, щоб знищити його, молюся.

Ти на хресті Своєму знищив темряву, визволи ж від її злочинства мене, що впав у глибину гріха і в безодню невиправданих гріхів; але уповаю на спасіння з Твоєї милости.

Ти, умертвлений на хресті розп’яттям, умертвлену гріхом душу мою оживи і сподоби досягти в мирі чесного Твого воскресіння, Христе, того, хто виконує старанно заповіді Твої.

Богородичний: Просвічення моєї немочі, спасіння затьмареної душі моєї, Чиста, спаси мене, спаси, бо гину, Пресвята Діво, і в одежу нетління зодягни мене, що впав у тління лютих гріхів.

Інший, глас той самий.

Ірмос: Ніч пройшла…

Ти на лобному місці плоттю з волі Своєї розіп’явся, єдиний Безсмертний, людський рід обезсмертивши, відновивши його образ, Господи.

Побачивши страждання Твої, усе творіння перемінилося, Господи, оплакуючи злочин юдеїв: але Ти терпів, щоб спасти все.

Слава…

Троїчний: О, Тройце всесвята, Ти наше служіння, Ти і пристановище і держава для тих, хто Тебе прославляє як Одноістотну; пошли ж нам очищення гріхів.

Богородичний: Багатоіменна Діво, радуйся, Богородице, ковчеже і стамно, трапезо, світлосяйний свічнику, вогненна купино, горо Божа, вкрита хмарою.

Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Ми, хто світу і того, що у світі зреклися, нині, розпинаючись з Христом, перетерпімо напасті, ганьбу і все, щоб з Ним прославитись.

Ірмос: Ніч минула, наблизився день, і світло світові засяяло; тому хвалять Тебе ангельські чини і славословлять Тебе усі творіння.

 

 

Пісн. 8

 

 

Ірмос: У піч вогненну…

Смиривши Себе, Ти був піднесений з милосердя Свого на хрест, підносячи того, хто впав колись через споживу від дерева, тому Тебе, єдиний Преблагий, прославленого оспівуємо повіки.

Дрімота гріха і лінощі привели мене до важкого сну: але Ти, що заснув на хресті заради мене, Христе мій, пробуди мене, загиблого, щоб не облягла мене ніч смертна.

Засліплений пристрастями, ношу я душу затьмарену, і насміхається дивлячись на мене, облесливомудрий ворог; тому просвіти мене і визволи від його злоби, Христе, повіки.

Богородичний: У лінощах змарнував я життя і дрімотою гріха душу обтяжив, але на Твою неусипну молитву уповаю: не дай мені, Діво Пречиста, у смерті заснути.

Інший Ірмос: У купині Мойсеєві…

Терням увінчаний і в одежу пурпурову одягнутий, став Ти величним, Христе, сяючи красою і славою більше за всіх синів людських. Жовч і оцет п’ючи, Ти проливаєш два струмені – життя і нетління – з Божественних Твоїх ребер тим, хто з вірою Тебе оспівує і прославляє, Христе, по всі віки.

Благословимо Отця, і Сина, і Святого Духа, Господа.

Троїчний: Божество Єдине, Тройце, нероздільне Єство, розділене в Особах, вічносуща Сило, Отче, Сину, і Душе, Тебе прославляємо по всі віки.

Богородичний: Богородице Чиста, небесні двері, спасенні врата, прийми благання всіх християн, що прославляють Тебе по всі віки.

Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Хресте, скіпетре Христів, сило Церкви, царів перемого, охоронителю християн, ти є просвітлення моє, ти і похвала моя по всі віки.

Хвалимо, благословимо, поклоняємося Господу…

Ірмос: У купині Мойсеєві Діви чудо на Синайській горі стало прообразом – оспівуйте, благословляйте і величайте по всі віки.

 

 

Пісня 9

 

 

Ірмос: Той, що раніше Сонця…

Прокажену душу мою від порочних помислів очисти, Слово Боже, окропленням крови Твоєї й учини мене причасником слави Твоєї, бо заради мене, Христе, Ти перетерпів безславне розп’яття.

