...
Канон святой равноапостольной Нине, просветительнице Грузии kanon svjatoj ravnoapostolnoj nine prosvetitelnice gruzii c9879a1
Канони

Канон святой равноапостольной Нине, просветительнице Грузии

Канон святой равноапостольной Нине, просветительнице Грузии

Минея, 14 Января, Кано́н святе́й Ни́не

Глас 1

Песнь 1

Ирмос: Спа́се лю́ди чудоде́йствуяй Влады́ка,/ мо́крую мо́ря во́лну оземлени́в дре́вле;/ во́лею же ро́дждся от Де́вы,/ стезю́ проходну Небесе́ полага́ет нам./ Его́же, по Существу́ ра́вна же Отцу́ и челове́ком, сла́вим. 

Припев: Свята́я равноапóстольная Ни́но, моли́ Бо́га о на́с.

Отве́рзи устне́ мои́, Христе́ Бо́же,/ да восхвалю́ де́ву равноапо́стольную и пропове́дницу Ни́ну воспою́,/ и просвети́ ум мой,/ да досто́йную цве́ты слове́с укра́шу по достоя́нию. 

Припев: Свята́я равноапóстольная Ни́но, моли́ Бо́га о на́с.

Ре́чи чужды́х ти племе́н уразуме́ла еси́, прехва́льная Ни́но,/ и, от Ду́ха Свя́та умудре́на бы́вши, в виде́нии Сама́го Го́спода узре́ла еси́./ Те́мже в земли́ непло́дней, Богому́драя де́во,/ лю́ди И́верския ко Христу́ привела́ еси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Жестосе́рдыя ва́рвары, куми́ром служа́щия,/ я́ко голуби́ца, от за́пада воспари́вшая,/ любо́вию твое́ю обрати́ла еси́ ко Творцу́/ и, благода́тию обновле́нныя, неве́сто Христо́ва непоро́чная,/ Жениху́ твоему́ обручи́ла еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сосу́д благосты́ни Твоея́, Пречи́стая Де́во Богоро́дице, бысть свята́я де́ва/ и страну́, жре́бием Тебе́ свиде́тельствовану, просвети́./ Сего́ ра́ди мо́лим Тя:/ сию́ приими́ с Тобо́ю в моли́тву о вопию́щих Тебе́:/ поми́луй жре́бий Твой. 

Песнь 2

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние. 

Песнь 3

Ирмос: Призри́ на пе́ния рабо́в, Благоде́телю,/ врага́ смиря́я вознесе́нную горды́ню,/ нося́й же, Всеви́дче, греха́ превы́ше,/ непоколе́блемо утвержде́ныя, Бла́же, певцы́/ основа́нием ве́ры. 

Припев: Свята́я равноапóстольная Ни́но, моли́ Бо́га о на́с.

Милосе́рдия ра́ди Своего́ ми́лостивно помяну́в нас,/ усе́рдну благове́стницу соде́ла тя Бог,/ жену́ су́щу, му́жеским смы́слом укра́шену,/ и испо́лнену Ду́ха Свя́та яви́ нам,/ и твое́ю про́поведию о Христе́, чрез ве́ру в Него́, нас усынови́л есть. 

Припев: Свята́я равноапóстольная Ни́но, моли́ Бо́га о на́с.

Покрыва́ло от серде́ц на́ших безчу́вственных отпаде́,/ отягче́нный слух наш от гла́са про́поведи твоея́ откры́ся,/ омраче́ние ума́ на́шего разсе́яся све́том уче́ния Христо́ва, тобо́ю возвеще́ннаго,/ о свята́я равноапо́стольная Ни́но, до́блественная учени́це Христо́ва. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Покланя́вшиися иногда́ куми́ром и пребыва́вший во тьме нече́стия/ от ле́сти и́дольския твои́м прише́ствием, блаже́нная Ни́но, свободи́шася,/ Арма́з же вострепета́, егда́ гром возгреме́,/ и неи́стовства За́дена преста́ша. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тобо́ю, Богоро́дице Де́во, от ро́ва нече́стия подъя́ти бы́хом,/ егда́ Ти уго́дно бысть просвеще́ние на́ше жено́ю сотвори́ти,/ повнегда́ же изы́ти нам от купе́ли святы́я,/ позна́хом Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего блаже́нною Ни́ною. 

