...
Тріодь Квітна

У середу преполовіння

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Во вто́рник 4 седми́цы по па́сце, ве́чера

нача́ло по обы́чаю, и кафи́сма рядова́я.

На Го́споди воззва́х: поста́вим стихо́в 6, и пое́м стихи́ры настоя́щыя 3, повторя́юще я́. Гла́с 4.

Подо́бен: Го́споди, возше́д на кре́ст:

Наста́ преполове́ние дне́й, от спаси́тельнаго начина́емых воста́ния, Пятдеся́тницею же Боже́ственною печа́таемое, и све́тится све́тлости обою́ду иму́щее, и соединя́ющее обоя́, и приити́ сла́ве предъявля́ющее, Влады́чняго Вознесе́ния предпочита́ет.

Слы́ша и возвесели́ся Сио́н, благовести́вшуся Христо́ву Воскресе́нию: ве́рнии же его́ сы́нове возра́довашася Сего́ ви́девше, и омыва́юща Ду́хом скве́рну христоуби́йства: гото́вится торжеству́ющи, обои́х весе́лое преполове́ние.

Прибли́жися Боже́ственнаго изъоби́льное изли́тие на все́х, я́коже написа́ся, Ду́ха: предъузаконе́ние пропове́дует преполови́вшееся, по Христо́ве сме́рти и погребе́нии и Воскресе́нии, от Него́ да́нну су́щу ученико́м, нело́жному обеща́нию, Уте́шителево показу́ющу явле́ние.

Сла́ва, и ны́не гла́с 6:

Пра́зднику преполовля́ющуся, Твоего́ Христе́ Воскресе́ния, и Боже́ственнаго прише́ствия Свята́го Твоего́ Ду́ха, соше́дшеся чуде́с Твои́х воспева́ем та́инства, во́ньже низпосли́ на́м ве́лию ми́лость.

Вхо́д. Проки́мен дне́. Чте́ния три́:

Проро́чества Михе́ина чте́ние. [глава́ 4.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: от Сио́на изы́дет зако́н, и сло́во Госпо́дне из Иерусали́ма, и су́дит посреди́ люде́й мно́гих, и обличи́т язы́ки кре́пкия да́же на до́лзе, я́ко вси́ лю́дие по́йдут ки́йждо свои́м путе́м: мы́ же по́йдем и́менем Го́спода Бо́га на́шего в ве́к. Та́ко глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель: услы́шите хо́лми су́д Госпо́день, и де́бри основа́ния земли́, я́ко су́д Го́сподеви к лю́дем его́, и со Изра́илем сопри́тся, глаго́ля: лю́дие Мои́, что́ сотвори́х ва́м? или́ чи́м опеча́лих ва́с? отвеща́йте Ми́: зане́ возведо́х вы́ от земли́ Еги́петския, и из до́му рабо́ты изба́вих ва́с, и посла́х пред лице́м ва́шим Моисе́а и Ааро́на и Мариа́м. Лю́дие Мои́ [помяни́те у́бо], что́ совеща́ша на ва́с сопроти́внии? кто́ возвести́ тебе́? возвести́х бо тебе́, челове́че, что́ добро́, или́ что́ Госпо́дь и́щет от Тебе́, ра́зве твори́ти су́д, и люби́ти ми́лость, и гото́ву бы́ти, е́же ходи́ти с Го́сподем Бо́гом твои́м: зане́ в кре́пости возвели́чится Госпо́дь, и упасе́т ста́до Свое́ в ми́ре, да́же до коне́ц земли́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние. [глава́ 55.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: жа́ждущии иди́те на во́ду, и ели́цы не и́мате сребра́, ше́дше купи́те, и яди́те, пи́йте без сребра́ и цены́, вино́ и ту́к. Я́ко та́ко глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель ва́м: лю́дие Мои́, почерпи́те во́ду с весе́лием от исто́чник спасе́ния. И рече́ши в де́нь о́ный: воспо́йте Го́сподеви, призови́те и́мя Его́, возвести́те во язы́цех сла́вная его́: помяни́те, я́ко вознесе́ся и́мя Его́. Лю́дие Мои́, услы́шите Мене́, и сне́сте блага́я, и наслади́тся во благи́х душа́ ва́ша. Внуши́те уши́ма ва́шима, и после́дуйте путе́м Мои́м. Услы́шите Мене́, и жива́ бу́дет во благи́х душа́ ва́ша, и завеща́ю ва́м заве́т ве́чный, и призови́те. Внегда́ же а́ще прибли́житеся Мне́, да оста́вит нечести́вый пути́ своя́, и му́ж беззако́нный сове́ты своя́, и обрати́теся ко мне́, и поми́лую ва́с, и оста́влю грехи́ ва́шя. Не су́ть бо сове́ти Мои́, я́коже сове́ти ва́ши, ни я́коже путие́ ва́ши путие́ Мои́, глаго́лет Госпо́дь. Но я́коже отстои́т не́бо от земли́, та́ко отстои́т пу́ть Мо́й от путе́й ва́ших, и умышле́ния ва́ша от мы́сли Моея́. Я́коже бо а́ще сни́дет до́ждь, или́ сне́г с небесе́, и не возврати́тся отту́ду, до́ндеже упои́т зе́млю, и израсти́т, и прозя́бнет, и да́ст се́мя се́ющему, и хле́б в сне́дь: Си́це бу́дет глаго́л Мо́й, и́же а́ще изы́дет из у́ст Мои́х, не возврати́тся ко Мне́ то́щ, до́ндеже сконча́ет вся́, ели́ка восхоте́х, и испра́влю пути́ твоя́, и за́поведи Моя́. С весе́лием бо изы́дете, и с ра́достию научи́теся: го́ры бо и хо́лми возска́чут, жду́ще ва́с в ра́дости, и вся́ древа́ се́льная воспле́щут ве́твьми. И вме́сто дра́чия взы́дет кипари́с, вме́сто же кропи́вы взы́дет мирси́на: и бу́дет Госпо́дь во и́мя, и в зна́мение ве́чное, и не оскуде́ет, глаго́лет Госпо́дь Бо́г Святы́й Изра́илев.

При́тчей чте́ние. [глава́ 9.]

Прему́дрость созда́ себе́ до́м, и утверди́ столпо́в се́дмь. Закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши свое́й вино́, и угото́ва свою́ трапе́зу. Посла́ своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи: И́же е́сть безу́мен, да уклони́тся ко мне́. И тре́бующым ума́ рече́: прииди́те, яди́те мо́й хле́б и пи́йте вино́, е́же раствори́х ва́м. Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете: и взыщи́те ра́зума, да поживете́, и испра́вите ра́зум в ве́дении. Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие: облича́яй же нечести́ваго, поро́чна сотвори́т себе́: обличе́ния бо нечести́вому ра́ны ему́. Не облича́й злы́х, да не возненави́дят тебе́: облича́й прему́дра, и возлю́бит тя́. Да́ждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет: сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти. Нача́ло прему́дрости, стра́х Госпо́день, и сове́т святы́х ра́зум: разуме́ти бо зако́н, по́мысла е́сть блага́го. Си́м бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

Та́же, ектениа́: Рце́м вси́: и возгла́с. Та́же: Сподо́би Го́споди: Посе́м: Испо́лним вече́рнюю:

На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, гла́с 1. Иоа́нна мона́ха:

Пятдеся́тницы наста́ дне́й преполове́ние, в не́мже Христо́с обнажи́в малови́дно Боже́ственную си́лу, разсла́бленнаго стягну́ сло́вом, того́ от одра́ возста́вив, и Боголе́пно чудотворя́й в зда́нном те́ле, челове́ком дарова́ ве́чный живо́т, и ве́лию ми́лость.

Сти́х: Помяни́ со́нм Тво́й, его́же стяжа́л еси́ испе́рва.

Во святи́лище прише́л еси́ Прему́дросте Бо́жия, преполовля́ющуся пра́зднику, учя́ и облича́я непокори́выя иуде́и, фарисе́и и кни́жники, и вопия́ со дерзнове́нием к ни́м: жа́ждай да гряде́т ко Мне́, и пие́т во́ду живо́тную, и не вжа́ждет во ве́к: ве́руяй Мое́й бла́гости, ре́ки потеку́т из чре́ва его́ жи́зни ве́чныя. О бла́гости и благоутро́бия Твоего́ Христе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́!

Гла́с 2.

Сти́х: Бо́г же Ца́рь на́ш пре́жде ве́ка, соде́ла спасе́ние:

Егда́ преполове́ние пра́здника наста́, взы́де Иису́с во святи́лище, и уча́ше непокори́выя иуде́и, глаго́ля: жа́ждай да гряде́т ко Мне́, и пие́т во́ду живо́тную, ве́чную, и не вжа́ждется во ве́к. Ве́руяй в Мя́, ре́ки потеку́т из чре́ва его́, и име́ти бу́дет све́т живо́тный.

Сла́ва, и ны́не: гла́с 8:

Преполови́вшуся пра́зднику, уча́щу Ти́ Спа́се, глаго́лаху иуде́е: ка́ко Се́й ве́сть пи́смена, не учи́вся? Не разуме́юще, я́ко Ты́ еси́ Прему́дрость устро́ившая ми́р, сла́ва Тебе́.

По Ны́не отпуща́еши: и по О́тче на́ш:

Тропа́рь, гла́с 8:

Преполови́вшуся пра́зднику, жа́ждущую ду́шу мою́ благоче́стия напо́й вода́ми, я́ко все́м Спа́се возопи́л еси́: жа́ждай да гряде́т ко Мне́ и да пие́т, исто́чниче жи́зни на́шея Христе́ Бо́же, сла́ва Тебе́.

Та́же иере́й: Прему́дрость. И отпу́ст по обы́чаю.

На повече́рии свята́го рядова́го пое́м стихи́ры, и кано́н. Конда́к пра́здника. На Полу́нощнице по 1-м Трисвято́м тропа́рь пра́здника. По 2-м Трисвято́м конда́к пра́здника. Та́же, Го́споди поми́луй 12. И отпу́ст. Моли́твы заупоко́йныя: Помяни́ Го́споди в наде́жди: не глаго́лем.

В сре́ду Преполове́ния, на Утрени

на Бо́г Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, три́жды. По 1-м стихосло́вии седа́лен, гла́с 4. Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Все́х серде́ц помышле́ния ве́дый, посреде́ святи́лища ста́в взыва́ше лжи́вым глаго́ля и́стину: что́ и́щете уби́ти Мя́ животода́вца, пра́зднику преполовля́ющуся, вопия́ де́рзостно? Не на лица́ зря́ще су́д суди́те законопресту́пницы.

Сла́ва, и ны́не: то́йже.

И чте́ние в толкова́нии Ева́нгелиа Иоа́нна.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, гла́с 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Влады́ка все́х во хра́ме стоя́, пра́зднику преполови́вшуся Пятдеся́тницы честны́я, евре́ем бесе́дуя, облича́ше я́ве в дерзнове́нии мно́зе, я́ко Ца́рь сы́й и Бо́г, мучи́тельство те́х де́рзостное: на́м же все́м да́рует за благоутро́бие, ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не: то́йже.

Та́же, Воскресе́ние Христо́во: и псало́м 50.

Кано́на пра́здника два́ со ирмосы́ на 14. Пе́рвый со ирмосы́ на 8, вторы́й на 6. Последи́ же катава́сиа, ирмо́с втора́го кано́на, о́ба ли́ка вку́пе.

Кано́н, гла́с 4, Господи́на Феофа́на, его́же краестро́чие сие́: Преполове́ние пра́здников превели́ких похвалю́.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну, невла́жными стопа́ми, дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма, Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Ве́лия я́же па́че ума́ Влады́ко, Боже́ственнаго Твоего́ воплоще́ния, благодея́ния сия́ют на́м, да́рове же и благода́ти, и Боже́ственныя све́тлости, благопода́тно истека́ющыя.

Прише́л еси́ Христе́, све́тлости Божества́ испуща́я, пра́здника посреде́ явле́нно: пра́здник бо ра́достный спаса́емых еси́, и спасе́ния на́шего хода́тай.

Прему́дрость, пра́вда, Го́споди, и избавле́ние у Бо́га Ты́ бы́л еси́ на́м, от земли́ к небе́сной преводя́ высоте́, и Ду́х Боже́ственный да́руя.

Пло́ть Твоя́ истле́ния во гро́бе не ви́де, Влады́ко, но я́ко соста́вися кроме́ се́мене, тле́ния не прия́т, после́дованию естества́, пресу́щественно не рабо́тавшая.

Други́й кано́н,

творе́ние господи́на Андре́а Кри́тскаго, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Мо́ре огусти́л еси́:

Язы́цы восплещи́те, евре́и воспла́чите, животода́вец бо Христо́с, у́зы а́довы расто́рже, и ме́ртвыя воскреси́, и неду́ги исцели́ сло́вом: Се́й е́сть Бо́г на́ш, да́вый жи́знь ве́рующым во и́мя Его́.

Чу́до показа́л еси́, во́ду в вино́ преше́дшую, во Еги́пте ре́ки преложи́вый Влады́ко в кро́вь, и ме́ртвыя воскреси́л еси́, зна́мение сие́ второ́е сконча́в. Сла́ва Спа́се несказа́нному Твоему́ сове́ту: сла́ва истоща́нию Твоему́, и́мже обнови́л еси́ на́с.

Струя́ приснотеку́щая сы́й Го́споди жи́зни и́стинныя, Ты́ еси́ воскресе́ние на́ше: хотя́ труди́лся еси́ Спа́се мо́й, и во́лею вжа́ждался еси́, зако́ном естества́ повину́яся, и в Сиха́рь ше́д пло́тию, воды́ проси́л еси́ у самаряны́ни пи́ти.

Хле́бы благослови́л еси́, ры́бы умно́жил еси́, непостижи́мый Бо́же, и лю́ди насы́тил еси́ незави́стно, и исто́чник приснотеку́щий прему́дрость, жа́ждущым обеща́л еси́. Ты́ еси́ Спа́с Бо́г на́ш, да́вый живо́т ве́рующым во и́мя Твое́.

Сла́ва: тро́ичен:

Три́ собезнача́льны сла́влю и сопресто́льны, Отца́ безнача́льна Бо́га, и Сы́на собезнача́льна, и Ду́ха соприсносу́щна Сы́ну, еди́но триипоста́сное Существо́: еди́но нача́ло пребезнача́льное пою́, безнача́льнаго Божества́ и Существа́ чту́.

И ны́не: Богоро́дичен:

Еди́на вмести́ла еси́ Зижди́теля Твоего́ Богороди́тельнице во чре́ве, и пло́тию родила́ еси́ неизрече́нно, и Де́ва пребыла́ еси́, ничто́же де́вству оскверни́вшуся. Сего́ Чи́стая, я́ко Сы́на Твоего́ и Бо́га непреста́нно моли́ о ста́де Твое́м при́сно.

Катава́сиа: Мо́ре огусти́л еси́, погрузи́вый со ору́жием го́рдаго фарао́на, и лю́ди спа́сл еси́ немо́кренно Го́споди, и вве́л еси́ я́ в го́ру святы́ни, вопию́щыя: пои́м Тебе́ Бо́гу на́шему пе́снь побе́дную, я́ко просла́вися.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́ Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость Го́споди, и прибе́жище и утвержде́ние.

Во́д животво́рных исто́чники отве́рзл еси́ Це́ркви, а́ще кто́ жа́ждет, усе́рдно да прихо́дит и пие́т, вопия́ Бла́же.

От земли́ у́бо на не́бо вознести́ся, проявле́нно глаго́лал еси́: с небесе́ же Ду́ха посла́ти обеща́л еси́ Свята́го.

Естество́м животворя́й, и от Де́вы роди́выйся Госпо́дь, все́м ве́рным дарова́ безсме́ртие, я́ко Благоутро́бен.

И́н.

Ирмо́с: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде:

Не и́же на лице́ су́д суди́те иуде́е, учя́ глаго́лаше Влады́ка, егда́ прии́де во святи́лище, я́коже пи́сано е́сть, преполови́вшуся зако́нному пра́зднику.

Не и́же на лице́ су́д суди́те иуде́е: Христо́с бо прии́де, Его́же нарица́ху проро́цы от Сио́на гряду́ща и ми́р взыва́юща.

А́ще и словесе́м не ве́руете иуде́е, дело́м ве́руйте Влады́ки: что́ прельща́етеся, отмета́ющеся Свята́го, Его́же написа́ в зако́не Моисе́й?

А́ще месси́и вся́ко подоба́ет приити́ иуде́е, Христо́с же прии́де ны́не Месси́а: что́ прельща́етеся, отмета́ющеся Пра́веднаго, Его́же написа́ в зако́не Моисе́й?

