...
Канони

Канон святителю Савве I Сербскому, на перенесение мощей (2‑й)

Минея, 6 Мая, Ин канон

Глас 6

Песнь 1

Ирмос: Чу́вственный фарао́н потопле́н бысть со всево́инством,/ Изра́иль же, проше́д посреде́ мо́ря, вопия́ше:/ Го́сподеви Бо́гу на́шему/ пои́м, я́ко просла́вися. 

Припев: Святи́телю, о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о на́с.

Земля́ лику́ет и не́бо с челове́ки ра́дуется боголе́пно/ в твой, му́дре, святы́й пра́здник,/ в о́ньже свяще́нное твое́ те́ло от гра́да Ты́рнова к твоему́ ста́ду дои́де,/ сла́вне святи́телю, Ду́ху честно́е жили́ще. 

Припев: Святи́телю, о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о на́с.

Распя́в плоть свою́ стра́хом Влады́чним,/ умертви́ся ми́рови, прему́дре святи́телю Са́вво,/ и ны́не преи́де ве́село к животу́ ве́чному, преблаже́нне. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Мертв ми́рови бысть, Са́вво, Боже́ственным вселе́нием,/ и по святе́м преставле́нии и по погребе́нии твое́м в оте́чество твое́ пренесе́н бысть све́тло,/ его́же облагоуха́еши, чу́дне. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: И́же Сый со Отце́м Соприсносу́щный Сын,/ напосле́док восхоте́в, всели́ся в ложесна́ Твоя́ на на́ше, Богоро́дице, ве́рных отрожде́ние:/ те́мже воспева́ем Тя. 

Песнь 3

Ирмос: На тве́рдем ве́ры Твоея́ ка́мени/ помышле́ние утверди́в души́ моея́,/ утверди́, Го́споди,/ Тя бо и́мам, Бла́же,/ прибе́жище и утвержде́ние. 

Припев: Святи́телю, о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о на́с.

Лю́дие оте́чества твоего́,/ ви́девше тя, преблаже́нне, приноси́ма, срето́ша со святи́тели,/ и́хже укра́си десни́ца твоя́,/ и́же и просте́ртыми рука́ми приима́ху твое́ свято́е те́ло,/ я́ко вели́каго граждани́на и засту́пника те́плаго. 

Припев: Святи́телю, о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о на́с.

Святи́телю блаже́нне Христо́в Са́вво,/ иногда́ во Иерусали́м и в Сина́й ше́ствовав,/ а ны́не во оте́чество свое́ прише́л еси́,/ чудеса́ творя́ ди́вная на спасе́ние ми́ру всему́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Был еси́ жили́ще чи́сто и уче́нием испыта́л еси́ глубину́, святи́телю,/ зломы́слящих потопля́я умы́, ве́рных же напая́я сердца́,/ те́мже твое́ честно́е пра́зднуем пренесе́ние. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Разреше́ние нам грехо́в да́ти, Чи́стая, Изба́вителя умоли́,/ помраче́ние все от душ на́ших при́сно Твои́ми моли́твами разгоня́ющи. 

Седален, глас 4

Удиви́ся, святи́тельство па́че есте́ственнаго прие́мля,/ возше́д бо на высоту́, прия́л еси́ дар дава́ти исцеле́ния притека́ющим тебе́ с ве́рою,/ сего́ ра́ди вопие́м ти, преподо́бне Са́вво:/ непреста́нно моли́ о творя́щих па́мять твою́.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах слух Твой/ и убоя́хся,/ разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Припев: Святи́телю, о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о на́с.

Твои́ ученицы́, похва́льныя ти венцы́ прино́сим, свя́те Са́вво,/ приими́ и заступи́ душе́вныя на́ша не́мощи,/ изле́й на ны ми́лостивное твое́, о́тче, изволе́ние/ и твои́ми моли́твами от напа́сти спаси́. 

Припев: Святи́телю, о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о на́с.

На Небесе́ Бо́гу и Влады́це всех предстоя́, Богому́дре,/ на земли́ в Боже́ственней Того́ Це́ркви му́дро веели́ся,/ прему́дре святи́телю Са́вво,/ Ему́же помоли́ся от душе́вных боле́зней и скорбе́й изба́вится пою́щим тя. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Пропове́дник неизрече́ннаго, да возвели́чится ны́не святи́тель,/ се бо по вре́менней сме́рти до́бре Бо́жиим манове́нием/ па́ки прихо́дит во свое́ оте́чество,/ того́ свяще́нно пе́сньми Боже́ственными почти́м. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Безневе́стная Влады́чице, Благослове́нная Богороди́тельнице,/ пою́щия Тя спаса́й от вся́каго вре́да,/ еди́на челове́ков Помо́щнице. 

