...
Требник

Глава 42. Чи́н благослове́ния и освяще́ния ико́ны Пресвяты́я Богоро́дицы, еди́ныя или́ мно́гих

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

 Чи́н благослове́ния и освяще́ния ико́ны Пресвяты́я Богоро́дицы, еди́ныя или́ мно́гих

Начина́ет же иере́й все́ по предука́занному на благослове́нии о́браза Христо́ва, да́же до псалма́,

Иже зде́ чте́тся, 44.

Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го, глаго́лю а́з дела́ моя́ Царе́ви: язы́к мо́й тро́сть кни́жника скоропи́сца. Красе́н добро́тою па́че сыно́в челове́ческих, излия́ся благода́ть во устна́х твои́х: сего́ ра́ди благослови́ тя Бо́г во ве́к. Препоя́ши ме́чь тво́й по бедре́ твое́й си́льне, красото́ю Твое́ю, и добро́тою Твое́ю, и наляцы́ и успева́й, и Ца́рствуй, и́стины ра́ди, и кро́тости, и пра́вды, и наста́вит тя́ ди́вно десни́ца твоя́. Стре́лы твоя́ изъощре́ны си́льне: лю́дие под тобо́ю паду́т в се́рдцы вра́г царе́вых. Престо́л Тво́й Бо́же в ве́к ве́ка: же́зл пра́вости: же́зл Ца́рствия Твоего́. Возлюби́л еси́ пра́вду, и возненави́дел еси́ беззако́ние: сего́ ра́ди пома́за тя́ Бо́же Бо́г тво́й еле́ем ра́дости, па́че прича́стник твои́х. Сми́рна, и ста́кти, и касси́а от ри́з твои́х, от тя́жестей слоно́вых, из ни́хже возвесели́ша тя́. Дще́ри царе́й в че́сти твое́й, предста́ Цари́ца одесну́ю тебе́, в ри́зах позлаще́нных оде́яна, преиспещре́на. Слы́ши дщи́, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́, и забу́ди лю́ди твоя́, и до́м отца́ твоего́. И возжела́ет ца́рь добро́ты твоея́, зане́ то́й е́сть Госпо́дь тво́й, и поклони́шися ему́. И дщи́ ти́рова с да́ры, лицу́ твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дстии. Вся́ сла́ва дще́ре Царе́вы вну́трь, ря́сны златы́ми оде́яна и преиспещре́на. Приведу́тся Царю́ де́вы в сле́д ея́, и́скренния ея́ приведу́тся тебе́: Приведу́тся в весе́лий и ра́довании, введу́тся в хра́м Царе́в. Вме́сто оте́ц твои́х бы́ша сы́нове твои́: поста́виша я́ кня́зи по все́й земли́. Помяну́ и́мя Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де. Сего́ ра́ди лю́дие испове́дятся тебе́ в ве́к, и во ве́к ве́ка.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, три́жды.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Ли́к: Го́споди поми́луй.

Иере́й же чте́т моли́тву сию́:

