...
Канон святителю Софронию, епископу Иркутскому kanon svjatitelju sofroniju episkopu irkutskomu a6bbcfa
Канони

Канон святителю Софронию, епископу Иркутскому

Канон святителю Софронию, епископу Иркутскому

Минея, 30 Марта, Канон

Глас 2

Песнь 1

Ирмос: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Сла́ву возсле́м Христу́, Бо́гу на́шему,/ ди́вному во святы́х Свои́х,/ па́мять уго́дника Его́ дне́сь прославля́юще. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Втора́го тя засту́пника гра́ду на́шему прия́хом,/ от вся́ких находя́щих на ны зол/ твои́м предста́тельством нас сохрани́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Всех благи́х дел о́браз себе́ показу́я па́стве твое́й,/ привле́кл еси́ мно́ги души́ во спасе́ние,/ и́же и улучи́ша ра́йскаго утеше́ния наслажде́ние, пою́ще:/ не́сть свят, па́че Тебе́, Го́споди. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бу́ря напа́стей обдержи́т ны, Влады́чице, и во́лны скорбе́й,/ но, предвари́вши, пода́ждь нам ру́ку по́мощи/ и те́плое заступле́ние и предста́тельство Твое́. 

Песнь 3

Ирмос: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́бося дух мой, внегда́ пе́ти:/ не́сть свят, я́коже Бог наш,/ и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко адама́нт драгоце́ннейший, возсия́л еси́ ко украше́нию Це́ркве Росси́йския,/ блиста́яй непоро́чностию жития́,/ да и мы, недосто́йнии, све́та Христо́ва наслади́мся. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Теплото́ю ве́ры согре́й се́рдца на́ша, от мра́ка грехо́внаго иззя́бшия,/ дух благоче́стия и стра́ха Бо́жия вкорени́ в нас,/ па́мять твою́ ублажа́ющих. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Любо́вию утверди́вся Христо́вою, яви́лся еси́, я́ко река́,/ Сиби́рскую страну́ напая́я уче́нием слове́с, Богоблаже́нне Софро́ние,/ те́мже любо́вию па́мять твою́ соверша́ем. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Удиви́ла еси́ вои́стинну ны́не на нас благодея́ния/ и ми́лости Твоя́, Влады́чице,/ те́мже сла́вим мно́гое милосе́рдие Твое́. 

Седален, глас 5

Блаже́н ты, иера́рше Софро́ние, вои́стинну и треблаже́н еси́:/ соверше́нною прилепля́яся к Бо́гу любо́вию, и вся лю́ди возлюби́л еси́,/ ду́шу полага́я за па́ству твою́, бе́дствующим благодея́ния творя́,/ души́ напая́я смире́нием и покоре́нием промышле́нию Боже́ственному./ Сего́ ра́ди тя ублажа́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Стена́ непобеди́мая нам, христиа́ном, Ты еси́, Де́во Богоро́дице,/ к Тебе́ бо прибега́юще, невреди́ми пребыва́ем/ и, па́ки согреша́юще, и́мамы Тя Моли́твенницу./ Тем, благодари́те, вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ сла́вное Твое́ смотре́ние/ и просла́вих, Человеколю́бче,/ непостижи́мую Твою́ си́лу. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Иера́рше Бо́жий, предстоя́ Престо́лу Го́спода сла́вы,/ моли́ся у́бо мир дарова́ти стране́ на́шей/ и от всех лю́тых изба́вится. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Та́ко просвети́ся свет твой пред челове́ки твои́ми до́брыми де́лы,/ и́мже яви́лся еси́ в ско́рбех уте́шитель, боля́щим врач благода́тный,/ да, вси лю́дие Ирку́тстии, просла́вим Отца́ Небе́снаго,/ дарова́вшаго нам тебе́, вели́каго чудотво́рца. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ду́ха Пресвята́го храм, о́тче, был еси́,/ вмеща́ющ в себе́ Боже́ственную Прему́дрость,/ на домострои́тельство Це́ркве Христо́вы и мона́шествующим на утвержде́ние. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Удивля́ется вся земля́ и вси язы́цы чудя́тся,/ зря́ще мно́гое Твое́ милосе́рдие, Влады́чице, к стране́ на́шей и ро́ду христиа́нскому,/ оба́че неисправле́ние на́ше ве́рою ко благоче́стию премени́. 

