...
Канони

Канон святым мученикам, в Мелитине пострадавшим

Минея, 7 Ноября, Кано́н му́чеников

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Совоку́пльшеся Боже́ственным Небе́сным си́лам,/ всем проси́ти очище́ния,/ светоно́сную ва́шу па́мять похваля́ющим, добропобе́днии му́ченицы. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Путь муче́ния све́тло ше́ствовати жела́юще,/ претерпе́сте кре́пко все треволне́ние муче́ния,/ укрепля́еми Ду́хом Святы́м. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Свети́льницы яви́стеся на земли́,/ многобо́жия разруша́юще тьму, Боже́ственнии страстоте́рпцы,/ сего́ ра́ди невече́рний Свет прие́млете. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ма́нием вся содева́яй,/ из Тебе́ па́че сло́ва воплоща́ется, Ма́ти Чи́стая,/ страстоте́рпцы венча́вый, побе́дно врага́ попра́вшия. 

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га верхотво́рче Го́споди/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ еди́не Человеколю́бче. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Свяще́нными повеле́нии твои́ми свяще́нныя му́ченики, сла́вне Ие́роне,/ к Боже́ственному страда́нию ты наста́вил еси́,/ и неради́ти о му́ках пресла́вно сотвори́л еси́, Богоблаже́нне. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Сокруша́еми дре́вием, страсть честну́ю, святи́и, преблага́го Влады́ки изобрази́ли есте́,/ сокруши́сте па́губныя лестцы́ тьмы благода́тию Вседержи́теля. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

На Го́спода всех, Богови́днии му́ченицы, возло́жше упова́ние,/ отню́д неподви́жими бы́сте стоя́ния бо́льшаго,/ но зако́нно Боже́ственное тече́ние соверши́сте нра́ва пра́востию. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Многоимени́тая Отрокови́це, ра́дуйся, Чи́стая Влады́чице,/ Я́же неопи́санное Сло́во поро́ждши опи́санно пло́тию,/ Его́же лик му́ченический, Бо́га испове́дая, стра́ждет крепча́йше. 

Седален, глас 4

Му́жества кре́пкое показа́вше, му́дрии,/ притупи́сте враго́в всезло́бныя козни, на суди́щи пропове́давше Христа́./ Тем глава́ми усе́чени и Боже́ственною десни́цею венча́стеся,/ и́же к трем десяти́цам три блаже́ннии, Мелити́ны же жи́тели,/ нас, ве́рою вы чту́щия, помяни́те, честни́и му́ченицы.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Боже́ственная ски́ния была́ еси́ Сло́ва, еди́на Пречи́стая, Ма́ти Де́во,/ чистото́ю А́нгелы превозше́дшая,/ па́че всех мене́ персть бы́вша, оскверне́на плотски́ми прегреше́ньми,/ очи́сти моли́тв Твои́х Боже́ственными вода́ми,/ подаю́щи, Чи́стая, ве́лию ми́лость.

Песнь 4

Ирмос: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Заря́ми Боже́ственных по́двиг, всебога́тии, вселе́нныя вся концы́ просвеща́ете пресла́вно/ и неви́димых враго́в тьму отго́ните./ Тем благочестному́дренно ва́ше соверша́ем светоно́сное и Боже́ственное торжество́. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Равному́дрии вси, по́двиг соверши́вше, и по́чести ра́вно сподо́бистеся,/ да́вше кро́ви своя́ за Пострада́вшаго и Боже́ственную Кровь Источи́вшаго на Дре́ве во́лею за на́ше спасе́ние./ Сего́ ра́ди вы ублажа́ем. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Ны́не мудрыя восхва́лим му́ченики,/ Феоге́на и Ма́манта, Ие́рона, Клавдиа́на, Ни́кона ку́пно и Ника́ндра,/ Ло́нгина, и Иси́хия, и Вара́хия, Каллини́ка вели́каго/ и Ксанфи́я Боже́ственнаго, Фео́фила и Уалле́рия. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Всеу́мно к подвиго́м устреми́вшеся, соде́йствующу вся, достосла́внии,/ Боже́ственную благода́ть Изба́вителя обрето́сте/ и вся доблему́дренно претерпе́сте муче́ния, благода́рственно Христу́ пою́ще:/ си́ле Твое́й сла́ва, Челове́колюбче. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зако́на се́ни и проро́ческая гада́ния/ Тя Ма́терь провозвести́ша дре́вле бы́вшу Изба́вителя./ И́мже ны́не соверше́ние мы, зря́ще, Всенепоро́чная, согла́сно Тя пое́м,/ страстоте́рпцев сла́во и му́ченик святы́х держа́ва. 

Песнь 5

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго;/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Му́дрых страстоте́рпец, Максимиа́на и Боже́ственнаго Евге́ния с Фео́дором, Дуки́тия чту́ще,/ Каллима́ха, ку́пно Феоду́ла и Дорофе́я похва́лим,/ му́жески по́двиг соверши́вшия. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

До́блии ору́жницы, во́лею умерщвля́еми и сокруша́еми,/ безсме́ртие ве́чно насле́доваша и в ра́йстей лику́ют ны́не широте́,/ блаже́нныя наде́жды прии́мше. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Дрема́ние небреже́ния отрази́вше всехва́льнии,/ во вре́мя подвиг ку́пно бо́дростию Боже́ственною потеко́сте тече́ние Боже́ственныя ве́ры муче́ния/ и к приста́нищу Небе́сному ны́не приидо́сте. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свя́зана плени́цами мя прегреше́ний, всепе́тая Влады́чице,/ у́зы а́довы разреши́вшая Боже́ственыым Твои́м Рождество́м,/ разреши́, молю́ся Тебе́, и пути́, вводя́щия к жи́зни, ступа́ти поспеши́. 

Песнь 6

Ирмос: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся:/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

В пе́снех страда́льца Феодо́та, Иларио́на, Гига́нтия му́драго,/ и Афана́сия, и Боже́ственнаго Евти́хия со Епифа́нием по до́лгу ублажи́м. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Да ублажа́тся ве́рно Ие́рон и Диодо́т,/ Кастри́кий му́дрый и Боже́ственный Остри́хий,/ вели́кий Феме́лий со Амони́том, Христовы до́блии му́ченицы. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Крове́й ваших тече́нием/ фарао́на неви́димаго потопи́вше со всем во́инством, добропобе́днии му́ченицы,/ Небеса́ постиго́сте и перворожде́нных Це́рковь украси́сте. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ору́жия вра́жия, Богороди́тельнице, оскуде́ша,/ отне́леже копие́м прободе́ся Христо́с, Его́же родила́ еси́,/ Кро́вию и водо́ю обетша́вшия челове́ки назида́я. 

Кондак, глас 8

Лик му́ченический я́сен, полк светоно́сен,/ соше́д к нам разу́мно,/ Це́рковь днесь просвети́л есть чу́дными заря́ми./ Те́мже, пра́зднующе честну́ю па́мять их,/ про́сим от Тебе́, Спа́се наш:/ тех моли́твами от бед изба́ви нас,/ да пое́м Ти: аллилу́ия.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Трои́ческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Честну́ю твою́ ру́ку за и́стину, Ие́роне сла́вне, отссчену зря,/ благода́рственныя пе́сни Всеви́дцу поя́, взыва́л еси́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Высо́ким смы́слом прообра́зие сострада́льцем был еси́, сла́вне Ие́роне,/ и с ни́ми вы́шняго Ца́рствия жре́бий прия́л еси́, поя́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Во́ини до́блии Царя́ я́вльшеся ве́чнующаго,/ му́жества ва́шего мече́м полки́ лестца́ погуби́ли есте́, пою́ще:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Врача́ поро́ждши, Де́во, се́рдца моего́ стра́сти уврачи́, Чи́стая,/ и ве́чнующаго мя муче́ния изба́ви, в пе́снех зову́ща:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

Песнь 8

Ирмос: Победи́тели мучи́теля и пла́мене благода́тию Твое́ю бы́вше,/ за́поведем Твои́м зело́ прилежа́ще, о́троцы вопия́ху:/ благослови́те вся дела́ Госпо́дня Го́спода. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Умертви́вшеся ми́ру, жизнь бу́дущую насле́дуете/ и исцеле́ний благода́ть источа́ете пою́щим:/ благослови́те вся дела́ Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Све́тлии свети́льницы страда́ний сия́ньми я́вльшеся,/ облиста́ете мир, страстоно́сцы му́ченицы, вопию́ще:/ благослови́те вся дела́ Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

В темни́цу вве́ржени, Боже́ственныя вои́стинну храни́телие и́стины,/ и воло́выми жи́лами пло́ти неми́лостивно, блаже́ннии, ураня́еми,/ ника́коже пра́ваго пути́ соврати́стеся./ Тем побе́дныя прия́сте венцы́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Словесы́ святы́ми, ве́рою просвеща́еми,/ Бо́га – Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха – Тро́ицу Неразде́льную испове́дуем,/ Еди́но Ца́рство, Еди́но Госпо́дство и Еди́ну Власть во вся ве́ки. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко святе́йши А́нгел, Чи́стая,/ прия́ла еси́ во святы́х почива́ющаго Бо́га всех:/ сего́ ра́ди вси, ве́рнии, пое́м Тя и славосло́вим во вся ве́ки. 

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем не́бо,/и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски,/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Возмо́гл еси́, си́лою Боже́ственною укрепля́емь, Ие́роне пречу́дне,/ многоко́зненнаго побори́ти ума́ кре́постию,/ и приве́л еси́ Христу́ страстоте́рпцев собо́р твои́ми поуче́ньми,/ с ни́миже ве́рою тя при́сно ублажа́ем. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Яви́стеся во́инство честно́е, во Христе́ собра́но, великоимени́тии,/ и проти́вистеся ко власте́м мироде́ржца и, победи́вше их ору́жием Боже́ственныя ве́ры,/ венцы́ взя́сте от руки́ живонача́льныя, веселя́щеся. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Взыгра́й, о Мелити́не, приве́д многочи́сленный собо́р Вседержи́телю честны́х му́чеников,/ и́хже митропо́лия Вы́шняя и́мать, свяще́нно тече́ние соверши́вших,/ и со все́ми ве́рно сих гра́ды ублажа́й всегда́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Со́лнце незаходи́мое, Христе́,/ моли́твами сла́вных му́чеников Твои́х,/ соверша́ющия их светоно́сное и Боже́ственное страда́ние, све́тлыми заря́ми просвети́, и освяти́,/ и та́мо о́бщники Ца́рствия я́ко Бог сподо́би. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Трепе́щу Твоего́, еди́не Ца́рю, Суда́ бу́дущаго и устраша́юся,/ да не ка́ко в страсть и муче́ние вве́ргуся./ Но очи́сти мя от вся́кия скве́рны грехо́вныя/ моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, я́ко Человеколю́бец. 

Светилен

Ору́жием честна́го Твоего́ Креста́ защити́вшеся, страстоте́рпцы Твои́, Сло́ве,/ проти́вныя си́лы кре́пко победи́ша и мучи́теля посрами́ша,/ по Тебе́ пострада́ша и Тебе́, Христе́ мой, всех Царю́, сца́рствуют ку́пно.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя Дании́л прописа́ несеко́мую го́ру,/ от нея́же честны́й Ка́мень отсече́ся,/ сокруша́я и́дольския хра́мы, Богороди́тельнице Мари́е.

Знайшли помилку