...
Вересень,  Мінея Місячна

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Вересень

← В 22-й день В 24-й день →

День 123456789101112131415161718192021222324252627282930

В 23-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Зача́тие честна́го сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня Иоа́нна

Ве́чер

Обы́чная кафи́сма.

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 4.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

Свяще́нствуя боже́ственный Заха́рия,/ и внутрь быв боже́ственнейшаго хра́ма,/ и люде́й проше́ния принося́/ Благоде́телю и Всеще́дрому,/ Боже́ственнейшаго А́нгела ви́де, вопию́ща ему́:/ моли́тва и моле́ние твое́ услы́шася,/ дерза́й, ста́рче, и не не ве́руй мне,/ возыме́еши бо отроча́,/ Боже́ственнаго Предте́чу,/ в рожде́нных жена́ми преиму́щаго,// Илиино́ю си́лою Христу́ предше́ствующаго.

Стра́нен явля́ешися мне/ виде́нием и сло́вом,/ стра́нен и глаго́лы и возвеще́ньми,/ Заха́рия противовеща́./ Аз бо спасе́ния лю́дем приидо́х проси́ти,/ а не ча́да прия́ти, я́ко ты приглаша́еши,/ сопроти́вна тя обрета́ю проше́ний/ и помышля́ю не и́стинствовати тя./ Ка́ко бо, е́же глаго́леши, изве́стно яви́тся?/ Елисаве́т бо непло́ды есть,// и аз же, я́ко ве́си, ста́рец.

Что не ве́руеши словесе́м мои́м, Заха́рие,/ лжи́во благове́щение глаго́леши приноси́ти мне?/ Бо́жий Арха́нгел есмь,/ я́же ми повеле́нна суть,/ сия́ тебе́ глаго́лю, с тобо́ю стоя́./ Поне́же не ве́ровал еси́, и не ят ве́ры,/ бу́деши глух и безгла́сен,/ до́ндеже у́бо у́зриши мои́х глаго́л Боже́ственное сбытие́./ Егда́ же роди́т Елисаве́т тебе́/ Сло́ва глас, вели́каго Предте́чу,/ уясня́ющуся язы́ку,// благослови́ши Бо́га Изра́илева.

Сла́ва, глас 6. Византи́ево:

От непло́днаго днесь чре́ва/ плод моли́твы прозябе́,/ Иоа́нн Предте́ча,/ весели́ся, пусты́не, и лику́й, челове́чество,/ се бо покая́ния пропове́дник гряде́т/ во чре́ве ма́терни воплоща́тися./ Прииди́те, ра́дующеся в сла́внем его́ зача́тии,/ празднолю́бцы, лику́им, вопию́ще:/ и́же в рожде́нных жена́ми бо́льший сый,/ не преста́й моли́тися о ве́рою соверша́ющих/ боже́ственное твое́ зача́тие,/ я́ко да обря́щем очище́ние грехо́в// и ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

На стихо́вне стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: Все отло́жше:

Иду́щу во Свята́я Святы́х свя́то,/ свяще́нному проро́ку,/ свято́му святы́й, я́коже писа́ся,/ предста́в, А́нгел приглаша́ше, глаго́ля:/ услы́шася моли́тва твоя́,/ и разреша́ется ны́не Елисаве́тино непло́дство,/ и роди́т тебе́, ста́рче, сы́на,/ Иоа́нна Предте́чу,/ свети́льника Со́лнца,/ проро́ка высоча́йшаго/ и глас из Де́вы Богоотрокови́цы/ Сло́ва возсия́вшаго.

Стих: И ты, отроча́,// проро́к Вы́шняго нарече́шися.

Глаго́ли ми я́вственнейше,/ по чему́ позна́ю сие́?/ па́ки ко А́нгелу блаже́ннейший ста́рец рече́:/ я́ко ви́диши, испо́лнен бо дний есмь,/ Елисаве́т же непло́ды есть,/ ка́ко у́бо мне глаго́лы веща́еши па́че естества́?/ удивля́юся./ Отню́д не и́стинствующа тя ны́не помышля́ю,/ о челове́че! Отыди́,/ аз бо лю́дем избавле́ния испроша́ю,/ а не отроча́ прия́ти,// вещь неудобоприя́тну.

Стих: Служи́ти Ему́ преподо́бием и пра́вдою пред Ним// вся дни живота́ на́шего.

Бо́га Вседержи́теля Арха́нгел аз есмь,/ Гаврии́л мне и́мя,/ ста́рцу рече́ безтеле́сный:/ и ны́не огло́хни/ и молча́нию научи́ся,/ не ве́ровав мои́м глаго́лом./ Егда́ же роди́т ти трубу́ Сло́ва сопру́жница,/ Ду́ху уясня́ющу твой язы́к,/ возопие́ши я́вственнейше:/ проро́к Высоча́йшаго назове́шися, о отроча́!/ Того́ предугото́вати благода́тию стези́,// я́ко благоволи́.

Сла́ва, глас 6. Самогла́сен:

А́нгел из непло́дных ложе́сн/ произше́л еси́, Крести́телю:/ от са́мых пеле́н в пусты́ню всели́лся еси́,/ печа́ть же всех проро́ков показа́лся еси́./ Его́же бо они́ многообра́зно прови́деша/ и гада́тельне пропове́даша,/ Сего́ крести́ти во Иорда́не удосто́ился еси́./ Глас же услы́шал еси́ Оте́ческий с Небесе́,/ свиде́тельствующ Того́ Сыновство́,/ и Ду́ха ви́дел еси́ голуби́цы в ви́де,/ глас влеки́й на Креща́емаго./ Но, о проро́ков всех вы́шший!/ Не преста́й моли́тися о нас,/ ве́рно твою́ соверша́ющих па́мять.

И ны́не, Богоро́дичен:

Никто́же, притека́яй к Тебе́,/ посра́млен от Тебе́ исхо́дит,/ Пречи́стая Богоро́дице Де́во,/ но про́сит благода́ти и прие́млет дарова́ние/ к поле́зному проше́нию.

Тропа́рь, глас 4:

Пе́рвее неражда́ющая непло́ды, возвесели́ся,/ се бо зачала́ еси́ Со́лнца свети́льника я́ве,/ просвеща́ти иму́ща всю вселе́нную, слепото́ю неду́гующую./ Лику́й, Заха́рие, вопия́ со дерзнове́нием:/ проро́к Вы́шняго есть хотя́й роди́тися.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́нное:

На повече́рии, по Трисвято́м, конда́к Предте́чи.

На у́трени

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Елисаве́т непло́дствия свободи́ся,/ Де́ва же па́ки Де́ва пребы́сть,/ егда́ гла́сом Гаврии́ловым во чре́ве зача́т./ Но во утро́бе предыгра́ет,/ и́же во чре́ве де́вственнем Бо́га предуве́дав и Влады́ку, Предте́ча Иоа́нн,/ во спасе́ние на́ше воплоща́ема.

Сла́ва, и ны́не:

Ра́дуйся, горо́ свята́я и Богохо́дная;/ ра́дуйся, одушевле́нная купине́ и неопа́льная;/ ра́дуйся, еди́не к Бо́гу ми́ра мо́сте,/ преводя́щий сме́ртныя к ве́чней жи́зни;/ ра́дуйся, нетле́нная Отрокови́це,/ неискусому́жно ро́ждшая спасе́ние душ на́ших.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Го́рлица пустынолю́бная,/ свяще́нный Крести́тель,/ пропове́давый покая́ние/ и яви́вый Христа́, бы́вша Челове́ка,/ всех греша́щих роди́ся предста́тель,/ всем обурева́емым помоществу́я неотсту́пне./ Того́ мольба́ми, Христе́, спаси́ мир Твой.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Еди́на ро́ждшая Творца́ всех,/ еди́на украси́вшая челове́чество рождество́м Твои́м, Пречи́стая,/ изба́ви мя сете́й льсти́ваго велиа́ра,/ поста́ви мя на ка́мени Христо́вых хоте́ний,/ Того́ моля́щи приле́жне, Его́же воплоти́ла еси́.

О́ба кано́на Окто́иха без му́ченичнов

и свята́го на 6. Иоа́нна Дамаскина́. Глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема,// Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Непло́дствующия души́ моей помышле́ния непло́дная исто́ргни,/ непло́дныя прозябе́ние благохвали́ти начина́ющу,/ твое́ во утро́бе ма́терни свято́е зача́тие.

Свяще́нный Заха́рия, в храм вшед,/ ви́де Боже́ственнаго Ангела, ему́ я́ве возвеща́юща:/ сы́на в старости, свяще́нниче, прии́меши Предте́чу.

Свети́льник Со́лнца сла́вы светоза́рен/ во чре́ве зачина́ется возсия́ти ма́тери,/ и́мже тьма разреша́ется страсте́й и непло́дствия у́зы,/ вели́кий Предте́ча.

Богоро́дичен: Во чре́ве Твое́м Влады́ку,/ в Ма́терни носи́ма, Богоро́дице Пречи́стая, чре́ве, ви́дев,/ взыгра́ся я́ве Иоа́нн,/ я́ко су́щий Того́ Предте́ча.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Песнь 3

Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени// испове́дания Твоего́.

Непло́ды днесь плод свяще́нный зачина́ет,/ и́же напосле́док все непло́дие душ секи́рою мы́сленною отсещи́ хотя́щ,/ благода́тию.

Огло́хнув внутрь хра́ма, Заха́рия вели́кий/ глас Сло́ва возвеще́нием стра́шным прие́млет/ и све́тло велича́ет Го́спода благоутро́бнаго.

Показа́вый стезю́ тве́рду ве́рным покая́ния,/ повеле́нием А́нгела во чре́ве ма́терни прозябе́,/ Боже́ственным Сове́том па́че наде́жди, сла́вный Предте́ча.

Богоро́дичен: Во чре́ве носи́маго Христа́ Де́вы я́ко позна́, и́же из непло́дове,/ взыгра́ся, провозвеща́я ра́дость, прише́дшую на зе́млю/ се́тования вся изба́вити.

Седа́лен,глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Кадя́щу в хра́ме Заха́рии свяще́нному,/ Гаврии́л с Небесе́ предста́, глаго́ля к нему́:/ я́ко в ста́рости твое́й возыме́вши плод благосла́вен,/ и непло́дство пе́рвое Елисаве́ти ны́не разреши́тся а́бие, и непло́дства рожде́ние;/ и, заче́нши, роди́т пропове́дника Иису́сова же и Предте́чу./ Тех мольба́ми, Спа́се ми́ра, спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Чи́стая, Всенепоро́чная и Неискусобра́чная,/ еди́на Безле́тнаго Сы́на и Сло́во Бо́жие в ле́те ро́ждшая,/ Того́ со святы́ми и честны́ми апо́столы,/ му́ченики и проро́ки, преподо́бными/ моли́ дарова́ти нам очище́ние и ве́лию ми́лость.

Песнь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,// от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Глас А́нгелов тя су́що А́нгела Христо́ва прише́ствия/ свяще́ннику свяще́нно провозвести́,/ из чре́ва непло́днаго прозяба́ти, блаже́нне Предте́че.

Пре́жде безча́дная и неражда́ющая, ны́не весели́ся, непло́ды,/ я́ко Христо́ва Крести́теля и Предте́чу плодороди́ши всесла́вно,/ Елисаве́то досточу́дная.

Секи́рою, Предте́че, твоея́ моли́твы/ страсте́й мои́х те́рние и помышле́ний исто́ргни преткнове́ния/ и плодоно́сен мой ум доброде́тельми, всеблаже́нне, сотвори́.

Богоро́дичен: Чре́во Тя ноша́ше, вся нося́щаго, Де́вы,/ егда́ Крести́тель, во утро́бе носи́мь, Тебе́ поклони́ся, Христе́,/ и игра́я веселя́шеся.

Песнь 5

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ И́стиннаго Бо́га,// от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Иду́щу внутрь святи́лища и зако́нныя Творцу́ слу́жбы принося́щу,/ яви́ся проро́ку святы́й А́нгел,/ возвеща́я Предте́чи боже́ственное зача́тие.

Ка́ко бу́дет сие́ мне?/ Явле́нно есмь бо ста́рец, я́ко ви́диши,/ и непло́дну сопру́жницу и́мам, рече́ Заха́рия ко Арха́нгелу:/ естества́ проти́вныя мне глаго́леши глаго́лы.

К Са́рре воззри́ Авраа́мове и виждь,/ ка́ко она́ Исаа́ка в ста́рости роди́, челове́че,/ и глаго́лемым пра́ведно ве́руй,/ ста́рцу приглаша́ше вели́кий Арха́нгел.

Богоро́дичен: Благослове́нна в жена́х Ты, Богора́дованная,/ я́ве Елисаве́т вопия́ше Тебе́,/ егда́ ражда́ющу безму́жно позна́ Тя,/ еди́ну по рождестве́ нетле́нну пребы́вшу.

Песнь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к тихому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,// Многоми́лостиве.

Сомне́нно и́мам помышле́ние аз/ и не ве́рую словесе́м твои́м,/ Арха́нгелу рече́ свяще́нник:/ люде́й бо спасе́ния, не от мои́х чресл плода́ прошу́.

Созда́тель естества́, А́нгелов Царь,/ служи́тель отвеща́,/ прише́ствия Своего́ А́нгела благоволи́ роди́ти тебе́,/ мои́м словесе́м не не ве́руй, челове́че.

Вид твой о́гнен, и взор твой стра́шен, и чу́дно сло́во твое́,/ Заха́рия рече́ служи́телю:/ но у́бо не ве́рую тебе́,/ па́че естества́ глаго́лющу ми стра́нныя глаго́лы.

Богоро́дичен: Светильник Со́лнца/ во о́блаце Ма́терни утро́бе скрыва́ема позна́в,/ сый в те́мнем ложесна́ селе́нии,/ поклони́ся, ра́дуяся, и игра́ше.

Конда́к, глас 1.

Подо́бен: Лик а́нгельский:

Весели́тся све́тло Заха́рия вели́кий/ со всесла́вною Елисаве́тию сопру́жницею,/ досто́йно зачина́юще Иоа́нна Предте́чу,/ его́же Арха́нгел благовести́, ра́дуяся,/ и челове́цы достодо́лжно почти́м,/ я́ко таи́нника благода́ти.

И́кос:

Свяще́нное Ева́нгелие разгне́м, е́же Лука́ нам написа́, свяще́нный и чу́дный,/ и Предте́чево у́зрим зача́тие, све́тлое и честно́е./ Глаго́лет бо: я́ко вни́де ста́рец и пра́ведный Заха́рия во Свята́я Святы́х,/ е́же покади́ти во вре́мя чреды́,/ предста́ ему́ Гаврии́л, благовеству́я и глаго́ля:/ возыме́вши сы́на, священнонача́льниче, в ста́рости,/ проро́ка же и Предте́чу,/ гла́са же и пропове́дника присносве́тлаго и таи́нника благода́ти.

Песнь 7

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Не ве́ровав мои́м глаго́лом, оглохнове́ние приими́ явле́ннейше,/ и, ражда́емь егда́ у́зриши глас Сло́ва, восприими́ глас,/ благослове́н еси́, вопия́, Изра́илев Бо́же.

Луне́ Елисаве́ти примеша́яся, многосве́тлый, я́ко со́лнце, Заха́рия/ светоно́сна свети́льника све́та породи́,/ светя́ща нам, су́щим во тьме страсте́й, держи́мым лю́те.

Игра́ния я́ко глаго́лы употреби́в, Христе́, вели́кий Предте́ча/ поклони́ся Тебе́ в чре́ве де́вственнем, сам носи́мь утро́бою Елисаве́тиною, Иису́се,/ отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Луна́ Елисаве́т, внутрь нося́щи звезду́, боже́ственнаго Предте́чу,/ поклони́ся све́тлому о́блаку, Мари́и, Со́лнце нося́щей, Христа́,/ плотоноси́ма от Нея́ на спасе́ние на́ше.

Песнь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти.// Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Женихо́в друг предуготовля́ется,/ глас же Сло́ва нача́ло прие́млет,/ и в непло́дней ны́не утро́бе пита́ется/ Всецаря́ вели́кий во́ин.

Непло́дным сердца́м де́латель процвете́,/ страсте́й секи́ра уже́ куе́тся,/ теле́ц честны́й воздержа́ния пита́ется, Предте́ча вели́кий:/ лю́дие, весели́теся.

У́зы я́коже дре́вле непло́дныя,/ моего́ помышле́ния си́це окамене́ние разреши́, Крести́телю,/ и плоды́ покая́ния мя сотвори́ возраща́ти,/ и жи́ти во ве́ки.

Богоро́дичен: Чревоно́сную Тя, Отрокови́це, я́ко Елисаве́т ви́де,/ боже́ственне возра́довася,/ внутрь ея́ младе́нцу взыгра́вшуся,/ я́ко позна́вшу своего́ Влады́ку.

Песнь 9

Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти:/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и// Тя ублажа́ем.

Христо́в вели́кий и боже́ственный Предте́ча, непло́дная ны́не врата́ отве́рз,/ водворя́ется, я́ко во ца́рских, в боку́ ма́тере:/ да я́ко во́ин произы́дет, Всецаря́ пути́ уготовля́я.

Бо́жий проро́че, ста́рче, лику́й, роди́ши бо сы́на,/ его́же бо́льший в челове́цех не воста́, Иоа́нна, Госпо́дня Предте́чу,/ взыгра́й, Елисаве́т, земля́ вся, ра́дуйся,/ хвалу́ всех Творцу́ Бо́гу принося́щи.

Нас, ве́рою благохва́лящих тя, помяни́ ны́не, Госпо́день проро́че и Предте́че,/ от душе́вных страсте́й избавля́я:/спаса́й ны от бед,/ к Небе́сней стези́ путево́ждствуя боголе́пно, присноблаже́нне.

Богоро́дичен: Чи́стую Ма́терь я́ве позна́ Тя,/ непло́дных уз Елисаве́т я́ко ощути́ разреше́ну себе́ и нося́щу Предте́чу/ во утро́бе Твое́й Все́льшагося,/ Чи́стая Де́во, Мариа́м Богора́дованная.

Свети́лен.

Подо́бен: Со ученики́:

Предте́чево сла́вное зача́тие предвозвеща́ет из Де́вы хотя́щаго роди́тися Царя́,/ я́ко сей от Елисаве́ти непло́дныя и безча́дныя,/ ста́рца же и иере́я Заха́рии вели́каго./ И́хже моли́твами, и Богоро́дицы,/ и Иоа́нна, Крести́теля Твоего́, Го́споди,/ спаси́ и уще́дри вся.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Сотвори́ я́ко и́стинно с Тобо́ю вели́чия Сын предве́чный сове́том Оте́ческим,/ Жизнь бо безсме́ртную безстра́стно родила́ еси́,/ и пребыла́ еси́ я́ко пре́жде рождества́, ма́терских избе́гши,/ и Де́ва по рождестве́ пребыла́ еси́, Де́во.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Весели́тся тварь в зача́тии твое́м,/ проро́че и Предте́че, Крести́телю Иоа́нне,/ боже́ственное бо твое́ рожде́ние/ предзнамену́ет нам Влады́чнее Рождество́,/ и сего́ ра́ди согла́сно,/ су́щии на земли́, досто́йно восхваля́ем тя.

Я́ко чу́дное свиде́тельство/ обре́т А́нгел зача́тие непло́дныя,/ Мари́и приво́дит, ко увере́нию принося́./ Тем и мы Елисаве́ти непло́дствие,/ и Заха́рию, сопру́жника ея́,/ и Иоа́нна восхва́лим.

Богоустро́енный свети́льник/ присносу́щнаго Све́та, Жениха́ друг,/ Со́лнца сла́вы вели́кий светоно́сец,/ живы́й глас Бо́жия Сло́ва,/ Предте́ча прише́ствия Госпо́дня,/ а́нгельским приглаше́нием ны́не зачина́ется.

Же́ртвенник боже́ственный благово́ния Христо́ва,/ одесну́ю стоя́ние прии́м/ и зна́ние Его́ благово́нствуя,/ знамена́тельне познава́ешися, Предте́че,/ предста́тельством А́нгеловым/ одесну́ю святы́х прообразу́емь.

Сла́ва, и ны́не, глас 6. Самогла́сен:

Елисаве́т зача́т Предте́чу благода́ти,/ Дева же Го́спода сла́вы./ Целова́стеся о́бе ма́тери,/ и младе́нец взыгра́ся,/ внутрь бо раб хваля́ше Влады́ку./ Удиви́вшися, ма́ти Предте́чева нача́т вопи́ти:/ отку́ду мне сие́,/ да Ма́ти Го́спода моего́ прии́де ко мне?/ Да спасе́т лю́ди отча́янныя,/ Име́яй ве́лию ми́лость.

Славосло́вие вели́кое.

И тропа́рь свята́го. Сла́ва и ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́нное:

Ектении́, и про́чая.

О славосло́вии же вели́ком да не почуди́шися: возмо́жно у́бо зри есть, я́коже уста́в изъявля́ет, и осмогла́снику пева́ему, и Го́сподеви пои́м, глаго́лему, сотвори́ти и вели́кое славосло́вие.

На литурги́и

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́. Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой: Апо́стол к Гала́том, зача́ло 210, от полу́: Бра́тие, Авраа́м два сы́на име́: Аллилу́йя, глас 4: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т:

 Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 2: Во вре́мя о́но, бысть во дни И́рода царя́: Коне́ц: Поноше́ние мое́ в челове́цех. 

Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Прославле́ние святи́теля Инноке́нтия, митрополи́та Московскаго

Слу́жбу зри 31 ма́рта.

Зачaтіе честнaгw слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 крести1телz гDнz їwaнна.

Вeчеръ, nбhчнаz каfjсма. На ГDи, воззвaхъ: стіхи6ры на ѕ7, глaсъ д7.

Под0бенъ: Звaнный свhше:

Свzщeнствуz бжcтвенный захaріа, и3 внyтрь бhвъ бжcтвеннэйшагw хрaма, и3 людeй прошє1ніz приносS бlгодётелю и3 всещeдрому, бжcтвеннэйшаго ѓгGла ви1дэ вопію1ща є3мY: моли1тва и3 молeніе твоE ўслhшасz, дерзaй стaрче, и3 не не вёруй мнЁ: воз8имёеши бо nтрочA, бжcтвеннаго п®тeчу, въ рождeнныхъ женaми преимyщаго, и3ліин0ю си1лою, хrтY предшeствующаго.

Стрaненъ kвлsешисz мнЁ видёніемъ и3 сл0вомъ, стрaненъ и3 глаг0лы и3 возвэщeньми, захaріа противовэщA. ѓзъ бо спасeніz лю1демъ пріид0хъ проси1ти, ґ не ч†да пріsти, ћкw ты2 приглашaеши: сопроти1вна тS њбрэтaю прошeній, и3 помышлsю не и4стинствовати тS. Кaкw бо, є4же глаг0леши, и3звёстнw kви1тсz; є3лісавeть бо непл0ды є4сть, и3 ѓзъ же, ћкw вёси, стaрецъ.

Что2 не вёруеши словесє1мъ мои6мъ, захaріе; лжи1во благовёщеніе глаг0леши приноси1ти мнЁ; б9ій ґрхaгGлъ є4смь, ±же ми2 повелBнна сyть, сі‰ тебЁ глаг0лю, съ тоб0ю стоS: понeже не вёровалъ є3си2, и3 не ћтъ вёры, бyдеши глyхъ и3 безглaсенъ, д0ндеже ќбw ќзриши мои1хъ глагHлъ бжcтвенное сбытіE. Е#гдa же роди1тъ є3лісавeть тебЁ сл0ва глaсъ, вели1каго п®тeчу, ўzснsющусz љзhку, благослови1ши бGа ї}лева.

Слaва, глaсъ ѕ7. Вmзантjево:

T непл0днагw днeсь чрeва, пл0дъ моли1твы прозzбE їwaннъ предтeча, весели1сz пустhне, и3 ликyй человёчество: сe бо покаsніz проповёдникъ грzдeтъ, во чрeвэ мaтерни воплощaтисz. Пріиди1те рaдующесz въ слaвнэмъ є3гw2 зачaтіи, празднолю1бцы ликyимъ вопію1ще: и4же въ рождeнныхъ женaми б0льшій сhй, не престaй моли1тисz, њ вёрою совершaющихъ бжcтвенное твоE зачaтіе: ћкw да њбрsщемъ њчищeніе грэхHвъ, и3 вeлію ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Кто2 тебE не ўблажи1тъ:

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: ВсE tл0жше:

И#дyщу во с™†z с™hхъ свsто, свzщeнному прbр0ку, с™0му с™hй, ћкоже писaсz, предстaвъ ѓгGлъ приглашaше, глаг0лz: ўслhшасz моли1тва твоS, и3 разрэшaетсz нhнэ є3лісавeтино непл0дство, и3 роди1тъ тебЁ, стaрче, сhна, їwaнна п®тeчу, свэти1льника с0лнца, прbр0ка высочaйшагw, и3 глaсъ, и3зъ дв7ы бGоoтрокови1цы сл0ва возсіsвшагw.

Стjхъ: И# ты2, nтрочA, прbр0къ вhшнzгw наречeшисz.

Глаг0ли ми2 ћвственнэйше, по чемY познaю сіE; пaки ко ѓгGлу бlжeннэйшій стaрецъ речE: ћкw ви1диши, и3сп0лненъ бо днjй є4смь, є3лісавeть же непл0ды є4сть. Кaкw u5бо мнЁ глаг0лы вэщaеши пaче є3стествA; ўдивлsюсz, tню1дъ не и4стинствующа тS нhнэ помышлsю, q человёче! Tиди2: ѓзъ бо лю1демъ и3збавлeніz и3спрошaю, ґ не nтрочA пріsти, вeщь неудобопріsтну.

Стjхъ: Служи1ти є3мY препод0біемъ и3 прaвдою предъ ни1мъ, вс‰ дни6 животA нaшегw.

БGа вседержи1телz ґрхaгGлъ ѓзъ є4смь, гавріи1лъ мнЁ и4мz, стaрцу речE безтэлeсный: и3 нhнэ њгл0хни, и3 молчaнію научи1сz, не вёровавъ мои6мъ глаг0лwмъ. Е#гдa же роди1тъ ти2, трубY сл0ва сопрyжница, д¦у ўzснsющу тв0й љзhкъ, возопіeши ћвственнэйше: прbр0къ высочaйшагw назовeшисz, q nтрочA! Тогw2 пред8угот0вати бlгодaтію стєзи2, ћкw благоволи2.

Слaва, глaсъ ѕ7: Самоглaсенъ:

ЃгGлъ и3зъ непл0дныхъ ложeснъ произшeлъ є3си2, крести1телю: t самhхъ пелeнъ въ пустhню всели1лсz є3си2, печaть же всёхъ прbр0кwвъ показaлсz є3си2. Е#г0же бо nни2 многоoбрaзнw прови1дэша, и3 гадaтельнэ проповёдаша, сего2 крести1ти во їoрдaнэ, ўдост0илсz є3си2. Глaсъ же ўслhшалъ є3си2 n§ескій съ нб7сE свидётельствующь тогw2 сн7овство2: и3 д¦а ви1дэлъ є3си2 голуби1цы въ ви1дэ, глaсъ влекjй на крещaемаго. Но, q прbр0кwвъ всёхъ вhшшій! Не престaй моли1тисz њ нaсъ, вёрнw твою2 совершaющихъ пaмzть.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Никт0же притекazй къ тебЁ, посрaмленъ t тебє2 и3сх0дитъ, пречcтаz бцdе дв7о: но пр0ситъ бlгодaти, и3 пріeмлетъ даровaніе, къ полeзному прошeнію.

Тропaрь, глaсъ д7:

Пeрвэе нераждaющаz непл0ды возвесели1сz: сe бо зачалA є3си2сlнца свэти1льника ћвэ, просвэщaти и3мyща всю2 вселeнную, слэпот0ю недyгующую. Ликyй, захaріе, вопіS со дерзновeніемъ: прbр0къ вhшнzгw є4сть, хотsй роди1тисz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Е$же t вёка ўтаeное:

На повечeріи, по трис™0мъ, кондaкъ п®тeчи.

На ќтрени, по №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ є7.

Под0бенъ: Собезначaльное сл0во:

Е#лісавeть непл0дствіz свободи1сz: дв7а же, пaки дв7а пребhсть, є3гдA глaсомъ гавріи1ловымъ во чрeвэ зачaтъ. Но во ўтр0бэ пред8игрaетъ, и4же во чрeвэ дёвственнэмъ бGа пред8увёдавъ и3 вLку, п®тeча їwaннъ, во спасeніе нaше воплощaема. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ:

Рaдуйсz, горо2 с™az и3 бGох0днаz: рaдуйсz, њдушевлeннаz купино2 и3 неwпaльнаz: рaдуйсz, є3ди1не къ бGу мjра м0сте, преводsщій смє1ртныz къ вёчнэй жи1зни: рaдуйсz, нетлённаz nтрокови1це, неискусомyжнw р0ждшаz спасeніе дyшъ нaшихъ.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

Г0рлица пустынолю1бнаz, свzщeнный крести1тель, проповёдавый покаsніе, и3 kви1вый хrтA бhвша чlвёка, всёхъ грэшaщихъ роди1сz предстaтель, всBмъ њбуревaємымъ помощствyz неtстyпнэ: тогw2 мольбaми, хrтE, спаси2 мjръ тв0й. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Е#ди1на р0ждшаz творцA всёхъ, є3ди1на ўкраси1вшаz человёчество ржcтв0мъ твои1мъ, пречcтаz, и3збaви мS сэтeй льсти1вагw веліaра, постaви мS на кaмени хrт0выхъ хотёній, того2 молsщи прилёжнэ, є3г0же воплоти1ла є3си2.

Џба канHна nктHиха безъ м§ничнwвъ: и3 с™aгw на ѕ7. Їwaнна дамаски1на. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Ћкw по сyху, пэшешeствовавъ ї}ль, по бeзднэ стопaми, гони1телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу побёдную пёснь, пои1мъ, вопіsше.

Непл0дствующіz души2 моеS помышлє1ніz неплHднаz и3ст0ргни, непл0дныz прозzбeніе, благохвали1ти начинaющу, твоE во ўтр0бэ мaтерни с™0е зачaтіе.

Свzщeнный захaріа въ хрaмъ вшeдъ, ви1дэ бжcтвеннаго ѓгGла, є3мY ћвэ возвэщaюща: сhна въ стaрости, свzщeнниче, пріи1меши п®тeчу.

Свэти1льникъ сlнца слaвы свэтозaренъ, во чрeвэ зачинaетсz возсіsти мaтерни, и4мже тмA разрэшaетсz страстeй, и3 непл0дствіz ќзы вели1кій п®тeча.

БGор0диченъ: Во чрeвэ твоeмъ вLку, въ мaтерни носи1ма, бцdе пречcтаz, чрeвэ ви1дэвъ, взыгрaсz ћвэ їwaннъ, ћкw сyщій тогw2 п®тeча.

Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰:

Пёснь G.

Їрм0съ: Нёсть свsтъ, ћкоже ты2, гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ, бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

Непл0ды днeсь пл0дъ свzщeнный зачинaетъ, и4же напослёдокъ всE непл0діе дyшъ сэки1рою мhсленною tсэщи2 хотsщъ, бlгодaтію.

Њгл0хнувъ внyтрь хрaма, захaріе вели1кій, глaсъ сл0ва возвэщeніемъ стрaшнымъ пріeмлетъ, и3 свётлw величaетъ гDа бlгоутр0бнаго.

Показaвый стезю2 твeрду вBрнымъ покаsніz, повелёніемъ ѓгGла во чрeвэ мaтерни прозzбE, бжcтвеннымъ совётомъ пaче надeжди, слaвный п®тeча.

БGор0диченъ: Во чрeвэ носи1маго хrтA дв7ы ћкw познA, и4же и3зъ непл0дове, взыгрaсz, провозвэщaz рaдость пришeдшую на зeмлю, сётованіz вс‰ и3збaвити.

Сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ.

Кадsщу въ хрaмэ захaріи свzщeнному, гавріи1лъ съ нб7сE предстA, глаг0лz къ немY: ћкw въ стaрости твоeй воз8имёеши пл0дъ бlгослaвенъ: и3 непл0дство пeрвое є3лісавeти нhнэ разрэши1тсz ѓбіе, и3 непл0дства рождeніе. И# зачeнши роди1тъ проповёдника ї}сова же и3 п®тeчу. Тёхъ мольбaми, сп7се мjра, спаси2 дyшы нaшz. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Чи1стаz, всенепор0чнаz, и3 неискусобрaчнаz, є3ди1на безлётнаго сн7а и3 сл0во б9іе въ лётэ р0ждшаz, того2 со с™hми и3 честнhми ґпcлы, м§ники и3 прbрHки, и3 прпdбными, моли2 даровaти нaмъ њчищeніе, и3 вeлію ми1лость.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Хrт0съ моS си1ла, бGъ и3 гDь, честнaz цRковь бGолёпнw поeтъ, взывaющи t смhсла чи1ста, њ гDэ прaзднующи.

Глaсъ ѓгGловъ тS, сyщw ѓгGла хrт0ва пришeствіz, свzщeннику свzщeннw провозвэсти2, и3зъ чрeва непл0днагw прозzбaти, бlжeнне п®тeче.

Прeжде безчaднаz и3 нераждaющаz нhнэ весели1сz непл0ды, ћкw хrт0ва крести1телz и3 п®тeча плодороди1ши всеслaвнw, є3лісавeто досточyднаz.

Сэки1рою, п®тeче, твоеS моли1твы, страстeй мои1хъ тeрніе, и3 помышлeній и3ст0ргни преткновє1ніz, и3 плодон0сенъ м0й ќмъ добродётельми, всебlжeнне, сотвори2.

БGор0диченъ: Чрeво тS ношaше вс‰ носsщаго дв7ы, є3гдA крести1тель во ўтр0бэ носи1мь тебЁ поклони1сz, хrтE, и3 и3грaz веселsшесz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію њзари2, молю1сz, тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw взывaюща.

И#дyщу внyтрь с™и1лища, и3 закHнныz творцY сл{жбы приносsщу, kви1сz прbр0ку с™hй ѓгGлъ, возвэщaz п®тeчи бжcтвенное зачaтіе.

Кaкw бyдетъ сіE мнЁ kвлeнно; є4смь бо стaрецъ, ћкw ви1диши, и3 непл0дну сопрyжницу и4мамъ, речE захaріа ко ґрхaгGлу: є3стествA проти1вныz мнЁ глаг0леши глаг0лы.

Къ сaррэ воззри2 ґвраaмовэ, и3 ви1ждь, кaкw nнA їсаaка къ стaрости роди2, человёче, и3 глаг0лємымъ прaведнw вёруй, стaрцу приглашaше вели1кій ѓгGлъ.

БGор0диченъ: Бlгословeнна въ женaхъ ты2, бGорaдованнаz, ћвэ є3лісавeть вопіsше тебЁ, є3гдA раждaющу безмyжнw познa тz, є3ди1ну по ржcтвЁ нетлённу пребhвшу.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Житeйское м0ре, воздвизaемое зрS напaстей бyрею, къ ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, многоми1лостиве.

Сомнённо и4мамъ помышлeніе ѓзъ, и3 не вёрую словесє1мъ твои6мъ, ґрхaгGлу речE свzщeнникъ: людeй бо спасeніz, не t мои1хъ чрeслъ плодA прошY.

Создaтель є3стествA, ѓгGлwвъ цRь, служи1тель tвэщA, пришeствіz своегw2 ѓгGла, благоволи2 роди1ти тебЁ, мои6мъ словесє1мъ не не вёруй, человёче.

Ви1дъ тв0й џгненъ, и3 вз0ръ тв0й стрaшенъ, и3 чyднw сл0во твоE, захaріа речE служи1телю: но ќбw не вёрую тебЁ, пaче є3стествA глаг0лющу ми2 стр†нныz глаг0лы.

БGор0диченъ: Свэти1льникъ сlнца, во џблацэ мaтерни ўтр0бэ скрывaема познaвъ, сhй въ тeмнэмъ ложеснA селeніи, поклони1сz рaдуzсz, и3 и3грaше.

Кондaкъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

Весели1тсz свётлw захaріа вели1кій, со всеслaвною є3лісавeтію сопрyжницею, дост0йнw зачинaюще їwaнна п®тeчу, є3г0же ґрхaгGлъ благовэсти2 рaдуzсz, и3 человёцы достод0лжнw почти1мъ, ћкw таи1нника благодaти.

Јкосъ: Свzщeнное є3ђліе разгнeмъ, є4же лукA нaмъ написA свzщeнный и3 чyдный, и3 п®тeчево ќзримъ зачaтіе свётлое и3 честн0е. Глаг0летъ бо: ћкw вни1де стaрецъ и3 прaведный захaріа во с™†z с™hхъ, є4же покади1ти во врeмz чреды2, предстA є3мY гавріи1лъ благовэствyz, и3 глаг0лz: воз8имёеши сhна, свzщенноначaльниче, въ стaрости, прbр0ка же и3 п®тeчу, глaса же и3 проповёдника, и3 свэти1льника присносвётлаго, и3 таи1нника благодaти.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ преподHбнымъ nтрокHмъ, халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе, мучи1телz ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Не вёровавъ мои6мъ глаг0лwмъ, њглохновeніе пріими2 kвлeннэйше: и3 раждaемь є3гдA ќзриши глaсъ сл0ва, воспріими2 глaсъ, бlгословeнъ є3си2, вопіS, ї}левъ б9е.

ЛунЁ є3лісавeти примэшazсz многосвётлый ћкw с0лнце, захaріа свэтон0сна свэти1льника свёта породи2, свэтsща нaмъ сyщымъ во тмЁ страстeй держи6мымъ лю1тэ.

И#гр†ніz ћкw глаг0лы ўпотреби1въ, хrтE, вели1кій п®тeча, поклони1сz тебЁ во чрeвэ дёвственнэмъ, сaмъ носи1мь ўтр0бою є3лісавeтиною, ї}се: nтцє1въ нaшихъ, б9е, бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ: ЛунA є3лісавeть внyтрь носsщи ѕвэздY бжcтвеннагw п®тeчу, поклони1сz свётлому џблаку марjи, сlнце носsщей хrтA, плотоноси1ма t неS на спасeніе нaше.

Пёснь }.

Їрм0съ: И#зъ плaмене прпdбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, и3 прaведнагw жeртву вод0ю попали1лъ є3си2: вс‰ бо твори1ши, хrтE, т0кмw є4же хотёти. ТS превозн0симъ во вс‰ вёки.

Жених0въ дрyгъ пред8уготовлsетсz, глaсъ же сл0ва начaло пріeмлетъ, и3 въ непл0днэй нhнэ ўтр0бэ питaетсz, всецRS вели1кій в0инъ.

НеплHднымъ сердцaмъ дёлатель процвэтE, страстeй сэки1ра ўжE куeтсz, телeцъ честнhй воздержaніz питaетсz, п®тeча вели1кій, лю1діе весели1тесz.

Ќзы ћкоже дрeвле непл0дныz, моегw2 помышлeніz си1це њкаменeніе разрэши2, крести1телю: и3 плоды2 покаsніz мS сотвори2 возращaти, и3 жи1ти во вёки.

БGор0диченъ: Чревон0сную тS, nтрокови1це, ћкw є3лісавeть ви1дэ, бжcтвеннэ возрaдовасz, внyтрь є3S младeнцу взыгрaвшусz, ћкw познaвшу своего2 вLку.

Пёснь f7.

Їрм0съ: БGа человёкwмъ не возм0жно ви1дэти, на нег0же не смёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю бо, всечcтаz, kви1сz человёкwмъ сл0во воплощeнно. Е#г0же величaюще, съ нбcными вHи тS ўбlжaемъ.

Хrт0въ вели1кій и3 бжcтвенный п®тeча, непл0днаz нhнэ вратA tвeрзъ, водворsетсz, ћкw въ цaрскихъ, въ бокY мaтере: да ћкw в0инъ произhдетъ, всецRS пути6 ўготовлsz.

Б9ій прbр0че стaрче ликyй, роди1ши бо сhна, є3гHже б0льшій въ человёцэхъ не востA, їwaнна гDнz п®тeчу: взыгрaй є3лісавeть, землS всS рaдуйсz, хвалY всёхъ творцY бGу приносsщи.

Нaсъ вёрою благохвaлzщихъ тS, помzни2 нhнэ гDень прbр0че, и3 п®тeче, t душeвныхъ страстeй и3збавлsz: спасaй ны2 t бёдъ, къ нбcнэй стези2 путев0ждствуz бGолёпнw, приснобlжeнне.

БGор0диченъ: Чи1стую м™рь ћвэ познa тz, непл0дныхъ ќзъ є3лісавeть, ћкw њщути2 разрэшeну себE, и3 носsщу п®тeчу, во ўтр0бэ твоeй всeльшагосz, чcтаz дв7о маріaмь бGорaдованнаz.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Со ўчєники2:

П®тeчево слaвное зачaтіе предвозвэщaетъ и3зъ дв7ы хотsщаго роди1тисz цRS: ћкw сeй t є3лісавeти непл0дныz и3 безчaдныz, стaрца же и3 їерeа захaріи вели1кагw: и4хже моли1твами, и3 бGор0дицы, и3 їwaнна кrти1телz твоегw2, гDи, спаси2 и3 ўщeдри вс‰. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Сотвори2 ћкw и4стиннw съ тоб0ю вели6чіz сн7ъ предвёчный, совётомъ n§ескимъ: жи1знь бо безсмeртную безстрaстнw родилA є3си2, и3 пребылA є3си2 ћкw прeжде ржcтвA, м™рскихъ и3збёгши, и3 дв7а по ржcтвЁ пребылA є3си2, дв7о.

На хвали1техъ стіхи6ры, на д7, глaсъ д7.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Весели1тсz твaрь въ зачaтіи твоeмъ, прbр0че и3 предтeче, кrти1телю їwaнне: бжcтвенное бо твоE рождeніе предзнаменyетъ нaмъ вLчнее ржcтво2. И# сегw2 рaди соглaснw сyщіи на земли2 дост0йнw восхвалsемъ тS.

Ћкw чyдное свидётельство њбрётъ ѓгGлъ, зачaтіе непл0дныz, марjи прив0дитъ, ко ўвэрeнію приносS. Тёмъ и3 мы2 є3лісавeти непл0дствіе и3 захaрію сопрyжника є3S, и3 їwaнна восхвaлимъ.

БGоустр0енный свэти1льникъ присносyщнагw свёта, женихA дрyгъ, сlнца слaвы вели1кій свэтон0сецъ, живhй глaсъ б9іz сл0ва, п®тeча пришeствіz гDнz, ѓгGльскимъ приглашeніемъ нhнэ зачинaетсz.

Жeртвенникъ бжcтвенный благов0ніz хrт0ва, њдеснyю стоsніе пріи1мъ, и3 знaніе є3гw2 благов0нствуz, знаменaтельнэ познавaешисz, п®тeче: предстaтельствомъ ѓгGловымъ, њдеснyю с™hхъ проwбразyемь.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7. Самоглaсенъ:

Е#лісавeть зачaтъ п®тeчу бlгодaти, дв7а же гDа слaвы. Цэловaстэсz џбэ мaтєри, и3 младeнецъ взыгрaсz: внyтрь бо рaбъ хвалsше вLку. ўдиви1вшисz мaти предтeчева, начaтъ вопи1ти: tкyду мнЁ сіE, да м™и гDа моегw2 пріи1де ко мнЁ; да спасeтъ лю1ди tч†zнныz, и3мёzй вeлію ми1лость.

Славосл0віе вели1кое, и3 тропaрь с™aгw. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Е$же t вёка ўтаeнное: Е#ктєніи2, и3 прHчаz.

Њ Славосл0віи же вели1комъ да не почуди1шисz: возм0жно ќбw є4сть, ћкоже ўстaвъ и3з8zвлsетъ, и3 nсмоглaснику пэвaему, и3 ГDеви пои1мъ: глаг0лему, сотвори1ти и3 вели1кое славосл0віе.

На літургjи: Бlжє1нна t канHна, пёснь G-z, и3 ѕ7-z.

Прокjменъ, глaсъ з7:

Возвесели1тсz првdникъ њ гDэ, и3 ўповaетъ на него2.

Стjхъ: Ўслhши, б9е, глaсъ м0й:

Ґпcлъ, къ галaтwмъ, зачaло ©i, t полY:

Брaтіе, ґвраaмъ двA сhна и3мЁ:

Ґллилyіа, глaсъ д7: Првdникъ ћкw фjніxъ процвэтeтъ:

Е#ђліе луки2, зачaло в7:

Во врeмz џно, бhсть во дни6 и4рwда царS:

Конeцъ: Поношeніе моE въ человёцэхъ.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ:

Знайшли помилку