Седален, глас 2

Я́коже со́лнце незаходи́мое, Со́лнца Пра́вды – Христа́ Бо́га/ пропове́дница, светоза́рная звезда́, све́тлый вселе́нныя свети́льник,/ неоцене́нное сокро́вище И́верския страны́,/ днесь Ни́на в земли́ на́шей сия́ет и благоуха́ет,/ наста́вница на́ша, равноапо́стольная раба́ Христо́ва.

Песнь 4

Ирмос: Ро́да челове́ча обновле́ние/ дре́вле, поя́, проро́к Авваку́м предвозвеща́ет,/ ви́дети неизрече́нно сподо́бився о́браз:/ млады́м Младе́нец бо из горы́ – Де́вы изы́де,/ люде́й во обновле́ние, Сло́во. 

Припев: Свята́я равноапóстольная Ни́но, моли́ Бо́га о на́с.

Я́коже лев, безстра́шна пребы́вши,/ кре́пце Христа́ Бо́га пропове́дала еси́:/ па́рфян си́лою чуде́с улови́ла еси́,/ Гаиани́ю же и Рипсими́ю по́двигом до́блественнаго их му́ченичества в дар Христу́ принесла́ еси́./ Той же сохрани́ тебе́ саму́ю,/ во еже́ просвети́ти тобо́ю И́верскую страну́. 

Припев: Свята́я равноапóстольная Ни́но, моли́ Бо́га о на́с.

Я́коже оре́л, во о́чию твое́ю возобрази́ла еси́ И́верскую страну́ на́шу, пресла́вная Ни́но,/ и, свято́ю ре́вностию по Бо́зе разже́гшися,/ святы́м Ева́нгелием сию́ просвети́ла еси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Власть иму́щи разгна́ти мглу,/ му́драго царя́ просвети́ла еси́,/ равноапо́стольному царю́ Константи́ну уподо́бльшися, наста́внице на́ша и врачу́ смы́сленный./ Сего́ ра́ди ублажа́ем и́мя твое́, де́во,/ пропове́днице Христа́, вели́кая равноапо́стольная Ни́но. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От ле́сти и́дольския Тобо́ю, Богоро́дице, изба́влены бы́вше лю́дие И́верстии,/ и́хже Тебе́ жре́бий показа́,/ и, благове́стием преподо́бныя ма́тере на́шея Ни́ны озаре́ни бы́вше,/ взыва́ют к Тебе́:/ избавле́ние на́ше, спаси́ ны, Ма́ти Христа́ Бо́га. 

Песнь 5

Ирмос: Из но́щи дел омраче́нный пре́лести/ очище́ние нам, Христе́,/ бо́дренно ны́не соверша́ющим песнь, я́ко Благоде́телю,/ прииди́, подава́яй удо́бну стезю́,/ по не́йже востека́юще, обря́щем сла́ву. 

Припев: Свята́я равноапóстольная Ни́но, моли́ Бо́га о на́с.

Падо́ша и́доли во стране́ И́верстей/ и созда́шася хра́мы Госпо́дни тобо́ю, ма́ти на́ша./ Мы же, ча́да Сио́на, тобо́ю просвеще́ни бы́вше,/ днесь прославля́ем Триипоста́сное Божество́,/ сла́вим Честны́й Крест Христа́ и чествуе́м цельбоно́сный хито́н Его́. 

Припев: Свята́я равноапóстольная Ни́но, моли́ Бо́га о на́с.

Сы́нове тех, и́же от дней столпотворе́ния Вавило́нска злоче́стием плене́ни бы́ша/ и песнь Госпо́дню воспева́ти не разуме́ша,/ ны́не изше́дше от святы́я купе́ли, глаго́лют:/ во Христа́ облеко́хомся, во Христа́ крести́вшеся. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Егда́ ца́рствова фарао́н над еги́птяны,/ ти́и, во тьме еги́петстей седя́ше,/ и́стинному Бо́гу служи́ти не мого́ша;/ днесь же мы, ча́да Сио́на, Ни́ною изба́влены бы́вше,/ ра́достно пои́м Го́сподеви. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Егда́ приспе́ ко мне врач, Пресвята́я Богоро́дице,/ тогда́ воста́х от одра́ моего́, немощству́яй,/ и преподо́бною Ни́ною изба́вихся от ле́сти и́дол нечи́стых, сия́ род И́верский взыва́ет, глаго́ля:/ воспева́ю Тя, упова́ние мое́, Ма́ти Бо́жия. 

