...
Требник

Глава 41. Чи́н благослове́ния и освяще́ния ико́ны Христо́вы, пра́здников Госпо́дских, еди́ныя, или́ мно́гих

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

 Чи́н благослове́ния и освяще́ния ико́ны Христо́вы, пра́здников Госпо́дских, еди́ныя, или́ мно́гих

Поста́влену су́щу пред амво́ном столу́, че́стно покрове́ну, и на не́м о́браз спа́сов, или́ мно́ги о́бразы, ели́ко и́х бу́дет, иере́й в епитрахи́ль и фело́нь оде́ян, крестообра́зно покади́в о́браз, начина́ет обы́чно:

Благослове́н Бо́г на́ш: Чте́ц: Царю́ небе́сный: Трисвято́е: и по О́тче на́ш: Я́ко Твое́ е́сть Ца́рство: Го́споди поми́луй, 12. Сла́ва, и ны́не: Прииди́те, поклони́мся: три́жды.

И псало́м 88:

Ми́лости твоя́ Го́споди во ве́к воспою́, ро́д и ро́д возвещу́ и́стину твою́ усты́ мои́ми. Зане́ ре́кл еси́: в ве́к ми́лость сози́ждется, на небесе́х угото́вится и́стина твоя́. Завеща́х заве́т избра́нным мои́м, кля́хся Дави́ду рабу́ моему́: До ве́ка угото́ваю се́мя твое́, и сози́жду в ро́д и ро́д Престо́л тво́й. Испове́дят небеса́ чудеса́ твоя́ Го́споди, и́бо и́стину твою́ в це́ркви святы́х. Я́ко кто́ во о́блацех уравни́тся Го́сподеви, уподо́бится Го́сподеви в сыне́х Бо́жиих? Бо́г прославля́емь в сове́те святы́х, ве́лий и стра́шен е́сть над все́ми окре́стными его́. Го́споди Бо́же си́л, кто́ подо́бен тебе́? си́лен еси́ Го́споди, и и́стина твоя́ о́крест тебе́. Ты́ Влады́чествуеши держа́вою морско́ю, возмуще́ние же во́лн его́ ты́ укроча́еши. Ты́ смири́л еси́, я́ко я́звена го́рдаго, мы́шцею си́лы твоея́ расточи́л еси́ враги́ твоя́. Твоя́ су́ть небеса́, и твоя́ е́сть земля́, вселе́нную и исполне́ние ея́ ты́ основа́л еси́. Се́вер и мо́ре ты́ созда́л еси́: фаво́р и ермо́н о и́мени твое́м возра́дуетася. Твоя́ мы́шца с си́лою: да укрепи́тся рука́ твоя́, и вознесе́тся десни́ца твоя́. Пра́вда и судьба́ угото́вание Престо́ла твоего́: ми́лость и и́стина предъи́дете пред лице́м твои́м. Блаже́ни лю́дие ве́дущии воскликнове́ние: Го́споди во све́те лица́ Твоего́ по́йдут, И о и́мени твое́м возра́дуются ве́сь де́нь, и пра́вдою Твое́ю вознесу́тся. Я́ко похвала́ си́лы и́х Ты́ еси́, и во благоволе́нии твое́м вознесе́тся ро́г на́ш.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, три́жды.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Ли́к: Го́споди поми́луй.

Иере́й же чте́т моли́тву сию́:

