...
Мінея Місячна,  Вересень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Вересень

← В 22-й день В 24-й день →

День 123456789101112131415161718192021222324252627282930

В 23-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Зача́тие честна́го сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня Иоа́нна

Ве́чер

Обы́чная кафи́сма.

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 4.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

Свяще́нствуя боже́ственный Заха́рия,/ и внутрь быв боже́ственнейшаго хра́ма,/ и люде́й проше́ния принося́/ Благоде́телю и Всеще́дрому,/ Боже́ственнейшаго А́нгела ви́де, вопию́ща ему́:/ моли́тва и моле́ние твое́ услы́шася,/ дерза́й, ста́рче, и не не ве́руй мне,/ возыме́еши бо отроча́,/ Боже́ственнаго Предте́чу,/ в рожде́нных жена́ми преиму́щаго,// Илиино́ю си́лою Христу́ предше́ствующаго.

Стра́нен явля́ешися мне/ виде́нием и сло́вом,/ стра́нен и глаго́лы и возвеще́ньми,/ Заха́рия противовеща́./ Аз бо спасе́ния лю́дем приидо́х проси́ти,/ а не ча́да прия́ти, я́ко ты приглаша́еши,/ сопроти́вна тя обрета́ю проше́ний/ и помышля́ю не и́стинствовати тя./ Ка́ко бо, е́же глаго́леши, изве́стно яви́тся?/ Елисаве́т бо непло́ды есть,// и аз же, я́ко ве́си, ста́рец.

Что не ве́руеши словесе́м мои́м, Заха́рие,/ лжи́во благове́щение глаго́леши приноси́ти мне?/ Бо́жий Арха́нгел есмь,/ я́же ми повеле́нна суть,/ сия́ тебе́ глаго́лю, с тобо́ю стоя́./ Поне́же не ве́ровал еси́, и не ят ве́ры,/ бу́деши глух и безгла́сен,/ до́ндеже у́бо у́зриши мои́х глаго́л Боже́ственное сбытие́./ Егда́ же роди́т Елисаве́т тебе́/ Сло́ва глас, вели́каго Предте́чу,/ уясня́ющуся язы́ку,// благослови́ши Бо́га Изра́илева.

Сла́ва, глас 6. Византи́ево:

От непло́днаго днесь чре́ва/ плод моли́твы прозябе́,/ Иоа́нн Предте́ча,/ весели́ся, пусты́не, и лику́й, челове́чество,/ се бо покая́ния пропове́дник гряде́т/ во чре́ве ма́терни воплоща́тися./ Прииди́те, ра́дующеся в сла́внем его́ зача́тии,/ празднолю́бцы, лику́им, вопию́ще:/ и́же в рожде́нных жена́ми бо́льший сый,/ не преста́й моли́тися о ве́рою соверша́ющих/ боже́ственное твое́ зача́тие,/ я́ко да обря́щем очище́ние грехо́в// и ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

На стихо́вне стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: Все отло́жше:

Иду́щу во Свята́я Святы́х свя́то,/ свяще́нному проро́ку,/ свято́му святы́й, я́коже писа́ся,/ предста́в, А́нгел приглаша́ше, глаго́ля:/ услы́шася моли́тва твоя́,/ и разреша́ется ны́не Елисаве́тино непло́дство,/ и роди́т тебе́, ста́рче, сы́на,/ Иоа́нна Предте́чу,/ свети́льника Со́лнца,/ проро́ка высоча́йшаго/ и глас из Де́вы Богоотрокови́цы/ Сло́ва возсия́вшаго.

Стих: И ты, отроча́,// проро́к Вы́шняго нарече́шися.

Глаго́ли ми я́вственнейше,/ по чему́ позна́ю сие́?/ па́ки ко А́нгелу блаже́ннейший ста́рец рече́:/ я́ко ви́диши, испо́лнен бо дний есмь,/ Елисаве́т же непло́ды есть,/ ка́ко у́бо мне глаго́лы веща́еши па́че естества́?/ удивля́юся./ Отню́д не и́стинствующа тя ны́не помышля́ю,/ о челове́че! Отыди́,/ аз бо лю́дем избавле́ния испроша́ю,/ а не отроча́ прия́ти,// вещь неудобоприя́тну.

Стих: Служи́ти Ему́ преподо́бием и пра́вдою пред Ним// вся дни живота́ на́шего.

