...
2 частина,  Тріодь пісна

У Святий і Великий Четвер

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Последование малого повечерия во Святую и Великую Среду

Священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, Иже везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бли́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, Иже еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Святаго Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́ Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твоей, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. я́ко беззако́ние мое аз знаю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобою сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззакониях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя мати моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе моей. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззаконный путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твоей. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́, я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н: се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Псалом 69.

Бо́же, в по́мощь мою вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущий ду́шу мою, да возвратя́тся вспять, и постыдя́тся хотя́щий ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющий ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущий Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют выну: да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящий спасе́ние Твое́. Аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми. Помо́щник мои́ и Изба́витель мои́ еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Псалом 142.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою, внуши́ моле́ние мое во и́стине Твоей, услы́ши мя в пра́вде Твоей: и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобою всяк живы́й. я́ко погна́ враг ду́шу мою, смири́л есть в зе́млю живо́т мои́, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя века. И уны́ во мне дух мои́, во мне смяте́ся се́рдце мое. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твоих, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мои́, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь, во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мои́. Дух Твои́ Благи́и́ наста́вит мя на зе́млю пра́ву, и́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющия души́ моей, я́ко аз раб Твои́ есмь.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоей. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же о́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единородный Иису́се Христе́ и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, Агнче Бо́жии́, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас, взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

На всяку нощь благословлю́ Тя, и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Сподо́би, Го́споди, в нощь сию, без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, Иже от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, Имже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, Иже от Отца́ исходя́щаго, Иже со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

В Великую Среду на повечерии поем трипеснец господина Андрея Критскаго Великаго Четвертка, глас 6, ирмос по дважды. Последи ирмос оба лика вкупе.

Песнь 4

Ирмос: Услы́ша проро́к прише́ствие Твое́, Го́споди, и убойся: я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися, и челове́ком яви́тися, и глаго́лаше: услы́шах слух Тво́й, и убоя́хся, сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. (Дважды.)

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Го́рница по́стланная прия́т Тя, Созда́теля и стаи́нники, и та́мо Па́сху сконча́л еси́, и та́мо соде́лал еси́ та́инства: тамо бо двема́ по́сланома ны́не ученико́ма Твои́ма, па́сха угото́вася Тебе́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Иди́те ко о́нсице, вся Ве́дый предглаго́лет апо́столом, и блаже́н есть, и́же мо́жет ве́рно прия́ти Го́спода: го́рницу у́бо се́рдце предугото́вав и ве́черю благоче́стие.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Нрав сребролю́бия, и о́браз твой безу́мия испо́лнь, несмы́сленный Иу́до: вве́рен бо быв еди́н то́кмо ковче́жцу, вся́ко не преклони́лся еси́ к милосе́рдию, но заключи́л еси́ жесто́каго твоего́ се́рдца утро́бу, преда́в еди́наго Благоутро́бнаго.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Нрав богоуби́йц прода́нию сребролю́бца смеси́выйся: ов у́бо ко убие́нию вооружи́ся, ов же к сре́бреником устремля́шеся: удавле́нием бо тогда́ предразсуди́в покая́ние зле, е́же жи́ти лиши́ся.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Лобыза́ние испо́лнено льсти, е́же ра́дуйся, со ору́жием, льсти́вый Иу́до: язы́ком у́бо провещава́еши я́же к соедине́нию, нра́вом же помава́еши к разстоя́нию: преда́ти бо беззако́нником Благоде́теля ле́стне поучи́лся еси́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Лобыза́еши и продае́ши, Иу́до, целу́еши и не стыди́шися, ле́стию притеки́й. Кто ненави́дя лобыза́ет треокая́нне?

Кто любя́ продае́т на цене́? Лобыза́ние твоего́ безсту́днаго злосове́тия облича́ет произволе́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му́ Ду́ху.

Неразде́льное существо́м, несли́тное Ли́цы, благословлю́ Тя, Тро́ическое Еди́но Божество́, я́ко единоца́рственное и сопресто́льное, вопию́ Тебе́ песнь вели́кую, в вы́шних трегу́бо песносло́вимую.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Зача́тие па́че сло́ва, рождество́ Твое́ па́че естества́, Богороди́тельнице: о́во у́бо от Ду́ха без Се́мене, о́во же зако́нов естества́ тая́щееся, я́ко нетле́нно, и па́че естества́ вся́каго рожде́ния: Бог бо ражда́емое.

Ирмос: Услы́ша проро́к прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́ся: я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися, и челове́ком яви́тися, и глаго́лаше: услы́шах слух Тво́й, и убоя́хся, сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Седален, глас 4:

Подобен: Яви́лся еси́ днесь:

Яды́й, Влады́ко, со ученики́ Твои́ми, та́инственно яви́л еси́ всесвято́е Твое́ заколе́ние, и́мже тли изба́вихомся, честна́я Твоя́ почита́ющий страда́ния.

Песнь 8

Ирмос: Его́же во́инства небе́сная сла́вят, и трепе́щут Херуви́ми и Серафи́ми, вся́ко дыха́ние и тварь, по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся ве́ки. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Зако́нное сконча́в повеле́ние, скрижа́ли зако́нный написа́вый в Сина́и, снеде́ у́бо па́сху дре́внюю и сено́вную, бысть же Па́сха та́йная и живоже́ртвенная.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

От ве́ка сокрове́нную, Христе́, прему́дрость тайноводя́, показа́л еси́ ку́пно всем апо́столом, Спа́се, на ве́чери, ю́же це́рквам преда́ша богоно́снии.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Еди́н от вас ле́стию преда́ст Мя, евре́ем прода́в в нощь сию́, сие́ Христо́с возопи́в смуща́ше дру́ги: тогда́ еди́н ко еди́ному недоумева́яся колеба́шеся.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Смири́вся нас ра́ди Бога́тый, от ве́чери воста́в, ле́нтий прие́м, сим препоя́сался еси́, и прикло́нь вы́ю, омы́л еси́ но́ги ученико́в и преда́теля.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Па́че ума́, и неизрече́нна ра́зума высоте́ Твое́й, Иису́се, кто не удиви́тся! я́ко бре́нию предста́л еси́, Соде́телю вся́ческих, омыва́я у́бо но́ги, отира́я же и ле́нтием.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Учени́к, его́же любля́ше Госпо́дь, на пе́рси возле́г рече́ к Нему́: кто есть предая́й Тя? Христо́с же ко о́ному: сей вложи́вый в соли́ло ны́не ру́ку.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Учени́к хлеб прие́мый, по хле́бе отлуча́ется, прода́нию поуча́яйся, тече́т ко иуде́ем, глаго́лет беззако́нным: что мне хо́щете да́ти, и аз Его́ вам преда́м.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Еди́наго Бо́га по существу́ чту, три Ипоста́си пою́ определи́тельне, и́ныя, но не и́наковыя: поне́же Божество́ еди́но, в трие́х Ли́цех, и́бо Оте́ц и Сын и Боже́ственный Дух.

И ны́не и присно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Изба́ви нас, Иису́се Спа́се наш, от ле́сти лука́ваго и напа́сти, приими́ Богоро́дицу моля́щуюся непреста́нно: Ма́ти бо есть, и мо́жет Тя умоли́ти.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Ирмос: Его́же во́инства небе́сная сла́вят, и трепе́щут Херуви́ми и Серафи́ми, вся́ко дыха́ние и тварь, по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Безсе́меннаго зача́тия рождество́ несказа́нное, Ма́тере безму́жныя нетле́нен плод, Бо́жие бо рожде́ние обновля́ет естества́. Те́мже Тя вси ро́ди, я́ко Богоневе́стную Ма́терь, правосла́вно велича́ем. (Два́жды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Вели́кое та́инство Твоего́ вочелове́чения, на ве́чери совозлежа́щу Тебе́ ученико́м Твои́м, Человеколюбие, откры́в рекл еси́: яди́те хлеб живо́тный ве́рою, пи́йте и Кровь, излия́нную от богоре́бреннаго заколе́ния.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Сень небе́сная яви́ся го́рница, иде́же па́сху Христо́с соверши́: ве́черя безкро́вная и слове́сная слу́жба, трапе́за же та́мо соверше́нных та́йн, мы́сленный же́ртвенник.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Па́сха Христо́с есть вели́кая и всечестна́я, снеде́н быв я́ко хлеб: закла́н же я́ко овча́: Той бо вознесе́ся о нас же́ртва. Того́ Те́ла благоче́стно, и Того́ Кро́ве вси та́йно причаща́емся.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Хлеб благослови́в, Хлеб сый небе́сный, благодари́в Отцу́ Роди́телю, прие́мый, и ча́шу ученико́м дава́л еси́: приими́те, иди́те, вопия́, сие́ есть Те́ло Мое́, и Кровь нетле́нный жи́зни.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ами́нь глаго́ля, рече́ ро́ждиям лоза́, апо́столом Христо́с и́стина: отсе́ле не и́мам пи́ти от лозы́ питие́, до́ндеже пию́ е́ но́вое, во сла́ве Отца́ Моего́, с ва́ми, насле́дники мои́ми.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Прода́еши на три́десятих сре́бреницех Го́спода и не помышля́еши, Иу́до беззако́нный, ве́чери та́инство, или́ честно́е умове́ние. О ка́ко попо́лзся паде́нием, в коне́ц све́та прише́л еси́, удавле́ние облобыза́в!

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ру́це просте́рл еси́, и́миже хлеб прия́л еси́ нетле́ния, прия́ти сре́бреники, уста́ к целова́нию принося́ льсти́вно, и́миже Те́ло Христо́во и Кровь прия́л еси́: но го́ре тебе́, я́коже рече́ Христо́с.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Христо́с учреди́ мир, небе́сный и боже́ственный хлеб прииди́те у́бо христолю́бцы, бре́нными устна́ми, чи́стыми же сердцы́, прии́мем ве́рно жре́мую па́сху, в нас священноде́йствуемую.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Отца́ просла́вим, Сы́на превознесе́м, Боже́ственному Ду́ху ве́рно поклони́мся, Тро́ице Неразде́льней, Еди́нице по существу́: я́ко Све́ту и Све́том, и Животу́ и Живото́м, животворя́щему и просвеща́ющему концы́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Черто́г Небе́сный и Неве́ста Присноде́ва, еди́на яви́лася еси́, Бо́га носи́вши, ро́ждши же непрело́жно, из Тебе́ воплоще́нна. Те́мже Тя вси ро́ди, я́ко Богоневе́стную Ма́терь, правосла́вно велича́ем.

Ирмос: Безсе́меннаго зача́тия рождество́ несказа́нное, Ма́тере безму́жныя нетле́нен плод, Бо́жие бо рожде́ние обновля́ет естества́. Те́мже Тя вси ро́ди, я́ко Богоневе́стную Ма́терь, правосла́вно велича́ем.

Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене́ Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, и́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Кондак Великого Четвертка, глас 2:

Подобен: Вы́шних ища:

Хлеб прие́м в ру́це преда́тель, сокрове́нно ты́я простира́ет, и прие́млет це́ну Созда́вшаго Свои́ма рука́ма челове́ка, и неиспра́влен пребы́сть Иу́да раб и льстец.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

Иже на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на небеси́ и на земли́ покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо́же, долготерпели́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, Иже пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, Иже вся зовы́й ко спасе́нию, обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы, и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м: ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней. Огради́ нас святы́ми Твои́ми Ангелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры, и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Именем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Чтец: Ами́нь.

Молитва:

Нескве́рная, Небла́зная, Нетле́нная, Пречи́стая, Чи́стая Де́во, Богоневе́сто Влады́чице, я́же Бо́га Сло́ва челове́ком пресла́вным Твои́м рождество́м соедини́вшая, и отри́нувшееся естество́ ро́да на́шего небе́сным совоку́пльшая, я́же ненаде́жных еди́на наде́жда Он бори́мых по́моще, гото́вое заступле́ние к Тебе́ притека́ющих, и всех христиа́н прибе́жище: не гнуша́йся мене́ гре́шнаго, скве́рнаго, скве́рными по́мыслы, и словесы́, и дея́ньми всего́ себе́ непотре́бна сотво́рша, и ра́зумом ле́ности сласте́й жития́ раба́ бы́вша. Но я́ко человеколюби́ваго Бо́га Ма́ти, человеколю́бие умилосе́рдися о мне гре́шнем и блу́днем, и приими́ мое е́же от скве́рных усте́н приноси́мое Тебе́ моле́ние, и Твоего́ Сы́на, и на́шего Влады́ку и Го́спода, ма́тернее Твое́ дерзнове́ние употребля́ющи, моли́, да отве́рзет и мне человеколю́бныя утро́бы Своея́ бла́гости, и презре́в моя́ безчи́сленная прегреше́ния, обрати́т мя к покая́нию, и Свои́х за́поведей де́лателя иску́сна яви́т мя. И предста́ни мне при́сно, я́ко ми́лостивая и милосе́рдая, и благолюби́вая, в настоя́щем у́бо житии́ те́плая Предста́тельнице и Помо́щнице, сопроти́вных наше́ствия отгоня́ющи, и ко спасе́нию наставля́ющи мя: и во вре́мя исхо́да моего́ окая́нную мою́ ду́шу соблюда́ющи, и те́мныя зра́ки лука́вых бесо́в дале́че от нея́ отгоня́ющи, в стра́шный же день суда́ ве́чныя мя избавля́ющи му́ки, и неизрече́нныя сла́вы Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего, насле́дника мя показу́ющи. Ю́же и да улучу́, Влады́чице моя́, Пресвята́я Богоро́дице, Твои́м хода́тайством и заступле́нием, благода́тию и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́: Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу, Антиоха монаха Пандекта:

И даждь нам, Влады́ко, на сон гряду́щим, поко́й те́ла и души́: и сохрани́ нас от мра́чнаго сна грехо́внаго, и от вся́каго те́мнаго и нощна́го сладостра́стия, укроти́ стремле́ния страсте́й, угаси́ разжже́нныя стре́лы лука́ваго, я́же на ны льсти́вно движи́мыя. Пло́ти на́шея воста́ния утоли́, и вся́кое земно́е и веще́ственное на́ше мудрова́ние успи́, и да́руй нам, Бо́же, бодр ум, целому́др по́мысл, се́рдце трезвя́щееся, сон лего́к, и вся́каго сатанина́ мечта́ния измене́н. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы утвержде́ны в за́поведех Твои́х, и па́мять суде́б Твои́х в себе́ тве́рду иму́ща: всено́щное славосло́вие нам да́руй, во е́же пе́ти, и благослови́ти, и сла́вити пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресла́вная Присноде́во Ма́ли Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Молитва иная, святаго Иоанникия:

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й, Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Священник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Благослови́.

Священник творит отпуст:

Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стый Своей Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Лик: Ами́нь.

Священник глаголет:

Помо́лимся о Господи́не и отце́ на́шем Блаженне́йшем Митрополите Онуфри́и и о Господи́не на́шем, Преосвяще́ннейшем епи́скопе (или: архиепи́скопе, или: митрополи́те, имя, егоже есть область).

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ненави́дящих и лю́бящих нас.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ми́лующих и служа́щих нам.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О запове́давших нам, недосто́йным, моли́тися о них.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О избавле́нии плене́нных.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О отше́дших отце́х и бра́тиях на́ших.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О в мо́ри пла́вающих.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О в не́мощех лежа́щих.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Помо́лимся и о изоби́лии плодо́в земны́х.

Лик: Го́споди, поми́луй.

И о вся́кой души́ христиа́н правосла́вных.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Ублажи́м правосла́вныя архиере́и и кти́торы свята́го хра́ма сего́.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Роди́тели на́ша, и вся пре́жде отше́дшия отцы́ и бра́тию на́шу, зде лежа́щия, и повсю́ду, правосла́вныя.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Священник: Рцем и о себе́ саме́х.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Священник: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Лик: Ами́нь.

Служба во Святый и Великий Четверток. Последование утрени

Священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалмы 19 и 20.

Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь Христа́ Своего́, услы́шит его́ с небесе́ свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бога на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца его́ дал еси́ ему́, и хоте́ния устну́ его́ не́си лиши́л его́. Я́ко предвари́л еси́ его́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе его́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ ему́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва его́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си ему́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши его́ ра́достию с лице́м Твои́м, я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящия Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и снест их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

И тропари сия:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́: побе́ды на сопротивныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Вознесы́йся на Крест во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, возвесели́ нас си́лою Твое́ю, побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра, непобеди́мую побе́ду.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Предста́тельство стра́шное и непосты́дное, не пре́зри, Блага́я, моли́тв на́ших, Всепе́тая Богоро́дице, утверди́ правосла́вных жи́тельство, спаси́ ве́рныя лю́ди Твоя́ и подаждь им с небесе́ побе́ду, зане́ родила́ еси́ Бо́га, еди́на Благослове́нная.

Священник: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе (имя) и о Господи́не на́шем Преосвяще́ннейшем епи́скопе (или: архиепи́скопе, или: митрополи́те, имя, егоже есть область), и о всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Лик: Го́споди, помилуй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся за всю бра́тию и за вся христиа́ны.

Лик: Го́споди, помилуй. (Трижды.)

Священник: Я́ко ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Сла́ва Святе́й и Единосу́щней и Животворя́щей и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Аминь.

Чтец глаголет шестопсалмие (псалмы 3, 37, 62, 87, 102:142).

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Трижды.)

Го́споди, устне́ мой отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Дважды.)

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ моей: несть спасе́ния ему в Бо́зе его. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя и вознося́й главу́ мою. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющия ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою. Несть исцеле́ния в пло́ти моей от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х моих от лица́ грех моих. Я́ко беззако́ния моя превзыдо́ша главу́ мою, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти моей. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое, и воздыха́ние мое от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя, и свет о́чию моею, и той несть со мною. Дру́зи мои и и́скреннии мои прямо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои отдале́че мене́ ста́ша, и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст своих. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х своих обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои: и внегда́ подвижа́тися нога́м моим, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя предо мною есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ моем. Врази́ же мои живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою, Го́споди спасе́ния моего́.

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою, Го́споди спасе́ния моего́.

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою и сла́ву Твою. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя па́че живо́т, устне́ мои похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ моем, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя. Аще помина́х Тя на посте́ли моей, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

На у́тренних поуча́хся в Тя, я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся.

Прильпе́ душа́ моя по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему, я́ко испо́лнися зол душа́ моя, и живо́т мой а́ду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси ктому́, и ти́и от руки́ Твоей отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя, и вся во́лны Твоя наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси зна́емых моих от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе милость Твою, и и́стину Твою в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя, и пра́вда Твоя в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х, и у́тро молитва моя предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моей; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твой, устраше́ния Твоя возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых моих от страсте́й.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю.

Да вни́дет пред Тя моли́тва моя: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему.

Благослови́, душе́ моя, Го́спода, и вся вну́тренняя моя имя свято́е Его. Благослови́, душе́ моя, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его, очища́ющаго вся беззако́ния твоя, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя. Щедр и ми́лостив Госпо́дь, долготерпели́в и многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ в век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою на боя́щихся Его. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е его, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его, и пра́вда Его на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его, и по́мнящих за́поведи Его твори́ти я́. Госпо́дь на небеси́ угото́ва престо́л Свой, и Ца́рство Его все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его, услы́шати глас слове́с Его. Благослови́те Го́спода вся си́лы Его, слуги́ Его, творя́щий во́лю Его. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его, на вся́ком ме́сте влады́чествия Его, благослови́, душе́ моя, Го́спода.

На вся́ком ме́сте влады́чествия Его, благослови́, душе́ моя, Го́спода.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою, внуши́ моле́ние мое во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й: и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои, душа́ моя, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь, во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя и погуби́ши вся стужа́ющия души́ моей, я́ко аз раб Твой есмь.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

По шестопсалмии ектения великая:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ наших, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ми́ре всего ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й, и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих вонь, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Господи́не и отце́ на́шем Блаже́ннейшем Митрополите Онуфрии и о Господи́не нашем Преосвяще́ннейшем епи́скопе (или: архиепи́скопе, или: митрополи́те, имя, егоже есть область), честно́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и людех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Богохрани́мей стране́ нашей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О гра́де сем, вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, помилуй.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, помилуй.

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, помилуй.

Пресвяту́ю, Пречистую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Марию, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и присно и во ве́ки веко́в.

Лик: Аминь.

И возглашает диакон, аще есть, или священник (во глас 8):

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Стих 1: От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

Лик: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Стих 2: Пра́вде научи́теся живу́щии на земли́.

Лик: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Стих 3: За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя.

Лик: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Стих 4: Приложи́ им зла, Го́споди, приложи́ зла сла́вным земли́.

Лик: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Тропарь Великаго Четвертка, глас тойже:

Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́ пра́веднаго Судию́ предае́т. Виждь, име́ний рачи́телю, сих ра́ди удавле́ние употреби́вша. Бежи́ несы́тыя души́, Учи́телю такова́я дерзну́вшия: И́же о всех Благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́ пра́веднаго Судию́ предае́т. Виждь, име́ний рачи́телю, сих ра́ди удавле́ние употреби́вша. Бежи́ несы́тыя души́, Учи́телю такова́я дерзну́вшия: И́же о всех Благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.

Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́ пра́веднаго Судию́ предае́т. Виждь, име́ний рачи́телю, сих ра́ди удавле́ние употреби́вша. Бежи́ несы́тыя души́, Учи́телю такова́я дерзну́вшия: И́же о всех Благий, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диакон: И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелия, Го́спода Бо́га мо́лим.

Лик: Го́споди, помилуй. (Трижды.)

Диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Священник: От Луки́ Свята́го Ева́нгелия чте́ние (Лк. 22:1-39).

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диакон: Во́нмем.

Священник: Во вре́мя о́но, приближа́шеся пра́здник опресно́к, глаго́лемый Па́сха. И иска́ху архиере́е и кни́жницы, ка́ко бы́ша убили Его́: боя́хуся бо люде́й. Вни́де же сатана́ во Иу́ду нарица́емаго Искарио́т, су́ща от числа́ обоюна́десяте. И шед глаго́ла архиере́ем и воево́дам, ка́ко Его́ преда́ст им. И возра́довашася, и совеща́ша ему сре́бреники да́ти. И испове́да, и иска́ше подо́бна вре́мене, да преда́ст Его́ им без наро́да. Прии́де же день опресно́к, во́ньже подо́бно бе (вре́мя) жре́ти па́сху. И посла́ Петра́ и Иоа́нна, рек: ше́дша угото́вайта нам па́сху, да я́мы. О́на же реко́ста Ему́: где хо́щеши угото́ваем? Он же рече́ им: се восходя́щема ва́ма во град, сря́щет вы челове́к, в скуде́льнице во́ду нося́: по нем иде́та в дом, во́ньже вхо́дит. И рце́та до́му влады́це: глаго́лет тебе́ Учи́тель, где есть оби́тель, иде́же па́сху со ученики́ Мои́ми снем? И той ва́ма пока́жет го́рницу ве́лию по́стлану: ту угото́вайта. Ше́дша же обрето́ста, я́коже рече́ и́ма: и угото́васта па́сху. И егда́ бысть час, возлеже́, и обана́десяте апо́стола с Ним. И рече́ к ним: жела́нием возжеле́х сию́ па́сху я́сти с ва́ми, пре́жде да́же не прииму́ мук. Глаго́лю бо вам, я́ко отсе́ле не и́мам я́сти от него́, до́ндеже сконча́ются во Ца́рствии Бо́жии. И прии́м ча́шу, хвалу́ возда́в, рече́: приими́те сию́, и раздели́те себе́. Глаго́лю бо вам, я́ко не и́мам пи́ти от плода́ ло́знаго, до́ндеже Ца́рствие Бо́жие прии́дет. И прии́м хлеб, хвалу́ возда́в преломи́, и даде́ им, глаго́ля: сие́ есть Те́ло Мое́, е́же за вы дае́мо: сие́ твори́те в Мое́ воспомина́ние. Та́кожде же и ча́шу по ве́чери, глаго́ля: сия́ ча́ша, Но́вый Заве́т Мое́ю Кро́вию, я́же за вы пролива́ется. Оба́че се рука́ предаю́щаго Мя со Мно́ю есть на трапе́зе. И Сын у́бо Челове́ческий и́дет по рече́нному: оба́че го́ре челове́ку тому, и́мже предае́тся. И ти́и нача́та иска́ти в себе́, кото́рый у́бо от них хотя́й сие́ сотвори́ти? Бысть же и пря в них, кий мни́тся их бы́ти бо́лий? Он же рече́ им: ца́рие язы́к госпо́дствуют и́ми, и облада́ющий и́ми, благода́теле нарица́ются. Вы же не та́ко: но бо́лий в вас, да бу́дет я́ко мний: и ста́рей, я́ко служа́й. Кто бо бо́лий? возлежа́й ли, или́ служа́й: не возлежа́й ли? Аз же посреде́ вас есмь я́ко служа́й. Вы же есте́ пребы́вше со Мно́ю в напа́стех Мои́х. И Аз завещава́ю вам, я́коже завеща́ Мне Оте́ц Мой, Ца́рство. Да я́сте и пи́ете на трапе́зе Мое́й, во Ца́рствии Мое́м, и ся́дете на престо́лех, судя́ще обемана́десяте коле́нома Изра́илевыма. Рече́ же Госпо́дь: Си́моне, Си́моне, се сатана́ про́сит вас, да бы се́ял я́ко пшени́цу. Аз же моли́хся о тебе́, да не оскуде́ет ве́ра твоя́: и ты не́когда обра́щься, утверди́ бра́тию твою́. Он же рече́ Ему: Го́споди, с Тобо́ю гото́в есмь, и в темни́цу, и в смерть ити́. Он же рече́: глаго́лю ти, Пе́тре, не возгласи́т пе́тел днесь, до́ндеже трикра́ты отве́ржешися Ме́не не ве́дети. И рече́ им: егда́ посла́х вы без влага́лища, и без ме́ха, и без сапо́г, еда́ что лише́ни бы́сте? Они́ же ре́ша: ничесо́же. Рече́ же им: но ны́не, и́же и́мать влага́лище, да во́змет, та́кожде и мех: а и́же не и́мать, да прода́ст ри́зу свою́, и ку́пит нож. Глаго́лю бо вам: я́ко еще пи́саное се, подоба́ет, да сконча́ется о Мне: е́же, и со беззако́нными вмени́ся. Ибо е́же о Мне, кончи́ну и́мать. Они́ же ре́ша: Го́споди, се ножа́ зде два. Он же рече́ им: дово́льно есть. И изше́д И́де по обы́чаю в го́ру Елео́нскую: по Нем же идо́ша ученицы́ Его́.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Чтец:

Псалом 50.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззакониях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех моих и вся беззако́ния моя очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе моей. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от Мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззаконный путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя возвестя́т хвалу́ Твою, я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н: се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Молитвы же: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твои́… не глаголем, но начинаем канон, творение господина Космы, глас 6, ирмосы по дважды, тропари же на 6.