Сла́ва, тро́ичен:

Тебе́ покланя́емся О́тче, безнача́льный Cущество́м, пое́м безнача́льнаго Сы́на Твоего́, и Ду́ха благоче́стно Всесвята́го, я́ко еди́наго три́, естество́м Бо́га.

И ны́не: Богоро́дичен:

Еди́н от Тро́ицы сы́й бы́в, пло́ть ви́делся еси́, не прело́жь Го́споди существа́, ниже́ опали́в Ро́ждшия нетле́нное чре́во, Бо́г сы́й ве́сь и о́гнь.

Катава́сиа: утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде, вознесе́ся ро́г мо́й в Бо́зе мое́м, разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́, возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Седа́лен, гла́с 8. Подо́бен: Прему́дрости Сло́ва:

Стоя́ посреде́ святи́лища, преполовля́ющуся боже́ственно пра́зднику, жа́ждай взыва́л еси́, да гряде́т ко Мне́ и пие́т: пия́й бо от сея́ Боже́ственныя Моея́ воды́, ре́ки из чре́ва источи́т веле́ний Мои́х: а и́же ве́рует в Мя́, по́сланнаго от Боже́ственнаго Роди́теля, со Мно́ю просла́вится. Сего́ ра́ди вопие́м Ти́: сла́ва Тебе́ Христе́ Бо́же, я́ко бога́тно излия́л еси́ во́ды Твоего́ человеколю́бия рабо́м Твои́м.

Сла́ва, и ны́не: Подо́бен:

Прему́дрости во́ду и жи́зни, источа́я ми́рови, все́х Спа́се призыва́еши почерпсти́ спасе́ния во́ды: Боже́ственный бо зако́н Тво́й прии́м челове́к, в себе́ угаша́ет пре́лести у́глие, отону́дуже во ве́ки не вжа́ждет, ни преста́нет насыще́ния Твоего́ Влады́ко Царю́ Пренебе́сный. Сего́ ра́ди сла́вим держа́ву Твою́ Христе́ Бо́же, прегреше́ний оставле́ние прося́ще низпосла́ти бога́тно рабо́м Твои́м.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, со́лнце пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й Го́споди.

Растерза́в сме́рти врата́ си́лою Твое́ю, пути́ жи́зни сказа́л еси́, безсме́ртия же две́ри отве́рзл еси́, ве́рою зову́щым: сла́ва си́ле Твое́й Го́споди.

Преполове́ние все́х и коне́ц име́яй, и нача́ла я́ко безнача́лен обдержа́й, ста́л еси́ посреде́ вопия́: Боже́ственных Богому́дрии прииди́те даро́в наслади́теся.

Я́ко Бо́г и все́х име́яй вла́сть, я́ко си́лен держа́ву низложи́в сме́рти, посла́ти обеща́лся еси́ Христе́ Ду́ха Свята́го, от Отца́ происходя́щаго.

Богоро́дичен:

Дае́ши бога́тно благода́ть Тебе́ пою́щым, и из Тебе́ ро́ждшагося преве́чнаго Сло́ва, Ма́ти неискусобра́чная, прегреше́ний оставле́ние си́м прося́щи, Пречи́стая.

И́н.

Ирмо́с: Проро́к Авваку́м:

А́ще месси́и подоба́ет приити́: Месси́а же Христо́с е́сть, беззако́ннии, что́ не ве́руете Ему́? Се́ прии́де, и свиде́тельствует, я́же То́й твори́т: во́ду вино́ сотвори́, разсла́бленнаго сло́вом стягну́.

Не разуме́юще писа́ний, прельща́етеся вси́ вы́ евре́и беззако́ннии: вои́стинну бо прии́де Христо́с, и все́х просвети́, и в ва́с показа́ мно́гая зна́мения, и чудеса́, и всу́е отрица́етеся и́стиннаго живота́.

Еди́но де́ло показа́х ва́м, и вси́ уже́ дивите́ся, взыва́ше иуде́ем Христо́с. Вы́ обре́зуете и в суббо́ту челове́ка, рече́: Мене́ же что́ оклевета́ете про́чее, воздви́гшаго сло́вом разсла́бленнаго?

Дела́ сотвори́х мно́гая, и ко́его ра́ди де́ла ка́мением биете́ Мя? Иуде́ем Христо́с, облича́я, взыва́ше: еда́ зане́ челове́ка здра́ва всего́ сло́вом сотвори́х, не суди́те на лице́ челове́цы.

Во апо́столех де́йствуяй, и во проро́цех Са́м почива́яй с Ду́хом, безнача́льное рожде́ние Оте́ческаго естества́ Христе́, язы́ки к позна́нию возве́л еси́ зна́меньми Твои́ми.

Сла́ва: тро́ичен:

Тро́ице неразде́льная Еди́нице, безнача́льне О́тче, Сы́не и Ду́ше Святы́й, во Еди́нице Тро́ица равноче́стная, сопресто́льная, животворя́щая, несозда́нный Бо́же, спаса́й воспева́ющыя Тя́, и изба́ви от бе́д и скорбе́й.

И ны́не: Богоро́дичен:

Во чре́ве Твое́м, Бо́га неопи́санно вмести́вшая, Богоневе́сто Де́во Ма́ти Чи́стая, не преста́й моля́щи о на́с, я́ко да Тобо́ю изба́вимся от обстоя́ний, к Тебе́ бо при́сно прибега́ем.

Катава́сиа: ирмо́с: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма прови́де Го́споди, прише́ствие Твое́, те́м и вопия́ше: от ю́га прии́дет Бо́г, сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва снизхожде́нию Твоему́.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Ты́ Го́споди мо́й, све́т в ми́р прише́л еси́, све́т святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения, ве́рою воспева́ющыя Тя́.

Боже́ственных пра́здников преполове́ния дости́гше, соверше́нною боже́ственною доброде́телию обучи́тися потщи́мся Богому́дрии.

Я́ко вои́стинну свяще́нное настоя́щее торжество́ преполове́ние: превели́ких бо пра́здников ко́рень, и све́тится обою́ду.

Богоро́дичен:

у́м арха́нгельский не мо́жет разуме́ти Твое́ неизрече́нное из Де́вы и пречи́стое рождество́, Спа́се Многоми́лостиве.

И́н. Ирмо́с: Го́споди Бо́же на́ш, ми́р да́ждь на́м:

Чудесы́ украси́л еси́ апо́столы Твоя́, дивесы́ возвели́чил еси́ ученики́, во все́м ми́ре просла́вив Спа́се на́ш, и да́в и́м Ца́рствие Твое́.

Вся́ просвети́ша земли́ концы́ ученицы́, чудесы́ и уче́ньми, и разли́чными о́бразы сло́во пропове́давше, Христе́ Спа́се, Ца́рствия Твоего́.

Хвалу́ возсыла́ем Ца́рствию Твоему́, пе́ние же Тебе́ прино́сим, на́с ра́ди на земли́ яви́вшемуся, и ми́р просвети́вшему, и Ада́ма воззва́вшему.

Сла́ва: тро́ичен:

Сла́ва Тебе́, О́тче Святы́й, Бо́же нерожде́нне: сла́ва Тебе́, Сло́ве безле́тне единоро́дне: сла́ва Тебе́, Ду́ше Боже́ственне и сопресто́льне, и единосу́щне Отцу́ и Сы́ну.

И ны́не: Богоро́дичен:

Бы́сть чре́во Твое́ свята́я трапе́за, иму́щая небе́сный хле́б: от него́же вся́к яды́й не умира́ет, я́коже рече́ все́х Богороди́тельнице Пита́тель.

Катава́сиа: Го́споди Бо́же на́ш, ми́р да́ждь на́м: Го́споди Бо́же на́ш, стяжи́ ны́: Го́споди, ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы, и́мя Твое́ имену́ем.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Преполове́ние Пятдеся́тницы наста́ дне́сь, отсю́ду Боже́ственныя у́бо Па́схи, Боже́ственнейшею све́тлостию озари́вшееся, отону́дуже Уте́шителевою благода́тию сия́ющее.

Глаго́лал еси́ в Хра́ме Христе́ предстоя́, иуде́йским собо́ром Свою́ сла́ву открыва́я, и предъявля́я сро́дство к Роди́телю.

Богоро́дичен:

Бу́ди ми́ предста́тельница, и стена́ неруши́мая, от мирски́х мя́ собла́знов избавля́ющая, еди́на Богороди́тельнице, и боже́ственным светоли́тием освеща́ющая.

И́н. Ирмо́с: Я́ко во́ды морски́я:

Вся́ содержа́й концы́, возше́л еси́ Иису́се, и учи́л еси́ во святи́лищи наро́ды сло́ву и́стины, пра́зднику преполовля́ющуся, я́коже Иоа́нн вопие́т.

Отве́рзл еси́ устне́ Твои́ Влады́ко, пропове́дал еси́ ми́рови безле́тнаго Отца́, и Всесвята́го Ду́ха, сро́дное обо́их храня́ и по воплоще́нии.

Де́ло О́тчее соверши́л еси́, де́лы уве́рил еси́ словеса́ Твоя́, исцеле́ния соверша́я Спа́се, и зна́мения, разсла́бленнаго исправля́я, прокаже́нныя очища́я, и ме́ртвыя воскреша́я.

Безнача́льный Сы́н нача́ло бы́сть, прие́м е́же по на́м вочелове́чися, и посреде́ пра́здника уча́ше, глаго́ля: притецы́те ко исто́чнику приснотеку́щему, жи́знь почерпи́те.

Сла́ва: Тро́ичен:

Еди́но в Тро́ице Божество́, Существо́ триипоста́сное, несозда́нное, неразде́льное вси́ сла́вим, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, я́ко три́ су́щее, и еди́но.

И ны́не: Богоро́дичен:

Де́ву по рождестве́ пое́м Тя́, Де́ву и Ма́терь сла́вим Тебе́ еди́ну, Чи́стая Богоневе́сто Отрокови́це, из Тебе́ бо вои́стинну Бо́г воплоти́ся, обнови́в на́с.

Катава́сиа: Я́ко во́ды морски́я Человеколю́бче, волна́ми жите́йскими обурева́юся. Те́мже я́ко Ио́на, та́ко вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, благоутро́бне Го́споди.

Конда́к, гла́с 4. Подо́бен: Вознесы́йся:

Пра́зднику зако́нному преполовля́ющуся, все́х Тво́рче Влады́ко, к предстоя́щым глаго́лал еси́ Христе́ Бо́же: прииди́те и почерпи́те во́ду безсме́ртия. Те́мже Тебе́ припа́даем, и ве́рно вопие́м: щедро́ты Твоя́ да́руй на́м, Ты́ бо еси́ исто́чник жи́зни на́шея.

И́кос: Олядене́вшую мою́ ду́шу прегреше́ний беззако́ньми тече́ньми Твои́х крове́й напо́й, и покажи́ плодоно́сну доброде́тельми: Ты́ бо ре́кл еси́ все́м, е́же приходи́ти к Тебе́, Сло́ве Бо́жий Всесвяты́й, и во́ду нетле́ния почерпа́ти, живу́ю же и очища́ющую грехи́, пою́щих сла́вное и Боже́ственное Твое́ воста́ние, подая́ Благи́й с высоты́ сше́дшую вои́стинну ученико́м Твои́м Ду́ха кре́пость, Тебе́ Бо́га ве́дущым: Ты́ бо еси́ исто́чник жи́зни на́шея.

Синакса́рий Мине́и. Та́же настоя́щий синакса́рий.

Стихи́: Ста́в науча́ет, посреде́ пра́здника,

Христо́с Месси́а среде́ учи́телей.

В сре́ду разсла́бленнаго, пра́здник преполове́ния Пятдеся́тницы пра́зднуем, по́чести ра́ди вели́кою двою́ дни́ пра́зднику, Па́схи, глаго́лю, и Пятдеся́тницы, я́ко обою́ соединя́ющу и совокупля́ющ. Бы́сть же си́й та́ко: по е́же соде́лати Христу́ на разсла́бленном чу́до преесте́ственное, иуде́и у́бо о разсла́бленном соблажня́ющеся, и́бо в суббо́ту соде́яся, иска́ху Его́ уби́ти. Бежи́т у́бо в Галиле́ю, и в та́мошних гора́х пребыва́я, пятию́ хле́бы и двои́ ры́бу чудоде́йствует, пя́ть ты́сящ муже́й прекорми́, ра́зве же́н и дете́й. Пото́м же ку́щ потче́нию наста́вшу [вели́к же и то́й пра́здник у иуде́й], во Иерусали́м восхо́дит, и обхожда́ше сокрове́нно. В преполове́нии же пра́здника сего́, во святи́лище входя́ уча́ше: святи́лище же е́сть Еди́ному Бо́гу оби́телище, иде́же любо́вь и ми́р, иде́же ве́ра и целому́дрие водворя́ется. Сего́ ра́ди и святи́телю Бо́жию служа́щу Бо́гови, ми́рну подоба́ет бы́ти и кро́тку, не крадли́ву, не льсти́ву, не сребролюби́ву: да пре́жде Бо́га в свою́ ду́шу всели́т, пото́м же и лю́ди по о́бразу и по пути́ своему́ счета́ет. Мо́жется же нарещи́ и коего́ждо ве́рнаго душа́, святи́лище преочище́нно бы́вши: иде́же бо вселю́ся в вы́ и похожду́, глаго́лет Госпо́дь. И вси́ Его́ уче́нию дивля́хуся, зави́дяще Ему́ глаго́лаху: ка́ко Се́й ве́сть, писа́нием не научи́вся? Но́вый бо Ада́м сы́й, ве́дяше я́коже и пе́рвый о́н: вся́кия прему́дрости бя́ше преиспо́лнен, и я́коже Бо́г. Па́ки, ропта́ху у́бо вси́, и к Его́ уби́йству бе́ша вси́ устремля́ющеся. Христо́с же обличе́ния на ня́ употребля́я, я́ко о суббо́те у́бо сваря́щыяся глаго́лаше: что́ Мя и́щете уби́ти? Они́ же глаго́лаху: бе́са ли и́маши, кто́ Тя хо́щет уби́ти? О́н же па́ки к пре́дним простира́ется: а́ще о зако́не сварите́ся, глаго́ля, что́ на Мя́ ярите́ся, зане́ всего́ челове́ка в суббо́ту здра́ва сотвори́х? Моисе́ю и сия́ законополага́ющу разруша́ти ю́, внегда́ обре́зания ра́ди глаго́лет. Мно́га у́бо и́м о се́м бесе́довав, и показа́в Себе́ да́теля зако́ну и Отцу́ ра́вна. И па́че в после́дний де́нь вели́кий пра́здника, ка́мением быва́ет мета́емь от ни́х, но ка́мень Тому́ отню́д не косну́ся. Егда́ и мимоходя́ отту́ду, обрета́ет челове́ка от рожде́ния сле́па, и очеса́ ему́ да́рует. Ве́домо же, я́ко три́ бя́ху у иуде́й преве́лии пра́здницы. Пе́рвый, Па́сха, и́же у́бо соверша́ется в пе́рвом ме́сяце, воспомина́ние име́я, е́же в Чермно́м мо́ри прехожде́ния. Вторы́й же, Пятдеся́тница, е́же в пусты́ни пребыва́ние, по преше́ствии Чермна́го мо́ря помина́яй: пятдеся́т бо дни́й пребыва́ху в пусты́ни, до́ндеже зако́н Моисе́ов прии́мут, еще́ же и за по́честь числа́ седми́чнаго, че́стну у ни́х су́щу. Тре́тий же те́м пра́здник, тру́б и се́нниц потче́ния, помина́ние творя́ще ски́нии, ю́же во о́блаце горы́ ви́дев Моисе́й, пе́рвым древоде́лем Веселе́илом водрузи́в поста́ви, я́же и в седмию́ сотворя́ема бя́ше дни́й, сноше́нию плодо́в па́мять иму́щи, и упокое́ния пусты́ннаго. Егда́ же твори́му тому́ пра́зднику, ста́в Ииису́с вели́ким гла́сом воззва́: а́ще кто́ жа́ждет, да гряде́т ко Мне́ и пие́т. Елма́ у́бо во учи́тельстве то́м Христо́с Месси́ю Себе́ показа́, хода́тай и примири́тель на́ш бы́в, и ве́чнаго Отца́ Своего́. Тоя́ ра́ди вины́ настоя́щий пра́здник пра́зднующе, и средопятдеся́тницу имену́юще, Месси́ю воспева́ем Христа́, и честно́е е́же от обою́ двою́ вели́кою пра́зднику представля́юще. Сего́ же ра́ди мню́ и самаряны́ни по не́м пра́зднику пра́зднуется, зане́ и та́мо о Месси́и Христе́ мно́гая сказа́шася, и о воде́ и о жа́жди, я́коже зде́ во евангели́сте Иоа́нне, слепа́го па́че самаряны́ни предлежи́т. Неизче́тною ми́лостию Твое́ю Христе́ Бо́же на́ш, поми́луй на́с. Ами́нь.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы Перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем опаля́еми взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́ Го́споди.

