...
Требник

Глава 34. Моли́тва, е́же благослови́ти но́выя покро́вцы, к покрове́нию Святы́х Та́ин служа́щыя

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

 Моли́тва, е́же благослови́ти но́выя покро́вцы, к покрове́нию Святы́х Та́ин служа́щыя

Диа́кону ре́кшу: Го́споду помо́лимся.

И кли́ру: Го́споди поми́луй.

Иере́й чте́т моли́тву сию́:

Го́споди Бо́же Вседержи́телю, одея́йся све́том я́ко ри́зою, оБлага́яй не́бо о́блаки, и покрыва́яй вода́ми превы́спренняя своя́, при́зри ны́не, смире́нно мо́лим тя́, на приле́жное моле́ние на́ше, и низпосли́ небе́сное твое́ благослове́ние на покро́вцы сия́ [или́ на покро́вец се́й] и благослови́, очи́сти и освяти́ я́ [или́ его́] во е́же бы́ти и́м [или́ ему́] досто́йным [или́ досто́йнук покрове́нию святы́х и Боже́ственных та́ин те́ла и кро́ве Христа́ Твоего́, с Ни́мже благослове́н еси́, с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Иере́й же кропи́т покро́вцы водо́ю свяще́нною, глаго́ля то́жде, е́же и над звездо́ю, си́есть:

Освяща́ются покро́вцы сия́ [или́ освяща́ется покро́вец се́й] благода́тию Пресвята́го Ду́ха, окропле́нием воды́ сея́ свяще́нныя во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ами́нь. Три́жды.

Мlтва, є4же бlгослови1ти нHвыz покр0вцы, къ покровeнію с™hхъ т†инъ служaщыz

Діaкону рeкшу: ГDу пом0лимсz.

И# кли1ру: ГDи поми1луй.

Їерeй чтeтъ мlтву сію2:

Знайшли помилку