...
Канон святому мученику Конону Памфилийскому kanon svjatomu mucheniku kononu pamfilijskomu f6c28c6
Канони

Канон святому мученику Конону Памфилийскому

Канон святому мученику Конону Памфилийскому

Минея, 5 Марта, Кано́н, его́же краегране́сие: Пою́ Ко́нона, му́ченика венцено́снаго

Глас 6

Песнь 1

Ирмос: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше. 

Припев: Святы́й му́чениче Ко́ноне, моли́ Бо́га о на́с.

Песносло́вии тя Боже́ственными Христо́ва похвали́ти му́ченика и тве́рдаго подви́жника,/ мое́ помышле́ние све́том,/ и́же в тебе́ прея́вственно, му́чениче, озари́. 

Припев: Святы́й му́чениче Ко́ноне, моли́ Бо́га о на́с.

Науче́н Боже́ственным, А́нгельским, блаже́нне, наказа́нием,/ я́коже А́нгел на земли́ вои́стинну преизя́ществовал еси́ пло́тию,/ по́хоти обуздова́я и удобря́яся. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Зако́ны Боже́ственныя соблю́д,/ е́ллинскаго беззако́ния, преподо́бне, возгнуша́лся еси́ проявле́нно/ и мно́ги приве́л еси́ к Бо́гу уче́ньми/ и свяще́нными уве́рив чудесы́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Украси́вшися добро́тою доброде́телей,/ Кра́снаго родила́ еси́ па́че всех челове́ков,/ Свои́ми, Всенепоро́чная, нас красота́ми му́дре украша́ющаго. 

Песнь 3

Ирмос: Не́сть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́. 

Припев: Святы́й му́чениче Ко́ноне, моли́ Бо́га о на́с.

Украси́в Боже́ственными доброде́тельми, преподо́бне, ду́шу твою́,/ жили́ще сию́ Отца́, и Сы́на, и Ду́ха, вои́стинну Свята́го, му́чениче, соверши́л еси́. 

Припев: Святы́й му́чениче Ко́ноне, моли́ Бо́га о на́с.

И́же дре́вле пре́лести во глубину́ впа́дшии окая́нне, в явле́нную высоту́/ высо́кими твои́ми уче́нии возво́дятся далечесия́тельно,/ му́чениче Ко́ноне, воспева́юще тя. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Храм быв Бо́жий,/ призыва́нии Боже́ственными низложи́л еси́, всеблаже́нне,/ предста́в во хра́ме истука́ннаго,/ наставля́я заблу́ждшия к Боже́ственному разуме́нию. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́н Святы́й из Тебе́ ражда́ется, Пресвята́я,/ па́че ума́ же и сло́ва, освяща́я земна́я,/ скве́рным врага́ сове́том страсте́м рабо́тающия. 

Седален, глас 8

Христо́вым всеору́жием вооружи́вся, де́монов яви́лся еси́ всегуби́тель/ и был еси́ же́ртва ве́рных неразру́шна,/ непристу́пен име́я столп ве́ры,/ к высоте́ взима́еши нас чуде́с твои́х./ Отню́дуже и побе́ды от Бо́га венцы́ досто́йно прия́л еси́,/ му́чениче Ко́ноне многострада́льне./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: В напа́сти многоплете́нныя впад от враг ви́димых и неви́димых,/ бу́рею одержи́м безчи́сленных согреше́ний мои́х,/ и я́ко к те́плому заступле́нию и покро́ву моему́, Чи́стая,/ ко приста́нищу притека́ю Твоея́ бла́гости./ Те́мже, Пречи́стая, из Тебе́ воплоще́нному безсе́менно/ моли́ся приле́жно о всех рабе́х Твои́х,/ непреста́нно моля́щих Ти ся, Богоро́дице Пречи́стая,/ моля́щи Его́ при́сно согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ воспева́ющим досто́йно сла́ву Твою́.

Песнь 4

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи. 

Припев: Святы́й му́чениче Ко́ноне, моли́ Бо́га о на́с.

