...
Канони

Канон святителю Ионе, митрополиту Московскому и всея Руси

Минея, 15 Июня, Кано́н свята́го Ио́ны

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю, и Бо́гу на́шему пои́м. 

Припев: Святи́телю, о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о на́с.

И́же от Бо́га дарова́ния Боже́ственнаго наслажда́яся,/ ко́еждо проше́ние посеща́я чудесы́,/ отону́дуже, о́тче, и мне пода́ждь си́лу,/ во е́же пе́ти твое́ свяще́нное торжество́. 

Припев: Святи́телю, о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о на́с.

И́же от Бо́га дарова́ния Боже́ственнаго наслажда́яся,/ ко́еждо проше́ние посеща́я чудесы́,/ отону́дуже, о́тче, и мне пода́ждь си́лу,/ во е́же пе́ти твое́ свяще́нное торжество́. 

Припев: Святи́телю, о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о на́с.

Благоуха́ет честна́я ра́ка моще́й твои́х и источа́ет здра́вие:/ неду́зи же при́сно от ве́рных отгоня́ются,/ тя благоче́стно чту́щих, святи́телю. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Сте́ну тве́рду Христо́ва Це́рковь стяжа́вши тя, святи́телю,/ при́сно пребыва́ет, хваля́щи своего́ Влады́ку, тебе́ просла́вльшаго. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Це́рковь Бо́жия бысть нескве́рная Отрокови́ца/ все́льшемуся па́че ума́ в Тя, Богоро́дице,/ и лесть от душ челове́ческих отгна́вшему. 

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ еди́не Человеколю́бче. 

Припев: Святи́телю, о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о на́с.

На высоту́ доброде́телей возше́л еси́, святи́телю/ и, прии́м священнопома́зание высо́каго твоего́ жития́,/ на седа́лищи высо́це послужи́л еси́ Богу, я́ко архиере́й вели́кий. 

Припев: Святи́телю, о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о на́с.

Це́рковь Христо́ва, свети́льника тя стяжа́вши, святи́телю,/ доброде́тельными твои́ми уче́нии, прему́дре, просвеща́ется, глаго́лющи:/ Ты моя́, Го́споди, кре́пость и утвержде́ние. 

Припев: Святи́телю, о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о на́с.

Боже́ственным жела́нием все плотско́е жела́ние отри́нув,/ соверше́нным житие́м просия́л еси́./ Те́мже отсю́ду преста́вился еси́ к невече́рнему сия́нию. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́ко архиере́ем прее́мник был еси́, святи́телю,/ потща́вся словесы́ и де́лы, и поуче́нием пра́вым подо́бник о́нем бы́ти./ Те́мже почита́ем тя, я́ко Христо́ва святи́теля. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: У́гля Боже́ственнаго светоза́рная клеще́,/ купина́, не опали́вшися Божества́,/ сено́вныя моя́ попали́ стра́сти и огня́ исхи́ти ве́чнующаго. 

Седален, глас 4

Све́тло житие́ твое́ всем яви́ся, и всепра́зднственная па́мять твоя́,/ чудесы́ облиста́ющи, удивля́ет ве́рныя./ Тебе́ у́бо ны́не ра́достию почита́ем, архиере́ев похвало́,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пое́м Тя, Богоневе́сто, Ма́ти Христа́ Бо́га,/ сла́вяще рождество́ Твое́ непостижи́мое,/ и́мже изба́вихомся от ле́сти диа́воли/ и вся́кия беды́, Богоро́дице Влады́чице, и ве́рно вопие́м:/ поми́луй ста́до Твое́, еди́на Всепе́тая.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́. 

Припев: Святи́телю, о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о на́с.

Вели́кое свети́ло, сия́нии твои́х доброде́телей/ и светлостьми́ чуде́с просвеща́еши ве́рныя,/ и́скренно тебе́ пою́щия, святи́телю. 

Припев: Святи́телю, о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко прекра́сная масли́на, о́тче, насажде́н быв, святи́телю, в дому́ Госпо́дни,/ и во дво́рех до́му Бо́га на́шего процве́л еси́,/ подава́я здра́вие душа́м и телесе́м. 

Припев: Святи́телю, о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о на́с.

Всечестно́е те́ло твое́, святи́телю Ио́но, дом Пресвята́го Ду́ха бысть:/ во гро́бе бо лежа́, ду́хи лука́выя от челове́к прогоня́ет/ си́лою в тебе́ Живу́щаго. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Сло́вом и де́лы и простото́ю се́рдца просия́л еси́, Ио́но святи́телю,/ помина́й нас, чту́щих па́мять твою́, преподо́бне. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: И́же все́ми Невмести́мый, Пречи́стая, вмеща́ется во утро́бу Твою́,/ спаса́я мя бла́гостию, погруже́ннаго грехи́. 