Го́споди Бо́же на́ш, и́же сопредве́чному и единосу́щному твоему́ Сы́ну и сло́ву, от Пречи́стыя Присноде́вы Мари́и воплоти́тися изво́лил еси́, и сию́ Богоро́дицу рождество́м его́ Пречи́стым из нея́ соде́лав, предста́тельницу, помо́щницу и моли́твенницу все́м ве́рным сотвори́л еси́: при́зри ны́не на на́с смире́нно моля́щих ти ся и Богоро́дицу сию́ и́стинно имену́ющих, и бы́ти ве́рующих, и сию́ в мольбу́ к Тебе́ ве́рно призыва́ющих, и моли́твами ея́ услы́шаны сотвори́ проше́ния и мольбы́ на́шя, и низпосли́ благода́ть ПреСвята́го Твоего́ Ду́ха на ико́ну сию́, ю́же раби́ Твои́ в че́сть и па́мять ея́ сооружи́ша, и благослови́ и освяти́ ю́ небе́сным твои́м благослове́нием: и пода́ждь е́й си́лу и кре́пость чудотво́рнаго де́йствия. Сотвори́ ю́ враче́бницу и цельба́м исто́чник, все́м в боле́знех к не́й притека́ющым, и Богоро́дицы ра́ди от Тебе́ по́мощи прося́щым: и все́х и́же пред се́ю ико́ною преблагослове́нную Де́ву, и ма́терь Го́спода на́шего Иису́са Христа́, возлю́бленнаго Сы́на твоего́, досто́йно чти́ти, и я́ко предста́тельницу ро́да Христиа́нскаго в мольбу́ к Тебе́ и в по́мощь в беда́х и ну́ждах свои́х призыва́ти бу́дут, изба́ву, заступле́ние и ско́рую по́мощь получи́ти сподо́би: согреше́нием же оставле́ние и́м ми́лостивно пода́ждь, и благода́ть проси́мую от Тебе́ ско́ро прия́ти и ми́лость обрести́ от Твоего́ человеколю́бия жела́нную, Ца́рствия прича́стники бы́ти сотвори́: щедро́тами из нея́ пло́тию ро́ждшагося Единоро́днаго Сы́на Твоего́, воплоще́ннаго Бо́га и спа́са на́шего Иису́са Христа́, с Ни́мже Тебе́ подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Иере́й: Ми́р все́м.

Ли́к: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ ва́шя Го́сподеви приклони́те.

Ли́к: Тебе́ Го́споди.

Иере́й же чте́т моли́тву сию́ та́йно:

Влады́ко Бо́же Отче Вседержи́телю, изво́ливый еди́ну от всего́ ро́да челове́ча, чи́стую голуби́цу и нескве́рную а́гницу, Присноде́ву Мари́ю в Ма́терь Единоро́дному Твоему́ Сы́ну избра́ти, и в жили́ще Ему́ наи́тием Пресвята́го Ду́ха освяти́ти, вы́шшую же и честне́йшую херуви́мов и серафи́мов, и всея́ тва́ри сла́внейшую, хода́таицу и моли́твенницу челове́ческому ро́ду сотвори́л Ю еси́: Тоя́ моли́твами и предста́тельством ико́ну сию́, в че́сть и па́мять Ея́, и в сла́ву из Нея́ рожде́ннаго Единоро́днаго и Единосу́щнаго Твоего́ Сы́на, и Тебе́ Безнача́льнаго Его́ Отца́, и Пресвята́го и Животворя́щаго Твоего́ Ду́ха соста́вленную, благода́тию Твое́ю в окропле́нии воды́ сея́ свяще́нныя, благослови́ и освяти́, и яви́ ю́ все́м ве́рою пред не́ю моля́щым ти ся, целе́бницу душе́вных неду́гов и теле́сных, и от все́х вра́жиих наве́тов свобожде́ние и покро́в держа́вен, и мольба́м благоприя́тным у тебе́ бы́ти сотвори́.

И возглаша́ет: Щедро́тами Единоро́днаго Сы́на Твоего́, из Нея́ пло́тию рожде́ннаго, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, с Ни́мже благослове́н еси́, с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Иере́й же кропи́т ико́ну, глаго́ля:

Освяща́ется ико́на сия́ благода́тию Пресвята́го Ду́ха, окропле́нием воды́ сея́ свяще́нныя, во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ами́нь. Три́жды.

И а́бие пою́т тропари́ сия́ богоро́дичны, гла́с 1:

Под Твою́ ми́лость прибега́ем Богоро́дице Де́во, моли́тв на́ших не пре́зри в ско́рбех: но от бе́д изба́ви на́с, еди́на Чи́стая и благослове́нная.

Богоро́дице Де́во ра́дуйся, благода́тная мари́е, Госпо́дь с тобо́ю, благослове́нна ты́ в жена́х, и благослове́н пло́д чре́ва твоего́, я́ко спа́са родила́ еси́ ду́ш на́ших.