Песнь 6

Ирмос: Обита́я Ио́на в преиспо́дних морски́х,/ приити́ моля́шеся и бу́рю утоли́ти;/ унзе́н же аз муча́щаго стрело́ю,/ Христу́ воспева́ю, зол губи́телю,/ ско́ро приити́ Тебе́ к мое́й ле́ности. 

Припев: Свята́я равноапóстольная Ни́но, моли́ Бо́га о на́с.

Возсия́вшу све́ту от за́пада, преста́ни, се́вере, и пове́й, ю́же49,/ со́лнце бо восхо́дит разгна́ти мглу,/ и близ есть дхнове́ние теплоты́, во еже́ та́яти ле́ду:/ се гряде́т пропове́дница Христа́, Ни́на свята́я. 

Припев: Свята́я равноапóстольная Ни́но, моли́ Бо́га о на́с.

От тьмы и́дольския изба́влени бы́вше тобо́ю, равноапо́стольная Ни́но,/ вси лю́дие Картали́нстии воспева́ют тя и умиле́нно взыва́ют:/ отжени́ от нас зло́бу, диа́вола же и супоста́ты на́ша порази́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Угото́ванная тобо́ю при столпе́ животво́рнем/ и ме́сте хране́ния хито́на Госпо́дня купе́ль свята́я/ не мертви́т младе́нцы, но сия́ возражда́ет, еле́ем святы́м умаща́ющи./ Те́мже вопие́м ти:/ ра́дуйся, дево, равноапо́стольная Ни́но. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Наде́ждо непосты́дная наде́ющихся на Тя,/ еди́на, ро́ждшая па́че естества́ пло́тию Христа́ Бо́га на́шего,/ Того́ со блаже́нною Ни́ною моли́ пода́ти И́верстей стране́ утвержде́ние и преспе́яние в ве́ре/ и всем нам пре́жде конца́ жития́ исправле́ние. 

Кондак, глас 2

Прииди́те днесь вси,/ воспои́м избра́нную от Христа́/ равноапо́стольную пропове́дницу Бо́жия сло́ва,/ му́друю благове́стницу,/ лю́ди Картали́нии приве́дшу на путь живота́ и и́стины,/ Богома́тере учени́цу,/ усе́рдную засту́пницу и неусыпа́ющую храни́тельницу на́шу,/ Ни́ну прехва́льную.

Икос

В гу́слех духо́вных да восхва́лится му́драя пропове́дница, Иве́рии просвети́тельница,/ в купе́ли Креще́ния избра́нными па́стырьми освяти́вшая лю́ди,/ жре́бием свиде́тельствованный,/ равноапо́стольная, возлю́бленная раба́ Христо́ва,/ я́же де́сять за́поведей Бо́жиих прия́т, я́коже Моисе́й Богови́дец./ Прииди́те у́бо, днесь ублажи́м пе́сньми/ усе́рдную засту́пницу и неусыпа́ющую храни́тельницу на́шу,/ Ни́ну прехва́льную.

Песнь 7

Ирмос: Всецаря́ любо́вию уловле́ннии, о́троцы/ укори́ша безчи́сленно яря́щася мучи́теля злобо́жное языковре́дие./ И́мже повину́ся огнь мно́гий,/ Влады́це глаго́лющим:/ во ве́ки благослове́н еси́. 

Припев: Свята́я равноапóстольная Ни́но, моли́ Бо́га о на́с.

Черто́зи царя́ и цари́цы я́ко пле́нницу и стра́нницу тя призре́ша,/ оба́че и сия́ от пле́на преиспо́дняго благода́тию Христо́вою привела́ еси́ ко Христу́ Бо́гу,/ Ни́но равноапо́стольная, благове́стнице спасе́ния. 

Припев: Свята́я равноапóстольная Ни́но, моли́ Бо́га о на́с.