Кре́постию Спа́се сме́ртную разо́рь си́лу, стезю́ жи́зни показа́л еси́ челове́ком, благода́рно Тебе́ зову́щым благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́ Го́споди.

Пло́ть нося́ща ви́дяще, не разуме́ша собо́ри евре́йстии Сло́ве Тя́ Бо́жии: но мы́ Тебе́ воспева́ем: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́ Го́споди.

Богоро́дичен:

Вы́шняго освяще́нное боже́ственное селе́ние, ра́дуйся! Тобо́ю бо даде́ся ра́дость Богоро́дице, вопию́щым: благослове́на Ты́ в жена́х еси́, Пренепоро́чная Влады́чице.

И́н. Ирмо́с: Халде́йская пе́щь:

Пло́тски потруди́лся еси́, упокое́ние все́х: во́лею вжада́лся еси́, исто́чниче чуде́с: воды́ проси́л еси́, во́ду жи́зни Иису́се возвеща́яй.

Самаряны́ни Го́споди жене́ бесе́довал еси́, облича́я безу́мие беззако́нных евре́ев: она́ у́бо ве́рова Сы́на бы́ти Бо́жия, си́и же отверго́шася.

Во́ду живу́ю истека́ющую, во́ду безсме́ртия, исто́чник присноживу́щий пода́ти обеща́л еси́, ве́рою Ду́х Тво́й прие́млющым Спа́се, от Отца́ происходя́щий.

Пятьми́ хле́бы препита́л еси́, ты́сящы а́лчущих, и насыще́ния оста́нки, в други́я ты́сящы Спа́се умно́жил еси́, показу́я сла́ву Твою́ свяще́нным ученико́м.

Яды́й Те́ло Твое́, жи́в бу́дет во ве́ки, и пия́й Кро́вь Твою́, в Тебе́ пребу́дет Спа́се мо́й, и Ты́ в не́м пребыва́еши, и воскреси́ши его́ в после́днее мгнове́ние.

удиви́л еси́ Влады́ко Твое́ смотре́ние, уве́рив чудесы́ Боже́ственную вла́сть, неду́ги изгна́л еси́, ме́ртвыя воскреси́л еси́, и слепы́я просвети́л еси́ я́ко Бо́г.

Прокаже́нныя очи́стил еси́, хромы́я испра́вил еси́, разсла́бленныя стягну́л еси́, кровоточи́вую исцели́вый: ше́ствовал еси́ по пучи́не, показа́в сла́ву Твою́ свяще́нным ученико́м.

Сла́ва, тро́ичен:

Покланя́емся Твоему́ Го́споди Пречи́стому Отцу́, и благода́ти Ду́ха, ю́же Твои́м апо́столом Бо́г сы́й разда́вый, посыла́я и́х на про́поведь.

И ны́не: Богоро́дичен:

Во чре́ве Твое́м вмести́ла еси́ невмести́маго Сло́ва, от Твои́х сосе́ц дои́ла еси́ ми́ру Пита́теля, на объя́тии носи́ла еси́ Содержи́теля на́шего, Богороди́тельнице Чи́стая.

Катава́сиа: Халде́йская пе́щь, огне́м распала́емая, ороша́шеся Ду́хом, Бо́жиим предстоя́нием, о́троцы поя́ху: благослове́н еси́ Бо́же оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Руце́ распросте́р Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́: о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели о́троцы взыва́юще: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Красе́н из гро́ба воста́в, Божества́ сла́вою укра́шен, апо́столом Твои́м Го́споди яви́лся еси́, Ду́ха обеща́яся те́м посла́ти де́йство, вопию́щым: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Умертви́в а́да я́ко Бо́г живонача́льнейший, все́м источи́л еси́ живо́т ве́чный, его́же ны́не вообража́ют я́вственнее, светоно́сных дне́й си́х ра́дости, вопию́щым: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Лучы́, я́ко Со́лнце Христе́ пра́вды яви́вся, ми́ру посла́л еси́ апо́столы Твоя́, нося́щыя Тебе́ све́т непостижи́мый, и неве́дения мглу́ очища́ющыя и вопию́щыя: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Богоро́дичен:

Се́ ны́не оскуде́ я́ве от Иу́дина пле́мене кня́зь и во́ждь: Ты́ бо Всенепоро́чная родила́ еси́, пре́жде обеща́нное ча́яние язы́ков, Христа́ Бо́га, Ему́же пое́м: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

И́н. Ирмо́с: А́нгели и небеса́, на престо́ле:

Прииди́те ви́дите лю́дие, на престо́ле сла́вы воспева́емаго, от люде́й беззако́нных ху́лимаго, и ви́дяще по́йте в проро́цех Месси́ю предрече́ннаго.

Ты́ еси́ вои́стинну Христо́с, в ми́р се́й прише́дый, из Него́же спасе́ние и оставле́ние оте́ческих согреше́ний: Ты́ еси́ вои́стинну живо́т, в Тя́ ве́ровавшым.

Прему́дрость Бо́жия, преполови́вшуся пра́зднику, я́коже пи́сано е́сть, во святи́лищи предста́ и уча́ше, я́ко вои́стинну Се́й бя́ше Месси́а Христо́с, И́мже спасе́ние.

В суббо́тах Христо́с, и по вся́ дни́ пока́зоваше зна́мений дела́, исцеля́я су́щыя в неду́зех разли́чных: но прельще́ннии лю́дие я́ростию распыха́хуся.

Разсла́бленнаго, глаго́лет, в ле́тех же мно́зех лежа́щаго, в суббо́ту Се́й исцели́, и преступи́ зако́н, иуде́и Христа́ го́рько укоря́ху.

Не Моисе́й ли ва́м зако́н да́вый, повелева́ет обре́затися, и в суббо́ту му́жа обре́зуете, да не ка́ко зако́н оте́ческий разори́тся, Христо́с иуде́ем глаго́лаше.

Неблагода́рни всегда́ в пусты́ни жи́вшии, Благоде́теля за́вистию прогне́ваху, ху́ляще, дви́жуще непра́ведныя язы́ки, тще́тным поуча́ющеся.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тро́ичен: Еди́н Бо́г у́бо Тро́ица, Отцу́ не преступи́вшу в сыновство́, ниже́ Сы́ну прело́жшуся во исхожде́ние: но сво́йтвенная и обоя́, Све́т Бо́га, три́ прославля́ю во ве́к.

Богоро́дичен:

Ка́ко родила́ еси́, рцы́, от Отца́ безле́тно просия́вшаго, и со Святы́м Ду́хом воспева́емаго? Или́ я́ко ве́сть еди́н благоволи́вый из Тебе́ роди́тися, Богоро́дице.

Та́же: Хва́лим, благослови́м:

Катава́сиа: А́нгели и небеса́ на престо́ле сла́вы седя́щаго, и я́ко Бо́га непреста́нно сла́вимаго, благослови́те, по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Честне́йшую: не стихосло́вится.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́ Тебе́ Де́во, краеуго́льный отсече́ся Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́ те́м веселя́щеся, Тя́ Богоро́дице велича́ем.

Но́вому и чи́стому жи́тельству, от Христа́ научи́вшеся, сие́ да́же до конца́ сохрани́ти поле́зно вси́ потщи́мся я́ко да Свята́го Ду́ха прише́ствие восприи́мем.

Ты́ мое́ сме́ртное Жизнода́вче, обложе́нием безсме́ртия, и нетле́ния благода́тию обле́к Спа́се, совоскреси́л еси́, и Отцу́ приве́л еси́, вре́менную мою́ разруши́в бра́нь.

В небе́сное па́ки житие́ зва́ни бы́вше, хода́тайства си́лою истощи́вшагося да́же и до ра́бия о́браза, и на́с возне́сшаго, Сего́ досто́йно возвели́чим.

Богоро́дичен:

Я́ко ко́рень, исто́чник и вину́ нетле́ния, Тебе́ Де́во вси́ ве́рнии уве́девше, похвала́ми почита́ем: Ты́ бо ипоста́сное безсме́ртие на́м источи́ла еси́.

И́н. Ирмо́с: Чу́жде ма́терем де́вство:

Пра́зднику преполовля́ющуся иуде́йскому, возше́л еси́ Спа́се мо́й во святи́лище Твое́, и науча́л еси́ все́х чудя́хуся же иуде́е, и отку́ду Се́й ве́сть пи́смена не научи́вся, глаго́лаху.

Исцеле́ния дарова́ний Изба́витель мо́й источа́я, сотворя́ше чудеса́ и зна́мения, прогоня́ неду́ги, целя́ немощству́ющыя: но иуде́е неи́стовствовахуся мно́жеством чуде́с Его́.

Непокори́выя иуде́и Изба́витель мо́й облича́я, вопия́ше: не суди́те на лице́, но пра́веден су́д суди́те: и́бо зако́н и в суббо́ту обре́зоватися повелева́ет вся́кому челове́ку.

Бо́льшая чуде́с ученико́м Твои́м Спа́се, я́коже обеща́в пода́л еси́, посла́в в язы́ки пропове́дати сла́ву Твою́: они́ же ми́рови пропове́даху Твое́ Воскресе́ние, благода́ть и воплоще́ние.

А́ще челове́ка обре́зуете в суббо́ту, да не ка́ко разори́тся зако́н: ны́не на Мя́ что́ гне́ваетеся, я́ко челове́ка всего́ здра́ва сотвори́х сло́вом? по пло́ти вы́ су́дите, глаго́лет иуде́ем Христо́с.

Суху́ю исцели́вый ру́ку сло́вом, изсо́хшую дре́вле зе́млю моего́ се́рдца, исцели́в Cло́ве, покажи́ мя плодоно́сна, да соде́лаю и а́з Cпа́се, плоды́ в покая́нии те́пле.

Прокаже́нное мое́ се́рдце очи́стив, и души́ моея́ Cло́ве о́чи просвети́вый, на одре́ боле́зни мя́ лежа́ща испра́ви, я́коже разсла́бленнаго возста́вил еси́ на одре́ лежа́щаго.

Сла́ва: тро́ичен:

Чу́жде е́сть беззако́нным сла́вити безнача́льную Тро́ицу, Отца́, и Сы́на же, и Свята́го Ду́ха, несозда́нное вседержа́ние, И́мже ве́сь ми́р созда́ся держа́вою кре́пости Ея́.

И ны́не: Богоро́дичен:

Вмести́ла еси́ во чре́ве Твое́м Де́во Ма́ти, еди́наго от Тро́ицы Христа́ Жизнода́вца, Его́же пое́т вся́ тва́рь, и трепе́щут го́рнии престо́ли: Того́ моли́ Всеблаже́нная, спасти́ ду́шы на́шя.

Катава́сиа: Чу́жде ма́терем де́вство, и стра́нно де́вам деторожде́ние: на Тебе́ Богоро́дице, обоя́ устро́ишася. Те́м Тя́ вся́ племена́ земна́я непреста́нно велича́ем.

Ексапостила́рий. Подо́бен: Не́бо звезда́ми:

Ча́шу име́яй неистощи́мых даро́в, да́ждь ми́ почерпсти́ во́ду во оставле́ние грехо́в, я́ко содержи́мь е́смь жа́ждею, Благоутро́бне еди́не Ще́дре. [Три́жды].

На хвали́тех, Вся́кое дыха́ние: поста́вим стихи́ 4. И пое́м подо́бны пра́здника 3, повторя́юще 1, гла́с 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Прему́дрость, и си́ла, О́тчее сия́ние, Сло́во присносу́щное и Сы́н Бо́жий, во святи́лище прии́де пло́тию, и уча́ше иуде́йския лю́ди, жесто́кия и неблагода́рныя, и удивля́хуся прему́дрости бога́тству, вопию́ще: отку́ду ве́сть писмена́, ни от кого́же учи́вся? [Два́жды.]

Кни́жником затыка́ше уста́, иуде́и облича́ше Месси́а Госпо́дь, вопия́ к ни́м: не на лице́ законопресту́пницы, я́ко непра́веднии суди́те, в суббо́ту бо Аз разсла́бленнаго воздви́гнух. Те́мже Госпо́дь суббо́ты е́смь и зако́на, что́ и́щете Мене́ уби́ти, уме́ршыя воздви́гшаго?

Навуфе́а ка́мением поби́ша, лю́тии и законопресту́пнии, иуде́йское собра́ние неблагода́рное: Иса́ию же пило́ю древя́ною растро́ша, в ка́л му́драго Иереми́ю вверго́ша, Го́спода же на Кре́ст возне́сше взыва́ху: хра́м разоря́яй, спаси́ Себе́, и уве́руем.

Сла́ва, и ны́не, гла́с 4. Анато́лиа.

Просвети́вшеся бра́тие, Воскресе́нием Спа́са Христа́, и дости́гше преполове́ния пра́здника Влады́чня, прии́скренно сохрани́м за́поведи Бо́жия, да досто́йни бу́дем и Вознесе́ние пра́здновати, и прише́ствие получи́ти Свята́го Ду́ха.

Славосло́вие вели́кое. По Трисвято́м тропа́рь пра́здника. Ектении́, и отпу́ст. И ча́с 1-й.

На Литурги́и блаже́нна от кано́на пра́здника, 4-го гла́са, пе́снь 3 на 4, и 8-го гла́са, пе́снь 6 на 4. По вхо́де тропа́рь пра́здника. Сла́ва, и ны́не: Конда́к. Проки́мен, гла́с 3. Ве́лий Госпо́дь на́ш, и ве́лия кре́пость Его́, и ра́зума Его́ не́сть числа́. И до отда́ния. Сти́х: Хвали́те Го́спода я́ко бла́г псало́м: Бо́гови на́шему да услади́тся хвале́ние.

Апо́стол Дея́ний, зача́ло 34: Па́вел и Варна́ва прибего́ста во гра́ды Ликао́нския: Аллилу́иа, гла́с 1: Помяни́ со́нм Тво́й, его́же стяжа́л еси́ испе́рва. Сти́х: Бо́г же Ца́рь на́ш пре́жде ве́ка, соде́ла спасе́ние посреде́ земли́.

Ева́нгелие Иоа́нна, зача́ло 26: В преполове́ние Пятдеся́тницы: На Литурги́и пое́м и на отда́ние Преполове́ния, вме́сто Досто́йно, ирмо́с: Чу́жде ма́терем де́вство: [В про́чыя же дни́ пое́м. Свети́ся: и до отда́ния.] Прича́стен: Яды́й Мою́ Пло́ть, и пия́й Мою́ Кро́вь, во Мне́ пребыва́ет, и Аз в не́м, рече́ Госпо́дь. Аллилу́иа, три́жды. На трапе́зе утеше́ние бра́тии.

Пра́зднуется же се́й пра́здник дне́й 8.

Во вт0рникъ д7 седми1цы по пaсцэ, вeчера

начaло по nбhчаю, и3 каfjсма рzдовaz.

На ГDи воззвaхъ: постaвимъ стіхHвъ ѕ7, и3 поeмъ стіхи6ры настоsщыz G, повторsюще |. Глaсъ д7.

Под0бенъ: ГDи, возшeдъ на кrтъ:

НастA преполовeніе днeй, t спаси1тельнагw начинaемыхъ востaніz, пzтдесsтницею же б9eственною печaтаемое, и3 свётитсz свётлwсти nбою1ду и3мyщее, и3 соединsющее nбоS, и3 пріити2 слaвэ пред8zвлsющее, вLчнzгw вознесeніz предпочитaетъ.

Слhша и3 возвесели1сz сіHнъ, бlговэсти1вшусz хrт0ву воскресeнію: вёрніи же є3гw2 сhнове возрaдовашасz сего2 ви1дэвше, и3 њмывaюща д¦омъ сквeрну хrтоубjйства: гот0витсz торжествyющи, nбои1хъ весeлое преполовeніе.

Прибли1жисz б9eственнагw и3з8oби1льное и3зли1тіе на всёхъ, ћкоже написaсz, д¦а: пред8узаконeніе проповёдуетъ преполови1вшеесz, по хrт0вэ смeрти и3 погребeніи и3 воскресeніи, t негw2 дaнну сyщу ўченикHмъ, нел0жному њбэщaнію, ўтёшителево показyющу kвлeніе.

Слaва и3 нhнэ, глaсъ ѕ7:

Прaзднику преполовлsющусz, твоегw2 хrтE воскrніz, и3 бжcтвеннагw пришeствіz с™aгw твоегw2 д¦а, сошeдшесz чудeсъ твои1хъ воспэвaемъ т†инства, в0ньже низпосли2 нaмъ вeлію ми1лость.

Вх0дъ. Прокjменъ днE. Чтeніz три2:

Прор0чества міхeина чтeніе. (ГлавA д7.)

