...
Канон великомученице Евфимии Всехвальной kanon velikomuchenice evfimii vsehvalnoj d38e4d8
Канони

Канон великомученице Евфимии Всехвальной

Канон великомученице Евфимии Всехвальной

Минея, 16 Сентября, Кано́н святы́я

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре,// я́ко Еди́н сла́вно просла́вися. 

Припев: Свята́я великому́ченице ма́ти Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Влече́т к песнопе́нию/ преми́рных во́инства и земны́х ли́ки/ всехва́льная отрокови́ца чудесы́. 

Припев: Свята́я великому́ченице ма́ти Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Род презре́вши и ю́же от бога́тства све́тлость,/ честна́я Евфи́мия/ вме́сто всех Христа́ стяжа́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Добро́ты возжела́в Влады́ка всех/ красне́йшаго твоего́ се́рдца, всехва́льная,/ Небе́сных черто́гов сподо́би тя. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пречи́стая Богоро́дице,/ воплоще́нно Присносу́щное и Пребоже́ственное Сло́во/ па́че естества́ ро́ждшую, пое́м Тя. 

Песнь 3

Ирмос: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ свет омраче́нных,// и пое́т Тя дух мой. 

Припев: Свята́я великому́ченице ма́ти Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Яви́лася еси́ на суди́щи му́жественну ду́шу нося́щи,/ и врага́, я́коже нему́жественна,/ победи́ла еси́, всехва́льная. 

Припев: Свята́я великому́ченице ма́ти Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Поро́к в добро́те твое́й,/ ниже́ вра́ска души́ бысть,/ и тя Христо́с неве́сту в нетле́нный черто́ги прия́т. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Исцели́, всехва́льная,/ души́ моея́ стру́пы, му́ченице Христо́ва,/ и утиши́ твои́ми моли́твами жи́зни моея́ бу́рю. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя вси стяжа́хом прибе́жище/ и сте́ну на́шу, христиа́не,/ и Тя славосло́вим немо́лчно, Безневе́стная. 

Седален, глас 8

Крове́й твои́х струя́ми, му́ченице Христо́ва,/ пото́п нечести́вым при́сно де́йствуеши, всехва́льная,/ ту́чами же благода́ти слове́сныя ни́вы напая́ющи всегда́,/ в ни́хже возраща́еши клас ве́ры./ Тем пресла́вно и по сме́рти/ яви́лася еси́ о́блак, источа́ющий жи́зни свиде́тельство,/ страстоте́рпице всехва́льная,/ моли́ся Христу́ Бо́гу согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Песнь 4

Ирмос: Нескве́рное зерца́ло Боже́ственных разуме́ний/ тебе́ саму́ю устро́ивши,/ я́ко свети́льник зелоле́потнейший,/ страда́лиц посреде́, му́ченице, возсия́ла еси́. 

Припев: Свята́я великому́ченице ма́ти Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Мра́чному не принесла́ еси́ де́мону же́ртвы,/ непобеди́мая му́ченице:/ жизноно́сную бо возлюби́ла еси́/ за благоче́стие смерть прия́ти. 

Припев: Свята́я великому́ченице ма́ти Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Яко неболе́зненно нося́щи/ со страстоно́сцы те́ло, непоро́чная,/ ра́нами нечу́вственна пребыла́ еси́/ Боже́ственныя любве́ раче́нием. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Терпели́во стра́ждущу твоему́ лицу́, му́ченице,/ ра́нами све́тло украша́шеся,/ мо́лниею же Боже́ственнаго Ду́ха/ враго́в омрача́ше помышле́ния. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Очище́ние нам да́руй неве́дений,/ я́ко Безгре́шен,/ и умири́ мир Твой, Бо́же,/ моли́твами Ро́ждшия Тя. 

Песнь 5

Ирмос: У́тренююще вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог наш,// ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы. 

Припев: Свята́я великому́ченице ма́ти Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Дне и ми́ра противополо́жное уве́девши,/ ратолю́бнаго де́мона люби́ти не восхоте́ла еси́. 

Припев: Свята́я великому́ченице ма́ти Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Мнев твою́ осла́бити Боже́ственную, му́ченице, кре́пость,/ смех яви́ся козньми́ вселука́вый. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Пода́ждь ми просвеще́ние и мир, всехва́льная,/ реша́щи моли́твами твои́ми многомяте́жное смуще́ние. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́ву по Рождестве́ пое́м Тя, Богоро́дице:/ Ты бо Бо́га Сло́ва пло́тию ми́ру породила́ еси́. 

Песнь 6

Ирмос: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою,// Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш. 

Припев: Свята́я великому́ченице ма́ти Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Му́жественное в же́нстей пло́ти/ души́ мудрова́ние нося́щи, сла́вная,/ о зве́рех, су́щих в вода́х, неради́ла еси́. 

Припев: Свята́я великому́ченице ма́ти Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Победи́ла еси́ мучи́телей горды́ню без вре́да в вода́х,/ му́ченице непобеди́мая,/ со зверьми́ я́ко Ио́на пребы́вши. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Изба́ви звери́наго растле́ния,/ услы́шав Госпо́дь твоя́ моли́твы, я́ко из ро́ва Даниила,/ тя, всехва́льная. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́на сло́вом пло́тию Сло́во поро́ждшая,/ изба́ви, мо́лимся,/ сете́й вра́жиих ду́ши на́ша. 

Кондак, глас 4

Во страда́льчестве твое́м до́бре подвиза́лася еси́/ и по сме́рти ны освяща́вши чуде́с точе́ньми, всехва́льная./ Те́мже твое́ успе́ние свято́е пое́м,/ ве́рою притека́юще/ в боже́ственный храм твой,/ да изба́вимся неду́гов душе́вных/ и чуде́с благода́ть почерпе́м.

Икос

Всехва́льныя храм рай показа́ся,/ посреде́ иму́щь сад безсме́ртия, те́ло ея́ честно́е;/ того́ собира́ющий плоды́ благоцве́тныя ско́ро освяща́ются:/ зря́ще бо, чудя́тся, ка́ко ме́ртвое те́ло, я́ко жи́во, источа́ет кро́ви, благово́нствующи вся./ Тем со тща́нием прииди́те со мно́ю вси, смире́нным,/ и очи́стимся скве́рны вся́кия, целу́юще сие́,/ и чуде́с благода́ть почерпе́м.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Свята́я великому́ченице ма́ти Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Па́че ума́ яви́шася боже́ственных му́чеников благому́жества,/ Зижди́тель бо всех тварь покаря́ет во страда́ниих зову́щим:/ отце́в на́ших Бо́же, бла́гослове́н еси́. 

Припев: Свята́я великому́ченице ма́ти Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Скве́рная загради́ преслову́щая отрокови́ца уста́ мучи́телей/ и горды́ню пребеззако́нных Ду́хом Святы́м, боже́ственно воспева́ющи:/ отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Свята́я великому́ченице ма́ти Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Тро́ица преподо́бных разже́гшия пещь дре́вле попали́,/ ны́не же богому́драя, Тро́ицу пою́щи, слуги́ улови́,/ отце́в Бо́га пою́щия:/ Бо́же, благослове́н еси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Та́инственно Жени́х ко всечи́стей неве́сте в пещь прише́д,/ Ду́ха росо́ю, Отца́ благоволе́нием, сохрани́ пою́щую:/ отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: На́ше спасе́ние я́коже восхоте́л еси́, Спа́се, устро́ити,/ во утро́бу Де́вы всели́лся еси́,/ Юже ми́ру Предста́тельницу показа́л еси́./ Отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

Песнь 8

Ирмос: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и а́нгельстии,// хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки. 

Припев: Свята́я великому́ченице ма́ти Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Блаже́ннейшая в жена́х,/ Вы́шняго возме́здную иму́щи благода́ть,/ поя́ше, хва́лящи Христа́ во ве́ки вся. 

Припев: Свята́я великому́ченице ма́ти Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Укрепле́на по́мыслом Неве́стника,/ невеще́ственным раче́нием,/ те́ло предала́ еси́ на смерть/ и живе́ши во ве́ки вся. 

Припев: Свята́я великому́ченице ма́ти Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

На лесть, я́коже на зве́ря,/ вооружйвшися Святы́м Ду́хом,/ му́ченица взя́ше мзду во вся ве́ки. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Не душетле́нную смерть прия́ла еси́, чи́стая,/ но благодерзнове́нно зве́ря угрызе́нием/ нестаре́ющую, непоро́чная, измени́ла еси́ жизнь во ве́ки вся. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Напа́стей Ты прило́ги отгоня́е и страсте́й нахо́ды, Де́во:/ те́мже Тя пое́м во вся ве́ки. 

Песнь 9

Ирмос: Тя, Неискусобра́чную Ма́терь Бо́га Вышняго,/ Тя, па́че ума́ ро́ждшую сло́вом вои́стину Бо́га,/ вы́шшую Пречи́стых Сил,// немо́лчными славословле́нии велича́ем. 

Припев: Свята́я великому́ченице ма́ти Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Тече́ние живы́я кро́ве/ зна́мение нетле́нныя, свы́ше дарова́нныя тебе́ жи́зни,/ му́ченице всехва́льная,/ целе́ний бо сокро́вище непреста́нное/ ве́рою че́рплющим яви́лася еси́. 

Припев: Свята́я великому́ченице ма́ти Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Косне́ся тебе́ смерть естества́ зако́ном, богому́драя,/ в живоно́сную же ме́ртвость нестра́стно оде́ялася еси́,/ е́юже, я́ко одушевле́нное, твое́ те́ло поло́жши всечестно́е,/ живе́ши нетле́нно,/ и свиде́тельствуют твоя́ кровотече́ния. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Зако́ны страда́ния венча́вшися, му́ченице, христопропове́днице,/ сви́ток благочести́вых вве́ренный, Евфи́мие,/ догма́тов честны́х, от рук собо́ра,/ его́же я́ко столп, держа́щи, живы́й Правосла́вия показу́еши. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неве́сто Неискусобра́чная, сосу́де благово́ния,/ Тя, я́ко и́стинную и непоро́чную/ и Боже́ственнаго о́блак Све́та прие́мшую,/ небе́сный Дождь во утро́бе,/ Де́во Ма́ти, велича́ем. 

Светилен

И смерть претерпе́вши о Бо́зе Жи́вем,/ жива́ пребыва́еши, всехва́льная Евфи́мие,/ и Того́ сви́ток во объя́тиих твои́х содержа́щи,/ была́ еси́ предсто́лпие правосла́вных,/ ве́рно твою́ соверша́ющих/ честну́ю и боже́ственную и всесвяще́нную па́мять.

Знайшли помилку