...
Мінея Місячна,  Вересень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Вересень

← В 14-й день В 16-й день →

День 123456789101112131415161718192021222324252627282930

В 15-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Свята́го великому́ченика Ники́ты

Ве́чер

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры пра́здника и свята́го на 6.

Стихи́ры Креста́, глас 5. Самоподо́бен:

Ра́дуйся, живоно́сный Кре́сте,/ благоче́стия непобеди́мая побе́да,/ дверь ра́йская,/ ве́рных утвержде́ние,/ Це́ркве огражде́ние,/ и́мже тля разори́ся и упраздни́ся,/ и попра́ся сме́ртная держа́ва,/ и вознесо́хомся от земли́ к Небе́сным;/ ору́жие непобеди́мое,/ бесо́в сопротивобо́рче,/ сла́ва му́чеников,/ преподо́бных я́ко вои́стину удобре́ние,/ приста́нище спасе́ния,// да́руяй ми́ру ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, Госпо́день Кре́сте,/ и́мже разреши́ся от кля́твы челове́чество,/ су́щия ра́дости зна́мение,/ прогоня́яй враги́ во твое́м воздви́жении, всече́стне,/ нам помо́щниче, царе́й держа́во,/ кре́пость пра́ведных,/ свяще́нников благоле́пие,/ вообража́емый, и лю́тых избавля́яй,/ жезл си́лы, и́мже пасе́мся,/ ору́жие ми́ра, его́же со стра́хом обстоя́т Ангели,/ Христа́ Боже́ственная сла́ва,// подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, слепы́х наста́вниче,/ немощны́х врачу́,/ воскресе́ние всех уме́рших,/ воздви́гнувый ны, во тлю па́дшия,/ Кре́сте честны́й,/ и́мже разруши́ся кля́тва, и процвете́ нетле́ние,/ и земни́и обожи́хомся,/ и диа́вол всеконе́чно низве́ржеся./ Днесь воздвиза́ема тя ви́дяще рука́ми архиере́йскими,/ возно́сим Вознесе́ннаго посреде́ тебе́/ и тебе́ покланя́емся,// почерпа́юще бога́тно ве́лию ми́лость.

И́ны стихи́ры святаго, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Благочести́вым всеору́жием оде́явся,/ побо́рник яви́лся еси́ Христа́ Всецаря́,/ Ники́то страстоте́рпче,/ я́коже дре́вле Гедео́н всекре́пкий,/ иноплеме́нных полки́ низложи́в// до́блественным твои́м дерзнове́нием.

Иноплеме́ннаго, му́чениче, пора́товал еси́/ всеси́льною ве́рою Спа́совою, богому́дре,/ претерпе́вый стра́сти./ Тем му́дре ва́рвары обрати́л еси́/ ко Творцу́ и Влады́це всех,// и сла́вят Его́ благочести́во.

Нача́тки, му́чениче, от ва́рвар Христу́ сла́ву принесы́й,/ яви́лся еси́ страда́лец богоглаго́ливый,/ и, у́мер за Тро́ицу,/ тем я́вственно и вене́ц восприя́л еси́,/ и, я́ко свети́ло, сия́вши боголе́пно// в ми́ре, достосла́вне.

Сла́ва, свята́го, глас 6. Феофа́ново:

Свети́льника му́чеников тя позна́хом,/ Ники́то, Христо́в страда́льче:/ ты бо, су́щаго на земли́ досто́инства сла́ву оста́вив/ и оте́ческое безбо́жие возненави́дев,/ бо́ги их сокруши́л еси́/ и победи́тельно ва́рвары посрами́л еси́,/ за Христа́ му́ченичество испове́дания испо́лнил еси́/ и во́ин Небе́снаго Бо́га был еси́./ О нас моли́ся Благоде́телю всех,// е́же уще́дрити и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, пра́здника, глас то́йже:

Проро́ков гла́си/ Дре́во свято́е предвозвести́ша,/ и́мже дре́вния свободи́ся кля́твы сме́ртныя Ада́м,/ тварь же, днесь возноси́му тому́, совозвыша́ет глас,/ от Бо́га прося́щи бога́тыя ми́лости;/ но, Еди́ный в благоутро́бии безме́рный, Влады́ко,/ очище́ние бу́ди нам,/ и спаси́ ду́ши на́ша.

Вход, проки́мен, глас 7: Бог наш на Небеси́ и на земли́,// вся, ели́ка восхоте́, сотвори́.

Стих: Во исхо́де Изра́илеве от Еги́пта, до́му Иа́ковля, из люде́й ва́рвар, бысть Иуде́я святы́ня его́.

Стих: Мо́ре ви́де и побеже́, Иорда́н возврати́ся вспять.

Стих: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́? И тебе́, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять?

Та́же ектения́: Рцем вси:

Аще ли прилучи́тся суббо́та, пое́м проки́мен дне. Госпо́дь воцари́ся: А вели́кий проки́мен пое́м в на́вечерии пра́здника.

На стихо́вне стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: Все отло́жше:

Крест, воздвиза́емь,/ на нем Вознесе́ннаго Страсть пречи́стую/ пе́ти повелева́ет тва́ри всей./ На том бо уби́в нас уби́вшаго,/ умерщвле́нныя оживи́л есть,/ и удобри́, и на Небесе́х жи́ти сподо́би, я́ко Милосе́рд,/ премно́жеством бла́гости./ Тем, ра́дующеся, вознесе́м и́мя Его́// и Того́ возвели́чим кра́йнее снизхожде́ние.

Стих: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего// и покланя́йтеся подно́жию но́гу Его́, я́ко свя́то есть.

Моисе́й предобрази́ тя,/ ру́ки просте́р на высоту́,/ и побежда́ше Амали́ка мучи́теля,/ Кре́сте честны́й,/ ве́рных похвало́,/ страда́льцев утвержде́ние,/ апо́столов удобре́ние,/ пра́ведных побо́рниче,/ всех преподо́бных спаси́телю./ Тем, тя воздвиза́ема зря́щи, тварь весели́тся/ и торжеству́ет, сла́вящи Христа́,// тобо́ю разстоя́щая собра́вшаго кра́йнею бла́гостию.

Стих: Бог же, Царь наш пре́жде ве́ка,/ соде́ла спасе́ние посреде́ земли́.

Кре́сте пречестны́й,/ его́же обстоя́т чи́ни а́нгельстии, веселя́щеся,/ днесь воздвиза́емь,/ Боже́ственным манове́нием возно́сиши вся/ окраде́нием сне́ди отгна́нныя/ и в смерть попо́лзшияся./ Те́мже тя сердцы́ и устна́ми, ве́рнии, лобыза́юще,/ свяще́ние почерпа́ем,/ возноси́те, вопию́ще, Христа́, Преблага́го Бо́га,// и Того́ покланя́йтеся Боже́ственному подно́жию.

Сла́ва, свята́го, глас 8:

Побе́ды тезоимени́т показа́лся еси́,/ му́чениче всече́стне Ники́то,/ в по́двизе пропове́дав Христа́ Бо́га на́шего,/ и пред цари́ и мучи́тели Того́ испове́дал еси́./ Тем не преста́й моля́ся о ми́ре ми́ра, и христолюби́вых царе́х,/ и о всех па́мять твою́ соверша́ющих ве́рно/ Еди́ному Человеколю́бцу,// изба́вити вся́каго гне́ва.

И ны́не, глас то́йже:

Глас проро́ка Твоего́ Моисе́я, Бо́же,/ испо́лнися, глаго́ляй:/ у́зрите Живо́т ваш ви́сящь пред очесы́ ва́шими./ Днесь Крест воздвиза́ется,/ и мир от ле́сти свобожда́ется,/ днесь Христо́во Воскресе́ние обновля́ется,/ и концы́ земля́ ра́дуются,/ в кимва́лех дави́дски песнь Тебе́ принося́ще и глаго́люще:/ соде́лал еси́ спасе́ние посреде́ земли́, Бо́же,/ Крест и Воскресе́ние,/ и́хже ра́ди нас спасл еси́, Бла́же и Человеколюбче,/ Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебе́.

Тропа́рь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди, Ники́та/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.

Или́ сей, глас то́йже:

Крест Христо́в, я́ко не́кое ору́жие, усе́рдно восприи́м,/ и к боре́нию враго́в прите́кл еси́,/ и, за Христа́ пострада́в,/ последи́ огне́м свяще́нную твою́ ду́шу Го́споду пре́дал еси́,/ отону́дуже и даро́в исцеле́ния/ от Него́ сподо́бился еси́ прия́ти,/ великому́чениче Ники́то./ Моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́:

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника два́жды.

Сла́ва, свята́го. И ны́не, пра́здника.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 2.

Подо́бен: Благоутро́бия су́щи:

Распе́ншуся Тебе́, Влады́ко Христе́,/ сме́рти держа́ва и кре́пость разруши́ся,/ и мучи́тельство попра́ся все вра́жие,/ и оживле́ни бы́хом, дре́вле уме́ршии дре́вом преступле́ния, Дре́вом кре́стным./ Тем пое́м Стра́сти Твоя́.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Крест и смерть пострада́ти изво́лил еси́,/ посреде́ тва́ри сего́ водрузи́в,/ егда́ благоволи́л еси́, Спа́се, Те́ло Твое́ пригвозди́ти,/ тогда́ и со́лнце лучи́ сокры́;/ сия́ и разбо́йник зря, на Кресте́ Тя воспе́, вопия́:/ помяни́ мя, Го́споди! И прия́т, ве́ровав, рай.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 6 и свята́го на 6.

Кано́н пра́здника, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Крест начерта́в, Моисе́й/ впря́мо жезло́м Чермно́е пресече́,/ Изра́илю пешеходя́щу,/ то́же обра́тно фарао́новым колесни́цам,/ уда́рив, совокупи́,/ вопреки́ написа́в непобеди́мое ору́жие. // Тем Христу́ пои́м, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

О́браз дре́вле Моисе́й пречи́стыя Стра́сти в себе́ само́м прообраза́,/ свяще́нных среде́ стоя́:/ Крест же вообрази́в,/ просте́ртыми побе́ду дла́ньми воздви́же,/ держа́ву погуби́в Амали́ка всегуби́теля./ Тем Христу́ пои́м, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Возложи́ Моисе́й на столпе́ врачевство́,/ тлетвори́ваго избавле́ние и ядови́таго угрызе́ния,/ и дре́ву о́бразом Креста́/ по земли́ пресмыка́ющагося зми́я привяза́,/ лука́вный в сем обличи́в вред./ Тем Христу́ пои́м, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Показа́ не́бо Креста́ побе́ду благоче́стия держа́телю и царю́ богому́дру,/ враго́в в не́мже злосе́рдных низложи́ся свире́пство,/ лесть же преврати́ся,/ и ве́ра распростре́ся земны́м конце́м Боже́ственная./ Тем Христу́ пои́м, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Ин кано́н свята́го, его́же краегране́сие: Побе́ды тя пою́ тезоимени́таго, Ники́ту. Творе́ние Феофа́ново. Глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма// Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Умертви́в пло́ти моея́ мудрова́ние,/ ум озари́ просвети́тельною све́тлостию,/ твое́ воспе́ти торжество́,/ я́ко победи́тель всеизя́щнейш, умоля́я, о Ники́то, Христа́.

Яд, от страсте́й бы́вший, отложи́в,/ ра́ны претерпе́л еси́ кре́пце/ и в ри́зу че́стну страда́льчески оде́ялся еси́,/ от твои́х крове́й истка́нную.

Нов же и чу́ден яви́л еси́ путь страда́ния,/ за ны на Дре́ве пригвозди́вся:/ нача́ло бо был еси́ му́чеников, Влады́ко,/ испове́дания и кре́пости.

Богоро́дичен: Дверь я́же к нам Твоего́, Го́споди, снизше́ствия,/ Восто́к, и Со́лнце, и Свет та́инственно Тя нарица́ем,/ преесте́ственно просия́,/ сугу́ба естество́м, Человеколю́бца.

Песнь 3

Ирмо́с: Жезл во о́браз та́йны приемлется,/ прозябе́нием бо предразсужда́ет свяще́нника,/ неплодя́щей же пре́жде Це́ркви,/ ны́не процвете́ Дре́во Креста́,// в держа́ву и утвержде́ние.

Я́ко испусти́, ударя́емь, во́ду краесеко́мый/ непокори́вым лю́дем и жестосе́рдым,/ богозва́нныя проявля́ше Це́ркве та́инство,/ ея́же Крест держа́ва и утвержде́ние.

Ре́бром пречи́стым, копие́м прободе́нным,/ вода́ с Кро́вию истече́,/ обновля́ющая Заве́т и омыва́тельная греха́:/ ве́рных бо Крест похвала́ и царе́й держа́ва и утвержде́ние.

Ин

Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́ще:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,// и прибе́жище, и утвержде́ние.

Тве́рдостию души́ мучи́тельская преще́ния претерпе́л еси́,/ му́чениче Христо́в сла́вне,/ Боже́ственною си́лою возмога́емь.

Пло́ти твоей расточе́ния и уде́с отсече́ние претерпе́в,/ му́чениче Христо́в всехва́льне,/ твою́ ду́шу приобре́л еси́.

Весели́тся о тебе́ му́чеников Христо́вых собра́ние,/ па́мять твою́ днесь соверша́ему ви́дяще.

Богоро́дичен: Мари́е, чи́стое де́вства и честно́е селе́ние,/ лю́тыя стру́пы моего́ се́рдца исцели́.

Конда́к, глас 4. Самоподо́бен:

Вознесы́йся на Крест во́лею,/ тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству/ щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же,/ возвесели́ нас си́лою Твое́ю,/ побе́ды дая́ нам на сопоста́ты,/ посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра,// непобеди́мую побе́ду.

И́кос:

И́же до тре́тияго Небесе́ восхище́н бысть в рай/ и глаго́лы слы́шав неизрече́нныя и Боже́ственныя,/ и́хже не летъ язы́ки (челове́ческими) глаго́лати,/ что Гала́том пи́шет, я́ко рачи́телие Писа́ний прочто́сте и позна́сте:/ мне, глаго́лет, хвали́тися да не бу́дет, то́кмо во еди́ном Кресте́ Госпо́дни,/ на не́мже, страда́в, уби́ стра́сти./ Того́ у́бо и мы изве́стно держи́м, Крест Госпо́день, хвалу́ вси:/ есть бо нам спаси́тельное сие́ Дре́во/ ору́жие ми́ра, непобеди́мая побе́да.

Седа́лен свята́го, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся:

Непобеди́мь яви́вся во́ин, ва́рварския ко́зни победи́л еси́/ и, пострада́в, сла́вне, крепча́йше полк пора́товал еси́ неви́димых враго́в,/ тем и диади́му прия́л еси́ побе́ды,/ о нас моля́ся не преста́й, блаже́нне Ники́то, ве́рою пою́щих тя.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас то́йже:

Просте́р Моисе́й ру́це к высоте́ небе́сней,/ прообразова́ше Креста́ Боже́ственное ору́жие ве́рных,/ на не́мже Христо́с грехи́ пригвозди́./ Тем и враг пла́каше стра́стно, боле́знуя чу́вствы свои́ми, глаголаше:/ древяно́е мя копие́ прободе́ посреде́ се́рдца моего́./ Христо́с вся от а́дских уз реши́т.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́// и просла́вих Твое́ Божество́.

Горькоро́дныя преложи́ дре́вом Моисе́й/ исто́чники в пусты́ни дре́вле,/ Кресто́м ко благоче́стию язы́ков/ проявля́я преложе́ние.

Глубине́ вне́дривый секу́щую/ издаде́ Иорда́н дре́ву,/ Кресто́м и креще́нием/ сече́ние ле́сти зна́менуя.

Свяще́нно ополча́ются/ четвероча́стнии лю́дие, предходя́ще/ о́бразом свиде́тельства ски́нии,/ крестообра́зными чи́нми прославля́еми.

Чу́дно простира́емь,/ солнечныя лучи́ испуща́ше Крест,/ и пове́даша небеса́/ сла́ву Бо́га на́шего.

Ин

Ирмо́с: Вознесе́на Тя видевши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Иску́плен Кро́вию Влады́чнею, страда́лец Ники́та/ свою́ кровь, ра́дуяся, прино́сит Христу́,/ те́мже, закала́емь,/ сла́ва Тебе́, Бо́же мой, вопия́ше.

Разжигаемъ раче́нием Влады́чним,/ и́дольский, му́чениче, попра́л еси́ пла́мень/ и всю де́монскую кре́пость, зовы́й Созда́телю:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Наслажда́яся Госпо́дним виде́нием/ и Того́ све́тлостию насыща́яся,/ му́ченик, стражда́, не ощуща́ше и, ра́дуяся, зва́ше:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богоро́дичен: Украша́емо разли́чным светоли́тием не́бо одушевле́нное Твое́,/ Царя́ ца́рствующих, Христе́,/ Де́ва Пречи́стая,/ ны́не я́ко Богоро́дица сла́вится.

Песнь 5

Ирмо́с: О треблаже́нное Дре́во,/ на не́мже распя́ся Христо́с, Царь и Госпо́дь,/ и́мже паде́ дре́вом прельсти́вый,/ тобо́ю прельсти́вся,/ Бо́гу пригвозди́вшуся Пло́тию,// подаю́щему мир душа́м на́шим.

Тебе́, приснопе́тое Дре́во, на не́мже простре́ся Христо́с,/ Еде́м храня́щее обраща́ющееся ору́жие, Кре́сте, устыде́ся:/ стра́шный же Херуви́м уступи́ на тебе́ пригвожде́нному Христу́,/ подаю́щему мир душа́м на́шим.

Подзе́мных си́лы проти́вныя Креста́ страша́тся/ начерта́ема зна́мения на возду́се,/ по нему́же хо́дят Небе́сных и земноро́дных ро́ди,/ коле́на преклоня́юще Христу́,/ подаю́щему мир душа́м на́шим.

Заря́ми нетле́нными я́влься Боже́ственный Крест/ омраче́нным язы́ком, заблужде́нным в пре́лести,/ Боже́ственный свет облиста́в,/ усвоя́ет на нем пригвожде́нному Христу́,/ подаю́щему мир душа́м на́шим.

Ин

Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святый, обраща́яй из мра́чна неве́дения// ве́рою воспева́ющия Тя.

Кто мо́жет изрещи́ твои́х, Ники́то, натрижне́ний, всехва́льне, венцы́,/ я́же дарова́ тебе́ Христо́с,/ за Него́ пострада́вшу?

Му́ченицы, на земли́ по́двиги сконча́вше,/ Небе́сное в высоча́йших от Тебе́, Жизнода́вче,/ воздая́ние прия́ша.

Ны́не сия́еши, я́ко свети́ло, о Ники́то всехва́льне,/ свет вторы́й быва́еши,/ Све́ту вели́кому сла́вно предстоя́.

Богоро́дичен: Свет безле́тный нам, подле́тен бывш,/ родила́ еси́, Богома́ти,/ су́щим во тьме жития́,/ и мир весь просвети́ла еси́.

Песнь 6

Ирмо́с: Во́днаго зве́ря во утро́бе/ дла́ни Ио́на крестови́дно распросте́р,/ спаси́тельную Страсть прообража́ше я́ве./ Тем, тридне́вен изше́д,/ преми́рное Воскресе́ние прописа́ше/ Пло́тию пригвожде́ннаго Христа́ Бо́га // и тридне́вным Воскресе́нием мир просве́щшаго.

Ста́ростию преклони́вся и неду́гом отягче́н, испра́вися Иа́ков, ру́це премени́в,/ де́йствие явля́я жизноно́снаго Креста́:/ и́бо ве́тхость зако́ннаго сено́внаго писа́ния новописа́ на сем Пло́тию пригвозди́выйся Бог/ и душегуби́тельный неду́г ле́сти отгна́.

На ю́ныя возложи́в дла́ни боже́ственный Изра́иль, крестови́дно главы́ явля́ше,/ я́ко старе́йшая сла́ва, законослужи́тели лю́дие./ Те́мже, подмне́вся та́ко испрельсти́тися, не измени́ жизноно́снаго о́браза:/ превзы́дут бо лю́дие Христо́вы Бо́жии новоутвержде́ннии,/ вопия́ху, Кресто́м огражда́еми.

Ин

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х// исте́кшею Кро́вию.

Вожделе́в добро́ты Созда́вшаго, сла́вне,/ и отту́ду сия́ния прие́м, му́чениче,/ впери́лся еси́ и, о сме́рти небре́г,/ Тому́ приступи́л еси́.

Теку́щих по́мыслом прие́м целому́дренным,/ неистощи́мая, му́чениче, предче́ствовав,/ те́ло твое́ му́кам, о Ники́то,/ с весе́лием, ра́дуяся, преда́л еси́.

Богоро́дичен: Я́ко я́блоко в дубра́ве еди́ну Тя обре́т,/ и чисте́йший крин,/ и удо́льный цвет, о Богома́ти,/ Жени́х мы́сленный в Тя всели́ся.

Конда́к свята́го, глас 2.

Подо́бен: Вы́шних ища́:

Пре́лести посе́к держа́ву стоя́нием твои́м/ и побе́ды прии́м вене́ц во страда́льчествех твои́х,/ со А́нгелы, сла́вне, ра́дуешися,/ Ники́то тезоимени́те,// с ни́ми Христа́ Бо́га моля́ непреста́нно о всех нас.

И́кос:

Зна́ние Твое́ вложи́в души́ мое́й, очи́сти мой по́мысл/ и Твои́х за́поведей де́лателя, Спа́се, покажи́,/ да возмогу́ победи́ти страсте́й мои́х ра́зная привоста́ния,/ победи́тельную по́честь прие́м безстра́стия,/ моли́твами Твоего́ до́бляго страстоте́рпца Ники́ты, Человеколю́бче:/ и́бо сам нас воспомина́ти того́ в па́мяти его́ созва́,/ моля́ся непреста́нно о всех нас.

Песнь 7

Ирмо́с: Безу́мное веле́ние/ мучи́теля злочести́ваго лю́ди поколеба́,/ ды́шущее преще́ние и злохуле́ние богоме́рзкое;/ оба́че три о́троки не устраши́ я́рость зве́рская,/ ни огнь снеда́яй,/ но, противоды́шущу росоно́сному Ду́ху,/ со огне́м су́ще, поя́ху:// препе́тый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́.

От дре́ва вкуси́в, пе́рвый в челове́цех в тле́ние всели́ся:/ отверже́нием бо жи́зни безче́стнейшим осуди́вся,/ всему́ ро́ду телотле́нен не́кий я́ко вред неду́га преподаде́;/ но, обре́тше, земноро́днии, воззва́ние кре́стным Дре́вом, зове́м:/ препе́тый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́.

Разруши́ повеле́ние Бо́жие преслуша́ние,/ и дре́во принесе́ смерть челове́ком,/ е́же неблаговре́менно прича́стно бы́вшее;/ во утвержде́ние же зело́ честна́го/ отту́ду жи́зни дре́во возбраня́емо бе,/ е́же разбо́йнику злоуме́ршу отве́рзе, благоразу́мно зову́щу:/ препе́тый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́.

Жезла́ объе́млет край Ио́сифова,/ бу́дущая зря, Изра́иль,/ Ца́рствия держа́вное,/ я́ко возыму́ществит пресла́вный Крест, проявля́я:/ сей бо царе́й победоно́сная хвала́ и свет ве́рою зову́щим:/ препе́тый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́.

Ин

Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:// благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоей, Го́споди.

Ны́не непристу́пною заре́ю осия́емь, му́чениче,/ пою́щия ны́не твой пра́здник све́том твои́м просвети́,/ благослове́н еси́, Бо́же мой, зовы́й, и Го́споди.

Преудиви́шася твоему́ му́жеству во́инства а́нгельская, блаже́нне,/ зря́ще терпели́вно стра́ждуща тя и глаго́люща:/ благослове́н еси́, Бо́же всех и Го́споди.

Богоро́дичен: С вы́шним ликостоя́нием безпло́тный:/ ра́дуйся, Богоро́дице Чи́стая, Гаврии́л, веселя́ся, зовя́ше Ти:/ благослове́нна Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Песнь 8

Ирмо́с: Благослови́те, о́троцы,/ Тро́ицы равночи́сленнии,/ Соде́теля Отца́ Бо́га,/ по́йте снизше́дшее Сло́во,/ и огнь в ро́су претво́ршее,/ и превозноси́те всем жизнь подава́ющаго// Ду́ха Всесвята́го во ве́ки.

Возвыша́ему Дре́ву,/ окропле́ну Кро́вию вопло́щшагося Сло́ва Бо́га,/ по́йте, Небе́сныя Си́лы;/ земны́х воззва́ние пра́зднующе, лю́дие,/ поклони́теся Христо́ву Кресту́,/ и́мже ми́ру воста́ние во ве́ки.

Земноро́днии, дла́ньми, строи́телие благода́ти,/ Крест, на не́мже стоя́ше Христо́с Бог, возноси́те священноле́пно/ и копие́, Бо́жия Сло́ва Те́ло пробо́дшее,/ да ви́дят язы́цы вси спасе́ние Бо́жие,/ сла́вяще Его́ во ве́ки.

Боже́ственным судо́м предызбра́ннии, весели́теся,/ христиа́нстии ве́рнии ца́рие,/ хвали́теся победоно́сным ору́жием,/ прие́мше от Бо́га Крест честны́й:/ в сем бо коле́на бра́ней, де́рзости и́щуще,/ разсыпа́ются во ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́,/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:// благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Всеце́лу же́ртву и прия́тну тебе́ сама́го прине́сл еси́, му́чениче непобеди́ме,/ и всепло́дие был еси́ благово́нно Влады́це твоему́, распе́ншемуся нас ра́ди,/ с весе́лием вопия́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Зако́нне, я́ко боже́ственный хра́брник, вра́жия полки́ низврати́в,/ досто́йне прия́л еси́ вене́ц побе́ды неувяда́ющий от жизноно́сныя Десни́цы,/ Е́йже ны́не предстои́ши, воспева́я:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Возлюби́л еси́ безме́рно Христа́ и Того́ Кро́ви твою́ кровь примеси́л еси́,/ и раздробля́емь ра́нами, и разли́чно убива́емь./ Ему́же и ны́не, я́ко подо́бник, сца́рствуеши, вопия́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Скве́рну естества́ на́шего,/ Христа́ ро́ждши Еди́наго Пречи́стаго,/ я́ве отмы́ла еси́, Чи́стая, Богоро́дице Веенепоро́чная,/ и Херуви́м и Серафи́м была́ еси́ превы́шше, вопию́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмо́с: Та́ин еси́, Богоро́дице, рай,/ невозде́ланно возрасти́вший Христа́,/ Имже кре́стное живоно́сное на земли́ насади́ся Дре́во;/ тем, ны́не возноси́му,// покланя́ющеся Ему́, Тя велича́ем.

Да возра́дуются древа́ дубра́вная вся, освяти́вшуся естеству́ их,/ от Него́же изнача́ла насади́шася,/ Христу́ распросте́ршуся на Дре́ве;/ тем, ны́не возноси́му,/ покланя́ющеся Ему́, Тя велича́ем.

Свяще́нный воста́ рог/ и глава́ всем богому́дрым, Крест,/ и́мже гре́шных мы́сленно стира́ются ро́зи вси;/ тем, ны́не возноси́му,/ покланя́ющеся ему́, Тя велича́ем.

Ин

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́.// Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Всего́ мене́ само́го тебе́ приношу́, богоблаже́нне Ники́то,/ да обря́щу тя предста́теля ко Влады́це,/ спаса́ти могу́ща от вся́каго обстоя́ния,/ и спасе́ния Боже́ственнаго хода́тая.

Свиде́тель и́стинно был еси́ и́стины, страстоте́рпче,/ ипоста́сней и честне́й ны́не и́стине, ра́дуяся, предстои́ши,/ по́двигов натрижне́ния со дерзнове́нием прие́мля.

Ко приста́нищу ти́хому приста́в, почи́ от боле́зней/ и венцено́сец лику́еши в раи́ с му́ченики Христо́выми./ Тем тя ны́не, я́ко богопросла́вленна, вси досто́йно сла́вим.

Богоро́дичен: Зако́нов есте́ственных кроме́ Законода́вца ражда́еши,/ Плоть бы́вша невра́щно за благоутро́бие неизрече́нное,/ Благослове́нная Чи́стая,/ во двух существа́х познава́ема.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Ору́жием честна́го Твоего́ Креста́ огради́вся,/ страстоте́рпец Твой, Сло́ве,/ проти́вныя си́лы кре́пко препобеди́,/ и мучи́тели посрами́, и за Тя пострада́,/ и с Тобо́ю, Христе́ мой, Всецарю́, Ники́та ца́рствует.

Сла́ва, и ныне, Креста́:

Крест возвыша́ется днесь, и мир освяща́ется,/ чи́ни а́нгельстии пою́т нас ра́ди Распе́ншагося,/ и торжеству́ют с на́ми, и сра́дуются, дави́дски зову́ще:/ соде́ла спасе́ние посреде́ земли́, Влады́ко.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Днесь Крест Христо́в/ возвыша́ется,/ живоно́сное Дре́во,/ на не́мже Пло́тию пригвозди́ся,/ вся призыва́я.

Стих: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего// и покланя́йтеся подно́жию но́гу Его́, я́ко свя́то есть.

Ра́дуйся, ве́рных/ хране́ние Боже́ственное,/ необори́мая стено́,/ Кре́сте Госпо́день,// и́мже от земли́ вознесо́хомся.

Стих: Бог же, Царь наш пре́жде ве́ка,// соде́ла спасе́ние посреде́ земли́.

Прииди́те ве́село,/ целу́ем вси/ живоно́сное Дре́во,/ на не́мже распростре́ся// Христо́с, Избавле́ние.

Сла́ва, свята́го, глас 6:

Днесь вселе́нная вся/ страстоте́рпца ра́дуется страда́нием,/ и Христо́ва Це́рковь, цве́ты украша́ема,/ му́чениче Христо́в, вопие́т ти:/ уго́дниче Христо́в и предста́телю тепле́йший,// не преста́й моля́ся о рабе́х твои́х.

И ны́не, глас то́йже:

Днесь сад жи́зни/ от земны́х незаходи́мых недр происхо́дит,/ на нем пригвожде́ннаго Христа́ известву́ет Воскресе́ние/ и, воздвиза́емый рука́ми свяще́нническими,/ Того́ на Небеса́ возвеща́ет возноше́ние,/ и́мже на́ше смеше́ние, от е́же на зе́млю паде́ния,/ на Небесе́х жи́тельствует./ Те́мже благода́рственне возопие́м:/ Го́споди, вознесы́йся на нем и тем совозне́с нас,/ Небе́сный Твоея́ ра́дости сподо́би,// я́ко Человеколю́бец.

На литурги́и

Блаженны пра́здника, песнь 1-я, на 4, и свята́го, песнь 6-я, на 4. По вхо́де: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, Пло́тию распны́йся, пою́щия Ти: аллилу́йя.

Си́це пое́м и до отда́ния. Проки́мен пра́здника, и до отда́ния. И свята́го, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде// и упова́ет на Него́. Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой: Апо́стол к Тимофе́ю, зача́ло 292. Аллилу́йя, глас 4: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т: Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, во дво́рех Бо́га на́шего. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 36. Прича́стен пра́здника, и до отда́ния. И свята́го: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Зри

Суббо́та по Воздви́жении. Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 125, от полу́. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 30.

Зри

Неде́ля но Воздви́жении. Проки́мен пра́здника. Апо́стол к Гала́том, зача́ло 203. Ева́нгелие от Ма́рка, зача́ло 37. Прича́стен дне и пра́здника.

Зри

Подоба́ет ве́дати: А́ще случи́тся Воздви́жение честна́го Креста́ в суббо́ту: Неде́ля по Воздви́жении: чте́тся апо́стол и Ева́нгелие на у́трии пра́здника, в Неде́лю. В сле́дующую же суббо́ту, во отда́ние пра́здника, апо́стол и Ева́нгелие пре́жде суббо́те по Воздви́жении и пото́м ряд.

Подоба́ет ве́дати, а́ще случи́тся попра́зднство Воздви́жения честна́го Креста́ в Неде́лю, а святы́й пое́тся на 4 или́ на 6. В суббо́ту на ма́лей вече́рни стихи́ры воскре́сны, и Богоро́дицы, по обы́чаю. Тропа́рь воскре́сен: Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен его́.

На вели́цей вече́рни, по обы́чной кафи́сме на Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны 3, и Анато́лиева еди́на, и пра́здника 3, того́ дне, и свята́го мине́и 3. А́ще пое́тся святы́й на 6, или́ ему́же и полиеле́й, и пое́м стихи́ры воскре́сны 3, и пра́здника 3, и свята́го 4. Сла́ва, свята́го. И ны́не, Богоро́дичен догма́тик гла́са. На лити́и стихи́ры пра́здника того́ дне рядовы́я, стихо́вныя. Сла́ва, и ны́не, пра́здника, пи́сан на у́трени на стихо́вне. А́ще ли и́мать святы́й Сла́ву: Сла́ва, свята́го. И ны́не, пра́здника. На стихо́вне стихи́ры воскре́сны. Сла́ва, свята́го, а́ще есть. И ны́не, пра́здника. А́ще ли ни: Сла́ва, и ны́не, пра́здника. На благослове́нии хле́бов тропа́рь: Богоро́дице, Де́во: два́жды, и пра́здника, еди́ножды.