Тaкw глаг0летъ гDь: t сіHна и3зhдетъ зак0нъ, и3 сл0во гDне и3з8 їерусали1ма, и3 сyдитъ посреди2 людeй мн0гихъ, и3 њбличи1тъ kзhки крBпкіz дaже на д0лзэ, ћкw вси2 лю1діе п0йдутъ кjйждо свои1мъ путeмъ: мh же п0йдемъ и4менемъ гDа бGа нaшегw въ вёкъ. Тaкw глаг0летъ гDь вседержи1тель: ўслhшите х0лми сyдъ гDнь, и3 дє1бри њснов†ніz земли2, ћкw сyдъ гDви къ лю1демъ є3гw2, и3 со ї}лемъ сопри1тсz, глаг0лz: лю1діе мои2, что2 сотвори1хъ вaмъ; и3ли2 чи1мъ њпечaлихъ вaсъ; tвэщaйте ми2: занE возвед0хъ вы2 t земли2 є3гЂпетскіz, и3 и3з8 д0му раб0ты и3збaвихъ вaсъ, и3 послaхъ пред8 лицeмъ вaшимъ мwmсeа и3 ґарHна и3 маріaмъ. Лю1діе мои2 (помzни1те ќбw), что2 совэщaша на вaсъ сопроти1вніи; кто2 возвэсти2 тебЁ; возвэсти1хъ бо тебЁ, человёче, что2 добро2, и3ли2 что2 гDь и4щетъ t тебE, рaзвэ твори1ти сyдъ, и3 люби1ти млcть, и3 гот0ву бhти, є4же ходи1ти съ гDемъ бGомъ твои1мъ: занE въ крёпости возвели1читсz гDь, и3 ўпасeтъ стaдо своE въ ми1рэ, дaже до конє1цъ земли2.

Прор0чества и3сaіина чтeніе. (ГлавA н7є.)

Тaкw глаг0летъ гDь: жaждущіи и3ди1те на в0ду, и3 є3ли1цы не и4мате сребрA, шeдше купи1те, и3 kди1те, пjйте без8 сребрA и3 цэны2, віно2 и3 тyкъ. Ћкw тaкw глаг0летъ гDь вседержи1тель вaмъ: лю1діе мои2, почерпи1те в0ду съ весeліемъ t и3стHчникъ спасeніz. И# речeши въ дeнь џный: восп0йте гDви, призови1те и4мz є3гw2, возвэсти1те во kзhцэхъ сл†внаz є3гw2: помzни1те, ћкw вознесeсz и4мz є3гw2. Лю1діе мои2, ўслhшите менE, и3 снёсте благ†z, и3 наслади1тсz во благи1хъ душA вaша. Внуши1те ўши1ма вaшима, и3 послёдуйте путє1мъ мои1мъ. Ўслhшите менE, и3 живA бyдетъ во благи1хъ душA вaша, и3 завэщaю вaмъ завётъ вёчный, и3 призови1те. Внегдa же ѓще прибли1житесz мнЁ, да њстaвитъ нечести1вый пути6 сво‰, и3 мyжъ беззак0нный совёты сво‰, и3 њбрати1тесz ко мнЁ, и3 поми1лую вaсъ, и3 њстaвлю грэхи2 вaшz. Не сyть бо совёти мои2, ћкоже совёти вaши, ни ћкоже путіE вaши путіE мои2, глаг0летъ гDь. Но ћкоже tстои1тъ нб7о t земли2, тaкw tстои1тъ пyть м0й t путeй вaшихъ, и3 ўмышлє1ніz вaша t мhсли моеS. Ћкоже бо ѓще сни1детъ д0ждь, и3ли2 снёгъ съ нб7сE, и3 не возврати1тсz tтyду, д0ндеже ўпои1тъ зeмлю, и3 и3зрасти1тъ, и3 прозsбнетъ, и3 дaстъ сёмz сёющему, и3 хлёбъ въ снёдь: Си1це бyдетъ глаг0лъ м0й, и4же ѓще и3зhдетъ и3з8 ќстъ мои1хъ, не возврати1тсz ко мнЁ т0щъ, д0ндеже скончaетъ вс‰, є3ли6ка восхотёхъ, и3 и3спрaвлю пути6 тво‰, и3 зaпwвэди мо‰. Съ весeліемъ бо и3зhдете, и3 съ рaдостію научи1тесz: г0ры бо и3 х0лми возскaчутъ, ждyще вaсъ въ рaдости, и3 вс‰ древA сє1льнаz восплeщутъ вётвьми. И# вмёстw дрaчіz взhдетъ кmпарjсъ, вмёстw же кропи1вы взhдетъ мmрсjна: и3 бyдетъ гDь во и4мz, и3 въ знaменіе вёчное, и3 не њскудёетъ, глаг0летъ гDь бGъ с™hй ї}левъ.

При1тчей чтeніе. (ГлавA f7.)

Премyдрость создA себЁ д0мъ, и3 ўтверди2 столпHвъ сeдмь. ЗаклA сво‰ жeртвєннаz, и3 раствори2 въ чaши своeй віно2, и3 ўгот0ва свою2 трапeзу. ПослA сво‰ рабы6, созывaющи съ выс0кимъ проповёданіемъ на чaшу, глаг0лющи: И$же є4сть безyменъ, да ўклони1тсz ко мнЁ. И# трeбующымъ ўмA речE: пріиди1те, kди1те м0й хлёбъ и3 пjйте віно2, є4же раствори1хъ вaмъ. Њстaвите безyміе, и3 жи1ви бyдете: и3 взыщи1те рaзума, да поживетE, и3 и3спрaвите рaзумъ въ вёдэніи. Наказyzй ѕлы6z, пріи1метъ себЁ безчeстіе: њбличazй же нечести1ваго, пор0чна сотвори1тъ себE: њбличє1ніz бо нечести1вому р†ны є3мY. Не њбличaй ѕлhхъ, да не возненави1дzтъ тебE: њбличaй премyдра, и3 возлю1битъ тS. Дaждь премyдрому винY, и3 премyдршій бyдетъ: сказyй прaведному, и3 приложи1тъ пріимaти. Начaло премyдрости, стрaхъ гDнь, и3 совётъ с™hхъ рaзумъ: разумёти бо зак0нъ, п0мысла є4сть благaгw. Си1мъ бо џбразомъ мн0гое поживeши врeмz и3 приложaтсz тебЁ лBта животA.

Тaже, є3ктеніA: Рцeмъ вси2: и3 возглaсъ.

Тaже: Спод0би гDи:

Посeмъ: И#сп0лнимъ вечeрнюю:

На стіх0внэ стіхи6ры самоглaсны, глaсъ №.

Їwaнна монaха: Пzтдесsтницы настA днeй преполовeніе, въ нeмже хrт0съ њбнажи1въ малови1днw б9eственную си1лу, разслaбленнаго стzгнY сл0вомъ, того2 t nдрA возстaвивъ, и3 бGолёпнw чудотворsй въ здaнномъ тёлэ, человёкwмъ даровA вёчный жив0тъ, и3 вeлію ми1лость.

Стjхъ: Помzни2с0нмъ тв0й, є3г0же стzжaлъ є3си2 и3спeрва.

Во с™и1лище пришeлъ є3си2 премyдросте б9іz, преполовлsющусz прaзднику, ўчS и3 њбличaz непокори6выz їудє1и, фарісє1и и3 кни1жники, и3 вопіS со дерзновeніемъ къ ни1мъ: жaждай да грzдeтъ ко мнЁ, и3 піeтъ в0ду жив0тную, и3 не вжaждетъ во вёкъ: вёруzй моeй блaгости, рёки потекyтъ и3з8 чрeва є3гw2 жи1зни вёчныz. Q блaгости и3 благоутр0біz твоегw2 хrтE б9е нaшъ, слaва тебЁ!

Глaсъ в7.

Стjхъ: БGъ же цRь нaшъ прeжде вёка, содёла спасeніе:

Е#гдA преполовeніе прaздника настA, взhде ї}съ во с™и1лище, и3 ўчaше непокори1выz їудє1и, глаг0лz: жaждай да грzдeтъ ко мнЁ, и3 піeтъ в0ду жив0тную, вёчную, и3 не вжaждетсz во вёкъ. Вёруzй въ мS, рёки потекyтъ и3з8 чрeва є3гw2, и3 и3мёти бyдетъ свётъ жив0тный.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }:

Преполови1вшусz прaзднику, ўчaщу ти2 сп7се, глаг0лаху їудeє: кaкw сeй вёсть пи1смена, не ўчи1всz; не разумёюще, ћкw ты2 є3си2 премyдрость ўстр0ившаz мjръ, слaва тебЁ.

По Нhнэ tпущaеши: И# по Џ§е нaшъ:

Тропaрь, глaсъ }:

Преполови1вшусz прaзднику, жaждущую дyшу мою2 бlгочeстіz нап0й водaми, ћкw всBмъ сп7се возопи1лъ є3си2: жaждай да грzдeтъ ко мнЁ и3 да піeтъ, и3ст0чниче жи1зни нaшеz хrтE б9е, слaва тебЁ.

Тaже їерeй: Премyдрость.

И# tпyстъ по nбhчаю.

На повечeріи с™aгw рzдовaгw поeмъ стіхи6ры, и3 канHнъ. Кондaкъ прaздника. На полyнощницэ по №-мъ трис™0мъ тропaрь прaздника. По в7-мъ трис™0мъ кондaкъ прaздника.

Тaже: ГDи поми1луй, в7i.

И# tпyстъ. Моли6твы заупок0йныz: Помzни2 гDи въ надeжди: не глаг0лемъ.

Въ срeду преполовeніz, на ќтрени

на БGъ гDь: тропaрь прaздника, три1жды. По №-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

Всёхъ сердeцъ помышлє1ніz вёдый, посредЁ с™и1лища стaвъ взывaше лжи6вымъ глаг0лz и4стину: что2 и4щете ўби1ти мS животодaвца, прaзднику преполовлsющусz, вопіS дeрзостнw; не на лицA зрsще сyдъ суди1те законопрест{пницы.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

И# чтeніе въ толковaніи є3ђліа їwaнна.

По в7-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ є7.

Под0бенъ: Собезначaльное сл0во:

ВLка всёхъ во хрaмэ стоS, прaзднику преполови1вшусz пzтдесsтницы честнhz, є3врeємъ бесёдуz, њбличaше ћвэ въ дерзновeніи мн0зэ, ћкw цRь сhй и3 бGъ, мучи1тельство тёхъ дeрзостное: нaмъ же всBмъ дaруетъ за благоутр0біе, вeлію ми1лость.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

Тaже: Воскrніе хrт0во:

Pал0мъ н7.

КанHна прaздника двA со їрмосы2 на д7i. Пeрвый со їрмосы2 на }, вторhй на ѕ7. Послэди1 же катавaсіа, їрм0съ вторaгw канHна, џба ли1ка вкyпэ.

КанHнъ, глaсъ д7, гDи1на fеофaна, є3гHже краестр0чіе сіE:

Преполовeніе прaздникwвъ превели1кихъ похвалю2.

Пёснь №.

Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну, невлaжными стопaми, дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, кrтоoбрaзными мwmсeовыма рукaма, ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Вє1ліz ±же пaче ўмA вLко, бжcтвеннагw твоегw2 воплощeніz, бlгодэ‰ніz сіsютъ нaмъ, дaрове же и3 бlгод†ти, и3 бжcтвенныz свётлwсти, бlгоподaтнw и3стекaющыz.

Пришeлъ є3си2 хrтE, свётлwсти б9ествA и3спущaz, прaздника посредЁ kвлeннw: прaздникъ бо рaдостный спасaемыхъ є3си2, и3 спасeніz нaшегw ходaтай.

Премyдрость, прaвда, гDи, и3 и3збавлeніе ў бGа ты2 бhлъ є3си2 нaмъ, t земли2 къ нбcной преводS высотЁ, и3 д¦ъ б9eственный дaруz.

Пл0ть твоS и3стлёніz во гр0бэ не ви1дэ, вLко, но ћкw состaвисz кромЁ сёмене, тлёніz не пріsтъ, послёдованію є3стествA, пресyщественнw не раб0тавшаz.

Другjй канHнъ, творeніе гDи1на ґндрeа кри1тскагw, глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: М0ре њгусти1лъ є3си2, погрузи1вый со nрyжіемъ г0рдаго фараHна, и3 лю1ди спaслъ є3си2 нем0креннw гDи, и3 ввeлъ є3си2 | въ г0ру с™hни, вопію1щыz: пои1мъ тебЁ бGу нaшему пёснь побёдную, ћкw прослaвисz.

Kзhцы восплещи1те, є3врeи восплaчите, животодaвецъ бо хrт0съ, ќзы ѓдовы раст0рже, и3 мє1ртвыz воскреси2, и3 недyги и3сцэли2 сл0вомъ: сeй є4сть бGъ нaшъ, дaвый жи1знь вёрующымъ во и4мz є3гw2.

Чyдо показaлъ є3си2, в0ду въ віно2 прешeдшую, во є3гЂптэ рёки преложи1вый вLко въ кр0вь, и3 мє1ртвыz воскреси1лъ є3си2, знaменіе сіE втор0е скончaвъ. Слaва сп7се несказaнному твоемY совёту: слaва и3стощaнію твоемY, и4мже њбнови1лъ є3си2 нaсъ.

СтруS приснотекyщаz сhй гDи жи1зни и4стинныz, ты2 є3си2 воскресeніе нaше: хотS труди1лсz є3си2 сп7се м0й, и3 в0лею вжaждалсz є3си2, зак0нwмъ є3стествA повинyzсz, и3 въ сmхaрь шeдъ пл0тію, воды2 проси1лъ є3си2 ў самарzнhни пи1ти.

Хлёбы бlгослови1лъ є3си2, ры6бы ўмн0жилъ є3си2, непостижи1мый б9е, и3 лю1ди насhтилъ є3си2 незави1стнw, и3 и3ст0чникъ приснотекyщій премyдрость, жaждущымъ њбэщaлъ є3си2. Ты2 є3си2 сп7съ бGъ нaшъ, дaвый жив0тъ вёрующымъ во и4мz твоE.

Трbченъ: Три2 собезначaльны слaвлю и3 сопрест0льны, nц7A безначaльна бGа, и3 сн7а собезначaльна, и3 д¦а соприсносyщна сн7у, є3ди1но тріmпостaсное существо2: є3ди1но начaло пребезначaльное пою2, безначaльнагw б9ествA и3 существA чтY.

БGор0диченъ: Е#ди1на вмэсти1ла є3си2 зижди1телz твоего2 бGороди1тельнице во чрeвэ, и3 пл0тію родилA є3си2 неизречeннw, и3 дв7а пребылA є3си2, ничт0же дёвству њскверни1вшусz. Сего2 чcтаz, ћкw сн7а твоего2 и3 бGа непрестaннw моли2 њ стaдэ твоeмъ при1снw.

Катавaсіа: М0ре њгусти1лъ є3си2, погрузи1вый со nрyжіемъ г0рдаго фараHна, и3 лю1ди спaслъ є3си2 нем0креннw гDи, и3 ввeлъ є3си2 | въ г0ру с™hни, вопію1щыz: пои1мъ тебЁ бGу нaшему пёснь побёдную, ћкw прослaвисz.

Пёснь G.

Їрм0съ: Весели1тсz њ тебЁ цRковь твоS хrтE, зовyщи: ты2 моS крёпость гDи, и3 прибёжище и3 ўтверждeніе.

В0дъ животв0рныхъ и3ст0чники tвeрзлъ є3си2 цRкви, ѓще кто2 жaждетъ, ўсeрднw да прих0дитъ и3 піeтъ, вопіS бlже.

T земли2 ќбw на нб7о вознести1сz, проzвлeннw глаг0лалъ є3си2: съ нб7сe же д¦а послaти њбэщaлъ є3си2 с™aго.

Е#стеств0мъ животворsй, и3 t дв7ы роди1выйсz гDь, всёмъ вBрнымъ даровA безсмeртіе, ћкw бlгоутр0бенъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўтверди1сz сeрдце моE во гDэ, вознесeсz р0гъ м0й въ бз7э моeмъ, разшири1шасz на враги2 мо‰ ўстA моS, возвесели1хсz њ спасeніи твоeмъ.

Не и4же на лицE сyдъ суди1те їудeє, ўчS глаг0лаше вLка, є3гдA пріи1де во с™и1лище, ћкоже пи1сано є4сть, преполови1вшусz зак0нному прaзднику.

Не и4же на лицE сyдъ суди1те їудeє: хrт0съ бо пріи1де, є3г0же нарицaху прор0цы t сіHна грzдyща, и3 мjръ взывaюща.