Песнь 5

Ирмос: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди,/ во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́ ино́го бо́га не зна́ем. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Ели́цы во Христа́ крести́хомся, лю́дие Ирку́тския па́ствы,/ вку́пе соше́дшеся дне́сь, облеко́хомся в ра́дость духо́вную,/ па́мять святи́теля прославля́юще. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Любве́ Христо́вы подража́тель быв, вся на́ша братоненавиде́ния умири́,/ да, тобо́ю в любви́ евангельстей споспешеству́еми,/ благогове́йно хва́лим тя. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Непреобори́м яви́лся еси́ в де́ле Госпо́дни, Софро́ние,/ во всем покаря́яся во́ли Его́ святе́й,/ нима́ло не взира́я на челове́ков негодова́ния, поя́ всегда́:/ ра́зве Тебе́ ино́го бо́га не зна́ю. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Боже́ственным Твои́м сия́нием, Блага́я, исцели́ на́ша стра́сти,/ я́же от невнима́ния нам прихо́дят:/ мо́лит Тя о сем и святы́й Софро́ний. 

Песнь 6

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Яви́ся па́ки благода́ть спаси́тельная па́стве Ирку́тстей/ в прославле́нии, блаже́нне, па́мяти твое́й,/ не бо по грехо́м на́шим воздадеся нам,/ но те́плаго моли́твенника обрето́хом, чту́щия па́мять твою́. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Па́стыря тя до́браго ве́мы, до́бре ста́до твое́ упа́сшаго,/ и ны́не па́ству твою́ в ве́ре и единомы́слии сохрани́,/ во е́же пребы́ти нам в сою́зе любве́ и ми́ра/ и досто́йным бы́ти ве́чныя любве́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Напита́л еси́ а́лчущия пра́вды пи́щею Небе́сною:/ хлеб бо а́нгельский бы́сть сло́во твое́, Софро́ние,/ изыма́я от плене́ния грехо́внаго души́ чад твои́х/ и ко Христу́ тех приводя́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тре́петом содержи́ми есмы́, Блага́я,/ ужаса́ют бо нас ловле́ния лука́ваго,/ но Ты, Влады́чице, от бе́здны грехо́вный нас возведи́. 

Кондак, глас 4

Соиме́ннаго му́дрости иера́рха,/ изря́дное Це́ркве Ирку́тский украше́ние,/ отца́ на́шего святи́теля Софро́ния любо́вию восхва́лим, вси ве́рнии,/ той бо е́сть храни́тель гра́да и страны́ сея́/ и моли́твенник о душа́х на́ших.

Икос

Целому́дрия добро́тами уязви́вся, святи́телю,/ невозвра́тным жела́нием после́довал еси́ Сотво́ршему тя,/ вся́ко плотско́е наслажде́ние возненави́дел еси́/ и я́ко ино́е со́лнце Ирку́тстей па́стве возсия́л еси́,/ тем и Христо́с да́ром тя чуде́с обогати́./ Помина́й нас, чту́щих пресве́тлую па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, архиере́йскаго са́на удобре́ние;/ ра́дуйся, гра́да Ирку́тска духо́вное украше́ние;/ ра́дуйся, полу́денныя страны́ Росси́йския прозябе́ние;/ ра́дуйся, полу́ношныя страны́ Сиби́рския похвале́;/ ра́дуйся, чуде́с не умали́вый в опале́нии моще́й твои́х;/ ра́дуйся, нося́й вене́ц пра́вды в Небе́снем Ца́рствии./ Ра́дуйся, Софро́ние Богому́дре, моли́твенниче о душа́х на́ших.

Песнь 7

Ирмос: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля/ высо́к пла́мень вознесло́ е́сть:/ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сын благослове́н и препросла́влен. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Ра́дости исполня́емся, лю́дие гра́да Ирку́тска,/ соше́дшеся на честно́е прославле́ние твое́,/ да еди́неми усты́ и се́рдцем Тро́ицу Единосу́щную, тя просла́вльшую, почти́м,/ Е́йже ты, святи́телю, предстои́ши, моля́ся о душа́х на́ших. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

О́тче, святи́телю Софро́ние, предстоя́ на Небесе́х,/ не забу́ди ны, до́лу су́щих:/ от вся́кия находя́щия напа́сти сохрани́,/ вся раздо́ры и бра́ни умири́,/ да про́чее вре́мя живота́ на́шего безпеча́льни пребу́дем,/ огражда́еми моли́твами твои́ми. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Трисо́лнечный Свет почи́л е́сть в тебе́, святи́телю Софро́ние,/ пресве́тлую свещу́ тя показа́ лю́дем Свои́м,/ целе́бника и врача́ безме́здна, пою́щим Го́сподеви:/ Сый благослове́н и препросла́влен. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ма́ти Де́во Препросла́вленная,/ угаси́ пе́щь страсте́й на́ших милосе́рдием Твои́м,/ да воспое́м Тя во ве́ки со избра́нными Твои́ми. 

