...

Богородице Діво радуйся

Церковнослов'янськоюТранслітераціяТранслітерація (Київський ізвод)Українською

Пёснь прес™ёй бцdэ, глaсъ д7:

Бцdе дв7о рaдуйсz, бlгодaтнаz мRjе, гDь съ тоб0ю: бlгословeна ты2 въ женaхъ, и3 бlгословeнъ пл0дъ чрeва твоегw2, ћкw сп7са родилA є3си2 дyшъ нaшихъ.

Песнь Пресвятой Богородице, глас 4

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́нна Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Пісня Пресвятій Богородиці, глас 4

Богоро́дице Ді́во, ра́дуйся, Благода́тная Марі́є, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́нна Ти в жена́х, і благослове́н Плод чре́ва Твоєго́, я́ко Спа́са родила́ єси́ душ на́ших.

Піснь до Пресвятої Богородиці, глас 4

Богородице Діво, ­радуйся, Благо­­датна Маріє, Господь з Тобою. Благо­­словенна Ти серед жінок, і Благословенний Плід чрева Твого, бо Ти Спаса народила єси душ наших.

Богородице — Та, що народила Бога; благодатна — сповнена благодаті Духа Святого; благословенна — прославлена чи гідна прославлення; плід утроби Твоєї — народжений від Тебе Іісус Христос; Спаса — Спасителя.

Молитва ця звернена до Пресвятої Богородиці, Яку ми називаємо благодатною, тобто сповненою благодаті Святого Духа і благословенною з усіх жінок, тому що від Неї зволив народитися Спаситель наш Господь Іісус Христос, Син Божий.

Ця молитва також називається ангельським вітанням, тому що в ній є слова ангела (Архангела Гавриїла): радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою; благословенна Ти між жінками (Лк. 1:42; Пс. 44:18). Ці слова він сказав Діві Марії, коли з’явився до Неї в місто Назарет, щоб сповістити Їй велику радість, що Вона народить Спасителя світу. Благословенна Ти між жонами і благословенний плід утроби Твоєї, сказала також Діві Марії при зустрічі з нею і праведна Єлисавета, мати святого Іоана Хрестителя (Лк. 1:42).

Богородицею Діва Марія називається тому, що народжений Нею Іісус Христос є істинний Бог наш.

Дівою називається тому, що Вона до Різдва Христового була Дівою, і в народженні, і після народження залишилася такою самою, адже дала обітницю (обіцянку) Богу не знати чоловіка, і, перебуваючи завжди Дівою, народила Сина Свого від Духа Святого в чудесний спосіб.