Ѓще и3 словесє1мъ не вёруете їудeє, дэлHмъ вёруйте вLки: что2 прельщaетесz, tметaющесz с™aгw, є3г0же написA въ зак0нэ мwmсeй;

Ѓще мессjи всsкw подобaетъ пріити2 їудeє, хrт0съ же пріи1де нhнэ мессjа: что2 прельщaетесz, tметaющесz прaведнагw, є3г0же написA въ зак0нэ мwmсeй,

Трbченъ: ТебЁ покланsемсz џ§е, безначaльный существ0мъ, поeмъ безначaльнаго сн7а твоего2, и3 д¦а благочeстнw всес™aго, ћкw є3ди1наго три2, є3стеств0мъ бGа.

БGор0диченъ: Е#ди1нъ t трbцы сhй бhвъ, пл0ть ви1дэлсz є3си2, не прел0жь гDи существA, нижE њпали1въ р0ждшіz нетлённое чрeво, бGъ сhй вeсь и3 џгнь.

Катавaсіа: Ўтверди1сz сeрдце моE во гDэ, вознесeсz р0гъ м0й въ бз7э моeмъ, разшири1шасz на враги2 мо‰ ўстA моS, возвесели1хсz њ спасeніи твоeмъ.

Сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости сл0ва:

СтоS посредЁ свzти1лища, преполовлsющусz б9eственнw прaзднику, жaждай взывaлъ є3си2, да грzдeтъ ко мнЁ и3 піeтъ: піsй бо t сеS б9eственныz моеS воды2, рёки и3з8 чрeва и3сточи1тъ велёній мои1хъ: ґ и4же вёруетъ въ мS, п0сланнаго t б9eственнагw роди1телz, со мн0ю прослaвитсz. Сегw2 рaди вопіeмъ ти2: слaва тебЁ хrтE б9е, ћкw богaтнw и3зліsлъ є3си2 в0ды твоегw2 человэколю1біz рабHмъ твои1мъ.

Слaва, и3 нhнэ:

Под0бенъ: Премyдрости в0ду и3 жи1зни, и3сточaz мjрови, всёхъ сп7се призывaеши почерпсти2 спасeніz в0ды: бжcтвенный бо зак0нъ тв0й пріи1мъ человёкъ, въ себЁ ўгашaетъ прeлести ќгліе, toнyдуже во вёки не вжaждетъ, ни престaнетъ насыщeніz твоегw2 вLко цRю2 пренебeсный. Сегw2 рaди слaвимъ держaву твою2 хrтE б9е, прегрэшeній њставлeніе просsще низпослaти богaтнw рабHмъ твои1мъ.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи: слaва си1лэ твоeй гDи.

Растерзaвъ смeрти вратA си1лою твоeю, пути6 жи1зни сказaлъ є3си2, безсмeртіz же двє1ри tвeрзлъ є3си2, вёрою зовyщымъ: слaва си1лэ твоeй гDи.

Преполовeніе всёхъ и3 конeцъ и3мёzй, и3 нач†ла ћкw безначaленъ њбдержaй, стaлъ є3си2 посредЁ вопіS: б9eственныхъ бGомyдріи пріиди1те дарHвъ наслади1тесz.

Ћкw бGъ и3 всёхъ и3мёzй влaсть, ћкw си1ленъ держaву низложи1въ смeрти, послaти њбэщaлсz є3си2 хrтE д¦а с™aго, t nц7A происходsщаго.

БGор0диченъ: Даeши богaтнw бlгодaть тебE пою1щымъ, и3 и3з8 тебE р0ждшагосz превёчнаго сл0ва, м™и неискусобрaчнаz, прегрэшeній њставлeніе си6мъ просsщи, пречи1стаz.

И$нъ.

Їрм0съ: Прbр0къ ґввакyмъ ќмныма nчи1ма прови1дэ гDи, пришeствіе твоE, тёмъ и3 вопіsше: t ю4га пріи1детъ бGъ, слaва си1лэ твоeй, слaва снизхождeнію твоемY.

Ѓще мессjи подобaетъ пріити2: мессjа же хrт0съ є4сть, беззак0нніи, что2 не вёруете є3мY; сE пріи1де, и3 свидётельствуетъ, ±же т0й твори1тъ: в0ду віно2 сотвори2, разслaбленнаго сл0вомъ стzгнY.

Не разумёюще писaній, прельщaетесz вси2 вы2 є3врeи беззак0нніи: вои1стинну бо пріи1де хrт0съ, и3 всёхъ просвэти2, и3 въ вaсъ показA мнHгаz знaмєніz, и3 чудесA, и3 всyе tрицaетесz и4стиннагw животA.

Е#ди1но дёло показaхъ вaмъ, и3 вси2 ўжE дивитeсz, взывaше їудeємъ хrт0съ. Вы2 њбрёзуете и3 въ суббHту человёка, речE: менe же что2 њклеветaете пр0чее, воздви1гшаго сл0вомъ разслaбленнаго;

ДэлA сотвори1хъ мнHгаz, и3 к0егw рaди дёла кaменіемъ біетe мz; їудeємъ хrт0съ, њбличaz, взывaше: є3дA занE человёка здрaва всего2 сл0вомъ сотвори1хъ, не суди1те на лицE человёцы.

Во ґп0столэхъ дёйствуzй, и3 во прор0цэхъ сaмъ почивazй съ д¦омъ, безначaльное рождeніе nтeческагw є3стествA хrтE, kзhки къ познaнію возвeлъ є3си2 знaменьми твои1ми.

Трbченъ: Трbце нераздёльнаz є3ди1нице, безначaльне џ§е, сн7е и3 дш7е с™hй, во є3ди1ницэ трbца равночeстнаz, сопрест0льнаz, животворsщаz, несоздaнный б9е, спасaй воспэвaющыz тS, и3 и3збaви t бёдъ и3 скорбeй.

БGор0диченъ: Во чрeвэ твоeмъ, бGа неwпи1саннw вмэсти1вшаz, бGоневёсто дв7о м™и чи1стаz, не престaй молsщи њ нaсъ, ћкw да тоб0ю и3збaвимсz t њбстоsній, къ тебё бо при1снw прибэгaемъ.

Катавaсіа: Прbр0къ ґввакyмъ ќмныма nчи1ма прови1дэ гDи, пришeствіе твоE, тёмъ и3 вопіsше: t ю4га пріи1детъ бGъ, слaва си1лэ твоeй, слaва снизхождeнію твоемY.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ты2 гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ свzтhй, њбращazй и3з8 мрaчна невёдэніz, вёрою воспэвaющыz тS.

Б9eственныхъ прaздникwвъ преполовeніz дости1гше, совершeнною б9eственною добродётелію њбучи1тисz потщи1мсz бGомyдріи.

Ћкw вои1стинну сщ7eнное настоsщее торжество2 преполовeніе: превели1кихъ бо прaздникwвъ к0рень, и3 свётитсz nбою1ду.

БGор0диченъ: Ќмъ ґрхaгGльскій не м0жетъ разумёти твоE неизречeнное и3з8 дв7ы и3 пречcтое ржcтво2, сп7се многоми1лостиве.

И$нъ.

Їрм0съ: ГDи б9е нaшъ, ми1ръ дaждь нaмъ: гDи б9е нaшъ, стzжи2 ны2: гDи, рaзвэ тебE и3н0гw не вёмы, и4мz твоE и3менyемъ.

Чудесы2 ўкраси1лъ є3си2 ґп0столы тво‰, дивесы2 возвели1чилъ є3си2 ўченики2, во всeмъ мjрэ прослaвивъ сп7се нaшъ, и3 дaвъ и5мъ цaрствіе твоE.

Вс‰ просвэти1ша земли2 концы2 ўченицы2, чудесы2 и3 ўчeньми, и3 разли1чными џбразы сл0во проповёдавше, хrтE сп7се, цaрствіz твоегw2.

ХвалY возсылaемъ цaрствію твоемY, пёніе же тебЁ прин0симъ, нaсъ рaди на земли2 kви1вшемусz, и3 мjръ просвэти1вшему, и3 ґдaма воззвaвшему.

Трbченъ: Слaва тебЁ, џ§е с™hй, б9е нерождeнне: слaва тебЁ, сл0ве безлётне є3динор0дне: слaва тебЁ, дш7е б9eственне и3 сопрест0льне, и3 є3диносyщне nц7Y и3 сн7у.

БGор0диченъ: Бhсть чрeво твоE с™az трапeза, и3мyщаz нбcный хлёбъ: t негHже всsкъ kдhй не ўмирaетъ, ћкоже речE всёхъ бGороди1тельнице питaтель.

Катавaсіа: ГDи б9е нaшъ, ми1ръ дaждь нaмъ: гDи б9е нaшъ, стzжи2 ны2: гDи, рaзвэ тебE и3н0гw не вёмы, и4мz твоE и3менyемъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

Преполовeніе пzтдесsтницы настA днeсь, tсю1ду б9eственныz ќбw пaсхи, б9eственнэйшею свётлостію њзари1вшеесz, toнyдуже ўтёшителевою благодaтію сіsющее.

Глаг0лалъ є3си2 въ хрaмэ хrтE предстоS, їудє1йскимъ соб0рwмъ свою2 слaву tкрывaz, и3 пред8zвлsz ср0дство къ роди1телю.

БGор0диченъ: Бyди ми2 предстaтельница, и3 стэнA неруши1маz, t мірски1хъ мS соблaзнwвъ и3збавлsющаz, є3ди1на бGороди1тельнице, и3 б9eственнымъ свэтоли1тіемъ њсвэщaющаz.

И$нъ.

Їрм0съ: Ћкw в0ды морск‡z человэколю1бче, волнaми житeйскими њбуревaюсz. Тёмже ћкw їHна, тaкw вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, бlгоутр0бне гDи.

Вс‰ содержaй концы2, возшeлъ є3си2 ї}се, и3 ўчи1лъ є3си2 во свzти1лищи нар0ды сл0ву и4стины, прaзднику преполовлsющусz, ћкоже їwaннъ вопіeтъ.

Tвeрзлъ є3си2 ўстнЁ твои2 вLко, проповёдалъ є3си2 мjрови безлётнаго nц7A, и3 всес™aго д¦а, ср0дное nб0ихъ хранS и3 по воплощeніи.

Дёло џ§ее соверши1лъ є3си2, дёлы ўвёрилъ є3си2 словесA тво‰, и3сцэлє1ніz совершaz сп7се, и3 зн†меніz, разслaбленнаго и3справлsz, прокажє1нныz њчищaz, и3 мє1ртвыz воскрешaz.

Безначaльный сн7ъ начaло бhсть, пріeмъ є4же по нaмъ вочеловёчисz, и3 посредЁ прaздника ўчaше, глаг0лz: притецhте ко и3ст0чнику приснотекyщему, жи1знь почерпи1те.

Трbченъ: Е#ди1но въ трbцэ б9ество2, существо2 тріmпостaсное, несоздaнное, нераздёльное вси2 слaвимъ, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, ћкw три2 сyщее, и3 є3ди1но.

БGор0диченъ: Дв7у по ржcтвЁ поeмъ тS, дв7у и3 м™рь слaвимъ тебE є3ди1ну, чи1стаz бGоневёсто nтрокови1це, и3з8 тебe бо вои1стинну бGъ воплоти1сz, њбнови1въ нaсъ.

Катавaсіа: Ћкw в0ды морск‡z человэколю1бче, волнaми житeйскими њбуревaюсz. Тёмже ћкw їHна, тaкw вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, бlгоутр0бне гDи.

Кондaкъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Вознесhйсz:

Прaзднику зак0нному преполовлsющусz, всёхъ тв0рче вLко, къ предстоsщымъ глаг0лалъ є3си2 хrтE б9е: пріиди1те и3 почерпи1те в0ду безсмeртіz. Тёмже тебЁ припaдаемъ, и3 вёрнw вопіeмъ: щедр0ты тво‰ дaруй нaмъ, тh бо є3си2 и3ст0чникъ жи1зни нaшеz.

Јкосъ: Њлzденёвшую мою2 дyшу прегрэшeній беззак0ньми течeньми твои1хъ кровeй нап0й, и3 покажи2 плодон0сну добродётельми: тh бо рeклъ є3си2 всBмъ, є4же приходи1ти къ тебЁ, сл0ве б9ій всес™hй, и3 в0ду нетлёніz почерпaти, живyю же и3 њчищaющую грэхи2, пою1щихъ слaвное и3 б9eственное твоE востaніе, подаS благjй съ высоты2 сшeдшую вои1стинну ўченикHмъ твои1мъ д¦а крёпость, тебE бGа вёдущымъ: тh бо є3си2 и3ст0чникъ жи1зни нaшеz.

Сmнаxaрій минeи. Тaже настоsщій сmнаxaрій.

Стіхи2: Стaвъ научaетъ, посредЁ прaздника,

Хrт0съ мессjа средЁ ўчи1телей.

Въ срeду разслaбленнагw, прaздникъ преполовeніz пzтдесsтницы прaзднуемъ, п0чести рaди вели1кою двою2 дни2 прaзднику, пaсхи, глаг0лю, и3 пzтдесsтницы, ћкw nбою2 соединsющу и3 совокуплsющъ. Бhсть же сjй тaкw: по є4же содёлати хrтY на разслaбленномъ чyдо преестeственное, їудє1и ќбw њ разслaбленномъ соблажнsющесz, и4бо въ суббHту содёzсz, и3скaху є3го2 ўби1ти. Бэжи1тъ u5бо въ галілeю, и3 въ тaмошнихъ горaхъ пребывaz, пzтію2 хлёбы и3 двои2 рhбу чудодёйствуетъ, пsть тhсzщъ мужeй прекорми2, рaзвэ жeнъ и3 дэтeй. Пот0мъ же кyщъ потчeнію настaвшу (вели1къ же и3 т0й прaздникъ ў їудє1й), во їерусали1мъ восх0дитъ, и3 њбхождaше сокровeннw. Въ преполовeніи же прaздника сегw2, во свzти1лище входS ўчaше: с™и1лище же є4сть є3ди1ному бGу њби1телище, и3дёже люб0вь и3 ми1ръ, и3дёже вёра и3 цэломyдріе водворsетсz. Сегw2 рaди и3 с™и1телю б9ію служaщу бGови, ми1рну подобaетъ бhти и3 кр0тку, не крадли1ву, не льсти1ву, не сребролюби1ву: да прeжде бGа въ свою2 дyшу всели1тъ, пот0мъ же и3 лю1ди по џбразу и3 по пути2 своемY счетaетъ. М0жетсz же нарещи2 и3 коегHждо вёрнагw душA, с™и1лище преwчищeнно бhвши: и3дёже бо вселю1сz въ вы2 и3 похождY, глаг0летъ гDь. И# вси2 є3гw2 ўчeнію дивлsхусz, зави1дzще є3мY глаг0лаху: кaкw сeй вёсть, писaніємъ не научи1всz; н0вый бо ґдaмъ сhй, вёдzше ћкоже и3 пeрвый џнъ: всsкіz премyдрости бsше преисп0лненъ, и3 ћкоже бGъ. Пaки, роптaху ќбw вси2, и3 къ є3гw2 ўбjйству бёша вси2 ўстремлsющесz. Хrт0съ же њбличє1ніz на нS ўпотреблsz, ћкw њ суббHтэ ќбw сварsщыzсz глаг0лаше: чт0 мz и4щете ўби1ти; nни1 же глаг0лаху: бёса ли и4маши, кт0 тz х0щетъ ўби1ти; Џнъ же пaки къ прє1днимъ простирaетсz: ѓще њ зак0нэ сваритeсz, глаг0лz, что2 на мS kритeсz, занE всего2 человёка въ суббHту здрaва сотвори1хъ; Мwmсeю и3 сі‰ законополагaющу разрушaти ю5, внегдA њбрёзаніz рaди глаг0летъ. МнHга ќбw и5мъ њ сeмъ бесёдовавъ, и3 показaвъ себE дaтелz зак0ну и3 nц7Y рaвна. И# пaче въ послёдній дeнь вели1кій прaздника, кaменіемъ бывaетъ метaемь t ни1хъ, но кaмень томY tню1дъ не коснyсz. Е#гдA и3 мимоходS tтyду, њбрэтaетъ человёка t рождeніz слёпа, и3 nчесA є3мY дaруетъ. Вёдомо же, ћкw три2 бsху ў їудє1й превeліи прaздницы. Пeрвый, пaсха, и4же ќбw совершaетсz въ пeрвомъ мёсzцэ, воспоминaніе и3мёz, є4же въ чермн0мъ м0ри прехождeніz. Вторhй же, пzтдесsтница, є4же въ пустhни пребывaніе, по прешeствіи чермнaгw м0рz поминazй: пzтдесsтъ бо днjй пребывaху въ пустhни, д0ндеже зак0нъ мwmсeовъ пріи1мутъ, є3щe же и3 за п0честь числA седми1чнагw, чeстну ў ни1хъ сyщу. Трeтій же тBмъ прaздникъ, трyбъ и3 сённицъ потчє1ніz, поминaніе творsще ски1ніи, ю4же во џблацэ горы2 ви1дэвъ мwmсeй, пeрвымъ древодёлемъ веселeиломъ водрузи1въ постaви, ћже и3 въ седмію2 сотворsема бsше днjй, сношeнію плодHвъ пaмzть и3мyщи, и3 ўпокоeніz пустhннагw. Е#гдa же твори1му томY прaзднику, стaвъ ї}съ вели1кимъ глaсомъ воззвA: ѓще кто2 жaждетъ, да грzдeтъ ко мнЁ и3 піeтъ. Е#лмA ќбw во ўчи1тельствэ т0мъ хrт0съ мессjю себE показA, ходaтай и3 примири1тель нaшъ бhвъ, и3 вёчнагw nц7A своегw2. ТоS рaди вины2 настоsщій прaздникъ прaзднующе, и3 средопzтдесsтницу и3менyюще, мессjю воспэвaемъ хrтA, и3 честн0е є4же t nбою2 двою2 вели1кою прaзднику представлsюще. СегH же рaди мню2 и3 самарzнhни по нeмъ прaзднику прaзднуетсz, занE и3 тaмw њ мессjи хrтЁ мнHгаz сказaшасz, и3 њ водЁ и3 њ жaжди, ћкоже здЁ во є3ђлjстэ їwaннэ, слэпaгw пaче самарzнhни предлежи1тъ. Неизчeтною ми1лостію твоeю хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію бlгочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми взывaху: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS гDи.