Песнь 8

Ирмос: Пе́щь иногда́ о́гненная/ в Вавило́не де́йства разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Сла́вы, я́же от челове́к, восприя́ти не восхоте́в,/ Бо́жиим произволе́нием честны́я мо́щи твоя́ о́гненным запале́нием премени́л еси́,/ да то́чию от Христа́ Бо́га просла́вишися,/ те́мже науча́я нас не земна́го, но Небе́снаго Ца́рствия вожделева́ти,/ его́же улучи́ти ча́ем моли́твами твои́ми, предста́телю, наш. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко луч све́та Христо́ва возсия́л еси́ в стране́ Сиби́рстей,/ святи́телю блаже́нне Софро́ние,/ просвеща́я вся́каго гряду́щаго путе́м ева́нгельским,/ да, све́том твои́м озаря́еми, не заблу́дим в пути́ грехо́внем/ и ве́чнаго Све́та дости́гнем,/ иде́же вку́пе с тобо́ю жи́знь ве́чную насле́дуем. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Апо́стола втора́го Сиби́ри, Софро́ния, просла́вим,/ непоро́чному житию́ того́ после́дуем/ и, вся грехо́вная злопомне́ния отри́нувше, зове́м:/ ра́дуйся, Софро́ние, гра́да на́шего заступле́ние. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Е́сть вои́стинну святы́й сей де́нь, в о́ньже собра́ нас Ма́терь Бо́жия/ просла́вити уго́дника Своего́ Софро́ния, во хра́ме Ея́ почива́ющаго/ и чудесы́ свои́ми пе́ти нас побужда́ющего:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

Песнь 9

Ирмос: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Ве́ру соблюде́, тече́ние земно́е сконча́,/ про́чее даде́ся тебе́ вене́ц в Ца́рствии Христо́ве./ Утверди́ и нас, малове́рием коле́блемых,/ да не бу́дем неве́рни, но ве́рни,/ и, взира́юще на честны́й о́браз твой, спасе́ние улучи́м. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Софро́ние, моли́ Бо́га о на́с.

И́же с ве́рою призыва́ху тя, уго́дниче Бо́жий,/ ве́лию благода́ть получи́ша,/ явля́ешибося в ско́рбех жите́йских уте́шитель,/ в печа́лех помо́щник, неду́г многообра́зных цели́тель,/ от вся́ких бед и зол изба́витель:/ не оста́ви чудотво́рною по́мощию нас,/ па́мять твою́ ве́рою чту́щих. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Мы́слию твое́ю к ве́чному и нетле́нному устреми́лся еси́,/ вся же земна́я – сла́ву и бога́тство – отри́нул еси́./ Помози́ и нам, наста́вниче ди́вный, да взыску́ем пра́вды и Ца́рствия Бо́жия,/ да, тле́нную ми́ра юдо́ль преше́дше,/ в час сме́ртный христиа́нский кончи́ны сподо́бимся/ и вку́пе с тобо́ю лицезре́ти Го́спода сла́вы досто́йни бу́дем. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: А́нгелов Цари́цу,/ архиере́йскаго, пресви́терскаго и мона́шескаго чи́на Влады́чицу/ и всего́ ро́да христиа́нскаго Покрови́тельницу,/ прииди́те, вси, восхва́лим и поклони́мся Ей,/ Та бо нело́жно обеща́ся бы́ти нам Помо́щница до сконча́ния ве́ка. 

Светилен

Свет Христо́в бога́тно в тя всели́ся, прему́дре Софро́ние,/ да, предугото́вав чистото́ю жи́зни ду́шу твою́,/ сотвори́т тя насле́дника Ца́рствия Небе́снаго/ и моли́твенника о душа́х на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сла́досте А́нгелов, святи́телей и преподо́бных ра́дование,/ христиа́н всех Предста́тельнице, Де́во Ма́ти Госпо́дня,/ заступи́ нас и изба́ви от ве́чных мук.

Знайшли помилку