Канон, егоже краестрочие: Ти макра́ пе́мпти макро́н и́мнон екса́до. Еже есть: В Великий Четверток долгую песнь пою.

Песнь 1

Ирмос: Се́ченое сече́тся мо́ре Чермно́е, волнопита́емая же изсуша́ется глубина́: та́яжде ку́пно безору́жным бы́вши проходи́ма, и всеору́жным гроб. Песнь же богокра́сная воспева́шеся: сла́вно просла́вися Христо́с Бог наш. (Дважды.)

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Всевино́вная и пода́тельная жи́знь, безме́рная Му́дрость Бо́жия, созда́ храм Себе́ от Чи́стыя Неискусому́жныя Ма́тере: в храм бо теле́сно оболки́йся, сла́вно просла́вися Христо́с Бог наш. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тайноводя́ши дру́ги Своя, душепита́тельную уготовля́ет трапе́зу, безсме́ртия же вои́стину Му́дрость Бо́жия растворя́ет ча́шу ве́рным. Присту́пим благоче́стно и возопии́м: сла́вно просла́вися Христо́с Бог наш. (Дважды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Услы́шим вси ве́рнии, созыва́ющую высо́ким пропове́данием, несозда́нную и есте́ственную Прему́дрость Бо́жию. Вопие́т бо: вкуси́те, и разуме́ете, я́ко Христо́с Аз, возопи́йте: сла́вно просла́вися Христо́с Бог наш.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Услы́шим вси ве́рнии, созыва́ющую высо́ким пропове́данием, несозда́нную и есте́ственную Прему́дрость

Бо́жию. Вопие́т бо: вкуси́те, и разуме́вше, я́ко Христо́с Аз, возопи́йте: сла́вно просла́вися Христо́с Бог наш.

Ирмос: Се́ченое сече́тся мо́ре Чермно́е, волнопита́емая же изсуша́ется глубина́: та́яжде ку́пно безору́жным бы́вши проходи́ма, и всеору́жным гроб. Песнь же богокра́сная воспева́шеся: сла́вно просла́вися Христо́с Бог наш.

Песнь 3

Ирмос: Госпо́дь сый всех, и Зижди́тель Бог, созда́нное Безстра́стный обнища́в Себе́ соедини́, и Па́сха за я́же хотя́ше умре́ти, Сам сый Себе́ предпожре́: яди́те, вопия́, те́ло Мое́, и ве́рою утверди́теся. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Изба́вительною всего́ ро́да челове́ча, Твое́ю, Бла́же, Твоя́ ученики́ напои́л еси́ весе́лия ча́шею, напо́лнив ю: Сам бо Себе́ священноде́йствуеши, пи́йте, вопия́, кровь Мою́ и ве́рою утверди́теся. (Трижды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Безу́мный муж, и́же в вас преда́тель, ученико́м Твои́м предре́кл еси́, Незло́биве, не уразуме́ет сих, и той несмы́слен сый не и́мать разуме́ти. Оба́че во Мне пребу́дите, и ве́рою утверди́теся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Безу́мный муж, и́же в вас преда́тель, ученико́м Твои́м предре́кл еси́, Незло́биве, не уразуме́ет сих, и той несмы́слен сый не и́мать разуме́ти. Оба́че во Мне пребу́дите, и ве́рою утверди́теся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Безу́мный муж, и́же в вас преда́тель, ученико́м Твои́м предре́кл еси́, Незло́биве, не уразуме́ет сих, и той несмы́слен сый не и́мать разуме́ти. Оба́че во Мне пребу́дите, и ве́рою утверди́теся.

Ирмос: Госпо́дь сый всех, и Зижди́тель Бог, созда́нное Безстра́стный обнища́в Себе́ соедини́, и Па́сха за я́же хоти́те умре́ти, Сам сый Себе́ предпожре́: яди́те, вопия́, те́ло Мое́, и ве́рою утверди́теся.

Посем ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Седален, глас 1:

Подобен: Гроб Твой:

Езе́ра и исто́чники и моря́ сотвори́вый, смире́нию нас наказу́я изря́дному, ле́нтием опоя́сався, ученико́в но́ги умы́, смиря́лся, премно́жеством благоутро́бия, и возвыша́я нас от про́пастей зло́бы, еди́н Человеколю́бец.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Подобен: Божественный ве́ры:

Глас 3: Смиря́лся за благоутро́бие, но́ги умы́л еси́ ученико́в Твои́х, и к тече́нию Боже́ственному сия́ напра́вил еси́: не повину́яся же Петр умы́тися, а́бие Боже́ственному повину́ется повеле́нию, омыва́емь, и Тебе́ приле́жно моля́ся, дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Подобен: Яви́лся еси́ днесь:

Глас 4: Яды́й, Влады́ко, со ученики́ Твои́ми, та́инственно яви́л еси́ всесвято́е Твое́ заколе́ние, и́мже тли изба́вихомся, честна́я Твоя́ почита́ющий страда́ния.

Песнь 4

Ирмос: Прови́дев проро́к та́йну Твою́ неизрече́нную, Христе́, провозгласи́: положи́л еси́ тве́рдую любо́вь кре́пости, О́тче ще́дрый: Единоро́днаго бо Сы́на, Благи́й, очище́ние в мир посла́л еси. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

На страсть, всем су́щим из Ада́ма, источи́вшую безстра́стие, Христе́ гряды́й, друго́м Твоим рекл еси́: с ва́ми Па́схи сея́ причасти́тися возжела́х: Единоро́днаго бо Мя очище́ние Оте́ц в мир посла́л есть. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Причаща́лся ча́ши, ученико́м вопиял еси́, Безсме́ртне: плода́ ло́знаго ктому́ не пию́ про́чее, с ва́ми живя́: Единоро́днаго бо Мя очище́ние Оте́ц в мир посла́л есть. (Дважды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Питие́ но́вое па́че сло́ва, Аз глаго́лю, во Ца́рствии Мое́м, Христо́с друго́м, пию́, я́коже бо Бог с ва́ми бо́ги бу́ду, рекл еси́: Единоро́днаго бо Мя очище́ние Оте́ц в мир посла́л есть.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Питие́ но́вое па́че сло́ва, Аз глаго́лю, во Ца́рствии Мое́м, Христо́с друго́м, пию́, я́коже бо Бог с ва́ми бо́ги бу́ду, рекл еси́: Единоро́днаго бо Мя очище́ние Оте́ц в мир посла́л есть.

Ирмос: Прови́дев проро́к та́йну Твою́ неизрече́нную, Христе́, провозгласи́: положи́л еси́ тве́рдую любо́вь кре́пости, О́тче ще́дрый: Единоро́днаго бо Сы́на, Благи́й, очище́ние в мир послал еси́.

Песнь 5

Ирмос: Сою́зом любве́ связу́еми апо́столи, влады́чествующему все́ми себе́ Христу́ возло́жше, кра́сны но́ги очища́ху, благовеству́юще всем мир. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Неодержи́мую держа́щая и превы́спреннюю на возду́се во́ду, бе́здны обуздова́ющая, и моря́ востязу́ющая Бо́жия Прему́дрость, во́ду во умыва́льницу влива́ет, но́ги же омыва́ет рабо́в Влады́ка. (Трижды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ученико́м показу́ет смире́ния о́браз Влады́ка, о́блаки облага́яй не́бо, препоясу́ется ле́нтием, и преклоня́ет коле́на рабо́м омы́ти но́ги, в Его́же руце́ дыха́ние всех су́щих.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ученико́м показу́ет смире́ния о́браз Влады́ка, о́блаки облага́яй не́бо, препоясу́ется ле́нтием, и преклоня́ет коле́на рабо́м омы́ти но́ги, в Его́же руце́ дыха́ние всех су́щих.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ученико́м показу́ет смире́ния о́браз Влады́ка, о́блаки облага́яй не́бо, препоясу́ется ле́нтием, и преклоня́ет коле́на рабо́м омы́ти но́ги, в Его́же руце́ дыха́ние всех су́щих.

Ирмос: Сою́зом любве́ связу́еми апо́столи, влады́чествующему все́ми себе́ Христу́ возло́жше, кра́сны но́ги очища́ху, благовеству́юще всем мир.

Песнь 6

Ирмос: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя, и волне́ния не ктому́ терпя́, я́ко Ио́на Влады́це вопию́ Ти: от тли мя возведи́. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Го́спода глаша́ете Мя, о ученицы́, и Учи́теля: есмь бо, Спа́се, вопия́л еси́. Те́мже подража́йте о́браз, Его́же во Мне ви́десте. (Трижды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Скве́рны кто не име́я, омы́ти не тре́бует ног: чи́сти же, о ученицы́, вы, но не вси: мгнове́нием бо безчи́нно еди́н от вас неи́стовствует.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Скве́рны кто не име́я, омы́ти не тре́бует ног: чи́сти же, о ученицы́, вы, но не вси: мгнове́нием бо безчи́нно еди́н от вас неи́стовствует.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Скве́рны кто не име́я, омы́ти не тре́бует ног: чи́сти же, о ученицы́, вы, но не вси: мгнове́нием бо безчи́нно еди́н от вас неи́стовствует.

Ирмос: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя, и волне́ния не ктому́ терпя́, я́ко Ио́на Влады́це вопию́ Ти: от тли мя возведи́.

Посем ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, помилуй.

Заступи́, спаси, помилуй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, помилуй.

Пресвяту́ю, Пречистую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предадим.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Ты бо еси Ца́рь мира и Спас душ наших, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Кондак Великаго Четвертка, глас 2:

Подобен: Вы́шних ища́:

Хлеб прие́м в ру́це преда́тель, сокрове́нно ты́я простира́ет, и прие́млет це́ну Созда́вшаго Свои́ма рука́ма челове́ка, и неиспра́влен пребы́сть Иу́да раб и льстец.

Икос: Та́йной трапе́зе в стра́се прибли́жившеся вси, чи́стыми душа́ми хлеб прии́мем, спребыва́юще Влады́це, да ви́дим, ка́ко умыва́ет но́ги ученико́в, и сотвори́м, я́коже ви́дим, друг дру́гу покаря́ющеся, и друг дру́гу но́зе умыва́юще, Христо́с бо та́ко повеле́ Свои́м ученико́м, предре́к та́ко твори́ти: но не услы́ша Иу́да раб и льстец.

Песнь 7

Ирмос: О́троцы в Вавило́не пе́щнаго пла́мене не убоя́шася, но посреде́ пла́мене вве́ржени, ороша́еми поя́ху: благослове́н еси́ Го́споди, Бо́же оте́ц наших. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Помава́я главо́ю Иу́да, зла́я предзре́в подви́же, благовре́мение некий преда́ти Судию́ на осужде́ние, Иже всех есть Госпо́дь и Бог оте́ц наших. (Дважды.)

Слава Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Вам Христо́с друго́м вопия́ше: еди́н преда́ст Мя. Весе́лия забы́вше, ско́рбию и стра́хом одержи́ми бя́ху: кто сей, скажи́, глаго́люще, Бо́же оте́ц на́ших? (Дважды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Иже со Мно́ю ру́ку свою́ в соли́ло вложи́т де́рзостию, тому́ оба́че добро́ бы врата́ жития́ пройти́ никогда́же: сего́ и́же бе преда́тель явля́ше, Бог оте́ц наших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Иже со Мно́ю ру́ку свою́ в соли́ло вложи́т де́рзостию, тому́ оба́че до́бро бы врата́ жития́ пройти́ никогда́же: сего́ и́же бе преда́тель явля́ше, Бог оте́ц наших.

Ирмос: О́троцы в Вавило́не пе́щнаго пла́мене не убоя́шася, но посреде́ пла́мене вве́ржени, ороша́еми поя́ху: благослове́н еси́ Го́споди, Бо́же оте́ц наших.

Песнь 8

Ирмос: За зако́ны оте́ческия блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши предбе́дствующе, царю́ющаго оплева́ша повеле́ние безу́мное, и совоку́плени, и́мже не свари́шася огне́м, Держа́вствующему досто́йную воспева́ху песнь: Го́спода по́йте дела́, и превозноси́те во вся ве́ки. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Сообе́дницы блаже́ннии, в Сио́не сло́вом претерпе́вше апо́столи после́доваху Па́стырю, я́ко а́гнцы, и совоку́плени, Его́же не разлучи́шася Христа́, Боже́ственным сло́вом пита́еми, благода́рственно вопия́ху: Го́спода по́йте дела́, и превозноси́те во вся ве́ки. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Законный дру́жбы злоимени́тый Искарио́т во́лею забы́в, я́же но́зе умы́, угото́ви на преда́ние: и Твой яды́й Хлеб, Те́ло Боже́ственное, воздви́же ков на Тя, Христе́, и вопи́ти не разуме́: Го́спода по́йте дела́, и превозноси́те во вся ве́ки. (Дважды.)

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Приима́ше реши́тельное греха́ Те́ло безсо́вестный, и Кровь излива́емую за мир Боже́ственную, но не стыдя́шеся пия́, ю́же продая́ше на цене́, о зло́бе же не негодова́, и вопи́ти не разуме́: Го́спода по́йте дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Приима́ше реши́тельное греха́ Те́ло безсо́вестный, и Кровь излива́емую за мир Боже́ственную, но не стыдя́шеся пия́, ю́же продая́ше на цене́, о зло́бе же не негодова́, и вопи́ти не разуме́: Го́спода по́йте дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, по́юще и превознося́ще Его́ во вся ве́ки.

Ирмос: За зако́ны оте́ческия блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши предбе́дствующе, царю́ющаго оплева́ша повеле́ние безу́мное, и совоку́плени, и́мже не свари́шася огне́м, Держа́вствующему досто́йную воспева́ху песнь: Го́спода по́йте дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Стра́нствия Влады́чня и безсме́ртныя трапе́зы на го́рнем ме́сте высо́кими умы́, ве́рнии, прииди́те наслади́мся, возше́дша Сло́ва, от Сло́ва научи́вшеся, Его́же велича́ем. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Иди́те, ученико́м Сло́во рече́, па́сху на го́рничном ме́сте, е́юже ум утвержда́ется, и сию́ тайноводи́тельно угото́вите, безква́сным и́стинным сло́вом, тве́рдое же́ благода́ти велича́йте. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Соде́тельницу Оте́ц пре́жде век Прему́дрость ражда́ет Мя, нача́ток путе́й, в дела́ созда́ ны́не та́йно соверша́емая: Сло́во бо несозда́нное сый естество́м, гла́сы присвоя́юся, Его́же ны́не прия́х. (Дважды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́ко челове́к сый существо́м, не мечта́нием, си́це Бог нра́вом воздая́ния, естество́ соедини́вшееся Мне. Христа́ Еди́наго, тем Мя зна́йте, от ни́хже, в ни́хже, я́же есмь, спаса́юща.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Я́ко челове́к сый существо́м, не мечта́нием, си́це Бог нра́вом воздая́ния, естество́ соедини́вшееся Мне. Христа́ Еди́наго, тем Мя зна́йте, от ни́хже, в ни́хже, я́же есмь, спаса́юща.

Ирмос: Стра́нствия Влады́чня и безсме́ртныя трапе́зы на го́рнем ме́сте высо́кими умы́, ве́рнии, прииди́те наслади́мся, возше́дша Сло́ва, от Сло́ва научи́вшеся, Его́же велича́ем.

Посем ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй..

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Канонарх посреди церкви поет ексапостиларий:

Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, украше́нный, и оде́жды не и́мам, да вни́ду вонь: просвети́ одея́ние души́ моея́, Светода́вче, и спаси́ мя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, украше́нный, и оде́жды не и́мам, да вни́ду вонь: просвети́ одея́ние души́ моея́, Светода́вче, и спаси́ мя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, украше́нный, и оде́жды не и́мам, да вни́ду вонь: просвети́ одея́ние души́ моея́, Светода́вче, и спаси́ мя.

Чтец глаголет обычныя псалмы 148, 149, 150.

Хвали́те Го́спода с небе́с. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его в вы́шних. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его, вси Ангели Его, хвали́те Его, вся си́лы Его. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его, со́лнце и луна́, хвали́те Его, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его, небеса́ небе́с и вода́, я́же превы́ше небе́с. Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко Той рече́, и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася. Поста́ви я́ в век и в век ве́ка, повеле́ние положи́, и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода от земли́, зми́еве и вся бе́здны. Огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его, го́ры и вси хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси ке́дри, зве́рие и вси ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты. Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии, ю́ноши и де́вы, ста́рцы с ю́нотами да восхва́лят и́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся и́мя Того Еди́наго, испове́дание Его на земли́ и на небеси́. И вознесе́т рог люде́й Своих: песнь всем преподо́бным Его, сыново́м Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющимся Ему.

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его в це́ркви преподо́бных. Да возвесели́тся Изра́иль о Сотво́ршем его, и сы́нове Сио́ни возра́дуются о Царе́ своем. Да восхва́лят и́мя Его в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему. я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Своих, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах своих. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в рука́х их: сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, связа́ти цари́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными.

На 6: Сотвори́ти в них суд напи́сан. Сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его.

Хвали́те Бо́га во святы́х Его, хвали́те Его во утверже́нии си́лы Его.

На 4, стих: Хвали́те Его на си́лах Его, хвали́те Его по мно́жеству вели́чествия Его.

Стихиры самогласны:

Глас 2: Стека́ется про́чее собо́рище иуде́йское, да Соде́теля и Зижди́теля вся́ческих Пила́ту преда́ст. О беззако́нных, о неве́рных! я́ко Гряду́щаго суди́ти живы́м и ме́ртвым, на суд гото́вят, Исцеля́ющаго стра́сти ко страсте́м уготовля́ют. Го́споди долготерпели́ве, ве́лия Твоя́ ми́лость, сла́ва Тебе́.

Стих: Хвали́те Его во гла́се тру́бнем, хвали́те Его во псалти́ри и гу́слех.

Иу́да беззако́нный, Го́споди, омочи́вый на ве́чери ру́ку в соли́ле с Тобо́ю, простре́ к беззако́нным ру́це прия́ти сре́бреники, и ми́ра умы́сливый це́ну, Тебе́ безце́ннаго не убоя́ся прода́ти. Но́зе простры́й во е́же умы́ти, Влады́ку облобыза́ льсти́вно, во е́же преда́ти беззако́нным. Ли́ка же апо́стольскаго отве́ргся, и три́десять пове́рг сре́бреники, Твоего́ тридне́внаго воскресе́ния не ве́де, и́мже поми́луй нас.

Стих: Хвали́те Его в тимпа́не и ли́це, хвали́те Его во стру́нах и орга́не.

Иу́да преда́тель льстив сый, льсти́вным лобза́нием предаде́ Спа́са Го́спода и Влады́ку всех, я́ко раба́ продаде́ иуде́ом: я́ко овча́ на заколе́ние, та́ко после́доваше А́гнец Бо́жий, Сын О́тчий, еди́н Многоми́лостивый.

Стих: Хвали́те Его в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его в кимва́лех восклица́ния. Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Иу́да раб и льстец, учени́к и наве́тник, друг и диа́вол от дел яви́ся. После́доваше бо Учи́телю, и на Него́ поуча́шеся преда́нию, глаго́лаше в себе́: преда́м Того́, и приобря́щу собра́нная име́ния, иска́ше же и ми́ру про́дану бы́ти, и Иису́са ле́стию я́ти. Отдаде́ целова́ние, предаде́ Христа́.И я́ко овча́ на заколе́ние, си́це после́доваше еди́н благоутро́бный и Человеколю́бец.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Глас тойже: Его́же пропове́да Агнца Иса́иа, гряде́т на заколе́ние во́льное, и плещи́ дае́т на ра́ны, лани́ты на зауше́ния, лица́ же не отврати́ от срамоты́ заплева́ний, сме́ртию же безобра́зною осужда́ется. Вся Безгре́шный во́лею прие́млет, да всем да́рует из ме́ртвых воскресе́ние.

Чтец: Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́ и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, Агнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас, взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Сподо́би, Го́споди, в день сей, без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твои́ во век, дел руку́ Твоею не презри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Таже ектения:

Испо́лним у́треннюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Дне всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Ангела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

До́брых и поле́зных душа́м на́шим, и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Христиа́нский кончи́ны живота́ на́шего безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Бог ми́лости и щедро́т и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Священник: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Стихиры самогласны, на стиховне, глас 8:

Днесь е́же на Христа́ лука́вое собра́ся собо́рище, и на Него́ тще́тная сове́товаше преда́ти Пила́ту на смерть непови́ннаго. Днесь име́нием удавле́ние Иу́да себе́ облага́ет, и лиша́ется обою́ду жи́зни, привре́менныя и боже́ственныя. Днесь Каиа́фа нево́лею проро́чествует: у́не, глаго́ля, Еди́ному умре́ти за лю́ди. Прии́де бо за грехи́ на́ша пострада́ти, да нас свободи́т от рабо́ты вра́жия, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Стих: Яды́й хле́бы Моя́, возвели́чи на Мя запина́ние.

Днесь Иу́да нищелю́бия сокрыва́ет лице́, и лихои́мства открыва́ет зрак: не ктому́ о ни́щих пече́тся, не ктому́ ми́ро прода́ет гре́шный, но небе́сное ми́ро, и от него́ усвоя́ет сре́бреники. Тече́т ко иуде́ом, глаго́лет беззако́нным: что ми хо́щете да́ти, и аз вам преда́м Его́? О сребролю́бия преда́теля! Удобопрода́тельную твори́т ку́плю, к во́ле купу́ющих, Непродае́маго ку́плю твори́т. Не скуп явля́ется к цене́, но я́ко раба́ бежа́щаго продае́т: обы́чай бо кра́дущим мета́ти честна́я. Ны́не же пове́рже свята́я псом учени́к: бесова́ние бо сребролю́бия, на своего́ Влады́ку неи́стовитися сотвори́ его́. Его́же искуше́ния бежи́м, зову́ще: Долготерпели́ве Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Исхожда́ше вон и глаго́лаше вку́пе.

Нрав твой льсти исполня́ется, беззако́нный Иу́до: неду́гуя бо сребролю́бием, приобре́л еси́ человеконенавиде́ние. А́ще бо бога́тство люби́л еси́, почто́ ко Уча́щему о нищете́ прише́л еси́? Аще же и люби́л еси́, вску́ю про́дал еси́ Безце́ннаго, преда́в на убие́ние? Ужасни́ся, со́лнце, возстени́, земле́, и дви́жащися возопи́й: незло́биве Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Сло́во законопресту́пное возложи́ша на Мя.

Да никто́же, о ве́рнии, Влады́чния Ве́чери тайноненауче́н, никто́же отню́д я́ко Иу́да льсти́вно да присту́пит к трапе́зе: он бо укру́х прие́м, на хле́ба уклони́ся. о́бразом у́бо сый учени́к, ве́щию же сый уби́йца. Со иуде́и у́бо веселя́ся, со апо́столы же водворя́лся: ненави́дя лобыза́ше, лобыза́я же продава́ше искупи́вшаго нас кля́твы, Бо́га и Спа́са душ на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Глас тойже: Нрав твой льсти исполня́ется, беззако́нный Иу́до: неду́гуя бо сребролю́бием, приобре́л еси́ человеконенавиде́ние. Аще бо бога́тство люби́л еси́, почто́ ко Уча́щему о нищете́ прише́л еси́? Аще же и люби́л еси́, вску́ю про́дал еси́ Безце́ннаго, преда́в на убие́ние? Ужасни́ся, со́лнце, возстени́, земле́, и дви́жащися возопи́й: незло́биве Го́споди, сла́ва Тебе́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Глас 5: Тайново́дствуя Твоя́, Го́споди, ученики́, учи́л еси́ глаго́ля: о дру́зи, зри́те, да ники́йже страх вас разлучи́т от Мене́. Аще бо и стражду́, но за мир. Не блазни́теся у́бо о Мне: не приидо́х бо, да послу́жат Ми, но послужи́ти, и положи́ти ду́шу Мою́ избавле́ние за мир. Аще у́бо вы дру́зи Мои есте́, Мене́ подража́йте: хотя́й пе́рвый бы́ти, да бу́дет после́дний, влады́ка я́ко служи́тель. Пребу́дите во Мне, да грозд принесете́: Аз бо есмь Лоза́ живо́тная.

Чтец: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви и пе́ти и́мени Твоему́, Вы́шний, возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́ и и́стину Твою́ на вся́ку нощь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, Иже еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеса́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

И тропарь Великаго Четвертка, глас 8:

Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́, пра́веднаго Судию́, предае́т. Виждь, име́ний рачи́телю, сих ра́ди удавле́ние употреби́вша. Бежи́ несы́тыя души́, Учи́телю такова́я дерзну́вшия: И́же о всех Благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Священник: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе (имя) и о Господи́не на́шем Преосвяще́ннейшем епи́скопе (или: архиепи́скопе, или: митрополи́те, имя, егоже есть область), и о всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́ (аще во обители: святы́я оби́тели сея́), и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих, бра́тии свята́го хра́ма сего́ (аще во обители: святы́я оби́тели сея́).

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во свято́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Священник: Я́ко ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Священник: Прему́дрость.

Лик: Благослови́.

Священник: Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка.

Последование часов

Час первый

Чтец: Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И псалмы 5, 89, 100.

Глаго́лы моя внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающия беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющия лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоей, вни́ду в дом Твой, поклонится ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг моих ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей своих, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющий на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящий и́мя Твое́, я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде даже гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же ми́мо И́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. У́тро я́ко трава́ ми́мо и́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т, ожесте́ет и и́зсхнет. я́ко исчезо́хом гне́вом Твоим, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́, я́ко вся дни́е наши оскуде́ша, и гне́вом Твоим исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет наших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́ я́рость Твою исчести́? Десни́цу Твою та́ко скажи́ ми, и окова́нный се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоей, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни наша возвесели́хомся, за дни, в ня́же смири́л ны еси́, ле́та, в ни́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя, и на дела́ Твоя, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на на́с, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щия преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. о́чи мои на ве́рный земли́, посажда́ти я́ со мною: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шный земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающия беззако́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь Великаго Четвертка, глас 8:

Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́ пра́веднаго Судию́ предае́т. Виждь, име́ний рачи́телю, сих ра́ди удавле́ние употреби́вша. Бежи́ несы́тый души́, Учи́телю такова́я дерзну́вшия: и́же о всех Благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.

Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. Рай, я́ко прозябла́ еси́ Цвет Нетле́ния. Де́ву, я́ко пребыла́ нетле́нна. Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Чтец: Тропа́рь проро́чества, глас тре́тий:

Зауше́нный за род челове́ческий, и не прогне́вавыйся, свободи́ от истле́ния живо́т наш, Го́споди, и спаси́ нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Зауше́нный за род челове́ческий, и не прогне́вавыйся, свободи́ от истле́ния живо́т наш, Го́споди, и спаси́ нас.

Священник: Во́нмем.

Чтец: Проки́мен, глас пе́рвый:

Да разуме́ют язы́цы, я́ко имя Тебе́ Госпо́дь.

Лик: Да разуме́ют язы́цы, я́ко имя Тебе́ Госпо́дь.

Чтец, стих: Бо́же, кто́ уподо́бится Тебе́?

Лик: Да разуме́ют язы́цы, я́ко имя Тебе́ Госпо́дь.

Чтец: Да разуме́ют язы́цы.

Лик: Я́ко имя Тебе́ Госпо́дь.

Священник: Прему́дрость.

Чтец: Проро́чества Иереми́ина чте́ние (Єр. 11:18-23,12:1-5,9-11:14-15).

Священник: Во́нмем.

Чтец: Го́споди, скажи́ ми, и уразуме́ю: тогда́ ви́дех начина́ния их. Аз же я́ко а́гня незло́бивое ведо́мое на заколе́ние не разуме́х, я́ко на мя помы́слиша по́мысл лука́вый, глаго́люще: прииди́те и вложи́м дре́во в хлеб его́, и истреби́м его́ от земли́ живу́щих, и имя его́ да не помяне́тся ктому́. Госпо́дь Савао́ф, судя́й пра́ведно, испыту́яй сердца́ и утро́бы, да ви́жду мще́ние Твое́ на них, я́ко к Тебе́ откры́х оправда́ние мое́. Сего́ ра́ди сия́ глаго́лет Госпо́дь на му́жи Анафо́фски и́щущия души́ моея́, глаго́лющия: да не проро́чествуеши о и́мени Госпо́дни: а́ще ли же ни, у́мреши в рука́х на́ших. Сего́ ра́ди сия́ глаго́лет Госпо́дь сил: се Аз посещу́ на них: ю́ноши их мече́м у́мрут, и сы́нове их и дще́ри их сконча́ются гла́дом. И оста́нка не бу́дет от них, наведу́ бо зла́я на живу́щия во Анафо́фе, в ле́то посеще́ния их. Пра́веден еси Го́споди, я́ко отвеща́ю к Тебе́, оба́че судьбы́ возглаго́лю к Тебе́: что я́ко путь нечести́вых спе́ется, угобзи́шася вси творя́щий беззако́ния? Насади́л еси их, и укорени́шася, ча́да сотвори́ша, и сотвори́ша плод: близ еси Ты уст их, дале́че же от утро́б их. И Ты, Го́споди, разуме́еши мя, ви́дел мя еси, и искуси́л еси се́рдце мое́ пред Тобо́ю, собери́ их я́ко о́вцы на заколе́ние, и очи́сти их в день заколе́ния их. Доко́ле пла́кати и́мать земля́, и трава́ вся се́льная и́зсхнет от зло́бы живу́щих на ней? Погибо́ша ско́ти и пти́цы, я́ко реко́ша: не у́зрит Бог путе́й на́ших. Но́зи твой теку́т, и разслабля́ют тя. Иди́те, собери́те вся зве́ри се́льныя, и да прии́дут сне́сти е. Па́стырие мно́зи растли́ша виногра́д Мой, оскверни́ша часть Мою́, да́ша часть жела́емую Мою́ в пусты́ню непрохо́дную, положи́ша в потребле́ние па́губы, я́ко сия́ глаго́лет Госпо́дь о всех сосе́дех лука́вых, прикаса́ющихся насле́дию Моему́, е́же раздели́х лю́дем Мои́м Изра́илю: се Аз исто́ргну их от земли́ их, и дом Иу́дин изве́ргну от среды́ их. И бу́дет, егда́ исто́ргну их, обращу́ся и поми́лую их, и вселю́ их кого́ждо в достоя́ние свое́, и кого́ждо в зе́млю свою́.

Священник: Во́нмем. Прему́дрость.

Чтец: Прокимен, глас осмы́й:

Помоли́теся и воздади́те Го́сподеви Бо́гу на́шему.

Лик: Помолитеся и воздади́те Го́сподеви Бо́гу на́шему.

Чтец, стих: Ве́дом во Иуде́и Бог, во Изра́или ве́лие и́мя Его́.

Лик: Помоли́теся и воздади́те Го́сподеви Бо́гу на́шему.

Чтец: Помоли́теся и воздади́те.

Лик: Го́сподеви Бо́гу на́шему.

Чтец: Стопы́ моя́ напра́ви по словеса́ Твоему́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́, и научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие Твое́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, и́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеса́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Кондак Великаго Четвертка, глас 2:

Хлеб прие́м в ру́це преда́тель, сокрове́нно ты́я простира́ет, и прие́млет це́ну Созда́вшаго Свои́ма рука́ма челове́ка, и неиспра́влен пребы́сть Иу́да раб и льстец.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на небеса́ и на земли́ покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо́же, долготерпели́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, и́же пра́ведный любя́й и гре́шный ми́луяй, и́же вся зовы́й ко спасе́нию, обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы, и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м: ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней. Огради́ нас святы́ми Твои́ми Ангелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры, и в ра́зум неприступный Твоей сла́вы: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Именем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Бо́же уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Чтец: Ами́нь.

Священник: Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет непристу́пный и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стый Твоей Ма́тере и всех Твои́х святы́х. Ами́нь.

Лик: Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злы́х, благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице; но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Священник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Благослови́.

Священник глаголет отпуст: И́ же за превосходя́щую бла́гость путь добре́йший смире́ния показа́вый, внегда́ умы́ти но́ги ученико́в, да́же до Креста́ и погребе́ния снизше́дый нам, Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своей Ма́тере и всех святы́х поми́лует и спасе́т нас, я́ко Бла́г и Человеколю́бец.

Лик поет многолетие: Господи́на и отца́ на́шего Онуфрия, Блаже́ннейшаго митрополита Киевскаго и всея́ Украи́ны, и Господи́на на́шего Преосвяще́ннейшаго (имя), епи́скопа (или: архиепи́скопа, или: митрополи́та) (титул его), бра́тию свята́го хра́ма сего́ и вся правосла́вныя христиа́ны, Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

Час третий

Священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, Иже везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бли́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, Иже еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Яко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И псалмы 16, 24, 50.

Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою, вонми́ моле́нию моему, внуши́ моли́тву мою не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя изы́дет, о́чи мои да ви́дита правоты́. Искуси́л еси́ се́рдце мое, посети́л еси́ но́щию, искуси́л мя еси́, и не обре́теся во мне непра́вда, я́ко да не возглаго́лют уста́ моя дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твоих аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя во стезя́х Твоих, да не подви́жутся стопы́ моя. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя еси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя. Удиви́ ми́лости Твоя, спаса́яй упова́ющия на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу о́ка, в кро́ве крилу́ Твое́ю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых, остра́стших мя, врази́ мои ду́шу мою одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, о́чи свои возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов, и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́, и запни́ им, изба́ви ду́шу мою от нечести́ваго, ору́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́. Го́споди, от ма́лых от земли́ раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твоих испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оставили оста́нки младе́нцем своим. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою, Бо́же мо́й, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази мои, ибо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути Твоя, Го́споди, скажи ми, и стезя́м Твоим научи мя. Наста́ви мя на истину Твою, и научи мя, я́ко Ты еси Бог Спас мо́й, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни щедро́ты Твоя, Го́споди, и милости Твоя, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего не помяни, по милости Твое́й помяни мя Ты, ра́ди бла́гости Твоей, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющим на пути. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Своим. Вси путие́ Госпо́дни ма́лость и истина, взыска́ющим заве́та Его́, и свиде́ния Его. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очисти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т ему на пути, его́же изво́ли. Душа́ его во блага́х водвори́тся, и се́мя его насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его, и заве́т Его явит им. о́чи мой вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего умно́жишася, от нужд моих изведи мя. Виждь смире́ние мое, и труд мой, и оста́ви вся греха́ моя. Виждь врага́ моя, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненавидеша мя. Сохрани ду́шу мою, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й его.

Помилуй мя, Бо́же, по велицей милости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твоих очисти беззако́ние мое. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего очисти мя. я́ко беззако́ние мое аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ единому согреших и лука́вое пред Тобо́ю сотворих, я́ко да оправдишися во словесе́х Твоих, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззакониях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоей яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех моих и вся беззако́ния моя очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе моей. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззаконный путе́м Твоим, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя возвестя́т хвалу́ Твою, я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н: се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твоим Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь Великаго Четвертка, глас 8:

Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́, пра́веднаго Судию́, предае́т. Виждь, име́ний рачи́телю, сих ра́ди удавле́ние употреби́вша. Бежи́ несы́тый души́, Учи́телю такова́я дерзну́вшия. И́же о всех Благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая нам плод живота́: Тебе́ мо́лимся, моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы, поми́ловати ду́ши на́ша.

Госпо́дь Бог благослове́н, благослове́н Госпо́дь день дне, поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, Бог наш, Бог спаса́ти.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, и́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твои́, я́ко на небеса́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Кондак Великаго Четвертка, глас 2:

Хлеб прие́м в ру́це преда́тель, сокрове́нно ты́я простира́ет, и прие́млет це́ну Созда́вшаго Свои́ма рука́ма челове́ка, и неиспра́влен пребы́сть Иу́да раб и льстец.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

Иже на вся́кое вре́мя и на всякий час, на небеса́ и на земли́ покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо́же, долготерпели́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, и́же пра́ведный любя́й и гре́шный ми́луяй, и́же вся зовы́й ко спасе́нию, обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы, и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м: ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней. Огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры, и в ра́зум непристу́пныя Твоей сла́вы: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Именем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри́сте, Бо́же наш, поми́луй нас.

Чтец: Ами́нь.

Влады́ко Бо́же, Отче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Божество́, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Час шестый

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И псалмы 53, 54, 90.

Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою, внуши́ глаго́лы уст моих, я́ко чу́ждии воста́ша на мя, и кре́пции взыска́ша ду́шу мою, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ моей. Отврати́т зла́я врагом моим, и́стиною Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кий печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя воззре́ о́ко мое.

Внуши́, Бо́же, моли́тву мою и не пре́зри моле́ния моего. Вонми́ ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию моею и смято́хся от гла́са вра́жия и от стуже́ния гре́шнича. я́ко уклони́ша на мя беззако́ние, и во гне́ве враждова́ху ми. Се́рдце мое смяте́ся во мне, и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя, и покры́ мя тьма. И рех: кто́ даст ми криле́, я́ко голуби́не? И полещу́, и почи́ю. Се удали́хся бе́гая, и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бо́га, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. Потопи́, Го́споди, и раздели́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. Днем и но́щию обы́дет и́ по стена́м его. Беззако́ние и труд посреде́ его, и непра́вда. И не оскуде́ от стогн его ли́хва и лесть, я́ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых ся от него́. Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мною бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их, посреде́ их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой. Изба́вит ми́ром ду́шу мою от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мною. Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. Простре́ ру́ку Свою на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его. Раздели́шася от гне́ва лица́ Его, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ их па́че еле́я, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою, и Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши я́ в студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней своих. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя.

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое, Бог мой, и упова́ю на Него́, я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его. Не убоишися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щий, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое, Вы́шняго положил еси прибе́жище твое. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко Ангелом Своим запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твоих. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. я́ко на Мя упова́, и изба́влю й: покры́ю й, я́ко позна́ имя Мое. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его: с ним есмь в ско́рби, изму́ его, и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его, и явлю́ ему спасе́ние Мое.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, помилуй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь Великаго Четверга, глас 8:

Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́, пра́веднаго Судию́, предае́т. Виждь, име́ний рачи́телю, сих ра́ди удавле́ние употреби́вша. Бежи́ несы́тыя души́, Учи́телю такова́я дерзну́вшия. Иже о всех Благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.

Я́ко не имамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, Ты И́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли, Богоро́дице Де́во, мно́го бо мо́жет моле́ние ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки, не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечистая, я́ко Милостив есть и спасти могий, иже и страда́ти о нас изво́ливый.

Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зело́. Помози нам, Бо́же, Спа́се наш, сла́вы ра́ди имене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас и очисти грехи на́ша, имене ра́ди Твоего́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, и́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Кондак Великаго Четвертка, глас 2:

Хлеб прие́м в ру́це преда́тель, сокрове́нно ты́я простира́ет, и прие́млет це́ну Созда́вшаго Свои́ма рука́ма челове́ка, и неиспра́влен пребы́сть Иу́да раб и льстец.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на небеси́ и на земли́ покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо́же, долготерпели́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, и́же пра́ведный любя́й и гре́шныя ми́луяй, и́же вся зовы́й ко спасе́нию, обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы, и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м: ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней. Огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры, и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри́сте, Бо́же наш, поми́луй нас.

Чтец: Ами́нь.

Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, и́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́, Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́ низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего и Честны́м Его Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы: Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственный сия́ и моле́бныя моли́твы, и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния, и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших во словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша: да к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Час девятый

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И псалмы 83, 84, 85.

Коль возлю́бленна селе́ния Твоя, Го́споди сил! Жела́ет и скончава́ется душа́ моя во дворы́ Госпо́дни, се́рдце мое и плоть моя возра́довастася о Бо́зе жи́ве. и́бо пти́ца обре́те себе хра́мину, и го́рлица гнездо́ себе, иде́же положи́т птенцы́ своя, олтари́ Твоя, Го́споди сил, Царю́ мой и Бо́же мой. Блаже́ни живу́щий в дому́ Твое́м, в ве́ки веко́в восхва́лят Тя. Блаже́н муж, ему́же есть заступле́ние его у Тебе́; восхожде́ния в се́рдце своем положи́, во юдо́ль плаче́вную, в ме́сто е́же положи́, и́бо благослове́ние даст законополага́яй. По́йдут от си́лы в си́лу: яви́тся Бог бого́в в Сио́не. Го́споди Бо́же сил, услы́ши моли́тву мою, внуши́, Бо́же Иа́ковль. Защи́тниче наш, виждь, Бо́же, и при́зри на лице́ христа́ Твоего́, я́ко лу́чше день еди́н во дво́рех Твоих па́че ты́сящ: изво́лих примета́тися в дому́ Бо́га моего па́че, не́же жи́ти ми в селе́ниих гре́шничих. я́ко ми́лость и и́стину лю́бит Госпо́дь, Бог благода́ть и сла́ву даст, Госпо́дь не лиши́т благи́х ходя́щих незло́бием. Го́споди Бо́же сил, блаже́н челове́к упова́яй на Тя.

Благоволи́л еси́, Го́споди, зе́млю Твою, возврати́л еси́ плен Иа́ковль: оста́вил еси́ беззако́ния люде́й Твоих, покры́л еси́ вся грехи́ их. Укроти́л еси́ весь гнев Твой, возврати́лся еси́ от гне́ва я́рости Твоея́. Возврати́ нас, Бо́же спасе́ний на́ших, и отврати́ я́рость Твою от нас. Еда́ во ве́ки прогне́ваешися на ны? Или́ простре́ши гнев Твой от рода в род? Бо́же, Ты обра́щься оживи́ши ны, и лю́дие Твои возвеселя́тся о Тебе́. Яви́ нам, Го́споди, ми́лость Твою, и спасе́ние Твое́ даждь нам. Услы́шу, что́ рече́т о мне Госпо́дь Бог: я́ко рече́т мир на лю́ди Своя, и на преподо́бный Своя, и на обраща́ющий сердца́ к Нему́. Оба́че близ боя́щихся Его спасе́ние Его, всели́ти сла́ву в зе́млю на́шу. Ми́лость и и́стина срето́стеся, пра́вда и мир облобыза́стася. и́стина от земли́ возсия́, и пра́вда с небесе́ прини́че, и́бо Госпо́дь даст бла́гость, и земля́ на́ша даст плод свой. Пра́вда пред Ним преды́дет, и положи́т в путь стопы́ своя́.

Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́, и услы́ши мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз. Сохрани́ ду́шу мою, я́ко преподо́бен есмь: спаси́ раба́ Твоего́, Бо́же мой, упова́ющаго на Тя. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко к Тебе́ воззову́ весь день. Возвесели́ ду́шу раба́ Твоего́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою. я́ко Ты, Го́споди, благ и кро́ток, и многоми́лостив всем призыва́ющим Тя. Внуши́, Го́споди, моли́тву мою, и вонми́ гла́су моле́ния моего́. В день ско́рби моея́ воззва́х к Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́. Несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, и несть по дело́м Твои́м. Вси язы́цы, ели́ки сотвори́л еси́, прии́дут, и покло́нятся пред Тобо́ю, Го́споди, и просла́вят и́мя Твое́, я́ко ве́лий еси́ Ты, и творя́й чудеса́, Ты еси́ Бог еди́н. Наста́ви мя, Го́споди, на путь Твой, и пойду́ во и́стине Твое́й; да возвесели́тся се́рдце мое боя́тися и́мене Твоего́. Испове́мся Тебе́, Го́споди Бо́же мой, всем се́рдцем моим, и просла́влю и́мя Твое́ в век: я́ко ми́лость Твоя ве́лия на мне, и изба́вил еси́ ду́шу мою от а́да преиспо́днейшаго. Бо́же, законопресту́пницы воста́ша на мя, и сонм держа́вных взыска́ша ду́шу мою, и не предложи́ша Тебе́ пред собо́ю. И Ты, Го́споди Бо́же мой, ще́дрый и ми́лостивый, долготерпели́вый и многоми́лостивый и и́стинный, при́зри на мя и поми́луй мя, даждь держа́ву Твою о́троку Твоему́, и спаси́ сы́на рабы́ Твоея́. Сотвори́ со мною зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́.

Сотвори́ со мною зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь Великаго Четвертка, глас 8:

Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии вечери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́, пра́веднаго Судию́, предае́т. Виждь, име́ний рачи́телю, сих ра́ди удавле́ние употреби́вша. Бежи́ несы́тыя души́, Учи́телю такова́я дерзну́вшия. Иже о всех Благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Иже нас ра́ди рожде́йся от Де́вы и распя́тие претерпе́в, Благи́й, испрове́ргий сме́ртию смерть, и воскресе́ние явле́й я́ко Бог, не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю, яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве, приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны, и спаси́, Спа́се наш, лю́ди отчая́нный.

Не преда́ждь нас до конца́, и́мене Твоего́ ра́ди, и не разори́ заве́та Твоего́, и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас, Авраа́ма ра́ди возлю́бленнаго от Тебе́, и за Исаа́ка, раба́ Твоего́, и Изра́иля свята́го Твоего́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, Иже еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Аминь.

Кондак Великаго Четвертка, глас 2:

Хлеб прие́м в ру́це преда́тель, сокрове́нно ты́я простира́ет, и прие́млет це́ну Созда́вшаго Свои́ма рука́ма челове́ка, и неиспра́влен пребы́сть Иу́да раб и льстец.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

Иже на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на небеси и на земли покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо́же, долготерпели́ве, многомилостиве, многоблагоутро́бне, Иже пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, Иже вся зовы́й ко спасе́нию, обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими и на́ша в час сей молитвы, и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твоим: ду́ши на́ша освяти, телеса́ очисти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очисти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней. Огради нас святы́ми Твоими Ангелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры, и в ра́зум непристу́пный Твоей сла́вы: я́ко благослове́н еси во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, помилуй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Именем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Бо́же уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Чтец: Ами́нь.

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, долготерпе́вый о на́ших согреше́ниих, и да́же до ны́нешняго часа́ приведы́й нас, в о́ньже на Животворя́щем Дре́ве ви́ся, благоразу́мному разбо́йнику, и́же в рай путесотвори́л еси́ вход, и сме́ртию смерть разруши́л еси́: очи́сти нас гре́шных и недосто́йных раб Твои́х. Согреши́хом бо и беззако́нновахом, и не́смы досто́йни возвести́ очеса́ на́ша, и воззре́ти на высоту́ небе́сную, зане́ оста́вихом путь пра́вды Твоей, и ходи́хом в во́лях серде́ц на́ших: но мо́лим Твою́ безме́рную бла́гость, пощади́ нас, Го́споди, по мно́жеству ми́лости Твоея́, и спаси́ нас и́мене Твоего́ ра́ди свята́го, я́ко исчезо́ша в суете́ дни́е на́ши. Изми́ нас из руки́ сопроти́внаго, и оста́ви нам грехи́ на́ша, и умертви́ плотско́е на́ше мудрова́ние, да ве́тхаго отложи́вше челове́ка, в но́ваго облеце́мся, и Тебе́ поживе́м на́шему Влады́це и Благоде́телю. И та́ко Твои́м после́дующе повеле́нием, в ве́чный поко́й дости́гнем, иде́же есть всех веселя́щихся жили́ще. Ты бо еси́ вои́стинну и́стинное весе́лие, и ра́дость лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

По девятом часе Блаженны, скоро без пения:

Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни ни́щий ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. Блаже́ни пла́чущий, я́ко ти́и уте́шатся.

Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

Блаже́ни а́лчущий и жа́ждущий пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут. Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы лжу́ще, Мене́ ра́ди.

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на небесе́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Помяни́ нас, Влады́ко, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Помяни́ нас, Святы́й, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Лик небе́сный пое́т Тя, и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Стих: Приступи́те к Нему и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.

Лик небе́сный пое́т Тя, и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик святы́х Ангел и Арха́нгел, со все́ми небе́сными си́лами, пое́т Тя, и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, Иже от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, Имже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, Иже от Отца́ исходя́щаго, Иже со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни и в нощи́, и́же во уме́ и в помышле́нии, вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

О́тче наш, и́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеса́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Кондак Великаго Четвертка, глас 2:

Хлеб прие́м в ру́це преда́тель, сокровенно ты́я простира́ет, и прие́млет це́ну Созда́вшаго Свои́ма рука́ма челове́ка, и неиспра́влен пребы́сть Иу́да раб и льстец.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, неразде́льное Ца́рство, всех благи́х вина́: благоволи́ же и о мне гре́шнем, утверди́, вразуми́ се́рдце мое́, и всю мою́ отыми́ скве́рну, просвети́ мою мысль, да вы́ну сла́влю, пою́ и покланя́юся, и глаго́лю: еди́н Свят, еди́н Госпо́дь Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

Священник: Прему́дрость.

Лик: Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную, и Ма́терь Бо́га на́шего.

Священник: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Лик: Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Священник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние наше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Благослови́.

Священник творит отпуст: Гряды́й Госпо́дь на во́льную страсть на́шего ра́ди спасе́ния, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стый Своей Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, святы́х пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и Анны, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Лик поет многолетие:Господи́на и отца́ на́шего Онуфрия, Блаже́ннейшаго митрополита Киевскаго и всея́Украи́ны, и Господи́на на́шего Преосвяще́ннейшаго (имя)епи́скопа (или: архиепи́скопа, или: митрополи́та) (титул его), бра́тию свята́го хра́ма сего́ и вся правосла́вный христиа́ны, Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

Последование вечерни литургии святителя Василия Великаго

Диакон: Благослови́, влады́ко.

Священник: Благослове́но Ца́рство Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

(Если вечерня следует сразу после изобразительных, то отсюда сразу: Прии́дите, поклони́мся… и далее. Если же нет, то чтец глаголет)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, Иже везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, Иже еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И предначинательный псалом 103.

Благослови́, душе́ моя, Го́спода, Го́споди Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́, во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Одея́йся све́том я́ко ри́зою, простира́яй не́бо я́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя, полага́ли́ о́блаки на восхожде́ние Свое, ходя́й на крилу́ ве́треню. Творя́й Ангелы Своя ду́хи, и слуги́ Своя пла́мень о́гненный. Основа́яй зе́млю на тве́рди ея, не преклони́тся в век ве́ка. Бе́здна я́ко ри́за одея́ние ея, на гора́х ста́нут во́ды, от запреще́ния Твоего́ побе́гнут, от гла́са гро́ма Твоего́ убоя́тся. Восхо́дят го́ры, и низхо́дят поля́ в ме́сто, е́же основа́л еси́ им. Преде́л положи́л еси́, его́же не пре́йдут, ниже́ обратя́тся покры́ти зе́млю. Посыла́яй исто́чники в де́брех, посреде́ гор про́йдут во́ды. Напая́ют вся зве́ри се́льныя, ждут она́гри в жа́жду свою. На ты́х пти́цы небе́сный привита́ют, от среды́ ка́мения дадя́т глас. Напая́яй го́ры от превы́спренних Своих, от плода́ дел Твои́х насы́тится земля́. Прозяба́яй траву́ ското́м, и злак на слу́жбу челове́ком, извести́ хлеб от земли́. И вино́ весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́т. Насы́тятся древа́ польска́я, ке́дри лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. Та́мо пти́цы вогнездя́тся, ероди́ево жили́ще предводи́тельствует и́ми. Го́ры высо́кия еле́нем, ка́мень прибе́жище за́яцем. Сотвори́л есть луну́ во времена́, со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тьму, и бысть нощь, в не́йже про́йдут вси зве́рие дубра́внии. Ски́мни рыка́ющий восхи́тити, и взыска́ти от Бо́га пи́щу себе. Возсия́ со́лнце, и собра́шася, и в ло́жах сво́их ля́гут. Изы́дет челове́к на де́ло свое, и на де́лание свое до ве́чера, я́ко возвели́чишася дела́ Твоя, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́, испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́. Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное, та́мо га́ди, и́хже несть числа́, живо́тная ма́лая с вели́кими, та́мо корабли́ препла́вают, змий сей, его́же созда́л еси́ руга́тися ему. Вся к Тебе́ ча́ют, да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя. Да́вшу Тебе́ им, соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку, вся́ческая испо́лнятся бла́гости, отвра́щшу же Тебе́ лице́, возмяту́тся, оты́меши дух их, и исче́знут, и в персть свою возвратя́тся. По́слеши Ду́ха Твоего́, и сози́ждутся, и обнови́ши лице́ земли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, возвесели́тся Госпо́дь о де́лех Своих, призира́яй на зе́млю, и творя́й ю́ трясти́ся, прикаса́яйся гора́м, и дымя́тся. Воспою́ Го́сподеви в животе́ моем, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь, да услади́тся Ему́ бесе́да моя, аз же возвеселю́ся о Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от земли́, и беззако́нницы, я́коже не бы́ти им. Благослови́, душе́ моя, Го́спода. Со́лнце позна́ за́пад свой, положи́л еси́ тьму, и бысть нощь, я́ко возвели́чишася дела́ Твоя, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Посем ектения великая:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ наших, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ми́ре всего ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й, и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих вонь, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Господи́не и отце́ на́шем Блаже́ннейшем Митрополите Онуфрии и о Господи́не нашем Преосвяще́ннейшем епи́скопе (или: архиепи́скопе, или: митрополи́те, имя, егоже есть область), честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Богохрани́мей стране́ нашей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О гра́де сем, вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Таже поем Го́споди, воззва́х… во глас 2, на оба лика:

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя, услы́ши мя, Го́споди.

