...
Требник

Глава 41. Чи́н благослове́ния и освяще́ния ико́ны Христо́вы, пра́здников Госпо́дских, еди́ныя, или́ мно́гих

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

 Чи́н благослове́ния и освяще́ния ико́ны Христо́вы, пра́здников Госпо́дских, еди́ныя, или́ мно́гих

Поста́влену су́щу пред амво́ном столу́, че́стно покрове́ну, и на не́м о́браз спа́сов, или́ мно́ги о́бразы, ели́ко и́х бу́дет, иере́й в епитрахи́ль и фело́нь оде́ян, крестообра́зно покади́в о́браз, начина́ет обы́чно:

Благослове́н Бо́г на́ш: Чте́ц: Царю́ небе́сный: Трисвято́е: и по О́тче на́ш: Я́ко Твое́ е́сть Ца́рство: Го́споди поми́луй, 12. Сла́ва, и ны́не: Прииди́те, поклони́мся: три́жды.

И псало́м 88:

Ми́лости твоя́ Го́споди во ве́к воспою́, ро́д и ро́д возвещу́ и́стину твою́ усты́ мои́ми. Зане́ ре́кл еси́: в ве́к ми́лость сози́ждется, на небесе́х угото́вится и́стина твоя́. Завеща́х заве́т избра́нным мои́м, кля́хся Дави́ду рабу́ моему́: До ве́ка угото́ваю се́мя твое́, и сози́жду в ро́д и ро́д Престо́л тво́й. Испове́дят небеса́ чудеса́ твоя́ Го́споди, и́бо и́стину твою́ в це́ркви святы́х. Я́ко кто́ во о́блацех уравни́тся Го́сподеви, уподо́бится Го́сподеви в сыне́х Бо́жиих? Бо́г прославля́емь в сове́те святы́х, ве́лий и стра́шен е́сть над все́ми окре́стными его́. Го́споди Бо́же си́л, кто́ подо́бен тебе́? си́лен еси́ Го́споди, и и́стина твоя́ о́крест тебе́. Ты́ Влады́чествуеши держа́вою морско́ю, возмуще́ние же во́лн его́ ты́ укроча́еши. Ты́ смири́л еси́, я́ко я́звена го́рдаго, мы́шцею си́лы твоея́ расточи́л еси́ враги́ твоя́. Твоя́ су́ть небеса́, и твоя́ е́сть земля́, вселе́нную и исполне́ние ея́ ты́ основа́л еси́. Се́вер и мо́ре ты́ созда́л еси́: фаво́р и ермо́н о и́мени твое́м возра́дуетася. Твоя́ мы́шца с си́лою: да укрепи́тся рука́ твоя́, и вознесе́тся десни́ца твоя́. Пра́вда и судьба́ угото́вание Престо́ла твоего́: ми́лость и и́стина предъи́дете пред лице́м твои́м. Блаже́ни лю́дие ве́дущии воскликнове́ние: Го́споди во све́те лица́ Твоего́ по́йдут, И о и́мени твое́м возра́дуются ве́сь де́нь, и пра́вдою Твое́ю вознесу́тся. Я́ко похвала́ си́лы и́х Ты́ еси́, и во благоволе́нии твое́м вознесе́тся ро́г на́ш.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, три́жды.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Ли́к: Го́споди поми́луй.

Иере́й же чте́т моли́тву сию́:

Го́споди Бо́же Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, хотя́й лю́ди твоя́, избра́ннаго изра́иля, от пре́лести идолослуже́ния изба́вити, и в позна́нии и служе́нии тебе́ еди́ному и́стинному Бо́гу всегда́ неотсту́пно име́ти, е́же не твори́ти себе́ о́браза и подо́бия тебе́ и́стинному Бо́гу сопроти́внаго, во е́же я́ко Бо́гу кла́нятися и служи́ти ему́, преще́нием запрети́л еси́. Па́ки же подо́бия и о́бразы, и́миже не чу́ждых ло́жных бого́в, но тебе́ еди́наго и́стиннаго Бо́га пресвято́е и великоле́пое и́мя сла́вится, моисе́ом пе́рвее в твое́м зако́нном святи́лищи, над киво́том свиде́ния херуви́ма два́ зла́та, два́ же у угло́в очище́ния поста́вити, на опо́нах же мно́жество херуви́мов де́лом шве́нным устро́ити и сооружи́ти повеле́л еси́: и соломо́ном в олтаре́ херуви́ма два́, от дре́ва кипари́са зла́том объя́та поста́влена бы́ста: киво́т же, в не́мже скрижа́ли заве́та ка́менни, ста́мна злата́, и ааро́нов же́зл бя́ху, я́ко ти́и с людьми́ ту́ су́щии, и сла́вы Твоея́ вели́чество зна́менующии, и па́мять твои́х пресла́вных чуде́с и благодея́ний име́ющии, [а́ще и де́ло ру́к челове́ческих бя́ху] со стра́хом и тре́петом и благоле́пным поклоне́нием, кажде́нием же и пред те́ми моле́нием, чти́ти сия́ повеле́л еси́, и че́сть о́ную, я́ко тебе́ самому́ отда́нную, ми́лостивно приима́л еси́. Во исполне́нии же време́н посла́л еси́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, ражда́емаго от жены́, при́сно же Де́вы Мари́и, и́же зра́к раба́ прии́м и в подо́бии челове́честем бы́в, подо́бие своего́ Пречи́стаго о́браза, нерукотворе́нно к своему́ пресвято́му лицу́ убру́с приложи́в, изъобрази́, и а́вгарю еде́сскому кня́зю посла́, и те́м от неду́га того́ исцели́, и все́м ве́рою к тому́ приходя́щым и кла́няющымся, неисче́тная исцеле́ния и мно́гая благодея́ния чудоде́йствуя подава́ше. И мы́ у́бо, о благи́й Вседержи́телю Влады́ко, се́й о́браз [или́ сия́ о́бразывозлю́бленнаго Сы́на твоего́, в воспомина́ние спаси́тельнаго воплоще́ния, и о все́х пресла́вных его́ чуде́с и благодея́ний, я́же на земли́, я́ко челове́к яви́вся, челове́ческому ро́ду показа́, не боготворя́ще сооружи́хом, но ве́дуще, я́ко по́честь о́браза на первообра́зное восхо́дит, пред твои́м вели́чеством че́стно предложи́хом, и припада́юще приле́жно мо́лим: при́зри ми́лостивно на ны́ и на о́браз се́й [или́ на о́бразы сия́] и воплоще́ния и явле́ния ра́ди Единоро́днаго Сы́на Твоего́, в его́же воспомина́ние се́й [или́ сия́устро́ихом, посли́ на́нь [или́ на ня́твое́ небе́сное благослове́ние и и благода́ть Пресвята́го Ду́ха, и благослови́ и освяти́ его́ [или́ я́]: пода́ждь ему́ [или́ и́м] си́лу целе́бну, и все́х ко́зней диа́вольских прогони́тельну, и испо́лни его́ [или́ я́] благослове́ния и кре́пости о́наго свята́го нерукотворе́ннаго о́браза, ю́же от прикоснове́ния свята́го и Пречи́стаго лица́ возлю́бленнаго Сы́на твоего́ бога́тно стяжа́, во е́же си́лам и чудесе́м те́м [или́ те́ми] к утвержде́нию правосла́вныя ве́ры, и спасе́нию ве́рных люде́й твои́х де́йствоватися, и во е́же все́м тебе́ и единоро́дному твоему́ Сы́ну и пресвято́му ду́ху пред ни́м кла́няющымся, и ве́рно призыва́ющым, и приле́жно моля́щымся услы́шанным бы́ти, и ми́лость привлещи́ Твоего́ человеколю́бия, и благода́ть получи́ти. Ты́ бо еси́ освяще́ние на́ше, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и пресвяты́м, и благи́м и животворя́щим твои́м ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Иере́й: Ми́р все́м.