Крёпостію сп7се смeртную раз0рь си1лу, стезю2 жи1зни показaлъ є3си2 человёкwмъ, бlгодaрнw тебЁ зовyщымъ бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS гDи.

Пл0ть носsща ви1дzще, не разумёша соб0ри є3врeйстіи сл0ве тS б9ій: но мы2 тебE воспэвaемъ: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS гDи.

БGор0диченъ: Вhшнzгw њсвzщeнное б9eственное селeніе, рaдуйсz! Тоб0ю бо дадeсz рaдость бцdе, вопію1щымъ: бlгословeна ты2 въ женaхъ є3си2, пренепор0чнаz вLчце.

И$нъ.

Їрм0съ: Халдeйскаz пeщь, nгнeмъ распалaемаz, њрошaшесz д¦омъ, б9іимъ предстоsніемъ, џтроцы поsху: бlгословeнъ є3си2 б9е nц7ъ нaшихъ.

Пл0тски потруди1лсz є3си2, ўпокоeніе всёхъ: в0лею вжадaлсz є3си2, и3ст0чниче чудeсъ: воды2 проси1лъ є3си2, в0ду жи1зни ї}се возвэщazй.

Самарzнhни гDи женЁ бесёдовалъ є3си2, њбличaz безyміе беззак0нныхъ є3врeєвъ: nнA ќбw вёрова сн7а бhти б9іz, сjи же tверг0шасz.

В0ду живyю и3стекaющую, в0ду безсмeртіz, и3ст0чникъ присноживyщій подaти њбэщaлъ є3си2, вёрою д¦ъ тв0й пріeмлющымъ сп7се, t nц7A происходsщій.

Пzтьми2 хлёбы препитaлъ є3си2, тhсzщы ѓлчущихъ, и3 насыщeніz њстaнки, въ друг‡z тhсzщы сп7се ўмн0жилъ є3си2, показyz слaву твою2 сщ7є1ннымъ ўченикHмъ.

Kдhй тёло твоE, жи1въ бyдетъ во вёки, и3 піsй кр0вь твою2, въ тебЁ пребyдетъ сп7се м0й, и3 ты2 въ нeмъ пребывaеши, и3 воскреси1ши є3го2 въ послёднее мгновeніе.

Ўдиви1лъ є3си2 вLко твоE смотрeніе, ўвёривъ чудесы2 б9eственную влaсть, недyги и3згнaлъ є3си2, мє1ртвыz воскреси1лъ є3си2, и3 слэпы6z просвэти1лъ є3си2 ћкw бGъ.

Прокажє1нныz њчи1стилъ є3си2, хромы6z и3спрaвилъ є3си2, разслaблєнныz стzгнyлъ є3си2, кровоточи1вую и3сцэли1вый: шeствовалъ є3си2 по пучи1нэ, показaвъ слaву твою2 свzщє1ннымъ ўченикHмъ.

Трbченъ: Покланsемсz твоемY гDи пречи1стому nц7Y, и3 бlгодaти д¦а, ю4же твои6мъ ґп0столwмъ бGъ сhй раздaвый, посылaz и4хъ на пр0повэдь.

БGор0диченъ: Во чрeвэ твоeмъ вмэсти1ла є3си2 невмэсти1маго сл0ва, t твои1хъ сосє1цъ дои1ла є3си2 мjру питaтелz, на њб8sтіи носи1ла є3си2 содержи1телz нaшего, бGороди1тельнице чи1стаz.

Катавaсіа: Халдeйскаz пeщь, nгнeмъ распалaемаz, њрошaшесz д¦омъ, б9іимъ предстоsніемъ, џтроцы поsху: бlгословeнъ є3си2 б9е nц7ъ нaшихъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: РуцЁ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE: џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz, бlгочeстіz рачи1тели џтроцы взывaюще: бlгослови1те всS дэлA гDнz гDа.

Красeнъ и3з8 гр0ба востaвъ, бжcтвA слaвою ўкрaшенъ, ґп0столwмъ твои6мъ гDи kви1лсz є3си2, д¦а њбэщazсz тBмъ послaти дёйство, вопію1щымъ: блгcви1те всS дэлA гDнz гDа.

Ўмертви1въ ѓда ћкw бGъ живоначaльнэйшій, всBмъ и3сточи1лъ є3си2 жив0тъ вёчный, є3г0же нhнэ воwбражaютъ ћвственнэе, свэтон0сныхъ днeй си1хъ рaдости, вопію1щымъ: бlгослови1те всS дэлA гDнz гDа.

Лучы2, ћкw сlнце хrтE прaвды kви1всz, мjру послaлъ є3си2 ґп0столы тво‰, носsщыz тебE свётъ непостижи1мый, и3 невёдэніz мглY њчищaющыz и3 вопію1щыz: бlгослови1те всS дэлA гDнz гDа.

БGор0диченъ: СE нhнэ њскудЁ ћвэ t їyдина плeмене кнsзь и3 в0ждь: тh бо всенепор0чнаz родилA є3си2, прeжде њбэщaнное чazніе kзhкwвъ, хrтA бGа, є3мyже поeмъ: бlгослови1те всS дэлA гDнz гDа.

И$нъ.

Їрм0съ: ЃгGли и3 небесA на прест0лэ слaвы сэдsщаго, и3 ћкw бGа непрестaннw слaвимаго, бlгослови1те, п0йте и3 превозноси1те во всS вёки.

Пріиди1те ви1дите лю1діе, на прест0лэ слaвы воспэвaемаго, t людeй беззак0нныхъ хyлимаго, и3 ви1дzще п0йте въ прор0цэхъ мессjю предречeннаго.

Ты2 є3си2 вои1стинну хrт0съ, въ мjръ сeй пришeдый, и3з8 негHже спасeніе и3 њставлeніе nтeческихъ согрэшeній: ты2 є3си2 вои1стинну жив0тъ, въ тS вёровавшымъ.

Премyдрость б9іz, преполови1вшусz прaзднику, ћкоже пи1сано є4сть, во свzти1лищи предстA и3 ўчaше, ћкw вои1стинну сeй бsше мессjа хrт0съ, и4мже спасeніе.

Въ суббHтахъ хrт0съ, и3 по вс‰ дни2 покaзоваше знaменій дэлA, и3сцэлsz сyщыz въ недyзэхъ разли1чныхъ: но прельщeнніи лю1діе ћростію распыхaхусz.

Разслaбленнаго, глаг0летъ, въ лётэхъ же мн0зэхъ лежaщаго, въ суббHту сeй и3сцэли2, и3 преступи2 зак0нъ, їудє1и хrтA г0рькw ўкорsху.

Не мwmсeй ли вaмъ зак0нъ дaвый, повелэвaетъ њбрёзатисz, и3 въ суббHту мyжа њбрёзуете, да не кaкw зак0нъ nтeческій разори1тсz, хrт0съ їудeємъ глаг0лаше.

Неблагодaрни всегдA въ пустhни жи1вшіи, благодётелz зaвистію прогнёваху, хyлzще, дви1жуще непрaвєдныz љзhки, тщє1тнымъ поучaющесz.

Бlгослови1мъ nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, гDа.

Трbченъ: Е#ди1нъ бGъ ќбw трbца, nц7Y не преступи1вшу въ сыновство2, нижE сн7у прел0жшусz во и3схождeніе: но св0йтвєннаz и3 nбо‰, свётъ бGа, три2 прославлsю во вёкъ.

БGор0диченъ: Кaкw родилA є3си2, рцы2, t nц7A безлётнw просіsвшаго, и3 со с™hмъ д¦омъ воспэвaемаго; и3ли2 ћкw вёсть є3ди1нъ благоволи1вый и3з8 тебE роди1тисz, бцdе.

Тaже: Хвaлимъ, благослови1мъ:

Катавaсіа: ЃгGли и3 небесA на прест0лэ слaвы сэдsщаго, и3 ћкw бGа непрестaннw слaвимаго, бlгослови1те, п0йте и3 превозноси1те во всS вёки.

Честнёйшую: не стіхосл0витсz.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный t несэк0мыz горы2 тебE дв7о, краеуг0льный tсэчeсz хrт0съ, совокупи1вый разстоsщаzсz є3стествA тёмъ веселsщесz, тS бцdе величaемъ.

Н0вому и3 чи1стому жи1тельству, t хrтA научи1вшесz, сіE дaже до концA сохрани1ти полeзнw вси2 потщи1мсz ћкw да с™aгw д¦а пришeствіе воспріи1мемъ.

Ты2 моE смeртное жизнодaвче, њбложeніемъ безсмeртіz, и3 нетлёніz благодaтію њблeкъ сп7се, совоскреси1лъ є3си2, и3 nц7Y привeлъ є3си2, врeменную мою2 разруши1въ брaнь.

Въ небeсное пaки житіE звaни бhвше, ходaтайства си1лою и3стощи1вшагwсz дaже и3 до рaбіz џбраза, и3 нaсъ вознeсшагw, сего2 дост0йнw возвели1чимъ.

БGор0диченъ: Ћкw к0рень, и3ст0чникъ и3 винY нетлёніz, тебE дв7о вси2 вёрніи ўвёдэвше, похвалaми почитaемъ: тh бо v3постaсное безсмeртіе нaмъ и3сточи1ла є3си2.

И$нъ.

Їрм0съ: Чyжде мaтерємъ дёвство, и3 стрaнно дёвамъ дэторождeніе: на тебЁ бцdе, nбо‰ ўстр0ишасz. Тёмъ тS вс‰ племенA земн†z непрестaннw величaемъ.

Прaзднику преполовлsющусz їудeйскому, возшeлъ є3си2 сп7се м0й во свzти1лище твоE, и3 научaлъ є3си2 всёхъ чудsхусz же їудeє, и3 tкyду сeй вёсть пи1смена не научи1всz, глаг0лаху.

И#сцэлє1ніz даровaній и3збaвитель м0й и3сточaz, сотворsше чудесA и3 знaмєніz, прогонS недyги, цэлS немощствyющыz: но їудeє неи1стовствовахусz мн0жествомъ чудeсъ є3гw2.

Непокори6выz їудє1и и3збaвитель м0й њбличaz, вопіsше: не суди1те на лицE, но прaведенъ сyдъ суди1те: и4бо зак0нъ и3 въ суббHту њбрёзоватисz повелэвaетъ всsкому человёку.

БHльшаz чудeсъ ўченикHмъ твои1мъ сп7се, ћкоже њбэщaвъ подaлъ є3си2, послaвъ въ kзhки проповёдати слaву твою2: nни1 же мjрови проповёдаху твоE воскресeніе, бlгодaть и3 воплощeніе.

Ѓще человёка њбрёзуете въ суббHту, да не кaкw разори1тсz зак0нъ: нhнэ на мS что2 гнёваетесz, ћкw человёка всего2 здрaва сотвори1хъ сл0вомъ; по пл0ти вы2 сyдите, глаг0летъ їудeємъ хrт0съ.

Сухyю и3сцэли1вый рyку сл0вомъ, и3зс0хшую дрeвле зeмлю моегw2 сeрдца, и3сцэли1въ сл0ве, покажи1 мz плодон0сна, да содёлаю и3 ѓзъ сп7се, плоды2 въ покаsніи тeплэ.

Прокажeнное моE сeрдце њчи1стивъ, и3 души2 моеS сл0ве џчи просвэти1вый, на nдрЁ болёзни мS лежaща и3спрaви, ћкоже разслaбленнаго возстaвилъ є3си2 на nдрЁ лежaщаго.

Трbченъ: Чyжде є4сть беззакHннымъ слaвити безначaльную трbцу, nц7A, и3 сн7а же, и3 с™aго д¦а, несоздaнное вседержaніе, и4мже вeсь мjръ создaсz держaвою крёпости є3S.

БGор0диченъ: Вмэсти1ла є3си2 во чрeвэ твоeмъ дв7о м™и, є3ди1наго t трbцы хrтA жизнодaвца, є3г0же поeтъ всS твaрь, и3 трепeщутъ г0рніи прест0ли: того2 моли2 всеблажeннаz, спасти2 дyшы нaшz.

Катавaсіа: Чyжде мaтерємъ дёвство, и3 стрaнно дёвамъ дэторождeніе: на тебЁ бцdе, nбо‰ ўстр0ишасz. Тёмъ тS вс‰ племенA земн†z непрестaннw величaемъ.

Е#xапостілaрій.

Под0бенъ: Нeбо ѕвэздaми:

Чaшу и3мёzй неистощи1мыхъ дарHвъ, дaждь ми2 почерпсти2 в0ду во њставлeніе грэхHвъ, ћкw содержи1мь є4смь жaждею, бlгоутр0бне є3ди1не щeдре. Три1жды.

На хвали1техъ:

Всsкое дыхaніе:

Постaвимъ стіхи2 д7. И# поeмъ под0бны прaздника G, повторsюще №, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Премyдрость, и3 си1ла, џ§ее сіsніе, сл0во присносyщное и3 сн7ъ б9ій, во свzти1лище пріи1де пл0тію, и3 ўчaше їудє1йскіz лю1ди, жестHкіz и3 неблагод†рныz, и3 ўдивлsхусz премyдрости богaтству, вопію1ще: tкyду вёсть писменA, ни t когHже ўчи1всz; Двaжды.

Кни1жникwмъ затыкaше ўстA, їудє1и њбличaше мессjа гDь, вопіS къ ни1мъ: не на лицE законопрест{пницы, ћкw непрaведніи суди1те, въ суббHту бо ѓзъ разслaбленнаго воздви1гнухъ. Тёмже гDь суббHты є4смь и3 зак0на, что2 и4щете менE ўби1ти, ўмeршыz воздви1гшаго;

Навуfeа кaменіемъ поби1ша, лю1тіи и3 законопрестyпніи, їудeйское собрaніе неблагодaрное: и3сaію же пил0ю древsною растр0ша, въ кaлъ мyдраго їеремjю вверг0ша, гDа же на кrтъ вознeсше взывaху: хрaмъ разорszй, спаси2 себE, и3 ўвёруемъ.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ д7.

Ґнат0ліа: Просвэти1вшесz брaтіе, воскресeніемъ сп7са хrтA, и3 дости1гше преполовeніz прaздника вLчнz, пріи1скреннw сохрани1мъ зaпwвэди б9іz, да дост0йни бyдемъ и3 вознесeніе прaздновати, и3 пришeствіе получи1ти с™aгw д¦а.

Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь прaздника. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ. И# чaсъ №-й.

На літургjи блажє1нна t канHна прaздника, д7-гw глaса, пёснь G на д7, и3 }-гw глaса, пёснь ѕ7 на д7. По вх0дэ тропaрь прaздника. Слaва, и3 нhнэ: Кондaкъ.

Прокjменъ, глaсъ G:

Вeлій гDь нaшъ, и3 вeліz крёпость є3гw2, и3 рaзума є3гw2 нёсть числA.

И# до tдaніz.

Стjхъ: Хвали1те гDа ћкw блaгъ pал0мъ: бGови нaшему да ўслади1тсz хвалeніе.

Ґп0столъ дэsній, зачaло lд:

Пavелъ и3 варнaва прибэг0ста во грaды лmка0нскіz:

Ґллилyіа, глaсъ №: Помzни2с0нмъ тв0й, є3г0же стzжaлъ є3си2 и3спeрва.