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: вонми́ гла́су моле́ния моего́, внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. Услы́ши мя, Го́споди.

Да испра́вится моли́тва моя, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, воздея́ние руку́ мое́ю же́ртва вече́рняя. Услы́ши мя, Го́споди.

Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м моим, и дверь огражде́ния о устна́х моих.

Не уклони́ се́рдце мое в словеса́ лука́вствия, непщева́ти вины́ о гресе́х.

С челове́ки де́лающими беззако́ние, и не сочту́ся со избра́нными их.

Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию и обличи́т мя, еле́й же гре́шнаго да не нама́стит главы́ моея́.

Я́ко еще́ и моли́тва моя во благоволе́ниих их. Поже́рты бы́ша при ка́мени судии́ их.

Услы́шатся глаго́ли мои, я́ко возмого́ша. я́ко то́лща земли́ просе́деся на земли́, расточи́шася ко́сти их при а́де.

Я́ко к Тебе́, Го́споди, Го́споди, о́чи мои: на Тя упова́х, не отыми́ ду́шу мою.

Сохрани́ мя от се́ти, ю́же соста́виша ми, и от собла́зн де́лающих беззако́ние.

Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы: еди́н есмь аз, до́ндеже прейду́.

Гла́сом моим ко Го́споду воззва́х, гла́сом моим ко Го́споду помоли́хся.

Пролию́ пред Ним моле́ние мое, печа́ль мою пред Ним возвещу́.

Внегда́ исчеза́ти от Мене́ ду́ху моему́: и Ты позна́л еси́ стези́ моя.

На пути́ сем, по нему́же хожда́х, скры́ша сеть мне.

Смотря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе зна́яй мене́.

Поги́бе бе́гство от Мене́, и несть взыска́яй ду́шу мою́.

Воззва́х к Тебе́, Го́споди, рех: Ты еси́ упова́ние мое́, часть моя еси́ на земли́ живы́х.

Вонми́ моле́нию моему́, яко смири́хся зело́.

Изба́ви мя от гоня́щих мя, яко укрепи́шася па́че мене́.

На 10, стих: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою, испове́датися и́мени Твоему́.

Стихиры самогласны дне, глас 2:

Стека́ется про́чее собо́рище иуде́йское, да Соде́теля и Зижди́теля вся́ческих Пила́ту преда́ст. О беззако́нных, о неве́рных! я́ко Гряду́щаго суди́ти живы́м и ме́ртвым, иа суд гото́вят, Исцеля́ющаго стра́сти ко страсте́м уготовля́ют. Го́споди Долготерпели́ве, ве́лия Твои́ ми́лость, сла́ва Тебе́.

Стих: Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне.

Стека́ется про́чее собо́рище иуде́йское, да Соде́теля и Зижди́теля вся́ческих Пила́ту преда́ст. О беззако́нных, о неве́рных! я́ко Гряду́щаго суди́ти живы́м и ме́ртвым, на суд гото́вят, Исцеля́ющаго стра́сти ко страсте́м уготовля́ют. Го́споди Долготерпели́ве, ве́лия Твои́ ми́лость, сла́ва Тебе́.

Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, услы́ши глас мой.

Иу́да беззако́нный, омочи́вый на ве́чери ру́ку в соли́ле с Тобо́ю, простре́ к беззако́нным ру́це прия́ти сре́бреники, и ми́ра умы́сливый це́ну, Тебе́ безце́ннаго не убоя́ся прода́ти. Но́зе простры́й во е́же умы́ти, Влады́ку облобыза́ льсти́вно, во е́же преда́ти беззако́нным. Ли́ка же апо́стольскаго отве́ргся, и три́десять пове́рг сре́бреники, Твоего́ тридне́внаго воскресе́ния не ве́де, и́мже поми́луй нас.

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́, вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Иу́да беззако́нный, омочи́вый на ве́чери ру́ку в соли́ле с Тобо́ю, простре́ к беззако́нным ру́це прия́ти сре́бреники, и ми́ра умы́сливый це́ну, Тебе́ безце́ннаго не убоя́ся прода́ти. Но́зе простры́й во е́же умы́ти, Влады́ку облобыза́ льсти́вно, во е́же преда́ти беззако́нным. Ли́ка же апо́стольскаго отве́ргся, и три́десять пове́рг сре́бреники, Твоего́ тридне́внаго воскресе́ния не ве́де, и́мже поми́луй нас.

Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? я́ко у тебе́ очище́ние есть.

Иу́да преда́тель льстив сый, льсти́вным лобза́нием предаде́ Спа́са Го́спода и Влады́ку всех я́ко раба́ продаде́ иуде́ом: я́ко овча́ на заколе́ние, та́ко после́доваше А́гнец Бо́жий, Сын о́тчий, еди́н Многоми́лостивый.

Стих: Имене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Иу́да преда́тель льстив сый, льсти́вным лобза́нием предаде́ Спа́са Го́спода, и Влады́ку всех, я́ко раба́ продаде́ иуде́ом: я́ко овча́ на заколе́ние, та́ко после́доваше А́гнец Бо́жий, Сын о́тчий, еди́н Многоми́лостивый.

Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренняя, да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Иу́да раб и льстец, учени́к и наве́тник, друг и диа́вол от дел яви́ся. После́доваше бо Учи́телю, и на Него́ поуча́шеся преда́нию, глаго́лаше в себе́: преда́м Того́, и приобря́щу со́бранная име́ния, иска́ше же и ми́ру Про́дану бы́ти, и Иису́са ле́стию я́ти. Отдаде́ целова́ние, предаде́ Христа́. И я́ко овча́ на заколе́ние, си́це после́доваше А́гнец Бо́жий, еди́н Благоутро́бный и Человеколю́бец.

Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний его́.

Иу́да раб и льстец, учени́к и наве́тник, друг и диа́вол от дел яви́ся. После́доваше бо Учи́телю, и на Него́ поуча́шеся преда́нию, глаго́лаше в себе́: преда́м Того́, и приобря́щу со́бранная име́ния, иска́ше же и ми́ру про́дану бы́ти, и Иису́са ле́стию я́ти. Отдаде́ целова́ние, предаде́ Христа́. И я́ко овча́ на заколе́ние, си́це после́доваше Агнец Бо́жий, еди́н Благоутро́бный и Человеколю́бец.

Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его вси лю́дие.

Его́же пропове́да Агнца Иса́иа, гряде́т на заколе́ние во́льное, и плещи́ дае́т на ра́ны, лани́ты на зауше́ния, лица́ же не отврати́ от срамоты́ заплева́ний, сме́ртию же безобра́зною осужда́ется. Вся Безгре́шный во́лею прие́млет, да всем да́рует из ме́ртвых воскресе́ние.

Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Его́же пропове́да Агнца Иса́иа, гряде́т на заколе́ние во́льное, и плещи́ дае́т на ра́ны, лани́ты на зауше́ния, лица́ же не отврати́ от срамоты́ заплева́ний, сме́ртию же безобра́зною осужда́ется. Вся Безгре́шный во́лею прие́млет, да всем да́рует из ме́ртвых воскресе́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Глас 6. Рожде́ние ехи́днов вои́стину Иу́да я́дших ма́нну в пусты́ни и ро́пщущих на Пита́теля. Еще́ бо бра́шну су́щу во усте́х их, клевета́ху на Бо́га неблагода́рнии: и сей злочести́вый, Небе́сный хлеб во усте́х нося́й, на Спа́са преда́тельство соде́ла. О нра́ва несы́тнаго, и де́рзости безчелове́чныя! Пита́ющаго продае́т, и Его́же любля́ше Влады́ку, предая́ше на смерть: вои́стину о́нех сын беззако́нный и с ни́ми па́губу насле́дова. Но пощади́, Го́споди, ду́ши на́ша от такова́го безчелове́чества Еди́не в долготерпе́нии Неизрече́нный.

Посем бывает вход с Евангелием. Иерей благословляет вход.

Диакон: Прему́дрость, про́сти.

Лик: Све́те ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́си преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, те́мже мир Тя сла́вит.

Диакон: Во́нмем.

Священник: Мир всем.

Диакон: Прему́дрость, во́нмем.

Чтец: Проки́мен, глас пе́рвый:

Изми́ мя, Го́споди, от челове́ка лука́ва, от му́жа непра́ведна изба́ви мя.

Лик: Изми́ мя, Го́споди, от челове́ка лука́ва, от му́жа непра́ведна изба́ви мя.

Чтец, стих: И́же помы́слиша непра́вду в се́рдце весь день.

Лик: Изми́ мя, Го́споди, от челове́ка лука́ва, от му́жа непра́ведна изба́ви мя.

Чтец: Изми́ мя, Го́споди, от челове́ка лука́ва.

Лик: От му́жа непра́ведна изба́ви мя.

Диакон: Прему́дрость.

Чтец: Исхо́да чте́ние (Вих. 19:10-19).

Диакон: Во́нмем.

Чтец: Рече́ Госпо́дь Моисе́ю: соше́д засвиде́тельствуй лю́дем, и очи́сти я́ днесь и у́тре: и да исперу́т ри́зы. И да бу́дут гото́вы в день тре́тий: в тре́тий бо день сни́дет Госпо́дь на го́ру Сина́йскую, пред все́ми людьми́. И устро́иши лю́ди о́крест, глаго́ля: внемли́те себе́ не восходи́ти на го́ру, и ничи́мже косну́тися ея: всяк прикосну́выйся горе́, сме́ртию у́мрет. Не ко́снется ей рука́, ка́мением бо побие́тся, или́ стрело́ю устрели́тя, а́ще скот, а́ще челове́к, не бу́дет жив. Егда́ же гла́си и трубы́ и о́блак оты́дет от горы́, си́и взы́дут на го́ру. Сни́де же Моисе́й с горы́ к лю́дем, и освяти́ я́: и испра́ша ри́зы своя́. И рече́ лю́дем: бу́дите гото́ви. Три дни не входи́те к жена́м. Бысть же в тре́тий день бы́вшу ко у́тру, и бы́ша гла́си и мо́лния, и о́блак мра́чен на горе́ Сина́йстей, глас тру́бный глаша́шё зело́: и убоя́шася вси лю́дие, иже в полце́. Изведе́ же Моисе́й лю́ди во сре́тение Бо́гу из полка́, и ста́ша под горо́ю. Гора́ же Сина́йская дымя́шеся вся, схожде́ния ра́ди Бо́жия на ню во огни́: и восхожда́ше дым, я́ко дым пе́щный: и ужасо́шася вси лю́дие зело́. Бы́ша же гла́си тру́бнии происходя́ще кре́пцы зело́. Моисе́й глаго́лаше, Бог же отвещава́ше ему́ гла́сом.

Чтец: Прокимен, глас седмы́й:

Изми мя от враг моих, Бо́же, и от востаю́щих на мя изба́ви мя.

Лик: Изми мя от враг моих, Бо́же, и от востаю́щих на мя изба́ви мя.

Чтец, стих: Изба́ви мя от де́лающих беззако́ние.

Лик: Изми мя от враг моих, Бо́же, и от востаю́щих на мя изба́ви мя.

Чтец: Изми мя от враг моих, Бо́же.

Лик: И от востаю́щих на мя изба́ви мя.

Диакон: Прему́дрость.

Чтец: И́ова чте́ние (Йов. 38:1-23,42:1-5).

Диакон: Во́нмем.

Чтец: Рече́ Госпо́дь И́ову сквозе́ бу́рю и о́блаки: кто сей, скрыва́яй от Мене́ сове́т, содержа́й же глаго́лы в се́рдце, Мене́ же ли мнится утаити? Препоя́ши я́ко муж чре́сла твоя́: вопрошу́ же тя, ты же Ми отвеща́й. Где был еси, егда́ основа́х зе́млю? Возвести Ми, а́ще ве́си ра́зум? Кто положи ме́ры ея, а́ще ве́си? Или кто наведы́й вервь на ню? На че́мже столпи ея́ утвержде́ни суть? Кто же есть положивый ка́мень краеуго́льный на ней? Егда́ (сотворе́ны) бы́ша зве́зды, восхвалиша Мя гла́сом ве́лиим вси А́нгели Мои. Заградих же мо́ре враты́, егда́ излива́шеся из чре́ва ма́тере своей исходя́щее. Положих же ему́ о́блак во одея́ние, мгло́ю же пових е. И положих ему́ преде́лы, обложив затво́ры и врата́. Рех же ему́: до сего́ до́йдеши, и не пре́йдеши, но в тебе́ сокруша́тся во́лны твоя́. Или при тебе́ соста́вих свет у́тренний? Денница же весть чин свой, я́тися крил земли́, оттрясти́ нечести́выя от нея́. Или́ ты бре́ние взем от земли́ созда́л еси́ живо́тно, и глаго́ливаго сего́ посади́л еси́ на земли́? Отъя́л же ли еси́ от нечести́вых свет? Мы́шцу же го́рдых сокруши́л ли еси́? Прише́л же ли еси́ на исто́чники мо́ря? В следа́х же бе́здны ходи́л ли еси́? Отверза́ются же ли тебе́ стра́хом врата́ сме́ртная? Вра́тницы же а́довы ви́девше тя убоя́шася ли? Навы́кл же ли еси́ широты́ поднебе́сныя? Пове́ждь у́бо ми, коли́ка есть? В ко́ей же земли́ вселя́ется свет, тьме же ко́е есть ме́сто? Аще у́бо введе́ши Мя в преде́лы их, а́ще же ли и ве́си стези́ их? Вем у́бо, я́ко тогда́ рожде́н еси́: число́ же лет твоих мно́го. Прише́л же ли еси́ в сокро́вища сне́жная, и сокро́вища гра́дная ви́дел ли еси́? Подлежа́т же ли тебе́ в час враго́в, в день бра́ней и ра́ти? Отвеща́в же Иов, рече́ ко Го́споду: вем я́ко вся мо́жеши, невозмо́жно же Тебе́ ничто́же. Кто есть тая́й от Тебе́ сове́т? Щадя́й же словеса́, и от Тебе́ мни́тся утаи́ти? Кто же возвести́т ми, и́хже не ве́дех, ве́лия и ди́вная, и́хже не знах? Послу́шай же мене́, Го́споди, да и аз возглаго́лю: вопрошу́ же Тя, Ты же мя научи́. Слу́хом у́бо у́ха слы́шах Тя пе́рвее, ны́не же о́ко мое́ ви́де Тя.

Диа́конПрему́дрость.

Чтец: Проро́чества Иса́иина чте́ние (Іс. 50:4-11)Диакон: Во́нмем.

Чтец: Госпо́дь дае́т мне язы́к науче́ния, е́же разуме́ти, егда́ подоба́ет рещи́ сло́во: положи́ мя у́тро у́тро, приложи́ ми у́хо, е́же слы́шати. И наказа́ние Госпо́дне отверза́ет у́ши мои́, аз же не проти́влюся, ни противоглаго́лю. Плещи́ мои́ вдах на ра́ны, и лани́те мои́ на зауше́ния, лица́ же моего́ не отврати́х от студа́ заплева́ний. И Госпо́дь, Госпо́дь Помо́щник ми бысть: сего ра́ди не усрами́хся, но положи́х лице́ свое́ а́ки тве́рдый ка́мень, и разуме́х, я́ко не постыжду́ся. Зане́ приближа́ется оправда́вый мя: кто пря́йся со мно́ю? Да сопротивоста́нет мне ку́пно: и кто судя́йся со мно́ю? да прибли́жится ко мне. Се Госпо́дь Госпо́дь помо́жет ми: кто озло́бит мя? Се вси вы, я́ко ри́за обетша́ете, и я́ко мо́лие изъя́ст вы. Кто в вас боя́йся Го́спода? Да послу́шает гла́са о́трока Его́: ходя́щий во тьме, и несть им све́та, наде́йтеся на и́мя Госпо́дне, и утверди́теся о Бо́зе. Се вси вы огнь раждиза́ете, и укрепля́ете пла́мень: ходи́те све́том огня́ ва́шего и пла́менем, его́же разжего́сте: мене́ ра́ди бы́ша сия́ вам, в печа́ли у́спнете.

Таже ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Свят еси́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и присно.

Диакон глаголет велегласно: И во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святый Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Диакон: Во́нмем.

Священник: Мир всем.

Чтец: И ду́хови твоему́.

Диакон: Прему́дрость.

Чтец: Проки́мен, глас шесты́й:

Кня́зи людстии собра́шася вку́пе, на Го́спода и на Христа́ Его́.

Лик: Кня́зи людстии собра́шася вку́пе, на Го́спода и на Христа́ Его́.

Чтец, стих: Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дие поучи́шася тще́тным?

Лик: Кня́зи лю́дстии собра́шася вку́пе, на Го́спода и на Христа́ Его́.

Чтец: Кня́зи, лю́дстии собра́шася вку́пе.

Лик: На Го́спода и на Христа́ Его́.

Диакон: Прему́дрость.

Чтец: К Кори́нфяном посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние (1Кор. 11:23-32зач. 149).

Диакон: Во́нмем.

Чтец: Бра́тие, аз прия́х от Го́спода, е́же и преда́х вам: я́ко Госпо́дь Иису́с, в нощь, в ню́же пре́дан быва́ше, прие́м хлеб, и благодари́в, преломи́, и рече́: приими́те, иди́те, сие́ есть Те́ло Мое́, е́же за вы ломи́мое: сие́ твори́те в Мое́ воспомина́ние. Та́кожде и ча́шу по ве́чери, глаго́ля: сия́ ча́ша Но́вый Заве́т есть в Мое́й Кро́ви: сие́ твори́те, ели́жды а́ще пие́те, в Мое́ воспомина́ние. Ели́жды бо а́ще я́сте хлеб сей, и ча́шу сию́ пие́те, смерть Госпо́дню возвеща́ете, до́ндеже у́бо прии́дет. Те́мже и́же а́ще яст хлеб сей, или́ пие́т ча́шу Госпо́дню недосто́йне, пови́нен бу́дет Те́лу и Кро́ви Госпо́дни. Да искуша́ет же челове́к себе́, и та́ко от хле́ба да яст, и от ча́ши да пие́т. Яды́й бо и пия́й недосто́йне, суд себе́ яст и пие́т, не разсужда́я Те́ла Госпо́дня. Сего́ ра́ди в вас мно́зи не́мощни и неду́жливи, и нема́ло умира́ет. Аще бо бы́хом себе́ разсужда́ли, не бы́хом осужде́ни бы́ли. Суда́ми же от Го́спода, наказу́емся, да не с ми́ром осу́димся.

Священник: Мир ти.

Чтец: И ду́хови твоему́.

Диакон: Прему́дрость.

Чтец: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Лик, глас 6: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Чтец, стих: Блаже́н разумева́яй на ни́ща и убо́га, в день лют изба́вит его́ Госпо́дь.

Лик: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Чтец, стих: Врази мои ре́ша мне зла́я: когда́ у́мрет и погибнет имя его́?

Лик: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Чтец, стих: Яды́й хле́бы моя́, возвели́чи на мя запина́ние.

Лик: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Зде прием диакон от руку священника Святое Евангелие, исходит царскими враты среди церкве на амвон, и полагает е на аналогии, возглашая велегласно:

Диакон: Благослови́, владыко, благовести́теля свята́го апо́стола и евангели́ста Матфе́я.

Священник, знаменуя его, глаголет:

Бог моли́твами свята́го сла́внаго, всехва́льнаго апо́стола и евангели́ста Матфе́я, да даст тебе́ глаго́л благовеству́ющему си́лою мно́гою, во исполне́ние Ева́нгелия возлюбленнаго Сы́на Своего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́.

Диакон: Аминь.

Священник: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Диакон: От Матфе́я Свята́го Ева́нгелия чте́ние (Мф. 26:1-27,2Ін. 13:3-17Лк. 22:43-45).

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Священник: Во́нмем.

Диакон чтет Евангелие (Мф., зач. 107):

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: ве́сте я́ко по двою́ дню Па́сха бу́дет, и Сын Челове́ческий пре́дан бу́дет на пропя́тие. Тогда́ собра́шася архиере́е, и кни́жницы, и ста́рцы людсти́и во двор архиере́ов, глаго́лемаго Каиа́фы, и совеща́ша, да Иису́са ле́стию и́мут, и убию́т. Глаго́лаху же: но не в пра́здник, да не молва́ бу́дет в лю́дех. Иису́су же бы́вшу в Вифа́нии в дому́ Си́мона прокаже́ннаго, приступи́ к Нему́ жена́, сткля́ницу мира иму́щи многоце́ннаго, и возлива́ше на главу́ Его́, возлежа́щу. Ви́девше же ученицы́ Его́, негодова́ша, глаго́люще: чесо́ ра́ди гибель сия бысть?

Можа́ше бо сие́ ми́ро продано́ бы́ти на мно́зе, и да́тися нищим. Разуме́в же Иису́с рече́ им: что́ тружда́ете жену́? Де́ло бо добро́ соде́ла о Мне. Всегда́ бо ни́щия и́мате с собо́ю: Мене́ же не всегда́ и́мате. Возлия́вши бо сия́ ми́ро сие́ на те́ло Мое́, на погребе́ние Мя сотвори. Аминь глаго́лю вам: иде́же а́ще пропове́дано бу́дет Ева́нгелие сие́ во всем ми́ре, рече́тся и е́же сотвори́ сия́, в па́мять ея́. Тогда́ шед еди́н от обоюна́десяте, глаго́лемый Иу́да Искарио́тский, ко архиере́ом, рече́: что ми хо́щете да́ти, и аз вам преда́м Его́? Они же поста́виша ему́ три́десять сре́бреник. И отто́ле иска́ше подо́бна вре́мене, да Его́ преда́ст. В пе́рвый же день опресно́чный приступи́ша ученицы́ Иису́сови, глаго́люще Ему́: где хо́щеши угото́ваем Ти я́сти па́сху? Он же рече́: иди́те во град ко о́нсице, и рцы́те ему́: Учитель глаго́лет: вре́мя Мое́ близ есть, у тебе́ сотворю́ па́сху со ученика́ Мои́ми. И сотвори́ша ученицы́, я́коже повеле́ им Иису́с: и угото́ваша па́сху. Ве́черу же бы́вшу, возлежа́ше со обемана́десяте ученико́ма. Ве́дый Иису́с, я́ко вся даде́ Ему́ Оте́ц в ру́це, и я́ко от Бо́га изы́де, и к Бо́гу гряде́т: воста́в с ве́чери, и положи́ ри́зы, и прие́м ле́нтион, препоя́сася. Пото́м же влия́ во́ду во умыва́льницу, и нача́т умыва́ти но́ги ученико́м, и отира́ти ле́нтием, и́мже бе препоя́сан. Прии́де же к Си́мону Петру́, и глаго́ла Ему́ той: Го́споди, Ты ли мой умы́еши но́зе? Отвеща́ Иису́с, и рече́ ему́: е́же Аз творю́, ты не ве́си ны́не, разуме́еши же по сих. Глаго́ла Ему́ Петр: не умы́еши но́гу мое́ю во ве́ки. Отвеща́ ему́ Иису́с: а́ще не умы́ю тебе́, не и́маши ча́сти со Мно́ю. Глаго́ла Ему́ Си́мон Петр: Го́споди, не но́зе мой то́кмо; но и ру́це, и главу́. Глаго́ла ему́ Иису́с: измове́нный не тре́бует то́кмо но́зе умы́ти, есть бо весь чист. И вы ча́сти есте́, но не вси. Ве́дяше бо предаю́щаго Его́, сего́ ра́ди рече́, я́ко не вси ча́сти есте́. Егда́ же умы́ но́ги их, прия́т ри́зы Своя́, возле́г па́ки, рече́ им: ве́сте ли, что́ сотворих вам? Вы глаша́ете Мя Учителя и Го́спода: и до́бре глаго́лете, есмь бо. Аще у́бо Аз умы́х ва́ши но́зе, Го́сподь и Учитель: и вы до́лжни есте́ друг дру́гу умыва́ти но́зе. Образ бо дах вам, да я́коже Аз сотворих вам, и вы твори́те. Ами́нь ами́нь глаго́лю вам: несть раб бо́лий го́спода своего́, ни посла́нник бо́лий посла́вшаго его́. А́ще сия́ ве́сте, блаже́ни есте́, а́ще твори́те я. И иду́щим им рече́: ами́нь глаго́лю вам, я́ко еди́н от вас преда́ст Мя. И скорбя́ще зело́, нача́ша глаго́лати Ему́ еди́н ки́йждо их: еда́ аз есмь, Го́споди? Он же отвеща́в рече́: омочи́вый со Мно́ю в соли́ло ру́ку, той Мя преда́ст. Сын же Челове́ческий и́дет, я́коже есть пи́сано о Нем: го́ре же челове́ку тому́, и́мже Сын Челове́ческий преда́стся: добро́ бы бы́ло ему́, а́ще не бы роди́лся челове́к той. Отвеща́в же Иу́да предая́й Его́, рече́: еда́ аз есмь, Равви́? глаго́ла ему́: ты рече́. Яду́щим же им, прие́м Иису́с хлеб, и благослови́в преломи́, и дая́ше ученико́м, и рече́: приими́те, иди́те, сие́ есть Те́ло Мое́. И прие́м ча́шу, хвалу́ возда́в, даде́ им, глаго́ля: пи́йте от нея́ вси. Сия́ бо есть Кровь Моя́ Но́ваго Заве́та, я́же за мно́гия излива́ема, во оставле́ние грехо́в. Глаго́лю же вам, я́ко не и́мам пи́ти от ны́не от сего́ плода́ ло́знаго, до дне того́, егда́ и пию́ с ва́ми но́во во Ца́рствии Отца́ Моего́. И воспе́вше, изыдо́ша в го́ру Елео́нску. Тогда́ глаго́ла им Иису́с: вси вы соблазните́ся о Мне в нощь сию́. Пи́сано бо есть: поражу́ па́стыря, и разы́дутся о́вцы ста́да. По воскресе́нии же Мое́м, варя́ю вы в Галиле́и. Отвеща́в же Петр рече́ Ему́: а́ще и вси соблазня́тся о Тебе́, аз никогда́же соблажню́ся. Рече́ ему́ Иису́с: ами́нь глаго́лю тебе́, я́ко в сию нощь, пре́жде да́же але́ктор не возгласи́т, трикра́ты отве́ржешися Мене́. Глаго́ла Ему́ Петр: а́ще ми есть и умре́ти с Тобо́ю, не отве́ргуся Тебе́. Та́кожде и вси ученицы́ ре́ша. Тогда прии́де с ни́ми Иису́с в весь нарица́емую Гефсима́ния, и глаго́ла ученико́м: седи́те ту, до́ндеже шед помолю́ся та́мо. И пое́м Петра́ и о́ба сы́на Зеведе́ова, нача́т скорбе́ти и тужи́ти. Тогда́ глаго́ла им Иису́с: приско́рбна есть душа́ Моя́ до сме́рти: пожди́те зде, и бди́те со Мно́ю. И преше́д ма́ло, паде́ на лице́ Свое́м моля́ся, и глаго́ля: о́тче Мой, а́ще возмо́жно есть, да мимои́дет от Мене́ ча́ша сия́: оба́че не я́коже Аз хощу́, но я́коже Ты. Яви́ся же Ему́ А́нгел с небесе́ укрепля́я Его́. И быв в по́двизе, приле́жнее моля́шеся. Бысть же пот Его́, я́ко ка́пля кро́ве ка́плющи на зе́млю. И воста́в от молитвы, прииде ко ученико́м, и обре́те их спя́ща, и глаго́ла Петро́ви: та́ко ли не возмого́сте единаго часа́ побде́ти со Мно́ю? Бдите и молитеся, да не вни́дете в напа́сть: дух бо бодр, плоть же немощна́. Па́ки втори́цею шед помолися, глаго́ля: о́тче Мой, а́ще не мо́жет сия́ ча́ша мимоити́ от Мене́, а́ще не пию́ ея́, бу́ди во́ля Твоя́. И прише́д обре́те их па́ки спя́ща: бе́ста бо им о́чи отяготе́не. И оста́вль их, шед па́ки помолися третицею, то́жде сло́во рек. Тогда́ прии́де ко ученико́м Своим и глаго́ла им: спите про́чее, и почива́йте: се приближися час, и Сын Челове́ческий предае́тся в ру́ки гре́шников. Воста́ните, и́дем: се прибли́жися предая́й Мя. И еще́ Ему́ глаго́лющу, се Иу́да един от обоюна́десяте прии́де, и с ним наро́д мног, со ору́жием и дреко́льми, от архиере́й и ста́рец людски́х. Предая́й же Его́, даде́ им зна́мение, глаго́ля: Его́же а́ще лобжу́, Той есть: ими́те Его́. И а́бие присту́пль ко Иису́сови, рече́: ра́дуйся, Равви́, и облобыза́ Его́. Иису́с же рече́ ему́: дру́же, твори́ на не́же еси прише́л. Тогда́ присту́пльше возложи́ша ру́це на Иису́са, и Я́ша Его́. И се един от су́щих со Иису́сом, просте́р ру́ку, извлече́ нож свой: и уда́ри раба́ архиере́ова, и уре́за ему́ у́хо. Тогда́ глаго́ла ему́ Иису́с: возврати нож твой в ме́сто его́: вси бо прие́мшии нож, ноже́м погибнут. Или мнится ти, я́ко не могу́ ны́не умоли́ти Отца́ Моего́, и предста́вит Ми вя́щше или двана́десяте легео́на А́нгел? Ка́ко же у́бо сбу́дутся Писа́ния, я́ко та́ко подоба́ет бы́ти? В той час рече́ Иису́с наро́дом: я́ко на разбо́йника ли изыдо́сте со ору́жием и дреко́льми, я́ти Мя? по вся дни при вас седе́х уча́ в це́ркви, и не я́сте Мене́. Се же все бысть, да сбу́дутся Писа́ния проро́ческая. Тогда́ ученицы́ вси оста́вльше Его́, бежа́ша. Во́ини же е́мше Иису́са ведо́ша к Каиа́фе архиере́ови, иде́же книжницы и ста́рцы собра́шася. Петр же идя́ше по Нем издале́ча, до двора́ архиере́ова: и вшед внутрь, седя́ше со слуга́ми, видети кончину. Архиере́е же и ста́рцы, и сонм весь, иска́ху лжесвиде́тельства на Иису́са, я́ко да убию́т Его́. И не обрета́ху, и мно́гим лжесвиде́телем присту́пльшим, не обрето́ша. По́слежде же приступиша два лжесвиде́теля, ре́ста: Сей рече́, могу́ разорити це́рковь Бо́жию, и треми де́ньми созда́ти ю. И воста́в архиере́й, рече́ Ему́: ничесо́же ли отвещава́еши, что сии на Тя свиде́тельствуют? Иису́с же молча́ше. И отвеща́в архиере́й, рече́ Ему́: заклина́ю Тя Бо́гом Живы́м, да рече́ши нам, а́ще Ты еси Христо́с Сын Бо́жий? глаго́ла ему Иису́с: ты рече́. Оба́че глаго́лю вам: отсе́ле у́зрите Сы́на Челове́ческаго седя́ща одесну́ю силы, и гряду́ща на о́блацех небе́сных. Тогда́ архиере́й растерза́ ризы своя́ глаго́ля: я́ко хулу́ глаго́ла, что еще́ тре́буем свиде́телей? Се ны́не слы́шасте хулу́ Его́. Что ся вам мнит? Они же отвеща́вше ре́ша: повинен есть сме́рти. Тогда́ заплева́ша лице́ Его́ и па́кости Ему́ де́яху, о́вии же за лани́ту уда́риша, глаго́люще: прорцы́ нам, Христе́, кто есть ударе́й Тя? Петр же вне седя́ше во дворе́, и приступи́ к нему́ едина рабы́ня глаго́лющи: и ты бе со Иису́сом Галиле́йским. Он же отве́ржеся пред все́ми, глаго́ля: не вем, что глаго́леши. Изше́дшу же ему́ ко врато́м, узре́ его́ друга́я, и глаго́ла им ту: и сей бе со Иису́сом Назоре́ом. И па́ки отве́ржеся с кля́твою, я́ко не зна́ю Челове́ка. По ма́ле же приступи́вше стоя́щий, ре́ша Петро́ви: воистину и ты от них еси, ибо бесе́да твоя́ Я́ве тя твори́т. Тогда́ нача́т ротитися и кля́тися, я́ко не зна́ю Челове́ка. И а́бие пе́тел возгласи́. И помяну́ Петр глаго́л Иису́сов, рече́нный ему́: я́ко пре́жде да́же пе́тел не возглася́т, трикра́ты отве́ржешися Мене́. И изше́д вон пла́кася го́рько. У́тру же бы́вшу, сове́т сотвори́ша вси архиере́е и ста́рцы людсти́и на Иису́са, я́ко убити Его́. И связа́вше Его́ ведо́ша, и преда́ша Его́ Понтийскому Пила́ту иге́мону.

И по прочтении Евангелия священник глаголет: Мир ти благовеству́ющему.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И по чину Божественная литургия

Великаго Василия.

Вместо же Херувимския песни, поем во глас 6:

Ве́чери Твоея та́йныя днесь, Сы́не Бо́жий, прича́стника мя приими́: не бо враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти дам я́ко Иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя: помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м. (Дважды.)

По великом же входе повторяем: Ве́чери Твоея́ та́йныя… Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. (Единожды.)

Вместо Досто́йно е́сть… поем ирмос:

Стра́нствия Влады́чня и безсме́ртныя трапе́зы на го́рнем ме́сте высо́кими умы́, ве́рнии, прииди́те наслади́мся, возше́дша Сло́ва, от Сло́ва научи́вшеся, Его́же велича́ем.

Вместо же причастна, поется тойже тропарь: Ве́чери Твоея́ та́йныя…

Вместо Да испо́лнятся уста́ на́ша… поем тойже тропарь, и Аллилу́иа.

По окончании литургии священник глаголет отпуст:

Иже за превосходя́щую бла́гость путь добре́йший смире́ния показа́вый, внегда́ умы́ти но́ги ученико́в, да́же до Креста́ и погребе́ния снизше́дый нам, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стый Своей Ма́тере, и́же во святы́х отца́ на́шего Васи́лия Вели́каго, архиепи́скопа Кесари́и Каппадоки́йския, и всех святы́х поми́лует и спасе́т нас, яко Благ и Человеколю́бец.

(Святые дня и храма не поминаются.)

С™hй и3 вели1кій четверт0къ

Повечeріе же глаг0лемъ мaлое, на нeмже поeмъ трипёснецъ господи1на ґндрeа вели1кагw четверткA. Глaсъ ѕ7.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhша прbр0къ пришeствіе твоE гDи, и3 ўбоsсz, ћкw х0щеши t дв7ы роди1тисz, и3 человёкwмъ kви1тисz, и3 глаг0лаше: ўслhшахъ слyхъ тв0й, и3 ўбоsхсz, слaва си1лэ твоeй гDи.

Г0рница п0стланаz, пріsтъ тS создaтелz и3 с8таи1нники, и3 тaмw пaсху скончaлъ є3си2, и3 тaмw содёлалъ є3си2 т†инства: тaмw бо двэмA п0сланома нhнэ ўченик0ма твои1ма, пaсха ўгот0васz тебЁ.

И#ди1те ко џнсицэ, вс‰ вёдый предглаг0летъ ґпcлwмъ, и3 бlжeнъ є4сть, и4же м0жетъ вёрнw пріsти гDа: г0рницу ќбw сeрдце пред8угот0вавъ, и3 вeчерю бlгочeстіе.

Нрaвъ сребролю1біz, и3 w4бразъ тв0й безyміz и3сп0лнь несмhсленный їyдо: ввёренъ бо бhвъ є3ди1нъ т0кмw ковчeжцу, всsкw не преклони1лсz є3си2 къ милосeрдію: но заключи1лъ є3си2 жест0кагw твоегw2 сeрдца ўтр0бу, предaвъ є3ди1наго бlгоутр0бнаго.

Нрaвъ бGоубjйцъ продaнію сребролю1бца смэси1выйсz: џвъ ќбw ко ўбіeнію воwружи1всz, џвъ же къ срeбреникwмъ ўстремлsшесz: ўдавлeніемъ бо тогдA предразсуди1въ покаsніе ѕлЁ, є4же жи1ти лиши1сz.

Лобызaніе и3сп0лнено льсти2, є4же рaдуйсz, со nрyжіемъ, льсти1вый їyдо: љзhкомъ ќбw провэщавaеши ±же къ соединeнію, нрaвомъ же помавaеши къ разстоsнію: предaти бо беззак0нникwмъ бlгодётелz лeстнэ поучи1лсz є3си2.

Лобызaеши и3 продаeши їyдо, цэлyеши и3 не стыди1шисz, лeстію притекjй. Кто2 ненави1дz лобызaетъ треoкаsнне; кто2 любS продаeтъ на цэнЁ; лобызaніе твоегw2 безстyднагw ѕлосовётіz њбличaетъ произволeніе.

Слaва: Нераздёльное существ0мъ, несли1тное ли1цы, бGосл0влю тS, трbческое є3ди1но б9ество2, ћкw є3диноцaрственное и3 сопрест0льное, вопію2 тебЁ пёснь вели1кую, въ вhшнихъ трегyбw пэсносл0вимую.

БGор0диченъ: Зачaтіе пaче сл0ва, ржcтво2 твоE пaче є3стествA бGороди1тельнице: џво ќбw t д¦а без8 сёмене, џво же зак0нwвъ є3стествA таsщеесz, ћкw нетлённо, и3 пaче є3стествA всsкагw рождeніz: бGъ бо раждaемое.

Сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Kдhй вLко со ўченики2 твои1ми, тaинственнw kви1лъ є3си2 всес™0е твоE заколeніе, и4мже тли2 и3збaвихомсz, честн†z тво‰ почитaющіи страд†ніz.

Пёснь }.

Їрм0съ: Е#г0же вHинства небє1снаz слaвzтъ, и3 трепeщутъ херувjми и3 серафjми, всsко дыхaніе и3 твaрь: п0йте, бlгослови1те и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Зак0нное скончaвъ повелёніе, скриж†ли закHнныz написaвый въ сінaи, снэдE ќбw пaсху дрeвнюю и3 сэн0вную: бhсть же пaсха тaйнаz и3 живожeртвеннаz.

T вёка сокровeнную хrтE премyдрость тайноводS, показaлъ є3си2 кyпнw всBмъ ґпcлwмъ сп7се на вeчери, ю4же цRквамъ предaша бGон0сніи.

Е#ди1нъ t вaсъ лeстію предaстъ мS, є3врeємъ продaвъ въ н0щь сію2, сіE хrт0съ возопи1въ смущaше дрyги: тогдA є3ди1нъ ко є3ди1ному, недоумэвazсz колебaшесz.

Смири1всz нaсъ рaди богaтый, t вeчери востaвъ, лeнтій пріeмъ, си1мъ препоsсалсz є3си2, и3 прекл0нь вhю, њмhлъ є3си2 н0ги ў§нкHвъ и3 предaтелz.

Пaче ўмA, и3 неизречeнна рaзума высотЁ твоeй ї}се, кто2 не ўдиви1тсz! Ћкw брeнію предстaлъ є3си2, содётелю всsческихъ, њмывaz ќбw н0ги, њтирaz же и3 лeнтіемъ.

Ў§нкъ, є3г0же люблsше гDь, на пeрси возлeгъ, речE къ немY: кт0 є3сть предаsй тS; хrт0съ же ко џному: сeй вложи1вый въ соли1ло нhнэ рyку.

Ўчени1къ хлёбъ пріeмый, по хлёбэ tлучaетсz, продaнію поучazйсz, течeтъ ко їудeємъ, глаг0летъ беззакHннымъ: что2 мнЁ х0щете дaти: и3 ѓзъ є3го2 вaмъ предaмъ.

Бlгослови1мъ nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, гDа.

Е#ди1наго бGа по существY чтY, три2 v3пост†си пою2 њпредэли1тельнэ, и4ныz, но не и4накwвыz: понeже б9ество2 є3ди1но, въ тріeхъ ли1цэхъ, и4бо nц7ъ, и3 сн7ъ, и3 б9eственный д¦ъ.

БGор0диченъ: И#збaви нaсъ ї}се сп7се нaшъ t лeсти лукaвагw, и3 напaсти: пріими2 бцdу молsщуюсz непрестaннw: м™и бо є4сть, и3м0жетъ тS ўмоли1ти.

Хвaлимъ, бlгослови1мъ:

И# пaки їрм0съ: Е#г0же вHинства небє1снаz:

Пёснь f7.

Їрм0съ: Безсёменнагw зачaтіz ржcтво2 несказaнное, м™ре безмyжныz нетлёненъ пл0дъ: б9іе бо рождeніе њбновлsетъ є3стєствA. Тёмже тS вси2 р0ди, ћкw бGоневёстную м™рь, правослaвнw величaемъ.

Вели1кое тaинство твоегw2 вочlвёченіz, на вeчери совозлежaщу тебЁ ў§нкHмъ твои6мъ чlвэколю1бче, tкрhвъ рeклъ є3си2: kди1те хлёбъ жив0тный вёрою, пjйте и3 кр0вь и3зліsнную t бGорeбреннагw заколeніz.

Сёнь нбcнаz kви1сz г0рница, и3дёже пaсху хrт0съ соверши2: вeчерz безкр0внаz, и3 словeснаz слyжба, трапeза же тaмw совершeнныхъ т†инъ, мhсленный жeртвенникъ.

Пaсха хrт0съ є4сть вели1каz и3 всечестнaz, снэдeнъ бhвъ ћкw хлёбъ, заклaнъ же ћкw nвчA: т0й бо вознесeсz њ нaсъ жeртва. Тогw2 тёла бlгочeстнw, и3 тогw2 кр0ве вси2 тaйнw причащaемсz.

Хлёбъ бlгослови1въ, хлёбъ сhй нбcный, бlгодари1въ nц7Y роди1телю, пріeмый, и3 чaшу ў§нкHмъ давaлъ є3си2: пріими1те, kди1те, вопіS, сіE є4сть тёло моE, и3 кр0вь нетлённыz жи1зни.

Ґми1нь глаг0лz, речE р0ждіzмъ лозA, ґпcлwмъ хrт0съ и4стина: tсeлэ не и4мамъ пи1ти t лозы2 питіE, д0ндеже пію2 є5 н0вое, во слaвэ nц7A моегw2, съ вaми наслёдники мои1ми.

Продаeши на три1десzтихъ срeбреницэхъ гDа, и3 не помышлsеши їyдо беззак0нный вeчери тaинство, и3ли2 честн0е ўмовeніе. Q кaкw поп0лзсz падeніемъ въ конeцъ свёта пришeлъ є3си2, ўдавлeніе њблобызaвъ!

Рyцэ простeрлъ є3си2, и4миже хлёбъ пріsлъ є3си2 нетлёніz, пріsти срeбреники, ўстA къ цэловaнію приносS льсти1внw, и4миже тёло хrт0во и3 кр0вь пріsлъ є3си2: но г0ре тебЁ, ћкоже речE хrт0съ.

Хrт0съ ўчреди2 мjръ, нбcный и3 б9eственный хлёбъ: пріиди1те ќбw хrтолю1бцы, брeнными ўстнaми, чи1стыми же сердцы2, пріи1мемъ вёрнw жрeмую пaсху, въ нaсъ свzщеннодёйствуемую.

Слaва: Nц7A прослaвимъ, сн7а превознесeмъ, б9eственному д¦у вёрнw поклони1мсz, трbцэ нераздёльнэй, є3ди1ницэ по существY: ћкw свёту и3 свётwмъ, животY и3 животHмъ, животворsщему и3 просвэщaющему концы2.

БGор0диченъ: Черт0гъ нбcный, и3 невёста приснодв7а, є3ди1на kви1ласz є3си2, бGа носи1вши, р0ждши же непрел0жнw, и3з8 тебE воплощeнна. Тёмже тS вси2 р0ди ћкw бGоневёстную м™рь, правослaвнw величaемъ.

И# пaки їрм0съ: Безсёменнагw зачaтіz: И# покл0нъ.

И# пр0чее повечeріz мaлагw по nбhчаю, и3 tпyстъ, и3 твори1мъ покл0ны G, вси2 рaвнw к0снw. И# бhвшей мlтвэ, t предстоsтелz, tх0димъ въ кє1лліи сво‰.

Вёдомо же бyди, ћкw t сегw2 с™aгw днE, полyнощница не поeтсz въ цRкви, до седми1цы fwмины2.

Во с™hй и3 вели1кій четверт0къ на ќтрени, клeплетъ параекклисіaрхъ въ седмhй чaсъ н0щи, и3 собрaвшымсz нaмъ въ цRковь, и3 сотв0ршу сщ7eннику начaло:

Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

Начинaемъ ѓбіе по nбhчаю: тaже шестоpaлміе, по и3сполнeніи шестоpaлміа, Ґллилyіа, на глaсъ }. И# тропaрь глaсъ }:

Е#гдA слaвніи ў§нцы2 на ўмовeніи вeчери просвэщaхусz, тогдA їyда ѕлочести1вый сребролю1біемъ недyговавъ њмрачaшесz, и3 беззакHннымъ судіsмъ тебE прaведнаго судію2 предаeтъ. Ви1ждь и3мёній рачи1телю, си1хъ рaди ўдавлeніе ўпотреби1вша! Бэжи2 несhтыz души2, ўчи1телю такwвaz дерзнyвшіz: и4же њ всёхъ бlгjй, гDи слaва тебЁ. Три1жды.

Тaже, є3ђліе t луки2 зачaло Rи, без8 престyпки:

Во врeмz џно, прибли1жашесz прaздникъ nпрэснHкъ:

Конeцъ въ зачaлэ Rf-мъ:

По нeмже и3д0ша ў§нцы2 є3гw2.

И# pал0мъ н7. Мlтвы же, Сп7си2 б9е лю1ди тво‰: не глаг0лемъ.

И# начинaемъ канHнъ, творeніе господи1на космы2, глaсъ ѕ7: їрмосы2 по двaжды, тропари1 же на ѕ7. КанHнъ, є3гHже краестр0чіе:

Ти2 макрA пeмпти макр0н v4мнон є3xaдw.

Е$же є4сть, Въ вели1кій четверт0къ д0лгую пёснь пою2.

Пёснь №.

Їрм0съ: Сёченое сэчeтсz м0ре чермн0е, волнопитaемаz же и3зсушaетсz глубинA: тazжде кyпнw без8oр{жнымъ бhвши проходи1ма, и3 всеoр{жнымъ гр0бъ. Пёснь же бGокрaснаz воспэвaшесz: слaвнw прослaвисz хrт0съ бGъ нaшъ.

Всевин0внаz и3 подaтельнаz жи1зни, безмёрнаz мyдрость б9іz, создA хрaмъ себЁ t чcтыz неискусомyжныz м™ре: въ хрaмъ бо тэлeснw њболкjйсz, слaвнw прослaвисz хrт0съ бGъ нaшъ.

Тайноводsщи дрyги сво‰, душепитaтельную ўготовлsетъ трапeзу, безсмeртіz же вои1стинну мyдрость б9іz растворsетъ чaшу вBрнымъ. Пристyпимъ бlгочeстнw, и3 возопіи1мъ: слaвнw прослaвисz хrт0съ бGъ нaшъ.

Ўслhшимъ вси2 вёрніи, созывaющую выс0кимъ проповёданіемъ, несоздaнную и3 є3стeственную премyдрость б9ію, вопіeтъ бо: вкуси1те и3 разумёвше, ћкw хrт0съ ѓзъ, возопjйте: слaвнw прослaвисz хrт0съ бGъ нaшъ.

Послэди1 же пaки їрм0съ џба ли6ка вкyпэ.

Пёснь G.

Їрм0съ: ГDи сhй всёхъ, и3 зижди1тель бGъ, создaнное безстрaстный њбнищaвъ себЁ соедини2, и3 пaсха за ±же хотsше ўмрeти, сaмъ сhй себE предпожрE: kди1те, вопіS, тёло моE, и3 вёрою ўтверди1тесz.

И#збaвительною всегw2 р0да человёча, твоeю бlже тво‰ ў§нки2 напои1лъ є3си2 весeліz чaшею, нап0лнивъ ю5, сaмъ бо себE сщ7еннодёйствуеши, пjйте, вопіS, кр0вь мою2, и3 вёрою ўтверди1тесz.

Безyмный мyжъ и4же въ вaсъ предaтель, ў§нкHмъ твои6мъ предрeклъ є3си2 неѕл0биве, не ўразумёетъ си1хъ, и3 т0й несмhсленъ сhй не и4мать разумёти. Nбaче во мнЁ пребyдите, и3 вёрою ўтверди1тесz.

Сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й:

Е#зeра и3 и3ст0чники и3 морS сотвори1вый, смирeнію нaсъ наказyz и3зрsдному, лeнтіемъ њпоsсавсz, ўченикHвъ н0ги ўмы2, смирszсz премн0жествомъ бlгоутр0біz, и3 возвышaz нaсъ t пр0пастей ѕл0бы, є3ди1нъ чlвэколю1бецъ.

Слaва, глaсъ G.

Под0бенъ: Б9eственныz вёры:

Смирszсz за бlгоутр0біе, н0ги ўмhлъ є3си2 ўченикHвъ твои1хъ, и3 къ течeнію б9eственному сі‰ напрaвилъ є3си2: не повинyzсz же пeтръ ўмhтисz, ѓбіе б9eственному повинyетсz повелёнію, њмывaемь, и3 тебЁ прилёжнw молsсz, даровaти нaмъ вeлію млcть.

И# нhнэ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Kдhй вLко со ўченики2 твои1ми, тaинственнw kви1лъ є3си2 всес™0е твоE заколeніе, и4мже тли2 и3збaвихомсz, честн†z тво‰ почитaющіи страд†ніz.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Прови1дэвъ прbр0къ тaйну твою2 неизречeнную хrтE, провозгласи2: положи1лъ є3си2 твeрдую люб0вь крёпости џ§е щeдрый: є3динор0днаго бо сн7а бlгjй, њчищeніе въ мjръ послaлъ є3си2.

На стrть всBмъ сyщымъ и3з8 ґдaма и3сточи1вшую безстрaстіе, хrтE грzдhй, другHмъ твои6мъ рeклъ є3си2: съ вaми пaсхи сеS причасти1тисz возжелaхъ: є3динор0днаго бо мS њчищeніе nц7ъ въ мjръ послaлъ є4сть.

Причащazсz чaши, ў§нкHмъ вопіsлъ є3си2 безсмeртне: плодA л0знагw ктомY не пію2 пр0чее, съ вaми живS: є3динор0днаго бо мS њчищeніе nц7ъ въ мjръ послaлъ є4сть.

ПитіE н0вое пaче сл0ва, ѓзъ глаг0лю, во цrтвіи моeмъ, хrт0съ другHмъ, пію2, ћкоже бо бGъ съ вaми б0ги бyду, рeклъ є3си2: є3динор0днаго бо мS њчищeніе nц7ъ въ мjръ послaлъ є4сть.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Сою1зомъ любвE свzзyеми ґпcли, вLчествущему всёми себE хrтY возл0жше, крaсны н0ги њчищaху, бlговэствyюще всBмъ ми1ръ.

Неwдержи1мую держaщаz, и3 превhспреннюю на воздyсэ в0ду, бє1здны њбуздовaющаz, и3 морS востzзyющаz б9іz премyдрость, в0ду во ўмывaльницу вливaетъ, н0ги же њмывaетъ рабHвъ вLка.

Ў§нкHмъ показyетъ смирeніz w4бразъ вLка, џблаки њблагazй нб7о, препоzсyетсz лeнтіемъ, и3 преклонsетъ кwлёна, рабHмъ њмhти н0ги, въ є3гHже руцЁ дыхaніе всёхъ сyщихъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Бeздна послёднzz грэхHвъ њбhде мS, и3 волнeніz не ктомY терпS, ћкw їHна вLцэ вопію1 ти: t тли1 мz возведи2.