Песнь 5

Ирмос: Свет возсия́й ми́ру, Христе́,/ просвети́ се́рдце мое́,/ от но́щи Тебе́ зову́ща,/ и спаси́ мя. 

Припев: Святи́телю, о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о на́с.

Со слеза́ми вопие́м ти, Са́вво преблаже́нне:/ изба́ви свою́ па́ству от огня́, и меча́, и иноплеме́нников,/ и междоусо́бицы, и гла́да, и вся́каго зла. 

Припев: Святи́телю, о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о на́с.

Твори́т ны́не всебога́тно пра́здник Бо́жия Це́рковь/ твои́х моще́й, о́тче, пренесе́нием, сла́вящи всех Творца́,/ возвели́чившаго тя, Са́вво преблаже́нне. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Честна́, преблаже́нне, смерть твоя́ пред Бо́гом на́шим яви́ся,/ ея́же ра́ди прославля́ешися прише́ствием твои́м, о́тче,/ ко оте́честву твоему́, свя́те. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Е́же бы́ти нам подава́яй/ в Твою́ утро́бу всели́ся, Богоро́дице,/ Его́же моли́ спасти́ нас. 

Песнь 6

Ирмос: Ки́том пожре́н грехо́вным,/ вопию́ Тебе́, Христе́:/ я́ко проро́ка,/ из истле́ния мя свободи́. 

Припев: Святи́телю, о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о на́с.

Творе́ц Бог тебе́ засту́пника нам даде́,/ тем зове́м ти:/ потщи́ся, Са́вво свя́те, и зло́бы изба́ви ны,/ ско́рби бо вели́кия и ра́тныя,23 теле́сныя и душе́вныя, рабы́ твоя́ обдержа́т,/ от ни́хже изба́ви ны, иера́рше Христо́в. 

Припев: Святи́телю, о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о на́с.

Ме́ртвенное те́ло твое́ Се́рбская земля́ восприя́ла есть,/ живоно́сную све́тлость испуща́ющее, преблаже́нне Са́вво,/ и умерщвле́нных страстьми́ смертоно́сными исцеля́ющее Ду́хом Боже́ственным. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Преподо́бне возврати́вся в свое́ оте́чество, неми́рная умири́л еси́,/ и положе́н бысть в ра́це в дому́ Спа́сове, святи́телю,/ Его́же ра́ди обогати́лся еси́ вла́стию, прехва́льне. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́во еди́на Чи́стая Обра́дованная, помози́ ми,/ при́сно обурева́ему жите́йскими напа́стьми. 

Кондак, глас 6

Засту́пниче скорбя́щим,/ в напа́стех помо́щниче,/ ко Влады́це моле́бниче,/ не пре́зри нас, смире́нных, обремене́нных грехи́,/ но предвари́ и исхи́ти от мук ве́чных с ве́рою моля́щихтися,/ ускори́ на заступле́ние и потщи́ся на по́мощь,/ заступи́, святи́телю Христо́в Са́вво, пою́щия тя.

Икос

Приими́ мольбы́ на́ша, иера́рше Госпо́день, и́миже недоуме́нно припа́даем ти, недосто́йнии,/ мно́жеством заступле́ний твои́х при́зри нас всегда, припа́дающих ти,/ неусы́пною свое́ю моли́твою и неизрече́нною по́мощию не оста́ви нас/ и пода́ждь рабо́м твои́м избавле́ние от всех нападе́ний лю́тых,/ тебе́ бо засту́пника и́мамы, святи́телю, иера́рше Христо́в Са́вво,/ от стужа́ющих нас бед лю́тых,/ но я́ко име́я дерзнове́ние ко Влады́це всех,/ лю́ди заступа́й, святи́телю Христо́в Са́вво, при́сно пою́щия тя.

Песнь 7

Ирмос: Преподо́бных Твои́х отроко́в песнь услы́шавый/ и пещь горя́щую ороси́вый,/ благослове́н еси́, Го́споди,/ Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Святи́телю, о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о на́с.

Престо́лу Бо́жию предстоя́, святи́телю блаже́нне,/ о ве́рных свои́х рабе́х моле́ния непреста́нно твори́,/ ве́рою вопию́щих Христу́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

Припев: Святи́телю, о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о на́с.

Ра́дуется днесь Богоно́сных святи́телей собо́р,/ и́хже ты породи́ Ду́хом, честны́м пренесе́нием твои́х моще́й,/ и пра́зднуют лю́дие Се́рбския земли́, священнотаи́нниче му́дре Са́вво, зову́ще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Обстои́м, лику́юще, Богоно́сне о́тче, свяще́нную твою́ ра́ку/ и бога́тно от нея́ почерпа́ем ве́рою, блаже́нне Са́вво, исцеле́ний благода́ть, зову́ще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Влады́чице всех челове́к, Свята́я Богоро́дице,/ рабо́ты мя страстны́я Твои́ми моли́твами до конца́ свободи́. 

Песнь 8

Ирмос: Преподо́бнии Твои́ о́троцы/ в пещи́ Херуви́мы подража́ху,/ трисвяту́ю песнь воспева́юще:/ благослови́те, по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки. 

Припев: Святи́телю, о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о на́с.

Земля́ от свои́х недр предаде́ тя священноле́пна, це́ла же и неразруши́ма,/ благоуха́нием чуде́с удивля́юща гра́да жи́телей пе́рстию гро́ба твоего́, проро́чески вопию́щих:/ пра́ведницы во ве́ки живу́т. 

Припев: Святи́телю, о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о на́с.

Персть, облежа́щая многострада́льное твое́ те́ло, о́тче,/ показа́ся дража́йши ка́мене сапфи́ра, целе́бна бо и чудотвори́ва,/ и па́че зла́та ве́рными цени́ма, пою́щими досто́йно:/ честна́ пред Го́сподам смерть преподо́бных Его́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Царя́ благочести́ваго, держа́ща святы́ню и благослове́ние,/ твое́ свято́е и честно́е те́ло,/ со́нным явле́нием пренести́ убежда́еши,/ его́же ча́да твоя́ со святи́тели и свяще́нники, я́ко пребога́тое сокро́вище, во своя́ пренесо́ша. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пое́м Тя, Де́во Богороди́тельнице,/ Ея́же ра́ди кля́тва непло́дна бысть и благослове́ние всем прии́де,/ ве́дущим Тя еди́ну Ма́терь Бо́га на́шего безму́жную. 

Песнь 9

Ирмос: Е́же ра́дуйся от А́нгела прии́мшая/ и ро́ждшая Созда́теля Своего́,/ Де́во, спаси́ Тя велича́ющия. 

Припев: Святи́телю, о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о на́с.

Яви́ся чу́до стра́шное в са́мый час успе́ния:/ па́че со́лнца твое́ лице́, о́тче, заблиста́,/ внегда́ приидо́ша ли́цы святы́х, дух твой восприе́млюще/ и Бо́гу Творцу́ принося́ще. 

Припев: Святи́телю, о́тче Са́вво, моли́ Бо́га о на́с.

Стека́ются лю́дие па́ствы твоея́,/ краль же благочести́вый и свяще́нных служи́телей мно́жество/ и возложи́ша твое́ честно́е те́ло на вы́и богоприя́тныя,/ я́ко киво́т, пресвяты́й дар принося́ще, тебе́ велича́ху. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Днесь пра́зднственно лику́им вси,/ созыва́ет бо Са́вва святи́телей собо́р и честны́я чернори́зцы на ликова́ние духо́вное/ и на трапе́зу безсме́ртныя жи́зни. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Все́ми владе́ющи тва́рьми,/ лю́дем Твои́м да́руй побе́ды на враго́в моли́твами святи́теля,/ да Тя я́ко Богоро́дицу велича́ем. 

Светилен

Святи́теля Христо́ва да восхва́лим, па́мять его́ че́стно торжеству́юще,/ той бо нам подае́т трапе́зу духо́вную,/ ея́же ду́хом насыща́ющеся, наслажде́ние Боже́ственное получа́ем,/ Светода́вца прославя́юще.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Твое́ пречи́стое те́ло, во гро́бе лежа́щее, не растле́ся отню́д,/ но це́ло обре́теся, преблаже́нне святи́телю Са́вво,/ его́же со тща́нием принесо́ша, ра́довахуся боже́ственная твоя́ ча́да,/ благове́рна пита́теля богосла́вно тя и богому́дра ублажа́ем,/ Христу́ моля́щегося о душа́х на́ших.

Знайшли помилку