Бо́га Вседержи́теля Арха́нгел аз есмь,/ Гаврии́л мне и́мя,/ ста́рцу рече́ безтеле́сный:/ и ны́не огло́хни/ и молча́нию научи́ся,/ не ве́ровав мои́м глаго́лом./ Егда́ же роди́т ти трубу́ Сло́ва сопру́жница,/ Ду́ху уясня́ющу твой язы́к,/ возопие́ши я́вственнейше:/ проро́к Высоча́йшаго назове́шися, о отроча́!/ Того́ предугото́вати благода́тию стези́,// я́ко благоволи́.

Сла́ва, глас 6. Самогла́сен:

А́нгел из непло́дных ложе́сн/ произше́л еси́, Крести́телю:/ от са́мых пеле́н в пусты́ню всели́лся еси́,/ печа́ть же всех проро́ков показа́лся еси́./ Его́же бо они́ многообра́зно прови́деша/ и гада́тельне пропове́даша,/ Сего́ крести́ти во Иорда́не удосто́ился еси́./ Глас же услы́шал еси́ Оте́ческий с Небесе́,/ свиде́тельствующ Того́ Сыновство́,/ и Ду́ха ви́дел еси́ голуби́цы в ви́де,/ глас влеки́й на Креща́емаго./ Но, о проро́ков всех вы́шший!/ Не преста́й моли́тися о нас,/ ве́рно твою́ соверша́ющих па́мять.

И ны́не, Богоро́дичен:

Никто́же, притека́яй к Тебе́,/ посра́млен от Тебе́ исхо́дит,/ Пречи́стая Богоро́дице Де́во,/ но про́сит благода́ти и прие́млет дарова́ние/ к поле́зному проше́нию.

Тропа́рь, глас 4:

Пе́рвее неражда́ющая непло́ды, возвесели́ся,/ се бо зачала́ еси́ Со́лнца свети́льника я́ве,/ просвеща́ти иму́ща всю вселе́нную, слепото́ю неду́гующую./ Лику́й, Заха́рие, вопия́ со дерзнове́нием:/ проро́к Вы́шняго есть хотя́й роди́тися.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́нное:

На повече́рии, по Трисвято́м, конда́к Предте́чи.

На у́трени

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Елисаве́т непло́дствия свободи́ся,/ Де́ва же па́ки Де́ва пребы́сть,/ егда́ гла́сом Гаврии́ловым во чре́ве зача́т./ Но во утро́бе предыгра́ет,/ и́же во чре́ве де́вственнем Бо́га предуве́дав и Влады́ку, Предте́ча Иоа́нн,/ во спасе́ние на́ше воплоща́ема.

Сла́ва, и ны́не:

Ра́дуйся, горо́ свята́я и Богохо́дная;/ ра́дуйся, одушевле́нная купине́ и неопа́льная;/ ра́дуйся, еди́не к Бо́гу ми́ра мо́сте,/ преводя́щий сме́ртныя к ве́чней жи́зни;/ ра́дуйся, нетле́нная Отрокови́це,/ неискусому́жно ро́ждшая спасе́ние душ на́ших.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Го́рлица пустынолю́бная,/ свяще́нный Крести́тель,/ пропове́давый покая́ние/ и яви́вый Христа́, бы́вша Челове́ка,/ всех греша́щих роди́ся предста́тель,/ всем обурева́емым помоществу́я неотсту́пне./ Того́ мольба́ми, Христе́, спаси́ мир Твой.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Еди́на ро́ждшая Творца́ всех,/ еди́на украси́вшая челове́чество рождество́м Твои́м, Пречи́стая,/ изба́ви мя сете́й льсти́ваго велиа́ра,/ поста́ви мя на ка́мени Христо́вых хоте́ний,/ Того́ моля́щи приле́жне, Его́же воплоти́ла еси́.

О́ба кано́на Окто́иха без му́ченичнов

и свята́го на 6. Иоа́нна Дамаскина́. Глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема,// Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Непло́дствующия души́ моей помышле́ния непло́дная исто́ргни,/ непло́дныя прозябе́ние благохвали́ти начина́ющу,/ твое́ во утро́бе ма́терни свято́е зача́тие.

Свяще́нный Заха́рия, в храм вшед,/ ви́де Боже́ственнаго Ангела, ему́ я́ве возвеща́юща:/ сы́на в старости, свяще́нниче, прии́меши Предте́чу.

Свети́льник Со́лнца сла́вы светоза́рен/ во чре́ве зачина́ется возсия́ти ма́тери,/ и́мже тьма разреша́ется страсте́й и непло́дствия у́зы,/ вели́кий Предте́ча.