Стjхъ: БGъ же цRь нaшъ прeжде вёка, содёла спасeніе посредЁ земли2.

Е#ђліе їwaнна, зачaло к7ѕ:

Въ преполовeніе пzтдесsтницы:

На літургjи поeмъ и3 на tдaніе преполовeніz, вмёстw Дост0йно, їрм0съ:

Чyжде мaтерємъ дёвство:

(Въ пр0чыz же дни2 поeмъ. Свэти1сz: и3 до tдaніz.)

Причaстенъ: Kдhй мою2 пл0ть, и3 піsй мою2 кр0вь, во мнЁ пребывaетъ, и3 ѓзъ въ нeмъ, речE гDь.

Ґллилyіа, три1жды.

На трапeзэ ўтэшeніе брaтіи.

Прaзднуетсz же сeй прaздникъ днeй }.

На вечірні

 

Початок звичайний, і кафизма рядова.

На Господи, взиваю… ставимо стихів 6 і співаємо стихири 3, повторюючи першу, глас 4:

Настало переполовення днів, від спасительного Воскресіння до Божественної П’ятдесятниці, і обидва свята світяться радістю, і обидва з’єднуються напередодні славного Владичного Вознесіння.

Почув і звеселився Сион від благовістя Христового Воскресіння: вірні ж його сини зраділи, побачивши його, омиваючи Духом скверну Христовбивства: годується торжество обох — радісне переполовення.

Наближається Божественного Духа на всіх щедре виливання, як написано; наперед узаконене проповідує переполовення після Христової смерти, і погребіння, і воскресіння — показує явлення Утішителя, Якого істинно обіцяв Христос послати Своїм ученикам.

Слава: і нині, глас 6:

Свято переполовинилося Твого, Христе, воскресіння і пришестя Божественного Твого Святого Духа; зійшовшись ми оспівуємо чудес Твоїх таїнства; в них пошли нам велику милість.

Вхід. Прокимен дня. Три паремії.

Пророцтва Михеєвого читання (Мих. 4:2-3,6,1-5; 8).

Так говорить Господь: від Сиону вийде закон, і слово Господнє — з Єрусалима. І буде Він судити многі народи, і викриє многі племена у віддалених країнах; бо всі народи ходять, кожен в ім’я свого бога; а ми будемо ходити в ім’я Господа Бога нашого на віки віків. Так говорить Господь Вседержитель: встань, судись перед горами, і пагорби нехай чують голос твій! Слухайте, гори, суд Господній, і ви, тверді основи землі: бо у Господа суд з народом Своїм, і з Ізраїлем у Нього тяжба. Народе Мій! Що зробив Я тобі і чим тебе засмутив? Відповідай Мені. Я вивів тебе із землі Єгипетської і визволив тебе із дому рабства, і послав перед тобою Мойсея, Аарона і Маріам. Народе Мій! Згадай, що замишляли проти тебе супротивники. Хто сповістив тобі? О людино! Сказано тобі, що є добро, і чого вимагає від тебе Господь: діяти за правдою, любити діла милосердя і смиренномудро ходити перед Богом твоїм: бо всемогутністю прославиться Господь, і буде пасти отару Свою в мирі, аж до краю землі.

Пророцтва Ісаї читання (Іс. 55:1-13).

Так говорить Господь: всі спраглі, йдіть до води, навіть і ви, що не маєте срібла, йдіть, купуйте, їжте і пийте; йдіть, купуйте без срібла і без плати вино й молоко. Навіщо будете витрачати срібло на те, що не є хлібом, і працю вашу — на те, що не насичує? Послухайте Мене уважно і споживайте добро, і нехай насолоджується душа ваша ситістю. Прихиліть вухо ваше і прийдіть до Мене, послухайте, і житиме душа ваша; і дам вам завіт вічний, незмінні милості, обіцяні Давиду. Ось, Я дав його свідком для народів, вождем і наставником людей. Ось, ти покличеш народ, якого ти не знав; і люди, які тебе не знали, поспішатимуть до тебе, ради Господа Бога твого і ради Святого Ізраїлевого, бо Він прославив тебе. Шукайте Господа, поки можна знайти Його, кличте Його, поки Він близько! Нехай полишить нечестивий путь свою і беззаконник — помисли свої. І нехай навернеться до Господа, і Він помилує його, і до Бога нашого — бо Він Многомилостивий. Мої думки — не ваші думки, і ваші путі — не Мої путі. — говорить Господь. Але як небо вище землі, так путі Мої вищі за путі ваші, і думки Мої виші за думки ваші. Як дощ і сніг падають з неба і назад не повертаються, але напоюють землю, щоб вона родила і вирощувала та давала насіння тому, хто сіє, і хліб тому, хто їсть, так і слово Моє, що виходить з уст Моїх, — воно не повертається до Мене марним, але чинить те, що Я хочу, і звершує те, для чого Я послав його. Отже, ви вийдете веселими і будете проваджені з миром; гори і пагорби будуть співати перед вами пісню, і всі дерева в полі рукоплескатимуть вам. Замість терну виросте кипарис; замість кропиви виросте мирт; і це буде на славу Господню, на знамення вічне, яке ніколи не буде знищене.

Притч читання (Притч. 9:1-11).

Премудрість збудувала собі дім, витесала сім стовпів його, заколола жертву, розвела вино і приготувала у себе трапезу; послала слуг своїх, проголосити з пагорбів міста: хто нерозумний, звертайся сюди! А бідним розумом вона сказала: ідіть, їжте хліб мій і пийте вино, розбавлене мною; полиште нерозумне, та живіть, і ходіть дорогою розуму. Хто повчає кощунника, той наживе собі безслав’я, а хто викриває нечестивого, — чинить собі пляму. Не викривай кощунника, щоб він не зненавидів Тебе; викривай мудрого, і він полюбить тебе; давай повчання мудрому, і він буде ще мудрішим; навчи праведника, і він примножить знання. Початок премудрости — страх Господній, і пізнання Святого — розум; тому що через мене примножаться дні твої, і додасться тобі років життя. (Сину мій!), якщо ти мудрий, то ти мудрий для себе (і для ближніх твоїх); і якщо насмішник, то один потерпиш. Жінка нерозсудлива, щебетлива, невіглас і нерозумна сідає біля дверей свого дому на стільці, на підвищених місцях міста, щоб закликати тих, що йдуть дорогою, які ходять прямими своїми путями; хто нерозумний, звертайся сюди! І бідному розумом вона говорить: вода крадена солодка, і прихований хліб смачніший! І він не знає, що там мерці, і що закликані нею — в глибинах пекла. (Але ти втікай, не зволікаючи на місці, і не зупиняй погляду на ній; бо таким чином ти обійдеш воду чужу. Від води чужої віддаляйся, і з джерела чужого не пий, щоб пожити довгий час, і щоб додалося тобі років життя).

Потім єктенія: Промовмо всі… і виголос. Далі: Сподоби, Господи… Після: Доповнимо вечірню молитву…

На стиховні стихири самогласні, глас 1. Іоана-ченця:

Настало П’ятдесятниці днів переполовення, коли Христос виявив невидиму Божественну силу, піднявши словом розслабленого з його постелі і, славно показавши чудо над створеним тілом, дарував людям вічне життя і велику милість.

Стих: Пом’яни зібрання Твоє, яке Ти придбав спочатку.

До храму прийшов Ти, Премудрість Божа, у переполовення свята, навчаючи і викриваючи непокірних юдеїв, фарисеїв і книжників, і сміливо звернувся до них: спраглий нехай іде до Мене, і п’є воду живу, і не буде мати спраги повік: і, хто вірує Моїй благості, ріки вічного життя потечуть із його лона. О благість і милосердя Твоє, Христе Боже наш, слава Тобі.

Глас 2.

Стих: Бог же, Цар наш раніше віків, сотворив спасіння посеред землі.

Коли настало переполовення свята, прийшов Ісус до храму і, навчаючи непокірних юдеїв, говорив: спраглий нехай гряде до Мене, і п’є воду живу й вічну, і не буде мати спраги повік. Хто вірує в Мене, ріки потечуть із його лона, і буде мати світло життя.

Слава: і нині, глас 8:

Коли переполовинилося свято, Ти, повчав, Спасе; юдеї ж говорили: як Цей знає Писання, не навчаючись? Не розуміючи, що Ти є Премудрість, що створила світ, слава Тобі.

Далі: Нині відпускаєш… по: Отче наш…

Тропар, глас 8: У переполовення свята, спраглу душу мою напої водами, всіх бо, Спасе, закликав Ти: спраглий нехай гряде до Мене і нехай п’є, Джерело життя нашого, Христе Боже, слава Тобі.

Потім священик: Премудрість. І відпуст за звичаєм. На повечір’ї співаємо стихири рядового святого, і канон. Кондак свята. На полуношниці після 1-го Трисвятого тропар свята. Після 2-го Трисвятого кондак свята. Потім: Господи, помилуй (12 разів). І відпуст. Молитви заупокійної: Пом’яни, Господи, в надії життя вічного… не промовляємо.

 

На ранній

На Бог Господь… тропар свята (тричі).

Після кафизми 1 — сідальний, глас 4:

Ти, що знаєш помисли сердець усіх, посеред храму став, взиваючи до неправдомовців, і говорив істину: чому шукаєте, як убити Мене, Життєдавця; в переполовення свята промовляв сміливо: не дивіться на лиця, коли суд чините, законопорушники.

Слава: і нині, той самий.

І далі читання із Тлумачення Євангелія від Іоана.

Після кафизми 2 — сідальний, глас 5:

Владика всіх у храмі стояв у переполовення П’ятдесятниці чесної, з євреями розмовляючи, багатьох відкрито сміливо викривав, як Цар і Бог, мучительство їхнє зухвале; нам же всім дарує, заради милосердя, велику милість.

Слава: і нині, той самий.

Потім: Воскресіння Христове бачивши… Псалом 50. Канони свята два, з ірмосами на 14. Перший з ірмосом на 8, другий — на 6. Потім катавасія, ірмос другого канону, обидва кліроси разом.

 

Канон
преподобного Феофана, глас 4

 

Пісня 1

Ірмос: Моря, Червоного безодню сухими стопами древній перейшовши Ізраїль, хрестовидними Мойсеєвими руками Амаликову силу в пустелі переміг.

Великі благодіяння, незбагненні розумом, божественного Твого втілення, Владико, сяють нам; дари ж благодаті і божественне сяйво подають нам благо.

Прийшов Ти, Христе, сяйво Божества явно показуючи на святі; бо Ти для спасенних — радісне свято, і спасіння нашого заступник.

Премудрість, правда і визволення у Бога, був Ти, Господи, для нас, від землі до небесної проводячи висоти, і Духа Божественного даруючи.

Плоть Твоя, Владико, у гробі не зазнала тління, бо вона утворилася без сімені, тому й не прийняла тління, притаманного нашому єству, якого від початку в ньому не було, і тому воно й не діяло.

Канон інший, преподобного Андрія Критського, глас 8.

Пісня 1

Ірмос: Море висушив Ти…

Язичники, радійте, євреї, плачте, бо Життєдавець Христос кайдани пекла розірвав, і мертвих воскресив, і недуги зцілив словом; Він є Бог наш, Який дає життя віруючим в ім’я Його.

Чудо показав Ти, воду на вино перетворивши, а в Єгипті ріки — на кров; і мертвих воскресив, друге знамення звершивши. Слава, Спасе, невимовній Твоїй раді; слава приниженню Твоєму, яким Ти оновив нас.

Струмок приснотекучий життя істинного, Господи, Ти єси воскресіння наше: трудився Ти, Спасе мій, і з волі Своєї мав спрагу, закону єства підкорившись; і в Сихар прийшов плоттю, води просив у самарянки пити.

Хліби благословив Ти, і рибу примножив, незбагненний Боже, і людей наситив без заздрости, і джерело приснотекуче премудрости обіцяв Ти спраглим. Ти, Спасе, Бог наш, Який дає життя тим, хто вірує в ім’я Його.

Слава…

Троїчний: Трьох співбезначальних і співпрестольних славлю, Отця — безначального Бога, і Сина співбезначального, і Духа співприсносущного Сину, єдину триіпостасну Істоту: єдине Начало пребезначальне оспівую, безначальне Божество й Істоту шаную.

І нині…

Богородичний: Єдина Ти вмістила Творця Твого, Богородице, в утробі Твоїй, і плоттю породила невимовно, і перебуваєш Дівою, нічим не осквернивши дівство, Його, Чиста, як Сина Твого і Бога, безперестанно моли за стадо Твоє завжди.

Катавасія: Море висушив Ти, потопив зі зброєю гордого фараона, і людей спас сухими, Господи, і вивів на гору святу їх, що взивали: співаємо Тобі Богу нашому, пісню перемоги, бо Ти прославився.

 

Пісня 3

Ірмос: Веселиться Тобою Церква Твоя, Христе, взиваючи: Ти моя сила, Господи, і пристановище, й утвердження.

Вод животворних джерела відкрив Ти Церкві: якщо хто має спрагу, нехай приходить і п’є, — взиває Благий.

Про вознесіння від землі на небо відкрито говорив Ти, обіцяючи послати з неба Духа Святого.

Господь, єством животворчий, від Діви народився і всім вірним дарував безсмертя як Милосердний.

Інший. Ірмос: Утвердилося серце моє в Господі…

Не за лицями судіть, юдеї, повчаючи, — говорив Владика, коли прийшов у храм у переполовення свята, як написано.

Не по лицях судіть, юдеї: Христос бо прийшов, про Якого сповіщали пророки, що Він гряде від Сиону, і світ закличе.

Якщо словам не вірите, юдеї, повірте ділам Владики; чому впадаєте в оману, відмовляючись від Святого, про Якого писав Мойсей у Законі.

Якщо Месії безумовно належить прийти, юдеї, Христос, що прийшов нині, є Месія; чому впадаєте в оману, відмовляючись від Праведного, про Якого написав Мойсей у Законі.

Слава…

Троїчний: Тобі поклоняємося, Отче безначальний єством, оспівуємо співбезначального Сина Твого, і побожно — Духа Всесвятого, як єдиного єством Бога у Трьох.

І нині…

Богородичний: Будучи Єдиним від Тройці, Ти явився у плоті, не перемінивши істоти, Господи, і не опаливши нетлінну утробу, яка породила Тебе; Бог сущий і вогонь.

Катавасія: Утвердилося серце моє в Господі, піднялася сила моя у Бозі моїм, розширились уста мої на ворогів моїх, звеселився спасінням Твоїм.

Сідальний, глас 8: Стоячи посеред святилища в переполовення божественного свята, Ти взивав: хто має спрагу, нехай гряде до Мене і п’є; хто п’є цю божественну мою воду, з того потечуть ріки Моїх повелінь; а хто вірує в Мене, посланого Божественним Отцем, зі Мною прославиться. Тому взиваємо до Тебе: слава Тобі, Христе Боже, бо Ти безмірно проливаєш воду Твого чоловіколюбства рабам Твоїм.

Слава: і нині.

Премудрости воду і життя виточуючи світові, Спасе, усіх закликаєш черпати воду спасіння; бо коли людина приймає закон Твій Божественний, гасить у собі вугілля омани, тому повіки не буде ні мати спраги, ні перестане насичуватися Твоєю їжею, Владико Царю Небесний. Заради цього славимо державу Твою, Христе Боже, благаючи послати відпущення гріхів рабам Твоїм.

 

Пісня 4

Ірмос: Вознесеним Тебе бачила Церква на хресті, Сонце праведне, і стала в чині своєму, достойно взиваючи: слава силі Твоїй, Господи.

Зруйнував Ти врата смерти силою Твоєю, путь життя показав, безсмертя двері відкрив тим, хто з вірою взиває: слава силі Твоїй, Господи.

У переполовення свята, що має кінець і начало, як безначальний Владика став Ти посеред, промовляючи: богомудрі, прийдіть, насолоджуйтеся божественними дарами.

Як Бог маючи над усіма владу, як всемогутній подолав державу смерти, Христе, обіцяючи послати Духа Святого, що від Отця походить.

Богородичний: Подаєш щедро благодать тим, хто Тебе оспівує, Мати безневісна, і просиш за них прощення гріхів у Тобою народженого Превічного Слова, Пречиста.

Інший.

Ірмос: Пророк Авакум духовними очима передбачив…

Якщо Месії належить прийти, Месією ж є Христос; беззаконні, чому не вірите Йому? Ось прийшов і свідчить, що Він вчинив: воду на вино перетворив, і розслабленого зцілив словом.

Не розуміючи Писання, всі ви, євреї, беззаконні: воістину бо прийшов Христос, і всіх просвітив і посеред вас показав багато знамень і чудес, і даремно відмовляєтеся від істинного Життя.