Увесь зігнувся я під тягарем порочних діянь, Христе, і, плачучи, взиваю до Тебе: Чоловіколюбче, душі моєї незагоєні рани зціли Твоєю чесною кров’ю, щоб я прославляв Твоє Божество.

Споживаючи злобу і за пиття недбальство маючи, в усьому нерозкаяний, я передчасно радію поживі ситній; але, – говорить Господь, – не таким повинен бути піст.

Богородичний: Тебе, Богородице, що визволила від давнього прокляття, праматері рід навернула до Бога і стала мостом до Творця, величаємо.

Інший Ірмос: Чисту і Пречисту Матір…

Коли на хресті Ти був розіп’ятий, усе творіння затремтіло, бо Бог як сущий постраждав плоттю з великого милосердя, щоб спасти нас.

Хреста Твого, Господи, сила велика: зображаючи його на собі, ми проганяємо демонів.

Слава…

Троїчний: Єдинице триіпостасна, Тройце єдина, державоначальна, Єство рівнославне, Отче, Сину, і Божественний Душе, спаси всіх нас.

Богородичний: Радуйся, Богородице, очищення світу, до якого вдаються всі грішні, бо в ньому ми завжди знаходимо примирення з Богом. Слава Тобі, Боже наш, Слава Тобі.

Божественною силою хреста Твого, Господи, зміцни мене, щоб я приносив Тобі непорочний і чистий піст.

Ірмос: Чисту і Пречисту Матір і Діву піснями пісень, усі вірні, благочесно як Богородицю величаємо.

Світильний гласу.

На стиховні самогласний дня (двічі), глас 8:

З радістю приймімо заповіт посту: бо якби його зберіг праотець, не були б ми вигнані з раю. Красивим був плід на вигляд і добрим на смак, але умертвив мене; не спокушаймося ж очима, і нехай гортань наша не насолоджується солодкими їствами, бо приймаючи таку поживу, ми чинимо безчестя. Тікаймо від нестримання, і після насичення не віддаваймося пристрастям, але назнайменуймося кров’ю Того, Хто з волі Своєї віддав Себе на смерть, і не торкнеться нас душегубець; і споживімо Пасху Христову найсвященнішу на спасіння душ наших.

Мученичий: Як вас назвемо, святі? Чи херувимами, бо на вас спочив Христос; чи серафимами, бо безперестанно прославляєте Його; чи силами, бо дієте чудеса. Незліченні Ваші імена, а, ще більші – дари, тому благайте, щоб спаслися душі наші.

Слава: і нині.

Хрестобогородичний, глас той самий.

Побачивши, як Тебе розпинали на лобному місці, Спасе, усе творіння тремтіло і здригалося навколо; Діва ж чиста і Мати Твоя, ридаючи, взивала до Тебе: горе мені, Сину мій найсолодший, що це за нове, преславне і дивне видіння?

Благо є… й уся послідовність служби. Час 1 без кафизми, так само і в інші п’ятниці святого Великого посту.

На шостому часі тропар, глас 5:

Гріховне наше життя і нерозкаяність нашу милостями попередь швидко, Господи, бо крім Тебе іншого не знаємо; Ти, Владико життя і смерти, спаси як Чоловіколюбець.

Прокимен, глас 7: Возлюблю Тебе, Господи, кріпосте моя, Господь – твердиня моя (Пс. 17:1-3).

Стих: Бог мій, поміч моя (Пс. 17:3).

Пророцтва Ісаї читання (Іс. 3:1-14).