ГDа глашaете мS, q ўченицы2, и3 ўчи1телz: є4смь бо, сп7се вопіsлъ є3си2. Тёмже подражaйте w4бразъ, є3г0же во мнЁ ви1дэсте.

Сквeрны кто2 не и3мёz, њмhти не трeбуетъ н0гъ: чи1сти же, q ўченицы2 вы2, но не вси2: мгновeніемъ бо безчи1ннw є3ди1нъ t вaсъ неи1стовствуетъ.

Кондaкъ, глaсъ в7.

Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Хлёбъ пріeмъ въ рyцэ предaтель, сокровeннw ты6z простирaетъ, и3 пріeмлетъ цёну создaвшагw свои1ма рукaма человёка, и3 неиспрaвленъ пребhсть їyда рaбъ и3 льстeцъ.

Јкосъ: Тaйной трапeзэ, въ стрaсэ прибли1жившесz вси2, чи1стыми душaми хлёбъ пріи1мемъ, спребывaюще вLцэ: да ви1димъ, кaкw ўмывaетъ н0ги ўченикHвъ, и3 сотвори1мъ, ћкоже ви1димъ, дрyгъ дрyгу покарsющесz, и3 дрyгъ дрyгу н0зэ ўмывaюще, хrт0съ бо тaкw повелЁ свои6мъ ў§нкHмъ, предрeкъ тaкw твори1ти: но не ўслhша їyда рaбъ и3 льстeцъ.

Сmнаxaрь. Стіхи2 во сщ7eнное ўмовeніе:

Ўмывaетъ ў§нкHвъ въ вeчеръ бGъ н0ги:

Е#гHже ногA попирaz бЁ во є3дeмэ прещeніе дрeвле.

На тaинственную вeчерю стіхи2:

Сугyбаz вeчерz, пaсху бо зак0на н0ситъ:

И# пaсху н0вую, кр0вь, тёло вLчнее.

На преестeственную мlтву стіхи2:

Мlтва и3 страши1лище, труды2 кровeй:

ХrтE лицY ћвэ молsсz.

Смeрть, врагA прельщaz въ си1хъ.

На предaтельство стіхи2:

Что2 трeбэ ножeй; что2 древeсъ людолeстцы,

На хотsщаго ўмрeти во и3збавлeніе мjра;

Во с™hй и3 вели1кій четверт0къ, и5же вс‰ д0брэ счини1вшіи б9eственніи nтцы2, другъдругопріимaтельнw t б9eственныхъ же ґпcлъ, и3 сщ7eнныхъ и3 б9eственныхъ є3ђлій, предaша нaмъ четhре нBкаz прaздновати: сщ7eнное ўмовeніе: тaйную вeчерю: предaніе ћвэ є4же по нaмъ стрaшныхъ т†инъ: преестeственную мlтву, и3 сaмое то2 предaтельство: понeже бо є3врeйскаz фaска по пzтцЁ жрeтисz и3мsше. Бsше же ќбw приклaдно, њбразовaнію послёдствовати и3 и4стинэ, въ т0мъ ћвэ и3 є4же по нaмъ пaсцэ жрeтисz хrтY, предвари1въ гDь нaшъ ї}съ хrт0съ, ћкоже б9eственніи nтцы2 глаг0лютъ, дёйствуетъ тyю со ў§нки2 въ вeчеръ четверткA. Т0й бо вeчеръ и3 пzт0къ вeсь, є3ди1нъ дeнь ў є3врє1й вмэнsетсz: си1це бо nни2 чи1слzтъ нощедeнство глаг0люще. Дёйствова ќбw сію2 и3 тогдA (ћкоже рёша нёцыи) со ў§нки2 по зак0ну, и4хже є3ди1нъ є4сть и3 б9eственный златоyстъ. Пeрвое пр0стw стоsще, и3 њпоsсани, въ сапоги2 њбувeни, жезлы2 подпирaющесz, и3 и4на є3ли6ка зак0нъ повелэвaетъ, да не законопрестyпенъ вознепщyетсz. Сі‰ бо зеведeй ўгот0ва: сeй бо скудeль носsй воды2, ћкоже вели1кій глаг0летъ ґfанaсій, ѓще и4ніи и4накw њ сeмъ рёша. Пот0мъ же ў§нкHмъ совершє1ннэйшаz показyz, и3 є4же по нaмъ пaсхи тaинство предаeтъ на г0рницэ, ўжE нашeдшей н0щи. Вeчери бо, глаг0летъ, бhвшей, возлежE со двэманaдесzть. Зри1 же, ћкw не сіE бsше зак0ннаz пaсха, вeчерz бо и3 возлежaніе, и3 хлёбъ, и3 водA: тaмw же вс‰ печє1на nгнeмъ, и3 безкв†сна. Прeжде же начaтіz є4же вечерsти, (си1це бо глаг0летъ б9eственный златоyстъ) t вeчери востаeтъ, и3 полагaетъ ни1зу ри6зы, и3 в0ду во ўмывaльницу вливaетъ сaмъ самодёйствуzй вс‰, вкyпэ ќбw їyду ўсрамлsz, вкyпэ же и3 други6мъ ў§нкHмъ воспоминaz, є4же старёйшинства не и3скaти. Ћкоже и3 по ўмовeніи наказyетъ, глаг0лz: хотsй бhти пeрвый, да бyдетъ всёхъ послёдній, самого2 себE положи1въ во ўказaніе. Kвлsетсz же, ћкw прeжде всёхъ їyду ўмы2 хrт0съ, безстyднэ предсёдша: послэди1 же къ петрY прих0дитъ: сeй же тeпльшій и3нhхъ сhй, ў§телю возбранsетъ, и3 њставлsетъ пaки ѕёльнэе. Ўмhвъ ќбw и4хъ н0ги, и3 возвышeніе преслaвное смирeніемъ показaвъ, взeмъ ри6зы пaки, и3 возлeгъ, наказyетъ и5хъ люби1ти дрyгъ дрyга, и3 старёйшинства не и3скaти. Kдyщымъ же и5мъ, и3 њ предaтельствэ вв0дитъ начaло. Мzтyщымсz же њ словеси2 ўченикHмъ, глаг0летъ ї}съ їwaнну є3ди1ному тaйнw: є3мyже ѓзъ њмочи1въ хлёбъ подaмъ, т0й є4сть предаsй мS. Ѓще бо бы2 вёдалъ пeтръ сл0во, ѓки сhй и3нhхъ тeпльшій, їyду ўби1лъ бы бsше. И# пaки: њмочи1вый со мн0ю въ соли1ло рyку: ћкоже nбоS бhша. Тaже мaлw что2 њстaвль, взeмъ хлёбъ, глаг0летъ: пріими1те, kди1те, и3 чaшу под0бнэ: пjйте t неS вси2, рeкъ, сіS є4сть кр0вь моS н0вагw завёта, сіE твори1те въ моE воспоминaніе. Nбaче и3 сaмъ сіE творS, kдsше и3 піsше съ ни1ми. Зри1 же, ћкw хлёбъ глаг0летъ тёло своE, ґ не њпрэсн0къ: да постыдsтсz u5бо и5же жeртвэ њпрэсн0къ приносsщіи. По хлёбэ же вни1де во їyду сатанA: и3скушazй бо є3го2 прeжде, нhнэ всеконeчнw въ него2 всели1сz. И# и3зшeдъ, глаг0летъ: сложeніе положи2 ґрхіерeємъ, да предaстъ є3го2 и5мъ на три1десzти срeбреницэхъ. Ўченицh же по вeчери и3зыд0ша на г0ру є3леHнскую, въ нёкое село2, глаг0лемое геfсімани2. По мн0зэ же глаг0летъ и5мъ ї}съ: вы2 вси2 соблазнитeсz њ мнЁ въ нощи2 сeй. Пeтръ же речE: ѓще и3 вси2, ѓзъ не tвeргусz тебE: бsше же п0здэ, си1рэчь глубокон0щіе. Џнъ же глаг0ла: прeжде дaже не возгласи1тъ пётель двaщи, tвeржешисz менE три1жды, є4же и3 бhсть. Боsзнію безмёрною петрY ћту бhвшу: бGу немощн0е показyющу є3стествA, и3 кyпнw понeже вселeнную є3мY вручи2, да t своегw2 є3стествA ўдобоводи1тельное разумёвъ, млcтивенъ бyдетъ къ согрэшaющымъ: nбaче трикрaтное петр0во tвержeніе, всёхъ человёкwвъ грёхъ къ бGу и3з8wбразовaше. Пeрвое, зaповэдь ю4же преступи2 ґдaмъ. Втор0е, пи1саннагw зак0на преступлeніе. Трeтіе же, сaмое воплощeніе сл0ва: є4же пaки послэди2 сп7съ трегyбымъ покаsніемъ и3сцэли2: за є4же, пeтре, лю1биши ли мS, три1жды и3зрещи2. По си1хъ же глаг0летъ ў§нкHмъ, (человёческое показyz, ћкw страшнA всBмъ смeрть) приск0рбна є4сть душA моS дaже до смeрти. И# прешeдъ ћкw кaмене вержeніе, помоли1сz трикрaты, рeкъ: џ§е м0й, ѓще не возм0жетъ чaша сіS прейти2 t менE, ѓще ю5 не пію2: да бyдетъ в0лz твоS. И# пaки: џ§е, ѓще м0щно, да ми1мw и4детъ t менE чaша сіS; Кyпнw ќбw ћкw чlвёкъ сіE глаг0лz, кyпнw же и3 діaвола преходS хи1тростнw: ћкw да непщyz и3 џнаго человёка бhти, за є4же нeгли боsтисz, смeрти рaди крeстныz не пресэчeтъ тaинства. Возврaщьсz же и3 њбрётъ ў§нки2 сн0мъ погружeны, къ петрY њбращaетсz, си1це глаг0лz: ни є3ди1нагw ли часA возмог0сте побдёти со мн0ю; си1рэчь, ты2 глаг0лzй дaже и3 до смeрти подвизaтисz, си1це с0нствуеши съ пр0чими. Пришeдъ же њб8 џнъ п0лъ пот0ка кeдрскагw, и3дёже бЁ вертогрaдъ водвори1сz тaмw со ўченики2 свои1ми. Чaстw же тaмw приходи1ти nбhчай и3мёzше. Тёмъ и3 їyда вёдzше мёсто: и4же нёкихъ t вHинъ взeмъ, и3 нар0ду послёдующу, пріи1де на ї}са, дaвъ и5мъ лобзaніz знaменіе. Сіe же речE, занeже мн0гажды ўдержaнъ бhвъ, неsвленъ t среды2 и4хъ прохождaше: ћкоже и3 здЁ сaмъ хrт0съ прeжде и3сх0дитъ къ ни6мъ глаг0лz: кого2 и4щете; nни1 же є3гw2 и3 є3щE не познавaху, не бо2 н0щь претыкaніz бsше, свэти6ла бо бёша, глаг0летъ, и3 свэщы2 горsщz, и3 стрaхомъ пaдше tлучи1шасz, и3 пaки пришeдшымъ сaмъ tвэщавaше. Їyдэ же сотв0ршу сложeніе, хrт0съ глаг0летъ: дрyже, на нeмже є3си2, си1рэчь, на нeже пришeлъ є3си2 їyдо, бlговрeменно є4сть. И# пaки глаг0летъ: ћкw на разб0йника ли и3зыд0сте со nрyжіемъ и3 древесы2 ћти мS; Въ нощи1 же пріид0ша, да не нёкаz молвA t нар0да бyдетъ. ТогдA тeплэйшій пeтръ и3звлeкъ н0жъ, t вeчери бо бsху къ сицевы6мъ ўгот0влени, ґрхіерeева рабA мaлха и4менемъ порази1въ, десн0е ќхо tсэчE. Вёдzше же ї}съ, ћкw ґрхіерeє рекyтъ: не д0брэ зак0нъ слhшаше и3 ўчaше: возбранsетъ ќбw петрY хrт0съ, ћкw не добро2 є4сть послyшнику сyщу д¦0внагw мyжа, мечA ўпотреблsти: мaлхово же ќхо и3сцэлsетъ. Е$мше же ќбw ї}са, свsзана прив0дzтъ на дв0ръ ґрхіерeа ѓнны, и4же бЁ тeсть каіaфы: тaмw бо бsху вси2с0брани на хrтA гласsщіи, фарісeє и3 кни1жницы. ЗдЁ ±же на петрA t nтрокови1цы, tвержeніе є3гw2 бывaетъ, и3 н0щи посредЁ и3жди1вшейсz, пётель возгласи2 трeтіе: џнъ же помzнyвъ восплaкасz г0рькw. И# врeмени ўжE ко ќтру пришeдшу, t ѓнны ко ґрхіерeю каіaфэ хrтA прив0дzтъ, и3дёже и3 њплевaніе пріsтъ, и3 лжесвидётели воззвaни бhша: и3 њзарsющу дню2 къ пілaту є3го2 посылaетъ каіaфа. Привeдшіи же є3го2, глаг0летъ, не внид0ша въ претHръ, да не њсквернsтсz, но да kдsтъ пaсху. Собирaютсz ќбw, ћкw беззак0ннw нeгли ґрхіерeи и3 фарісeи тогдA содёzша преложи1вше пaсху, ћкоже глаг0летъ б9eственный златоyстъ: въ н0щь бо џну подобaше и5мъ тyю ћсти, но хrт0ва рaди ўбjйства преложи1ша. Ґ ћкw тогдA д0лжно бsше и5мъ ћсти ю5, kви2 хrт0съ, прeжде вeчерю н0щію kдhй, тaже тайнонаучи1въ совершє1ннымъ: и3ли2 ћкw въ зак0нномъ w4бразэ подобaше, ћкоже речeно бhсть, и3 и4стинэ бhти: їwaннъ бо прeжде прaздника глаг0летъ пaсхи. Си1хъ рaди всёхъ бhвшихъ въ четверт0къ, и3 н0щь є3гw2 тогдaшную и3 мы2 прaзднуемъ, поминaніе стрaшныхъ и3 неизречeнныхъ дёлъ џныхъ и3 дэsній со стрaхомъ творsще. Неизречeннымъ твои1мъ бlгоутр0біемъ хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ, ґми1нь.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Џтроцы въ вавmлHнэ пeщнагw плaмене не ўбоsшасz, но посредЁ плaмене ввeржени, њрошaеми поsху: бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ.

Помавaz глав0ю їyда ѕл†z предзрёвъ подви1же, бlговрeменіе и3скjй предaти судію2 на њсуждeніе, и4же всёхъ є4сть гDь и3 бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Вaмъ хrт0съ другHмъ вопіsше: є3ди1нъ предaстъ мS, весeліz забhвше, ск0рбію и3 стрaхомъ њдержи1ми бsху: кто2 сeй, скажи2, глаг0люще, б9е nтє1цъ нaшихъ;

И$же со мн0ю рyку свою2 въ соли1ло вложи1тъ дeрзостію, томY nбaче добро2 бы вратA житіS пройти2 никогдaже: сего2, и4же бЁ предaтель, kвлsше бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: За зак0ны nтeчєскіz бlжeнніи въ вавmлHнэ ю4нwши предбёдствующе, царю1ющагw њплевaша повелёніе безyмное, и3 совокyплени и4мже не свари1шасz nгнeмъ, держaвствующему дост0йную воспэвaху пёснь: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Соoбёдницы бlжeнніи, въ сіHнэ сл0вомъ претерпёвше ґпcли послёдоваху пaстырю, ћкw ѓгнцы, и3 совокyплени, є3гHже не разлучи1шасz хrтA, б9eственнымъ сл0вомъ питaеми, бlгодaрственнw вопіsху: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Зак0нныz дрyжбы ѕлоимени1тый їскаріHтъ в0лею забhвъ, ±же н0зэ ўмы2, ўгот0ви на предaніе: и3 тв0й kдhй хлёбъ, тёло б9eственное, воздви1же к0въ на тS хrтE, и3 вопи1ти не разумЁ: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Пріимaше рэши1тельное грэхA тёло безс0вэстный, и3 кр0вь и3зливaемую за мjръ б9eственную, но не стыдsшесz піS, ю4же продаsше на цэнЁ, њ ѕл0бэ же не негодовA, и3 вопи1ти не разумЁ: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Стрaнствіz вLчнz, и3 безсмeртныz трапeзы на г0рнэмъ мёстэ, выс0кими ўмы2, вёрніи пріиди1те наслади1мсz, возшeдша сл0ва, t сл0ва научи1вшесz, є3г0же величaемъ.

И#ди1те, ў§нкHмъ сл0во речE, пaсху на г0рничномъ мёстэ, є4юже ќмъ ўтверждaетсz, и3 сію2 тайноводи1тельнw ўгот0вите, безквaснымъ и4стиннымъ сл0вомъ, твeрдое же бlгодaти величaйте.

Содётельницу nц7ъ прeжде вBкъ премyдрость раждaетъ мS, начaтокъ путeй, въ дэлA создA нhнэ тaйнw совершaємаz: сл0во бо несоздaнное сhй є3стеств0мъ, глaсы присвоsюсz, є3г0же нhнэ пріsхъ.

Ћкw человёкъ сhй существ0мъ, не мечтaніемъ, си1це бGъ нрaвомъ воздаsніz, є3стество2 соедини1вшеесz мнЁ. ХrтA є3ди1наго тёмъ мS знaйте, t ни1хже, въ ни1хже, ±же є4смь, сп7сaюща.

Е#xапостілaрій:.

Черт0гъ тв0й ви1жду сп7се м0й, ўкрашeнный, и3 nдeжды не и4мамъ да вни1ду в0нь: просвэти2 њдэsніе души2 моеS свэтодaвче, и3 сп7си1 мz. Три1жды.

На хвали1техъ постaвимъ стіхи2 д7, и3 поeмъ стіхи6ры самоглaсны, глaсъ в7:

Стекaетсz пр0чее соб0рище їудeйское, да содётелz и3 зижди1телz всsческихъ пілaту предaстъ: q беззак0нныхъ, q невёрныхъ! Ћкw грzдyщаго суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, на сyдъ гот0вzтъ: и3сцэлsющаго стрaсти, ко стrтeмъ ўготовлsютъ. ГDи долготерпэли1ве, вeліz твоS млcть, слaва тебЁ.

Їyда беззак0нный, гDи, њмочи1вый на вeчери рyку въ соли1лэ съ тоб0ю, прострE къ беззакHннымъ рyцэ пріsти срeбреники, и3 мЂра ўмhсливый цёну, тебE безцённаго не ўбоsсz продaти: н0зэ прострhй во є4же ўмhти, вLку њблобызA льсти1внw, во є4же предaти беззакHннымъ: ли1ка же ґпcльскагw tвeргсz, и3 три1десzть повeргъ срeбреники, твоегw2 триднeвнагw воскrніz не вёдэ, и4мже поми1луй нaсъ.

Їyда предaтель льсти1въ сhй, льсти1внымъ лобзaніемъ предадE сп7са гDа, и3 вLку всёхъ, ћкw рабA продадE їудewмъ: ћкw nвчA на заколeніе, тaкw послёдоваше ѓгнецъ б9ій, сн7ъ џ§ій, є3ди1нъ многомлcтивый.

Їyда рaбъ и3 льстeцъ, ўчени1къ и3 навётникъ, дрyгъ и3 діaволъ t дёлъ kви1сz: послёдоваше бо ў§тлю, и3 на него2 поучaшесz предaнію, глаг0лаше въ себЁ: предaмъ того2, и3 пріwбрsщу собр†ннаz и3мBніz и3скaше же и3 мЂру пр0дану бhти, и3 ї}са лeстію ћти. TдадE цэловaніе, предадE хrтA: и3 ћкw nвчA на заколeніе, си1це послёдоваше є3ди1нъ бlгоутр0бный и3 чlвэколю1бецъ.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже:

Е#г0же проповёда ѓгнца и3сaіа, грzдeтъ на заколeніе в0льное, и3 плещи2 даeтъ на р†ны, лани6ты на заушє1ніz, лицa же не tврати2 t срамоты2 заплевaній, смeртію же без8wбрaзною њсуждaетсz. Вс‰ безгрёшный в0лею пріeмлетъ, да всBмъ дaруетъ и3з8 мeртвыхъ воскrніе.

На стіх0внэ стіхи6ры самоглaсны, глaсъ }:

Днeсь є4же на хrтA лукaвое собрaсz соб0рище, и3 на него2 тщє1тнаz совётоваше, предaти пілaту на смeрть непови1ннаго. Днeсь и3мёніемъ ўдавлeніе їyда себЁ њблагaетъ, и3 лишaетсz nбою1ду жи1зни приврeменныz и3 б9eственныz. Днeсь каіaфа нев0лею прор0чествуетъ: ќне, глаг0лz, є3ди1ному ўмрeти за лю1ди. Пріи1де бо за грэхи2 нaшz пострадaти, да нaсъ свободи1тъ t раб0ты врaжіz, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Стjхъ: Kдhй хлёбы мо‰, возвели1чи на мS запинaніе.

Днeсь їyда нищелю1біz сокрывaетъ лицE, и3 лихои1мства tкрывaетъ зрaкъ: не ктомY њ ни1щихъ печeтсz, не ктомY мЂро продаeтъ грёшныz, но нбcное мЂро, и3 t негw2 ўсвоsетъ срeбренники. Течeтъ ко їудewмъ, глаг0летъ беззакHннымъ: чт0 ми х0щете дaти, и3 ѓзъ вaмъ предaмъ є3го2; q сребролю1біz предaтелz! Ўдобопродaтельную твори1тъ кyплю, къ в0лэ купyющихъ, непродаeмагw кyплю твори1тъ, не скyпъ kвлsетсz къ цэнЁ, но ћкw рабA бэжaщаго продаeтъ: nбhчай бо крaдущымъ метaти честн†z. Нhнэ же повeрже с™†z псHмъ ўчени1къ, бэсовaніе бо сребролю1біz, на своего2 вLку неи1стовитисz сотвори2 є3го2. Е#гHже и3скушeніz бэжи1мъ, зовyще: долготерпэли1ве гDи, слaва тебЁ.

Стjхъ: И#схождaше в0нъ, и3 глаг0лаше вкyпэ.

Нрaвъ тв0й льсти2 и3сполнsетсz, беззак0нный їyдо: недyгуz бо сребролю1біемъ, пріwбрёлъ є3си2 человэконенавидёніе. Ѓще бо богaтство люби1лъ є3си2, почто2 ко ўчaщему њ нищетЁ пришeлъ є3си2; ѓще же и3 люби1лъ є3си2, вскyю пр0далъ є3си2 безцённаго, предaвъ на ўбіeніе; ўжасни1сz с0лнце, возстени2 землE, и3 дви1жащисz возопjй: неѕл0биве гDи слaва тебЁ.

Стjхъ: Сл0во законопрестyпное возложи1ша на мS.

Да никт0же, q вёрніи, вLчніz вeчери тайноненаучeнъ, никт0же tню1дъ ћкw їyда льсти1внw да пристyпитъ къ трапeзэ: џнъ бо ўкрyхъ пріeмъ, на хлёба ўклони1сz. W$бразомъ ќбw сhй ўчени1къ, вeщію же сhй ўбjйца. Со їудє1и ќбw веселsсz, со ґпcлы же водворszсz: ненави1дz лобызaше, лобызaz же продавaше и3скупи1вшаго нaсъ клsтвы, бGа и3 сп7са дyшъ нaшихъ.

Слaва, глaсъ т0йже:

Нрaвъ тв0й льсти2:

И# нhнэ, глaсъ є7:

Тайнов0дствуz тво‰ гDи ўченики2, ўчи1лъ є3си2 глаг0лz: q дрyзи, зри1те, да никjйже стрaхъ вaсъ разлучи1тъ t менE: ѓще бо и3 страждY, но за мjръ. Не блазни1тесz u5бо њ мнЁ: не пріид0хъ бо, да послyжатъ ми2, но послужи1ти, и3 положи1ти дyшу мою2 и3збавлeніе за мjръ. Ѓще ќбw вы2 дрyзи мои2 є3стE, менE подражaйте: хотsй пeрвый бhти, да бyдетъ послёдній, владhка ћкw служи1тель. Пребyдите во мнЁ, да гр0здъ принесетE: ѓзъ бо є4смь лозA жив0тнаz.

Бlго є4сть и3сповёдатисz гDви:

Совокуплsемъ и3 чaсъ пeрвый, въ нeмже глаг0лемъ и3 тропaрь прbр0чества, глaсъ G:

Заушeнный за р0дъ человёческій, и3 не прогнёвавыйсz свободи2 t и3стлёніz жив0тъ нaшъ гDи, и3 сп7си2 нaсъ.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

Прокjменъ, глaсъ №:

Да разумёютъ kзhцы, ћкw и4мz тебЁ гDь.

Стjхъ: Б9е, кто2 ўпод0битсz тебЁ;

Прbр0чества їеремjина чтeніе. (ГлавA №i, ст. }i-к7г: главA в7i, ст. №-є7i.)

