...
Тріодь Квітна

У суботу Світлої Седмиці

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Последование вечерни

по е́же Христо́с воскре́се: и ектении́, на Го́споди воззва́х: поста́вим стихо́в 6, и пое́м стихи́ры воскре́сны, гла́с 8:

Вече́рнюю пе́снь, и слове́сную слу́жбу, Тебе́ Христе́ прино́сим: я́ко благоволи́л еси́ поми́ловати на́с воскресе́нием.

Го́споди, Го́споди, не отве́ржи на́с от Твоего́ лица́: но благоволи́ поми́ловати на́с Воскресе́нием.

Въ пzт0къ свётлыz седми1цы вeчера,

по є4же Хrт0съ воскрeсе: и3 є3ктеніи2, на ГDи воззвaхъ: постaвимъ стіхHвъ ѕ7, и3 поeмъ стіхи6ры воскрeсны, глaсъ }:

Вечeрнюю пёснь, и3 словeсную слyжбу, тебЁ хrтE прин0симъ: ћкw бlговоли1лъ є3си2 поми1ловати нaсъ воскrніемъ.

ГDи, гDи, не tвeржи нaсъ t твоегw2 лицA: но бlговоли2 поми1ловати нaсъ воскrніемъ.

Увечері
Після Христос воскрес… і єктенії на Господи, взиваю… ставимо стихів 6 і співаємо стихири воскресні, глас 8.

Знайшли помилку