...
Канон святому великомученику Феодору Тирону (5‑й) kanon svjatomu velikomucheniku feodoru tironu 5 j 81eb6b3
Канони

Канон святому великомученику Феодору Тирону (5‑й)

Канон святому великомученику Феодору Тирону (5‑й)

Минея, 17 Февраля, Кано́н (его́же краегране́сие: Призыва́ющий тя спаса́й, всеблаже́нне)

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Во́ду прошед, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ израильтя́нин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м. 

Припев: Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о на́с.

Боже́ственным по́двигом, му́чениче Христо́в, подви́гся и тече́ние сконча́в,/ ве́ру соблю́л еси́ Боже́ственную,/ пра́вды обре́л еси́ вене́ц. 

Припев: Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о на́с.

Преесте́ственну сла́ву от Христа́ прии́м, страстоте́рпче,/ зе́млю всю обхо́диши, избавля́я вся,/ ве́рою с благогове́нием к тебе́ притека́ющия. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Небе́сный, сла́вне, ликовник, со безплотными сый,/ на земли́ призыва́ющих тя от бед и напа́стей избавля́й. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Прему́дрость и Сло́во О́тчее несказа́нно ро́ждшая,/ души́ мое́й лю́тую исцели́ я́зву и се́рдца боле́знь укроти́. 

Песнь 3

Ирмос: Ты еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой. 

Припев: Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о на́с.

Огнь муче́ний тя не устраши́,/ темже огнь напа́стей к тебе́ прибега́ющим/ утиша́еши, Фео́доре. 

Припев: Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о на́с.

Изба́ви моли́твами твои́ми одержа́щия мя печа́ли, му́чениче Христо́в,/ все углажда́я жите́йское стропо́тство. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Все се́рдце мое́ и помышле́ние простира́ю к тебе́ и ду́шу,/ твоея́, страстоте́рпче, по́мощи тре́буя. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Уста́ви непостоя́нное помышле́ний мои́х смуще́ние, Ма́ти Божия,/ е́же к Сы́ну Твоему́ направля́ющи движе́ние. 

Седален, глас 4

Му́ченическими добро́тами укра́шен,/ Царю́ Небе́сному, му́чениче, ра́дуяся, венцено́сец предстои́ши, Фео́доре:/ на крест бо воздви́жен был еси́ Его́ ра́ди/ и гвозде́й пригвожде́ние,/ и воло́вых жил, и ногте́й, и о́чных зени́ц изверте́ние/ претерпе́л еси́ тве́рдо./ Темже тя ве́рою почита́ем, превели́кий.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: И́же на престо́ле Херуви́мстем седяй,/ и в недрех О́тчих водворя́яся,/ я́ко на престо́ле святем седи́т Свое́м, Влады́чице, в не́дрех Твои́х;/ вопло́щься бо, Бог вои́стинну,/ воцари́ся над все́ми языки́,/ и разу́мно ны́не пои́м Ему́./ Его́же умоли́ спасти́ся рабо́м Твои́м.

Песнь 4

Ирмос: Услышах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ ра́зумех дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́. 

Припев: Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о на́с.

Прави́теля тя предлага́ю, Бо́жий угодниче,/ ты мя упра́ви ветри́лом Ду́ха и Боже́ственными ве́тры, пресла́вне. 

Припев: Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о на́с.

От вся́каго, мо́лимся, изба́ви преще́ния, всеблаже́нне Фео́доре,/ тя ве́рою блажа́щия и Бо́жественную па́мять твою́ почита́ющия. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ни живо́т, ни смерть, ни настоя́щая, ни гряду́щая,/ ни огнь, ни ра́ны, от Христа́, Богому́дре, отлучи́ша тебе́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Под ле́том бы́вша, от Отца́ безле́тно возсия́вшаго,/ Богома́ти нам родила́ еси́,/ Его́же моли́ спасти́ пою́щия Тя. 

Песнь 5

Ирмос: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не вемы. 

Припев: Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о на́с.

Му́чеников быв удобре́ние, му́чениче Христо́в,/ ве́рных по́мощь буди́ и стена́ неруши́ма. 

Припев: Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о на́с.

Едине́ния насла́ждься лу́чшаго, я́же па́че ума́ благи́х,/ Фео́доре, тя чту́щия спаси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Побежда́емь любо́вию Зижди́теля,/ жите́йская оттря́сл еси́ пристра́стия/ и Бо́гу благоугоди́л еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Его́же родила́ еси́, Де́во Всенепоро́чная, Бо́га Сло́ва,/ приле́жно моли́ о нас, пою́щих Тя. 

Песнь 6

Ирмос: Очи́сти мя, Спа́се,/ многа бо беззако́ния моя́,/ и из глуби́ны зол возведи́, молю́ся:/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́. 

Припев: Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о на́с.

Побо́рник сый благоче́стия тепле́йший и пре́лести обличи́тель и́дольския быв,/ де́монов мечта́ния и страсте́й о́бразы души́ мое́й потреби́. 

Припев: Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о на́с.

Утвержде́ние ми буди́ и стена́, му́чениче, непобеди́ма,/ не́мощь и гни́лость ума́ моего́ утвержда́я, Феодоре, твои́ми предста́тельствы/ и сохраня́я невре́дно. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Во́инства тлетво́рнаго и тле́ннаго отре́клся еси́,/ во́инство же жи́зни, всеблаже́нне Фео́доре, до конца́ возлюби́л еси́,/ в немже победоно́сец пока́зался еси́, досточу́дне. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Возсия́ от Сио́на Вы́шняго благоле́пие/ прия́тием пло́ти по соедине́нию неизглаго́ланному,/ из Тебе́, Неискусобра́чная, оде́явся, и мир просвети́. 