Го́споди Бо́же Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, хотя́й лю́ди твоя́, избра́ннаго изра́иля, от пре́лести идолослуже́ния изба́вити, и в позна́нии и служе́нии тебе́ еди́ному и́стинному Бо́гу всегда́ неотсту́пно име́ти, е́же не твори́ти себе́ о́браза и подо́бия тебе́ и́стинному Бо́гу сопроти́внаго, во е́же я́ко Бо́гу кла́нятися и служи́ти ему́, преще́нием запрети́л еси́. Па́ки же подо́бия и о́бразы, и́миже не чу́ждых ло́жных бого́в, но тебе́ еди́наго и́стиннаго Бо́га пресвято́е и великоле́пое и́мя сла́вится, моисе́ом пе́рвее в твое́м зако́нном святи́лищи, над киво́том свиде́ния херуви́ма два́ зла́та, два́ же у угло́в очище́ния поста́вити, на опо́нах же мно́жество херуви́мов де́лом шве́нным устро́ити и сооружи́ти повеле́л еси́: и соломо́ном в олтаре́ херуви́ма два́, от дре́ва кипари́са зла́том объя́та поста́влена бы́ста: киво́т же, в не́мже скрижа́ли заве́та ка́менни, ста́мна злата́, и ааро́нов же́зл бя́ху, я́ко ти́и с людьми́ ту́ су́щии, и сла́вы Твоея́ вели́чество зна́менующии, и па́мять твои́х пресла́вных чуде́с и благодея́ний име́ющии, [а́ще и де́ло ру́к челове́ческих бя́ху] со стра́хом и тре́петом и благоле́пным поклоне́нием, кажде́нием же и пред те́ми моле́нием, чти́ти сия́ повеле́л еси́, и че́сть о́ную, я́ко тебе́ самому́ отда́нную, ми́лостивно приима́л еси́. Во исполне́нии же време́н посла́л еси́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, ражда́емаго от жены́, при́сно же Де́вы Мари́и, и́же зра́к раба́ прии́м и в подо́бии челове́честем бы́в, подо́бие своего́ Пречи́стаго о́браза, нерукотворе́нно к своему́ пресвято́му лицу́ убру́с приложи́в, изъобрази́, и а́вгарю еде́сскому кня́зю посла́, и те́м от неду́га того́ исцели́, и все́м ве́рою к тому́ приходя́щым и кла́няющымся, неисче́тная исцеле́ния и мно́гая благодея́ния чудоде́йствуя подава́ше. И мы́ у́бо, о благи́й Вседержи́телю Влады́ко, се́й о́браз [или́ сия́ о́бразывозлю́бленнаго Сы́на твоего́, в воспомина́ние спаси́тельнаго воплоще́ния, и о все́х пресла́вных его́ чуде́с и благодея́ний, я́же на земли́, я́ко челове́к яви́вся, челове́ческому ро́ду показа́, не боготворя́ще сооружи́хом, но ве́дуще, я́ко по́честь о́браза на первообра́зное восхо́дит, пред твои́м вели́чеством че́стно предложи́хом, и припада́юще приле́жно мо́лим: при́зри ми́лостивно на ны́ и на о́браз се́й [или́ на о́бразы сия́] и воплоще́ния и явле́ния ра́ди Единоро́днаго Сы́на Твоего́, в его́же воспомина́ние се́й [или́ сия́устро́ихом, посли́ на́нь [или́ на ня́твое́ небе́сное благослове́ние и и благода́ть Пресвята́го Ду́ха, и благослови́ и освяти́ его́ [или́ я́]: пода́ждь ему́ [или́ и́м] си́лу целе́бну, и все́х ко́зней диа́вольских прогони́тельну, и испо́лни его́ [или́ я́] благослове́ния и кре́пости о́наго свята́го нерукотворе́ннаго о́браза, ю́же от прикоснове́ния свята́го и Пречи́стаго лица́ возлю́бленнаго Сы́на твоего́ бога́тно стяжа́, во е́же си́лам и чудесе́м те́м [или́ те́ми] к утвержде́нию правосла́вныя ве́ры, и спасе́нию ве́рных люде́й твои́х де́йствоватися, и во е́же все́м тебе́ и единоро́дному твоему́ Сы́ну и пресвято́му ду́ху пред ни́м кла́няющымся, и ве́рно призыва́ющым, и приле́жно моля́щымся услы́шанным бы́ти, и ми́лость привлещи́ Твоего́ человеколю́бия, и благода́ть получи́ти. Ты́ бо еси́ освяще́ние на́ше, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и пресвяты́м, и благи́м и животворя́щим твои́м ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Иере́й: Ми́р все́м.