Песнь 5

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся. 

Припев: Святи́телю, о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о на́с.

Чист ум твой к Бо́гу име́я, святи́телю, всегда́,/ до́бре упра́вил еси́ Христо́во ста́до,/ те́мже у́бо и непреходя́щее селе́ние со А́нгелы и архиере́и насле́дил еси́, преподо́бне,/ отону́дуже сия́еши чудесы́. 

Припев: Святи́телю, о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о на́с.

Умо́м чисте́йшим разсмотря́л еси́ Ума́ всех вино́внаго,/ сего́ ра́ди прие́мь дарова́ния чуде́с, святи́телю,/ ве́рныя удивля́еши, любо́вию тебе́ почита́ющия, прему́дре. 

Припев: Святи́телю, о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о на́с.

От ю́наго во́зраста житие́ твое́ просия́,/ доброде́тельми укра́шено, Ио́но святи́телю,/ и чудесы́ высо́кими удобре́но, блаже́нне,/ е́же и по преставле́нии просла́ви тя явле́нна. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Сла́ва святи́телей и ве́рных люде́й засту́пник вои́стинну, о́тче, был еси́,/ красота́ Це́ркве, и основа́ние доброде́телей,/ и благоче́стия утвержде́ние, достохва́льне. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ви́деша Боже́ственнаго та́инства, Богора́дованная,/ непостижи́мую глубину́ честни́и проро́цы/ чи́стаго рождества́ Твоего́, Пречи́стая,/ разли́чными о́бразы, я́коже вмести́ша. 

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя. 

Припев: Святи́телю, о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о на́с.

Благоле́пия венце́м украше́н, сия́еши ны́не, святи́телю,/ я́ко и́стинный архиере́й, пра́вдою вои́стинну оде́явся, преда́ние Спа́сово соблю́д./ Те́мже и зва́нию Боже́ственному сподо́бился еси́, вопию́щу ти:/ вни́ди в ра́дость Го́спода твоего́. 

Припев: Святи́телю, о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о на́с.

Кро́ток и незло́бив, Влады́чним стопа́м возсле́дуя, преподо́бне,/ и преходя́ от тле́нных к ве́чным,/ отону́дуже и зе́млю кро́тких со святы́ми дости́гл еси́./ Сего́ ра́ди тя собо́ри благочести́вых воспева́ют. 

Припев: Святи́телю, о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о на́с.

Твоего́ ра́ди жития́ вели́каго и чистоты́ сы́на тя све́та и дне Христо́с показа́/ и архиере́я и па́стыря Це́ркве Своея́ соде́ла,/ иде́же послужи́в я́ко па́стырь изря́ден,/ ко оби́телем Небе́сным восхо́диши. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Разсужде́нием ума́ и жела́нием духо́вным распала́емь,/ жизнь твою́, святи́телю, проходи́л еси́/ и, не су́щая, я́ко преходя́щая, ми́мо теки́й,/ к Боже́ственным селе́нием, о́тче Ио́но, преложи́лся еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Освяти́ ду́шу мою́, Де́во, Я́же Свято́е ро́ждши Сло́во,/ вои́стинну во святы́х, я́ко пречи́сто, почива́ющаго, еди́наго Бо́га на́шего,/ и да́руй ми, я́ко Ми́лостива, умиле́ния ту́чу, Пренепоро́чная. 

Кондак, глас 8

Я́ко от младе́нства Го́сподеви поработи́в себе́, му́дре,/ посто́м и бде́нием те́ло твое́ удруча́я,/ те́мже сосу́д чист и дом Ду́ху Пресвято́му яви́лся еси́,/ сего́ ра́ди и Це́ркви Свое́й тебе́ архиере́я и па́стыря устроя́ет,/ ю́же до́бре упа́с, ко Го́споду отхо́диши, Его́же возлюби́л еси́./ Тем мо́лим тя:/ помина́й нас, ве́рою чту́щих святу́ю па́мять твою́, да вси зове́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Ио́но, святи́телю всечестны́й.

Икос

Челове́к у́бо сый естество́м, о́тче,/ но па́че челове́ка подвиза́лся еси́ в посте́х, и бде́ниих, и моли́твах, и труде́х,/ я́ко о́браз быв доброде́тели мно́гим;/ сего́ ра́ди тя Бог архиере́я и па́стыря Це́ркве Своея́ устроя́ет./ Отону́дуже тя моли́м:/ моли́ся Благода́телю всех Бо́гу,/ во е́же стране́ на́шей, чту́щей тя, дарова́ти побе́ду на враги́/ и нам обрести́ благода́ть и ми́лость в День Су́дный, да вси зове́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Ио́но, святи́телю всечестны́й.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Святи́телю, о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о на́с.