Внегда́ воздви́гнути тебе́ столп святы́й и возде́яти ру́це твои́,/ устраши́шася си́лы диа́вола и со тре́петом бежа́ша, возрыда́ша го́рько./ Мы же вопие́м:/ благослове́н еси́, Христе́ Бо́же, во ве́ки. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Возвеща́емым словесе́м твои́м, падо́ша ниц лю́дие,/ я́ко от гла́са труб царе́вых, и ца́рства и ца́рие вострепета́ша, глаго́люще:/ о пле́ннице и пле́нных свобожде́ние!/ Буди́ благослове́но прише́ствие твое́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ве предрече́нная проро́ки, Ма́ти Бо́жия, Пренепоро́чная Де́во Мари́е,/ пребыва́нием Твои́м во Еги́пте с Богомладе́нцем Иису́с Христо́м/ истука́ны еги́петския сокруши́ла еси́ до основа́ний/ и Ни́ною потреби́ла еси́ куми́ры Картали́нии,/ бу́ди благослове́на, Присноде́во. 

Песнь 8

Ирмос: Утро́бу неопа́льно образу́ют Отрокови́цы/ и́же в Ве́тсем опаля́емии ю́ноши,/ преесте́ственно ражда́ющую запечатле́нну;/ обоя́ же содева́ющи чудоде́йство еди́но,/ лю́ди к пе́нию возставля́ет благода́ть. 

Припев: Свята́я равноапóстольная Ни́но, моли́ Бо́га о на́с.

Па́мяти святы́я Ни́ны подоба́ет пра́зднество./ Прииди́те у́бо, ве́рнии, Христу́, просла́вим и возблагодари́м ми́лостиваго Бо́га./ Ро́ди же, и племена́, и ча́да Сио́на, в духо́вней ра́дости торжеству́йте ку́пно с на́ми, глаго́люще:/ сла́ва пропове́днице Христа́ и Бо́га на́шего. 

Припев: Свята́я равноапóстольная Ни́но, моли́ Бо́га о на́с.

Ра́дуйся, стране́ Картали́нская,/ от Ни́ны венце́м Христо́вым венча́нная, свети́ся и благоукраша́йся:/ призыва́ет бо ны равноапо́стольная свята́я Ни́на,/ све́том Госпо́дним вся озаря́ющи. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ты запове́дала еси́ нам, равноапо́стольная, ве́ру свя́то блюсти́,/ е́йже новообраще́нныя лю́ди научи́ла еси́./ Сего́ ра́ди вертогра́ды, яже насади́ла еси́ в духо́вней па́стве твое́й,/ посети́ и утверди́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О Ма́ти Христа́ Бо́га, Творца́ су́щих,/ сподо́бльшийся Тобо́ю жи́зни ве́чныя род Картали́нский храни́/ моли́твами Ни́ны блаже́нныя. 

Песнь 9

Ирмос: Люби́ти у́бо нам я́ко безбе́дное стра́хом/ удо́бее молча́ние;/ любо́вию же, Де́во,/ пе́сни тка́ти, спротяже́нно сложе́нный, неудо́бно есть./ Но и, Ма́ти, си́лу, ели́ко есть произволе́ние, даждь. 

Припев: Свята́я равноапóстольная Ни́но, моли́ Бо́га о на́с.

Вожделе́нна нам па́мять твоя́,/ ди́вно чудоде́йство твое́, свя́то житие́ твое́ -/ вся нам быва́ют во бла́го тобо́ю, Ни́но целому́дренная. 

Припев: Свята́я равноапóстольная Ни́но, моли́ Бо́га о на́с.

Прия́телище моще́й твои́х, благода́ть источа́ющих,/ утвержде́ние есть стране́ Ивери́йстей./ Сего́ ра́ди и взыва́ет к тебе́:/ блаже́нная Ни́но, охраня́й нас твои́м заступле́нием. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Пропове́днице и просвети́тельнице,/ при́зри на пе́ние на́ше умиле́нное и уми́лостиви к нам Го́спода,/ не попусти́ нам, хвалы́ твоея́ ревни́телем, во гресе́х поги́бнути/ и, предстоя́щи Престо́лу Бо́жию,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Услы́ши моле́ния на́ша, Ма́ти Бо́жия,/ и преподо́бныя Ни́ны заступле́нием отжени́ от нас вся искуше́ния,/ да́руй нам ми́лость Твою́ и побе́ду на враги́. 

Светилен

Равноапо́стольная пропове́днице и благове́стнице Христо́ва,/ от наве́т вра́жиих избавля́ющая ны!/ А́ще и в не́дрех земли́ сокрове́на еси́ от о́чию на́шею,/ оба́че жива́ пребыва́еши у Престо́ла Христа́ Бо́га на́шего./ Буди́ у́бо засту́пница усе́рдно чту́щим тя.

Знайшли помилку