...
Мінея Місячна,  Вересень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

 

Вересень

← В 20-й день В 22-й день →

День 123456789101112131415161718192021222324252627282930

В 21-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Отда́ние пра́здника всеми́рнаго Воздви́жения честна́го и животворя́щаго Креста́.

Обре́тение моще́й святи́теля Дими́трия, митрополи́та Росто́вскаго

Ве́чер

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

В ма́ле был еси́ ве́рен, Дими́трие,/ над мно́гими тя поста́ви Госпо́дь,/ и вшел еси́ в ра́дость Го́спода твоего́,/ иде́же предстоя́ Ему́,/ мо́лишися о душа́х на́ших.

В единонадеся́тый час потруди́выйся,/ ра́вен дина́рий с пе́рвыми прие́млеши:/ жития́ бо святы́х написа́вый нам,/ и сам в кни́ги живота́ ве́чнаго/ с ни́ми написа́лся еси́.

О́трочество твое́ на уче́ние,/ ю́ношество на по́двиги мона́шеския,/ му́жественный же во́зраст на по́льзу всем освяти́л еси́,/ и́хже ра́ди тя ны́не/ во святы́х почита́ем.

Я́коже мир и вся кра́сная ми́ра,/ та́ко и нача́льство над бра́тиею оста́вивый,/ всели́лся еси́ в Ки́ев па́ки близ пеще́р,/ отону́дуже би́сер жити́й святы́х/ труды́ твои́ми ископа́л еси́ нам.

Сла́ва, глас то́йже:

Препросла́влен бу́ди,/ Триипоста́сный Бо́же наш,/ я́ко в по́здняя ле́та/ новаго чудотво́рца Дими́трия/ Руси дарова́л еси́.

И ны́не, пра́здника: вся сия́ зри 14 сентября́.

А́ще же несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже: Небе́сных чино́в ра́дование:

На стихо́вне стихи́ры, глас 2, самогла́сны:

Ра́дуйся, гра́де Росто́ве,/ я́ко от Ки́ева, с преждепочи́вшими в тебе́,/ и сего́ па́стыря Дими́трия,// ны́не во святы́х почита́емаго, прия́л еси́.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,// и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Ра́дуйся, свяще́нное сосло́вие,/ в тебе́ бо возсия́ священнонача́льник Дими́трий,/ на него́же излия́ся нетле́ние,// а́ки ми́ро на браду́ Ааро́ню.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Ра́дуйся, Дими́трие,/ святи́телей похвало́, свяще́нников сло́во,/ пра́вило мона́хов,/ Це́ркве утвержде́ние.

Сла́ва, глас то́йже:

Возда́ждь сла́ву Бо́гу твоему́, Русь,/ я́ко Просла́вивый тебе́ пре́жде святы́ми/ не оставля́ет прославля́ти и ны́не.

И ны́не, пра́здника.

А́ще несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже: Все упова́ние мое́:

По Ны́не отпуща́еши: тропа́рь святи́теля. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. Аще несть отда́ния, Богоро́дичен, глас 8: Иже нас ра́ди рожде́йся от Де́вы:

На вели́цей вече́рни

Блаже́н муж: 1-й антифо́н.

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры пра́здника на 6 и свято́го на 4.

А́ще несть отда́ния, стихи́ры свято́го на 8. Глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Днесь свиде́тельство сы́на Гро́мова/ и на тебе́ сбы́стся, свя́те Дими́трие,/ вои́стину бо свиде́тельствовася ти от всех/ и от Са́мыя И́стины,/ я́ко твои́ми моли́твами немощни́и врачу́ются,/ слепи́и прозира́ют, хроми́и хо́дят,/ де́мони отгоня́ются и вся ско́рби реша́тся./ Сего́ ра́ди почита́ем тя вси,/ но́вый наш Русский чудотво́рче.

Новоявле́нне святи́телю Дими́трие,/ в час сме́рти, па́че же живота́ твоего́/ чре́сла любо́вию препоя́сал еси́/ и, но́зе обу́в во упова́ние Христо́во,/ свети́льник ве́ры украси́л еси́ еле́ем дел благи́х./ Тем с му́дрыми вшел еси́ в Небе́сный черто́г,/ иде́же предстоя́ Влады́це Христу́, помоли́ся,/ да прише́дшу полу́нощному во́плю,/ изы́дем в сре́тение Ему́ и мы гото́ви.

О, глубина́ суде́б Бо́жиих!/ О, бе́здна неисчерпа́емых Его́ бла́гостей!/ Ка́ко за пра́ведность мзду пра́ведничу восприя́т,/ дерзнове́ние обре́т за ча́да твоя́,/ и́хже храня́т Госпо́дь тебе́ ра́ди,/ пра́ведниче Бо́жий Дими́трие./ С седма́го ме́сяца на́чал еси́ труди́тися в списа́ниих жити́й святы́х,/ в седмы́й и мзду прия́л еси́ явле́нием моще́й твои́х./ Моли́ спасти́ся всем чту́щим тя, новоявле́нне Дими́трие.

Глас 6: В житии́ твое́м, святи́телю Дими́трие,/ чре́сла любо́вию препоя́сал еси́,/ и но́зе обу́в во упова́ние Христо́во,/ свети́льник ве́ры украси́л еси́ еле́ем дел благи́х,/ тем с му́дрыми вшел еси́ в Небе́сный черто́г,/ иде́же предстоя́ Влады́це Христу́, моли́ся,/ да прише́дшу полу́нощному во́плю,/ изы́дем в сре́тение Ему́ и мы гото́ви.

Сла́ва, глас 8:

Кра́сны но́зе благовеству́ющих мир,/ благовеству́ющих блага́я,/ кра́сны вои́стину но́зе и твои́, о Дими́трие,/ па́че же весь красе́н еси́,/ я́ко внегда́ приити́ тебе́ на престо́л свой,/ а́бие мир всем благовести́л еси́:/ мир Це́рквам и гра́дом,/ мир домо́м и вся́кому сожи́тельству./ Мир Бо́жий, я́коже Па́вел, веща́л еси́,/ да водворя́ется в сердца́х ва́ших,/ и мир име́йте и святы́ню со все́ми, бра́тие./ Та́ко у́бо и ны́не посети́вый нас явле́нием моще́й твои́х,/ благовеству́й и ми́рови ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника.

Аще несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже: Царь Небе́сный:

Вход. Проки́мен дне, и чте́ния три.

При́тчей чте́ние: Па́мять пра́веднаго с похвала́ми:

При́тчей чте́ние: Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость:

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние: Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися: 

На лити́и стихи́ры пра́здника и свята́го стихо́вныя.

Аще несть отда́ния, стихи́ры свята́го. Глас 7:

Ве́лий еси́, Го́споди,/ и ди́вен во святы́х Свои́х,/ я́ко по успе́нии и во гро́бе Саму́илевы ко́сти проро́чествуют/ и Елисе́евы ме́ртвыя ме́ртвых воскреша́ют,/ Илиина́ же ми́лоть сю́ду и сю́ду во́ды разделя́ет./ Чу́дна сия́ вои́стину и ди́вна,/ но чу́днее сень Петро́ва и главотя́жи Па́вла,/ и́же ду́хи нечи́стыя прогоня́ху и исцеля́ху вся́ку боле́знь и я́зву./ Сим всем почуди́вшеся чудесе́м,/ просла́вим чудоде́ющаго Бо́га и ны́не// во свято́м чудотво́рце Дими́трии.

Глас 6: Прие́мляй моли́твы святы́х Твои́х на Небеси́/ и обеща́вый ра́ди пра́ведных не погуби́ти гре́шныя на земли́,/ повеле́л еси́ ты́я в моли́тву призыва́ти к Тебе́, Го́споди:/ иди́те бо, глаго́леши, к рабу́ Моему́ И́ову,/ и сотворя́т же́ртву и моли́тву за вы./ Но и сам Твой уго́дник Моисе́й,/ и в пещи́ трио́ о́троцы,/ егда́ умоля́ху Тя за лю́ди согре́шшия,/ пре́жде почи́вших пра́отцев святы́х представля́ху Ти./ Си́це и ны́не, моля́щеся Тебе́, Христе́ Бо́же наш,/ приво́дим в моли́тву уго́дника Твоего́ Дими́трия, свя́то пожи́вшаго,/ да его́ ра́ди пра́ведника пощади́ши нас, гре́шных,/ и спасе́ши ду́ши на́ша.

Глас 5: Прииди́те, правосла́вных собо́ри,/ воспои́м святи́теля, уче́нием к богоразу́мию нас наста́вльшаго,/ исто́чника чуде́с преди́внаго,/ Це́ркве свети́льника пресве́тлаго,/ учи́теля Росто́ву прему́драго/ и всей Руси  прекра́сное удобре́ние,/ той бо избавля́ет нас от вся́ких злых искуше́ний и бед/ и мо́лится о душа́х на́ших.

Христо́во ста́до слове́сных ове́ц/ на зла́це благоче́стия до́бре упа́сл еси́, иера́рше,/ те́мже и по преставле́нии/ церко́вных твои́х чад не оставля́й, но посеща́й/ и, Святе́й Тро́ице со архиере́и предстоя́,/ моли́ спасти́ вся,/ честны́х твои́х моще́й обре́тение любо́вию почита́ющия,/ Дими́трие прехва́льне.

Зна́мении и чудесы́ тебе́ Госпо́дь просла́ви,/ святи́телю Дими́трие,/ прогоня́еши бо ду́хи и врачу́еши стра́сти,/ ду́ши просвеща́еши ве́рных, приходя́щих к тебе́,/ А́нгелов равностоя́телю,/ архиере́ев сопресто́льне,/ апо́столов единонра́вне,/ благове́рия побо́рниче.

Сла́ва, глас 6:

Град освяти́ся, наро́ди благослови́шася,/ Це́рковь перворо́дных ду́хом ликовству́ет/ во обре́тении честны́х твои́х моще́й, иера́рше Дими́трие,/ с людьми́ зову́щи:/ ты моя́ кре́пость и утвержде́ние,/ ты моя́ добро́та, и тобо́ю хвалю́ся./ Моли́ся спасти́ вся,/ любо́вию всеми́рное святы́х твои́х моще́й обре́тение// при́сно сла́вящия.

И ны́не, пра́здника.

Аще несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже: Творе́ц и Изба́витель:

На стихо́вне стихи́ры пра́здника с припе́вы их.

Аще несть отда́ния, стихи́ры свята́го, глас 3:

Слу́шая гла́са Госпо́дня, призыва́ющаго тя к Себе́,/ гото́в был еси́, Дими́трие, к исхо́ду твоему́ от сей жи́зни./ В ве́чер и в полу́нощи,/ в петлоглаше́ние же и у́тро не воздрема́л еси́,/ ожида́я к себе́ Го́спода,/ до́ндеже, сре́тив, вшел еси́ к Нему́ в ра́дость ве́чную,/ иде́же предстоя́ Ему́, мо́лишися:/ да пода́ст и нам жизнь свя́ту// и кончи́ну христиа́нскую.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду// и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Облеки́йся ны́не за по́двиги в преподо́бие,/ обле́клся еси́ и во святы́ню за незло́бие,/ я́ко жениху́ целому́дренну, возложи́ ти вене́ц чудотворе́ния/ и, я́ко неве́сту, украси́ тя Госпо́дь за чистоту́ нетле́нием./ Дарова́ же ти сокро́вища неветша́ющая на Небеси́,/ я́ко и́ноческую нищету́ соблю́л еси́ до сме́рти на земли́,/ ве́руя Бо́гу бы́ти прия́тнее сие́,/ а́ще кто тя помяне́т ничто́же оста́вивша по себе́./ Помина́й у́бо нас ты па́че, приснопа́мятный Дими́трие,/ мно́го прегреше́ний иму́щих,// но ничто́же от благи́х дел содержа́щих.

Стих: Честна́ пред Господем/ смерть преподо́бных Его́.

Любопы́тную десни́цу да отрази́ши от поиска́ния име́ний твои́х,/ предвозвести́л еси́ в заве́те, нищелю́бче Дими́трие, глаго́ля:/ я́ко а́ще и мно́го кто потру́дится о тех, но ничто́же обря́щет./ От него́же и мы научи́мся, бра́тие,/ я́ко лу́чше не име́ти или́ расточа́ти на ни́щия,/ не́же собира́ти и оставля́ти по себе́.// Си́це бо мо́жем купи́ти у Христа́ Ца́рство Небе́сное.

Сла́ва, глас 4:

Возра́дуемся, Русстии собо́ри,/ похвалу́ Росто́вскую ублажа́юще,/ чудотво́рца Дими́трия,/ сей бо мно́го потруди́ся в списа́нии душеполе́зных нам книг,/ и́миже развраще́нныя от пра́ваго благоче́стия пути́/ ко и́стине направля́ются,/ правосла́вных же сердца́ в правове́рии утвержда́ются./ Ему́же и возопии́м:/ о прему́дрый учи́телю, моли́ся Христу́,/ да твои́м уче́нием наставля́еми,// полу́чим живо́т ве́чный.

И ны́не, пра́здника.

Аще несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже: При́зри на моле́ния:

Тропа́рь, глас 8:

Правосла́вия ревни́телю и раско́ла искорени́телю,/ Русский целе́бниче и но́вый к Бо́гу моли́твенниче,/ списа́ньми твои́ми бу́их уцелому́дрил еси́,/ цевни́це духо́вная, Дими́трие блаже́нне,//моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Тропа́рь свята́го два́жды и пра́здника еди́ножды.

Аще несть отда́ния, тропа́рь свята́го два́жды и Богоро́дице, Де́во: еди́ножды.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника два́жды. Сла́ва, свята́го. И ны́не, пра́здника.

Аще несть отда́ния, тропа́рь свята́го два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас 8: И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы:

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:

Ма́рфа и Мари́я, се́стры Ла́заревы,/ о́ва, седя́щи при ногу́ Иису́сову, слы́шаше сло́во Его́,/ о́ва же печа́шеся о Христо́вом угоще́нии,/ ты же, обои́м сим подража́я,/ и в разли́чных послуша́ниях Христо́во и́го сла́дце носи́л еси́,/ и, слы́ша и творя́ сам сло́во Бо́жие,/ тому́ же про́чиих учи́л еси́./ Тем я́коже на земли́ от царе́й и влады́к разли́чныя по́чести,/ та́ко и на Небеси́ неотъе́млемыя тех ча́сти у Христа́ сподо́бился еси́,/ Его́же моли́, да пода́ст душа́м на́шим богому́дрие Мари́ино,/ телесе́м же трудолю́бие Ма́рфино.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Аще же несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже:

Егда́ ся́дет на Престо́ле сла́вы Своея́ Судия́ нелицеме́рный,/ тогда́, о Богоневе́стная Влады́чице Мари́е,/ всеси́льным предста́тельством Твои́м заступи́ мя,/ ни внима́ния бо, ни трудолю́бия стяжа́х сестр Ла́заревых,/ но все житие́ мое́ ижди́х, прилежа́ самолю́бию и молва́м жите́йским./ Те́мже пре́жде вре́мене прибега́ю под кров Твой и вопию́:/ заступи́ мя, о Всеблага́я моя́ Покрови́тельнице, в День он Су́дный.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:

Яко на седа́лищи седо́ша и у нас суеве́рствующий фарисе́и,/ показу́юще себе́ бы́ти пред неве́жы законоучи́тельми,/ но не разуме́юще ни я́же са́ми утвержда́ют, ни я́же пред други́ми глаго́лют,/ и́хже де́рзкое по прише́ствии твое́м в па́ству уви́дев неи́стовство,/ а́бие ревну́я по благоче́стии, возревнова́л еси́/ и, а́ки Илия́, вся тайноводи́тельства раско́льническая изве́д на среду́,/ посрами́л еси́, оста́вив нам в позна́ние лжи их обличи́тельное наставле́ние./ Его́же ра́ди тя ны́не я́ко и́стиннаго наста́вника на́шего и учи́теля/ почита́ем вси, богому́дре Дими́трие.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Аще несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже:

На всяк день и час чрез Моисе́я и проро́ков/ взыва́ет Сын Твой на покая́ние мя, о Госпоже́ Влады́чице,/ но аз не то́кмо сим, но ниже́ а́ще кто и от ме́ртвых воста́л бы, небрегу́ внима́ти./ Что у́бо бу́дет и на что наде́юся аз, окая́нный?/ То́кмо к Тебе́ со слеза́ми вопию́:/ напра́ви слух и ум мой к призыва́ющему мя Сы́ну Твоему́,/ да и́миже весть судьба́ми наста́вит мя на путь покая́ния.

По полиеле́и седа́лен, глас 7:

Яко фи́никс, процве́л еси́ нетле́нием от земли́,/ и, я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жился еси́ чудесы́,/ превозне́слся еси́ явле́нием, я́ко град, верху́ стоя́й,/ и возсия́л еси́ па́мятию твое́ю, я́ко свети́льник из под спу́да на свет./ Яже вся на тебе́ ви́дяще сбытия́,/ прославля́ем Возвели́чившаго тя та́ко во святы́х Свои́х./ Ты же, я́ко име́я дерзнове́ние ко Христу́ Го́споду,/ помоли́ся, святоявле́нне Дими́трие,/ да спасе́т и просвети́т ду́ши на́ша.

Ин седа́лен, глас 7:

Просия́л еси́ доброде́тельным житие́м твои́м, святи́телю Дими́трие,/ украшая́ся красото́ю нра́ва, воздержа́нием и милосе́рдием,/ златослове́сными же твои́ми уче́нии украша́я Христо́ву Це́рковь,/ те́мже, приснопа́мятне, предстоя́ Престо́лу Вседержи́теля,/ моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти грехо́в оставле́ние/ пра́зднующим любо́вию всечестную па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Аще несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже:

Проро́цы Тя предвозвести́ша, апо́столи Тя пропове́даша,/ му́ченицы просла́виша, святи́телие ублажи́ша./ Тем и мы с ни́ми, Богоро́дицу, Тя испове́дающе, благоче́стно велича́ем.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость// и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы, внуши́те, вси живу́щий по вселе́нней. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35, от полу́.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Излия́ся благода́ть во устна́х твои́х,/ святи́телю Дими́трие,/ уче́ньми бо твои́ми Це́рковь украси́л еси́,/ и́стину Правосла́вия уясни́л,/ па́губное же раско́льническое мудрова́ние посрами́л еси́./ Тем я́коже в житии́,/ та́ко по отше́ствии твое́м потщи́ся,/ да поне́ чудесы́ твои́ми уверя́еми,/ прии́дут в чу́вство и просла́вят ку́пно с на́ми/ Триипоста́снаго Бо́га// от нас исходя́щии, но не от нас су́щии.

Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 8 и свята́го на 6. Аще несть отда́ния, кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и свята́го на 8.

Кано́н свята́го, глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,// Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Го́рдому фарао́ну в ожесточе́нии уподо́бихся/ и того́ потопле́нию за нераска́яние подпадо́х,/ но ты, святы́й Дими́трие, путеводи́тель ми бу́ди к покая́нию,/ я́ко да и аз от Христа́ получу́ вход в Зе́млю Обетова́нную.

Ни себе́ пощади́х, ни бли́жняго поми́ловах,/ но при́сно чре́ву, я́ко на Еги́пет, рабо́тая,/ и сам истаева́ю гла́дом и жа́ждею,/ и други́м от крупи́ц па́дающих насыща́тися возбраня́ю./ Сего́ ра́ди к тебе́, па́стырю до́брый Дими́трие, оставля́емый, прибего́х,/ да напита́еши мя, а́ки ма́нною, словесы́ твои́ми/ и напои́ши мя слеза́ми умиле́ния.

Уты́х, утолсте́х, забы́х Тя, Бо́га, Спаса́ющаго мя, тя́жко бо уши́ма слы́шу и се́рдцем разуме́ю,/ а́ще и призыва́вши мя к Себе́ чрез зако́н и проро́ки./ Те́мже, о Тво́рче и Изба́вителю мой,/ житие́м и уче́нием уго́дника Твоего́ Дими́трия испра́ви и спаси́ мя.

Богоро́дичен: Ка́я по́льза в кро́ви мое́й, внегда́ сходи́ти ми во нетле́ние,/ или́ что приложи́тся мне,/ а́ще и весь мир приобря́щу, ду́шу же погублю́,/ но Ты, Влады́чице, помози́ ми,/ да получу́ от Христа́ Спа́са Твоего́ проще́ние грехо́в и жизнь ве́чную.

Песнь 3

Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени// испове́дания Твоего́.

Утверди́ся се́рдце мое́ в памятозло́бии,/ разшири́шася уста́ моя́ на сме́хи и осужде́ния,/ возвесели́хся о паде́нии бли́жняго моего́,/ уче́нию же твоему́ богоуго́дному, святи́телю, ни ма́ло внима́х./ Поне́ у́бо чудесы́ твои́ми премени́ мя отсе́ле/ и сотвори́ подража́теля житию́ твоему́.

Ины́я стра́ны хва́лятся прему́дростию свое́ю,/ друга́я си́лою и бога́тством,/ мы же похваля́емся многоцеле́бными святы́х Бо́жиих и твои́ми мощми́, чудотво́рче Дими́трие,/ от ни́хже получа́ем телесе́м здра́вие/ и душа́м на́шим спаси́тельное врачева́ние.

Дая́й мо́ли́тву моля́щимся/ и благословля́яй в ле́та на́ша па́мять пра́ведника Твоего́, Дими́трия,/ пода́ждь моли́твами того́ заступле́ние от враг ви́димых и неви́димых.

Богоро́дичен: Взбра́нная Победи́тельнице и кре́пкая во искуше́ниих на́ших Засту́пнице,/ не пре́зри грех ра́ди на́ших ускори́ти на по́мощь/ и от бед изба́вити нас, еди́на Чи́стая, еди́на Благослове́нная.

Аще отда́ние, конда́к и и́кос свята́го.

Седа́лен, глас 8:

Дре́вних преподо́бию подража́я,/ освяти́л еси́ житие́ твое́ на слу́жбу Бо́гови в осмоена́десять ле́то./ Отне́леже и был еси́ вели́к мона́х,/ свяще́нник, учи́тель, иера́рх,/ ны́не же чудотво́рец и моли́твенник о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Аще несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже:

Златокова́нный киво́т вмеща́ше в себе́ дре́вле/ богопи́санный зако́н и небе́сную ма́нну./ Ты же, Богороди́тельнице, заче́нши, пло́тию Сы́на Бо́жия родила́ еси́/ во обновле́ние и спасе́ние душ на́ших.

Песнь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи// от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Позна́ вол я́сли го́спода своего́ и осе́л стяжа́вшаго его́,/ аз же безслове́сными страстьми́ удали́хся от Творца́ моего́,/ но ты, па́стырю благи́й Дими́трие, я́ко овча́ заблу́ждшее, взыщи́ мене́/ и Христо́ву ста́ду сопричти́ мя.

Удо́бее от те́рния собира́ти виногра́дное гро́здие и от ре́пия смоко́вие,/ не́же от жесто́каго моего́ се́рдца приноси́ти еле́й милосе́рдия./ Сего́ ра́ди, де́лателю виногра́да Христо́ва Дими́трие,/ огради́ мя стра́хом Госпо́дним и напо́й мя водо́ю умиле́ния.

Сия́я со́лнце Свое́ на благи́я и дождя́ на пра́ведныя,/ да и влас главы́ моея́ не поги́бнет, храни́ши мя, гре́шнаго./ Вся стихи́и мене́ ра́ди зла́го ста́ша в чи́не свое́м,/ аз еди́н то́чию пребыва́ю в нечу́вствии./ Но даждь ми, Го́споди, уго́дника ра́ди Твоего́ Дими́трия/ разуме́ти дела́ Твоя́ и, слы́ша слух Твой, боя́тися Тебе́.

Богоро́дичен: Внегда́ прибли́житися лето́м воплоще́нию,/ посреде́ двою́ живо́тну позна́н бысть./ Внегда́ приити́ вре́мени ко спасе́нию,/ посреде́ двою́ разбо́йнику яви́ся Сын Твой, Богоро́дице./ Непостижи́мо во обои́х сих Сло́во,/ да мы, воплоще́нному и пострада́вшему за ны покланя́ющеся Сло́ву,/ Тя, Ма́терь Бо́жию, в пе́снех возвели́чим.

Песнь 5

Ирмо́с: Бо́жиим Све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ И́стиннаго Бо́га,// от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Свети́льник нога́ма мои́ми зако́н Госпо́день,/ и свет стезя́м мои́м оправда́ния Его́,/ аз же, во тьме неве́дения ползя́ и толки́йся,/ не хощу́ с му́дрыми свети́льника стяжа́ти./ Но ты мне, светоявле́нне Дими́трие, невестоводи́тель предста́ни,/ я́ко да и аз ду́хом к Бо́гу от но́щи у́треневати потщу́ся.

Боле́зную те́лом, боле́зную и душе́ю:/ о́вому я́ко досади́х объяде́нием и пия́нством,/ о́ву же я́ко разсла́бих грехми́./ Сугу́ба боле́знь и тяжка́,/ но ты, но́вый чудотво́рче, умоли́ Христа́, Врача́ всех,/ да обоя́ исцели́ти благоизво́лит.

Го́споди Бо́же наш, даждь нам мир во днех на́ших,/ Го́споди Бо́же наш, стяжи́ в нас любо́вь,/ да вси еди́ными усты́ и еди́ным се́рдцем/ испове́дуем Еди́наго Тя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га.

Богоро́дичен: Стра́ха Госпо́дня во чре́ве не прия́х,/ ни се́рдцем о нераде́нии поболе́х,/ но, при́сно зачина́я и ражда́я грехи́ ко грехо́м,/ от умноже́ния тех со́вестию снеда́юся./ Сего́ ра́ди в многопло́дии сем беззако́нием к Тебе́, Влады́чице, вопию́:/ сотвори́ мя возроди́тися в живо́т ве́чный покая́нием.

Песнь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мои́,// Многоми́лостиве.

От ки́та Ио́ну, от бла́та же е́зернаго тебе́, святи́телю Дими́трие, изведе́ Госпо́дь на свет,/ ов тридне́вен во утро́бе не вреди́ся, ты же четыредесятоле́тен неистле́нен в не́дрех земны́х пре́был еси́./ Ве́лие чу́до! Но бо́льше дарова́ние Бо́жие,/ и́бо тя чудесы́, я́ко проро́ка, просла́ви.

Дре́вний о́нии ниневи́тяне, неве́рнии язы́цы су́ще,/ еди́ною проро́ческою про́поведию пока́яшася./ Аз же, толи́ко наставле́ний боже́ственных име́я/ и по вся дни что́мая слу́шая, неиспра́вен пребыва́ю,/ но ты, святи́телю, моли́твами твои́ми к де́ланию сих наста́ви мя.

Бе́здна грехо́в после́дняя обы́де мя,/ и треволне́ние страсте́й погружа́ет мя./ Тем, до́ндеже не понре́ душа́ моя́ во а́де,/ к Тебе́, Го́споду Бо́гу, от ско́рби вопию́,/ да пра́ведника Твоего́ ра́ди Дими́трия услы́шиши и спасе́ши мя.

Богоро́дичен: Ско́рая в беда́х Помо́щнице,/ гото́вое обурева́емым приста́нище,/ сохрани́ мя, Ма́ти Бо́жия, от потопле́ния жите́йскаго/ и не даждь ми разби́тися о ка́мень па́губы душе́вныя.

Аще отда́ние, то́кмо конда́к и и́кос пра́здника.

Аще несть отда́ния, конда́к и и́кос свята́го.

Конда́к свята́го, глас 8:

Звезду́ Русскую, от Ки́ева возсия́вшую/ и чрез Но́вград Се́верский в Росто́в дости́гшую,/ всю же страну́ сию́ уче́ньми и чудесы́ озари́вшую,/ ублажи́м златослове́снаго учи́теля Дими́трия,/ той бо всем вся написа́, я́же к наставле́нию,/ да всех приобря́щет, я́коже Па́вел, Христу́// и спасе́т правове́рием ду́ши на́ша.

И́кос:

Пра́ведным о ка́ющихся на Небес и́,/ нам же, гре́шным, на земли́ о тебе́, пра́ведниче Дими́трие,/ подоба́ет возра́доватися,/ я́ко но́ваго тя к Бо́гу моли́твенника о нас стяжа́хом,/ его́же досто́йными похвала́ми ублажа́юще,/ си́це от ра́дости зове́м:/ ра́дуйся, Росто́вская похвало́ и всея́ Руси прославле́ние.

Песнь 7

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Я́коже трие́ о́троцы в пещи́ вавило́нстей/ о́гненную си́лу угаси́ша моли́твою,/ та́ко ты, богоявле́ние Дими́трие,/ возни́кший огнь в саможего́мых ски́тах уче́ньми твои́ми потреби́л еси́./ Отню́дуже тя за спасе́ние душ погиба́ющих/ Госпо́дь просла́ви чудесы́ и нетле́нием,/ мы же святоле́пными пе́сньми ублажа́ем.

О коли́ких благ, окая́ннии, лиши́стеся, раско́льницы:/ ни священнонача́льника бо и́мате, ни вождя́ и́стиннаго ко спасе́нию,/ ниже́ Безкро́вныя Же́ртвы, ниже́ други́х та́инств сподобля́етеся./ Но поне́ ны́не позна́йте па́губное свое́ заблужде́ние,/ и а́ще дело́м и уче́нию ангелоподо́бнаго Дими́трия не ве́рите,/ то чудесе́м, от него́ быва́емым, я́коже халде́и о́нии, ве́руйте,/ да с на́ми ку́пно еди́ными усты́ помо́литеся Бо́гу оте́ц на́ших.

Вои́стину, Бо́же наш,/ Ты еси́ Еди́н Бог бого́в и Госпо́дь господе́й/ и ра́зве Тебе́ ина́го и Твое́й Святы́я Собо́рныя Це́ркве несть/ ни на Небеси́, ни на земли́, иде́же подоба́ет спасти́ся./ Сего́ ра́ди даждь нам еди́ными усты́ и еди́ным се́рдцем/ удивля́ющаго вся хоте́ния Своя́ во святы́х, Тебе́ сла́вити.

Богоро́дичен: Прови́дец Дании́л усмотри́ Тя го́ру, Неискусому́жная Де́во,/ приснопа́мятный же во святы́х наш Дими́трий,/ я́коже Гедео́н, Руно́ Ороше́нное Тя нарече́./ Мы же, обоя́ испове́дающе, про́сим:/ да на отто́ргшемся от Тебе́ Ка́мени, Христе́, утвержда́ется Це́рковь/ и пра́во ве́рующих сердца́ росо́ю благода́ти Твоея́ напая́ются.

Песнь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти,// Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Вся сре́дства, святи́телю, на взыска́ние заблу́ждших улотреби́л еси́,/ разлива́ющийся пла́мень по скито́м водо́ю покая́ния погаша́я,/ море́льщиков к безсме́ртней трапе́зе призыва́я,/ просвеще́нных же и отпа́дших, да не второ́е крестя́щеся па́ки распина́ют Христа́,/ еди́наго держа́тися креще́ния утвержда́л еси́./ Всех повсю́ду правове́рию учи́л еси́/ и ны́не свои́ми списа́ньми тому́жде учи́ши./ Тем я́ко и́стиннаго учи́теля во святы́х почита́ем тя.

Древним о́ным вавило́нским столпотвори́телем врази́ на́шего благоче́стия уподо́бльшеся,/ дерзну́ша неразу́мия своего́ то́лки на песце́ суеве́рия назда́ти./ Имже егда́ опро́шася уче́ний твои́х во́ды, святи́телю,/ а́бие поколеба́шася во основа́нии и бысть им паде́ние во́лне,/ нам же, благочести́вым, подкрепле́ние и исправле́ние.

Безнача́льне Отче, Сы́не Собезнача́льне, Уте́шителю Благи́й, Ду́ше Пра́вый,/ Сло́ва Бо́жия Роди́телю, Отца́ Безнача́льна Сло́ве,/ Ду́ше Живы́й и Зи́ждяй,/ Тро́ице Еди́нице, поми́луй мя.

Богоро́дичен: Я́коже купина́, огне́м распаля́ема, сама́ не сгара́ше,/ но Богови́дца, устраши́в, приведе́ к почита́нию,/ та́ко Ты, Неискусобра́чная Неве́сто,/ прие́мши во утро́бу Огнь Божества́,/ нетле́нна в Рождестве́ пребыла́ еси́./ Ди́вное та́инство!/ Непоко́рников благоче́стию стыдо́м опаля́еши,/ почита́телей же правове́рных ороша́еши чудесы́ изоби́льно.

Песнь 9

Ирмо́с: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти./ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,// с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Благослове́н Госпо́дь наш, я́ко посети́ нас в ле́та сия́/ и воздви́же нам в Русстей Це́ркви но́ваго чудотво́рца Дими́трия,/ я́коже бо во дни живота́ своего́ служа́ше преподо́бием и пра́вдою,/ та́ко и по кончи́не подае́т ра́зум заблу́ждшим/ ко взыска́нию путе́й спаси́тельных.

Сла́ва Тебе́, Пастыренача́льниче,/ я́ко и во дни на́ша поста́вил еси́ на стра́жи бо́драго па́стыря Дими́трия,/ и́мже прогоня́ются посмра́дшия ко́злища от ста́да Твоего́ непоро́чнаго.

Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же,/ благочести́вым похвало́ и правове́рным весе́лие,/ я́ко пропове́дание свята́го Твоего́ Дими́трия/ достове́рными чудесы́ утвержда́еши.

Богоро́дичен: Ра́дость от А́нгела прии́мшей,/ и мы, по прорече́нию Твоему́/ ублажа́юще со все́ми ро́ды, ева́нгельски вопие́м:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Свети́лен пра́здника. Сла́ва, свята́го. И ны́не, пра́здника.

Свети́лен свята́го, глас 8:

Поставля́яй преде́лы язы́ков по числу́ А́нгел Свои́х/ и собира́яй от разсе́янных сыно́в Ада́млих Це́рковь Свою́,/ умножа́вши в ней святы́я Твоя́, Бо́же наш, я́ко зве́зды на небеси́,/ от нйхже просия́ и па́мять святи́теля Твоего́ Дими́трия./ Его́же ра́ди просвети́ ду́ши, помраче́нныя раздо́рным суеве́рием,/ да вку́пе зове́м Ти песнь трегу́бую: аллилу́йя.

А́ще несть отда́ния: Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Стопа́м отходящаго от нас в го́рняя святи́теля Дими́трия после́дующе,/ со упова́нием к Тебе́, Влады́чице, вопие́м:/ я́коже Тя на пречи́стей ико́не с Преве́чным Младе́нцем пи́шемую зрим на земли́,/ та́ко даждь нам ви́дети стоя́щую одесну́ю Сы́на Твоего́ Бо́га/ в непристу́пнем све́те на Небеси́.

На хвали́тех стихи́ры пра́здника 3 и свята́го 3.

Аще несть отда́ния, стихи́ры свята́го. Глас 6.

Подо́бен: Все отло́жше:

Весь от ю́ности твоея́ возложи́лся еси́/ на взыска́ние прему́дрости и стра́ха Бо́жия,/ я́же обре́т, не в земли́, а́ки лени́вый раб, сокры́л еси́,/ но, уча́ и творя́ по Да́вшему ти тала́нт,/ во сто трудо́в умно́жил еси́ его́,/ и был еси́ вели́кий купе́ц,/ износя́й на свет ве́тхая и но́вая,/ и, открыва́я глубины́ ра́зума богопи́санных книг,/ ку́плю добру́ де́яти научи́л еси́ нас./ Тем, благи́й и ве́рный ра́бе Бо́жий Дими́трие,/ за толи́ка явле́нна твоя́ к нам сокро́вища// вшел еси́ в ра́дость Го́спода Твоего́.

Весь ум плени́л еси́ в послуша́ние ве́ры,/ да благи́ми де́лы украси́ши ю,/ отню́дуже и де́латель виногра́да Христо́ва яви́лся еси́ иску́сный,/ вся́ку бо розгу́, не творя́щу плода́,/ стра́хом Госпо́дним посе́кл еси́/ и еди́но благоче́стие сохраня́л еси́ в нем,/ отвне́ его́ огражда́л еси́ догма́ты церко́вными,/ внутрьу́ду укрепи́л еси́ столпо́м правове́рия,/ всю́ду предточи́лия ископова́я уче́ний твои́х./ Тем и ны́не, святы́й трудолю́бче Дими́трие,/ присеща́й виногра́д твой, его́же насади́ десни́ца Вы́шняго,// да плодоприно́сит гро́здие спасе́ния.

Весь невозвра́тно наде́ждею возве́рглся еси́ на Бо́га:/ препла́вая пучи́ну ми́ра сего́, блаже́нне,/ молва́ми жите́йскими не погрузи́лся еси́,/ ниже́, искуше́ньми обурева́ем, прирази́лся собла́зном,/ но, при́сно благоти́шием наставля́ем,/ дости́гл еси́ безмо́лвнаго приста́нища./ И, наче́н кора́бль Це́ркве Христо́вы пра́вити,/ па́ки к безбе́дному пла́ванию испра́вил еси́,/ па́ки ереседы́шущия преложи́л еси́ в тщету́ ве́тры/ и ко́твою твои́х наставле́ний утверди́л еси́ его́,/ я́ко диви́тися нам и от Бо́га проси́ти,/ да и впредь проти́вныя ересе́й ве́тры// моли́твами твои́ми утиши́ши.

Весь еси́ любо́вию прилепи́лся к Бо́гу и бли́жнему,/ па́стырское бо о ста́де свое́м возыме́в попече́ние,/ душе́ю труди́лся еси́ в богомы́слии и в поуче́ниих,/ те́лом же в послуже́нии тре́бующим от Тебе́ по́мощи:/ изнемога́ющия ве́рою укрепля́я,/ боля́щия душе́ю покая́нием врачу́я,/ сокруше́нныя со́вестию тве́рдым упова́нием обязу́я,/ заблу́ждшия от и́стины на путь пра́вый обраща́я/ и поги́бшия ересьми́ к благоче́стию взыску́я./ Тем, о па́стырю наш предо́брый, святи́телю Дими́трие,/ помоли́ся о ста́де твое́м Пастыренача́льнику Христу́ Бо́гу,// да упасе́т е Сам в единомы́слии, любви́ и правове́рии.

Сла́ва, глас 6:

Воспо́й, Русь, Го́сподеви песнь но́ву,/ похвали́, гра́де, Бо́га Твоего́, Росто́ве,/ я́ко благоволи́ Вы́шний дарова́ти нам но́ваго чудотво́рца Дими́трия,/ свиде́тельствованна от всех и от Са́мыя И́стины./ Его́же па́мять во святы́х почита́юще,/ восхва́лим и мы, ста́рцы с ю́нотами,/ и возвели́чим да́вшаго Бо́га на́шего/ толи́кому уго́днику Своему́ в нас просия́ти// нетле́нием святоле́пным и чудоде́йствием.

И ны́не, пра́здника.

Аще несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже:

Красота́ де́вства Твоего́ неопи́санна,/ добро́та Твоя́, о Богома́ти, несказа́нная,/ избра́нна бо еси́, я́коже со́лнце,/ полна́, я́ко луна́ и дуга́ в явле́ния своя́,/ а́ки стебло́ лива́ново в жа́тву на гора́х/ и я́ко кипари́с, возраста́яй от удо́лия до небе́с./ Мно́гия добро́ты Твоя́ и вели́чия, Присноде́во,/ но бо́льши всех, я́ко но́сиши Нося́щаго вся./ Его́же моли́ ку́пно со святы́м Дими́трием,// да спасе́т и просвети́т правове́рием ду́ши на́ша.

Славосло́вие вели́кое. Тропа́рь свята́го. Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен. И отпу́ст.

На литурги́и

Блаже́нны пра́здника, песнь 9-я, на 4, и свята́го, песнь 6-я, на 4. Проки́мен, аллилуиа́рий, прича́стен пра́здника и свята́го.

Аще несть отда́ния, блаже́нны от кано́на свята́го, пе́сни 3-я и 6-я, на 8. Проки́мен, глас 1: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы, внуши́те, вси живу́щий по вселе́нней. Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 318. Аллилу́йя, глас 2: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости:

Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Преподобнаго отца́ на́шего Ио́сифа Заони́киевскаго, Волого́дскаго чудотво́рца

На вели́цей вече́рни

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры пра́здника 3 и свята́го 5, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ мирски́я молвы́ себе́ отлучи́л еси́,/ терпе́нием же и посто́м и ча́стыми к Бо́гу моли́твами/ плоть свою́ покори́л еси́ ду́хови,/ и зми́я лука́ваго сле́зными ту́чами потопи́л, блаже́нне,/ и глас повеле́ния от Небе́с слы́шал еси́,/ и к преми́рному возше́л еси́ соверше́нию./ Те́мже, почита́юще па́мять твою́, преподо́бне, мо́лим тя:// моли́ о нас Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ мирски́й мяте́ж оста́вль/ и друг безме́здником и собесе́дник быв,/ взем крест свой, и невозвра́тным по́мыслом/ Христо́ви после́довал еси́, преподо́бне,/ душе́вныя стра́сти искорени́л еси́, исторга́я теле́сная своя́ чу́вства,/ огорчева́я злострада́нием терпели́вно./ Во бде́ниих же с чи́стою со́вестию А́нгелом собесе́дник быв, блаже́нне,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ впери́в ум свой к Бо́гу,/ ве́рою ища́ сла́дкаго Све́та жела́тельне,/ и плотска́го неуста́ннаго смеше́ния возгнуша́яся,/ и в це́ркви Вели́каго святи́теля Васи́лия ди́вным виде́нием крест свой восприи́м,/ Всеви́дцу Христу́ после́довал еси́,/ те́ло же непокори́вое/ власяны́ми вери́гами, по́двиги воздержа́ния и по́мысла си́лою// порабо́тив Боже́ственному Ду́ху.

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ сла́ву маловре́менную оста́вль,/ и благоюро́дство восприя́л еси́,/ и бысть доброде́телей подви́жник,/ приле́жно Небе́сней Цари́це служа́,/ посто́м плоть свою́ изнури́л еси́,/ того́ ра́ди Христо́с обогати́ тя чудесы́./ Помина́й нас, чад твои́х, ве́рно соверша́ющих всечестну́ю па́мять твою́,// и испроси́ спасе́ние душа́м на́шим.

Сла́ва, глас то́йже. Самогла́сен:

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ ми́ра красоты́ отре́кся/ и вся́кое наслажде́ние маловре́менных возненави́дев,/ и́ноческое житие́ па́че возлюби́л еси́,/ в нем подвиза́лся вся́чески злострада́нием,/ и ху́дость ри́зную носи́ти изво́лил еси́,/ власяны́ми вери́гами те́ло свое́ удручи́л еси́/ и ка́плями слез твои́х диа́вола потопи́л еси́,/ возжела́л еси́ насле́дник бы́ти Небе́сных сокро́вищ,/ того́ ра́ди А́нгелом собесе́дник бы́ти сподо́бився,/ но помина́й ста́до твое́, е́же собра́л еси́, му́дре,/ чту́щих ве́рою па́мять твою́,/ и, я́ко дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника.

Вход. Проки́мен дне.

И чте́ния три преподо́бническая

На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ и́сто Христо́в крест на ра́мо взем,/ до́блественне наи́тия вра́жия попра́л еси́ и пусты́ню соста́вил еси́,/ зде же и обре́л еси́ живоприе́мнаго исто́чника, Богома́тере о́браз,/ я́коже купину́ неопали́му, к Небеси́ возводя́щую ле́ствицу./ Те́мже вси ве́рою покланя́емся чудотво́рному Ея́ свято́му о́бразу,/ его́же на объя́тиях свои́х даролюбе́зно носи́л еси́,/ о всеблаже́нне Ио́сифе, и́ноком похвало́/ Христа́ непреста́нно моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́.

Ра́дуйся, Ио́сифе,/ и́ноком доброде́телей подви́жник был еси́,/ те́мже, ве́рою соше́дшеся вси,/ по достоя́нию тя чтем, я́ко вои́стину служи́теля Христо́ва изя́щнаго,/ ра́дуяся бо ше́ствовал еси́ до ме́ста сего́,/ на не́мже о́браз Бо́жия Ма́тере всели́тися хотя́ше,/ и благода́тию Бо́жиею укрепля́емь, неви́димыми а́нгельскими гла́сы наслажда́яся,/ те́мже тебе́ вси взыва́ем:// о нас моли́ся спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Ра́дуйся, Ио́сифе преподо́бне,/ сле́зными исто́чники ду́шу свою́ омыва́я пред о́бразом Бо́жия Ма́тере/ и всено́щным стоя́нием,/ я́ко к Само́й Цари́це мы́слию устреми́лся еси́/ и, к Небеси́ возвыша́яся, о нас хода́тайствуеши,/ укрепля́емь, земныя ве́щи, му́дре, я́ко уме́ты, ни во что вмени́л еси́/ и собра́л еси́ в души́ свое́й боже́ственное бога́тство Свята́го Ду́ха,/ непоро́чную моли́тву и чистоту́ красноле́пну и наде́яние тве́рдо./ Те́мже и вы́шняго прия́тия насле́дник яви́лся еси́,/ и ны́не в Небе́сных селе́ниих водворя́ешися,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 8. Самогла́сен:

Преподо́бне и преблаже́нне Ио́сифе,/ любве́ ра́ди Христо́вы вся оста́вил еси́,/ бога́тство и сла́ву ни во что́же вмени́л еси́/ и в пусты́ню всели́лся еси́,/ одея́ние о́строе и сухояде́ние восприи́м,/ и е́же на земли́ лега́ние и чистоту́ душе́вную и теле́сную испра́вил еси́,/ устна́ми же и умо́м соверше́нным/ безмо́лвие стяжа́л еси́,/ и у́зкий путь и ско́рбную жизнь препроводи́л еси́./ И от безу́мных челове́к поноше́ние и укори́зну,/ ра́дуяся, претерпе́л еси́ незло́биво,/ те́мже ве́рою вопие́м ти:/о всеблаже́нне Ио́сифе,/ Христа́ непреста́нно моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника.

Тропа́рь свята́го, глас 4:

И спе́рва житие́ твое́, преподо́бне,/ хи́тростию благоюро́дства от челове́к утае́но, на Небесе́х пред А́нгелы явле́но бысть:/ и а́ще на земли́ тьмо́ю оче́с претыка́яся хожда́ше,/ но, мы́сленными кри́лы на высоту́ возше́д,/ присносу́щным све́том облиста́емь,/ во Оте́чествии насле́довал еси́;/ и земны́х мня́щихся кра́сных хра́мов не тре́бовав,/ но в Небе́сных се́лех пресве́тлыя оби́тели стяжа́л еси́;/ ни ри́зами мя́гкими оде́яся,/ но па́че власяни́цу возлюби́в,/ и сего́ ра́ди па́че всех име́ний земны́х Небе́сная сокро́вища приобре́л еси́;/ и на земли́, пло́тян сый, со безплотными совокупля́яся,/ Небе́сней Цари́це служа́ и Той приносимых а́нгельских пе́сней наслади́лся еси́,/ и́хже мно́зи лю́дие, жела́юще, наслади́тися не мо́гут./ Сего́ ра́ди Всевы́шний Творе́ц о́браз Свой/ и Ро́ждшия Его́ Богома́тере/ с высоты́ возду́ха на ру́це твоя́,/ я́ко на херуви́мская носи́ла, дарова́ тебе́,/ от него́же присносу́щным све́том о́чи твои́ уясни́/ и, я́ко росоточа́щий о́блак, моли́твами твои́ми весь мир ми́лованный напои́,/ и ны́не, в после́дняя времена́, святу́ю персть твою́, я́ко Еде́мский исто́чник, во исцеле́ние неду́гов устро́й,/ Его́же моли́, наста́вниче наш, чудоно́сче Ио́сифе,/ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Ин тропа́рь, глас 5:

Смиренному́дрием наказа́ние благоду́шие прие́мля,/ и́же от Небе́с неизрече́нный дар прия́ти сподо́бился еси́,/ и, в пло́ти сый, безпло́тен в служе́нии свое́м/ к Богома́тери трудолю́бне подвиза́вся,/ те́мже и пусты́ню мно́жительну устро́ил еси́,/ благоухищре́нным же юро́дством челове́ческия сла́вы избежа́в./ Сего́ ра́ди Всевы́шний Мздовозда́тель/ в коне́ц ве́ка сего́ сугу́бо тя просла́ви,/ и гроб твой святы́й точе́нием чуде́с обогати́ся./ Того́ у́бо моли́, преподо́бне о́тче наш Ио́сифе,/ дарова́ти нам отпуще́ние грехо́в и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника два́жды. Сла́ва, свята́го. И ны́не, пра́здника.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

Печа́ли жития́ отве́ргся и а́нгельское восприи́м житие́,/ воздержа́нием ду́шу свою́ удобри́л еси́,/ Бо́жия Ма́тере ико́не ра́достно поклоне́ние приноси́л еси́,/ того́ ра́ди по преставле́нии твое́м/ чуде́с благода́ти от Бо́га прия́л еси́ бога́тно,/ Ио́сифе блаже́нне.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Мно́гим воздержа́нием, преподо́бне, житие́ свое́ украси́в,/ путь показа́в хотя́щим после́довати,/ я́же Спас наш и Творе́ц за служе́ние твое́ Пречи́стей Его́ Ма́тери дарова́ тебе́,/ путь, веду́щий в жизнь доброде́тельми,/ просты́нею ми́ра отве́ргся, и вся, я́же в ми́ре кра́сная, преоби́дев,/ ева́нгельским уче́нием после́довал еси́,/ власяны́ми вери́гами плоть свою́ изнуря́я,/ и гордаго зми́я жесто́ким воздержа́нием уби́л еси́./ Те́мже на Небесе́х водворя́ешися, трисо́лнечному Божеству́ предстоя́, блаже́нне Ио́сифе,/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Нищету́ у́бо возлюби́л еси́ па́че бога́тства тле́ннаго, сою́зом любве́ привяза́вся,/ земна́я и мимотеку́щая возненави́дев, блаже́нне,/ и укори́зну от челове́к и озлобле́ние усе́рдно подъя́л еси́./ Те́мже и к ре́вности а́нгельскаго жития́ воздви́гл еси́ мно́жество и́ночествующих,/ преподо́бне о́тче наш Ио́сифе, моли́ Христа́ Бо́га/ грехо́в оставле́ние дарова́ти нам и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви:

 Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ очи́стил еси́ существо́,/ и сохрани́л еси́ добро́ту смире́ния по о́бразу Бо́жию,/ и плоть покори́л еси́ Свято́му Ду́ху,/ того́ ра́ди в тя всели́ся си́ла Бо́жия,/ и прия́л еси́ дар исцеле́ний./ Иде́же любы́ и согла́сие, ту есть доброде́телей позна́ние,/ иде́же за́висть и рве́ние, ту есть зло́бе явле́ние,/ но у́бо мы стра́ждем от уби́йственнаго по́мысла,/ от него́же да изба́вит ны Христо́с Бог,/ по́мощию Богома́тере и моли́твами твои́ми/ пода́ст ми́лость победи́тельну христолюби́вому наро́ду на́шему,/ о не́мже ро́ди правосла́вных благогове́йно вопию́т:/ Го́споди, поми́луй нас.

Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 8 и свята́го на 6.

Кано́н свята́го, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д:

Земна́я и мимотеку́щая я́ко уме́ты вмени́в,/ Христа́ Еди́наго приобре́л еси́,/ Его́же любо́вию уязви́в ду́шу свою́, Ио́сифе преподо́бне,/ моли́ся ко Го́споду нас просвети́ти.

Воше́д в це́рковь Вели́каго Васи́лия,/ сла́дкаго све́та ви́дети сподо́бився, вопия́л еси́:/ Изба́вителю Бо́гу на́шему пои́м.

Навожде́ния вра́жия и по́мыслы лука́выя отри́нув/ и святы́я безме́здники ви́дети сподо́бився, вопия́л еси́:/ Изба́вителю Бо́гу на́шему пои́м.

Богоро́дичен: Прему́дрость Бо́жию вои́стину, Сло́во о́тчее несказа́нно ро́ждшая,/ души́ моея́ лю́тую я́зву исцели́ и серде́чную боле́знь,/ Ма́ти Бо́жия, и укрепи́.

Песнь 3

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние:

Попали́л еси́ у́глием воздержа́ния/ страсте́й те́рние, преподо́бне,/ и, прогоня́я ду́хи, богоблаже́нне,/ я́ко свети́льник, свою́ ду́шу сле́зными пото́ки украси́л еси́.

В путь, ра́дуяся, со святы́ми Космою и Дамиа́ном ше́ствуя,/ ве́село Го́сподеви вопия́л еси́:/ Ты еси́ Свет омраче́нных, и пое́т Тя дух мой.

Стра́сти душетле́нныя успи́л еси́/ бо́дренными моли́твами и бде́нием, всеблаже́нне,/ те́мже в Небе́сный черто́г вшел еси́, ра́дуяся.

Богоро́дичен: Уста́ви неуста́вное помышле́нием мои́м, Чи́стая,/ бесо́в смуще́ние, Ма́ти Бо́жия,/ я́же к Сы́ну Твоему́ направля́ющи моя́ движе́ния.

Конда́к и и́кос пра́здника.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Красоты́ мирски́я от млады́х ногте́й возненави́дев,/ Христа́ Еди́наго возлюби́л еси́,/ ху́дость ри́зную носи́ти изво́лил еси́,/ кро́вными ка́плями диа́вола потопи́л еси́,/ по сме́рти свое́й Небе́сное бога́тство и сла́ву ве́чную восприя́л еси́,/ да́льным я́ко близ явля́ешися,/ повелева́я ско́ро тещи́ к пречу́дному о́бразу Бо́жия Ма́тере./ Те́мже почита́ем твое́ успе́ние/ и, в нем торжеству́юще, вопие́м ти:/ богоно́се о́тче наш Ио́сифе, моли́ Христа́ Бо́га/ победи́тельная правосла́вным Христиа́ном на супоста́ты дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди:

Во оте́чествии благово́нно юро́дство прие́м воздержа́нием,/ от челове́к поноше́ние по наве́ту зми́я прия́л еси́, Го́сподеви вопия́:/ разуме́х дела́ Твоя́, Го́споди, и просла́вих Твое́ Божество́.

Челове́ческия мирски́я любве́ отве́ргся,/ дости́гл еси́ го́рняго Иерусали́ма,/ иде́же Христо́с со Отце́м и Ду́хом,/ от Него́же свет тебе́ дарова́,/ и а́нгельския гла́сы слы́шал еси́,/ прославля́ющих Неразде́льное Божество́.

Законополо́жника воздержа́нию и́ноком и пра́вило кро́тости,/ дру́га и́скренняго святы́м безме́здником Космо́ и Дамиа́ну бы́вша/ приими́, Бо́же, моли́тву,/ с ни́мже прославля́ем Твое́ Божество́.

Богоро́дичен: Очище́ние на́шим неве́дением да́руй,/ я́ко Ты еси́ Еди́н безгре́шен,/ и умири́ мир Свой, Бо́же, моли́твами Ро́ждшия Тя.

Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́:

Страсте́й мглу, преподо́бне, заря́ми освети́л еси́, о́тче, по́двиг твоих,/ просвеще́ние Ду́ха в се́рдцы восприи́м, Ио́сифе,/ Имже попали́л еси́ вся бесо́вская ополче́ния и лико́м по́стническим причте́ся,/ пути́ моя́ напра́ви, молю́тися.

Угаси́в стра́сти росо́ю воздержа́ния, о́тче блаже́нне Ио́сифе,/ вжегл еси́ огнь любве́, ве́ры, наде́жды,/ поще́нием же, я́ко свети́льник, просвеща́яся,/ и безсме́ртию Госпо́дню сын, о́тче, был еси́.

Удобри́в свяще́нную свою́ ду́шу, всеблаже́нне,/ изволе́нием юро́дство и ху́дость ри́зную име́л еси́, Небе́сней Цари́це служа́,/ те́мже укра́шен доброде́тельми показа́лся еси́/ чту́щим всечестну́ю па́мять твою́.

Богоро́дичен: Еди́на ро́ждши Де́вою и еди́на муженеиску́сная яви́вшися, Всенепоро́чная,/ во утро́бе бо Сло́во о́тчее прия́ла еси́ безнача́льное,/ и млеко́м дои́ши, Деви́це, чу́до стра́шно!/ и, де́вствующи, зако́ны обновля́вши естества́.

Песнь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се:

Собра́л еси́ в души́ свое́й Боже́ственныя плоды́ Ду́ха:/ непоро́чную моли́тву, чистоту́ кра́сную и бде́ние тве́рдое, воздержа́ния боле́зни,/ и́миже храм показа́лся еси́ Бо́гу Вседержи́телю.

Душе́вный ра́зум впери́в святы́м благоче́стием,/ су́щим на земли́ возвеща́л еси́ о Небе́сней Цари́це:/ о́бразу Ея́ моле́ние да да́стся вам,/ те́мже и телесй здра́вие, оче́с прозре́ние,/ и душа́м к Небеси́ восхожде́ние.

Земны́х веще́й ху́дость мимоте́кл еси́,/ посто́м и моли́твою на Небеса́ возлете́в,/ и вы́шняго прия́тия яви́лся еси́ насле́дник/ жития́ соверше́нием.

Богоро́дичен: Прия́ла еси́ вои́стину Боже́ственное Сло́во в ложесна́ Твоя́/ и Сего́ па́че естества́, Пречи́стая, родила́ еси́,/ Его́же моли́твами Твои́ми умоли́/ от бе́дствия изба́вити рабы́ Твоя́.

Конда́к, глас 8:

От ю́ности Бо́га возлюби́в,/ просты́нею безгла́сие стяжа́л еси́, преподо́бне./ Сего́ ра́ди и с Небе́с сла́дкий свет о́чию получи́л еси́,/ и росоточа́ший ми́лости пресве́тлый о́браз Богома́тере/ с высоты́ возду́ха чрез святы́х безме́здников во объя́тия прия́л еси́,/ и Ей богоуго́дно послужи́л еси́./ И оби́тель соста́вил еси́,/ власяны́ми вери́гами те́ло свое́ удручи́л еси́,/ от него́же ка́плями кро́вными диа́вола потопи́л еси́./ Сего́ ра́ди и в после́дняя времена́/ гроб твой от Влады́ки на́шего Христа́ точе́нием чуде́с обогати́ся,/ тем и мы, ча́да твоя́, любо́вию притека́юще к тебе́, уми́льно глаго́лем:/ ра́дуйся, наста́вниче на́шего спасе́ния,/ ра́дуйся, исцеле́ний пода́телю,// ра́дуйся, о́тче наш Ио́сифе, мона́хом удобре́ние.

Ин конда́к, глас 8:

Вы́шних благ жела́яй,/ преоби́дел еси́ до́лу влеку́щая мудрова́ния,/ и́бо трудолюби́вое свое́ те́ло/ о́стрым власяны́м плете́нием стерл еси́,/ и бысть благоуго́ден служи́тель Богома́тери./ Стра́ждущим в неду́зех явля́лся, ско́ро помога́еши,/ с ве́рою притека́ющим к тебе́ неоску́дное здра́вие подая́,/ сего́ ра́ди зове́м ти:/ разреши́ на́ша боле́зни душе́вныя и теле́сныя, и́же к Бо́гу моли́твами твои́ми,/ началообра́зный смире́нию наста́вниче, о́тче наш богому́дре Ио́сифе,// мона́хом удобре́ние.

И́кос:

Ева́нгельский глас, о́тче, услы́шав,/ вся оста́вил еси́ плотска́я мудрова́ния,/ ху́дость ри́зную, персть и ка́мение в па́зусе прии́м,/ я́ко юро́дно с пло́тию подвиза́лся еси́,/ и, безпло́тных ликостоя́нием чистото́ю уподо́бився,/ ра́зума дарова́ние от Бо́га прия́т./ Те́мже пода́ждь ми по́мощь, да воспою́ в пе́снех си́це:/ ра́дуйся, богонасажде́нный но́вый виногра́де Госпо́день, Свята́я Це́ркве,/ я́же изнесе́ся из еги́петския идолослуже́ния рабо́ты и насади́ся во всей вселе́нней/ и в богопокори́вей земли́ Рустей десни́цею Вы́шняго Бо́га;/ ра́дуйся, святи́тельское сосло́вие, и́ноцы же и прости́и;/ ра́дуйся и ты, гра́де наш Во́логдо,/ прии́мый в себе́ Оте́честву хода́тая вели́ка;/ ра́дуйся, я́ко моли́твою того́ отве́рзеся нам Ду́ха Свята́го прекра́сное оби́телище;/ ра́дуйся, я́ко простре́ся сла́ва его́ по вселе́нней;/ ра́дуйся, я́ко моли́твами преподо́бнаго пусты́ня сия́ тве́рдым опло́том огради́ся и ми́лостию Бо́жия Ма́тере покры́ся;/ ра́дуйся, я́ко и́менем Небе́сныя Цари́цы вся́кая страсть и я́зва от стра́ждущих отгна́ся;/ ра́дуйтеся, правосла́внии па́стыри с про́чими де́латели виногра́да Христо́ва;/ ра́дуйся, наш па́стырю Ио́сифе преподо́бне, Небе́сный челове́че и земны́й А́нгеле,/ и́же по достоя́нию обогати́ся благода́тию Свята́го Ду́ха,/ Его́же дарова́нием пода́ждь нам, ча́дом твои́м, ми́лость, да зове́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне Ио́сифе, о́тче наш,/ мона́хом удобре́ние.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы:

Усе́рдно отлучи́лся еси́ сою́за ве́щи те́мнаго, о всеблаже́нне,/ я́ко Бо́жий предста́тель, вопия́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н есй.

Зе́льным поще́нием, я́ко благово́нною пи́щею,/ пита́я ду́шу свою́, преподо́бне Ио́сифе,/ те́мже Трисо́лнечному Божеству́ предста́ти сподо́бился еси́,/ со А́нгелы поя́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

В приста́нище ти́хое вшед, богому́дре,/ жите́йских пла́ваний отбе́гл еси́, вопия́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Изба́вихомся вси от страсте́й и бед, обстоя́ний и неду́г многообра́зных/ моли́твами Твои́ми, Богома́ти,/ Сы́ну Твоему́ зову́ще:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго:

В поще́ниих кре́пкое, в моли́твах неле́ностное терпе́ние восприя́л еси́,/ и поноше́ния от челове́к укори́зну прие́мля,/ и превозноси́ Го́спода во ве́ки.

Уязви́вся боже́ственным жела́нием, всеблаже́нне,/ непоро́чно и пра́ведно житие́ препроводи́л еси́,/ до́ндеже дости́гл еси́ поклони́тися Престо́лу Госпо́дню, со А́нгелы поя́:/ хвали́те и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Укра́шен доброде́тельми и ху́достию риз,/ во мраз зи́мный босы́ма нога́ма ходи́в/ и в нощи́ предстоя́ о́бразу Небе́сныя Цари́цы,/ моли́твы принося́, я́ко А́нгел показа́лся еси́,/ и ны́не во ве́ки неизрече́нныя сла́вы наслажда́ешися,/ песнь воспева́я Христу́ Бо́гу:/ хвали́те, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Воплоще́ннаго из Тебе́ неизрече́нно/ моли́ поми́ловати мя, одержи́маго боле́зньми и грехми́,/ и па́дшаго возста́ви, Богома́ти,/ я́ко да сла́влю Тя во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух:

Душе́вныя стра́сти победи́в па́стырски, всечу́дне,/ созыва́л еси́ ко ико́не Бо́жия Ма́тере,/ Я́же подае́т всем неду́гом исцеле́ние/ и от бесо́в свобожде́ние.

У́зкий и приско́рбный ше́ствовав путь, о́тче Ио́сифе,/ теле́сне у́бо преста́вился еси́,/ ду́хом же жив Бо́гови предстои́ши,/ но, я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу,/ моли́ спасти́ся нам.

Преде́л неукло́нный твоея́ к Бо́гу ве́ры и воздержа́нию/ о́браз о́страго одея́ния, и сокруше́ния те́ла, и трудо́в поще́ния, преподо́бне,/ никто́же мо́жет исчи́слити,/ вои́стину Зижди́теля всех Бо́га пе́сньми велича́ем.

Богоро́дичен: В Тя всели́ся, Всенепоро́чная,/ и́же человекоуби́йцу низло́ж зми́я,/ пе́рвее родонача́льных злообра́зно запе́ншаго,/ и, Роди́выйся из Тебе́, вся ны спасл есть.

Свети́лен:

Мирска́го пристра́стия я́ко от скве́рны уклони́лся еси́/ и а́лчбою плоть свою́ увяди́л еси́, о́тче,/ и Небе́сною сла́вою обогати́лся еси́,/ те́мже непреста́нно моли́ Христа́ Бо́га,/ преподо́бне Ио́сифе.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На хвали́тех стихи́ры пра́здника 3.

И свята́го 3, глас 8:

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ глас ева́нгельский услы́шав,/ ми́ра оста́вил еси́ бога́тство и сла́ву, ни во что́же вмени́в,/ ду́шу с те́лом освяти́в от всех страсте́й,/ и Свято́му Ду́ху прекра́сная оби́тель яви́лся еси́,/ и весе́лие и ра́дость ве́чную восприя́л еси́, блаже́нне и прему́дре,/ те́мже и стада́ и́нок со архиере́йскими чи́нми,/ чуде́сно удивля́еми, достоле́пно вопие́м:// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Богому́дре Ио́сифе,/ сла́ву маловре́менную оста́вль/ и в пусты́ню всели́вся,/ тогда́ пло́тское мудрова́ние все ду́хови повину́л еси́,/ поще́нием и страда́ньми утверди́вся,/ ко отце́м преста́вился еси́ в ста́рости до́бре,/ те́мже мо́лим тя,/ ча́да твоя́, ны́не:// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Возсия́ днесь пресве́тлая/ и всепра́зднственная па́мять твоя́,/ о́тче преподо́бне Ио́сифе,/ созыва́ющи многочи́сленное,/ по́стник сосло́вие, преподо́бных,/ и ликостоя́ния А́нгел,/ я́ко вои́стину к похвале́нию/ И́же в Тро́ице покланя́емаго Бо́га,// Его́же моли́ о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 6. Самогла́сен:

Прииди́те, празднолю́бцы/ и по́стник сосло́вие,/ ве́рою соше́дшеся,/ и́стиннаго по́стника днесь почита́юще,/ ра́достно ше́ствовавшаго по стопа́м Влады́ки Христа́,/ и у́зкий путь, безстра́стное житие́;/ я́коже дре́вле Авраа́м пра́ведный,/ та́кожде и сий наш предста́тель/ пресели́тися хотя́ше во Оте́чество свое́ от ме́ста сего́ и почи́,/ зде же погребе́но бысть честно́е те́ло его́./ Те́мже вси, притека́юще, вопие́м ему́:/ о всеблаже́нне Ио́сифе,/ по́стником похвало́, безпло́тным собесе́дниче,/ правосла́вным на пога́ныя спосо́бниче/ и наста́вниче и́ноком,/ и о нас моли́ся, о рабе́х свои́х,/ Христу́ Бо́гу на́шему,// спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника, глас то́йже.

Славосло́вие вели́кое, и отпу́ст.

На литурги́и

Слу́жба отда́ния и преподобнаго.

Моли́тва

О вели́кий уго́дниче, пресла́вный чудотво́рче, Ио́сифе преблаже́нне, душо́ю на Небеси́ Престо́лу Бо́жию предстоя́й и Тро́ичныя Сла́вы наслажда́яйся, те́лом же на земли́ в боже́ственнем хра́ме почива́яй и да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чная источа́яй чудеса́! При́зри ми́лостивым о́ком на предстоя́щая ти лю́ди и, я́ко стяжа́вый дерзнове́ние у Го́спода, испроси́ стране́ на́шей благостоя́ние, возду́ха благорастворе́ние, земли́ плодоно́сие, нам же всем, с ве́рою к тебе́ прибега́ющим и всесвяту́ю па́мять твою́ благоче́стно почита́ющим, от вся́ких бед душе́вных и теле́сных избавле́ние, я́ко да твои́ми моли́твами наставля́еми, путь маловре́меннаго жития́ на́шего на земли́ безбе́дно соверши́м и, неконча́емый поко́й на Небеси́ улучи́вше, просла́вим с тобо́ю ку́пно всех благи́х Пода́теля, Еди́наго в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святаго апо́стола Кодра́та, и́же в Магни́сии

Слу́жба его́ пое́тся в 22-й день сего́ ме́сяца, вку́пе со священному́чеником Фо́кою.

В той же день

Преподо́бнаго отца́ на́шего Дании́ла Шу́жгорскаго

Моли́тва

О преблаги́й наш па́стырю и учи́телю, вели́кий чудотво́рче Дании́ле! Услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ и и́мя твое́ свято́е призыва́ющих! Виждь немощны́х, уловля́емых отвсю́ду, и вся́каго бла́га лише́нных, и умо́м от малоду́шия помраче́нных. Потщи́ся, уго́дниче Бо́жий, плене́нных нас свободи́ти и не оста́ви нас, гре́шных, враго́м в ра́дость бы́ти и в лука́вых на́ших дея́ниих умре́ти. Моли́ о нас, гре́шных, Соде́теля на́шего и Влады́ку, Ему́же со безпло́тными ли́ки предстои́ши: ми́лостива сотвори́ Бо́га на́шего, да не возда́ст нам по дело́м на́шим и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по Свое́й ми́лости да сотвори́т нам. На твое́ бо милосе́рдие упова́ем, и тобо́ю хва́лимся, и и́мя твое́ свято́е на по́мощь призыва́ем, и, к тебе́ припа́дающе, исцеле́ния про́сим: изба́ви нас, свети́льниче Христо́в, от злых бед, находя́щих на нас, и отвсю́ду возстаю́щия на ны во́лны укроти́, да не обы́мет нас напа́сть до конца́ и не погря́знем в пучи́не грехо́вней. О преподо́бне о́тче наш Дании́ле! Услы́ши нас, гре́шных, в час сей моле́ние тебе́ принося́щих: помоли́ся о нас ко Влады́це Христу́ Бо́гу, ве́лие бо дерзнове́ние к Нему́ стяжа́л еси́, и́скренний моле́бниче о душа́х на́ших, умоли́ Небе́снаго Царя́ отпусти́ти нам грехи́ и сподо́би ны безконе́чныя ра́дости во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И́на моли́тва

О преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Дании́ле! Услы́ши мя, недостойнаго, в час сей моле́ние тебе́ принося́щаго: помоли́ся Христу́ Бо́гу отпусти́ти моя́ согреше́ния, ве́лие бо дерзнове́ние ко Го́споду стяжа́л еси́. Умоли́ Его́, свя́те, моли́твами твои́ми, от ве́чныя му́ки изба́витися ми и Небе́снаго Ца́рствия насле́днику бы́ти со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Слyжба и4же во с™hхъ nтцY нaшему дими1трію, митрополjту рост0вскому, чудотв0рцу.

На мaлэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры с™aгw, глaсъ №.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Вмaлэ бhлъ є3си2 вёренъ, дими1тріе, над8 мн0гими тS постaви гDь, и3 вшeлъ є3си2 въ рaдость гDа твоегw2, и3дёже предстоS є3мY, м0лишисz њ душaхъ нaшихъ.