...
Вересень,  Мінея Місячна

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Вересень

← В 20-й день В 22-й день →

День 123456789101112131415161718192021222324252627282930

В 21-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Отда́ние пра́здника всеми́рнаго Воздви́жения честна́го и животворя́щаго Креста́.

Обре́тение моще́й святи́теля Дими́трия, митрополи́та Росто́вскаго

Ве́чер

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

В ма́ле был еси́ ве́рен, Дими́трие,/ над мно́гими тя поста́ви Госпо́дь,/ и вшел еси́ в ра́дость Го́спода твоего́,/ иде́же предстоя́ Ему́,/ мо́лишися о душа́х на́ших.

В единонадеся́тый час потруди́выйся,/ ра́вен дина́рий с пе́рвыми прие́млеши:/ жития́ бо святы́х написа́вый нам,/ и сам в кни́ги живота́ ве́чнаго/ с ни́ми написа́лся еси́.

О́трочество твое́ на уче́ние,/ ю́ношество на по́двиги мона́шеския,/ му́жественный же во́зраст на по́льзу всем освяти́л еси́,/ и́хже ра́ди тя ны́не/ во святы́х почита́ем.

Я́коже мир и вся кра́сная ми́ра,/ та́ко и нача́льство над бра́тиею оста́вивый,/ всели́лся еси́ в Ки́ев па́ки близ пеще́р,/ отону́дуже би́сер жити́й святы́х/ труды́ твои́ми ископа́л еси́ нам.

Сла́ва, глас то́йже:

Препросла́влен бу́ди,/ Триипоста́сный Бо́же наш,/ я́ко в по́здняя ле́та/ новаго чудотво́рца Дими́трия/ Руси дарова́л еси́.

И ны́не, пра́здника: вся сия́ зри 14 сентября́.

А́ще же несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже: Небе́сных чино́в ра́дование:

На стихо́вне стихи́ры, глас 2, самогла́сны:

Ра́дуйся, гра́де Росто́ве,/ я́ко от Ки́ева, с преждепочи́вшими в тебе́,/ и сего́ па́стыря Дими́трия,// ны́не во святы́х почита́емаго, прия́л еси́.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,// и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Ра́дуйся, свяще́нное сосло́вие,/ в тебе́ бо возсия́ священнонача́льник Дими́трий,/ на него́же излия́ся нетле́ние,// а́ки ми́ро на браду́ Ааро́ню.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Ра́дуйся, Дими́трие,/ святи́телей похвало́, свяще́нников сло́во,/ пра́вило мона́хов,/ Це́ркве утвержде́ние.

Сла́ва, глас то́йже:

Возда́ждь сла́ву Бо́гу твоему́, Русь,/ я́ко Просла́вивый тебе́ пре́жде святы́ми/ не оставля́ет прославля́ти и ны́не.

И ны́не, пра́здника.

А́ще несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже: Все упова́ние мое́:

По Ны́не отпуща́еши: тропа́рь святи́теля. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. Аще несть отда́ния, Богоро́дичен, глас 8: Иже нас ра́ди рожде́йся от Де́вы:

На вели́цей вече́рни

Блаже́н муж: 1-й антифо́н.

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры пра́здника на 6 и свято́го на 4.

А́ще несть отда́ния, стихи́ры свято́го на 8. Глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Днесь свиде́тельство сы́на Гро́мова/ и на тебе́ сбы́стся, свя́те Дими́трие,/ вои́стину бо свиде́тельствовася ти от всех/ и от Са́мыя И́стины,/ я́ко твои́ми моли́твами немощни́и врачу́ются,/ слепи́и прозира́ют, хроми́и хо́дят,/ де́мони отгоня́ются и вся ско́рби реша́тся./ Сего́ ра́ди почита́ем тя вси,/ но́вый наш Русский чудотво́рче.

Новоявле́нне святи́телю Дими́трие,/ в час сме́рти, па́че же живота́ твоего́/ чре́сла любо́вию препоя́сал еси́/ и, но́зе обу́в во упова́ние Христо́во,/ свети́льник ве́ры украси́л еси́ еле́ем дел благи́х./ Тем с му́дрыми вшел еси́ в Небе́сный черто́г,/ иде́же предстоя́ Влады́це Христу́, помоли́ся,/ да прише́дшу полу́нощному во́плю,/ изы́дем в сре́тение Ему́ и мы гото́ви.

О, глубина́ суде́б Бо́жиих!/ О, бе́здна неисчерпа́емых Его́ бла́гостей!/ Ка́ко за пра́ведность мзду пра́ведничу восприя́т,/ дерзнове́ние обре́т за ча́да твоя́,/ и́хже храня́т Госпо́дь тебе́ ра́ди,/ пра́ведниче Бо́жий Дими́трие./ С седма́го ме́сяца на́чал еси́ труди́тися в списа́ниих жити́й святы́х,/ в седмы́й и мзду прия́л еси́ явле́нием моще́й твои́х./ Моли́ спасти́ся всем чту́щим тя, новоявле́нне Дими́трие.

Глас 6: В житии́ твое́м, святи́телю Дими́трие,/ чре́сла любо́вию препоя́сал еси́,/ и но́зе обу́в во упова́ние Христо́во,/ свети́льник ве́ры украси́л еси́ еле́ем дел благи́х,/ тем с му́дрыми вшел еси́ в Небе́сный черто́г,/ иде́же предстоя́ Влады́це Христу́, моли́ся,/ да прише́дшу полу́нощному во́плю,/ изы́дем в сре́тение Ему́ и мы гото́ви.

Сла́ва, глас 8:

Кра́сны но́зе благовеству́ющих мир,/ благовеству́ющих блага́я,/ кра́сны вои́стину но́зе и твои́, о Дими́трие,/ па́че же весь красе́н еси́,/ я́ко внегда́ приити́ тебе́ на престо́л свой,/ а́бие мир всем благовести́л еси́:/ мир Це́рквам и гра́дом,/ мир домо́м и вся́кому сожи́тельству./ Мир Бо́жий, я́коже Па́вел, веща́л еси́,/ да водворя́ется в сердца́х ва́ших,/ и мир име́йте и святы́ню со все́ми, бра́тие./ Та́ко у́бо и ны́не посети́вый нас явле́нием моще́й твои́х,/ благовеству́й и ми́рови ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника.

Аще несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже: Царь Небе́сный:

Вход. Проки́мен дне, и чте́ния три.

При́тчей чте́ние: Па́мять пра́веднаго с похвала́ми:

При́тчей чте́ние: Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость:

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние: Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися: 

На лити́и стихи́ры пра́здника и свята́го стихо́вныя.

Аще несть отда́ния, стихи́ры свята́го. Глас 7:

Ве́лий еси́, Го́споди,/ и ди́вен во святы́х Свои́х,/ я́ко по успе́нии и во гро́бе Саму́илевы ко́сти проро́чествуют/ и Елисе́евы ме́ртвыя ме́ртвых воскреша́ют,/ Илиина́ же ми́лоть сю́ду и сю́ду во́ды разделя́ет./ Чу́дна сия́ вои́стину и ди́вна,/ но чу́днее сень Петро́ва и главотя́жи Па́вла,/ и́же ду́хи нечи́стыя прогоня́ху и исцеля́ху вся́ку боле́знь и я́зву./ Сим всем почуди́вшеся чудесе́м,/ просла́вим чудоде́ющаго Бо́га и ны́не// во свято́м чудотво́рце Дими́трии.

Глас 6: Прие́мляй моли́твы святы́х Твои́х на Небеси́/ и обеща́вый ра́ди пра́ведных не погуби́ти гре́шныя на земли́,/ повеле́л еси́ ты́я в моли́тву призыва́ти к Тебе́, Го́споди:/ иди́те бо, глаго́леши, к рабу́ Моему́ И́ову,/ и сотворя́т же́ртву и моли́тву за вы./ Но и сам Твой уго́дник Моисе́й,/ и в пещи́ трио́ о́троцы,/ егда́ умоля́ху Тя за лю́ди согре́шшия,/ пре́жде почи́вших пра́отцев святы́х представля́ху Ти./ Си́це и ны́не, моля́щеся Тебе́, Христе́ Бо́же наш,/ приво́дим в моли́тву уго́дника Твоего́ Дими́трия, свя́то пожи́вшаго,/ да его́ ра́ди пра́ведника пощади́ши нас, гре́шных,/ и спасе́ши ду́ши на́ша.

Глас 5: Прииди́те, правосла́вных собо́ри,/ воспои́м святи́теля, уче́нием к богоразу́мию нас наста́вльшаго,/ исто́чника чуде́с преди́внаго,/ Це́ркве свети́льника пресве́тлаго,/ учи́теля Росто́ву прему́драго/ и всей Руси  прекра́сное удобре́ние,/ той бо избавля́ет нас от вся́ких злых искуше́ний и бед/ и мо́лится о душа́х на́ших.

Христо́во ста́до слове́сных ове́ц/ на зла́це благоче́стия до́бре упа́сл еси́, иера́рше,/ те́мже и по преставле́нии/ церко́вных твои́х чад не оставля́й, но посеща́й/ и, Святе́й Тро́ице со архиере́и предстоя́,/ моли́ спасти́ вся,/ честны́х твои́х моще́й обре́тение любо́вию почита́ющия,/ Дими́трие прехва́льне.

Зна́мении и чудесы́ тебе́ Госпо́дь просла́ви,/ святи́телю Дими́трие,/ прогоня́еши бо ду́хи и врачу́еши стра́сти,/ ду́ши просвеща́еши ве́рных, приходя́щих к тебе́,/ А́нгелов равностоя́телю,/ архиере́ев сопресто́льне,/ апо́столов единонра́вне,/ благове́рия побо́рниче.

Сла́ва, глас 6:

Град освяти́ся, наро́ди благослови́шася,/ Це́рковь перворо́дных ду́хом ликовству́ет/ во обре́тении честны́х твои́х моще́й, иера́рше Дими́трие,/ с людьми́ зову́щи:/ ты моя́ кре́пость и утвержде́ние,/ ты моя́ добро́та, и тобо́ю хвалю́ся./ Моли́ся спасти́ вся,/ любо́вию всеми́рное святы́х твои́х моще́й обре́тение// при́сно сла́вящия.

И ны́не, пра́здника.

Аще несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже: Творе́ц и Изба́витель:

На стихо́вне стихи́ры пра́здника с припе́вы их.

Аще несть отда́ния, стихи́ры свята́го, глас 3:

Слу́шая гла́са Госпо́дня, призыва́ющаго тя к Себе́,/ гото́в был еси́, Дими́трие, к исхо́ду твоему́ от сей жи́зни./ В ве́чер и в полу́нощи,/ в петлоглаше́ние же и у́тро не воздрема́л еси́,/ ожида́я к себе́ Го́спода,/ до́ндеже, сре́тив, вшел еси́ к Нему́ в ра́дость ве́чную,/ иде́же предстоя́ Ему́, мо́лишися:/ да пода́ст и нам жизнь свя́ту// и кончи́ну христиа́нскую.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду// и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Облеки́йся ны́не за по́двиги в преподо́бие,/ обле́клся еси́ и во святы́ню за незло́бие,/ я́ко жениху́ целому́дренну, возложи́ ти вене́ц чудотворе́ния/ и, я́ко неве́сту, украси́ тя Госпо́дь за чистоту́ нетле́нием./ Дарова́ же ти сокро́вища неветша́ющая на Небеси́,/ я́ко и́ноческую нищету́ соблю́л еси́ до сме́рти на земли́,/ ве́руя Бо́гу бы́ти прия́тнее сие́,/ а́ще кто тя помяне́т ничто́же оста́вивша по себе́./ Помина́й у́бо нас ты па́че, приснопа́мятный Дими́трие,/ мно́го прегреше́ний иму́щих,// но ничто́же от благи́х дел содержа́щих.

Стих: Честна́ пред Господем/ смерть преподо́бных Его́.

Любопы́тную десни́цу да отрази́ши от поиска́ния име́ний твои́х,/ предвозвести́л еси́ в заве́те, нищелю́бче Дими́трие, глаго́ля:/ я́ко а́ще и мно́го кто потру́дится о тех, но ничто́же обря́щет./ От него́же и мы научи́мся, бра́тие,/ я́ко лу́чше не име́ти или́ расточа́ти на ни́щия,/ не́же собира́ти и оставля́ти по себе́.// Си́це бо мо́жем купи́ти у Христа́ Ца́рство Небе́сное.

Сла́ва, глас 4:

Возра́дуемся, Русстии собо́ри,/ похвалу́ Росто́вскую ублажа́юще,/ чудотво́рца Дими́трия,/ сей бо мно́го потруди́ся в списа́нии душеполе́зных нам книг,/ и́миже развраще́нныя от пра́ваго благоче́стия пути́/ ко и́стине направля́ются,/ правосла́вных же сердца́ в правове́рии утвержда́ются./ Ему́же и возопии́м:/ о прему́дрый учи́телю, моли́ся Христу́,/ да твои́м уче́нием наставля́еми,// полу́чим живо́т ве́чный.

И ны́не, пра́здника.

Аще несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже: При́зри на моле́ния:

Тропа́рь, глас 8:

Правосла́вия ревни́телю и раско́ла искорени́телю,/ Русский целе́бниче и но́вый к Бо́гу моли́твенниче,/ списа́ньми твои́ми бу́их уцелому́дрил еси́,/ цевни́це духо́вная, Дими́трие блаже́нне,//моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Тропа́рь свята́го два́жды и пра́здника еди́ножды.

Аще несть отда́ния, тропа́рь свята́го два́жды и Богоро́дице, Де́во: еди́ножды.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника два́жды. Сла́ва, свята́го. И ны́не, пра́здника.

Аще несть отда́ния, тропа́рь свята́го два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас 8: И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы:

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:

Ма́рфа и Мари́я, се́стры Ла́заревы,/ о́ва, седя́щи при ногу́ Иису́сову, слы́шаше сло́во Его́,/ о́ва же печа́шеся о Христо́вом угоще́нии,/ ты же, обои́м сим подража́я,/ и в разли́чных послуша́ниях Христо́во и́го сла́дце носи́л еси́,/ и, слы́ша и творя́ сам сло́во Бо́жие,/ тому́ же про́чиих учи́л еси́./ Тем я́коже на земли́ от царе́й и влады́к разли́чныя по́чести,/ та́ко и на Небеси́ неотъе́млемыя тех ча́сти у Христа́ сподо́бился еси́,/ Его́же моли́, да пода́ст душа́м на́шим богому́дрие Мари́ино,/ телесе́м же трудолю́бие Ма́рфино.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Аще же несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже:

Егда́ ся́дет на Престо́ле сла́вы Своея́ Судия́ нелицеме́рный,/ тогда́, о Богоневе́стная Влады́чице Мари́е,/ всеси́льным предста́тельством Твои́м заступи́ мя,/ ни внима́ния бо, ни трудолю́бия стяжа́х сестр Ла́заревых,/ но все житие́ мое́ ижди́х, прилежа́ самолю́бию и молва́м жите́йским./ Те́мже пре́жде вре́мене прибега́ю под кров Твой и вопию́:/ заступи́ мя, о Всеблага́я моя́ Покрови́тельнице, в День он Су́дный.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:

Яко на седа́лищи седо́ша и у нас суеве́рствующий фарисе́и,/ показу́юще себе́ бы́ти пред неве́жы законоучи́тельми,/ но не разуме́юще ни я́же са́ми утвержда́ют, ни я́же пред други́ми глаго́лют,/ и́хже де́рзкое по прише́ствии твое́м в па́ству уви́дев неи́стовство,/ а́бие ревну́я по благоче́стии, возревнова́л еси́/ и, а́ки Илия́, вся тайноводи́тельства раско́льническая изве́д на среду́,/ посрами́л еси́, оста́вив нам в позна́ние лжи их обличи́тельное наставле́ние./ Его́же ра́ди тя ны́не я́ко и́стиннаго наста́вника на́шего и учи́теля/ почита́ем вси, богому́дре Дими́трие.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Аще несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже:

На всяк день и час чрез Моисе́я и проро́ков/ взыва́ет Сын Твой на покая́ние мя, о Госпоже́ Влады́чице,/ но аз не то́кмо сим, но ниже́ а́ще кто и от ме́ртвых воста́л бы, небрегу́ внима́ти./ Что у́бо бу́дет и на что наде́юся аз, окая́нный?/ То́кмо к Тебе́ со слеза́ми вопию́:/ напра́ви слух и ум мой к призыва́ющему мя Сы́ну Твоему́,/ да и́миже весть судьба́ми наста́вит мя на путь покая́ния.

По полиеле́и седа́лен, глас 7:

Яко фи́никс, процве́л еси́ нетле́нием от земли́,/ и, я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жился еси́ чудесы́,/ превозне́слся еси́ явле́нием, я́ко град, верху́ стоя́й,/ и возсия́л еси́ па́мятию твое́ю, я́ко свети́льник из под спу́да на свет./ Яже вся на тебе́ ви́дяще сбытия́,/ прославля́ем Возвели́чившаго тя та́ко во святы́х Свои́х./ Ты же, я́ко име́я дерзнове́ние ко Христу́ Го́споду,/ помоли́ся, святоявле́нне Дими́трие,/ да спасе́т и просвети́т ду́ши на́ша.

Ин седа́лен, глас 7:

Просия́л еси́ доброде́тельным житие́м твои́м, святи́телю Дими́трие,/ украшая́ся красото́ю нра́ва, воздержа́нием и милосе́рдием,/ златослове́сными же твои́ми уче́нии украша́я Христо́ву Це́рковь,/ те́мже, приснопа́мятне, предстоя́ Престо́лу Вседержи́теля,/ моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти грехо́в оставле́ние/ пра́зднующим любо́вию всечестную па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Аще несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже:

Проро́цы Тя предвозвести́ша, апо́столи Тя пропове́даша,/ му́ченицы просла́виша, святи́телие ублажи́ша./ Тем и мы с ни́ми, Богоро́дицу, Тя испове́дающе, благоче́стно велича́ем.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость// и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы, внуши́те, вси живу́щий по вселе́нней. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35, от полу́.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Излия́ся благода́ть во устна́х твои́х,/ святи́телю Дими́трие,/ уче́ньми бо твои́ми Це́рковь украси́л еси́,/ и́стину Правосла́вия уясни́л,/ па́губное же раско́льническое мудрова́ние посрами́л еси́./ Тем я́коже в житии́,/ та́ко по отше́ствии твое́м потщи́ся,/ да поне́ чудесы́ твои́ми уверя́еми,/ прии́дут в чу́вство и просла́вят ку́пно с на́ми/ Триипоста́снаго Бо́га// от нас исходя́щии, но не от нас су́щии.

Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 8 и свята́го на 6. Аще несть отда́ния, кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и свята́го на 8.

Кано́н свята́го, глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,// Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Го́рдому фарао́ну в ожесточе́нии уподо́бихся/ и того́ потопле́нию за нераска́яние подпадо́х,/ но ты, святы́й Дими́трие, путеводи́тель ми бу́ди к покая́нию,/ я́ко да и аз от Христа́ получу́ вход в Зе́млю Обетова́нную.

Ни себе́ пощади́х, ни бли́жняго поми́ловах,/ но при́сно чре́ву, я́ко на Еги́пет, рабо́тая,/ и сам истаева́ю гла́дом и жа́ждею,/ и други́м от крупи́ц па́дающих насыща́тися возбраня́ю./ Сего́ ра́ди к тебе́, па́стырю до́брый Дими́трие, оставля́емый, прибего́х,/ да напита́еши мя, а́ки ма́нною, словесы́ твои́ми/ и напои́ши мя слеза́ми умиле́ния.

Уты́х, утолсте́х, забы́х Тя, Бо́га, Спаса́ющаго мя, тя́жко бо уши́ма слы́шу и се́рдцем разуме́ю,/ а́ще и призыва́вши мя к Себе́ чрез зако́н и проро́ки./ Те́мже, о Тво́рче и Изба́вителю мой,/ житие́м и уче́нием уго́дника Твоего́ Дими́трия испра́ви и спаси́ мя.

Богоро́дичен: Ка́я по́льза в кро́ви мое́й, внегда́ сходи́ти ми во нетле́ние,/ или́ что приложи́тся мне,/ а́ще и весь мир приобря́щу, ду́шу же погублю́,/ но Ты, Влады́чице, помози́ ми,/ да получу́ от Христа́ Спа́са Твоего́ проще́ние грехо́в и жизнь ве́чную.

Песнь 3

Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени// испове́дания Твоего́.

Утверди́ся се́рдце мое́ в памятозло́бии,/ разшири́шася уста́ моя́ на сме́хи и осужде́ния,/ возвесели́хся о паде́нии бли́жняго моего́,/ уче́нию же твоему́ богоуго́дному, святи́телю, ни ма́ло внима́х./ Поне́ у́бо чудесы́ твои́ми премени́ мя отсе́ле/ и сотвори́ подража́теля житию́ твоему́.

Ины́я стра́ны хва́лятся прему́дростию свое́ю,/ друга́я си́лою и бога́тством,/ мы же похваля́емся многоцеле́бными святы́х Бо́жиих и твои́ми мощми́, чудотво́рче Дими́трие,/ от ни́хже получа́ем телесе́м здра́вие/ и душа́м на́шим спаси́тельное врачева́ние.

Дая́й мо́ли́тву моля́щимся/ и благословля́яй в ле́та на́ша па́мять пра́ведника Твоего́, Дими́трия,/ пода́ждь моли́твами того́ заступле́ние от враг ви́димых и неви́димых.

Богоро́дичен: Взбра́нная Победи́тельнице и кре́пкая во искуше́ниих на́ших Засту́пнице,/ не пре́зри грех ра́ди на́ших ускори́ти на по́мощь/ и от бед изба́вити нас, еди́на Чи́стая, еди́на Благослове́нная.

Аще отда́ние, конда́к и и́кос свята́го.

Седа́лен, глас 8:

Дре́вних преподо́бию подража́я,/ освяти́л еси́ житие́ твое́ на слу́жбу Бо́гови в осмоена́десять ле́то./ Отне́леже и был еси́ вели́к мона́х,/ свяще́нник, учи́тель, иера́рх,/ ны́не же чудотво́рец и моли́твенник о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Аще несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже:

Златокова́нный киво́т вмеща́ше в себе́ дре́вле/ богопи́санный зако́н и небе́сную ма́нну./ Ты же, Богороди́тельнице, заче́нши, пло́тию Сы́на Бо́жия родила́ еси́/ во обновле́ние и спасе́ние душ на́ших.

Песнь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи// от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Позна́ вол я́сли го́спода своего́ и осе́л стяжа́вшаго его́,/ аз же безслове́сными страстьми́ удали́хся от Творца́ моего́,/ но ты, па́стырю благи́й Дими́трие, я́ко овча́ заблу́ждшее, взыщи́ мене́/ и Христо́ву ста́ду сопричти́ мя.

Удо́бее от те́рния собира́ти виногра́дное гро́здие и от ре́пия смоко́вие,/ не́же от жесто́каго моего́ се́рдца приноси́ти еле́й милосе́рдия./ Сего́ ра́ди, де́лателю виногра́да Христо́ва Дими́трие,/ огради́ мя стра́хом Госпо́дним и напо́й мя водо́ю умиле́ния.

Сия́я со́лнце Свое́ на благи́я и дождя́ на пра́ведныя,/ да и влас главы́ моея́ не поги́бнет, храни́ши мя, гре́шнаго./ Вся стихи́и мене́ ра́ди зла́го ста́ша в чи́не свое́м,/ аз еди́н то́чию пребыва́ю в нечу́вствии./ Но даждь ми, Го́споди, уго́дника ра́ди Твоего́ Дими́трия/ разуме́ти дела́ Твоя́ и, слы́ша слух Твой, боя́тися Тебе́.

Богоро́дичен: Внегда́ прибли́житися лето́м воплоще́нию,/ посреде́ двою́ живо́тну позна́н бысть./ Внегда́ приити́ вре́мени ко спасе́нию,/ посреде́ двою́ разбо́йнику яви́ся Сын Твой, Богоро́дице./ Непостижи́мо во обои́х сих Сло́во,/ да мы, воплоще́нному и пострада́вшему за ны покланя́ющеся Сло́ву,/ Тя, Ма́терь Бо́жию, в пе́снех возвели́чим.

Песнь 5

Ирмо́с: Бо́жиим Све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ И́стиннаго Бо́га,// от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Свети́льник нога́ма мои́ми зако́н Госпо́день,/ и свет стезя́м мои́м оправда́ния Его́,/ аз же, во тьме неве́дения ползя́ и толки́йся,/ не хощу́ с му́дрыми свети́льника стяжа́ти./ Но ты мне, светоявле́нне Дими́трие, невестоводи́тель предста́ни,/ я́ко да и аз ду́хом к Бо́гу от но́щи у́треневати потщу́ся.

Боле́зную те́лом, боле́зную и душе́ю:/ о́вому я́ко досади́х объяде́нием и пия́нством,/ о́ву же я́ко разсла́бих грехми́./ Сугу́ба боле́знь и тяжка́,/ но ты, но́вый чудотво́рче, умоли́ Христа́, Врача́ всех,/ да обоя́ исцели́ти благоизво́лит.

Го́споди Бо́же наш, даждь нам мир во днех на́ших,/ Го́споди Бо́же наш, стяжи́ в нас любо́вь,/ да вси еди́ными усты́ и еди́ным се́рдцем/ испове́дуем Еди́наго Тя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га.

Богоро́дичен: Стра́ха Госпо́дня во чре́ве не прия́х,/ ни се́рдцем о нераде́нии поболе́х,/ но, при́сно зачина́я и ражда́я грехи́ ко грехо́м,/ от умноже́ния тех со́вестию снеда́юся./ Сего́ ра́ди в многопло́дии сем беззако́нием к Тебе́, Влады́чице, вопию́:/ сотвори́ мя возроди́тися в живо́т ве́чный покая́нием.

Песнь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мои́,// Многоми́лостиве.

От ки́та Ио́ну, от бла́та же е́зернаго тебе́, святи́телю Дими́трие, изведе́ Госпо́дь на свет,/ ов тридне́вен во утро́бе не вреди́ся, ты же четыредесятоле́тен неистле́нен в не́дрех земны́х пре́был еси́./ Ве́лие чу́до! Но бо́льше дарова́ние Бо́жие,/ и́бо тя чудесы́, я́ко проро́ка, просла́ви.

Дре́вний о́нии ниневи́тяне, неве́рнии язы́цы су́ще,/ еди́ною проро́ческою про́поведию пока́яшася./ Аз же, толи́ко наставле́ний боже́ственных име́я/ и по вся дни что́мая слу́шая, неиспра́вен пребыва́ю,/ но ты, святи́телю, моли́твами твои́ми к де́ланию сих наста́ви мя.

Бе́здна грехо́в после́дняя обы́де мя,/ и треволне́ние страсте́й погружа́ет мя./ Тем, до́ндеже не понре́ душа́ моя́ во а́де,/ к Тебе́, Го́споду Бо́гу, от ско́рби вопию́,/ да пра́ведника Твоего́ ра́ди Дими́трия услы́шиши и спасе́ши мя.

Богоро́дичен: Ско́рая в беда́х Помо́щнице,/ гото́вое обурева́емым приста́нище,/ сохрани́ мя, Ма́ти Бо́жия, от потопле́ния жите́йскаго/ и не даждь ми разби́тися о ка́мень па́губы душе́вныя.

Аще отда́ние, то́кмо конда́к и и́кос пра́здника.

Аще несть отда́ния, конда́к и и́кос свята́го.

Конда́к свята́го, глас 8:

Звезду́ Русскую, от Ки́ева возсия́вшую/ и чрез Но́вград Се́верский в Росто́в дости́гшую,/ всю же страну́ сию́ уче́ньми и чудесы́ озари́вшую,/ ублажи́м златослове́снаго учи́теля Дими́трия,/ той бо всем вся написа́, я́же к наставле́нию,/ да всех приобря́щет, я́коже Па́вел, Христу́// и спасе́т правове́рием ду́ши на́ша.

И́кос:

Пра́ведным о ка́ющихся на Небес и́,/ нам же, гре́шным, на земли́ о тебе́, пра́ведниче Дими́трие,/ подоба́ет возра́доватися,/ я́ко но́ваго тя к Бо́гу моли́твенника о нас стяжа́хом,/ его́же досто́йными похвала́ми ублажа́юще,/ си́це от ра́дости зове́м:/ ра́дуйся, Росто́вская похвало́ и всея́ Руси прославле́ние.

Песнь 7

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Я́коже трие́ о́троцы в пещи́ вавило́нстей/ о́гненную си́лу угаси́ша моли́твою,/ та́ко ты, богоявле́ние Дими́трие,/ возни́кший огнь в саможего́мых ски́тах уче́ньми твои́ми потреби́л еси́./ Отню́дуже тя за спасе́ние душ погиба́ющих/ Госпо́дь просла́ви чудесы́ и нетле́нием,/ мы же святоле́пными пе́сньми ублажа́ем.

О коли́ких благ, окая́ннии, лиши́стеся, раско́льницы:/ ни священнонача́льника бо и́мате, ни вождя́ и́стиннаго ко спасе́нию,/ ниже́ Безкро́вныя Же́ртвы, ниже́ други́х та́инств сподобля́етеся./ Но поне́ ны́не позна́йте па́губное свое́ заблужде́ние,/ и а́ще дело́м и уче́нию ангелоподо́бнаго Дими́трия не ве́рите,/ то чудесе́м, от него́ быва́емым, я́коже халде́и о́нии, ве́руйте,/ да с на́ми ку́пно еди́ными усты́ помо́литеся Бо́гу оте́ц на́ших.

Вои́стину, Бо́же наш,/ Ты еси́ Еди́н Бог бого́в и Госпо́дь господе́й/ и ра́зве Тебе́ ина́го и Твое́й Святы́я Собо́рныя Це́ркве несть/ ни на Небеси́, ни на земли́, иде́же подоба́ет спасти́ся./ Сего́ ра́ди даждь нам еди́ными усты́ и еди́ным се́рдцем/ удивля́ющаго вся хоте́ния Своя́ во святы́х, Тебе́ сла́вити.

Богоро́дичен: Прови́дец Дании́л усмотри́ Тя го́ру, Неискусому́жная Де́во,/ приснопа́мятный же во святы́х наш Дими́трий,/ я́коже Гедео́н, Руно́ Ороше́нное Тя нарече́./ Мы же, обоя́ испове́дающе, про́сим:/ да на отто́ргшемся от Тебе́ Ка́мени, Христе́, утвержда́ется Це́рковь/ и пра́во ве́рующих сердца́ росо́ю благода́ти Твоея́ напая́ются.

Песнь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти,// Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Вся сре́дства, святи́телю, на взыска́ние заблу́ждших улотреби́л еси́,/ разлива́ющийся пла́мень по скито́м водо́ю покая́ния погаша́я,/ море́льщиков к безсме́ртней трапе́зе призыва́я,/ просвеще́нных же и отпа́дших, да не второ́е крестя́щеся па́ки распина́ют Христа́,/ еди́наго держа́тися креще́ния утвержда́л еси́./ Всех повсю́ду правове́рию учи́л еси́/ и ны́не свои́ми списа́ньми тому́жде учи́ши./ Тем я́ко и́стиннаго учи́теля во святы́х почита́ем тя.

Древним о́ным вавило́нским столпотвори́телем врази́ на́шего благоче́стия уподо́бльшеся,/ дерзну́ша неразу́мия своего́ то́лки на песце́ суеве́рия назда́ти./ Имже егда́ опро́шася уче́ний твои́х во́ды, святи́телю,/ а́бие поколеба́шася во основа́нии и бысть им паде́ние во́лне,/ нам же, благочести́вым, подкрепле́ние и исправле́ние.

Безнача́льне Отче, Сы́не Собезнача́льне, Уте́шителю Благи́й, Ду́ше Пра́вый,/ Сло́ва Бо́жия Роди́телю, Отца́ Безнача́льна Сло́ве,/ Ду́ше Живы́й и Зи́ждяй,/ Тро́ице Еди́нице, поми́луй мя.

Богоро́дичен: Я́коже купина́, огне́м распаля́ема, сама́ не сгара́ше,/ но Богови́дца, устраши́в, приведе́ к почита́нию,/ та́ко Ты, Неискусобра́чная Неве́сто,/ прие́мши во утро́бу Огнь Божества́,/ нетле́нна в Рождестве́ пребыла́ еси́./ Ди́вное та́инство!/ Непоко́рников благоче́стию стыдо́м опаля́еши,/ почита́телей же правове́рных ороша́еши чудесы́ изоби́льно.

Песнь 9

Ирмо́с: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти./ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,// с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Благослове́н Госпо́дь наш, я́ко посети́ нас в ле́та сия́/ и воздви́же нам в Русстей Це́ркви но́ваго чудотво́рца Дими́трия,/ я́коже бо во дни живота́ своего́ служа́ше преподо́бием и пра́вдою,/ та́ко и по кончи́не подае́т ра́зум заблу́ждшим/ ко взыска́нию путе́й спаси́тельных.

Сла́ва Тебе́, Пастыренача́льниче,/ я́ко и во дни на́ша поста́вил еси́ на стра́жи бо́драго па́стыря Дими́трия,/ и́мже прогоня́ются посмра́дшия ко́злища от ста́да Твоего́ непоро́чнаго.

Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же,/ благочести́вым похвало́ и правове́рным весе́лие,/ я́ко пропове́дание свята́го Твоего́ Дими́трия/ достове́рными чудесы́ утвержда́еши.

Богоро́дичен: Ра́дость от А́нгела прии́мшей,/ и мы, по прорече́нию Твоему́/ ублажа́юще со все́ми ро́ды, ева́нгельски вопие́м:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Свети́лен пра́здника. Сла́ва, свята́го. И ны́не, пра́здника.

Свети́лен свята́го, глас 8:

Поставля́яй преде́лы язы́ков по числу́ А́нгел Свои́х/ и собира́яй от разсе́янных сыно́в Ада́млих Це́рковь Свою́,/ умножа́вши в ней святы́я Твоя́, Бо́же наш, я́ко зве́зды на небеси́,/ от нйхже просия́ и па́мять святи́теля Твоего́ Дими́трия./ Его́же ра́ди просвети́ ду́ши, помраче́нныя раздо́рным суеве́рием,/ да вку́пе зове́м Ти песнь трегу́бую: аллилу́йя.

А́ще несть отда́ния: Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Стопа́м отходящаго от нас в го́рняя святи́теля Дими́трия после́дующе,/ со упова́нием к Тебе́, Влады́чице, вопие́м:/ я́коже Тя на пречи́стей ико́не с Преве́чным Младе́нцем пи́шемую зрим на земли́,/ та́ко даждь нам ви́дети стоя́щую одесну́ю Сы́на Твоего́ Бо́га/ в непристу́пнем све́те на Небеси́.

На хвали́тех стихи́ры пра́здника 3 и свята́го 3.

Аще несть отда́ния, стихи́ры свята́го. Глас 6.

Подо́бен: Все отло́жше:

Весь от ю́ности твоея́ возложи́лся еси́/ на взыска́ние прему́дрости и стра́ха Бо́жия,/ я́же обре́т, не в земли́, а́ки лени́вый раб, сокры́л еси́,/ но, уча́ и творя́ по Да́вшему ти тала́нт,/ во сто трудо́в умно́жил еси́ его́,/ и был еси́ вели́кий купе́ц,/ износя́й на свет ве́тхая и но́вая,/ и, открыва́я глубины́ ра́зума богопи́санных книг,/ ку́плю добру́ де́яти научи́л еси́ нас./ Тем, благи́й и ве́рный ра́бе Бо́жий Дими́трие,/ за толи́ка явле́нна твоя́ к нам сокро́вища// вшел еси́ в ра́дость Го́спода Твоего́.

Весь ум плени́л еси́ в послуша́ние ве́ры,/ да благи́ми де́лы украси́ши ю,/ отню́дуже и де́латель виногра́да Христо́ва яви́лся еси́ иску́сный,/ вся́ку бо розгу́, не творя́щу плода́,/ стра́хом Госпо́дним посе́кл еси́/ и еди́но благоче́стие сохраня́л еси́ в нем,/ отвне́ его́ огражда́л еси́ догма́ты церко́вными,/ внутрьу́ду укрепи́л еси́ столпо́м правове́рия,/ всю́ду предточи́лия ископова́я уче́ний твои́х./ Тем и ны́не, святы́й трудолю́бче Дими́трие,/ присеща́й виногра́д твой, его́же насади́ десни́ца Вы́шняго,// да плодоприно́сит гро́здие спасе́ния.

Весь невозвра́тно наде́ждею возве́рглся еси́ на Бо́га:/ препла́вая пучи́ну ми́ра сего́, блаже́нне,/ молва́ми жите́йскими не погрузи́лся еси́,/ ниже́, искуше́ньми обурева́ем, прирази́лся собла́зном,/ но, при́сно благоти́шием наставля́ем,/ дости́гл еси́ безмо́лвнаго приста́нища./ И, наче́н кора́бль Це́ркве Христо́вы пра́вити,/ па́ки к безбе́дному пла́ванию испра́вил еси́,/ па́ки ереседы́шущия преложи́л еси́ в тщету́ ве́тры/ и ко́твою твои́х наставле́ний утверди́л еси́ его́,/ я́ко диви́тися нам и от Бо́га проси́ти,/ да и впредь проти́вныя ересе́й ве́тры// моли́твами твои́ми утиши́ши.

Весь еси́ любо́вию прилепи́лся к Бо́гу и бли́жнему,/ па́стырское бо о ста́де свое́м возыме́в попече́ние,/ душе́ю труди́лся еси́ в богомы́слии и в поуче́ниих,/ те́лом же в послуже́нии тре́бующим от Тебе́ по́мощи:/ изнемога́ющия ве́рою укрепля́я,/ боля́щия душе́ю покая́нием врачу́я,/ сокруше́нныя со́вестию тве́рдым упова́нием обязу́я,/ заблу́ждшия от и́стины на путь пра́вый обраща́я/ и поги́бшия ересьми́ к благоче́стию взыску́я./ Тем, о па́стырю наш предо́брый, святи́телю Дими́трие,/ помоли́ся о ста́де твое́м Пастыренача́льнику Христу́ Бо́гу,// да упасе́т е Сам в единомы́слии, любви́ и правове́рии.

Сла́ва, глас 6:

Воспо́й, Русь, Го́сподеви песнь но́ву,/ похвали́, гра́де, Бо́га Твоего́, Росто́ве,/ я́ко благоволи́ Вы́шний дарова́ти нам но́ваго чудотво́рца Дими́трия,/ свиде́тельствованна от всех и от Са́мыя И́стины./ Его́же па́мять во святы́х почита́юще,/ восхва́лим и мы, ста́рцы с ю́нотами,/ и возвели́чим да́вшаго Бо́га на́шего/ толи́кому уго́днику Своему́ в нас просия́ти// нетле́нием святоле́пным и чудоде́йствием.

И ны́не, пра́здника.

Аще несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже:

Красота́ де́вства Твоего́ неопи́санна,/ добро́та Твоя́, о Богома́ти, несказа́нная,/ избра́нна бо еси́, я́коже со́лнце,/ полна́, я́ко луна́ и дуга́ в явле́ния своя́,/ а́ки стебло́ лива́ново в жа́тву на гора́х/ и я́ко кипари́с, возраста́яй от удо́лия до небе́с./ Мно́гия добро́ты Твоя́ и вели́чия, Присноде́во,/ но бо́льши всех, я́ко но́сиши Нося́щаго вся./ Его́же моли́ ку́пно со святы́м Дими́трием,// да спасе́т и просвети́т правове́рием ду́ши на́ша.

Славосло́вие вели́кое. Тропа́рь свята́го. Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен. И отпу́ст.

На литурги́и

Блаже́нны пра́здника, песнь 9-я, на 4, и свята́го, песнь 6-я, на 4. Проки́мен, аллилуиа́рий, прича́стен пра́здника и свята́го.

Аще несть отда́ния, блаже́нны от кано́на свята́го, пе́сни 3-я и 6-я, на 8. Проки́мен, глас 1: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы, внуши́те, вси живу́щий по вселе́нней. Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 318. Аллилу́йя, глас 2: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости:

Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Преподобнаго отца́ на́шего Ио́сифа Заони́киевскаго, Волого́дскаго чудотво́рца

На вели́цей вече́рни

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры пра́здника 3 и свята́го 5, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ мирски́я молвы́ себе́ отлучи́л еси́,/ терпе́нием же и посто́м и ча́стыми к Бо́гу моли́твами/ плоть свою́ покори́л еси́ ду́хови,/ и зми́я лука́ваго сле́зными ту́чами потопи́л, блаже́нне,/ и глас повеле́ния от Небе́с слы́шал еси́,/ и к преми́рному возше́л еси́ соверше́нию./ Те́мже, почита́юще па́мять твою́, преподо́бне, мо́лим тя:// моли́ о нас Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ мирски́й мяте́ж оста́вль/ и друг безме́здником и собесе́дник быв,/ взем крест свой, и невозвра́тным по́мыслом/ Христо́ви после́довал еси́, преподо́бне,/ душе́вныя стра́сти искорени́л еси́, исторга́я теле́сная своя́ чу́вства,/ огорчева́я злострада́нием терпели́вно./ Во бде́ниих же с чи́стою со́вестию А́нгелом собесе́дник быв, блаже́нне,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ впери́в ум свой к Бо́гу,/ ве́рою ища́ сла́дкаго Све́та жела́тельне,/ и плотска́го неуста́ннаго смеше́ния возгнуша́яся,/ и в це́ркви Вели́каго святи́теля Васи́лия ди́вным виде́нием крест свой восприи́м,/ Всеви́дцу Христу́ после́довал еси́,/ те́ло же непокори́вое/ власяны́ми вери́гами, по́двиги воздержа́ния и по́мысла си́лою// порабо́тив Боже́ственному Ду́ху.

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ сла́ву маловре́менную оста́вль,/ и благоюро́дство восприя́л еси́,/ и бысть доброде́телей подви́жник,/ приле́жно Небе́сней Цари́це служа́,/ посто́м плоть свою́ изнури́л еси́,/ того́ ра́ди Христо́с обогати́ тя чудесы́./ Помина́й нас, чад твои́х, ве́рно соверша́ющих всечестну́ю па́мять твою́,// и испроси́ спасе́ние душа́м на́шим.

Сла́ва, глас то́йже. Самогла́сен:

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ ми́ра красоты́ отре́кся/ и вся́кое наслажде́ние маловре́менных возненави́дев,/ и́ноческое житие́ па́че возлюби́л еси́,/ в нем подвиза́лся вся́чески злострада́нием,/ и ху́дость ри́зную носи́ти изво́лил еси́,/ власяны́ми вери́гами те́ло свое́ удручи́л еси́/ и ка́плями слез твои́х диа́вола потопи́л еси́,/ возжела́л еси́ насле́дник бы́ти Небе́сных сокро́вищ,/ того́ ра́ди А́нгелом собесе́дник бы́ти сподо́бився,/ но помина́й ста́до твое́, е́же собра́л еси́, му́дре,/ чту́щих ве́рою па́мять твою́,/ и, я́ко дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника.

Вход. Проки́мен дне.

И чте́ния три преподо́бническая

На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ и́сто Христо́в крест на ра́мо взем,/ до́блественне наи́тия вра́жия попра́л еси́ и пусты́ню соста́вил еси́,/ зде же и обре́л еси́ живоприе́мнаго исто́чника, Богома́тере о́браз,/ я́коже купину́ неопали́му, к Небеси́ возводя́щую ле́ствицу./ Те́мже вси ве́рою покланя́емся чудотво́рному Ея́ свято́му о́бразу,/ его́же на объя́тиях свои́х даролюбе́зно носи́л еси́,/ о всеблаже́нне Ио́сифе, и́ноком похвало́/ Христа́ непреста́нно моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́.

Ра́дуйся, Ио́сифе,/ и́ноком доброде́телей подви́жник был еси́,/ те́мже, ве́рою соше́дшеся вси,/ по достоя́нию тя чтем, я́ко вои́стину служи́теля Христо́ва изя́щнаго,/ ра́дуяся бо ше́ствовал еси́ до ме́ста сего́,/ на не́мже о́браз Бо́жия Ма́тере всели́тися хотя́ше,/ и благода́тию Бо́жиею укрепля́емь, неви́димыми а́нгельскими гла́сы наслажда́яся,/ те́мже тебе́ вси взыва́ем:// о нас моли́ся спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Ра́дуйся, Ио́сифе преподо́бне,/ сле́зными исто́чники ду́шу свою́ омыва́я пред о́бразом Бо́жия Ма́тере/ и всено́щным стоя́нием,/ я́ко к Само́й Цари́це мы́слию устреми́лся еси́/ и, к Небеси́ возвыша́яся, о нас хода́тайствуеши,/ укрепля́емь, земныя ве́щи, му́дре, я́ко уме́ты, ни во что вмени́л еси́/ и собра́л еси́ в души́ свое́й боже́ственное бога́тство Свята́го Ду́ха,/ непоро́чную моли́тву и чистоту́ красноле́пну и наде́яние тве́рдо./ Те́мже и вы́шняго прия́тия насле́дник яви́лся еси́,/ и ны́не в Небе́сных селе́ниих водворя́ешися,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 8. Самогла́сен:

Преподо́бне и преблаже́нне Ио́сифе,/ любве́ ра́ди Христо́вы вся оста́вил еси́,/ бога́тство и сла́ву ни во что́же вмени́л еси́/ и в пусты́ню всели́лся еси́,/ одея́ние о́строе и сухояде́ние восприи́м,/ и е́же на земли́ лега́ние и чистоту́ душе́вную и теле́сную испра́вил еси́,/ устна́ми же и умо́м соверше́нным/ безмо́лвие стяжа́л еси́,/ и у́зкий путь и ско́рбную жизнь препроводи́л еси́./ И от безу́мных челове́к поноше́ние и укори́зну,/ ра́дуяся, претерпе́л еси́ незло́биво,/ те́мже ве́рою вопие́м ти:/о всеблаже́нне Ио́сифе,/ Христа́ непреста́нно моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника.

Тропа́рь свята́го, глас 4:

И спе́рва житие́ твое́, преподо́бне,/ хи́тростию благоюро́дства от челове́к утае́но, на Небесе́х пред А́нгелы явле́но бысть:/ и а́ще на земли́ тьмо́ю оче́с претыка́яся хожда́ше,/ но, мы́сленными кри́лы на высоту́ возше́д,/ присносу́щным све́том облиста́емь,/ во Оте́чествии насле́довал еси́;/ и земны́х мня́щихся кра́сных хра́мов не тре́бовав,/ но в Небе́сных се́лех пресве́тлыя оби́тели стяжа́л еси́;/ ни ри́зами мя́гкими оде́яся,/ но па́че власяни́цу возлюби́в,/ и сего́ ра́ди па́че всех име́ний земны́х Небе́сная сокро́вища приобре́л еси́;/ и на земли́, пло́тян сый, со безплотными совокупля́яся,/ Небе́сней Цари́це служа́ и Той приносимых а́нгельских пе́сней наслади́лся еси́,/ и́хже мно́зи лю́дие, жела́юще, наслади́тися не мо́гут./ Сего́ ра́ди Всевы́шний Творе́ц о́браз Свой/ и Ро́ждшия Его́ Богома́тере/ с высоты́ возду́ха на ру́це твоя́,/ я́ко на херуви́мская носи́ла, дарова́ тебе́,/ от него́же присносу́щным све́том о́чи твои́ уясни́/ и, я́ко росоточа́щий о́блак, моли́твами твои́ми весь мир ми́лованный напои́,/ и ны́не, в после́дняя времена́, святу́ю персть твою́, я́ко Еде́мский исто́чник, во исцеле́ние неду́гов устро́й,/ Его́же моли́, наста́вниче наш, чудоно́сче Ио́сифе,/ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Ин тропа́рь, глас 5:

Смиренному́дрием наказа́ние благоду́шие прие́мля,/ и́же от Небе́с неизрече́нный дар прия́ти сподо́бился еси́,/ и, в пло́ти сый, безпло́тен в служе́нии свое́м/ к Богома́тери трудолю́бне подвиза́вся,/ те́мже и пусты́ню мно́жительну устро́ил еси́,/ благоухищре́нным же юро́дством челове́ческия сла́вы избежа́в./ Сего́ ра́ди Всевы́шний Мздовозда́тель/ в коне́ц ве́ка сего́ сугу́бо тя просла́ви,/ и гроб твой святы́й точе́нием чуде́с обогати́ся./ Того́ у́бо моли́, преподо́бне о́тче наш Ио́сифе,/ дарова́ти нам отпуще́ние грехо́в и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника два́жды. Сла́ва, свята́го. И ны́не, пра́здника.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

Печа́ли жития́ отве́ргся и а́нгельское восприи́м житие́,/ воздержа́нием ду́шу свою́ удобри́л еси́,/ Бо́жия Ма́тере ико́не ра́достно поклоне́ние приноси́л еси́,/ того́ ра́ди по преставле́нии твое́м/ чуде́с благода́ти от Бо́га прия́л еси́ бога́тно,/ Ио́сифе блаже́нне.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Мно́гим воздержа́нием, преподо́бне, житие́ свое́ украси́в,/ путь показа́в хотя́щим после́довати,/ я́же Спас наш и Творе́ц за служе́ние твое́ Пречи́стей Его́ Ма́тери дарова́ тебе́,/ путь, веду́щий в жизнь доброде́тельми,/ просты́нею ми́ра отве́ргся, и вся, я́же в ми́ре кра́сная, преоби́дев,/ ева́нгельским уче́нием после́довал еси́,/ власяны́ми вери́гами плоть свою́ изнуря́я,/ и гордаго зми́я жесто́ким воздержа́нием уби́л еси́./ Те́мже на Небесе́х водворя́ешися, трисо́лнечному Божеству́ предстоя́, блаже́нне Ио́сифе,/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Нищету́ у́бо возлюби́л еси́ па́че бога́тства тле́ннаго, сою́зом любве́ привяза́вся,/ земна́я и мимотеку́щая возненави́дев, блаже́нне,/ и укори́зну от челове́к и озлобле́ние усе́рдно подъя́л еси́./ Те́мже и к ре́вности а́нгельскаго жития́ воздви́гл еси́ мно́жество и́ночествующих,/ преподо́бне о́тче наш Ио́сифе, моли́ Христа́ Бо́га/ грехо́в оставле́ние дарова́ти нам и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви:

 Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ очи́стил еси́ существо́,/ и сохрани́л еси́ добро́ту смире́ния по о́бразу Бо́жию,/ и плоть покори́л еси́ Свято́му Ду́ху,/ того́ ра́ди в тя всели́ся си́ла Бо́жия,/ и прия́л еси́ дар исцеле́ний./ Иде́же любы́ и согла́сие, ту есть доброде́телей позна́ние,/ иде́же за́висть и рве́ние, ту есть зло́бе явле́ние,/ но у́бо мы стра́ждем от уби́йственнаго по́мысла,/ от него́же да изба́вит ны Христо́с Бог,/ по́мощию Богома́тере и моли́твами твои́ми/ пода́ст ми́лость победи́тельну христолюби́вому наро́ду на́шему,/ о не́мже ро́ди правосла́вных благогове́йно вопию́т:/ Го́споди, поми́луй нас.

Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 8 и свята́го на 6.

Кано́н свята́го, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д:

Земна́я и мимотеку́щая я́ко уме́ты вмени́в,/ Христа́ Еди́наго приобре́л еси́,/ Его́же любо́вию уязви́в ду́шу свою́, Ио́сифе преподо́бне,/ моли́ся ко Го́споду нас просвети́ти.

Воше́д в це́рковь Вели́каго Васи́лия,/ сла́дкаго све́та ви́дети сподо́бився, вопия́л еси́:/ Изба́вителю Бо́гу на́шему пои́м.

Навожде́ния вра́жия и по́мыслы лука́выя отри́нув/ и святы́я безме́здники ви́дети сподо́бився, вопия́л еси́:/ Изба́вителю Бо́гу на́шему пои́м.

Богоро́дичен: Прему́дрость Бо́жию вои́стину, Сло́во о́тчее несказа́нно ро́ждшая,/ души́ моея́ лю́тую я́зву исцели́ и серде́чную боле́знь,/ Ма́ти Бо́жия, и укрепи́.

Песнь 3

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние:

Попали́л еси́ у́глием воздержа́ния/ страсте́й те́рние, преподо́бне,/ и, прогоня́я ду́хи, богоблаже́нне,/ я́ко свети́льник, свою́ ду́шу сле́зными пото́ки украси́л еси́.

В путь, ра́дуяся, со святы́ми Космою и Дамиа́ном ше́ствуя,/ ве́село Го́сподеви вопия́л еси́:/ Ты еси́ Свет омраче́нных, и пое́т Тя дух мой.

Стра́сти душетле́нныя успи́л еси́/ бо́дренными моли́твами и бде́нием, всеблаже́нне,/ те́мже в Небе́сный черто́г вшел еси́, ра́дуяся.

Богоро́дичен: Уста́ви неуста́вное помышле́нием мои́м, Чи́стая,/ бесо́в смуще́ние, Ма́ти Бо́жия,/ я́же к Сы́ну Твоему́ направля́ющи моя́ движе́ния.

Конда́к и и́кос пра́здника.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Красоты́ мирски́я от млады́х ногте́й возненави́дев,/ Христа́ Еди́наго возлюби́л еси́,/ ху́дость ри́зную носи́ти изво́лил еси́,/ кро́вными ка́плями диа́вола потопи́л еси́,/ по сме́рти свое́й Небе́сное бога́тство и сла́ву ве́чную восприя́л еси́,/ да́льным я́ко близ явля́ешися,/ повелева́я ско́ро тещи́ к пречу́дному о́бразу Бо́жия Ма́тере./ Те́мже почита́ем твое́ успе́ние/ и, в нем торжеству́юще, вопие́м ти:/ богоно́се о́тче наш Ио́сифе, моли́ Христа́ Бо́га/ победи́тельная правосла́вным Христиа́ном на супоста́ты дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди:

Во оте́чествии благово́нно юро́дство прие́м воздержа́нием,/ от челове́к поноше́ние по наве́ту зми́я прия́л еси́, Го́сподеви вопия́:/ разуме́х дела́ Твоя́, Го́споди, и просла́вих Твое́ Божество́.

Челове́ческия мирски́я любве́ отве́ргся,/ дости́гл еси́ го́рняго Иерусали́ма,/ иде́же Христо́с со Отце́м и Ду́хом,/ от Него́же свет тебе́ дарова́,/ и а́нгельския гла́сы слы́шал еси́,/ прославля́ющих Неразде́льное Божество́.

Законополо́жника воздержа́нию и́ноком и пра́вило кро́тости,/ дру́га и́скренняго святы́м безме́здником Космо́ и Дамиа́ну бы́вша/ приими́, Бо́же, моли́тву,/ с ни́мже прославля́ем Твое́ Божество́.

Богоро́дичен: Очище́ние на́шим неве́дением да́руй,/ я́ко Ты еси́ Еди́н безгре́шен,/ и умири́ мир Свой, Бо́же, моли́твами Ро́ждшия Тя.

Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́:

Страсте́й мглу, преподо́бне, заря́ми освети́л еси́, о́тче, по́двиг твоих,/ просвеще́ние Ду́ха в се́рдцы восприи́м, Ио́сифе,/ Имже попали́л еси́ вся бесо́вская ополче́ния и лико́м по́стническим причте́ся,/ пути́ моя́ напра́ви, молю́тися.

Угаси́в стра́сти росо́ю воздержа́ния, о́тче блаже́нне Ио́сифе,/ вжегл еси́ огнь любве́, ве́ры, наде́жды,/ поще́нием же, я́ко свети́льник, просвеща́яся,/ и безсме́ртию Госпо́дню сын, о́тче, был еси́.

Удобри́в свяще́нную свою́ ду́шу, всеблаже́нне,/ изволе́нием юро́дство и ху́дость ри́зную име́л еси́, Небе́сней Цари́це служа́,/ те́мже укра́шен доброде́тельми показа́лся еси́/ чту́щим всечестну́ю па́мять твою́.

Богоро́дичен: Еди́на ро́ждши Де́вою и еди́на муженеиску́сная яви́вшися, Всенепоро́чная,/ во утро́бе бо Сло́во о́тчее прия́ла еси́ безнача́льное,/ и млеко́м дои́ши, Деви́це, чу́до стра́шно!/ и, де́вствующи, зако́ны обновля́вши естества́.

Песнь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се:

Собра́л еси́ в души́ свое́й Боже́ственныя плоды́ Ду́ха:/ непоро́чную моли́тву, чистоту́ кра́сную и бде́ние тве́рдое, воздержа́ния боле́зни,/ и́миже храм показа́лся еси́ Бо́гу Вседержи́телю.

Душе́вный ра́зум впери́в святы́м благоче́стием,/ су́щим на земли́ возвеща́л еси́ о Небе́сней Цари́це:/ о́бразу Ея́ моле́ние да да́стся вам,/ те́мже и телесй здра́вие, оче́с прозре́ние,/ и душа́м к Небеси́ восхожде́ние.

Земны́х веще́й ху́дость мимоте́кл еси́,/ посто́м и моли́твою на Небеса́ возлете́в,/ и вы́шняго прия́тия яви́лся еси́ насле́дник/ жития́ соверше́нием.

Богоро́дичен: Прия́ла еси́ вои́стину Боже́ственное Сло́во в ложесна́ Твоя́/ и Сего́ па́че естества́, Пречи́стая, родила́ еси́,/ Его́же моли́твами Твои́ми умоли́/ от бе́дствия изба́вити рабы́ Твоя́.

Конда́к, глас 8:

От ю́ности Бо́га возлюби́в,/ просты́нею безгла́сие стяжа́л еси́, преподо́бне./ Сего́ ра́ди и с Небе́с сла́дкий свет о́чию получи́л еси́,/ и росоточа́ший ми́лости пресве́тлый о́браз Богома́тере/ с высоты́ возду́ха чрез святы́х безме́здников во объя́тия прия́л еси́,/ и Ей богоуго́дно послужи́л еси́./ И оби́тель соста́вил еси́,/ власяны́ми вери́гами те́ло свое́ удручи́л еси́,/ от него́же ка́плями кро́вными диа́вола потопи́л еси́./ Сего́ ра́ди и в после́дняя времена́/ гроб твой от Влады́ки на́шего Христа́ точе́нием чуде́с обогати́ся,/ тем и мы, ча́да твоя́, любо́вию притека́юще к тебе́, уми́льно глаго́лем:/ ра́дуйся, наста́вниче на́шего спасе́ния,/ ра́дуйся, исцеле́ний пода́телю,// ра́дуйся, о́тче наш Ио́сифе, мона́хом удобре́ние.

Ин конда́к, глас 8:

Вы́шних благ жела́яй,/ преоби́дел еси́ до́лу влеку́щая мудрова́ния,/ и́бо трудолюби́вое свое́ те́ло/ о́стрым власяны́м плете́нием стерл еси́,/ и бысть благоуго́ден служи́тель Богома́тери./ Стра́ждущим в неду́зех явля́лся, ско́ро помога́еши,/ с ве́рою притека́ющим к тебе́ неоску́дное здра́вие подая́,/ сего́ ра́ди зове́м ти:/ разреши́ на́ша боле́зни душе́вныя и теле́сныя, и́же к Бо́гу моли́твами твои́ми,/ началообра́зный смире́нию наста́вниче, о́тче наш богому́дре Ио́сифе,// мона́хом удобре́ние.

И́кос:

Ева́нгельский глас, о́тче, услы́шав,/ вся оста́вил еси́ плотска́я мудрова́ния,/ ху́дость ри́зную, персть и ка́мение в па́зусе прии́м,/ я́ко юро́дно с пло́тию подвиза́лся еси́,/ и, безпло́тных ликостоя́нием чистото́ю уподо́бився,/ ра́зума дарова́ние от Бо́га прия́т./ Те́мже пода́ждь ми по́мощь, да воспою́ в пе́снех си́це:/ ра́дуйся, богонасажде́нный но́вый виногра́де Госпо́день, Свята́я Це́ркве,/ я́же изнесе́ся из еги́петския идолослуже́ния рабо́ты и насади́ся во всей вселе́нней/ и в богопокори́вей земли́ Росси́йстей десни́цею Вы́шняго Бо́га;/ ра́дуйся, святи́тельское сосло́вие, и́ноцы же и прости́и;/ ра́дуйся и ты, гра́де наш Во́логдо,/ прии́мый в себе́ Оте́честву хода́тая вели́ка;/ ра́дуйся, я́ко моли́твою того́ отве́рзеся нам Ду́ха Свята́го прекра́сное оби́телище;/ ра́дуйся, я́ко простре́ся сла́ва его́ по вселе́нней;/ ра́дуйся, я́ко моли́твами преподо́бнаго пусты́ня сия́ тве́рдым опло́том огради́ся и ми́лостию Бо́жия Ма́тере покры́ся;/ ра́дуйся, я́ко и́менем Небе́сныя Цари́цы вся́кая страсть и я́зва от стра́ждущих отгна́ся;/ ра́дуйтеся, правосла́внии па́стыри с про́чими де́латели виногра́да Христо́ва;/ ра́дуйся, наш па́стырю Ио́сифе преподо́бне, Небе́сный челове́че и земны́й А́нгеле,/ и́же по достоя́нию обогати́ся благода́тию Свята́го Ду́ха,/ Его́же дарова́нием пода́ждь нам, ча́дом твои́м, ми́лость, да зове́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне Ио́сифе, о́тче наш,/ мона́хом удобре́ние.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы:

Усе́рдно отлучи́лся еси́ сою́за ве́щи те́мнаго, о всеблаже́нне,/ я́ко Бо́жий предста́тель, вопия́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н есй.

Зе́льным поще́нием, я́ко благово́нною пи́щею,/ пита́я ду́шу свою́, преподо́бне Ио́сифе,/ те́мже Трисо́лнечному Божеству́ предста́ти сподо́бился еси́,/ со А́нгелы поя́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

В приста́нище ти́хое вшед, богому́дре,/ жите́йских пла́ваний отбе́гл еси́, вопия́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Изба́вихомся вси от страсте́й и бед, обстоя́ний и неду́г многообра́зных/ моли́твами Твои́ми, Богома́ти,/ Сы́ну Твоему́ зову́ще:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго:

В поще́ниих кре́пкое, в моли́твах неле́ностное терпе́ние восприя́л еси́,/ и поноше́ния от челове́к укори́зну прие́мля,/ и превозноси́ Го́спода во ве́ки.

Уязви́вся боже́ственным жела́нием, всеблаже́нне,/ непоро́чно и пра́ведно житие́ препроводи́л еси́,/ до́ндеже дости́гл еси́ поклони́тися Престо́лу Госпо́дню, со А́нгелы поя́:/ хвали́те и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Укра́шен доброде́тельми и ху́достию риз,/ во мраз зи́мный босы́ма нога́ма ходи́в/ и в нощи́ предстоя́ о́бразу Небе́сныя Цари́цы,/ моли́твы принося́, я́ко А́нгел показа́лся еси́,/ и ны́не во ве́ки неизрече́нныя сла́вы наслажда́ешися,/ песнь воспева́я Христу́ Бо́гу:/ хвали́те, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Воплоще́ннаго из Тебе́ неизрече́нно/ моли́ поми́ловати мя, одержи́маго боле́зньми и грехми́,/ и па́дшаго возста́ви, Богома́ти,/ я́ко да сла́влю Тя во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух:

Душе́вныя стра́сти победи́в па́стырски, всечу́дне,/ созыва́л еси́ ко ико́не Бо́жия Ма́тере,/ Я́же подае́т всем неду́гом исцеле́ние/ и от бесо́в свобожде́ние.

У́зкий и приско́рбный ше́ствовав путь, о́тче Ио́сифе,/ теле́сне у́бо преста́вился еси́,/ ду́хом же жив Бо́гови предстои́ши,/ но, я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу,/ моли́ спасти́ся нам.

Преде́л неукло́нный твоея́ к Бо́гу ве́ры и воздержа́нию/ о́браз о́страго одея́ния, и сокруше́ния те́ла, и трудо́в поще́ния, преподо́бне,/ никто́же мо́жет исчи́слити,/ вои́стину Зижди́теля всех Бо́га пе́сньми велича́ем.

Богоро́дичен: В Тя всели́ся, Всенепоро́чная,/ и́же человекоуби́йцу низло́ж зми́я,/ пе́рвее родонача́льных злообра́зно запе́ншаго,/ и, Роди́выйся из Тебе́, вся ны спасл есть.

Свети́лен:

Мирска́го пристра́стия я́ко от скве́рны уклони́лся еси́/ и а́лчбою плоть свою́ увяди́л еси́, о́тче,/ и Небе́сною сла́вою обогати́лся еси́,/ те́мже непреста́нно моли́ Христа́ Бо́га,/ преподо́бне Ио́сифе.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На хвали́тех стихи́ры пра́здника 3.

И свята́го 3, глас 8:

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ глас ева́нгельский услы́шав,/ ми́ра оста́вил еси́ бога́тство и сла́ву, ни во что́же вмени́в,/ ду́шу с те́лом освяти́в от всех страсте́й,/ и Свято́му Ду́ху прекра́сная оби́тель яви́лся еси́,/ и весе́лие и ра́дость ве́чную восприя́л еси́, блаже́нне и прему́дре,/ те́мже и стада́ и́нок со архиере́йскими чи́нми,/ чуде́сно удивля́еми, достоле́пно вопие́м:// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Богому́дре Ио́сифе,/ сла́ву маловре́менную оста́вль/ и в пусты́ню всели́вся,/ тогда́ пло́тское мудрова́ние все ду́хови повину́л еси́,/ поще́нием и страда́ньми утверди́вся,/ ко отце́м преста́вился еси́ в ста́рости до́бре,/ те́мже мо́лим тя,/ ча́да твоя́, ны́не:// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Возсия́ днесь пресве́тлая/ и всепра́зднственная па́мять твоя́,/ о́тче преподо́бне Ио́сифе,/ созыва́ющи многочи́сленное,/ по́стник сосло́вие, преподо́бных,/ и ликостоя́ния А́нгел,/ я́ко вои́стину к похвале́нию/ И́же в Тро́ице покланя́емаго Бо́га,// Его́же моли́ о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 6. Самогла́сен:

Прииди́те, празднолю́бцы/ и по́стник сосло́вие,/ ве́рою соше́дшеся,/ и́стиннаго по́стника днесь почита́юще,/ ра́достно ше́ствовавшаго по стопа́м Влады́ки Христа́,/ и у́зкий путь, безстра́стное житие́;/ я́коже дре́вле Авраа́м пра́ведный,/ та́кожде и сий наш предста́тель/ пресели́тися хотя́ше во Оте́чество свое́ от ме́ста сего́ и почи́,/ зде же погребе́но бысть честно́е те́ло его́./ Те́мже вси, притека́юще, вопие́м ему́:/ о всеблаже́нне Ио́сифе,/ по́стником похвало́, безпло́тным собесе́дниче,/ правосла́вным на пога́ныя спосо́бниче/ и наста́вниче и́ноком,/ и о нас моли́ся, о рабе́х свои́х,/ Христу́ Бо́гу на́шему,// спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника, глас то́йже.

Славосло́вие вели́кое, и отпу́ст.

На литурги́и

Слу́жба отда́ния и преподобнаго.

Моли́тва

О вели́кий уго́дниче, пресла́вный чудотво́рче, Ио́сифе преблаже́нне, душо́ю на Небеси́ Престо́лу Бо́жию предстоя́й и Тро́ичныя Сла́вы наслажда́яйся, те́лом же на земли́ в боже́ственнем хра́ме почива́яй и да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чная источа́яй чудеса́! При́зри ми́лостивым о́ком на предстоя́щая ти лю́ди и, я́ко стяжа́вый дерзнове́ние у Го́спода, испроси́ стране́ на́шей благостоя́ние, возду́ха благорастворе́ние, земли́ плодоно́сие, нам же всем, с ве́рою к тебе́ прибега́ющим и всесвяту́ю па́мять твою́ благоче́стно почита́ющим, от вся́ких бед душе́вных и теле́сных избавле́ние, я́ко да твои́ми моли́твами наставля́еми, путь маловре́меннаго жития́ на́шего на земли́ безбе́дно соверши́м и, неконча́емый поко́й на Небеси́ улучи́вше, просла́вим с тобо́ю ку́пно всех благи́х Пода́теля, Еди́наго в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святаго апо́стола Кодра́та, и́же в Магни́сии

Слу́жба его́ пое́тся в 22-й день сего́ ме́сяца, вку́пе со священному́чеником Фо́кою.

В той же день

Преподо́бнаго отца́ на́шего Дании́ла Шу́жгорскаго

Моли́тва

О преблаги́й наш па́стырю и учи́телю, вели́кий чудотво́рче Дании́ле! Услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ и и́мя твое́ свято́е призыва́ющих! Виждь немощны́х, уловля́емых отвсю́ду, и вся́каго бла́га лише́нных, и умо́м от малоду́шия помраче́нных. Потщи́ся, уго́дниче Бо́жий, плене́нных нас свободи́ти и не оста́ви нас, гре́шных, враго́м в ра́дость бы́ти и в лука́вых на́ших дея́ниих умре́ти. Моли́ о нас, гре́шных, Соде́теля на́шего и Влады́ку, Ему́же со безпло́тными ли́ки предстои́ши: ми́лостива сотвори́ Бо́га на́шего, да не возда́ст нам по дело́м на́шим и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по Свое́й ми́лости да сотвори́т нам. На твое́ бо милосе́рдие упова́ем, и тобо́ю хва́лимся, и и́мя твое́ свято́е на по́мощь призыва́ем, и, к тебе́ припа́дающе, исцеле́ния про́сим: изба́ви нас, свети́льниче Христо́в, от злых бед, находя́щих на нас, и отвсю́ду возстаю́щия на ны во́лны укроти́, да не обы́мет нас напа́сть до конца́ и не погря́знем в пучи́не грехо́вней. О преподо́бне о́тче наш Дании́ле! Услы́ши нас, гре́шных, в час сей моле́ние тебе́ принося́щих: помоли́ся о нас ко Влады́це Христу́ Бо́гу, ве́лие бо дерзнове́ние к Нему́ стяжа́л еси́, и́скренний моле́бниче о душа́х на́ших, умоли́ Небе́снаго Царя́ отпусти́ти нам грехи́ и сподо́би ны безконе́чныя ра́дости во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И́на моли́тва

О преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Дании́ле! Услы́ши мя, недостойнаго, в час сей моле́ние тебе́ принося́щаго: помоли́ся Христу́ Бо́гу отпусти́ти моя́ согреше́ния, ве́лие бо дерзнове́ние ко Го́споду стяжа́л еси́. Умоли́ Его́, свя́те, моли́твами твои́ми, от ве́чныя му́ки изба́витися ми и Небе́снаго Ца́рствия насле́днику бы́ти со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Слyжба и4же во с™hхъ nтцY нaшему дими1трію, митрополjту рост0вскому, чудотв0рцу.

На мaлэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры с™aгw, глaсъ №.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Вмaлэ бhлъ є3си2 вёренъ, дими1тріе, над8 мн0гими тS постaви гDь, и3 вшeлъ є3си2 въ рaдость гDа твоегw2, и3дёже предстоS є3мY, м0лишисz њ душaхъ нaшихъ.

Џтрочество твоE на ўчeніе, ю4ность на п0двиги монaшєскіz, мyжескій же в0зрастъ на п0льзу всBмъ њс™и1лъ є3си2, и4хже рaди тS нhнэ во с™hхъ почитaемъ.

Слaва, глaсъ т0йже:

Ћкоже мjръ и3 вс‰ кр†снаz мjра, тaкw и3 начaльство над8 брaтіею њстaвивый, всели1лсz є3си2 въ кjевъ пaки близ8 пещeръ, toнyдуже би1серъ житjй с™hхъ труды6 твои1ми и3скопaлъ є3си2 нaмъ.

И# нhнэ, прaздника, глaсъ ѕ7. Самоглaсенъ:

Днeсь сaдъ жив0тный t земнhхъ незаходи1мыхъ нёдръ происх0дитъ, на нeмъ прегвождeннагw хrтA и3звэствyетъ воскrніе: и3 воздвизaемый рукaми сщ7eнническими, тогw2 на нб7сA возвэщaетъ возношeніе: и4мже нaше смэшeніе, t є4же на зeмлю падeніz, на нб7сёхъ жи1тельствуетъ. Тёмже бlгодaрственнэ возопіи1мъ: гDи, вознесhйсz на нeмъ, и3 тёмъ совознeсъ нaсъ, нбcныz твоеS рaдости спод0би, ћкw чlвэколю1бецъ.

На стіх0внэ стіхи6ры с™aгw, глaсъ }:

Пріиди1те, ру1сскіz цRкве сhнове, ўбlжи1мъ ўчи1телz нaшего, и4же въ жи1зни своeй нaсъ наставлsz, по смeрти же назирaz, печeтсz ћкw пaстырь д0брый њ душaхъ нaшихъ.

Стjхъ: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость, и3 поучeніе сeрдца моегw2 рaзумъ.

БGодухновeнный nргaнъ всес™aгw д¦а, њбличи1тель суемyдренныхъ раск0лwвъ, вели1кій с™и1тель дими1трій, и3сточazй струю2 бlгодaти б9іz t многоцэлeбныхъ мощeй свои1хъ, ходaтайствуетъ непрестaннw, и3м0литсz бGу њ душaхъ нaшихъ.

Стjхъ: Првdникъ ћкw фjніxъ процвэтeтъ, ћкw кeдръ, и4же въ лівaнэ, ўмн0житсz.

Слyшаz глaса гDнz, призывaющагw тS къ себЁ, гот0въ бhлъ є3си2, дими1тріе, ко и3сх0ду твоемY t сеS жи1зни: въ вeчеръ и3 въ полyнощи, въ пэтлоглашeніе же и3 ќтро не воздремaлъ є3си2, њжидaz къ себЁ гDа, д0ндеже срётивъ вшeлъ є3си2 къ немY въ рaдость вёчную: и3дёже предстоS є3мY м0лишисz, да подaстъ и3 нaмъ жи1знь с™у и3 кончи1ну хrтіaнскую.

Слaва, с™aгw, глaсъ в7:

Рaдуйсz, дими1тріе, с™и1телей похвало2, сщ7eнникwвъ слaво, прaвило монaхwвъ, цRкве ўтверждeніе.

И# нhнэ, прaздника, глaсъ ѕ7:

Днeсь дрeво kви1сz, днeсь р0дъ є3врeйскій поги1бе, днeсь вёрными цари6 вёра kвлsетсz, и3 ґдaмъ дрeва рaди и3спадE, и3 пaки дрeвомъ дeмони вострепетaша. Всеси1льне гDи, слaва тебЁ.

По Нhнэ tпущaеши: тропaрь с™aгw, глaсъ }:

Правослaвіz ревни1телю, и3 раск0ла и3скорени1телю, ру1ссскій цэлeбниче, и3 н0вый къ бGу мlтвенниче, списaньми твои1ми бyихъ ўцэломyдрилъ є3си2. Цэвни1це д¦0внаz, дими1тріе бlжeнне, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника:

Сп7си2, гDи, лю1ди тво‰:

На вели1цэй вечeрни, стіхосл0вимъ Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ.

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры прaздника, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: Всю2 tложи1вше:

Кrтъ воздвизaемь, на нeмъ вознесeннагw стrть пречcтую, пёти повелэвaетъ твaри всeй: на т0мъ бо ўби1въ нaсъ ўби1вшаго, ўмерщвлє1нныz њживи1лъ є4сть, и3 ўдобри2 и3 на нб7сёхъ жи1ти спод0би ћкw милосeрдъ, премн0жествомъ бlгости. Тёмъ рaдующесz, вознесeмъ и4мz є3гw2, и3 тогw2 возвели1чимъ крaйнее снизхождeніе.

Мwmсeй пред8wбрази1 тz, рyки простeръ на высотY, и3 побэждaше ґмали1ка мучи1телz, кrте честнhй, вёрныхъ похвало2, страдaльцєвъ ўтверждeніе, ґпcлwвъ ўдобрeніе, првdныхъ поб0рниче, всёхъ прпdбныхъ сп7си1телю. Тёмъ тS воздвизaема зрsщи твaрь весели1тсz, и3 торжествyетъ слaвzщи хrтA, тоб0ю разсто‰щаz собрaвшаго, крaйнею бlгостію.

Кrте пречестнhй є3г0же њбстоsтъ чи1ни ѓгGльстіи веселsщесz, днeсь воздвизaемь, б9eственнымъ мановeніемъ возн0сиши вс‰, њкрадeніемъ снёди tгн†нныz и3 въ смeрть поп0лзшыzсz. Тёмже тS сердцы2 и3 ўстнaми вёрніи лобызaюще, сщ7eніе почерпaемъ, возноси1те, вопію1ще, хrтA пребlгaго бGа, и3 тогw2 покланsйтесz б9eственному подн0жію.

И# с™aгw, глaсъ т0йже:

Потщaлсz є3си2 на земли2, с™е дими1тріе, хyждшее покори1ти лyчшему и3 пл0ть пораб0тити д¦у: тёмъ и3 жeзлъ ґрхіпaстырскій воспріsлъ є3си2, и4мже бlгопокори1выz д0брэ ўпaслъ є3си2, непокори6выz же далeче прогнaлъ є3си2. И# нhнэ на нб7сёхъ сщ7еннолёпнw предстои1ши, со ѓгGлы ликовствyz.

Въ житіи2 твоeмъ, с™и1телю дими1тріе, чрeсла люб0вію препоsсалъ є3си2, и3 н0зэ њбyвъ во ўповaніе хrт0во, свэти1льникъ вёры ўкраси1лъ є3си2 є3лeемъ дёлъ бlги1хъ: тёмъ съ мyдрыми вшeлъ є3си2 въ нбcный черт0гъ, и3дёже предстоS вLцэ хrтY, моли1сz, да пришeдшу полyнощному в0плю, и3зhдемъ въ срётеніе є3мY и3 мы2 гот0ви.

Глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Ўкраси1въ твою2 дyшу добродётельми, и3 прешeдъ п0прище врeменныz жи1зни во стрaсэ б9іи, њбрёлъ є3си2 бlгодaть пред8 бGомъ, с™е дими1тріе: и3 нhнэ предстоsй пrт0лу гDа слaвы, моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Пaстырю д0брый, ўсeрдный подражaтелю пастыреначaльника сн7а б9іz, ўслhши нaсъ грёшныхъ, призывaющихъ въ п0мощь твоE нем0лчное ходaтайство, и3 моли2 њ нaсъ всемлcтиваго бGа, да и3збёгнемъ всsкихъ ѕHлъ и3 напaстей, и3 да ўлучи1мъ вёчное бlжeнство, во є4же кyпнw съ тоб0ю, с™и1телю дими1тріе, слaвити и3 воспэвaти с™yю трbцу.

Слaва, глaсъ т0йже:

Похвалaми ўбlжи1мъ с™и1телz дими1тріа, їерaрха вели1каго, златоyста ру1сскаго, и4же содёлавсz сосyдъ и3збрaнъ всес™aгw д¦а, причтeнъ kви1сz ли1ку другHвъ б9іихъ, и3м0литсz даровaти ми1ръ и3 бlгодeнствіе нар0ду нaшему, на враги2 побёду и3 њдолeніе, держaвэ нaшей бlготи1шіе и3 мjрови вeлію ми1лость.

И# нhнэ, прaздника, глaсъ в7:

Пріиди1те, вси2 kзhцы, бlгословeнному дрeву поклони1мсz, и4мже бhсть вёчнаz прaвда: прaoтца бо ґдaма прельсти1вый дрeвомъ, кrт0мъ прельщaетсz, и3 пaдаетъ низвeрженъ падeніемъ стрaннымъ, мучи1тельствомъ њдержaвый цaрское здaніе: кр0вію б9іею ћдъ ѕмjевъ tмывaетсz, и3 клsтва разруши1сz њсуждeніz прaведнагw, непрaведнымъ суд0мъ првdнику њсуждeну бhвшу: дрeвомъ бо подобaше дрeво и3сцэли1ти, и3 стrтію безстрaстнагw, ћже на дрeвэ разрэши1ти стр†сти њсуждeннагw. Но слaва, хrтE цRю2, є4же њ нaсъ твоемY мyдрому смотрeнію, и4мже сп7слъ є3си2 всёхъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Вх0дъ. Прокjменъ днE, и3 чтє1ніz три2.

При1тчей чтeніе.

(Главы6 ‹, G, }) Пaмzть првdнагw съ похвалaми, и3 бlгословeніе гDне на главЁ є3гw2. Бlжeнъ человёкъ, и4же њбрёте премyдрость, и3 смeртенъ, и4же ўвёдэ рaзумъ. Лyчше бо сію2 куповaти, нeжели злaта и3 сребрA сокрHвища. Честнёйшаz же є4сть кaменій многоцённыхъ: всe же честн0е недост0йно є3S є4сть. Долготa бо днeй и3 лBта животA въ десни1цэ є3S, въ шyйцэ же є3S богaтство и3 слaва: t ќстъ є3S и3сх0дитъ прaвда, зак0нъ же и3 млcть на љзhцэ н0ситъ. Послyшайте u5бо менE, q ч†да, честн†z бо рекY: и3 бlжeнъ человёкъ, и4же пути2 мо‰ сохрани1тъ: и3сх0ди бо мои2 и3сх0ди животA, и3 ўготовлsетсz хотёніе t гDа. Сегw2 рaди молю2 вaсъ, и3 предлагaю м0й глaсъ сыновHмъ человёчєскимъ: ћкw ѓзъ, премyдрость, ўстр0ихъ совётъ, и3 рaзумъ и3 смhслъ ѓзъ призвaхъ. М0й совётъ и3 ўтверждeніе, м0й рaзумъ, моs же крёпость. Ѓзъ менE лю1бzщыz люблю2, и4щущіи же менE њбрsщутъ бlгодaть. Разумёйте u5бо неѕл0бивіи ковaрство, ненакaзанніи же прилагaйте сердцA. Послyшайте менE и3 пaки, честн†z бо рекY, и3 tвeрзу t ўстeнъ пр†ваz: ћкw и4стинэ поучи1тсz гортaнь м0й, мє1рзки же предо мн0ю ўстны2 лжи6выz. Съ прaвдою вси2 глаг0лы ќстъ мои1хъ: ничт0же въ ни1хъ стр0потно, нижE развращeнно. Вс‰ прaва сyть разумэвaющымъ, и3 прHста њбрэтaющымъ рaзумъ. Научy бо вaсъ и4стинэ, да бyдетъ њ гDэ надeжда вaша, и3 и3сп0лнитесz д¦а.

Премyдрости соломHновы чтeніе.

(Главы6 ‹, №i) ЎстA првdнагw кaплютъ премyдрость: ўстнё же мужeй мyдрыхъ вёдzтъ бlгодaть. ЎстA мyдрыхъ поучaтсz премyдрости, прaвда же и3збавлsетъ и5хъ t смeрти. Скончaвшусz мyжу прaведну, не поги1бнетъ надeжда. Сhнъ бо прaведенъ раждaетсz въ жив0тъ, и3 во бlги1хъ свои1хъ пл0дъ прaвды њб8и1метъ. Свётъ првdнымъ всегдA, и3 t гDа њбрsщутъ бlгодaть и3 слaву. Љзhкъ мyдрыхъ дHбраz свёсть, и3 въ сeрдцэ и4хъ почjетъ мyдрость. Лю1битъ гDь преподHбнаz сердцA, пріsтни же є3мY вси2 непор0чніи въ пути2. Мyдрость гDнz просвэщaетъ лицE разyмнагw: постигaетъ бо желaющыz ю5, прeжде дaже разумёти ю5, и3 ўд0бь ќзритсz t лю1бzщихъ ю5. Ќтреневавый къ нeй, не ўтруди1тсz: и3 бдsй є3S рaди, вск0рэ без8 печaли бyдетъ. Ћкw дост0йныхъ є3S самA њбх0дитъ и4щущи, и3 во стезsхъ є3S kвлsетсz и5мъ бlгопріeмнэ. Мyдрости никогдaже њдолёетъ ѕл0ба. Си1хъ рaди рачи1тель бhхъ добр0ты є3S: и3 возлюби1хъ ю5, и3 поискaхъ t ю4ности моеS: и3 взыскaхъ невёсту привести2 себЁ, ћкw всёхъ вLка возлюби2 ю5. Таи1бница бо є4сть б9іz хи1трости и3 њбрэтaтельница дёлъ є3гw2. Труды2 є3S сyть добродётєли: цэломyдрію же и3 рaзуму тA ўчи1тъ, прaвдэ и3 мyжеству, и4хже потрeбнэе ничт0же є4сть въ житіи2 человёкwмъ. Ѓще же и3 мн0гагw и3скyсства желaетъ кто2, вёсть дрє1внzz и3 бhти хот‰щаz разсм0тритъ: свёсть и3зви6тіz словeсъ и3 разрэшє1ніz гадaній: знaмєніz и3 чудесA проразумёетъ, и3 сбыті‰ времeнъ и3 лётъ: и3 всBмъ совётникъ є4сть бlгъ, ћкw безсмeртіе є4сть въ нeй, и3 бlгослaвіе во nбщeніи словeсъ є3S. Сегw2 рaди бесёдовахъ ко гDу, и3 помоли1хсz є3мY, и3 рёхъ њ всегw2 сeрдца моегw2: б9е nтцє1въ и3 гDи млcти, сотвори1вый вс‰ сл0вомъ твои1мъ и3 мyдростію твоeю ўстр0ивый человёка, да владёетъ бhвшими t тебє2 тварьми2 и3 да ўправлsетъ мjръ въ препод0біи и3 прaвдэ: дaждь ми2 твои1хъ пrт0лwвъ присэдsщую премyдрость: и3 не tлучи2 менE t џтрwкъ твои1хъ, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й и3 сhнъ рабhни твоеS. Посли2 ю5 съ нб7съ t с™aгw жили1ща твоегw2 и3 t пrт0ла слaвы твоеS, да сyщи со мн0ю научи1тъ мS, что2 бlгоуг0дно є4сть пред8 тоб0ю: и3 настaвитъ мS въ рaзумъ, и3 сохрани1тъ мS во слaвэ своeй. Помышлє1ніz бо смeртныхъ вс‰ боzзли6ва, и3 погрэши1тєльна ўмышлє1ніz и4хъ.

Премyдрости соломHновы чтeніе.

(Главы6 д7, ѕ7, з7, в7) Похвалsему првdнику, возвеселsтсz лю1діе: безсмeртіе бо є4сть пaмzть є3гw2, ћкw t гDа познавaетсz и3 t человBкъ: и3 ўг0дна гDеви душA є3гw2. Возлюби1те u5бо, q мyжіе, мyдрость, и3 поживетE: восхощи1те є3S, и3 накaзани бyдете: начaло бо є3S любы2 и3 соблюдeніе зак0на. Почти1те премyдрость, да во вёки цaрствуете. ВозвэщY вaмъ и3 не скрhю t вaсъ т†инъ б9іихъ: ћкw т0й мyдрости настaвникъ є4сть, и3 мyдрыхъ и3спрaвитель, и3 всsкому смhслу и3 дёлу хитрeцъ. И# всBмъ смhслwмъ научи1тъ мyдрость: є4сть бо въ нeй д¦ъ разyменъ и3 с™ъ, и3 сіsніе свёта присносyщнагw, и3 џбразъ бlгости б9іz. ТA дрyги б9іz и3 прbр0ки ўстроsетъ: бlголёпнэйши же є4сть с0лнца и3 пaче всsкагw сотворeніz ѕвёздъ: свёту сосуждaема, њбрэтaетсz пeрвэйши. ТA ўгождaющыz є4й t болёзней и3збaви, и3 настaви на стєзи2 пр†выz: дадE и5мъ рaзумъ и3мёти с™ъ, и3 сохрани2 | t ловsщихъ, и3 п0двигъ крёпокъ подадE и5мъ, да разумёютъ вси2, ћкw си1льнэе всегw2 є4сть бlгочeстіе: и3 никогдaже прем0жетъ ѕл0ба мyдрости, нижE прeйдетъ ѕлы6z њбличaz сyдъ. Рек0ша же въ себЁ, помhсливше непрaведнw: наси1льствуемъ првdному, и3 не пощади1мъ препод0бства є3гw2, ни ўсрами1мсz сэди1нъ стaрости многолётны, бyдетъ бо нaмъ крёпость зак0нъ: и3 ўлови1мъ првdнаго, ћкw неуг0денъ нaмъ є4сть, и3 проти1витсz дэлHмъ нaшымъ, и3 пон0ситъ нaмъ tпадeніе зак0на, и3 њбличaетъ нaмъ согрэшє1ніz наказaніz нaшегw: возвэщaетъ нaмъ рaзумъ и3мёти б9ій, и3 џтрока гDнz себE и3менyетъ. Бhсть нaмъ на њбличeніе помышлeній нaшихъ, и3 тsжекъ нaмъ є4сть, и3 ви1димъ, ћкw непод0бно и3ны6мъ житіE є3гw2, и3 и3змэнє1ны стєзи2 є3гw2. Въ поругaніе вмэни1хомсz є3мY: и3 ўдалsетсz t путeй нaшихъ, ћкw t нечист0тъ, и3 бlжи1тъ послBднzz првdныхъ. Ўви1димъ u5бо, ѓще словесA є3гw2 и4стинна сyть: и3скyсимъ, ±же сбывaютсz є3мY. Ругaніемъ и3 мyкою и3стsжемъ є3го2, да разумёемъ кр0тость є3гw2, и3 и3скyсимъ безѕл0бство є3гw2: смeртію без8wбрaзною њсyдимъ є3го2: бyдетъ бо посэщeніе t словeсъ є3гw2. Сі‰ помhслиша, и3 прельсти1шасz: њслэпи1 бо | ѕл0ба и4хъ, и3 не разумёша т†инъ б9іихъ, и3 не разсуди1ша, ћкw ты2 є3си2 бGъ є3ди1нъ, животA и3мёzй и3 смeрти влaсть, и3 сп7сazй во врeмz ск0рби, и3 и3збавлszй t всsкагw ѕлA: щeдръ и3 млcтивъ, и3 даS прпdбнымъ свои6мъ бlгодaть, и3 своeю мhшцею гHрдымъ противлszсz.

На літjи стіхи6ры с™aгw, глaсъ є7:

Пріиди1те, правослaвныхъ соб0ри, воспои1мъ с™и1телz, ўчeніемъ къ бGоразyмію нaсъ настaвльшаго, и3ст0чника чудeсъ преди1внаго, цRкве свэти1льника пресвётлаго, ўчи1телz рост0ву премyдраго, и3 всeй руси1 прекрaсное ўдобрeніе: т0й бо и3збавлsетъ нaсъ t всsкихъ ѕлhхъ и3скушeній и3 бёдъ, и3м0литсz њ душaхъ нaшихъ.

Хrт0во стaдо словeсныхъ nвeцъ, на ѕлaцэ бlгочeстіz, д0брэ ўпaслъ є3си2, їерaрше. Тёмже и3 по преставлeніи цRк0вныхъ твои1хъ ч†дъ не њставлsй, но посэщaй, и3 с™ёй трbцэ со ґрхіерє1и предстоS, моли2 сп7сти2 вс‰, честнhхъ твои1хъ мощeй њбрётеніе люб0вію почитaющыz, дими1тріе прехвaльне.

Знaмєніи и3 чудесы2 тебE гDь прослaви, с™и1телю дими1тріе: прог0ниши бо дyхи, и3 врачyеши стр†сти, дyшы просвэщaеши вёрныхъ, приходsщихъ ко с™0му твоемY гр0бу, ѓгGлwвъ собесёдниче, ґпcлwвъ є3динонрaвне, ґрхіерeєвъ сопрест0льне, бlговёріz поб0рниче.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Грaдъ њс™и1сz, нар0ди бlгослови1шасz, цRковь первор0дныхъ дyхомъ ликовствyетъ, во њбрётеніи честнhхъ мощeй твои1хъ, їерaрше дими1тріе, и3 лю1діе взывaютъ: ты2 нaше ўтверждeніе, и3 тоб0ю хвaлимсz. Моли2 сп7сти2 вс‰, люб0вію с™hхъ твои1хъ мощeй њбрётеніе при1снw слaвzщыz.

И# нhнэ, прaздника, глaсъ д7:

Честнaгw кrтA, хrтE, дёйство проwбрази1въ мwmсeй, побэди2 проти1внаго ґмали1ка въ пустhни сінaйстэй: є3гдa бо простирaше рyцэ, кrтA џбразъ творS, ўкрэплsхусz лю1діе: нhнэ же вещeй сбытіE въ нaсъ и3сп0лнисz. Днeсь кrтъ воздвизaетсz, и3 дeмони бёгаютъ, днeсь твaрь всS t тли2 свободи1сz: вс‰ бо кrтA рaди возсіsша нaмъ даров†ніz. Тёмже рaдующесz вси2, припaдаемъ тебЁ, глаг0люще: ћкw возвели1чишасz дэлA тво‰ гDи, слaва тебЁ.

На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ є7. СамоподHбны:

Рaдуйсz, живон0сный кrте, бlгочeстіz непобэди1маz побёдо, двeрь рaйскаz, вёрныхъ ўтверждeніе, цRкве њграждeніе, и4мже тлS разори1сz и3 ўпраздни1сz, и3 попрaсz смeртнаz держaва, и3 вознес0хомсz t земли2 къ нбcнымъ: nрyжіе непобэди1мое, бэсHвъ сопротивоб0рче, слaво м§нкwвъ, прпdбныхъ ћкw вои1стинну ўдобрeніе, пристaнище сп7сeніz, дaруzй мjру вeлію млcть.

Стjхъ: Возноси1те гDа бGа нaшего, и3 покланsйтесz подн0жію нHгу є3гw2, ћкw с™о є4сть.

Рaдуйсz, гDень кrте, и4мже разрэши1сz t клsтвы человёчество, сyщіz рaдости знaменіе, прогонszй враги2 во твоeмъ воздви1женіи, всечeстне: нaмъ пом0щниче, крёпость првdныхъ, сщ7eнникwвъ бlголёпіе, воwбражaемый, и3 лю1тыхъ и3збавлszй: жeзле си1лы, и4мже пасeмсz, nрyжіе ми1ра, є3г0же со стрaхомъ њбстоsтъ ѓгGли, хrтA б9eственнаz слaво, подаю1щагw мjру вeлію млcть.

Стjхъ: БGъ же цRь нaшъ прeжде вёка, содёла сп7сeніе посредЁ земли2.

Рaдуйсz, слэпhхъ настaвниче, немощнhхъ врачY, воскrніе всёхъ ўмeршихъ, воздви1гнувый ны2 во тлю2 пaдшыz, кrте честнhй: и4мже разруши1сz клsтва, и3 процвэтE нетлёніе, и3 земнjи њбожи1хомсz, и3 діaволъ всеконeчнw низвeржесz. Днeсь воздвизaема тS ви1дzще рукaми ґрхіерeйскими, возн0симъ вознесeннаго посредЁ тебє2, и3 тебЁ покланsемсz, почерпaюще богaтнw вeлію млcть.

Слaва, с™aгw, глaсъ д7:

Возрaдуемсz, ру1сстіи соб0ри, похвалY рост0вскую ўблажaюще, чудотв0рца дими1тріа: сeй бо мн0гw потруди1сz въ списaніи душеполeзныхъ нaмъ кни1гъ, и4миже развращeнніи t прaвагw бlгочeстіz путіE ко и4стинэ направлsютсz, правослaвныхъ же сердцA въ правовёріи ўтверждaютсz. Е#мyже и3 возопіи1мъ: q премyдрый ўчи1телю, моли1сz хrтY, да твои1мъ ўчeніемъ наставлsеми, полyчимъ жив0тъ вёчный.

И# нhнэ, прaздника, глaсъ }:

Е#г0же дрeвле мwmсeй проwбразовaвъ соб0ю, ґмали1ка низложи1въ побэди2, и3 дв7дъ пэснопёвецъ подн0жію твоемY, вопіS, клaнzтисz повелэвaше: честн0му кrтY твоемY, хrтE б9е, днeсь грёшніи клaнzемсz, ўстнaми недост0йными, тS и3зв0лившаго пригвозди1тисz на нeмъ, воспэвaюще м0лимсz: гDи, съ разб0йникомъ цrтвіz твоегw2 спод0би нaсъ.

На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь с™aгw, двaжды. И# прaздника, є3ди1ножды.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды.

Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника.

По №-мъ стіхосл0віи сэдaленъ прaздника, глaсъ ѕ7:

Т0кмw водрузи1сz дрeво, хrтE, кrтA твоегw2, њснов†ніz поколебaшасz смeрти, гDи: є3г0же бо пожрE желaніемъ ѓдъ, tпусти2 трeпетомъ. Kви1лъ є3си2 нaмъ сп7сeніе твоE, с™hй, и3 славосл0вимъ тS, сн7е б9ій, поми1луй нaсъ.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ №.

Под0бенъ: Кaмени запечaтану:

КrтA твоегw2 дрeву покланsемсz, чlвэколю1бче, ћкw на нeмъ пригвозди1лсz є3си2, животE всёхъ. Рaй tвeрзлъ є3си2, сп7се, вёрою пришeдшему ти2 разб0йнику, и3 слaдости спод0бисz и3сповёдаzсz тебЁ: помzни1 мz, гDи. Пріими2 ћкоже џнаго и3 нaсъ зовyщихъ: согрэши1хомъ вси2, бlгоутр0біемъ твои1мъ не прeзри нaсъ.

По в7-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ ѕ7:

Днeсь прор0ческое и3сп0лнисz сл0во: сe бо покланsемсz на мёсто, и3дёже стоsша н0зэ твои2, гDи, и3 дрeво сп7сeніz пріeмше, грэх0вныхъ страстeй своб0ду получи1хомъ, мlтвами бцdы, є3ди1не чlвэколю1бче.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }.

Под0бенъ: Повелённое тaйнw:

Проwбражaше тaинственнw дрeвле їисyсъ наvи1нъ кrтA џбразъ, є3гдA рyцэ прострE крестови1днw, сп7се м0й, и3 стA с0лнце, д0ндеже враги2 низложи2 противостоsщыz тебЁ бGу. Нhнэ бо зaйде на кrтё тz зрS, и3 держaву смeртную разруши1въ, вeсь мjръ совоздви1глъ є3си2.

По полmелeи сэдaленъ с™aгw, глaсъ з7:

Ћкw фjніxъ процвёлъ є3си2 нетлёніемъ t земли2, и3 ћкw кeдръ, и4же въ лівaнэ, ўмн0жилсz є3си2 чудесы2: превознeслсz є3си2 kвлeніемъ, ћкw грaдъ верхY стоsй, и3 возсіsлъ є3си2 пaмzтію твоeю ћкw свэти1льникъ и3з8 под8 спyда на свётъ. ±же вс‰ на тебЁ ви1дzще сбыті‰, прославлsемъ возвели1чившаго тS тaкw во с™hхъ свои1хъ: тh же, ћкw и3мёz дерзновeніе ко хrтY гDу, моли1сz, с™оzвлeнне дими1тріе, да сп7сeтъ и3 просвэти1тъ дyшы нaшz.

Слaва:

Просіsлъ є3си2 добродётельнымъ житіeмъ твои1мъ, с™и1телю дими1тріе, ўкрашazсz красот0ю нрaва, воздержaніемъ и3 милосeрдіемъ, златословeсными же твои1ми ўчє1ніи ўкрашaz хrт0ву цRковь: тёмже, приснопaмzтне, предстоS пrт0лу вседержи1телz, моли2 хrтA бGа, даровaти грэхHвъ њставлeніе прaзднующымъ люб0вію всечестнyю пaмzть твою2.

И# нhнэ, прaздника, глaсъ }.

Под0бенъ: Повелённое тaйнw:

Въ раи1 мz прeжде дрeво њбнажи2, њ вкушeніи вр†гъ приносS ўмерщвлeніе: кrтa же дрeво, животA њдэsніе человёкwмъ носS, водрузи1сz на земли2, и3 мjръ вeсь и3сп0лнисz всsкіz рaдости. Е#г0же зрsще возвышaема, бGу вёрою лю1діе соглaснw возопіи1мъ: и3сп0лнь слaвы д0мъ тв0й.

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость, и3 поучeніе сeрдца моегw2 рaзумъ.

Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы, внуши1те вси2 живyщіи по вселeннэй.

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе t їwaнна, зачaло lє, t полY.

По н7-мъ pалмЁ, стіхи1ра с™aгw, глaсъ ѕ7:

Бlгjй рaбъ и3 вёрный є3си2, ўмн0живый талaнтъ вручeнный тебЁ t вLки твоегw2: и3зліsсz бо бlгодaть во ўстнaхъ твои1хъ, с™и1телю дими1тріе, ћкw ўчeньми твои1ми цRковь ўкраси1лъ є3си2, и4стину правослaвіz ўzсни1лъ є3си2, пaгубное же раск0льническое мудровaніе посрами1лъ є3си2: тёмъ ћкоже въ житіи2, тaкw по tшeствіи твоeмъ потщи1сz, да понE чудесы2 твои1ми ўвэрsеми, суемyдрствующіи пріи1дутъ въ чyвство, и3 прослaвzтъ кyпнw съ нaми тріmпостaснаго бGа.

КанHнъ прaздника со їрмос0мъ на ѕ7, и3 с™aгw на ѕ7. КанHнъ прaздника, глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: Кrтъ начертaвъ мwmсeй, впрsмw жезл0мъ чермн0е пресэчE, ї}лю пэшеходsщу: т0же њбрaтнw фараHнwвымъ колесни1цамъ ўдaривъ совокупи2, вопреки2 написaвъ непобэди1мое nрyжіе. Тёмъ хrтY пои1мъ бGу нaшему, ћкw прослaвисz.

Џбразъ дрeвле мwmсeй пречcтыz стrти въ себЁ сам0мъ проwбрази2, сщ7eнныхъ средЁ стоS: кrтъ же воwбрази1въ, простeртыми побёду длaньми воздви1же, держaву погуби1въ ґмали1ка всегуби1телz. Тёмъ хrтY пои1мъ бGу нaшему, ћкw прослaвисz.

Возложи2 мwmсeй на столпЁ врачевство2, тлетвори1вагw и3збавлeніе и3 kдови1тагw ўгрызeніz: и3 дрeву, џбразомъ кrтA, по земли2 пресмыкaющагосz ѕмjz привzзA, лукaвный въ сeмъ њбличи1въ врeдъ. Тёмъ хrтY пои1мъ бGу нaшему, ћкw прослaвисz.

ПоказA нб7о кrтA побёду бlгочeстіz держaтелю и3 царю2 бGомyдру, врагHвъ въ нeмже ѕлосeрдныхъ низложи1сz свирёпство, лeсть же преврати1сz, и3 вёра распрострeсz земны6мъ концє1мъ б9eственнаz. Тёмъ хrтY пои1мъ бGу нaшему, ћкw прослaвисz.

КанHнъ с™aгw, глaсъ ѕ7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль, по бeзднэ стопaми, гони1телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу побёдную пёснь пои1мъ, вопіsше.

Со ѓгGльскими чинонач†ліи предстоsй с™ёй трbцэ, вели1кій їерaрше дими1тріе, моли2 њ нaсъ грёшныхъ, да полyчимъ грэхHвъ њставлeніе.

П0стничествомъ и3 воздержaніемъ всsкимъ пораб0тивый тёло дyху, и3 тёломъ содёлавый нетлёніе и3 цэльбон0сную си1лу брeнному веществY твоемY, научи2 и3 нaсъ, џтче с™hй, бGу, ґ не мамHнэ раб0тати.

Ўправлsz пaству, ввёренную тебЁ t началопaстырz хrтA, и3 њгонsz душеврeдныхъ волкHвъ t хrт0вы њгрaды твои1ми бGодухновeнными ўчє1ніи, назирaй и3 нhнэ, с™и1телю дими1тріе, да не кaкw суемyдренніи раск0лы возмутsтъ тишинY цRк0вную: но пaче моли2 чlвэколю1бца бGа, да вск0рэ вси2 є3ди1ными ўсты2 и3 є3ди1нымъ сeрдцемъ восхвaлимъ є3гw2 бlгоутр0біе.

БGор0диченъ: И#збрaнну и3 всечcту разумёвъ тS сн7ъ б9ій, всенепор0чнаz, сн7ъ тв0й бhсть, сhны сотвори2 бlгодaтію, бцdу тS чтyщыz.

Катавaсіа: Кrтъ начертaвъ:

Пёснь G.

Їрм0съ: Жeзлъ во џбразъ тaйны пріeмлетсz, прозzбeніемъ бо предразсуждaетъ сщ7eнника: неплодsщей же прeжде цRкви, нhнэ процвэтE дрeво кrтA, въ держaву и3 ўтверждeніе.

Ћкw и3спусти2 ўдарsемь в0ду краесэк0мый непокори6вымъ лю1демъ и3 жестосє1рдымъ, бGозвaнныz проzвлsше цRкве тaинство, є3sже кrтъ держaва и3 ўтверждeніе.

Рeбрwмъ пречcтымъ, копіeмъ прободє1ннымъ, водA съ кр0вію и3стечE, њбновлsющаz завётъ и3 њмывaтельнаz грэхA: вёрныхъ бо кrтъ похвалA, держaва и3 ўтверждeніе.

И$нъ.

Їрм0съ: Нёсть с™ъ, ћкоже ты2, гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ, бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

Ўтверди1всz на кaмени вёры хrт0вы, твeрдъ пребhлъ є3си2 во и3сповёданіи правослaвіz, и3 ѕлочeствующихъ непрестaннw њбличaлъ є3си2.

Њбличaz, молS, совётуz, не преставaлъ є3си2 призывaти заблyждшихъ nвє1цъ t хrт0ва стaда, ѓще и3 не вси2 послyшаша глaса твоегw2.

СынHвъ цRкве, непоколеби1мw пребhвшихъ во њб8sтіихъ є3S, њбодрsлъ є3си2. И# мы2, со слaдостію внeмлюще ўчeнію твоемY, вопіeмъ: нёсть с™ъ пaче бGа нaшегw.

БGор0диченъ: И#збавлsющаго человёки преслушaніz, и3 кр0вію своeю њмhвшаго первор0дный грёхъ ґдaмовъ, чcтаz и3 всенепор0чнаz, родилA є3си2.

Кондaкъ прaздника, глaсъ д7. Под0бенъ:

Вознесhйсz на кrтъ в0лею, тезоимени1тому твоемY н0вому жи1тельству щедрHты тво‰ дaруй, хrтE б9е: возвесели2 си1лою твоeю вBрныz лю1ди тво‰, побBды даS нaмъ на сопостaты, пос0біе и3мyщымъ твоE, nрyжіе ми1ра, непобэди1мую побёду.

Јкосъ: И$же до трeтіzгw нб7сE восхищeнъ бhсть въ рaй и3 глаг0лы слhша неизречє1нныz и3 б9eствєнныz, и4хже не лёть љзы6ки человёческими глаг0лати, что2 галaтwмъ пи1шетъ, ћкw рачи1теліе писaній прочт0сте и3 познaсте: мнЁ, глаг0летъ, хвали1тисz да не бyдетъ т0кмw во є3ди1номъ кrтЁ гDни, на нeмже страдaвъ ўби2 стр†сти. Того2 u5бо и3 мы2 и3звёстнw держи1мъ, кrтъ гDень, хвалY вси2: є4сть бо нaмъ сп7си1тельное сіE дрeво, nрyжіе ми1ра, непобэди1маz побёда.

Сэдaленъ с™aгw, глaсъ }:

Дрeвнихъ препод0бію подражaz, њс™и1лъ є3си2 житіE твоE на слyжбу бGови въ nсмоенaдесzть лёто. Tнeлэже и3 бhлъ є3си2 вели1къ монaхъ, сщ7eнникъ, ўчи1тель, їерaрхъ, нhнэ же чудотв0рецъ, и3мlтвенникъ њ душaхъ нaшихъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

Въ тебЁ, требlжeнне и3 жизнодaвче кrте, лю1діе ўчреждaющесz, спрaзднуютъ съ невещeственными ли6ки: чи1ни ґрхіерeйстіи бlгоговёйнw воспэвaютъ, мн0жество же монaшествующихъ и3 п0стникwвъ покланsютсz, хrтa же распeншагосz вси2 слaвимъ.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE б9ество2.

ГорькорHдныz преложи2 дрeвомъ мwmсeй и3ст0чники въ пустhни дрeвле, кrт0мъ ко бlгочeстію kзhкwвъ проzвлsz преложeніе.

ГлубинЁ внёдривый сэкyщую, и3здадE їoрдaнъ дрeву, кrт0мъ и3 кRщeніемъ сэчeніе лeсти знaменуz.

Сщ7eннw њполчaютсz четверочaстніи лю1діе, предходsще џбразомъ свидётельства ски1ніи, крестоwбрaзными чи1нми прославлsеми.

Чyднw простирaемь, с0лнєчныz лучы2 и3спущaше кrтъ, и3 повёдаша нб7сA слaву бGа нaшегw.

И$нъ.

Їрм0съ: Хrт0съ моS си1ла, бGъ и3 гDь, честнaz цRковь бGолёпнw поeтъ взывaющи, t смhсла чи1ста њ гDэ прaзднующи.

И#з8 млaда воспитaнъ въ д0бромъ научeніи, nстротY ўмA твоегw2 не на суемyдрєннаz ќмствwваніz њбрати1лъ є3си2, с™и1телю дими1тріе, но на созидaніе и3 ўтверждeніе правослaвныхъ, на њбличeніе же и3 њбуздaніе непокори1выхъ: тёмже и3 kви1лсz є3си2 дост0йный ґпcльскагw пrт0ла намёстникъ.

Неистощи1мое врачевство2 и3сточaетъ многоцэлeбнаz рaка мощeй твои1хъ, и3 и5же вёрою къ ни6мъ притекaющіи, њбрэтaютъ t ѕлhхъ и3збавлeніе.

За люб0вь, ю4же ко хrтY и3 с™ы6мъ и3мёлъ є3си2, прослaвилсz є3си2 дaромъ чудeсъ и3 и3сцэлeній: сегw2 рaди покланsемсz тебЁ, и3м0лимъ тS, ћкw ўг0дника и3 дрyга б9іz, да помzнeши нaсъ во с™hхъ твои1хъ къ бGу мlтвахъ.

БGор0диченъ: Моли2 њ нaсъ чlвэколю1бца бGа, прес™az вLчце, да не помzнeтъ беззак0ній нaшихъ, но да сотвори1тъ съ нaми по млcти своeй.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Q требlжeнное дрeво, на нeмже распsсz хrт0съ, цRь и3 гDь, и4мже падE, дрeвомъ прельсти1вый, тоб0ю прельсти1всz, бGу пригвозди1вшусz пл0тію, подаю1щему ми1ръ душaмъ нaшымъ.

Тебє2, приснопётое дрeво, на нeмже прострeсz хrт0съ, є3дeмъ хранsще њбращaющеесz nрyжіе, кrте, ўстыдёсz: стрaшный же херувjмъ ўступи2 на тебЁ пригвождeнному хrтY, подаю1щему ми1ръ душaмъ нaшымъ.

Подзeмныхъ си6лы проти6вныz кrтA страшaтсz, начертaема знaменіz на воздyсэ, по немyже х0дzтъ нбcныхъ и3 земнор0дныхъ р0ди, колBна преклонsюще хrтY, подаю1щему ми1ръ душaмъ нaшымъ.

Зарsми нетлёнными ћвльсz б9eственный кrтъ њмрачє1ннымъ kзhкwмъ, заблуждє1ннымъ въ прeлести, б9eственный свётъ њблистaвъ, ўсвоsетъ на нeмъ пригвождeнному хrтY, подаю1щему ми1ръ душaмъ нaшымъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію њзари2, молю1сz, тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw взывaюща.

Сохрани2, с™и1телю хrт0въ, nтeчество твоE ненавётно t врагHвъ, и3 дaруй на сопроти6вныz побёду и3 њдолёніе хrтон0сному нар0ду нaшему.

Њгради2 нaсъ, ўг0дниче б9ій дими1тріе, t всёхъ к0зней лукaвагw діaвола, да непреткновeннw возм0жемъ прейти2 пyть житіS сегw2 во и3сполнeніе зaповэдей б9іихъ.

Разжени2, џтче дими1тріе, тьмY грэх0вную t душeвныхъ nчeсъ нaшихъ, и3 просвэти2 нaсъ познaніемъ в0ли б9іz, да во свётэ зaповэдей є3гw2 соверши1мъ д0брэ течeніе нaше.

БGор0диченъ: Дв7о непор0чнаz, р0ждшаz свётъ и4стинный, њблистaй нaмъ свётъ бGовёдэніz во сп7сeніе нaше.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: В0днагw ѕвёрz во ўтр0бэ, дл†ни їHна крестови1днw распростeръ, сп7си1тельную стrть проwбражaше ћвэ. Тёмъ триднeвенъ и3зшeдъ, премjрное воскrніе прописaше, пл0тію пригвождeннагw хrтA бGа, и3 триднeвнымъ воскrніемъ мjръ просвёщшагw.

Стaростію преклони1всz и3 недyгомъ њтzгчeнъ, и3спрaвисz їaкwвъ, рyцэ премэни1въ, дёйствіе kвлsz жизнон0снагw кrтA: и4бо вeтхость зак0ннагw сэн0внагw писaніz новописA, на сeмъ пл0тію пригвозди1выйсz бGъ, и3 душегуби1тельный недyгъ лeсти tгнA.

На ю4ныz возложи1въ дл†ни б9eственный ї}ль крестови1днw главы6, kвлsше, ћкw старёйшаz слaва законослужи1тєли лю1діе. Тёмже подмнёвсz тaкw и3зпрельсти1тисz, не и3змэни2 жизнон0снагw џбраза: превзhдутъ бо лю1діе хrтHвы б9іи новоутверждeнніи, вопіsше, кrт0мъ њграждaеми.

И$нъ.

Їрм0съ: Житeйское м0ре воздвизaемое зрS напaстей бyрею, къ ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, многомлcтиве.

Воззри2 милосeрдымъ џкомъ, с™и1телю хrт0въ, на волнeніе грэх0вное нaсъ њбуревaющее, и3 ўпрaви плaваніе нaше въ ти1хое пристaнище милосeрдіz б9іz.

Бyди нaмъ д0брый к0рмчій, џтче дими1тріе, и3 не њстaви нaсъ поги1бнути во грэсёхъ нaшихъ: но въ ни1хже сaмъ ћкw человёкъ и3скушaемь бhлъ є3си2, помози2 и3 нaмъ и3скушaємымъ, с™е дими1тріе, бyди њ нaсъ застyпникъ и3 ходaтай ко многомлcтивому бGу, да возведeтъ t тли2 жив0тъ нaшъ.

БGор0диченъ: Ўстнaми и3 сeрдцемъ величaемъ тS м™рь б9ію: тh же, примири1вшаz бGу вeсь р0дъ человёческій, не tри1ни нaсъ t твоегw2 заступлeніz.

Кондaкъ с™aгw, глaсъ }:

ЅвэздY ру1сскую, t кjева возсіsвшую и3 чрез8 н0вградъ сёверскій въ рост0въ дости1гшую, всю1 же странY сію2 ўчeньми и3 чудесы2 њзари1вшую, ўбlжи1мъ златословeснаго ўчи1телz дими1тріа: т0й бо всёмъ вс‰ написA, ±же къ наставлeнію, да всёхъ пріwбрsщетъ, ћкоже пavелъ хrтY, и3 сп7сeтъ правовёріемъ дyшы нaшz.

Јкосъ: Првdнымъ њ кaющихсz на нб7си2, нaмъ же грBшнымъ на земли2, њ тебЁ, првdниче дими1тріе, подобaетъ возрaдоватисz, ћкw н0ваго тS къ бGу мlтвенника њ нaсъ стzжaхомъ: є3г0же дост0йными похвалaми ўблажaюще, си1це t рaдости зовeмъ: рaдуйсz, рост0вскаz похвало2 и3 всеS руси похвалeніе.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Безyмное велёніе мучи1телz ѕлочести1вагw лю1ди поколебA, дhшущее прещeніе и3 ѕлохулeніе бGомeрзкое: nбaче три2 џтроки не ўстраши2 ћрость ѕвёрскаz, ни џгнь снэдazй, но противодhшущу росон0сному дyху, со nгнeмъ сyще поsху: препётый nтцє1въ и3 нaсъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

T дрeва вкуси1въ пeрвый въ человёцэхъ, въ тлёніе всели1сz: tвержeніемъ бо жи1зни безчeстнэйшимъ њсуди1всz, всемY р0ду тэлотлёненъ нёкій, ћкw врeдъ недyга преподадE: но њбрётше земнор0дніи воззвaніе кrтнымъ дрeвомъ, зовeмъ: препётый nтцє1въ и3 нaсъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Разруши2 повелёніе б9іе преслушaніе, и3 дрeво принесE смeрть человёкwмъ, є4же не бlговрeменнw причaстно бhвшее: во ўтверждeніе же ѕэлw2 честнaгw, tтyду жи1зни дрeво возбранsемо бЁ, є4же разб0йнику ѕлоумeршу tвeрзе, бlгоразyмнw зовyщу: препётый nтцє1въ и3 нaсъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

ЖезлA њб8eмлетъ крaй їHсифова, б{дущаz зрS ї}ль, цrтвіz держaвное, ћкw воз8имyществитъ преслaвный кrтъ, проzвлsz: сeй бо побэдон0снаz похвалA, и3 свётъ вёрою зовyщымъ: препётый nтцє1въ и3 нaсъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

И$нъ.

Їрм0съ: Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ прпdбнымъ nтрокHмъ, халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе мучи1телz ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Хrт0ва рaди смирeніz, џбразъ смирeніz kви1лсz є3си2, с™е дими1тріе. И# мнЁ подaждь, не въ г0рдости, но во смирeніи взывaти: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Воздержaніемъ покори1лъ є3си2 тёло дyху твоемY, с™и1телю дими1тріе. Подaждь и3 мнЁ въ воздержaніи пожи1ти, да несквeрными ўстнaми воззовY: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Ўчє1ніи твои1ми, џтче дими1тріе, ўправлsеши мы6сли нaшz. И# мы2, подражaюще тебЁ, воспэвaемъ бGу: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: Безначaльнаго бGа зачалA є3си2 во чрeвэ твоeмъ, пречcтаz дв7о, т0же пою1ще зовeмъ: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: Бlгослови1те, џтроцы, трbцы равночи1сленніи, содётелz nц7A бGа, п0йте снизшeдшее сл0во и3 џгнь въ р0су претв0ршее, и3 превозноси1те всBмъ жи1знь подавaющаго, д¦а всес™aго, во вёки.

Воздвизaему дрeву, њкроплeну кр0вію вопл0щшагwсz сл0ва бGа, п0йте, нбcныz си6лы: земнhхъ воззвaніе прaзднующе, лю1діе, поклони1тесz хrт0ву кrтY, и4мже мjру востaніе во вёки.

Земнор0дніи, длaньми, строи1теліе бlгодaти, кrтъ, на нeмже стоsше хrт0съ бGъ, возноси1те сщ7еннолёпнw и3 копіE, б9іz сл0ва тёло проб0дшее, да ви1дzтъ kзhцы вси2 сп7сeніе б9іе, слaвzще є3го2 во вёки.

Б9eственнымъ суд0мъ пред8избрaнніи, весели1тесz, хrтіaнстіи вёрніи лю1діе: хвали1тесz побэдон0снымъ nрyжіемъ, пріeмше t бGа кrтъ честнhй: въ сeмъ бо колBна брaней дeрзости и4щуще, разсыпaютсz во вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: И#з8 плaмене прпdбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, и3 првdнагw жeртву вод0ю попали1лъ є3си2: вс‰ бо твори1ши, хrтE, т0кмw є4же хотёти: тS превозн0симъ во вс‰ вёки.

Ты2 бhлъ є3си2 д0брый ўчи1тель нaшъ, џтче дими1тріе, вопіS всBмъ послyшающымъ ўчeніz твоегw2: превозноси1те хrтA во вёки.

БGомyдрый їерaрше, всебlжeнне дими1тріе, ми1лостивою и3 человэколю1бною къ нaмъ люб0вію, моли2 њ нaсъ чlвэколюби1ваго бGа, є3г0же превозн0симъ во вс‰ вёки.

Ѕловрeдное мудровaніе суемyдрwвъ и3спровeрглъ є3си2, с™е дими1тріе: вBрныz же настaвилъ є3си2 пребhти твeрдыми во и4стиннэй вёрэ, превозноси1те, вопіS, хrтA во вёки.

БGор0диченъ: Преестeственное и3 чyдное ржcтво2 твоE, дв7о, воспэвaемъ бlгочeстнw, превозносsще хrтA во вёки.

На f7-й пёсни Честнёйшую не поeмъ, но поeмъ припёвъ прaздника:

Величaй, душE моS, пречестнhй кrтъ гDень.

Тaже, їрм0съ №-гw канHна:

Тaинъ є3си2, бцdе:

И# другjй ли1къ под0бнэ, припёвъ и3 їрм0съ. И# къ пр0чымъ ѕ7 стіхHмъ т0йже припёвъ поeмъ.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Тaинъ є3си2, бцdе, рaй, невоздёланнw возрасти1вши хrтA, и4мже кrтное живон0сное на земли2 насади1сz дрeво. Тёмъ нhнэ возноси1му покланsющесz є3мY, тS величaемъ.

Да возрaдуютсz древA дубр†внаz вс‰, њс™и1вшусz є3стествY и4хъ, t негHже и3значaла насади1шасz, хrтY распростeршусz на дрeвэ. Тёмъ нhнэ возноси1му покланsющесz є3мY, тS величaемъ.

Сщ7eнный востA р0гъ и3 главA всBмъ бGом{дрымъ кrтъ, и4мже грёшныхъ мhсленнw стирaютсz р0зи вси2. Тёмъ нhнэ возноси1му покланsющесz є3мY, тS величaемъ.

Другjй припёвъ: Величaй, душE моS, животворsщагw кrтA гDнz воздви1женіе.

И# їрм0съ: Снёдію дрeва:

И# другjй ли1къ под0бнэ, припёвъ и3 їрм0съ: тропари6 же ѕ7 съ си1мъ же припёвомъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Снёдію дрeва, р0ду прибhвшаz смeрть, кrт0мъ ўпраздни1сz днeсь: и4бо прамaтернzz всер0днаz клsтва разруши1сz, прозzбeніемъ чcтыz бGомaтере, ю4же вс‰ си6лы нбcныz величaютъ.

Г0рести ўбjйственныz, ћже t дрeва, не њстaвилъ є3си2, гDи: кrт0мъ бо сію2 совершeннw и3стреби1лъ є3си2. Сегw2 рaди и3 дрeвомъ ўслади2 и3ногдA г0ресть в0дъ мeрры, проwбразyющее кrтA дёйство, є4же вс‰ си6лы нбcныz величaютъ.

Непрестaннw гружaємыz мрaкомъ прaoтца, гDи, кrт0мъ возвhсилъ є3си2 днeсь: ћкw бо лeстію весьмA неудержaннw є3стество2 преднизведeсz, всер0днэ ны2 пaки и3спрaви свётъ кrтA твоегw2, є3г0же вёрніи величaемъ.

Да џбразъ покaжеши мjру покланsемый, гDи, кrтA, во всёхъ ћкw преслaвный на нб7сёхъ и3з8wбрази1лъ є3си2, свётомъ безмёрнымъ њзарeнъ, цRкви nрyжіе непобэди1мое. Тёмъ тS вс‰ си6лы нбcныz величaютъ.

И$нъ.

Їрм0съ: БGа человёкwмъ невозм0жно ви1дэти, на нег0же не смёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю же, всечcтаz, kви1сz человёкwмъ сл0во воплощeно. Е#г0же величaюще, съ нбcными вHи, тS ўбlжaемъ.

Наслаждazсz, џтче, вёчныz жи1зни, њ нeйже ўсeрднw подвизaлсz є3си2, моли2 и3 нaмъ сеS дости1гнути.

Ѓще и3 пресели1лсz є3си2 t нaсъ въ гHрнzz, с™и1телю дими1тріе, nбaче дyхомъ пребывaеши съ призывaющими тS, научaz и3 ўкрэплsz ходи1ти по стези2 сп7си1тельныхъ зaповэдей б9іихъ.

Kви1лсz є3си2 бlгочeстіz свэти1льникъ всесвётлый, ри1торъ и3зsщнэйшій и3 правослaвныхъ ґрхіерeєвъ ўдобрeніе. Тёмъ тS сердeчною люб0вію дост0йнw величaемъ.

БGор0диченъ: Бцdе дв7о, є3г0же родилA є3си2 чlвэколю1бца бGа, моли2 со с™и1телемъ дими1тріемъ, да сп7сeтъ дyшы нaшz.

Катавaсіа: Тaинъ є3си2, бцdе, рaй:

Другjй: Снёдію дрeва:

Съ припёвы. И# покл0нъ.

Свэти1ленъ прaздника.

Под0бенъ: Ў§нкHмъ:

Кrтъ, храни1тель всеS вселeнныz: кrтъ, красотA цRкве: кrтъ, вёрныхъ ўтверждeніе: кrтъ, ѓгGлwвъ слaва и3 дeмонwвъ ћзва.

Слaва, с™aгw, глaсъ }:

Поставлszй предёлы kзhкwвъ по числY ѓгGлъ свои1хъ, и3 собирazй t разсёzнныхъ сынHвъ ґдaмлихъ цRковь свою2, ўмножaеши въ нeй с™ы6z тво‰, б9е нaшъ, ћкw ѕвёзды на небеси2, t ни1хже просіS и3 пaмzть с™и1телz твоегw2 дими1тріа. Е#гHже рaди просвэти2 дyшы помрачє1нныz разд0рнымъ суевёріемъ, да вкyпэ зовeмъ ти2 пёснь трегyбую: ґллилyіа.

И# нhнэ, прaздника.

Под0бенъ: Жєны2, ўслhшите:

Кrтъ воздвизaетсz днeсь, и3 мjръ њсщ7aетсz: и4же бо со nц7eмъ сэдsй и3 д¦омъ с™hмъ, на сeмъ рyцэ распрострE: мjръ вeсь привлечE къ твоемY, хrтE, познaнію. И%же u5бо на тS надёющыzсz, б9eственныz спод0би слaвы.

На хвали1техъ стіхи6ры прaздника, глaсъ }. СамоподHбны:

Q преслaвнагw чудесE, живон0сный сaдъ, кrтъ прес™hй на высотY возноси1мь kвлsетсz днeсь. Славосл0вzтъ вси2 концы2 земнjи, ўстрашaютсz дeмонстіи полцы2. Q каковhй дaръ земны6мъ даровaсz: и4мже, хrтE, сп7си2 дyшы нaшz, ћкw є3ди1нъ бlгоутр0бенъ.

Q преслaвнагw чудесE, ћкw гр0здъ и3сп0лненъ животA, понесhй вhшнzго, t земли2 воздвизaемъ кrтъ ви1дитсz днeсь, и4мже вси2 къ бGу привлек0хомсz, и3 пожeрта бhсть до концA смeрть. Q дрeво пречестн0е, и4мже воспріsхомъ во є3дeмэ безсмeртную пи1щу, хrтA слaвzще.

Q преслaвнагw чудесE, широтA кrтA и3 долготA нб7си2 равнA є4сть: ћкw б9eственною бlгодaтію њсщ7aетъ всsчєскаz. њ сeмъ kзhцы вaрварстіи побэждaютсz, њ сeмъ вёра ўтверждaетсz. Q б9eственныz лёствицы, є4юже восх0димъ на нб7сA, возносsще въ пёснехъ хrтA гDа.

И# с™aгw, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: Всю2 tложи1вше:

Вeсь t ю4ности твоеS возложи1лсz є3си2 на взыскaніе премyдрости и3 стрaха б9іz, ±же њбрётъ, не въ земли2 ѓки лэни1вый рaбъ сокрhлъ є3си2: но ўчS и3 творS по дaвшему ти2 талaнтъ, во сто2 трудHвъ ўмн0жилъ є3си2 є3го2, и3 бhлъ є3си2 вели1кій купeцъ, и3зносsй на свётъ вє1тхаz и3 нHваz, и3 tкрывaz глубины6 рaзума бGопи1санныхъ кни1гъ, кyплю д0бру дёzти научи1лъ є3си2 нaсъ. Тёмъ, бlгjй и3 вёрный рaбе б9ій дими1тріе, за толи6ка kвлє1нна тво‰ къ нaмъ сокрHвища, вшeлъ є3си2 въ рaдость гDа твоегw2.

Вeсь ќмъ плэни1лъ є3си2 въ послушaніе вёры, да бlги1ми дёлы ўкраси1ши ю5, tню1дуже и3 дёлатель віногрaда хrт0ва kви1лсz є3си2 и3скyсный. Всsку бо р0згу, не творsщу плодA, стрaхомъ гDнимъ посёклъ є3си2, и3 є3ди1но бlгочeстіе сохранsлъ є3си2 въ нeмъ: tвнЁ є3го2 њграждaлъ є3си2 догм†ты цRк0вными, внутрьyду ўкрэпи1лъ є3си2 столп0мъ правослaвіz, всю1ду предточи6ліz и3скопавaz ўчeній твои1хъ. Тёмъ и3 нhнэ, с™hй трудолю1бче дими1тріе, присэщaй віногрaдъ тв0й, є3г0же насади2 десни1ца вhшнzгw, да плодоприн0ситъ гр0здіе сп7сeніz.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Восп0й, ру1сь, гDеви пёснь н0ву, похвали2, грaде, бGа твоего2, рост0ве: ћкw бlговоли2 вhшній даровaти нaмъ н0ваго чудотв0рца дими1тріа, свидётельствована t всёхъ и3 t сaмыz и4стины. Е#гHже пaмzть во с™hхъ почитaюще, восхвaлимъ и3 мы2, стaрцы съ ю4нотами, и3 возвели1чимъ дaвшаго бGа нaшего толи1кому ўг0днику своемY въ нaсъ просіsти, нетлёніемъ с™олёпнымъ и3 чудодёйствіемъ.

И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже:

Днeсь происх0дитъ кrтъ гDень, и3 вёрніи пріeмлютъ того2 желaніемъ, и3 взeмлютъ и3сцэлє1ніz души1 же и3 тёла, и3 всsкіz болёзни. Сего2 цэлyимъ рaдостію и3 стрaхомъ: стрaхомъ, грэхA рaди, ћкw недост0йни сyще: рaдостію же, сп7сeніz рaди, є4же подаeтъ мjру на т0мъ пригвозди1выйсz хrт0съ бGъ, и3мёzй вeлію млcть.

Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь с™aгw, Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Тaже є3ктєніи2, и3 tпyстъ.

На часёхъ тропaрь прaздника, Слaва, с™aгw: кондaкъ прaздника и3 с™aгw премэнsюще.

На літургjи: Бlжє1нна, t канHна прaздника пёснь f7-z на д7, и3 с™aгw пёснь ѕ7-z на д7. По вх0дэ тропaрь прaздника, и3 с™aгw: Слaва, кондaкъ с™aгw: И# нhнэ, кондaкъ прaздника. Прокjменъ и3 причaстенъ прaздника и3 с™aгw. Ґпcлъ ко є3врeємъ, зачaло т}i. Е#ђліе t їwaнна, зачaло lѕ.

Знайшли помилку