...
Тріодь Квітна

В суботу шостої седмиці після Пасхи

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

В пято́к ве́чера Вознесе́ния

На Го́споди воззва́х: поста́вим стихо́в, 6: пра́здника, 3: и мине́и 3.

Стихи́ры пра́здника, гла́с 4. Подо́бен: Да́л еси́ зна́мение:

Пострада́л еси́ я́ко Челове́к, Безстра́стный Божество́м и воскре́сл еси́ тридне́вен Плени́вый сме́рть, и Совоскреси́вый вся́ истле́вшыя: и Возне́слся еси́ Христе́ ко Отцу́, обеща́в посла́ти уте́шителя свяще́нным апо́столом Твои́м, Иису́се Всеси́льне, Спа́се ду́ш на́ших.

Вы́ что́ стоите́ зря́ще на не́бо? ви́димии а́нгели, я́ко челове́цы глаго́лаху Сло́ва таи́нником. Се́й Его́же зрите́, о́блаком све́тлым Вознося́щася, То́йже прии́дет, и́мже о́бразом ви́десте Его́ суди́ти ми́ру, я́коже рече́: ше́дше у́бо вся́ рече́нная сотвори́те.

По е́же от гро́ба Твоего́ па́че постиже́ния Воста́нии, Всеси́льне Го́споди, прии́м и́хже возлюби́л еси́, да́же до Вифа́нии изве́л еси́ Сло́ве, и к горе́ бы́в Елео́нстей, си́х благослови́в, и та́ко Возне́слся еси́ повину́ющымся а́нгелом Тебе́, Иису́се Всеси́льне, Спа́се ду́ш на́ших.

Сла́ва, и ны́не: гла́с 6:

Дне́сь на небесе́х го́рния си́лы на́ше естество́ зря́ще, дивя́щеся стра́ннаго о́браза восхо́ду, недоумева́хуся, дру́г ко дру́гу глаго́люще: кто́ Се́й прише́дый? Ви́дяще же своего́ Влады́ку, небе́сная врата́ взя́ти повелева́ху: с ни́миже непреста́нно воспои́м, с пло́тию отону́ду па́ки Гряду́щаго, я́ко Судию́ все́х и Бо́га Всеси́льна.

На стихо́вне стихи́ры, гла́с 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Испо́лнивый Бла́же Оте́ческое благоволе́ние, соедини́вый же го́рняя с до́льними, Возне́слся еси́ во сла́ве к пе́рвейшым.

Сти́х: Вси́ язы́цы восплещи́те рука́ми:

Возне́слся еси́ к Твоему́ Роди́телю Ще́дре, отону́дуже не разлучи́лся еси́, и Возне́сл еси́ до́лу лежа́щее естество́ Влады́ко.

Сти́х: Взы́де Бо́г в воскликнове́нии:

О́блак Тя́ све́та восприя́т на высоту́, и а́нгели со стра́хом и тре́петом служа́ху Боже́ственному Твоему́ Вознесе́нию.

Сла́ва, и ны́не: гла́с 7:

На го́ру Елео́нскую прише́л еси́ Ми́луяй ро́д челове́ческий, и о́блак подъя́т Тя́ от о́чию ученико́в Твои́х, трепе́щущым у́бо за виде́ние, ра́дующымся же за ча́яние Свята́го Ду́ха: И́мже утверди́в Спа́се, поми́луй на́с.

В суббо́ту на У́трени

По 1-м стихосло́вии седа́лен, гла́с 1.

Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:

А́нгелом дивя́щымся восхо́да стра́нному, и ученико́м ужаса́ющымся стра́шному взы́тия, возше́л еси́ со сла́вою я́ко Бо́г, и врата́ Тебе́ взя́шася Спа́се. Сего́ ра́ди си́лы небе́сныя дивля́хуся, вопию́ще: сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Спа́се, сла́ва Ца́рствию Твоему́, сла́ва Вознесе́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче. [Два́жды.]

По 2-м стихосло́вии, седа́лен, гла́с 1.

Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:

А́ду плени́вшуся от Тебе́ Жизнода́вче, и ми́ру просвети́вшуся во Твое́м Воскресе́нии, возше́л еси́ со сла́вою Спа́се вся́ обдержа́яй руко́ю. Сего́ ра́ди со а́нгелы славосло́вим Тя́ Вседержи́телю Го́споди: сла́ва Вознесе́нию Твоему́ Христе́, сла́ва Ца́рствию Твоему́, сла́ва благоутро́бию Твоему́, еди́не Человеколю́бче. [Два́жды.]

И псало́м 50. Кано́н пра́зднику, со ирмосы́ на 8, и мине́и на 4.

На стихо́вне стихи́ры, гла́с 2. Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Не оста́влю си́ры, я́же Аз собра́х, Госпо́дь друго́м глаго́лаше: но послю́ ва́м Ду́ха Свята́го.

Сти́х: Вси́ язы́цы восплещи́те рука́ми:

А́нгели прему́дрым вопия́ху апо́столом: о му́жие галиле́йстии! и́мже о́бразом зрите́, То́й па́ки прии́дет.

Сти́х: Взы́де Бо́г в воскликнове́нии:

Снидо́ша с ра́достию от Елео́нския горы́ ученицы́ Твои́ Сло́ве, сла́вяще и пою́ще Боже́ственное Твое́ Вознесе́ние.

Сла́ва, и ны́не: Глас 8:

Возне́слся еси́ во сла́ве от земли́ на небеса́, вся́ Исполня́яй Божество́м, и одесну́ю Отца́ се́л еси́, И́же в нача́ле Бо́г Сло́во, отону́дуже небе́сныя си́лы зря́ще, апо́столом страшли́ви глаго́лаху: на Кого́ взира́ете на не́бо? Се́й, Его́же ви́десте, То́й па́ки прии́дет со сла́вою суди́ти все́й вселе́нней, и отда́ти кому́ждо по дело́м его́. К Нему́же возопии́м: Непостижи́ме Го́споди, сла́ва Тебе́.

И обы́чный отпу́ст.

На литурги́и пра́здника пе́снь 3-я, на 6. Проки́мен пра́здника: Вознеси́ся на небеса́ Бо́же: Апо́стол Дея́ний, зача́ло 43: Во еди́ну от суббо́т собра́вшымся ученико́м: Аллилу́иа пра́здника. Ева́нглие Иоа́нна, зача́ло 48: Глаго́лы, я́же Аз глаго́лю ва́м: Прича́стен пра́здника.

Въ пzт0къ вeчера вознесeніz, На ГDи воззвaхъ: постaвимъ стіхHвъ, ѕ7: прaздника, G: и3 минeи G.

Стіхи6ры прaздника, глaсъ д7.

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Пострадaлъ є3си2 ћкw человёкъ, безстрaстный б9еств0мъ и3 воскрeслъ є3си2 триднeвенъ плэни1вый смeрть, и3 совоскреси1вый вс‰ и3стлёвшыz: и3 вознeслсz є3си2 хrтE ко nц7Y, њбэщaвъ послaти ўтёшителz сщ7є1ннымъ ґпcлwмъ твои6мъ, ї}се всеси1льне, сп7се дyшъ нaшихъ.

Очікується текст

Знайшли помилку