Сла́ва, гла́с 1:

От святы́я Твоея́ ико́ны, Пречи́стая Богоро́дице, цельбы́ и исцеле́ния подава́ются незави́стно все́м, ве́рою к не́й притека́ющым, и твое́ заступле́ние от се́рдца призыва́ющым. те́м и моя́ не́мощи посети́ Де́во, и душе́вныя и теле́сныя я́звы ми́лостивно уврачу́й.

И ны́не, гла́с то́йже:

Любо́вию, Чи́стая Де́во, твою́ святу́ю ико́ну почита́ющым, и Бо́жию тя́ и́стинную ма́терь согла́сно возвеща́ющым, и ве́рно покланя́ющым ти ся, храни́тельница яви́ся, и держа́вная предста́тельница, вся́кое зло́ от си́х удаля́ющи, я́ко вся́ могу́щая.

Посе́м: Досто́йно е́сть:

И лобза́вше о́браз, твори́т иере́й отпу́ст обы́чный. Ве́стно же бу́ди, я́ко а́ще ико́на бу́дет от пра́здников богоро́дичных, по освяще́нии ея́ а́бие тропа́рь и конда́к пра́здничный пое́м, пото́м же сия́ преднапи́санныя тропари́.

Чи1нъ бlгословeніz и3 њсщ7eніz їкHны прес™hz бцdы, є3ди1ныz и3ли2 мн0гихъ

Начинaетъ же їерeй всE по пред8укaзанному на бlгословeніи w4браза хrт0ва, дaже до pалмA, и4же здЁ чтeтсz, м7д.

Tрhгну сeрдце моE сл0во бlго, глаг0лю ѓзъ дэлA мо‰ цReви: љзhкъ м0й тр0сть кни1жника скоропи1сца. Красeнъ добр0тою пaче сынHвъ человёческихъ, и3зліsсz бlгодaть во ўстнaхъ твои1хъ: сегw2 рaди бlгослови1 тz бGъ во вёкъ. Препоsши мeчь тв0й по бедрЁ твоeй си1льне, красот0ю твоeю, и3 добр0тою твоeю, и3 налzцы2 и3 ўспэвaй, и3 цrтвуй, и4стины рaди, и3 кр0тости, и3 прaвды, и3 настaвитъ тS ди1внw десни1ца твоS. Стрёлы тво‰ и3з8wщрeны си1льне: лю1діе под8 тоб0ю падyтъ въ сeрдцы вр†гъ царeвыхъ. Пrт0лъ тв0й б9е въ вёкъ вёка: жeзлъ прaвости: жeзлъ цrтвіz твоегw2. Возлюби1лъ є3си2 прaвду, и3 возненави1дэлъ є3си2 беззак0ніе: сегw2 рaди помaза тS б9е бGъ тв0й є3лeемъ рaдости, пaче прич†стникъ твои1хъ. СмЂрна, и3 стaкти, и3 кассjа t ри1зъ твои1хъ, t тsжестей слон0выхъ, и3з8 ни1хже возвесели1ша тS. Дщє1ри царeй въ чeсти твоeй, предстA цRи1ца њдеснyю тебE, въ ри1захъ позлащeнныхъ њдёzна, преиспещрeна. Слhши дщи2, и3 ви1ждь, и3 приклони2 ќхо твоE, и3 забyди лю1ди тво‰, и3 д0мъ nц7A твоегw2. И# возжелaетъ цaрь добр0ты твоеS, занE т0й є4сть гDь тв0й, и3 поклони1шисz є3мY. И# дщи2 тЂрова съ дaры, лицY твоемY пом0лzтсz богaтіи лю1дстіи. ВсS слaва дщeре цReвы внyтрь, рsсны златhми њдёzна и3 преиспещрeна. Приведyтсz цRю2 дBвы въ слёдъ є3S, и4скрєнніz є3S приведyтсz тебЁ: Приведyтсz въ весeлій и3 рaдованіи, введyтсz въ хрaмъ цReвъ. Вмёстw nтє1цъ твои1хъ бhша сhнове твои2: постaвиша | кнsзи по всeй земли2. ПомzнY и4мz твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ. сегw2 рaди лю1діе и3сповёдzтсz тебЁ въ вёкъ, и3 во вёкъ вёка.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, три1жды.