Ли́к: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ ва́шя Го́сподеви приклони́те.

Ли́к: Тебе́ Го́споди.

Иере́й же чте́т та́йно моли́тву сию́:

Вонми́ Го́споди Бо́же мо́й от свята́го жили́ща, и от Престо́ла сла́вы Ца́рствия Твоего́, и ми́лостивно посли́ благослове́ние Твое́ свято́е на о́браз се́й [или́ на о́бразы сия́], и в окропле́нии воды́ сея́ свяще́нныя, благослови́ и освяти́ его́ [или́ я́] и да́ждь ему́ [или́ и́м] си́лу целе́бну, вся́кия боле́зни и неду́га, вся́ких диа́вольских ко́зней прогони́тельну от все́х ве́рно к нему́ [или́ к ни́м] прибега́ющих, и пред те́м [или́ те́ми] тебе́ кла́няющихся, моля́щым же ся, и прибега́ющым: и всегда́ услы́шана и благоприя́тна тебе́ да бу́дет и́х мольба́.

И возглаша́ет: Благода́тию и щедро́тами Единоро́днаго Сы́на Твоего́, с Ни́мже благослове́н еси́ и с пресвяты́м и благи́м и животворя́щим твои́м ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Иере́й же кропи́т свяще́нною водо́ю о́браз, глаго́ля: Освяща́ется о́браз се́й [или́ о́бразы сия́] благода́тию Пресвята́го Ду́ха, окропле́нием свяще́нныя воды́ сея́, во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ами́нь. Три́жды.

А́бие же иере́й кади́т о́браз, и покланя́ется, поя́ или́ глаго́ля тропа́рь се́й, гла́с 2:

Пречи́стому твоему́ о́бразу покланя́емся благи́й, прося́ще проще́ния прегреше́ний на́ших, Христе́ Бо́же: во́лею бо благоволи́л еси́ пло́тию взы́ти на кре́ст, да изба́виши, я́же созда́л еси́, от рабо́ты вра́жия. те́м благода́рственно вопие́м ти́: ра́дости испо́лнил еси́ вся́ Спа́се на́ш, прише́дый спасти́ ми́р.

Лобза́в же о́браз, глаго́лет:

Сла́ва, и ны́не, гла́с 4: Боже́ственный тво́й зра́к на ико́не изъобразу́юще Христе́ Бо́же, е́же от Де́вы рождество́ твое́ я́сно разумева́ем: чудеса́ же твоя́ неизглаго́ланная, и во́льное распя́тие воспомина́юще, пропове́дуем. отню́дуже бе́сове прогоня́ются стра́хом, злосла́внии же в печа́лех рыда́ют, я́ко си́м соприча́стницы.

И а́бие твори́т отпу́ст се́й:

И́же неизрече́нным смотре́нием пре́жде своея́ во́льныя стра́сти, изво́ливый на убру́се нерукотворе́нно изъобрази́ти Пречи́стаго и благочелове́чнаго своего́ лица́ о́браз, Христо́с и́стинный Бо́г на́ш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, и все́х святы́х свои́х, поми́лует и спасе́т на́с, я́ко Бла́г и Человеколю́бец.

И полага́ет о́браз че́стно на свое́м ме́сте, благодаря́ Бо́га.

Чи1нъ бlгословeніz и3 њсщ7eніz їкHны хrт0вы, прaздникwвъ гDкихъ, є3ди1ныz, и3ли2 мн0гихъ

Постaвлену сyщу пред8 ґмвHномъ столY, чcтнw покровeну, и3 на нeмъ w4бразъ сп7совъ, и3ли2 мнHги w4бразы, є3ли1кw и5хъ бyдетъ, їерeй въ є3пітрахи1ль и3 фелHнь њдёzнъ, кrтоwбрaзнw покади1въ w4бразъ, начинaетъ nбhчнw:

Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

Чтeцъ: ЦRю2 нбcный: Трис™0е: По Џ§е нaшъ: