Служебник

Відпусти

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

1

Ўкaзъ,
кaкw подобaетъ глаг0лати
tпyсты во вLчни прaздники,
и3 бGомaтере, и3 во всE лёто.

Вёдомо же да бyдетъ тебЁ њ сeмъ, їерeю: є3гдA tпyстъ глаг0леши дневнhй, и3ли2 на прaздникъ бцdы, да не и4маши глаг0лати въ нeмъ:

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz своеS м™ре, честнaгw и3 слaвнагw є3S ржcтвA, и3ли2 ўспeніz, и3ли2 введeніz, и3 и3нhхъ прaздникwвъ є3S: и3ли2 с™aгw їwaнна предтeчи рождествA, и3ли2 ўсэкновeніz, и3 пр0чихъ с™hхъ пaмzти и3ли2 преставлeніz и4хъ, и3ли2 њбрётеніz, и3 пренесeніz мощeй.

Но си1це глаг0ли, ѓще прaздникъ бцdы, ржcтвA є3S и3ли2 ўспeніz, и3 пр0чихъ:

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz своеS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ.

Ѓще же с™aгw: Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, моли1твами пречи1стыz своеS м™ре, и3 с™aгw ґп0стола, и3ли2 с™и1телz, и3ли2 мyченика, и4м>къ, и3 всёхъ с™hхъ: и3 пр0чее до концA.

Понeже не ржcтво2 бцdы, нижE введeніе, и3ли2 ўспeніе є3S, подвизaемъ къ бGу на моли1тву, но сaмую прес™yю бцdу: тaкожде, ни п†мzти, и3ли2 преставлє1ніz с™hхъ прив0димъ на мlтву къ бGу, но самёхъ и5хъ.

Священик повинен знати, що виголошувати відпуст денний або на свято Богородиці не належить так:

Христос, Істинний Бог наш, молитвами пречистої Своєї Матері, чесного і славного Різдва Її (або Успіння, або Введення та інших свят Її; або святого Іоана Предтечі Різдва, або Усікновення, і інших святих пам’яти або преставлення їх, або явлення і перенесення мощів).

Але, коли свято Богородиці, Її Різдва, або Успіння тощо, належить відпуст виголошувати так:

Христос, Істинний Бог наш, молитвами пречистої Своєї Матері і всіх святих, помилує і спасе нас, бо Він Милосердний і Чоловіколюбець.

Коли ж святого:

Христос, Істинний Бог наш, молитвами пречистої Своєї Матері і святого апостола (або святителя, або мученика)… (ім’я) і всіх святих, помилує і спасе нас, бо Він Милосердний і Чоловіколюбець.

Не Різдво бо Богородиці, не Введення або Успіння Її підносимо до Бога на молитву, але саму пресвяту Богородицю.

Також не самі дні святкування або преставлення святих приводимо на молитву до Бога, але їх самих.

Знайшли помилку