Хра́мы низложи́л еси́ безбо́жных, свя́те,/ и бо́ги поги́бели коне́чней, му́чениче, пре́дал еси́,/ чудоде́йствуя и соверша́я досточу́дная зна́мения. 

Припев: Святы́й му́чениче Ко́ноне, моли́ Бо́га о на́с.

Свя́то, преподо́бне, ше́ствующу тебе́,/ де́монский род Бо́жие Сло́во покори́ тебе́/ и тя чуде́с мно́гими показа́ньми просла́ви. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Вельми́ любя́ тя Преблаги́й,/ Михаи́ла тебе́, вели́каго наказа́теля, даде́,/ науча́юща тя, велича́йший Ко́ноне, я́ве превели́ким та́йнам. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свята́я Влады́чице, Всесвято́е воплоти́вшая Сло́во,/ освяще́ние души́ мое́й да́руй,/ руководя́щи мой ум, безпу́тиями порева́емый. 

Песнь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бли́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща. 

Припев: Святы́й му́чениче Ко́ноне, моли́ Бо́га о на́с.

Тече́нием крове́й твои́х свяще́нных/ хлами́ду тебе́ самому́ му́ченическую прея́вственно обагри́в, му́чениче доблему́дренне,/ и живе́ши, ра́дуяся, в Вы́шних жили́щах и све́тлостех. 

Припев: Святы́й му́чениче Ко́ноне, моли́ Бо́га о на́с.

Просте́р тя, блаже́нне, злоу́мный,/ ве́сь просте́рт к Бо́гу ум, приснопа́мятне, иму́щаго, ра́нами ссеца́ет,/ призыва́ющаго И́мя вели́кое Вседержи́теля. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Благода́тно вжи́лився, терпе́л еси́ ка́пли я́звенныя,/ му́ченически украша́яся, и безбо́жие, Ко́ноне, побежда́я,/ и безсме́ртия сподобля́емь. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Изба́вльшеся вся́кия прароди́тельныя, Пречи́стая, кля́твы,/ Тобо́ю благослове́ние получи́хом./ Те́мже благослови́м, и велича́ем,/ и любо́вию Тя чтим, и ублажа́ем. 

Песнь 6

Ирмос: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,/ Многоми́лостиве. 

Припев: Святы́й му́чениче Ко́ноне, моли́ Бо́га о на́с.

Облиста́в, я́ко со́лнце, светолу́чными доброде́тельми и пресла́вными чудесы́,/ терпе́нием же страда́ний вельми́ украша́яся,/ просвеща́еши концы́, великоимени́тый му́чениче, хва́лящия тя. 

Припев: Святы́й му́чениче Ко́ноне, моли́ Бо́га о на́с.

Ран добро́тами красне́йший показа́вся, чудоде́йствуеши изря́дная,/ и у́мер, па́ки по погребе́нии прогоня́я неду́ги/ и отгоня́ пре́лести, блаже́нне, ду́хи. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Стра́сти уврачу́й душ на́ших, му́дре,/ и пло́ти отжени́ неможе́ния,/ изря́днейший врач нам, чту́щим тя, от Бо́га дан еси́, Ко́ноне сла́вне. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Призре́ Госпо́дь на Тя/ и Тобо́ю посеще́ние соде́ла уда́льшимся, Пречи́стая, от Него́./ Те́мже, я́коже рекла́ еси́, ро́ди спаса́емых ублажа́ют Тя. 

Кондак, глас 3

Чистото́ю я́ко А́нгел на земли́ пожи́в,/ отону́дуже собесе́дник А́нгелом бы́ти сподо́бился еси́,/ и роди́тели ко Христо́ву позна́нию приве́л еси́,/ и, еди́наго Бо́га в Тро́ице испове́дав,/ пострада́л еси́ до кро́ве,/ му́чениче Ко́ноне,/ моли́ Его́ непреста́нно о всех нас.

Песнь 7

Ирмос: Росода́тельну у́бо пе́щь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Святы́й му́чениче Ко́ноне, моли́ Бо́га о на́с.

Свет тебе́ незаходи́мый возсия́, возненави́девшему страсте́й тьму́, преподо́бне,/ весе́лие же прия́т тя, до́брый по́двиг сконча́вша тща́нием./ Те́мже помина́й нас, предстоя́ Христу́. 

Припев: Святы́й му́чениче Ко́ноне, моли́ Бо́га о на́с.

Се́рдце твое́ кро́тко и мудрова́ние смире́нно яви́ся, преподо́бне,/ и́мже погуби́л еси́ возноше́ния вся врага́,/ возвыша́емь Боже́ственными доброде́тельми/ и чудесы́ стра́шными, Ко́ноне, му́чеников основа́ние. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Стра́шен всем де́моном был еси́,/ сим повелева́я повинова́тися твои́м свяще́нным, Богому́дре, веле́нием,/ Бо́гу тя просла́вльшу,/ Того́ де́лы до́брыми на земли́, Ко́ноне, просла́вльшаго. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Во́лею вся соде́ловаяй,/ во Твою́ восхоте́в всели́тися пренепоро́чную, Богоро́дице, утро́бу вои́стинну,/ еди́н во святы́х сове́тех прославля́емый Бог,/ я́ко вели́кий и стра́шный. 

Песнь 8

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́,/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки. 

Припев: Святы́й му́чениче Ко́ноне, моли́ Бо́га о на́с.

Тве́рдо сопроти́вился еси́ суему́дренному, мня́щу тебе́ повину́ти,/ че́сти чужди́м принести́, страда́льче, о́нем ме́рзостным./ Тем, я́ко зако́нно пострада́в, просла́вился еси́. 

Припев: Святы́й му́чениче Ко́ноне, моли́ Бо́га о на́с.

Де́монскими уязви́вшиися прило́ги уче́нии Боже́ственными твои́ми исцелева́ются/ и ско́рбных избавле́ние прие́млют,/ воспева́юще благода́ть твою́, Богому́дре. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Неду́гов вся́ких здра́вие почерпи́те, к ра́це преподо́бнаго ве́рою приступа́ющии,/ источа́ет бо я́ве Ду́ха благода́тию и пото́ки страсте́й изсуша́ет. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мольбу́ Зижди́телю Бо́гу принеси́ ду́ши на́ша спасти́, Богора́дованная,/ и страсте́й одержа́ния нас изба́вити/ и злоде́йственных челове́к искуше́ния. 

Песнь 9

Ирмос: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и/ Тя ублажа́ем. 

Припев: Святы́й му́чениче Ко́ноне, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко кора́бль, ви́ден был еси́,/ препла́вающ мирску́ю немо́кренно, Богоно́се, бу́рю,/ до́брых бре́мя спаса́ющ к кра́сным приста́нищем поко́я,/ и Ца́рствия Бо́жия, и све́тлости. 

Припев: Святы́й му́чениче Ко́ноне, моли́ Бо́га о на́с.

Кресто́м, я́ко броня́ми, оде́явся,/ вра́жия, всеблаже́нне, обнажи́л еси́ полки́/ и нога́м твои́м кра́сным порабо́тил еси́,/ раб же Влады́це и́скренний быв,/ порабоще́нныя враго́м избавля́я. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

О нас, любо́вию восхваля́ющих тя, па́мять сотвори́,/ Христу́, венцено́сец, предстоя́ с Вы́шними безчи́сленными си́лами,/ я́ко да моли́твами твои́ми обря́щем ми́лость/ и злолю́тых измене́ние, Ко́ноне всехва́льне. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Све́том Твои́м мя, Де́во, просвети́, но́щию при́сно уны́ния одержи́ма,/ и к земли́ погорбле́на,/ и де́юща всяк грех ра́зума развраще́нием,/ я́ко да, Тобо́ю спаса́емь, пою́ Тя, Многопе́тую. 

Знайшли помилку