Богоро́дичен: Во чре́ве Твое́м Влады́ку,/ в Ма́терни носи́ма, Богоро́дице Пречи́стая, чре́ве, ви́дев,/ взыгра́ся я́ве Иоа́нн,/ я́ко су́щий Того́ Предте́ча.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Песнь 3

Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени// испове́дания Твоего́.

Непло́ды днесь плод свяще́нный зачина́ет,/ и́же напосле́док все непло́дие душ секи́рою мы́сленною отсещи́ хотя́щ,/ благода́тию.

Огло́хнув внутрь хра́ма, Заха́рия вели́кий/ глас Сло́ва возвеще́нием стра́шным прие́млет/ и све́тло велича́ет Го́спода благоутро́бнаго.

Показа́вый стезю́ тве́рду ве́рным покая́ния,/ повеле́нием А́нгела во чре́ве ма́терни прозябе́,/ Боже́ственным Сове́том па́че наде́жди, сла́вный Предте́ча.

Богоро́дичен: Во чре́ве носи́маго Христа́ Де́вы я́ко позна́, и́же из непло́дове,/ взыгра́ся, провозвеща́я ра́дость, прише́дшую на зе́млю/ се́тования вся изба́вити.

Седа́лен,глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Кадя́щу в хра́ме Заха́рии свяще́нному,/ Гаврии́л с Небесе́ предста́, глаго́ля к нему́:/ я́ко в ста́рости твое́й возыме́вши плод благосла́вен,/ и непло́дство пе́рвое Елисаве́ти ны́не разреши́тся а́бие, и непло́дства рожде́ние;/ и, заче́нши, роди́т пропове́дника Иису́сова же и Предте́чу./ Тех мольба́ми, Спа́се ми́ра, спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Чи́стая, Всенепоро́чная и Неискусобра́чная,/ еди́на Безле́тнаго Сы́на и Сло́во Бо́жие в ле́те ро́ждшая,/ Того́ со святы́ми и честны́ми апо́столы,/ му́ченики и проро́ки, преподо́бными/ моли́ дарова́ти нам очище́ние и ве́лию ми́лость.

Песнь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,// от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Глас А́нгелов тя су́що А́нгела Христо́ва прише́ствия/ свяще́ннику свяще́нно провозвести́,/ из чре́ва непло́днаго прозяба́ти, блаже́нне Предте́че.

Пре́жде безча́дная и неражда́ющая, ны́не весели́ся, непло́ды,/ я́ко Христо́ва Крести́теля и Предте́чу плодороди́ши всесла́вно,/ Елисаве́то досточу́дная.

Секи́рою, Предте́че, твоея́ моли́твы/ страсте́й мои́х те́рние и помышле́ний исто́ргни преткнове́ния/ и плодоно́сен мой ум доброде́тельми, всеблаже́нне, сотвори́.

Богоро́дичен: Чре́во Тя ноша́ше, вся нося́щаго, Де́вы,/ егда́ Крести́тель, во утро́бе носи́мь, Тебе́ поклони́ся, Христе́,/ и игра́я веселя́шеся.

Песнь 5

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ И́стиннаго Бо́га,// от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Иду́щу внутрь святи́лища и зако́нныя Творцу́ слу́жбы принося́щу,/ яви́ся проро́ку святы́й А́нгел,/ возвеща́я Предте́чи боже́ственное зача́тие.

Ка́ко бу́дет сие́ мне?/ Явле́нно есмь бо ста́рец, я́ко ви́диши,/ и непло́дну сопру́жницу и́мам, рече́ Заха́рия ко Арха́нгелу:/ естества́ проти́вныя мне глаго́леши глаго́лы.

К Са́рре воззри́ Авраа́мове и виждь,/ ка́ко она́ Исаа́ка в ста́рости роди́, челове́че,/ и глаго́лемым пра́ведно ве́руй,/ ста́рцу приглаша́ше вели́кий Арха́нгел.

Богоро́дичен: Благослове́нна в жена́х Ты, Богора́дованная,/ я́ве Елисаве́т вопия́ше Тебе́,/ егда́ ражда́ющу безму́жно позна́ Тя,/ еди́ну по рождестве́ нетле́нну пребы́вшу.

Песнь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к тихому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,// Многоми́лостиве.

Сомне́нно и́мам помышле́ние аз/ и не ве́рую словесе́м твои́м,/ Арха́нгелу рече́ свяще́нник:/ люде́й бо спасе́ния, не от мои́х чресл плода́ прошу́.