Ви́дев твое́ благо́е произволе́ние Христо́с Бог,/ я́ко не себе́ живе́ши, но де́йствующему в тебе́ Го́споду,/ тем украша́ет тя чуде́с исцеле́нием. 

Припев: Святи́телю, о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о на́с.

Чи́стыми де́лы и исправле́ньми твои́ми просия́в, я́ко свети́ло,/ Богода́нную ти Це́рковь до́бре упа́сл еси́, поя́ Христу́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Святи́телю, о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко в зако́не Госпо́дни поуча́яся день и нощь, святи́телю,/ за́дняя забыва́я, на пре́дняя же простира́яся, Творцу́ и Влады́це вопия́л еси́:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Изря́дно житие́ твое́, святи́телю, все́ми позна́но бысть,/ сего́ ра́ди и по преставле́нии прославля́ет тя Христо́с,/ Ему́же усе́рдно послужи́л еси́, Ио́но, о́тче наш, поя́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Огнь ника́коже Тя Божества́ опали́, Де́во:/ Тя бо иногда́ купина́ прообразова́ше,/ в горе́ опаля́ема, Пречи́стая, и ника́коже сгара́ема. 

Песнь 8

Ирмос: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,/ хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки. 

Припев: Святи́телю, о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о на́с.

А́нгельское житие́ по́жил еси́ на земли́, святи́телю, смире́н и кро́ток быв,/ отону́дуже и в земли́ кро́тких со святы́ми водворя́ешися, Христу́ поя́:/ хвали́те и превозноси́те Его́ во ве́ки. 

Припев: Святи́телю, о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о на́с.

Храм освяще́ния всечестна́я ра́ка моще́й твои́х, святи́телю,/ из него́же исцеле́ний благода́ть почерпа́юще, Влады́ку всех, Го́спода пое́м,/ тебе́ целе́бника дарова́вшаго, и превозно́сим Его́ во ве́ки. 

Припев: Святи́телю, о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о на́с.

Ум твой, святи́телю, манове́нием Боже́ственным обожа́емь,/ до конца́ плотски́х страсте́й удали́ся, Христу́ поя́:/ хвали́те и превозноси́те Его́ во ве́ки. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

По досто́инству почита́ем, ве́рнии, моще́й твои́х честну́ю ра́ку, Ио́но святи́телю,/ я́ко ми́ро, почерпа́юще чуде́с благоуха́ние, Влады́це Христу́ вопию́ще:/ вся дела́, хвали́те и превозноси́те Его́ во ве́ки. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Исцели́ стра́сти се́рдца моего́, безстра́стия исто́чник ро́ждшая,/ и к животу́ мя Боже́ственному наста́ви,/ да Тя сла́влю во вся ве́ки. 

Песнь 9

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще. 

Припев: Святи́телю, о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о на́с.

Чи́стым се́рдцем и Боже́ственными восхожде́нии ум впери́л еси́,/ еди́наго Бо́га зре́ти добро́ты жела́я,/ и отту́ду светоли́тием просвеща́ешися, Богому́дре святи́телю. 

Припев: Святи́телю, о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о на́с.

Богопре́данную па́ству твою́, па́стыря тя иму́щую,/ тя́жкия во́лки отгоня́юща от всех ве́рных,/ и ста́до, благода́тию Христо́вою соблюда́емо, сохрани́, Ио́но святи́телю. 

Припев: Святи́телю, о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о на́с.

Я́коже пе́рвее целому́дреннаго Ио́сифа те́ло Изра́иль прено́сит,/ та́ко и ны́не ра́ку моще́й твои́х, Ио́но святи́телю, ве́рнии прие́млюще,/ почита́ют любе́зне, Христа́ велича́юще. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Днесь све́тлая па́мять твоя́, святи́телю, возсия́вши, ве́рных сердца́ просвеща́ет;/ те́мже и пе́ние сие́ произве́дшему/ моли́ Христа́ Бо́га сохрани́тися от луќаваго ловле́ния/ и получи́ти ми́лость в День Су́дный. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Све́том покая́ния помраче́ннаго мя ле́ностию, Всенепоро́чная, просвети́,/ да пою́, и велича́ю, и сла́влю Тя, Пренепоро́чную Влады́чицу. 

Светилен

Тезоимени́те целому́дрия, от ю́наго воспита́ния, святи́телю, быв,/ потща́лся еси́ тле́нными нетле́нная стяжа́ти,/ отону́дуже и архиере́йством почте́н быв,/ при́сно о нас Влады́ку моли́, любо́вию пою́щих тя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Щедро́ты Твоя́, Бо́же, на лю́ди и ста́до Твое́ низпосли́/ моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х Твои́х/ и нам да́руй вели́кую Твою́ ми́лость.

Знайшли помилку