Одне діло показав вам, і всі ви уже дивуєтеся, — промовляв Христос до юдеїв; ви обрізуєте людину і в суботу, — сказав Він; — чому ж наводите наклеп на Мене, що підняв розслабленого словом.

Діл створив багато, за яке з них хочете побити Мене камінням? — викриваючи, Христос промовляв до юдеїв, — чи не за те, що Я зробив здоровою всю людину? Чи не судите ви за лицями?

В апостолах Ти дієш, і в пророках спочиваєш Сам з Духом, Христе, Ти є безначальне народження з Отчого єства: народи закликав Ти до пізнання Твоїми знаменнями.

Слава…

Троїчний: Тройце нероздільна Єдинице, безначальний Отче, Сину, і Душе Святий, в Єдиниці — Тройця рівночесна, співпрестольна, животворча; нестворений Боже, спасай тих, що оспівують Тебе, і визволи від бід і скорбот.

І нині…

Богородичний: В лоні Твоїм Бога неописаного вмістила, Богоневісто Діво Мати Чиста, не переставай благати за нас, що Тобою ми визволилися від напастей, бо до Тебе завжди прибігаємо.

Катавасія.

Ірмос: Пророк Авакум духовними очима передбачив, Господи, пришестя Твоє, тому і взивав: від півдня прийде Бог, слава силі Твоїй, слава приниженню Твоєму.

 

Пісня 5

Ірмос: Ти, Господи мій, Світло, що у світ прийшло, Світло святе, що виводить з темряви невідання тих, що з вірою оспівують Тебе.

Божественних свят переполовення досягнувши, довершених божественних чеснот поспішаймо навчатися, богомудрі.

Воістину нинішнє святе торжество — переполовення: найбільших бо свят — корінь, і радують обидва.

Богородичний: Розум архангельський не може зрозуміти Твоє невимовне від Діви пречисте Різдво, Спасе Многомилостивий.

Інший.

Ірмос: Господи Боже наш, мир подай нам: чудесами прикрасив Ти апостолів Твоїх, дивами звеличив Ти учеників, в усьому світі прославив і дав їм, Спасе наш, Царство Твоє.

Всі краї землі просвітили ученики, чудесами і вченням, і різними образами проповідували, Христе Спасе, Царство Твоє.

Хвалу возсилаємо Царству Твоєму, піснеспіви ж приносимо Тобі, що заради нас на землі з’явився, і світ просвітив, і Адама покликав.

Слава…

Троїчний: Слава Тобі, Отче Святий, Боже ненароджений; слава Тобі, Слове безлітнє Єдинородне; слава Тобі, Душе Божественний і співпрестольний, і єдиносущний Отцю і Сину.

І нині…

Богородичний: Лоно Твоє стало святою трапезою, що має небесний хліб, від якого всякий, хто споживає, не вмирає, як говорить усіх Годувальник, Богородице.

Катавасія: Господи Боже наш, мир подай нам; Господи Боже наш, придбай нас, Господи, бо, крім Тебе, іншого не знаємо, ім’я Твоє прославляємо.

 

Пісня 6

Ірмос: Приношу Тобі жертву голосом похвали, Господи, — взиває Церква до Тебе, віл бісівської крови очистившись кров’ю, що витекла з ребер Твоїх ради милости Твоєї.

Нині настало переполовення П’ятдесятниці: спочатку Божественної Пасхи божественною радістю озорені, потім благодаттю Утішителя засяяли.

Говорив Ти, Христе, стоячи у храмі, юдейському зібранню, відкриваючи Свою славу і засвідчуючи Свою спорідненість з Отцем.

Богородичний: Будь мені заступницею і стіною непорушною, Пресвята Богородице, визволяючи мене від мирських спокус, і осяваючи Божественним світлосяйвом.

Інший.

Ірмос: Як водами морськими, Чоловіколюбче…

Ти, Ісусе, що тримаєш усі краї землі, увійшов до храму в свято переполовення і вчив людей слова істини, як говорив Іоан.

Відкрив уста Твої, Владико, і проповідував світові безлітного Отця, і Всесвятого Духа, спорідненість з Обома зберігаючи і після втілення.

Діло Отче звершив Ти, ділами утверджуючи віру в слова Твої, творячи зцілення і знамення, Спасе: розслабленого підняв, прокажених очистив і мертвих воскресив.

Безначальний Син, будучи началом, прийнявши нашу людську природу, учив на святі, промовляючи: приходьте до приснотекучого джерела і життя черпайте.

Слава…

Троїчний: Єдине в Тройці Божество, Істоту триіпостасну, нестворену, нероздільну всі славимо, Отця, і Сина, і Святого Духа, як Трьох сущих, і Єдине.

І нині…

Богородичний: Діву після Різдва оспівуємо Тебе; Діву і Матір славимо Тебе, єдину, Чиста Богоневісто, бо з тебе воістину Бог втілився й оновив нас.

Катавасія: Як водами морськими, Чоловіколюбче, хвилями житейськими я охоплений; тому, як Іона, взиваю до Тебе; визволи із тління життя моє, Милосердний Господи.

Кондак: У переполовення свята законного до тих, що стояли, взивав Ти, Христе Боже, всіх Творець і Владика: прийдіть і зачерпніть воду безсмертя. Тому до Тебе припадаємо і вірно взиваємо: щедроти Твої даруй нам, бо Ти є Джерело життя нашого.

Ікос: Зледенілу через гріхи й беззаконня душу мою напої течією Твоєї крови і покажи плодоносною чеснотами, бо Ти сказав усім, щоб приходили до Тебе, Слово Боже всесвяте, і черпали воду нетління живу, що очищає гріхи тих, хто оспівує славне і божественне Твоє воскресіння, подаючи силу Духа, що сходить з висоти, ученикам Твоїм, які знають Тебе як Бога: бо Ти є воістину Джерело життя нашого.

 

Пісня 7

Ірмос:У печі персидській юнаки Авраамові, опалені любов’ю благочестя більше, ніж полум’ям, взивали: благословенний Ти у храмі слави Твоєї, Господи.

Всемогутністю зруйнував Ти, Спасе, смертну силу, стезю життя показав людям, Чоловіколюбче, тим, хто вдячно до Тебе взиває: благословенний Ти в храмі слави Твоєї, Господи.

Бачачи плоть, зібрання єврейське не розуміло Тебе, Слово Боже, але ми Тебе оспівуємо: благословенний Ти в храмі слави Твоєї, Господи.

Богородичний: Свята Божественна оселе Всевишнього, радуйся, бо через Тебе, Богородице, дано радість тим, що взивають: благословенна Ти в жонах, Пренепорочна Владичице.

Інший ірмос: Халдейська піч, вогнем розпалена…

Тілесно потрудився Ти, упокоєння всіх: з волі Своєї відчув Ти спрагу, Джерело чудес; води просив Ти, Ісусе, про воду життя сповіщаючи.

З жінкою-самарянкою розмовляв Ти, Господи, викриваючи безумство беззаконних євреїв: вона увірувала в Тебе — Сина Божого, ті ж відкинули.

Воду живу, що тече, воду безсмертя обіцяв Ти дати, Джерело присноживлюще, тим, хто з вірою приймає Духа Твого, Спасе, що від Отця походить.

П’ятьма хлібами нагодував Ти тисячі зголоднілих, і залишки після насичення примножив для інших тисяч, показуючи славу Твою святим ученикам.

Той, хто споживає тіло Твоє, живим буде повіки, і хто п’є кров Твою, буде перебувати в Тобі, Спасе мій, і Ти в ньому перебуваєш, і воскресиш його в останню мить.

Здивував Ти, Владико, Твоє творіння й утвердив віру в Твою Божественну владу: недуги прогнав Ти, мертвих воскресив і сліпих просвітив як Бог.

Прокажених очистив Ти, кривих виправив, розслаблених підняв, кровоточиву зцілив; ішов Ти по морю, показавши славу Твоїм святим ученикам.

Слава…

Троїчний: Поклоняємося Твоєму пречистому Отцю, і благодаті Святого Духа, яку, будучи Богом, роздавав Ти Твоїм апостолам, посилаючи їх на проповідь.

І нині…

Богородичний: У лоні Твоєму вмістила Ти невмістиме Слово, Твоїми грудьми годувала Ти світу Годувальника, в обіймах носила Ти Того, Хто тримає нас, Богородице чиста.

Катавасія: Халдейська піч, вогнем розпалена, зросилася Духом; стоячи перед Богом, юнаки співали: благословенний Ти, Боже отців наших.

 

Пісня 8

Ірмос: Руки розпростерши, Даниїл пащі левів затулив у рові; вогненну ж силу погасили, опоясавшись доброчесністю, благочестиві юнаки, взиваючи: благословіть, усі творіння Господні, Господа.

Величний із гробу воскрес, славою Божества прикрашений, апостолам Твоїм, Господи, Ти явився, обіцяючи послати дійство Духа їм, що взивають: благословіть, усі діла Господні, Господа.

Умертвив Ти пекло як Бог Живоначальний, усім виточив Ти життя вічне; Тебе ж нині зображає явно радість цих світлоносних днів, що взивають: благословіть, усі діла Господні, Господа.

Як Сонце правди, Христе, явився Ти, пославши проміння світу — апостолів Твоїх, що носять Тебе, Світло незбагненне, і морок невідання очищають, взиваючи: благословіть, усі діла Господні, Господа.

Богородичний: Ось нині відійшов явно від коліна Іуди князь і вождь; Ти бо, Всенепорочна, породила раніше обіцяне уповання народів — Христа Бога. Його ж оспівуємо: благословіть, усі діла Господні, Господа.

Інший Ірмос: Ангели і небеса Того, Хто сидить на престолі слави…

Прийдіть, люди, і побачте Того, Кого оспівують на престолі слави, і Якого люди беззаконні ганьблять, і побачивши, оспівуйте Месію, сповіщеного пророками.

Ти є воістину Христос, Який прийшов у світ, через Якого спасіння і відпущення гріхів отців; Ти є воістину життя для тих, хто в Тебе вірує.

У переполовення свята, як написано, Премудрість Божа стала у храмі і повчала, що Він є воістину Христос Месія, через Якого — спасіння.

У суботу й в усі дні Христос показував чудеса, зціляючи різних недужих, але люди, сущі в омані, розпалювалися гнівом.

У суботу Він зцілив розслабленого, який, як говорить, довгі роки лежав; юдеї ж тяжко дорікали Христу, що Він порушив закон.

Чи не Мойсей дав вам закон, повеліваючи обрізуватися; і в суботу мужа обрізуєте, і не вважаєте, що закон отців порушується, — говорив Христос юдеям.

Невдячні завжди ті, що жили в пустелі, Благодійника заздрістю прогнівляли, ганьбили, рухаючи неправедними язиками, навчаючись даремного.

Благословимо Отця, і Сина, і Святого Духа, Господа.

Троїчний: Єдиний Бог Тройця: ні Отець не переходить у Сина, ні Син не змінюється за походженням, але властиве обом світло Бога, — прославляю Трьох повіки.

Богородичний: Як породила Ти, скажи, Того, Хто від Отця безлітно засяяв і зі Святим Духом оспівується? Бо це знає Єдиний, Хто благозволив народитися від Тебе, Богородице.

Далі: Хвалимо, благословимо…

Катавасія: Ангели і небеса, Того, Хто сидить на престолі слави, Якого як Бога безперестанно славлять, благословляйте, оспівуйте і величайте по всі віки.

Чеснішу… не співаємо.

 

Пісня 9

Ірмос: Камінь нерукосічний від Тебе, Діво, нерозсіченої гори, відсікся і став наріжним каменем — Христос, і роз’єднані єства з’єднав: тому, радіючи, Тебе, Богородице, величаємо.

Новому і чистому життю віл Христа навчившись, його ж навіть до кінця для користі зберігати всі поспішаймо, щоб пришестя Святого Духа сприйняти.

Ти, Життєдавче, моє смертне єство, огорнувши безсмертям, одягнув благодаттю нетління, Спасе, воскресивши з Собою, і до Отця привів, розірвавши мій тимчасовий одяг.

Будучи знову покликаними до небесного життя, силою заступництва Того, Хто принизив Себе навіть до образу раба і нас возніс, Його достойно величаємо.

Богородичний: Всі вірні, пізнавши Тебе, Діво, як корінь, джерело і причину нетління, похвалами шануємо: Ти бо виточила нам Іпостасне нетління.

Інший ірмос: Чуже матерям дівство…

В юдейське свято переполовення ввійшов Ти, Спасе мій, у храм Твій і навчав усіх; дивувалися ж юдеї і говорили: звідкіля Він знає Писання, не вчившись.

Дар зцілення Визволитель мій виточував, творячи чудеса і знамення, проганяючи недуги, зціляючи немочі, але юдеї розлючувалися від безлічі чудес Його. Непокірних юдеїв Визволитель мій викривав, промовляючи: не судіть за лицями, але судіть праведним судом: бо закон повеліває обрізуватися і в суботу кожному чоловікові.

Більші чудеса показав Ти, Спасе, ученикам Твоїм, як обіцяв, і послав проповідувати народам славу Твою; вони ж проповідували світові Твоє воскресіння, благодать і втілення.

Якщо в суботу обрізуєте людину і тим не порушуєте закон, нині чому гніваєтеся на Мене за те, що Я зробив здоровою людину словом; ви судите по-плотськи, — говорив Христос юдеям.

Ти, що словом зцілив суху руку, висохлу землю мого серця зціливши, Слове, покажи мене плодоносним, щоб і я приносив плоди покаяння теплого.

Прокажене моє серце Ти очистив, Слове, і душі моєї очі просвітив, на постелі хвороби лежачого мене підняв, як розслабленого зцілив, що на постелі лежав.

Слава…

Троїчний: Чуже є беззаконникам славити безначальну Тройцю — Отця, Сина, і Святого Духа, нестворене Вседержительство, Яким було створено весь світ, могутньою силою Його.

І нині…

Богородичний: Вмістила Ти, Діво Мати, в лоні Твоїм єдиного від Тройці Христа Життєдавця, Його ж оспівує усе творіння, і тремтять горні престоли; Того благай, Всеблаженна, щоб спастися душам нашим.

Катавасія: Чуже матерям дівство, і дивне дівам дітонародження; в Тобі, Богородице, обоє сталися. Тому Тебе всі племена земні безперестанно величають.

Екзапостиларій: Маючи чашу невичерпних дарів, дай мені черпати воду на відпущення гріхів, бо я страждаю від спраги, Милосердний і єдиний Щедрий (тричі).

На Хваліте… Все, що лише… ставимо стихів 4 і співаємо подібні свята 3, повторюючи першу, глас 4.

Премудрість і сила, Отче Сяйво, Слово вічне і Сину Божий, у храм Ти прийшов тілом і вчив юдейських людей, жорстоких і невдячних, і дивувалися багатству премудрости, говорячи: звідкіля Він знає Писання, ні від кого не навчаючись (двічі).

Книжникам закриваючи уста, юдеїв викривав Месія Господь, промовляючи до них: не за лицями судіть, законопорушні неправедні судді; в суботу Я підняв розслабленого, тому що Я є Господь і суботи, чому шукаєте, як вбити Мене, що мертвих воскресив.

Навуфея камінням побили люті й законопорушні, юдейське зібрання невдячне, Ісаю ж пилою дерев’яною розпиляли, в кал вкинули мудрого Єремію, Господа ж на хресті розіп’яли, взиваючи: Ти, що храм руйнуєш, спаси Себе, і ми увіруємо.

Слава: і нині, глас 4.

Анатоліїв: Просвітившись, браття, Воскресінням Спаса Христа і досягнувши переполовення свята Владичного, щиро зберігаймо заповіді Божі, щоб бути достойними святкувати і Вознесіння, й одержати пришестя Святого Духа.

Славослів’я велике. Після Трисвятого тропар свята, єктенії і відпуст. Час першим.

На Літургії
Блаженні з канону свята, гласу 4, пісня 3 на 4, і гласу 8, пісня 6 на 4.

Після входу тропар свята. Слава: і нині. Кондак. Прокимен глас 3: Великий Господь наш, і велика сила Його, і розум Його безмірний. І до віддання. Стих: Хваліть Господа, бо благий псалом, Богові нашому нехай солодке буде хваління.

Апостол у Діяннях, зачало 34.

Алилуя, глас 1: Пом’яни сонм Твій, що його придбав Ти спочатку. Стих: Бог же, Цар наш споконвіку, учинив спасіння посеред землі.

Євангеліє від Іоана, зачало 26,

На літургії співаємо, і на віддання переполовення, замість Достойно…

Ірмос: Чуже матерям дівство… (в інші ж дні співаємо: Світися… до віддання).

Причасний: Хто споживає Тіло Моє і п’є Кров Мою, в Мені перебуває, і Я в ньому, говорить Господь. Алилуя (тричі).

На трапезі для братії утішення.

Святкується це свято 8 днів.

Знайшли помилку