Кондак, глас 8

Ве́ру Христо́ву, я́ко щит, внутрь прии́м в се́рдце твое́м,/ проти́вныя си́лы попра́л еси́, мно́гострадальче,/ и венце́м Небе́сным венча́лся еси́ ве́чно, Фео́доре,/ я́ко непобеди́мый.

Икос

На престо́ле све́та носи́маго, благода́рственно ве́рою воспева́ем тя,/ я́ко дарова́ние Божественно́е дарова́л еси́ – до́бляго во страда́нии Фе́одора, в житии́ треблаже́ннаго,/ я́ко побо́рника сущаго и́стины,/ благочести́вым по́мыслом тя жела́юща, Христе́,/ крепка́ победи́теля на льсти́ваго,/ я́ко непобеди́мый.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́,/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о на́с.

Тя, живота́ моего́ предста́теля,/ и засту́пника и́мам спасе́ния моего́,/ и храни́теля, Богому́дре,/ утвержде́ние даю́ща ве́рою зову́щим:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко красно́ заколе́ние сам себе́ Го́сподеви и свяще́ннейшее приве́л еси́, всеблаже́нне,/ и огне́м муче́ний всесоже́глся еси́, сла́вне, вопия́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Живо́тнаго вдохнове́ния насыща́яся, блаже́нне,/ Боже́ственнаго Ду́ха,/ ду́хи отгоня́еши, неду́ги исцеля́еши и зове́ши, ра́дуяся:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Из утро́бы Твое́й про́йде, вопло́щься, вся́ческих, Де́во, Госпо́дь./ Тем Тя, Богоро́дицу, му́дрствующе правосла́вно, Сы́ну Твоему́ взыва́ем:/ оте́ц на́ших Бо́же, благословен еси́. 

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Избави́телю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки. 

Припев: Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о на́с.

Вся́ческими, прехва́льне, треволне́нии окружа́еми и напа́стьми жите́йскими содержи́ми,/ предста́теля скоре́йша, и помо́щника, и спобо́рника,/ вси ве́рнии, тя моли́твенника Влады́це приво́дим, вопию́ще:/ не престай моли́ти о воспева́ющих всечестну́ю твою́ па́мять. 

Припев: Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о на́с.

Грехо́вными вери́гами свя́зан, пребога́те,/ и прегреше́ний мои́х плени́цами око́ван,/ прибега́ю к покро́ву твоему́, венцено́сче, разреше́ния прося,/ но я́ко чу́дно ко Влады́це всех, Богому́дре, дерзнове́ние име́я,/ моли́ спасти́ся Христа́ пою́щим во ве́ки вся. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Му́ченическими светлостьми́ просвеще́н, всехва́льне, А́нгельским счи́слился еси́ чи́ном,/ с ни́миже ра́дуяся и слику́я, му́чениче, при́сно,/ чудотво́рными исцеле́нии уясня́еши любо́вию тя чту́щмя и ве́рно пою́щия:/ лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки вся. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пло́тию приобщи́ся к челове́ком, я́ко Благоутро́бен,/ Соде́тель и Творе́ц тва́ри, из Тебе́, Неискусобра́чная Богороди́тельнице, сию́ прие́м:/ темже Богоро́дицу, вернии, Тя и́стинно сла́вим, вопию́ще и ве́рно пою́ще:/ людие, превозноси́те Христа́ во ве́ки вся. 

Песнь 9

Ирмос: Тя, Неискусобра́чную Ма́терь Бо́га Вы́шняго,/ Тя, па́че ума́ ро́ждшую сло́вом вои́стинну Бо́га,/ вы́шшую пречи́стых Сил,/ немо́лчными славословле́нии велича́ем. 

Припев: Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о на́с.

Бодра́ тя храни́теля, великому́чениче, стяжа́вше, враго́в злоу́мие удобь отгоня́ща/ и Церква́м подаю́ща мир, страстоте́рпче, непреста́нно ублажа́ем. 

Припев: Святы́й великому́чениче Фео́доре, моли́ Бо́га о на́с.

Кре́пость тебе́ на де́моны дарова́ Влады́ка,/ стра́сти же души́ и телесе́ исцеля́ти, блаже́нне,/ всеблагочести́вейшим дерзнове́нием, моля́ся Спа́су,/ те́мже тя вси ублажа́ем. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Зарю́ Трисо́лнечную и еди́нственную созерца́ли, Еди́но в Тре́х Божество́,/ и нача́ло преначальное, и исто́чник бла́гости, страстоте́рпче, тя пою́щия сохраня́й. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Изми́ мя, Всенепоро́чная, мы́сленна́го плене́ния,/ избавле́ние воздаю́щи, Влады́чице, Сы́на Твоего́ распя́тие,/ е́же за всех бы́вшее, избавле́ние, и мир, и спасе́ние пою́щим Тя. 

Светилен

Искуси́вся, я́коже зла́то, огне́м и му́ками,/ досто́ин яви́лся еси́ дар Бо́га Вы́шняго,/ Фео́доре страстоте́рпче, о нас ны́не моли́ся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Держа́вным Твои́м покро́вом от враго́в наве́та нас, Чи́стая, Твоя́ рабы́, сохрани́ вся невреди́мы,/ Тя бо стяжа́хом, Еди́ну прибе́жище в ну́ждах.

Знайшли помилку