Ли́к: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ ва́шя Го́сподеви приклони́те.

Ли́к: Тебе́ Го́споди.

Иере́й же чте́т та́йно моли́тву сию́:

Вонми́ Го́споди Бо́же мо́й от свята́го жили́ща, и от Престо́ла сла́вы Ца́рствия Твоего́, и ми́лостивно посли́ благослове́ние Твое́ свято́е на о́браз се́й [или́ на о́бразы сия́], и в окропле́нии воды́ сея́ свяще́нныя, благослови́ и освяти́ его́ [или́ я́] и да́ждь ему́ [или́ и́м] си́лу целе́бну, вся́кия боле́зни и неду́га, вся́ких диа́вольских ко́зней прогони́тельну от все́х ве́рно к нему́ [или́ к ни́м] прибега́ющих, и пред те́м [или́ те́ми] тебе́ кла́няющихся, моля́щым же ся, и прибега́ющым: и всегда́ услы́шана и благоприя́тна тебе́ да бу́дет и́х мольба́.

И возглаша́ет: Благода́тию и щедро́тами Единоро́днаго Сы́на Твоего́, с Ни́мже благослове́н еси́ и с пресвяты́м и благи́м и животворя́щим твои́м ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Иере́й же кропи́т свяще́нною водо́ю о́браз, глаго́ля: Освяща́ется о́браз се́й [или́ о́бразы сия́] благода́тию Пресвята́го Ду́ха, окропле́нием свяще́нныя воды́ сея́, во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ами́нь. Три́жды.

А́бие же иере́й кади́т о́браз, и покланя́ется, поя́ или́ глаго́ля тропа́рь се́й, гла́с 2:

Пречи́стому твоему́ о́бразу покланя́емся благи́й, прося́ще проще́ния прегреше́ний на́ших, Христе́ Бо́же: во́лею бо благоволи́л еси́ пло́тию взы́ти на кре́ст, да изба́виши, я́же созда́л еси́, от рабо́ты вра́жия. те́м благода́рственно вопие́м ти́: ра́дости испо́лнил еси́ вся́ Спа́се на́ш, прише́дый спасти́ ми́р.

Лобза́в же о́браз, глаго́лет:

Сла́ва, и ны́не, гла́с 4: Боже́ственный тво́й зра́к на ико́не изъобразу́юще Христе́ Бо́же, е́же от Де́вы рождество́ твое́ я́сно разумева́ем: чудеса́ же твоя́ неизглаго́ланная, и во́льное распя́тие воспомина́юще, пропове́дуем. отню́дуже бе́сове прогоня́ются стра́хом, злосла́внии же в печа́лех рыда́ют, я́ко си́м соприча́стницы.

И а́бие твори́т отпу́ст се́й:

И́же неизрече́нным смотре́нием пре́жде своея́ во́льныя стра́сти, изво́ливый на убру́се нерукотворе́нно изъобрази́ти Пречи́стаго и благочелове́чнаго своего́ лица́ о́браз, Христо́с и́стинный Бо́г на́ш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, и все́х святы́х свои́х, поми́лует и спасе́т на́с, я́ко Бла́г и Человеколю́бец.

И полага́ет о́браз че́стно на свое́м ме́сте, благодаря́ Бо́га.

Чи1нъ бlгословeніz и3 њсщ7eніz їкHны хrт0вы, прaздникwвъ гDкихъ, є3ди1ныz, и3ли2 мн0гихъ

Постaвлену сyщу пред8 ґмвHномъ столY, чcтнw покровeну, и3 на нeмъ w4бразъ сп7совъ, и3ли2 мнHги w4бразы, є3ли1кw и5хъ бyдетъ, їерeй въ є3пітрахи1ль и3 фелHнь њдёzнъ, кrтоwбрaзнw покади1въ w4бразъ, начинaетъ nбhчнw:

Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

Чтeцъ: ЦRю2 нбcный: Трис™0е: По Џ§е нaшъ:

Ћкw твоE є4сть цrтво:

ГDи поми1луй, в7i.

Слaва, и3 нhнэ: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды.

И# pал0мъ п7и:

Млcти тво‰ гDи во вёкъ воспою2, р0дъ и3 р0дъ возвэщY и4стину твою2 ўсты2 мои1ми. ЗанE рeклъ є3си2: въ вёкъ млcть сози1ждетсz, на нб7сёхъ ўгот0витсz и4стина твоS. Завэщaхъ завётъ и3збр†ннымъ мои6мъ, клsхсz дв7ду рабY моемY: До вёка ўгот0ваю сёмz твоE, и3 сози1жду въ р0дъ и3 р0дъ пrт0лъ тв0й. И#сповёдzтъ нб7сA чудесA тво‰ гDи, и4бо и4стину твою2 въ цRкви с™hхъ. Ћкw кто2 во џблацэхъ ўравни1тсz гDеви, ўпод0битсz гDеви въ сынёхъ б9іихъ; БGъ прославлsемь въ совётэ с™hхъ, вeлій и3 стрaшенъ є4сть над8 всёми nкрeстными є3гw2. ГDи б9е си1лъ, кто2 под0бенъ тебЁ; си1ленъ є3си2 гDи, и3 и4стина твоS џкрестъ тебE. Ты2 вLчествуеши держaвою морск0ю, возмущeніе же в0лнъ є3гw2 ты2 ўкрочaеши. Ты2 смири1лъ є3си2, ћкw ћзвена г0рдаго, мhшцею си1лы твоеS расточи1лъ є3си2 враги2 тво‰. Тво‰ сyть нб7сA, и3 твоS є4сть землS, вселeнную и3 и3сполнeніе є3S ты2 њсновaлъ є3си2. Сёверъ и3м0ре ты2 создaлъ є3си2: fавHръ и3 є3рмHнъ њ и4мени твоeмъ возрaдуетасz. ТвоS мhшца съ си1лою: да ўкрэпи1тсz рукA твоS, и3 вознесeтсz десни1ца твоS. Прaвда и3 судьбA ўгот0ваніе пrт0ла твоегw2: млcть и3 и4стина пред8и1детэ пред8 лицeмъ твои1мъ. Бlжeни лю1діе вёдущіи воскликновeніе: гDи во свётэ лицA твоегw2 п0йдутъ, И# њ и4мени твоeмъ возрaдуютсz вeсь дeнь, и3 прaвдою твоeю вознесyтсz. Ћкw похвалA си1лы и4хъ ты2 є3си2, и3 во бlговолeніи твоeмъ вознесeтсz р0гъ нaшъ.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, три1жды.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Їерeй же чтeтъ мlтву сію2:

ГDи б9е вседержи1телю, б9е nтє1цъ нaшихъ, хотsй лю1ди тво‰, и3збрaннагw їзрaилz, t прeлести їдwлослужeніz и3збaвити, и3 въ познaніи и3 служeніи тебЁ є3ди1ному и4стинному бGу всегдA неtстyпнw и3мёти, є4же не твори1ти себЁ w4браза и3 под0біz тебЁ и4стинному бGу сопроти1внагw, во є4же ћкw бGу клaнzтисz и3 служи1ти є3мY, прещeніемъ запрети1лъ є3си2. Пaки же подHбіz и3 w4бразы, и4миже не чyждыхъ л0жныхъ богHвъ, но тебE є3ди1нагw и4стиннагw бGа прес™0е и3 великолёпое и4мz слaвитсz, мwmсeомъ пeрвэе въ твоeмъ зак0нномъ с™и1лищи, над8 ківHтомъ свидёніz херув‡ма двA злaта, двa же ў ўглHвъ њчищeніz постaвити, на nп0нахъ же мн0жество херувjмwвъ дёломъ швeннымъ ўстр0ити и3 соwружи1ти повелёлъ є3си2: и3 соломHномъ въ nлтарЁ херув‡ма двA, t дрeва кmпарjса злaтомъ њб8sта постaвлена бhста: ківHтъ же, въ нeмже скриж†ли завёта кaменни, стaмна златA, и3 ґарHновъ жeзлъ бsху, ћкw тjи съ людьми2 тY сyщіи, и3 слaвы твоеS вели1чество знaменующіи, и3 пaмzть твои1хъ преслaвныхъ чудeсъ и3 бlгодэsній и3мёющіи, (ѓще и3 дёло рyкъ человёческихъ бsху) со стрaхомъ и3 трeпетомъ и3 бlголёпнымъ поклонeніемъ, каждeніемъ же и3 пред8 тёми молeніемъ, чти1ти сі‰ повелёлъ є3си2, и3 чeсть џную, ћкw тебЁ самомY tдaнную, млcтивнw пріимaлъ є3си2. Во и3сполнeніи же времeнъ послaлъ є3си2 є3динор0днаго сн7а твоего2, гDа нaшего ї}са хrтA, раждaемаго t жены2, при1снw же дв7ы мRjи, и4же зрaкъ рабA пріи1мъ и3 въ под0біи чlвёчестэмъ бhвъ, под0біе своегw2 пречcтагw w4браза, нерукотворeннw къ своемY прес™0му лицY ўбрyсъ приложи1въ, и3з8wбрази2, и3 ѓvгарю є3дeсскому кнsзю послA, и3 тёмъ t недyга того2 и3сцэли2, и3 всBмъ вёрою къ томY приходsщымъ и3 клaнzющымсz, неисчє1тнаz и3сцэлє1ніz и3 мнHгаz бlгодэ‰ніz чудодёйствуz подавaше. И# мы2 u5бо, q бlгjй вседержи1телю вLко, сeй w4бразъ (и3ли2 сі‰ w4бразы) возлю1бленнагw сн7а твоегw2, въ воспоминaніе сп7си1тельнагw воплощeніz, и3 њ всёхъ преслaвныхъ є3гw2 чудeсъ и3 бlгодэsній, ћже на земли2, ћкw чlвёкъ kви1всz, человёческому р0ду показA, не бGотворsще соwружи1хомъ, но вёдуще, ћкw п0честь w4браза на первоwбрaзное восх0дитъ, пред8 твои1мъ вели1чествомъ чcтнw предложи1хомъ, и3 припадaюще прилёжнw м0лимъ: при1зри млcтивнw на ны2 и3 на w4бразъ сeй (и3ли2 на w4бразы сі‰) и3 воплощeніz и3 kвлeніz рaди є3динор0днагw сн7а твоегw2, въ є3гHже воспоминaніе сeй (и3ли2 сі‰) ўстр0ихомъ, посли2 нaнь (и3ли2 на нS) твоE нбcное бlгословeніе и3 бlгодaть прес™aгw д¦а, и3 бlгослови2 и3 њс™и2 є3го2 (и3ли2 |): подaждь є3мY (и3ли2 и5мъ) си1лу цэлeбну, и3 всёхъ к0зней діaвольскихъ прогони1тельну, и3 и3сп0лни є3го2 (и3ли2 |) бlгословeніz и3 крёпости џнагw с™aгw нерукотворeннагw w4браза, ю4же t прикосновeніz с™aгw и3 пречcтагw лицA возлю1бленнагw сн7а твоегw2 богaтнw стzжA, во є4же си1ламъ и3 чудесє1мъ тёмъ (и3ли2 тёми) къ ўтверждeнію правослaвныz вёры, и3 сп7сeнію вёрныхъ людeй твои1хъ дёйствоватисz, и3 во є4же всBмъ тебЁ и3 є3динор0дному твоемY сн7у и3 прес™0му д¦у пред8 ни1мъ клaнzющымсz, и3 вёрнw призывaющымъ, и3 прилёжнw молsщымсz ўслы6шаннымъ бhти, и3 млcть привлещи2 твоегw2 чlвэколю1біz, и3 бlгодaть получи1ти. Тh бо є3си2 њсщ7eніе нaше, и3 тебЁ слaву возсылaемъ со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Главы6 вaшz гDеви приклони1те.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Їерeй же чтeтъ тaйнw мlтву сію2:

Вонми2 гDи б9е м0й t с™aгw жили1ща, и3 t пrт0ла слaвы цrтвіz твоегw2, и3 млcтивнw посли2 бlгословeніе твоE с™0е на w4бразъ сeй (и3ли2 на w4бразы сі‰), и3 въ њкроплeніи воды2 сеS сщ7eнныz, бlгослови2 и3 њс™и2 є3го2 (и3ли2 |) и3 дaждь є3мY (и3ли2 и5мъ) си1лу цэлeбну, всsкіz болёзни и3 недyга, всsкихъ діaвольскихъ к0зней прогони1тельну t всёхъ вёрнw къ немY (и3ли2 къ ни6мъ) прибэгaющихъ, и3 пред8 тёмъ (и3ли2 тёми) тебЁ клaнzющихсz, молsщымъ же сz, и3 прибэгaющымъ: и3 всегдA ўслhшана и3 бlгопріsтна тебЁ да бyдетъ и4хъ мольбA.

И# возглашaетъ: Бlгодaтію и3 щедр0тами є3динор0днагw сн7а твоегw2, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2 и3 съ прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй же кропи1тъ сщ7eнною вод0ю w4бразъ, глаг0лz:

Њсщ7aетсz w4бразъ сeй (и3ли2 w4бразы сі‰) бlгодaтію прес™aгw д¦а, њкроплeніемъ сщ7eнныz воды2 сеS, во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь. Три1жды.

Ѓбіе же їерeй кади1тъ w4бразъ, и3 покланsетсz, поS и3ли2 глаг0лz тропaрь сeй, глaсъ в7:

Пречcтому твоемY w4бразу покланsемсz бlгjй, просsще прощeніz прегрэшeній нaшихъ, хrтE б9е: в0лею бо бlговоли1лъ є3си2 пл0тію взhти на кrтъ, да и3збaвиши, ±же создaлъ є3си2, t раб0ты врaжіz. тёмъ бlгодaрственнw вопіeмъ ти2: рaдости и3сп0лнилъ є3си2 вс‰ сп7се нaшъ, пришeдый спасти2 мjръ.

Лобзaвъ же w4бразъ, глаг0летъ:

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ д7: Б9eственный тв0й зрaкъ на їкHнэ и3з8wбразyюще хrтE б9е, є4же t дв7ы ржcтво2 твоE ћснw разумэвaемъ: чудесa же тво‰ неизглагHланнаz, и3 в0льное распsтіе воспоминaюще, проповёдуемъ. tню1дуже бёсове прогонsютсz стрaхомъ, ѕлослaвніи же въ печaлехъ рыдaютъ, ћкw си6мъ соприч†стницы.

И# ѓбіе твори1тъ tпyстъ сeй:

И$же неизречeннымъ смотрeніемъ прeжде своеS в0льныz стrти, и3зв0ливый на ўбрyсэ нерукотворeннw и3з8wбрази1ти пречcтагw и3 бlгочеловёчнагw своегw2 лицA w4бразъ, хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz своеS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ свои1хъ, поми1луетъ и3 сп7сeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

И# полагaетъ w4бразъ чcтнw на своeмъ мёстэ, бlгодарS бGа.

Знайшли помилку