На у́трени: на Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен, два́жды: Сла́ва, свята́го, а́ще есть. И ны́не, пра́здника. А́ще ли ни: Сла́ва, и ны́не, пра́здника. По кафи́смах седа́льны воскре́сны, с Богоро́дичны их. И чте́ние во Ева́нгелии толково́м, Неде́ля по Воздви́жении. И непоро́чны с тропари́, ипакои́ гла́са. И чте́ние во Ева́нгелии толково́м, Неде́ля ряд. А́ще ли святы́й и́мать полиеле́й, по дву кафи́смах пое́м свята́го полиеле́й, и по полиеле́и тропари́: А́нгельский собо́р: и ипакои́ гла́са, и седа́льны свята́го вси, и чте́ние. Степе́нны, и проки́мен гла́са, и Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие воскре́сно, и стихи́ра воскре́сна, и про́чее воскре́сно. Кано́н воскре́сен со ирмосо́м на 4, и Богоро́дицы на два, и пра́здника на 4, и свята́го на 4. Катава́сия пра́здника. Аще и́мать святы́й полиеле́й или́ славосло́вие, и пое́м кано́н воскре́сен со ирмосо́м на 4, и пра́здника на 4, и свята́го на 6. По 3-й пе́сни конда́к и и́кос пра́здника, и свята́го, а́ще и́мать, и и́кос, и седа́лен свята́го. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. И чте́ние. По 6-й пе́сни конда́к воскре́сен, и и́кос, и про́лог. На 9-й пе́сни пое́м Честне́йшую: Свети́лен воскре́сен. Сла́ва, свята́го, а́ще и́мать; а́ще ли ни: Сла́ва, и ны́не, пра́здника. На хвали́тех стихи́ры воскре́сны 4, и свята́го, а́ще и́мать, подо́бны 3, и самогла́сен, и́же на Сла́ву, пое́м с припе́вы его́. А́ще ли не и́мать святы́й хвали́тных, и пое́м стихи́ры воскре́сны 4, и пра́здника 4, того́ дне стихо́вныя у́трени, с припе́вы пра́здника. Сла́ва, стихи́ра ева́нгельская. И ны́не, Преблагослове́нна еси́: Славосло́вие вели́кое. И по Трисвято́м тропа́рь воскре́сен то́чию. Ектений, и отпу́ст. И оглаше́ние, и обы́чное исхожде́ние в притво́р.

Та́же час 1-й. На 1-м часе́ тропа́рь воскре́сен. Сла́ва, пра́здника. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По о́тче наш: конда́к пра́здника. Та́кожде и в про́чия часы́, глаго́лем конда́к пра́здника и воскре́сен пременя́юще, а́ще полиеле́й, и свята́го.

На литурги́и: блаже́нны гла́са, на 6, и пра́здника песнь рядова́я, на 4. А́ще ли и́мать святы́й песнь, и блаже́нны воскре́сна, на 4, и пра́здника песнь рядова́я, на 4, и свята́го песнь 6-я, на 4. По вхо́де тропа́рь воскре́сен, и пра́здника, та́же хра́ма, и свята́го, а́ще и́мать. Сла́ва, конда́к свята́го. И ны́не, пра́здника. А́ще ли не и́мать святы́й тропаря́ и кондака́, конда́к воскре́сен. Сла́ва, хра́ма. И ны́не, пра́здника. Проки́мен, апо́стол, аллилу́йя и Ева́нгелие Неде́ли по Воздви́жении; та́же свята́го, а́ще и́мать, а́ще ли ни, ряд. А проки́мен гла́са оставля́ется. Прича́стен: Хвали́те Го́спода с Небе́с: Друго́й свята́го, а́ще и́мать; а́ще ли ни, пра́здника.

С™aгw великом§ника ніки1ты.

На ГDи, воззвaхъ: стіхи6ры прaздника: и3 с™aгw на ѕ7. Стіхи6ры кrтA, глaсъ є7. Самопод0бенъ:

Рaдуйсz, живон0сный кrте, благочeстіz непобэди1маz побёда: двeрь рaйскаz, вёрныхъ ўтверждeніе, цRкве њграждeніе: и4мже тлS разори1сz, и3 ўпраздни1сz, и3 попрaсz смeртнаz держaва и3 вознес0хомсz t земли2 къ нбcнымъ, nрyжіе непобэди1мое, бэсHвъ сопротивоб0рче: слaва м§никwвъ, прпdбныхъ ћкw вои1стинну ўдобрeніе, пристaнище спасeніz, дaруzй мjру вeлію ми1лость.