Созда́тель естества́, А́нгелов Царь,/ служи́тель отвеща́,/ прише́ствия Своего́ А́нгела благоволи́ роди́ти тебе́,/ мои́м словесе́м не не ве́руй, челове́че.

Вид твой о́гнен, и взор твой стра́шен, и чу́дно сло́во твое́,/ Заха́рия рече́ служи́телю:/ но у́бо не ве́рую тебе́,/ па́че естества́ глаго́лющу ми стра́нныя глаго́лы.

Богоро́дичен: Светильник Со́лнца/ во о́блаце Ма́терни утро́бе скрыва́ема позна́в,/ сый в те́мнем ложесна́ селе́нии,/ поклони́ся, ра́дуяся, и игра́ше.

Конда́к, глас 1.

Подо́бен: Лик а́нгельский:

Весели́тся све́тло Заха́рия вели́кий/ со всесла́вною Елисаве́тию сопру́жницею,/ досто́йно зачина́юще Иоа́нна Предте́чу,/ его́же Арха́нгел благовести́, ра́дуяся,/ и челове́цы достодо́лжно почти́м,/ я́ко таи́нника благода́ти.

И́кос:

Свяще́нное Ева́нгелие разгне́м, е́же Лука́ нам написа́, свяще́нный и чу́дный,/ и Предте́чево у́зрим зача́тие, све́тлое и честно́е./ Глаго́лет бо: я́ко вни́де ста́рец и пра́ведный Заха́рия во Свята́я Святы́х,/ е́же покади́ти во вре́мя чреды́,/ предста́ ему́ Гаврии́л, благовеству́я и глаго́ля:/ возыме́вши сы́на, священнонача́льниче, в ста́рости,/ проро́ка же и Предте́чу,/ гла́са же и пропове́дника присносве́тлаго и таи́нника благода́ти.

Песнь 7

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Не ве́ровав мои́м глаго́лом, оглохнове́ние приими́ явле́ннейше,/ и, ражда́емь егда́ у́зриши глас Сло́ва, восприими́ глас,/ благослове́н еси́, вопия́, Изра́илев Бо́же.

Луне́ Елисаве́ти примеша́яся, многосве́тлый, я́ко со́лнце, Заха́рия/ светоно́сна свети́льника све́та породи́,/ светя́ща нам, су́щим во тьме страсте́й, держи́мым лю́те.

Игра́ния я́ко глаго́лы употреби́в, Христе́, вели́кий Предте́ча/ поклони́ся Тебе́ в чре́ве де́вственнем, сам носи́мь утро́бою Елисаве́тиною, Иису́се,/ отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Луна́ Елисаве́т, внутрь нося́щи звезду́, боже́ственнаго Предте́чу,/ поклони́ся све́тлому о́блаку, Мари́и, Со́лнце нося́щей, Христа́,/ плотоноси́ма от Нея́ на спасе́ние на́ше.

Песнь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти.// Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Женихо́в друг предуготовля́ется,/ глас же Сло́ва нача́ло прие́млет,/ и в непло́дней ны́не утро́бе пита́ется/ Всецаря́ вели́кий во́ин.

Непло́дным сердца́м де́латель процвете́,/ страсте́й секи́ра уже́ куе́тся,/ теле́ц честны́й воздержа́ния пита́ется, Предте́ча вели́кий:/ лю́дие, весели́теся.

У́зы я́коже дре́вле непло́дныя,/ моего́ помышле́ния си́це окамене́ние разреши́, Крести́телю,/ и плоды́ покая́ния мя сотвори́ возраща́ти,/ и жи́ти во ве́ки.

Богоро́дичен: Чревоно́сную Тя, Отрокови́це, я́ко Елисаве́т ви́де,/ боже́ственне возра́довася,/ внутрь ея́ младе́нцу взыгра́вшуся,/ я́ко позна́вшу своего́ Влады́ку.

Песнь 9

Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти:/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и// Тя ублажа́ем.

Христо́в вели́кий и боже́ственный Предте́ча, непло́дная ны́не врата́ отве́рз,/ водворя́ется, я́ко во ца́рских, в боку́ ма́тере:/ да я́ко во́ин произы́дет, Всецаря́ пути́ уготовля́я.

Бо́жий проро́че, ста́рче, лику́й, роди́ши бо сы́на,/ его́же бо́льший в челове́цех не воста́, Иоа́нна, Госпо́дня Предте́чу,/ взыгра́й, Елисаве́т, земля́ вся, ра́дуйся,/ хвалу́ всех Творцу́ Бо́гу принося́щи.