Ось Господь Саваоф відніме в Єрусалима і в Іуди жезл і посох, і всяке підкріплення хлібом, і всяке підкріплення водою, хороброго вождя і воїна, суддю і пророка, провидця і старця, п’ятдесятника і вельможу, і радника, і мудрого художника, і розумного в слові. І дам їм юнаків у начальники, і діти пануватимуть над ними. І в народі один одного будуть пригнічувати, і кожен – ближнім своїм; юнак буде зухвало підноситися над старцем, і простолюдин – над вельможею. Тоді візьме людина брата свого, чи домашню людину, батька свого, і скаже: ти маєш одежу, будь нашим вождем, і нехай будуть ці руїни під рукою твоєю. А він з клятвою скаже: не можу зцілити ран суспільства, і в домі моєму нема ні хліба, ні одежі; не робіть мене вождем народу. І руйнувався Єрусалим і впав Іуда, тому що їхній язик і їхні діла – проти Господа, образливі для очей слави Його. Вираз облич їх свідчить проти них, і про гріх свій вони розповідають відкрито, як содомляни, не приховують: горе душі їх! Бо вони самі на себе накликають лихо. Скажіть праведнику, що благо йому, бо він буде споживати плоди діл своїх; а беззаконнику – горе, бо буде йому покарання за діла рук його. Гнобителі народу Мого – діти, і жінки панують над ним. Народе мій! Вожді твої вводять тебе в оману, і стежки шляхів твоїх пошкоджені. Постав Господь на суд – і стоїть, щоб судити народи. Господь вступає в суд зі старійшинами народу Свого і з князями його.

Прокимен, глас 6: Господи, Твердине моя і Спасителю мій (Пс. 18:15).

Стих: Небеса повідають славу Божу, творіння ж рук Його сповіщає твердь (Пс. 18:1-2).

Нехай буде відомо, що служба святому з Мінеї, коли його день випадає на суботу чи на неділю, співається на повечір’ї, або коли хоче настоятель.

 

Ввечері

 

 

Після світильних та звичайної кафизми, на Господи, взиваю… ставимо стихів 10, і співаємо стихири самогласні дня (двічі), глас 5:

Прийдіть, вірні, будемо чинити у світлі діла Божі, як вдень благочестиво будемо ходити, і всяку несправедливість від себе відкинемо, і не покладатимемо перешкод ближньому на спокусу. Залишимо похоті плоті, зростимо душевні дарування, дамо хліб тим, хто потребує, і приступимо до Христа, в покаянні взиваючи: Боже наш, помилуй нас.

Також співаємо і чотири мученичні з Октоїха відповідного гласу.

Також самогласні 4 святого Федора, глас 2:

Прийдіть, мучениколюбці всі, духовно звеселімося і торжествуймо, бо нині пропонує трапезу таємну мученик Федір, що приносить нам радість, щоб взивати до нього: радуйся, страстотерпче непереможний, який відкинув усякі погрози мучителів на землі. Радуйся, бо тлінне своє тіло ти віддав на муки заради Христа Бога. Радуйся, бо у всяких напастях ти став незборимим воїном небесного воїнства. Тому благаємо тебе, мучеників окрасо, молися за душі наші.

Богодаровану благодать чудес твоїх, мученику Федоре, даруєш всім, хто з вірою до тебе приходить; хвалимо ж тебе, промовляючи: ти визволяєш ув’язнених, зцілюєш хворих, убогих збагачуєш і спасаєш тих, що плавають, і стримуєш суєтний плин життя людей, і марними робиш намагання злодіїв, страднику, і воїнам повеліваєш не грабувати, і милостиво виконуєш прохання немовлят, і подаєш тепле заступництво тим, хто шанує священну пам’ять твою. З ними ж і для нас, що оспівуємо твої муки, страднику святий, проси у Христа велику милість.

Ти став найвищим даром Божим, мученику Федоре, бо і після кончини, немов живий, виконуєш прохання тих, що приходять до тебе. Тому, коли у жінки був викрадений син, якого взяли колись у полон чужинці-воїни, і вдовиця з слізьми прийшла до твого храму, ти як милостивий на коні білому знайшов отрока і повернув їй невидимо; і після цього ти безперестанно чинив і чиниш чудеса. Благай Христа Бога, щоб спастися душам нашим.

Тебе шаную як тезоіменного Божественних дарів, всеблаженний Федоре, бо ти став незаходимим світилом світла Божественного, просвітив стражданнями своїми усе творіння і виявився сильнішим за вогонь, бо погасив полум’я і голову спокусника-змія знищив. У стражданнях же твоїх Христос схилився й увінчав божественну голову твою, великомученику страднику; тому як той, хто стоїть безбоязно перед Богом, щиро молися за душі наші.

Слава… глас 6:

Виконуючи наміри лихі, намагався ворог через відступника мучителя посудиною з нечистою їжею осквернити людей благочестивих, які постом очищалися від нечистих жертв; але ти викрив його підступи мудрим рішенням, бо у сні явився тодішньому архиєреєві, глибину розуму відкриваючи і злочинний задум виявляючи; тому, складаючи тобі подяку, Спаса уявляємо і святкуємо пам’ять про вчинене чудо: молимося, щоб від намірів лукавого нам неушкодженими спастися твоїми до Бога молитвами, мученику Федоре.

І нині…

Богородичний гласу. Вхід без Євангелія. Світло тихе…

Прокимен, глас 5: Вислухає тебе Господь в день скорботи (Пс. 19:1).

Стих: Захистить тебе ім’я Бога Якова (Пс. 19,2).

Буття читання (Бут. 2:20-25,3:1-20).

І нарік Адам імена всім тваринам і птахам небесним, і всім звірам польовим; але Адамові не знайшлося помічника, подібного до нього. І навів Господь Бог на Адама міцний сон; і коли той заснув, Він узяв одне з ребер його, і закрив те місце плоттю. І створив Господь Бог із ребра, взятого у чоловіка, жінку, і привів її до чоловіка. І сказав чоловік: ось, це кістка від кісток моїх і плоть від плоті моєї; вона буде зватися жінкою, бо взята від чоловіка свого. Тому покине чоловік батька свого і матір свою, і пристане до жінки своєї, – і стануть вони однією плоттю. І були вони нагі обоє, Адам і дружина його, і не осоромились. Змій був хитріший за всіх польових звірів, яких Господь Бог створив. І сказав змій жінці: чи дійсно Бог наказав не їсти ні з якого дерева у раю? І відповіла жінка змієві: плоди з дерев ми можемо їсти, тільки плодів дерева, що посередині раю, – Бог сказав: не їжте їх, і не доторкайтесь до них, щоб вам не померти. І сказав змій жінці: ні, не вмрете, але знає Бог, що того дня, коли ви з’їсте їх, розкриються ваші очі, і ви станете, немов боги, що знають добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре для їжі, і що воно приємне для очей і жадане, тому що дає знання; і взяла плодів його і їла; і дала також чоловікові своєму, і він їв. І розкрилися очі у них обох; і пізнали вони, що нагі, і зшили вони фігове листя, і зробили собі оперезання. І почули вони голос Господа Бога, Який ходив по раю під час прохолоди дня. І сховалися Адам і його жінка від Господа Бога між деревами раю. І покликав Господь Бог Адама і сказав йому: Адаме, де ти? Він сказав: почув я Твій голос у раю – і злякався, тому що я нагий, і сховався. І сказав Бог: хто сказав тобі, що ти нагий? Чи не їв ти з того дерева, з якого Я заборонив тобі їсти? Адам сказав: жінка, яку Ти мені дав, вона дала мені з того дерева, і я їв. І сказав Господь Бог жінці: що це ти зробила? Жінка сказала: змій спокусив мене, і я їла. І сказав Господь Бог змію: за те, що ти зробив це, ти проклятий перед усіма тваринами і перед усіма звірами польовими; ти будеш ходити на череві твоїм, і будеш їсти порох у всі дні свого життя; Я покладу ворожнечу між тобою й між жінкою, між сім’ям твоїм і між сім’ям її. Воно буде уражати тебе в голову, а ти будеш жалити його в п’яту. Жінці сказав: примножуючи примножу скорботи твої у вагітності твоїй; у болях будеш народжувати дітей, і до чоловіка твого жадання твоє, і він буде панувати над тобою. Адамові ж сказав: за те, що ти послухав голос жінки своєї і їв від дерева, про яке я заповідав тобі, говорячи: не їж від нього, – проклята земля через тебе, у скорботі будеш їсти від неї в усі дні життя свого; тернину й осот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову; у поті лиця твого будеш їсти хліб, поки не повернешся в землю, з якої ти взятий, бо ти порох – і до пороху повернешся. І нарік Адам ім’я жінці своїй: Єва, бо вона стала матір’ю всіх, хто живе.

Прокимен, глас 6: Піднесися, Господи, силою Твоєю! Будемо співати й прославляти могутність Твою (Пс. 20:14).

Стих: Господи, силою Твоєю звеселиться цар (Пс. 20:1).

Притч читання (Притч. 3:19-34).

Господь премудрістю створив землю, небеса утвердив розумом; Його премудрістю розкрилися безодні, і хмари проливають росу. Сину мій, не випускай їх з очей твоїх; бережи розсудливість і здоровий розум, вони будуть життям для душі твоєї і прикрасою для шиї твоєї. Тоді у безпеці підеш дорогою твоєю, і нога твоя не спіткнеться. Коли ляжеш спати – не будеш боятися, і коли заснеш – сон твій буде приємним. Не будеш боятися несподіваного страху і пагуби від нечестивих, коли вона прийде, тому що Господь буде упованням твоїм і збереже ноги твої від тенет. Не відмовляй у благодіянні тому, хто потребує, коли рука твоя у силі допомагати. І не кажи другові твоєму іди і прийди знову, і завтра я дам, коли ти маєш при собі; бо ти не знаєш, що принесе день грядущий. Не задумуй проти ближнього твого зла, коли він подорожній і надіється на тебе. Не ворогуй з людиною даремно, коли вона не вчинила тобі зла. Не уподібнюйся людині, яка чинить насильство, і не обирай жодного з шляхів її, тому що мерзотний перед Господом розбещений, а з праведними Він єднається. Прокляття Господнє на домі нечестивого, а оселі праведних Він благословляє. Господь гордим противиться, а смиренним дає благодать.

Далі: Нехай піднесеться молитва моя…

І весь порядок літургії Ранішосвячених дарів.

Після заамвонної молитви співаємо молебний канон святого Федора. Приготувавши коливо, промовляємо псалом 122: До Тебе, що перебуваєш на небі… Потім Бог Господь і явився нам…

І одразу тропар, глас 2:

Великої віри взірець, святий мученик Федір радувався, перебуваючи у вогненному полум’ї, немов на водах тихих: у вогні спалений, він був принесений Тройці, як хліб солодкий. Його молитвами, Христе Боже, спаси душі наші.

Слава… той самий.

І нині…

Богородичний: Всі незбагненні, всі преславні Твої, Богородице, таїнства, бо в чистоті запечатаною і в дівстві збереженою Ти стала нетлінною Матір’ю істинною, породивши Бога істинного: Його благай, щоб спаслися душі наші.

І одразу псалом 50. Далі канон, глас 8.

Творіння Іоана Дамаскина.

 

 

Пісн. 1

 

 

Ірмос: Воду перейшовши…

Тебе знаючи як Божого спадкоємця, уражений щирою любов’ю твоєю, душу і тіло, і слова похвали тобі приношу.

Написане було повеління богопротивне, щоб приносити жертву ідолам, а не живому Богу; але, будучи приведеним, страстотерпче, ти не приніс жертву, бо мав бути приведеним Богу.

Слава…

За любов Божественну ти був розіп’ятий, Федоре мученику, і став воїном Сина Єдинородного Бога Всевишнього, не зрадивши воїнського звання.

Богородичний: Ангельські сили і людський рід Тебе, безмужна Мати, безперестанно прославляють піснями, бо Творця їх Ти носила немовлям на руках Своїх.

 

 

Пісн. 3

 

 

Ірмос: Ти єси утвердження…

Пісню з уст моїх і з пригніченої душі благання приношу, змилосердься до неї, страстотерпче Федоре.

Плоть підкорив ти самодержцю розуму, славний мученику, і обома догоджаєш Творцеві.

Слава…

Став ти на суді мучителя, Христа Бога богословлячи; жертву ідолам приносити відмовився ти, Федоре.

Богородичний: Тебе всі завжди маємо за пристановище і стіну християн; Тебе славословимо безперестанно, Непорочна.

 

 

Пісн. 4

 

 

Ірмос: Почув я, Господи…

Таїн Божественних споживши, мученику Федоре, розумом ти збагнув непостидну проповідь Божого народження.

Ті, що служили пристрастям, не сприйняли Бога, Який страждає, їх же ти викрив, мученику Федоре, бо був просвітлений.

Слава…

Оспівуючи тебе, блаженний Федоре, благаємо бути визволителем молитвою від усяких лихих обставин і пристрастей.

Богородичний: Ти, Богородице, неорана ниво, що зростила Колос животворчий, Який подає світові життя, спаси усіх, хто оспівує Тебе.

 

 

Пісн. 5

 

 

Ірмос: Зранку молячись…

Любіть Господа, Який полюбив вас, – так виголошував ти, страднику Федоре, мученикам, що страждали разом з тобою.

Любов’ю палав ти, страстотерпче, сердечною, і спалив ти лжебогиню з требищем.

Слава…

Силою незборимою, Федоре страстотерпче, знищ варварську зухвалість і мої пристрасті.

Богородичний: Дівою після Різдва оспівуємо Тебе, Богородице, Бо Ти породила світові Бога Слово плоттю.

 

 

Пісн. 6

 

 

Ірмос: Очисти мене, Спасе…

Яке слабке, яке немічне звеличування богів суєтних, яких перемогла мужність істинних мучеників, що проповідували істину, як свою винагороду.

Слава…

Зміцнений силою Божою, мучеників славо, Федоре блаженний, ти дивився на муки віл злочестивих, як на стріли немовлят, передбачаючи вічні блага у віці грядущому.

Богородичний: Із Тебе невимовно воплотився Син Божий, щоб визволити нас від лютих провин молитвами Твоїми, Богородице чиста, і щоб просвітилися ми Божественним сяйвом, Всечиста.

Кондак, глас 8: Віру Христову як щит прийняв ти у серце своє, багатостраждальний, ворожі сили знищив і вінцем небесним увінчався ти навічно, Федоре, як непереможний.

 

 

Пісн. 7

 

 

Ірмос: Від Юдеї дійшовши…

Зранений був ти тілом за зраненого плоттю заради нас Бога-Слово, і до Нього з вдячністю, радіючи, взивав ти, страстотерпче Федоре: отців наших Боже, благословенний Ти.

Як Визволитель усіх був покладений у гробі і запечатаний з волі Своєї, так ти, страстотерпче Федоре, вселився у в’язницю запечатану, взиваючи: отців наших Боже, благословенний Ти.

Слава…

У в’язниці, страстотерпче, як колись юнаки в печі, бачив ти, як Єдиний із нетлінної Тройці зміцнює тебе, що взивав: отців наших Боже, благословенний Ти.

Богородичний: Коли забажав Ти наше спасіння звершити, Спасе, в утробу вселився Діви, Яку явив як заступницю світу; отців наших Боже, благословенний Ти.

 

 

Пісн. 8

 

 

Ірмос: Семикратно піч…

Засліплений розумом беззаконних начальник тобі, побожному, нечестиво погрожував: чому, безумний, поклав ти надію на людину, яка померла насильственою смертю? Але ти воззвав: юнаки, благословляйте, священики, прославляйте, люди, величайте по всі віки.

Як розумний і премудрий будівничий благодаті, даною тобі від Бога благодаттю ти взивав, Федоре, до того, хто повелівав нечестиво: нехай цей сором буде мені і тим, що співають: юнаки, благословляйте, священики, прославляйте, люди, величайте по всі віки.

Слава…

Як юнак чинив ти подвиг і безбоязно викривав: чому безумствуєш, мучителю, – взивав ти, – повеліваючи облудним ідолам служити, залишивши Творця? Але я співаю: юнаки, благословляйте, священики, прославляйте, люди, величайте по всі віки.

Богородичний: Образами тілесними, і всякими загадками, і знаменнями, і пророчими прообразами провістили богонатхненні пророки Твоє, Діво, Різдво, надприродне і дивне, тому Тебе у радості побожно величаємо, Христа прославляючи по всі віки.

 

 

Пісня 9

 

 

Ірмос: Тебе, неневісну Матір…

Волею Божою, Федоре, були для тебе муки твої, тому і тіло своє віддав ти вогню: через нього з радістю перейшов ти до Божественного вогню, страстотерпче, угоднику Божий, Федоре.

Мученику всечесний, у вогні ти не згорів, бо ти оману спалив і стоїш живим перед Богом, і в Ньому радієш як мученик, страстотерпче й угоднику Федоре.

Слава…

Єдиного Тебе знаємо, Христа, Єдиного з Тройці, у двох довершених єствах; спаси людей Твоїх, яких придбав Ти чесною Твоєю кров’ю, Федора страстотерпця молитвами.

Богородичний: Величаємо Тебе, що на руках носила невидимого Бога, Якого на небесах прославляють усі сили, і через Тебе Він нам завжди дарує спасіння в напастях; Тебе за це ублажаємо.

Ірмос: Тебе, неневісну Матір Бога Вишнього, вищу від пречистих сил, що незбагненно породила воістину Бога Свого, невмовкним славослів’ям величаємо.

І відразу Трисвяте і тропар святого: Великої віри… Слава…

Кондак: Віру Христову як щит…

І нині…

Богородичний, глас той самий: Тебе всі грішні мають заступницею і могутньою захисницею, Всечиста; на Твою скору поміч, Діво Мати Маріє, християн спасіння, ми всі надію покладаємо; тому не переставай благати за нас Спаса, щоб дарував нам відпущення.

І буває благословення колива. Далі: Нехай буде благословенним ім’я Господнє… І Благословлю Господа… І дається священиком антидор; і відпуст. А коли нема літургії Ранішосвячених дарів, закінчуємо часи так: після Послаби, відпусти… і після заключних поклонів промовляємо Трисвяте. Після Отче наш… Господи, помилуй (12 разів). Потім молитва Всесвята Тройце… І починаємо вечірню… Прийдіть, поклонімось (тричі). Псалом 103. Кафизма. І співаємо на Господи, взиваю… стихири на 6, мученичні 3, в Октоїху рядового гласу. І святому Федорові 3, Слава… Федорові. І нині… Богородичний рядового гласу. Світло тихе… без входу. Читання. На стиховні Тріоді, самогласний дня (двічі), і мученичий, глас 5: Благословенне воїнство… Слава… Федорові, глас 3: Божественних дарів… написаний у стихирах. І нині… Богородичний: Всю надію… Нині відпускаєш… Трисвяте. Після Отче наш… тропар: Великої віри… Слава: і нині. Богородичний.

Також єктенія: Помилуй нас, Боже… І поклони 3. Священик облачається в багряну ризу і починає: Благословен Бог наш… І ми читаємо псалом 142: Господи, почуй молитву мою… І все інше як указано вище. Канон на 4. І після звершення канону, замість: Достойно є… співаємо ірмос пісні 9: Тебе, неневісну Матір… Також Трисвяте. Після Отче наш… тропар: Великої віри… Слава… Кондак: Віру Христову… І нині… Богородичний: Тебе всі грішні мають заступницею… Далі молитву над коливом, благословення колива, Після цього Нехай буде ім’я Господнє… і Благословлю Господа… і відпуст. І йдемо в трапезну, споживаємо вино і єлей, заради святого. Це ми прийняли у лаврі преподобного отця нашого Сави, і кіновії преподобного великого Євфимія, але не чинимо цього нині через важливість дня. Однак їмо варене із сливами, без олії: ті, що дозволяють собі, їдять сухом’яття, як і в середу.

Належить знати: У всі п’ятниці святого Великого посту на вечірні й повечір’ї поклонів не чинимо, а тільки зображальні і літургію Ранішосвячених дарів. Після Нехай піднесеться молитва моя… поклони 3. Пісня входу святих Дарів, поклони 3. І на Нехай буде ім’я Господнє… поклони 3.

Повечір’я ж співаємо велике, на них співаємо заупокійні канони даного гласу, у гробниці.

Канони ж з Мінеї даної суботи і неділі співаємо, коли зводить настоятель: один співаємо на повечір’ї п’ятниці, а другий канон – на повечір’ї неділі. Так чинимо у всі п’ятниці, у вечір святої і великої Чотиридесятниці.

 

 

текст очікується