ГDи, скажи1 ми, и3 ўразумёю: тогдA ви1дэхъ начин†ніz и4хъ. Ѓзъ же ћкw ѓгнz неѕл0бивое вед0мое на заколeніе не разумёхъ, ћкw на мS помhслиша п0мыслъ лукaвый, глаг0люще: пріиди1те и3 вложи1мъ дрeво въ хлёбъ є3гw2, и3 и3стреби1мъ є3го2 t земли2 живyщихъ, и3 и4мz є3гw2 да не помzнeтсz ктомY. ГDь саваHfъ, судsй прaведнw, и3спытyzй сердцA и3 ўтрHбы, да ви1жду мщeніе твоE на ни1хъ, ћкw къ тебЁ tкрhхъ њправдaніе моE. Сегw2 рaди сі‰ глаг0летъ гDь на мyжы ґнаfHfски и4щущыz души2 моеS, глаг0лющыz: да не прор0чествуеши њ и4мени гDни: ѓще ли же ни2, ќмреши въ рукaхъ нaшихъ. Сегw2 рaди сі‰ глаг0летъ гDь си1лъ: сE ѓзъ посэщY на ни1хъ: ю4нwши и4хъ мечeмъ ќмрутъ, и3 сhнове и4хъ и3 дщє1ри и4хъ скончaютсz глaдомъ: И# њстaнка не бyдетъ t ни1хъ, наведy бо ѕл†z на живyщыz во ґнаfHfэ, въ лёто посэщeніz и4хъ. Прaведенъ є3си2 гDи, ћкw tвэщaю къ тебЁ, nбaче судьбы6 возглаг0лю къ тебЁ: что2 ћкw пyть нечести1выхъ спёетсz; ўгобзи1шасz вси2 творsщіи беззакHніz; Насади1лъ є3си2 и5хъ, и3 ўкорени1шасz: ч†да сотвори1ша, и3 сотвори1ша пл0дъ: бли1зъ є3си2 ты2 ќстъ и4хъ, далeче же t ўтр0бъ и4хъ. И# ты2, гDи, разумёеши мS, ви1дэлъ мS є3си2, и3 и3скуси1лъ є3си2 сeрдце моE пред8 тоб0ю, собери2 и5хъ ћкw џвцы на заколeніе, и3 њчи1сти и5хъ въ дeнь заколeніz и4хъ. Док0лэ плaкати и4мать землS, и3 травA вс‰ сeльнаz и4зсхнетъ t ѕл0бы живyщихъ на нeй; погиб0ша ск0ти и3 пти6цы, ћкw рек0ша: не ќзритъ бGъ путeй нaшихъ. Н0зи твои2 текyтъ, и3 разслаблsютъ тS. И#ди1те, собери1те вс‰ ѕвёри сє1льныz, и3 да пріи1дутъ снёсти є5. Пaстыріе мн0зи растли1ша віногрaдъ м0й, њскверни1ша чaсть мою2, дaша чaсть желaемую мою2 въ пустhню непрох0дную. Положи1ша въ потреблeніе пaгубы. Ћкw сі‰ глаг0летъ гDь њ всёхъ сосэдёхъ лукaвыхъ, прикасaющихсz наслёдію моемY, є4же раздэли1хъ лю1демъ мои6мъ ї}лю: сE ѓзъ и3ст0ргну и5хъ t земли2 и4хъ, и3 д0мъ їyдинъ и3звeргну t среды2 и4хъ. И# бyдетъ є3гдA и3ст0ргну и5хъ, њбращyсz и3 поми1лую и5хъ, и3 вселю2 и5хъ, ког0ждо въ достоsніе своE, и3 ког0ждо въ зeмлю свою2.

Прокjменъ, глaсъ }:

Помоли1тесz и3 воздади1те гDви бGу нaшему.

Стjхъ: Вёдомъ во їудeи бGъ, во ї}ли вeліе и4мz є3гw2.

Подобaетъ вёдати, ћкw літjи за ўпок0й въ притв0рэ не бывaетъ до недёли fwмины2.

Пр0чіz же часы2 пою1тсz триpaлмны, пр0стw.

Во с™hй и3 вели1кій четверт0къ вeчера, во свэти1льничное, клeплетъ во } чaсъ, и3 бlгослови1вшу ґрхіерeю, и3ли2 сщ7eннику, начинaемъ вечeрню:

Пріиди1те поклони1мсz:

И# предначинaтельный pал0мъ. Бывaетъ є3ктеніA t сщ7eнника. Тaже, ГDи воззвaхъ, на глaсъ в7, поставлsемъ стіхHвъ ‹. Сщ7eнникъ же и3змэнszй сщ7eнническую nдeжду, и3сх0дитъ, и3 кади1тъ, и3 по є4же возврати1тисz, твори1тъ проскомjдію. Мh же поeмъ стіхи6ры самоглaсны днE, глaсъ в7, повторsюще |.

Стекaетсz пр0чее соб0рище їудeйское, да содётелz и3 зижди1телz всsческихъ пілaту предaстъ. Q беззак0нныхъ, q невёрныхъ! Ћкw грzдyщаго суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, на сyдъ гот0вzтъ: и3сцэлsющаго стр†сти, ко стrтeмъ ўготовлsютъ: гDи долготерпэли1ве, вeліz твоS млcть, слaва тебЁ.

Їyда беззак0нный, њмочи1вый на вeчери рyку въ соли1лэ съ тоб0ю, прострE къ беззакHннымъ рyцэ пріsти срeбреники: и3 мЂра ўмhсливый цёну, тебE безцённаго не ўбоsсz продaти: н0зэ прострhй, во є4же ўмhти: вLку њблобызA льсти1внw, во є4же предaти беззакHннымъ: ли1ка же ґпcльскагw tвeргсz, и3 три1десzть повeргъ срeбреники, твоегw2 триднeвнагw воскrніz не вёдэ, и4мже поми1луй нaсъ.

Їyда предaтель льсти1въ сhй, льсти1внымъ лобзaніемъ предадE сп7са гDа, и3 вLку всёхъ, ћкw рабA продадE їудewмъ: ћкw nвчA на заколeніе, тaкw послёдоваше, ѓгнецъ б9ій, сн7ъ џ§ій, є3ди1нъ многомлcтивый.

Їyда рaбъ и3 льстeцъ, ўчени1къ и3 навётникъ, дрyгъ и3 діaволъ, t дёлъ kви1сz: послёдоваше бо ўчи1телю, и3 на него2 поучaшесz предaнію, глаг0лаше въ себЁ: предaмъ того2, и3 пріwбрsщу сHбраннаz и3мBніz: и3скaше же и3 мЂру пр0дану бhти, и3 ї}са лeстію ћти, tдадE цэловaніе, предадE хrтA. И# ћкw nвчA на заколeніе, си1це послёдоваше ѓгнецъ б9ій, є3ди1нъ бlгоутр0бный и3 чlвэколю1бецъ.

Е#г0же проповёда ѓгнца и3сaіа, грzдeтъ на заколeніе в0льное, и3 плещи6 даeтъ на р†ны, лани6ты на заушє1ніz, лицa же не tврати2 t срамоты2 заплевaній, смeртію же без8wбрaзною њсуждaетсz: вс‰ безгрёшный в0лею пріeмлетъ, да всBмъ дaруетъ и3з8 мeртвыхъ воскrніе.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7:

Рождeніе є3хjднwвъ вои1стинну їyда, ћдшихъ мaнну въ пустhни, и3 р0пщущихъ на питaтелz: є3щe бо брaшну сyщу во ўстёхъ и4хъ, клеветaху на бGа небlгодaрніи: и3 сeй ѕлочести1вый нбcный хлёбъ во ўстёхъ носsй, на сп7са предaтельство содёла. Q нрaва несhтнагw, и3 дeрзости безчеловёчныz! Питaющаго продаeтъ, и3 є3г0же люблsше вLку, предаsше на смeрть: вои1стинну џнэхъ сhнъ беззак0нный, и3 съ ни1ми пaгубу наслёдова. Но пощади2 гDи, дyшы нaшz t таковaгw безчеловёчества, є3ди1не въ долготерпёніи неизречeнный.

Вх0дъ со є3ђліемъ.

Свёте ти1хій:

Прокjменъ, глaсъ №:

И#зми1 мz гDи, t человёка лукaва, t мyжа непрaведна и3збaви мS.

Стjхъ: И$же помhслиша непрaвду въ сeрдцэ вeсь дeнь.

И#сх0да чтeніе. (ГлавA f7i, ст. ‹-f7i.)

РечE гDь мwmсeю: сошeдъ засвидётельствуй лю1демъ, и3 њчи1сти | днeсь и3 ќтрэ: и3 да и3сперyтъ ри6зы. И# да бyдутъ гот0вы въ дeнь трeтій: въ трeтій бо дeнь сни1детъ гDь на г0ру сінaйскую, пред8 всёми людьми2. И# ўстр0иши лю1ди џкрестъ, глаг0лz: внемли1те себЁ не восходи1ти на г0ру, и3 ничи1мже коснyтисz є3S: всsкъ прикоснyвыйсz горЁ, смeртію ќмретъ. Не к0снетсz є4й рукA, кaменіемъ бо побіeтсz, и3ли2 стрэл0ю ўстрэли1тсz, ѓще ск0тъ, ѓще человёкъ, не бyдетъ жи1въ: є3гдa же глaси и3 трубы6 и3 џблакъ tи1детъ t горы2, сjи взhдутъ на г0ру. Сни1де же мwmсeй съ горы2 къ лю1демъ, и3 њс™и2 |: и3 и3спрaша ри6зы сво‰. И# речE лю1демъ: бyдите гот0ви, три2 дни6 не входи1те къ женaмъ. Бhсть же въ трeтій дeнь бhвшу ко ќтру, и3 бhша глaси и3м0лніz, и3 џблакъ мрaченъ на горЁ сінaйстэй, глaсъ трyбный глашaше ѕэлw2: и3 ўбоsшасz вси2 лю1діе и5же въ полцЁ. И#зведe же мwmсeй лю1ди во срётеніе бGу и3з8 полкA, и3 стaша под8 гор0ю. Горa же сінaйскаz дымsшесz всS, схождeніz рaди б9іz на ню2 во nгни2: и3 восхождaше дhмъ, ћкw дhмъ пeщный: и3 ўжас0шасz вси2 лю1діе ѕэлw2. Бhша же глaси трyбніи происходsще крёпцы ѕэлw2. Мwmсeй глаг0лаше, бGъ же tвэщавaше є3мY глaсомъ.

Прокjменъ, глaсъ з7:

И#зми1 мz t вр†гъ мои1хъ б9е, и3 t востаю1щихъ на мS и3збaви мS.

Стjхъ: И#збaви мS t дёлающихъ беззак0ніе.

Јwва чтeніе. (ГлавA lи, ст. №-к7г. ГлавA м7в, ст. №-є7.)

РечE гDь јwву сквозЁ бyрю и3 џблаки: Кто2 сeй скрывazй t менE совётъ, содержaй же глаг0лы въ сeрдцэ, менe же ли мни1тсz ўтаи1ти; Препоsши ћкw мyжъ чрeсла тво‰: вопрошy же тS, тh же ми2 tвэщaй. ГдЁ бhлъ є3си2 є3гдA њсновaхъ зeмлю; возвэсти1 ми, ѓще вёси рaзумъ; Кто2 положи2 мBры є3S, ѓще вёси; и3ли2 кто2 наведhй вeрвь на ню2; На чeмже столпи2 є3S ўтверждeни сyть; кт0 же є4сть положи1вый кaмень краеуг0льный на нeй; Е#гдA (сотворeны) бhша ѕвёзды, восхвали1ша мS глaсомъ вeліимъ вси2 ѓгGли мои2. Загради1хъ же м0ре враты2, є3гдA и3зливaшесz и3з8 чрeва м™ре своеS и3сходsщее. Положи1хъ же є3мY џблакъ во њдэsніе, мгл0ю же пови1хъ є5: И# положи1хъ є3мY предёлы, њбложи1въ затв0ры и3 вратA. Рёхъ же є3мY: до сегw2 д0йдеши и3 не прeйдеши, но въ тебЁ сокрушaтсz в0лны тво‰. И#ли2 при тебЁ состaвихъ свётъ ќтренній; денни1ца же вёсть чи1нъ св0й, Ћтисz кри1лъ земли2, tтрzсти2 нечести6выz t неS. И#ли2 ты2 брeніе взeмъ t земли2, создaлъ є3си2 жив0тно, и3 глаг0ливаго сего2 посади1лъ є3си2 на земли2; Tsлъ же ли є3си2 t нечести1выхъ свётъ; мhшцу же г0рдыхъ сокруши1лъ ли є3си2; Пришeлъ же ли є3си2 на и3ст0чники м0рz; въ слэдaхъ же бeздны ходи1лъ ли є3си2; Tверзaютсz же ли тебЁ стрaхомъ вратA смє1ртнаz; врaтницы же ѓдwвы ви1дэвше тS ўбоsшасz ли; Навhклъ же ли є3си2 широты2 поднебeсныz, повёждь u5бо ми2, коли1ка є4сть, Въ к0ей же земли2 вселsетсz свётъ; тьмё же к0е є4сть мёсто; Ѓще u5бо введeши мS въ предёлы и4хъ, ѓще же ли и3 вёси стєзи2 и4хъ; Вёмъ u5бо ћкw тогдA рождeнъ є3си2, числ0 же лётъ твои1хъ мн0го. Пришeлъ же ли є3си2 въ сокрHвища снBжнаz, и3 сокрHвища гр†днаz ви1дэлъ ли є3си2; Подлежaтъ же ли тебЁ въ чaсъ врагHвъ въ дeнь брaней и3 рaти; Tвэщaвъ же јwвъ, речE ко гDу: Вёмъ ћкw вс‰ м0жеши, невозм0жно же тебЁ ничт0же. Кт0 є3сть таsй t тебE совётъ; щадsй же словесA, и3 t тебE мни1тсz ўтаи1ти; кт0 же возвэсти1тъ ми2, и4хже не вёдэхъ, вє1ліz и3 ди6внаz, и4хже не знaхъ; Послyшай же менE гDи, да и3 ѓзъ возглаг0лю: вопрошy же тS, тh же мS научи2. Слyхомъ ќбw ќха слhшахъ тS пeрвэе, нhнэ же џко моE ви1дэ тS.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. (ГлавA }, ст. д7-№i.)

ГDь даeтъ мнЁ љзhкъ научeніz, є4же разумёти, є3гдA подобaетъ рещи2 сл0во: положи1 мz ќтрw ќтрw, приложи1 ми ќхо, є4же слhшати. И# наказaніе гDне tверзaетъ ќшы мои2, ѓзъ же не проти1влюсz, ни противоглаг0лю. Плещы2 мои2 вдaхъ на р†ны, и3 лани6тэ мои2 на заушє1ніz, лицa же моегw2 не tврати1хъ t студA заплевaній. И# гDь гDь пом0щникъ ми2 бhсть: сегw2 рaди не ўсрами1хсz, но положи1хъ лицE своE ѓки твeрдый кaмень, и3 разумёхъ, ћкw не постыждyсz. ЗанE приближaетсz њправдaвый мS: кто2 прsйсz со мн0ю; да сопротивостaнетъ мнЁ кyпнw: и3 кто2 судsйсz со мн0ю: да прибли1житсz ко мнЁ. СE гDь гDь пом0жетъ ми2: кто2 њѕл0битъ мS; сE вси2 вы2, ћкw ри1за њбетшaете, и3 ћкw м0ліе и3з8sстъ вы2. Кто2 въ вaсъ боsйсz гDа; да послyшаетъ глaса џтрока є3гw2: ходsщіи во тьмЁ, и3 нёсть и5мъ свёта, надёйтесz на и4мz гDне, и3 ўтверди1тесz њ бз7э. СE вси2 вы2 џгнь раждизaете, и3 ўкрэплsете плaмень: ходи1те свётомъ nгнS вaшегw, и3 плaменемъ, є3г0же разжег0сте: менE рaди бhша сі‰ вaмъ, въ печaли ќспнете.

Тaже, є3ктеніA мaлаz. Трис™0е.

Прокjменъ ґпcла, глaсъ з7:

Кнsзи лю1дстіи собрaшасz вкyпэ на гDа и3 на хrтA є3гw2.

Стjхъ: Вскyю шатaшасz kзhцы, и3 лю1діе поучи1шасz тщє1тнымъ. Ґп0столъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рм7f. Брaтіе, ѓзъ пріsхъ t гDа: Ґллилyіа, глaсъ ѕ7: Бlжeнъ разумэвazй на ни1ща и3 ўб0га, въ дeнь лю1тъ и3збaвитъ є3го2 гDь.

Стjхъ: Врази2 мои2 рёша мнЁ ѕл†z: когдA ќмретъ и3 поги1бнетъ и4мz є3гw2;

Стjхъ: Kдhй хлёбы мо‰, возвели1чи на мS запинaніе. Е#ђліе t матfeа, зачaло Rз: РечE гDь свои6мъ ў§нкHмъ: вёсте, ћкw по двою2 дню6 пaсха бyдетъ:

И# по чи1ну б9eственнаz літургjа вели1кагw васjліа. Вмёстw же херувjмскіz пёсни поeмъ тропaрь сeй, на глaсъ ѕ7:

Вeчери твоеS тaйныz днeсь, сн7е б9ій, причaстника мS пріими2: не бо2 врагHмъ твои6мъ тaйну повёмъ, ни лобзaніz ти2 дaмъ ћкw їyда, но ћкw разб0йникъ и3сповёдаю тS: помzни1 мz гDи во цrтвіи твоeмъ. Три1жды.

Т0йже и3 причaстенъ, и3 вмёстw, Да и3сп0лнzтсz ўстA н†ша т0йже поeмъ мн0жицею, д0ндеже причастsтсz брaтіz б9eственныхъ т†инъ. По заамвHнной же мlтвэ бывaетъ ўмовeніе, и3 є3гw2 послёдованіе, ћкоже kвлsетъ ўстaвъ. Тaже даeтсz ґнтjдwръ, и3 tпyстъ. На трапeзэ же причащaемсz вінA и3 є3лeа.

У святий і Великий четвер

Повечір’я ж співаємо мале. На ньому співаємо трипіснець преподобного Андрія, Великого четверга.

 

Пісня 4, глас 6

Ірмос: Почув пророк про пришестя Твоє, Господи, і убоявся; бо Ти хочеш від Діви народитися і людям явитися, і промовив: почув слух Твій, і убоявся; слава силі Твоїй, Господи.

Світлиця приготована прийняла Тебе, Творця, з таїнниками, і там пасху закінчив, і там Ти учинив таїнство: бо там посланими нині учениками Твоїми була приготована Тобі Пасха.

Ідіть до такого-то, Всевідець підготовляє апостолів, і блаженний той, хто може вірно прийняти Господа: світлицю серця підготував і вечерю благочестя.

Норов срібролюбця і образ твій наповнений безумством, безглуздий Іудо! Тільки тобі була довірена скринька, але ти не схилявся до милосердя, а закрив своє жорстоке серце, зрадив єдиного Милосердного.

З норовом боговбивць ти поєднався зрадою: одні для вбивства озброюються, він же до сріблолюбства поспішає; тоді удавленню віддав перевагу перед покаянням, і життя позбавився.

Цілування наповнене облесливістю, слово «радуйся» з’єднав зі зброєю, облесливий Іудо: язиком провіщаєш те, що єднає, норовом же подаєш знак до роз’єднання, зрадити бо беззаконним Благодійника облесливо навчився ти.

Цілуєш і зраджуєш, Іудо, цілуєш і не соромишся, з оманою прийшовши; хто, ненавидячи, цілує, триокаянний; хто, люблячи, продає за гроші; цілування викриває твою безсоромність добровільну.

Слава…

Нероздільне єством, незлитне Особами, богословлю Тебе, Троїчне єдине Божество, як єдиноцарственне і співпрестольне; співаю Тобі пісню велику, в вишніх потрійно піснеспівану.

І нині…

Зачаття невимовне, Різдво Твоє надприродне, Богородице; одне — від Духа без сімені, друге ж — таємниче для законів єства як нетлінне і надприродне народження: Бог бо народжений.

Сідальний, глас 4: Споживаючи їжу, Владико, з учениками Твоїми, таємниче відкрив всесвяте Твоє заколення, яким визволяємося від тління, чесно шануючи Твої страждання.

 

Пісня 8

Ірмос: Його ж воїнства небесні славлять, і тремтять перед Ним херувими і серафими; все, що дише, і творіння, оспівуйте, благословляйте і прославляйте по всі віки.

Виконуючи повеління Закону, Ти, Який написав скрижалі Закону на Синаї, спожив пасху древню і прообразну: була ж пасха таємнича і живожертвенна.

Від віку сокровенну премудрість, Христе, таємно відкриваючи, показав Ти всім апостолам, Спасе, на вечері, яку церквам передали богоносні.

Один із вас оманою зрадить Мене, продавши євреям у цю ніч. Це сказавши, Христос засмутив друзів; тоді один по одному, нерозуміючи, засумнівалися.

Смирився ради нас багатий, від вечері встав, прийнявши рушник; Сам підперезався і, схиливши шию, умив Ти ноги учеників і зрадника.

Вища розуміння і неосяжна розумом висота Твоя, Ісусе; хто не здивується! Ти до тлінності спустився, Сотворителю всього, умиваючи ноги, витираючи ж їх рушником.

Ученик, якого любив Господь, припав до грудей і сказав Йому: хто видасть Тебе? Христос же до нього: той, хто вкладе нині руку в миску.

Ученик, що прийняв хліб, після цього відійшов зраді навчатися; йде до юдеїв і говорить беззаконникам: що мені хочете дати, і я видам Його вам.

Благословимо Отця, і Сина, і Святого Духа, Господа.

Єдиного Бога єством шаную, Три іпостасі оспівую незаперечно, відмінні, але не різні; тому що Божество єдине, у Трьох Лицях, бо Отець, і Син, і Божественний Дух.

І нині…

Богородичний: Позбав нас, Ісусе Спасе наш, від омани лукавого й напастей; прийми Богородицю, Яка молиться безперестанно, бо Вона Мати, і може Тебе ублагати.

Хвалимо, благословляємо…

І знову ірмос: Його ж воїнства небесні… і поклін.

 

Пісня 9

Ірмос: Безсіменного зачаття Різдво невимовне, Матері безмужної нетлінний плід: Боже бо народження оновлює єство, тому Тебе, всі роди, як Богоневісну Матір православно величаємо.

Велике таїнство Твого втілення, коли Ти возлежав з учениками Твоїми на вечері, Чоловіколюбче, відкрив, сказавши: споживайте хліб життя вірою; пийте й кров, яка пролилася з проколотого Божественного ребра.

Образом небесним стала світлиця, де Христос звершив пасху: вечеря безкровна, і словесна служба, трапеза ж там довершених таїн, духовний жертовник.

Христос, Пасха велика і всечесна, спожитий був як хліб, заколений був як агнець; Він принісся як жертва за нас. Його Тіла побожно і Його крові всі таємно причастімося.

Хліб благословив, будучи Хлібом небесним, подякувавши Отцю; прийняв чашу і дав ученикам — прийміть, споживайте, взиваючи: це є Тіло Моє, і Кров нетлінна життя.

Амінь, говорить апостолам Христос-Істина, з цього часу не буду пити пиття з винограду, народженого лозою, доки не питиму його новим, у славі Отця Мого, з вами, спадкоємцями Моїми.

Продаєш за тридцять срібників Господа і не думаєш, беззаконний Іудо, про таїнство вечері або про чесне омовення ніг. О, як ти послизнувся в падінні, прийшовши до кінця життя, поцілувавши удавлення.

Руки простягнув, якими ти прийняв хліб нетління, щоб прийняти срібники, підставляючи для цілування оманливого уста, якими прийняв Тіло і Кров Христову; але горе тобі, як сказав Христос.

Христос встановив мир, небесний і Божественний хліб; прийдіть же, христолюбці, тлінними устами, чистими ж серцями, приймімо істинно принесену в жертву пасху, яка в нас священнодіється.

Слава…

Отця прославмо, Сина превознесімо, Божественному Духу вірно поклонімося, Тройці нероздільній, Єдиниці єством: як Світлу і Світлам, Життю і Життям, що оживляє і просвічує кінці.

І нині…

Богородичний: Чертог небесний і Невіста Приснодіва, Ти єдина, Яка носила Бога, народивши Його незбагненно, з Тебе втіленого; тому Тебе всі роди як Богоневісну Матір православно величають.

І знову ірмос: Безсіменного зачаття…

Після малого повечір’я за звичаєм відпуст, і три поклони рівні і повільні. Після закінчення молитви предстоятелем усі розходяться по своїх келіях. Нехай же буде відомо, що з цього святого дня полуношниця не співається в церкві до Фоминого тижня.

На утрені

Параеклисіарх дзвонить о 7-й годині ранку, після того, як ми зібралися в церкві.

Священик починає: Благословен Бог наш..

Далі початок звичайний. Після Шестипсалмія співаємо Алилуя на глас 8, замість Бог Господь… (тричі) і тропар: Коли славні ученики… (тричі). Під час цього співу священик одягає чорні ризи, відкриває Царські врата і кадить вівтар і весь храм.

Коли славні ученики умиванням ніг на вечері просвіщалися, тоді Юда злочестивий недугою грошолюбства засліплювався і беззаконним суддям Тебе, Праведного Суддю, продає. Глянь, скарбів ревнителю, на того, що через них повісився. Тікай від тієї ненаситної душі, що на Вчителя так наважилася. Милосердний до всіх, Господи, слава Тобі.

Після тропаря священик виголошує: І щоб сподобитися нам… і читає Євангеліє від Луки (22, 1-39), зачало 108. Співці співають Слава Тобі, Господи… страсним наспівом. Після Євангелія читається псалом 50 і потім — Канон преподобного Косьми, глас 6. Ірмоси по двічі, тропарі ж на 6. Молитви: Спаси, Боже, людей Твоїх… не виголошуємо.

 

Пісня 1

Ірмос: Жезлом розсікається море Червоне, і хвиленаситна висушується морська глибина; для неозброєних вона прохідною стала, а для озброєних — могилою. Пісня ж божественна співається: славно прославився Христос Бог наш.

Приспів: Слава Тобі, Боже наш. слава Тобі.

Начало всього і подателька життя — безмежна Божа Премудрість — створила храм для Себе у Пречистій неневісній Матері; у храмі бо тілесно оселившись, славно прославився Христос Бог наш.

Ведучи до пізнання таїни друзів Своїх, Божа Премудрість спасенну трапезу для душ готує і чашу безсмертя вірним подає: приступімо побожно і заспіваймо: славно прославився Христос Бог наш.

Почуймо, всі вірні, несотворенну і вічносущу Божу Премудрість, що високою проповіддю всіх призиває, виголошуючи: споживіть і пізнайте — Я є Христос; і заспівайте: славно прославився Христос Бог наш.

В кінці обидва кліроси співають разом ірмос.

 

Пісня 3

Ірмос: Господь усіх і Сотворитель Бог, зубожівши, створене з Собою з’єднав, безстрасний і, як Агнець, Сам Себе в жертву приніс, щоб з волі Своєї вмерти за всіх. Споживайте, — виголошує, — Тіло Моє і вірою зміцнюйтесь.

Спасенною для всього роду людського чашею радости, напоїв Ти, Милосердний, учеників Своїх, наповнивши її, і Сам Себе священнодієш, виголошуючи: пийте кров Мою і вірою укріпляйтеся.

Безумний муж, що був серед вас, зрадником став, — предрік Ти ученикам Своїм, незлобливий; не розуміє він цього і, як безумний, не може зрозуміти, а ви зі Мною будьте і вірою утвердіться.

Сідальний, глас 1: Сотворитель озер, джерел і морів, навчаючи нас смирення особливого, підперезався рушником і ноги ученикам умив, смирився з великого милосердя і підняв нас із безодні зла, єдиний Чоловіколюбець.

Слава… глас 3.

Смиряючись ради милосердя, ноги умив єси ученикам Твоїм і на божественний подвиг їх направив. Петро ж, не вважаючи себе достойним бути вмитим, одразу ж підкорюється Божественному повелінню і стає омитим, Тебе щиро благаючи дарувати нам велику милість.

І нині… глас 4.

Споживаючи їжу, Владико, з учениками Твоїми, таємно виявив єси пресвяту Твою жертву, якою визволилися від тління всі, хто шанує чесні страждання Твої.

 

Пісня 4

Ірмос: Передбачивши несказанну таїну Твою, Христе, пророк виголосив: явив єси, Отче щедрий, непорушну любов могутности — Єдинородного бо Сина на спасіння світові послав Ти, Милосердний.

Коли йшов Ти, Христе, на страждання, щоб усіх нащадків Адама визволили від гріхів, друзям Своїм сказав єси: з вами Я побажав причаститися Пасхи цієї, бо Мене, Єдинородного, на спасіння світу Отець послав.

Коли Ти, безсмертний, причащався з чаші, то сказав ученикам: далі вже не питиму від плоду виноградного, з вами перебуваючи, бо Мене, Єдинородного, на спасіння світу Отець послав.

Нове пиття, несказанне, питиму я з вами, друзями, у Царстві Моїм, бо, де буду я, там і ви будете зі мною, — сказав Ти, Христе, — бо Мене, Єдинородного, на спасіння світу Отець послав.

 

Пісня 5

Ірмос: Союзом любови з’єднані, апостоли, віддавши себе Христу — Владиці всього, прекрасні ноги свої вмиванням очищали, благовістячи всім мир.

Премудрість Божа, що нестримну й піднебесну воду в хмарах тримає, безодні втихомирює і морями управляє, вливає воду в умивальницю, і Владика обмиває ноги рабам Своїм.

Ученикам Своїм показує приклад смирення Владика: Той, Хто хмарами огортає небо, підперізується рушником, стає на коліна, щоб обмити рабам ноги; в Його ж руці — дихання всіх істот.

 

Пісня 6

Ірмос: Безодня остання гріхів обійняла мене, і хвилювання більше не стерплю; як Іона, до Тебе, Владико, взиваю: від тління мене визволи.

Господом і Вчителем ви Мене називаєте, ученики: Я й є Той, — сказав Ти, Спасе, — тому наслідуйте образ, який ви в Мені бачили.

Неосквернений не потребує, щоб йому обмивали ноги. Ви чисті, ученики Мої, але не всі, — один бо з вас вмить стає свавільно безумним.

Кондак, глас 2: Хліб святий прийнявши в руки, зрадник Іуда таємно простягає їх і отримує ціну за продаж Того, Хто Своїми руками створив людину, і не покаявся лукавий раб і облесник.

Ікос: До Тайної Трапези у страху наблизившись, всі чистими душами хліб приймімо разом із Владикою, щоб побачити, як Він умиває ноги ученикам, і вчинімо так само, один одному підкоряючись, один одному ноги вмиваючи, — бо так повелів Христос ученикам Своїм, так передрік творити, але не послухав Іуда, раб і облесник.

 

Пісня 7

Ірмос: Юнаки у вавилонській печі вогню не побоялися, а, вкинуті посеред полум’я і зрошувані, співали: благословен єси, Господи, Боже отців наших.

Понурюючи голову, Іуда, замисливши злочин, поривався знайти слушний час, щоб віддати на осудження Суддю, Який є Господь і Бог отців наших.

Вам, друзям Своїм, Христос сказав: один з вас видасть Мене; втративши радість, пройнявшись сумом і страхом, ви запитали: хто це, скажи нам, Боже отців наших.

Той, хто зі Мною руку свою простягнути до миски насмілиться, краще б йому на світ не родитися, — так того, хто став зрадником виявив Бог отців наших.

 

Пісня 8

Ірмос: За закони отців терплячи муки у Вавилоні, блаженні юнаки зневажили безумне царське повеління і, вкинуті у вогонь, який їх не спалив, Вседержителю достойну пісню співали: оспівуйте Господа, творіння, і проставляйте по всі віки.

Апостоли, блаженні співучасники сионської трапези, вражені словом, покірливо, наче ягнята, пішли за Пастирем і в єднанні не розлучалися з Христом, але, божественним Його словом наставлені, вдячно взивали: оспівуйте Господа, творіння, і проставляйте по всі віки.

Злоіменний Іскаріот, зневаживши святу дружбу, Того, Хто ноги омив йому, замислив зраду і, споживши Твій хліб — Тіло Божественне, проти Тебе, Христе, злочинний намір задумав і був негідний взивати: оспівуйте Господа, творіння, і прославляйте по всі віки.

Благословім Отця, і Сина, і Святого Духа, Господа.

Споживав безсовісний зрадник тіло, що гріхи відпускало, і пролиту за світ кров Божественну, не соромившись, пив, за гроші продавав, не нехтував злобою і був негідний взивати: оспівуйте Господа, творіння, і прославляйте по всі віки.

 

Пісня 9

Ірмос: Прийдіть вірні, гостинністю Владики і Безсмертною трапезою на горньому місці насолодимося, піднесеним розумом навчаючись словам від Слова, Його ж величаємо.

Ідіть, — Слово каже ученикам, — приготуйте для пізнання таїни у світлиці Пасху, якою розум утверджується, і безквасним істинним словом силу благодаті величайте.

Мене — співтворчу Премудрість — Отець народжує превічно, начало путі, що нині у ділах таємно звершується; Слово — несотворенне єством, але називаюся тим, з яким єством з’єднався.

Я — людина єством, а не в уяві, але Я — Бог Істинний, і в Мені з’єдналися дві природи. Тому Христом єдиним Мене знайте, і в цій вірі — ваше спасіння.

Знову 9 ірмос і мала єктенія.

Екзапостиларій (тричі).

Чертог Твій бачу, Спасе мій, прикрашений, але одежі не маю, щоб увійти до нього. Просвіти одежу душі моєї, Світлодавче, і спаси мене.

На хвалітних ставимо стихири 4.

Стихири хвалітні, глас 2.

Збирається вже зборище юдейське, щоб Сотворителя і Господа всього світу Пилатові видати. О, яке беззаконня і яке невірство! Як вони намагаються видати на суд Того, Хто прийде судити живих і мертвих; Того, Хто зціляє недуги, на страждання готують. Довготерпеливий Господи, велика милість Твоя, слава Тобі.

Іуда, беззаконний, що на вечері з Тобою, Господи, руку опустив у миску, простягнув руки до беззаконників, щоб прийняти срібники, і за придуману ним ціну мира не побоявся Тебе, неоціненного, продати; ноги простягнув свої, щоб Ти омив їх; Владику поцілував улесливо, щоб видати беззаконникам, апостольський образ утратив і викинув тридцять срібників, не знаючи Твого триденного Воскресіння; ним же і помилуй нас.

Іуда, зрадник лукавий, що поцілунком улесливим Господа Спаса і Владику всіх видав, як раба, продав юдеям; як ягня на жертву, так пішов на смерть Агнець Божий, Син Бога Отця, єдиний Многомилостивий.

Іуда — раб і облесник, ученик і зрадник, друг і диявол — на ділі виявив себе, бо пішов за Вчителем, але замишляв проти Нього, щоб видати Його, сам із собою міркуючи: видам Його і придбаю велике багатство; думав він і миро продати, а Ісуса облесливо схопити; дав поцілунок і видав Христа, і, як ягня на жертву, так пішов єдиний милосердний і Чоловіколюбець.

Слава: і нині, глас той самий.

Агнець, про Якого пророкував Ісая; добровільно Себе в жертву приносить, плечі віддає на рани, щоки — під удари, лиця ж не відвертає від огидного заплювання і на ганебну смерть засуджується; все приймає Безгрішний з волі Своєї, щоб подати всім мертвим воскресіння.

Після виголосу священика: Слава Тобі, що показав нам світло… читається славослів’я. Після благальної єктенії.

Стихири на стиховні, глас 8.

Сьогодні зібралося лукаве зборище проти Христа і проти Нього лукаву раду радило, щоб видати Пилатові на смерть невинного. Сьогодні через сріблолюбство Юда вішається і позбавляється життя вічного і божественного. Сьогодні Каяфа проти волі своєї прорікає: краще, каже, одному вмерти за людей. Прийшов бо Христос постраждати за гріхи наші і визволити нас із неволі ворожої як милосердний і Чоловіколюбець.

Стих: Той, хто їв мій хліб, і на якого я надіявся, — підняв проти мене п’яту свою (Пс. 40:10).

Сьогодні Юда знімає з себе маску піклувальника про бідних і виявляє образ лихваря, не журиться вже про бідних і не миро грішниці продає, а Небесне Миро, і за нього одержує срібники. Іде до юдеїв і каже беззаконним: що мені хочете дати, і я видам вам Його. О грошолюбство зрадника! Дешеву пропонує ціну, щоб згодилися покупці, Неоціненного продати хоче, не наполягає на ціні, як раба-втікача продає: у натурі бо злодіїв — знецінювати коштовності. Нині ж ученик Святе кинув псам: біснування бо заради грошолюбства змусило його виступити проти Владики свого. Утікаймо від його спокуси, взиваючи: довготерпеливий Господи, слава Тобі.

Стих: Ховають злобу в серці, а вийшовши змовляються (Пс. 40:7).

Норов твій лукавством сповнюється, беззаконний Юдо! Хворіючи бо на грошолюбство, придбав собі ненависть усіх людей. Якщо ти любив багатство, то для чого до Вчителя вбогих прийшов? Якщо ж любив Його, чому продав ти Неоціненного на смерть? Вжахнися, сонце, застогни, земле, і, рухаючись, виголоси: Милосердний Господи, слава Тобі.

Стих: Словом лихим ображають мене (Пс. 40:9).

Нехай ніхто з вас, вірні, не буде невтаємничений у Владичну вечерю, нехай же ніхто, як Юда, облесливо не приступає до трапези: він бо, взявши шматок, від Хліба відвернувся, на вигляд ніби ученик, а насправді вбивця; з юдеями радіючи, і з апостолами перебував; ненавидячи, цілував, а цілуючи, продавав Бога і Спаса нашого, що визволив нас від прокляття.

Слава… глас той самий: Норов твій лукавством…

І нині… глас 5.

Відкриваючи таїну Своїм ученикам, навчав Ти, говорячи: о друзі, глядіть, щоб ніякий страх не розлучив вас зі Мною. Якщо і страждатиму — то за світ, не сумнівайтеся в Мені: не прийшов бо, щоб служили Мені, але щоб Я послужив і поклав душу Мою за спасіння світу. Якщо ви — друзі Мої, Мене наслідуйте: хто хоче бути першим, нехай буде останнім, володар хай стане слугою. Залишайтеся при Мені і плід принесете: Я бо є Лоза життєдайна.

Далі: Благо є сповідуватися Господові,.. Трисвяте, Пресвята Тройце,.. Отче наш,.. тропар: Коли славні ученики,.. Єктенія: Помилуй нас, Боже,.. Премудрість… Утверди, Боже… і починаємо Перший час, після Богородичного: Як Тебе назвати, Благодатна…

Тропар пророцтва, глас 3: Ти, Господи, був зневажений за рід людський і не прогнівався; визволи від тління життя наше і спаси нас.

Слава: і нині, той самий.

Прокимен, глас 1: І нехай узнають, що ім’я Тобі — Господь (Пс. 82:19).

Стих: Боже, хто уподібниться Тобі (Пс. 39:6).

Паремія: Пророцтва Єремії читання (Єр. 11:18-23,12:1-11,14-15).

Господь відкрив мені, і я знаю; Ти показав мені діяння їхні. І я, як лагідний агнець, якого ведуть на заколення, і не знав, що вони замишляють проти мене, говорячи: покладемо отруйне дерево в їжу і відторгнемо його від землі живих, щоб і ім’я його більше не згадувалося. Але, Господи Саваофе, Судде праведний, що випробовуєш серця й утроби, дай мені побачити Твою помсту на них, бо Тобі я вручив справу мою. Тому так говорить Господь про мужів Анафора, що шукають душі твоєї і говорять: не пророкуй в ім’я Господа, щоб не померти тобі від рук наших; тому так говорить Господь Саваоф: ось, Я покараю їх: юнаки їхні помруть від меча; сини й дочки їхні помруть від голоду. І не буде залишку від них; бо Я наведу лихо на мужів Анафора в рік відвідин їх. Справедливим будеш Ти, Господи, коли я стану на суд перед Тобою; а все ж буду говорити з Тобою про правосуддя: чому щастить нечестивим на їхньому шляху, і всі зрадливі благоденствують? Ти насадив їх, і вони вкорінилися, виросли і приносять плоди. Ти близький в устах їхніх, але далекий від сердець їхніх. А мене, Господи, Ти знаєш, бачиш мене і випробовуєш серце моє, яким воно є до Тебе. Відділи їх, як овець на заколення, і приготуй їх на день убивання. Чи довго ще буде горювати земля і трава на всіх полях — сохнути? Худоба і птахи гинуть через нечестя жителів її, бо вони кажуть: Він не побачить, що з нами буде. Якщо ти з пішими біг, і вони втомили тебе, як же тобі змагатися з кіньми? І якщо у мирній країні ти був у безпеці, то що будеш робити під час паводку Йордану? Бо і брати твої і дім батька твого, і вони зрадливо чинять з тобою, і вони кричать услід тобі гучним голосом. Не вір їм, коли вони говорять тобі й добре. Я залишив дім Мій; покинув уділ Мій; найдорожче для душі Моєї віддав у руки ворогів його. Уділ Мій став для Мене ніби лев у лісі: підняв на Мене голос свій: тому Я зненавидів його. Уділ Мій став ніби різнобарвний птах, на якого з усіх боків напали інші хижі птахи.

Йдіть, збирайтесь, усі польові звірі, йдіть пожирати його. Безліч пастухів пошкодили виноградник Мій, витоптали ногами поле Моє; улюблену землю Мою обернули на дикий степ, зробили її пустелею, і плаче вона в запустінні переді Мною. Так говорить Господь про всіх моїх злих сусідів, що нападають на уділ, який Я дав у спадщину народові Моєму, Ізраїлю: ось, Я викину їх із землі їхньої, і дім Іудин викину із середовища їхнього. Але після того, як Я покараю їх, знову змилуюся над ними і приведу кожного в уділ його і кожного в країну його.

Після паремії інший прокимен, глас 8: Помоліться і віддайте хвалу Господу, Богу нашому (Пс. 75:12).

Стих: Знаний Бог в Юдеї, в Ізраїлі велике ім’я Його (Пс. 75:2).

Далі звичайний порядок. Відпуст.

 

На Літургії
У Великий Четвер вранці відправляється літургія Василія Великого разом із вечірнею. Священик одягається як на літургію в світлу одежу і благословляє на часи. Читаються звичайні часи — 3-ій, 6-ий і 9-ий. Потім: У Царстві твоїм… Хор Небесний прославляє Тебе… Вірую… і відпуст. Під час читання часів священик звершує проскомідію, але Дарів не покриває. В Страсний четвер готуються запасні Дари для причастя хворих на весь рік. Священик виймає окремий Агнець, освячує його, як на літургії Ранішосвячених Дарів, а під час запричасного ріже на запасному дискосі на маленькі частки, злегка насичує їх Святою Кров’ю і на добу ставить під скло, щоб трохи причерствіли, а потім засушує на вільному вогні (розпаленому вугіллі) і пильнує, щоб не пригоріли. Це дуже складна й небезпечна справа, краще запасні Дари готувати серед літа, на Петра або на Спаса. Тоді дари досить поставити в церкві на вікні проти сонця під склом і за два дні добре засушаться.

Після відпусту часів священик благословляє на літургію, виголошуючи: Благословенне Царство… Читається і Прийдіть, поклонімось… і псалом 103: Благослови, душе моя, Господа… і велика єктенія.

На Господи, взиваю… глас 2 і співаються хвалітні стихири: Іуда беззаконний; зрадник лукавий; Іуда, раб і облесник; Агнець, про Якого проповідував Ісая.

Стихири хвалітні, глас 2.

Збирається вже зборище юдейське, щоб Сотворителя і Господа всього світу Пилатові видати. О, яке беззаконня і яке невірство! Як вони намагаються видати на суд Того, Хто прийде судити живих і мертвих: Того, Хто зціляє недуги, на страждання готують. Довготерпеливий Господи, велика милість Твоя, слава Тобі.

Іуда, беззаконний, що на вечері з Тобою, Господи, руку опустив у миску, простягнув руки до беззаконників, щоб прийняти срібники, і за придуману ним ціну мира не побоявся Тебе, неоціненного, продати; ноги простягнув свої, щоб Ти омив їх; Владику поцілував улесливо, щоб видати беззаконникам, апостольський образ утратив і викинув тридцять срібників, не знаючи Твого триденного Воскресіння; ним же і помилуй нас.

Іуда, зрадник лукавий, що поцілунком улесливим Господа Спаса і Владику всіх видав, як раба, продав юдеям; як ягня на жертву, так пішов на смерть Агнець Божий, Син Бога Отця, єдиний многомилостивий.

Іуда — раб і облесник, ученик і зрадник, друг і диявол — на ділі виявив себе, бо пішов за Вчителем, але замишляв проти Нього, щоб видати Його, сам із собою міркуючи: видам Його і придбаю велике багатство; думав він і миро продати, а Ісуса облесливо схопити; дав поцілунок і видав Христа, і, як ягня на жертву, так пішов єдиний милосердний і Чоловіколюбець.

Агнець, про Якого пророкував Ісая, добровільно Себе в жертву приносить, плечі віддає на рани, щоки — під удари, лиця ж не відвертає від огидного заплювання і на ганебну смерть засуджується; все приймає Безгрішний з волі Своєї, щоб подати всім мертвим воскресіння.

Слава: і нині, глас 6.

Дійсно, Іуда є породження єхидн, які їли в пустелі манну і ремствували на Годувальника, коли ще був хліб у вустах їхніх, а на Бога наклепи зводили, невдячні. І цей, злочестивий, маючи у вустах небесний хліб, проти Спаса зраду вчинив. О душе ненаситна! О люте зухвальство! Годувальника продає і Владику, Який його любив, на смерть віддає. Воістину він є син нечестивих і з ними загибель заслужив. Але спаси, Господи, душі наші від такої жорстокости, єдиний невимовний у довготерпінні.

Вхід із Євангелієм. Світло тихе…

Прокимен, глас 1: Спаси мене, Господи, від людей лукавих; захисти Мене, від гнобителів (Пс. 139:1).

Стих: Вони замишляють неправду в серці; щодня готуються до битви (Пс. 139:3).

Паремія 1. Виходу читання (Вих. 19:10-19).

І сказав Господь Мойсеєві: іди до народу, оголоси й освяти його сьогодні й завтра: нехай виперуть одежу свою, щоб бути готовими до третього дня: бо третього дня зійде Господь перед очима усього народу на гору Синай; і проклади для народу межу з усіх боків і скажи: бережіться сходити на гору і доторкатися до підніжжя її; всякий, хто доторкнеться до гори відданий буде на смерть; нічия рука нехай не торкнеться до нього, а нехай буде побитий камінням або прострілений стрілою; чи то буде скотина, чи людина — живою хай не залишиться; під час протяжного звуку труби, коли хмара відійде від гори, тоді вони можуть зійти на гору. І спустився Мойсей з гори до людей і освятив їх, і вони випрали одежу свою. І сказав Мойсей народові: будьте готові до третього дня, не сходьтеся з жінками. На третій день, як почало світати, були громи, блискавки, і густа хмара над горою Синайською, і гучно затрубили труби; і затремтів увесь народ, що був у таборі. І вивів Мойсей людей із табору на зустріч із Богом, і стали вони під горою. Гора ж Синайська вся диміла, бо Господь зійшов на неї в полум’ї, і підіймався дим від неї, ніби з печі, і вся гора дуже тряслася; і звук трубний ставав сильнішим і сильнішим. Мойсей говорив, і Бог відповідав йому голосом.

Прокимен, глас 7: Визволи мене від ворогів моїх, Боже мій, від тих, що повстали на мене, захисти мене (Пс. 58:1-2).

Стих: Спаси мене від тих, що чинять беззаконня (Пс. 58:3).

Паремія 2. Іова читання (Йов. 38:1-23,42,1-5).

Господь відповів Іову з бурі і сказав: хто він, що затьмарює Провидіння Моє нерозумними словами? Підпережи нині стегна твої, як чоловік, Я буду запитувати тебе, а ти пояснюй Мені. Де був ти, коли я закладав основи землі? Скажи, якщо знаєш. Хто визначив їй міру, чи знаєш ти? Або хто протягнув шнур по ній? На чому утверджені основи її, або хто поклав наріжний камінь її, при загальному тріумфуванні ранішніх зірок, коли всі сини Божі викликували з радости? Хто перекрив море воротами, коли воно вирвалося, вийшло ніби з утроби, коли Я хмари зробив одежею його і пітьму пеленами його, коли Я визначив йому місце, поставив засуви й ворота і сказав: ось сюди дійдеш і не перейдеш, і тут край зухвалим хвилям твоїм? Чи давав ти коли-небудь у житті твоєму наказ, коли має настати ранок і чи вказував зорі місце її, щоб досягла вона країв землі і щоб струсила з неї нечестивих, щоб земля перемінилася, мов глина під печаткою, і стала, наче барвиста одежа, і щоб відібрано було у нечестивих світло їх і зухвала рука їх знищилася? Чи спускався ти у глибини моря і чи досліджував ти безодню? Чи відкривалися для тебе ворота смерти і чи бачив ти врата тіні смертної? Чи охопив ти оком шир землі? Поясни, якщо знаєш усе це. Де шлях до оселі світла і де місце темряви? Ти, певно, доходив до межі її і знаєш стежки до дому її. Ти це знаєш, бо ти вже тоді народився, і число днів твоїх дуже велике. Чи входив ти у сховище снігу і чи бачив ти комори з градом, які Я зберігаю на смутні часи, на день битви і війни? І відповів Іов Господу і сказав: знаю, що Ти все можеш і всі наміри Твої не можуть бути зупинені. Хто він, що затьмарює Провидіння Твоє, нічого не розуміючи? Так, я говорив про те, чого не розумів, про діла дивні для мене, яких я не знав. Вислухай, взивав я, Господи, і я буду говорити, і про що буду питати Тебе, поясни мені. Досі я тільки вухом чув про Тебе, тепер же мої очі бачать Тебе.

Паремія 3. Пророцтва Ісаї читання (Іс. 50:4-11).

Господь Бог дав Мені язик мудрих, щоб Я міг словом підкріплювати занепалого. Щоранку Він пробуджує, пробуджує вухо Моє, щоб Я слухав, як учні. Господь Бог відкрив Мені вухо, і Я не противився, не відступив назад. Плечі Мої віддав Я на рани і щоки Мої — на знущання; лиця Мого не відвернув від наруги й обплювання. І Господь Бог допомагає Мені: тому не соромлюся Я, тому й тримаю Я лице Моє, мов кремінь, і знаю Я, що не залишусь у соромі. Близько Той, Хто виправдовує Мене: хто захоче змагатися зі Мною? Станьмо разом. Хто хоче судитися зі Мною? Хай наблизиться до Мене. Ось, Господь Бог допомагає Мені — хто осудить Мене? Ось, усі вони, як застаріла одежа, міль з’їсть їх. Хто з вас боїться Господа, слухається голосу Раба Його? Хто ходить у темряві і не має світла, хай уповає на ім’я Господнє і хай утверджується у Бозі своїм. Ось, усі ви, що розпалюєте вогонь, озброєні запаленими стрілами, — ідіть у полум’я вогню вашого і стріл, розпечених вами! Це буде вам від руки Моєї: в муках загинете.

Також мала єктенія. Трисвяте.

Прокимен. глас 7: Князі людські змовляються разом проти Господа і проти Христа Його (Пс. 2:2).

Стих: Навіщо бунтуються народи і люди замишляють марне (Пс. 2:1).

До Коринф’ян постання святого Апостола Павла читання (1Кор. 11:23-32) зачало 149.

Браття, я від Господа прийняв те, що і вам передав, що Господь Ісус у ту ніч, коли був зраджений, узяв хліб і, віддавши хвалу, переломив і сказав: прийміть, споживайте, це — Тіло Моє, яке за вас ламається; це творіть на спомин про Мене. Також і чашу після вечері взяв, промовивши: ця чаша є новий завіт у Моїй Крові, це творіть, коли тільки будете пити, на спомин про Мене. Бо кожного разу, коли ви споживаєте хліб цей і п’єте чашу цю, смерть Господню сповіщаєте, доки Він прийде. Тому-то, хто їстиме хліб цей або питиме чашу Господню недостойно, винний буде супроти Тіла і Крови Господньої. Нехай же випробовує себе людина, і так нехай їсть від хліба цього і п’є від чаші цієї. Бо хто їсть і п’є недостойно, той їсть і п’є на осудження собі, не думаючи про Тіло Господнє. Через це багато з вас немічних і недужих і чимало вмирає. Бо коли б ми судили самі себе, то не були б судимі. Будучи ж судимі, караємось від Господа, щоб не бути засудженими зі світом.

Алилуя, глас 6: Блаженний, хто дбає про вбогих і бідних, в день скорботи спасає його Господь (Пс. 40:1-2).

Стих: Вороги мої в злобі кажуть про мене: коли він помре та згине ім’я його? (Пс. 40:6).

Стих: Той, хто їв мій хліб, підняв проти мене п’яту свою (Пс. 40:10).

Євангеліє від Матфея, зачало 107.

І далі за чином Божественної літургії Василія Великого.

Замість херувимської пісні, співаємо тропар, глас 6:

Вечері Твоєї тайної, Сину Божий, причасником мене сьогодні прийми, бо ворогам Твоїм таїни не розповім і цілування не дам Тобі, як Іуда, але, як розбійник, визнаю Тебе: пом’яни мене, Господи, у Царстві Твоїм. Алилуя, алилуя, алилуя.

Замість Достойно є… співаємо ірмос 9.

Ірмос: Прийдіть вірні, гостинністю Владики і Безсмертною трапезою на горньому місці насолодимося, піднесеним розумом навчаючись словам від Слова, Його ж величаємо.

Причасний: Вечері Твоєї тайної…

Замість: Нехай повні будуть… — Вечері Твоєї тайної…

В деяких соборах після заамвонної молитви буває умовення.

Відпуст, як на ранній. Роздається антидор.

На трапезі вживаємо вино і єлей

Знайшли помилку