Нас, ве́рою благохва́лящих тя, помяни́ ны́не, Госпо́день проро́че и Предте́че,/ от душе́вных страсте́й избавля́я:/спаса́й ны от бед,/ к Небе́сней стези́ путево́ждствуя боголе́пно, присноблаже́нне.

Богоро́дичен: Чи́стую Ма́терь я́ве позна́ Тя,/ непло́дных уз Елисаве́т я́ко ощути́ разреше́ну себе́ и нося́щу Предте́чу/ во утро́бе Твое́й Все́льшагося,/ Чи́стая Де́во, Мариа́м Богора́дованная.

Свети́лен.

Подо́бен: Со ученики́:

Предте́чево сла́вное зача́тие предвозвеща́ет из Де́вы хотя́щаго роди́тися Царя́,/ я́ко сей от Елисаве́ти непло́дныя и безча́дныя,/ ста́рца же и иере́я Заха́рии вели́каго./ И́хже моли́твами, и Богоро́дицы,/ и Иоа́нна, Крести́теля Твоего́, Го́споди,/ спаси́ и уще́дри вся.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Сотвори́ я́ко и́стинно с Тобо́ю вели́чия Сын предве́чный сове́том Оте́ческим,/ Жизнь бо безсме́ртную безстра́стно родила́ еси́,/ и пребыла́ еси́ я́ко пре́жде рождества́, ма́терских избе́гши,/ и Де́ва по рождестве́ пребыла́ еси́, Де́во.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Весели́тся тварь в зача́тии твое́м,/ проро́че и Предте́че, Крести́телю Иоа́нне,/ боже́ственное бо твое́ рожде́ние/ предзнамену́ет нам Влады́чнее Рождество́,/ и сего́ ра́ди согла́сно,/ су́щии на земли́, досто́йно восхваля́ем тя.

Я́ко чу́дное свиде́тельство/ обре́т А́нгел зача́тие непло́дныя,/ Мари́и приво́дит, ко увере́нию принося́./ Тем и мы Елисаве́ти непло́дствие,/ и Заха́рию, сопру́жника ея́,/ и Иоа́нна восхва́лим.

Богоустро́енный свети́льник/ присносу́щнаго Све́та, Жениха́ друг,/ Со́лнца сла́вы вели́кий светоно́сец,/ живы́й глас Бо́жия Сло́ва,/ Предте́ча прише́ствия Госпо́дня,/ а́нгельским приглаше́нием ны́не зачина́ется.

Же́ртвенник боже́ственный благово́ния Христо́ва,/ одесну́ю стоя́ние прии́м/ и зна́ние Его́ благово́нствуя,/ знамена́тельне познава́ешися, Предте́че,/ предста́тельством А́нгеловым/ одесну́ю святы́х прообразу́емь.

Сла́ва, и ны́не, глас 6. Самогла́сен:

Елисаве́т зача́т Предте́чу благода́ти,/ Дева же Го́спода сла́вы./ Целова́стеся о́бе ма́тери,/ и младе́нец взыгра́ся,/ внутрь бо раб хваля́ше Влады́ку./ Удиви́вшися, ма́ти Предте́чева нача́т вопи́ти:/ отку́ду мне сие́,/ да Ма́ти Го́спода моего́ прии́де ко мне?/ Да спасе́т лю́ди отча́янныя,/ Име́яй ве́лию ми́лость.

Славосло́вие вели́кое.

И тропа́рь свята́го. Сла́ва и ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́нное:

Ектении́, и про́чая.

О славосло́вии же вели́ком да не почуди́шися: возмо́жно у́бо зри есть, я́коже уста́в изъявля́ет, и осмогла́снику пева́ему, и Го́сподеви пои́м, глаго́лему, сотвори́ти и вели́кое славосло́вие.

На литурги́и

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́. Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой: Апо́стол к Гала́том, зача́ло 210, от полу́: Бра́тие, Авраа́м два сы́на име́: Аллилу́йя, глас 4: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т:

 Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 2: Во вре́мя о́но, бысть во дни И́рода царя́: Коне́ц: Поноше́ние мое́ в челове́цех. 

Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Прославле́ние святи́теля Инноке́нтия, митрополи́та Московскаго

Слу́жбу зри 31 ма́рта.

Зачaтіе честнaгw слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 крести1телz гDнz їwaнна.

Вeчеръ, nбhчнаz каfjсма. На ГDи, воззвaхъ: стіхи6ры на ѕ7, глaсъ д7.

Под0бенъ: Звaнный свhше: