...
Канон святителю Мартину, папе Римскому kanon svjatitelju martinu pape rimskomu dc788cd
Канони

Канон святителю Мартину, папе Римскому

Канон святителю Мартину, папе Римскому

Минея, 14 Апреля, Кано́н, творе́ние Ио́сифово

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Посе́ченный несеко́маго пресече́,/ и ви́де со́лнце зе́млю, ю́же не ви́де./ Лю́таго врага́ вода́ потопи́,/ и непроходи́мое про́йде Изра́иль,/ песнь же воспева́шеся:/ Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися. 

Припев: Святи́телю о́тче Марти́не, моли́ Бо́га о на́с.

Боле́зни мно́ги, Марти́не, претерпе́л еси́ за Христа́ Бо́га/ и ны́не изше́л еси́ к неболе́зненней жи́зни, до́бре подвиза́вся./ Тем моея́ души́ лю́тыя боле́зни облегчи́,/ я́ко да воспою́ тя, моли́твами твои́ми просвеща́емь. 

Припев: Святи́телю о́тче Марти́не, моли́ Бо́га о на́с.

Существа́ два, и две во́ли, и де́йства сугу́ба нося́ща, блаже́нне,/ Еди́наго от Честны́я Тро́ицы научи́л еси́, Христа́, Пресу́щнаго Бо́га,/ и и́же не та́ко честву́ющия,/ вся отве́ргл еси́, Марти́не свяще́ннейше. 

Припев: Святи́телю о́тче Марти́не, моли́ Бо́га о на́с.

Неду́говавшия безслове́сно безу́мне, в Еди́ном Христе́, еди́ну му́дрствующе во́лю,/ ра́зумом и́стинным и ве́рою украша́емь, обличи́л еси́, Марти́не, я́вственно/ и, ра́дуяся, взыва́л еси́:/ пои́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Кра́сными пе́сньми, све́тло лику́ющи,/ днесь Христо́ва Це́рковь тя почита́ет, Богоблаже́нне,/ Христо́в служи́телю, Марти́не пресве́тле,/ пою́щая тя просвети́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: И́же по естеству́ Боже́ственному Неви́димый,/ ви́ден бысть из Тебе́ Младе́нец, Челове́к быв,/ сугу́ба я́ко вои́стинну хоте́ния и де́йства нося́ во Еди́ной Ипоста́си,/ Его́же моли́, Пренепоро́чная, вся ны спасти́, любо́вию пою́щия Тя. 

Песнь 3

Ирмос: Страх Твой, Го́споди,/ всади́ в сердца́ раб Твои́х/ и бу́ди нам утвержде́ние,/ Тя во и́стине призыва́ющим. 

Припев: Святи́телю о́тче Марти́не, моли́ Бо́га о на́с.

Сый испо́лнен, всеблаже́нне, Боже́ственныя ре́вности,/ собра́л еси́ Свяще́нен, Марти́не, Собо́р/ и церко́вное утверди́л еси́ уче́ние. 

Припев: Святи́телю о́тче Марти́не, моли́ Бо́га о на́с.

Посреди́ Собо́ра отве́ргл еси́ Пи́рра, Се́ргия и Фео́дора, Ки́ра же/ и подо́бныя тем буесло́вящим злосла́вныя, о́тче. 

Припев: Святи́телю о́тче Марти́не, моли́ Бо́га о на́с.

Из Ри́ма ну́ждею изгна́н,/ обше́л еси́, я́ко со́лнце, лучи́ испуща́я, преподо́бне,/ правосла́вныя просвеща́я вся. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Прему́дростию освяще́н свы́ше, я́ко со́лнце,/ Ри́мскому оте́честву ве́лий засту́пник проявле́н,/ Марти́не преподо́бне, блаже́нне. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Отцу́ Равноче́стна и Сопресто́льна па́че сло́ва родила́ еси́,/ де́йства два нося́ща и две во́ли, Всесвята́я Отрокови́це. 

Седален, глас 4

Испове́дании свяще́нными укра́шься,/ му́ченически же жизнь соверши́в,/ к Небесе́м восте́кл еси́, Марти́не му́дре,/ венце́м неувяда́емым от Бо́га венча́лся еси́./ Те́мже святу́ю твою́ пра́зднуем па́мять, вопию́ще:/ помяни́ нас, священноблаже́нне, Христу́ предстоя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: По Бо́зе во Твой, Богоро́дице, прибега́ю, смире́нный, покро́в Боже́ственный/ и, припа́дая, молю́ся:/ поми́луй, Пречи́стая, я́ко превзыдо́ша главу́ мою́ греси́,/ и бою́ся, Влады́чице, му́ки, и трепе́щу,/ моле́ние сотвори́, Чи́стая, к Сы́ну Твоему́ от сих изба́вити мя.

Песнь 4

Ирмос: Всел еси́ на ко́ни, апо́столы Твоя́, Го́споди,/ и прия́л еси́ рука́ма Твои́ма узды́ их,/ и спасе́ние бысть ежде́ние Твое́/ ве́рно пою́щим:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Припев: Святи́телю о́тче Марти́не, моли́ Бо́га о на́с.

Непра́ведно от престо́ла твоего́, му́дре, изгоня́емь,/ от челове́к непра́ведных пра́ведный пострада́ти благоволи́л еси́,/ я́ко да пра́ведное уче́ние церко́вное, о́тче, спасе́ши невреди́мо. 

Припев: Святи́телю о́тче Марти́не, моли́ Бо́га о на́с.

Стоя́ среди́ пребеззако́ннующих я́ко зако́нен страда́лец, святи́телю Богоприя́тне,/ и от них оскорбля́емь, и наруга́емь, и влачи́м всу́е,/ пребы́л еси́ умо́м непревра́щен. 

Припев: Святи́телю о́тче Марти́не, моли́ Бо́га о на́с.

Младе́нцев вмени́л еси́, о́тче, стреля́ния, Марти́не, всу́е оскорбля́ющих тя/ и, терпели́вно пострада́в, гони́м, и вя́жемь всу́е,/ ив темни́цах заключа́емь. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Трисве́тлыми заря́ми пресве́тло укра́шен, па́че со́лнца, блаже́нне,/ за́паду сия́еши и неве́рствия тьму отгоня́еши, прему́дре./ Те́мже просвети́ ны, тя блажа́щия. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Во двою́ существу́ богому́жно познава́емаго,/ от Тро́ицы Еди́наго родила́ еси́,/ я́ко Бо́га и Челове́ка, во́ли нося́ща прили́чно обе́ма естество́ма,/ Де́во Пренепоро́чная. 

Песнь 5

Ирмос: От но́щи неве́дения/ по душелови́тельному пути́ при́сно блудя́щаго,/ све́том ра́зума Твоего́, Го́споди, преднаставля́я мя,/ на стезю́ за́поведей Твои́х напра́ви. 

Припев: Святи́телю о́тче Марти́не, моли́ Бо́га о на́с.

Свяще́ннейшим твои́м сло́вом, о́тче, всесвяще́нное уче́ние я́ве утверди́л еси́/ и ерети́ческия полки́ низве́ргл еси́,/ претерпева́я изгна́ния, и темни́цы, и ско́рби мно́ги. 

Припев: Святи́телю о́тче Марти́не, моли́ Бо́га о на́с.

Дрема́ния твои́м ве́ждом, преподо́бне, не дал еси́,/ до́ндеже вселе́ние Бо́гу был еси́,/ и всю разве́ял еси́ е́реси пре́лесть, му́ченически подвиза́вся. 

Припев: Святи́телю о́тче Марти́не, моли́ Бо́га о на́с.

Вражде́бно тя, я́коже зве́рие, влеко́ша вери́гами, му́дре,/ врази́, связа́вше посреде́ гра́да, руга́тельно, укоря́юще, и ху́ляще,/ и без студа́ на тя напа́дающе. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ве́рою огра́ждся, я́ко со́лнце луча́ми,/ и устне́ возвесели́, и гра́ды вся просвети́,/ пропове́дая Христа́, Сына Бо́жия, во пло́ти прише́дша. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неискусобра́чно, Де́во, неопи́санное Сло́во пло́тию ро́ждши,/ пло́ти моея́ стра́сти умертви́, оживи́ же ду́шу мою́,/ умерщвле́нную прегреше́ньми. 

Песнь 6

Ирмос: Бе́здна грехо́в и прегреше́ний бу́ря мя смуща́ет/ и во глубину́ ну́жднаго ре́ет мя отча́яния,/ но Твою́ кре́пкую ру́ку мне простри́, я́ко Петро́ви,/ о Упра́вителю, и спаси́. 

Припев: Святи́телю о́тче Марти́не, моли́ Бо́га о на́с.

Разсе́деся лука́вый при ногу́ твое́ю свяще́нною, Богоно́се,/ и лука́вых челове́к бездве́рная уста́ загражда́ются твои́м сло́вом,/ и явля́ется, сия́ющи, уче́ние Боже́ственное, па́че со́лнца. 

Припев: Святи́телю о́тче Марти́не, моли́ Бо́га о на́с.

Простира́ют тя неща́дно и у́жи связу́ют преле́стницы, вя́жуща вся́ку лесть/ и ерети́ческий сою́з растерза́юща сою́зом Боже́ственных уче́ний твои́х,/ святи́телю о́тче Марти́не свяще́ннейше. 

Припев: Святи́телю о́тче Марти́не, моли́ Бо́га о на́с.

Стоя́л еси́ пред суди́щем судя́щих,/ осужда́я пре́лесть пропове́дающих еди́ну во Христе́, о́тче, во́лю/ и му́ченическими я́ве украша́яся венцы́, Богоблаже́нне Марти́не му́дре. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чудесы́ испо́лни весь мир, прехва́льне,/ источа́я ре́ки исцеле́ний, Богогла́се,/ и́миже и мя просвети́, молю́ ти ся, Марти́не пресвяты́й. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зако́ни естества́ в Тебе́ разоря́ются,/ неизрече́нно бо ражда́еши Соде́теля всех, Богоро́дице Всепе́тая,/ я́ко Бо́га же и Челове́ка, две во́ли же иму́ща и де́йства, Ма́ти Де́во. 

Кондак, глас 4

Спа́су прикло́ншу во Иорда́не главу́,/ сокруши́шася змие́в главы́./ Полие́вктова же глава́ отсе́кшаяся// льсти́ваго посрами́.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Святи́телю о́тче Марти́не, моли́ Бо́га о на́с.

Сугу́бых действ и хоте́ний, о́тче, Христа́ лиши́вшиися/ лиши́ша тя престо́ла, отда́вше изгна́нием да́льним, зову́щаго:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Святи́телю о́тче Марти́не, моли́ Бо́га о на́с.

Проше́д многовре́менныя темни́цы я́ко храни́тель непоро́чныя ве́ры,/ ерети́ческую тьму ума́лил еси́ и пе́ти ве́рныя просвети́л еси́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Святи́телю о́тче Марти́не, моли́ Бо́га о на́с.

Я́коже лев, о́тче, упова́в, на беззако́нныя де́рзостно наскочи́л еси́/ Фео́дора, и Ки́ра, и Се́ргия, и Пи́рра,/ и сих единомы́сленныя отлуча́я Христо́вы Святы́я Це́ркве. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Возсия́в, блаже́нне, яко со́лнце на земли́,/ благода́тию свы́ше озаря́емь, о́тче Марти́не, поя́ше:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Во дву во́лях и де́йствах двух из Тебе́, Пренепоро́чная, рожде́йся несказа́нно,/ И́же си́це му́дрствующий спаса́ет, зову́щия:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

Песнь 8

Ирмос: Богоглаго́ливии о́троцы в пещи́,/ со огне́м пла́мень попира́юще, поя́ху:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

Припев: Святи́телю о́тче Марти́не, моли́ Бо́га о на́с.

Стесня́емь, о́тче, немощьми́,/ и лю́тыми изгна́нии, и многообра́зными му́ками,/ муче́ния венцы́ я́ко му́ченик прия́л еси́. 

Припев: Святи́телю о́тче Марти́не, моли́ Бо́га о на́с.

Блаже́нства Богоизбра́ннаго сподо́бился еси́, изгоня́емь, Марти́не,/ и пра́вды близ был еси́,/ изгна́в от среды́ непра́ведную е́ресь. 

Припев: Святи́телю о́тче Марти́не, моли́ Бо́га о на́с.

Украси́в Петро́в Боже́ственный престо́л/ и на того́ ка́мени Це́рковь неколе́блему соблю́л, Марти́не,/ с сим просла́вился еси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тро́ицы Пресвяте́й яви́ся и́стинный пропове́дник, Марти́не пресвя́те,/ Е́юже просве́щся, па́че со́лнца, блаже́нне,/ сия́еши чудесы́, исцеле́ния точа́ взыва́ющим:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Святе́йши Вы́шних во́инств и Херуви́м превы́шши, Ма́ти Бо́жия су́щи,/ страсте́й плотски́х мя превы́шша сотвори́. 

Песнь 9

Ирмос: Уста́вы прешла́ еси́ естества́,/ Соде́теля заче́нши и Го́спода,/ и дверь спасе́ния ми́рови была́ еси́,/ тем Тя, Богоро́дице,/ непреста́нно велича́ем. 

Припев: Святи́телю о́тче Марти́не, моли́ Бо́га о на́с.

Священноде́тель свяще́ннейший, испове́дник же и му́ченик быв,/ с патриа́ршескими ли́ки, Марти́не, всегда́ досто́йно ра́дуешися,/ те́мже тя ве́рою ублажа́ем. 

Припев: Святи́телю о́тче Марти́не, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко светоза́рное, блаже́нне, со́лнце, возсия́л еси́ к восто́ком от за́пада,/ всю заря́ми благоче́стия зе́млю просвети́л еси́/ и отгна́л еси́ тьму ерети́чествующих глубоча́йшую. 

Припев: Святи́телю о́тче Марти́не, моли́ Бо́га о на́с.

Ста́нем в дому́ Бо́га на́шего, пропове́дающе стра́сти, и боре́ния,/ и испове́дания небому́дреннаго отца́ на́шего Марти́на/ и сего́ любо́вию ублажи́м. 

Припев: Святи́телю о́тче Марти́не, моли́ Бо́га о на́с.

Твое́ свято́е преставле́ние днесь све́тло соверша́ем,/ испо́лни ра́дости помышле́ния восхваля́ющих тя, Богому́дре святи́телю,/ в не́йже вся ны помяни́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

В ли́це ны́не предстои́ши с Безпло́тными си́лами, блаже́нне о́тче,/ подви́гни проро́ки и апо́столы прему́дры, с му́ченики святы́я/ приле́жно за ны моли́тися Бо́гу,/ да досто́йно тя велича́ем. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Гласово́м отце́в повину́ющеся, во дву естества́х и во́лях, Чи́стая,/ Еди́наго от Тро́ицы, из Тебе́ ражда́емаго, ве́рно испове́дуем/ и Тя непреста́нно велича́ем. 

Знайшли помилку