...
Канон святителю Иоанну Златоусту (3‑й) kanon svjatitelju ioannu zlatoustu 3 j ac199a4
Канони

Канон святителю Иоанну Златоусту (3‑й)

Канон святителю Иоанну Златоусту (3‑й)

Минея, 13 Ноября, Кано́н свята́го

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца, спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща. 

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Покая́ния быв тепле́йший пропове́дник, Златоу́сте,/ пока́ятися мне, о́тче, Бо́гу моли́ся от всего́ се́рдца моего́/ и дре́вних прегреше́ний исцели́ти я́звы/ твои́м страда́тельством умоли́. 

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Всю зарю́ Свята́го Ду́ха, о́тче, прии́м,/ всесве́тел яви́лся еси́ столп, предводи́телен Це́ркве, преподо́бне,/ све́тел же о́блак, всеблаже́нне,/ осеня́ющ правосла́вных собо́ры. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От Христа́ рукоположе́н учи́тель,/ Боже́ственная уче́ния златови́дным язы́ком,/ мы́слию же Богому́дрою бога́тно ты источи́л еси́:/ Бо́жия бо река́, вод испо́лнен Ду́ха,/ яви́лся еси́, Богоявле́нне Златоу́сте. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Преукра́шена разли́чием благода́ти, Богора́дованная,/ О́тчее Сло́во, плоть бы́вшее за благоутро́бие мно́гое па́че ума́ и словесе́,/ Благослове́нная, родила́ еси́,/ пребы́вши Де́ва нескве́рная. 

Песнь 3

Ирмос: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, еди́не Человеколю́бче. 

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Умо́м Ты Христо́вым обога́щся,/ твои́м чи́стым житие́м/ челове́ком спасе́ния был еси́ споспе́шник и повествова́тель, де́йствитель, Златоу́сте,/ учи́тельства точа́ спаси́тельная, Богодохнове́нне. 

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

От невеще́ственных сокро́вищ Ду́ха ты обогати́вся,/ от исто́чников спасе́ния поче́рпл еси́ приснотеку́щий исто́чник уче́ний/ и напои́л еси́ все́ Це́ркве, преподо́бне о́тче, лице́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Олядене́вшия душе́вныя, Златоу́сте, ни́вы,/ прему́дрым земледе́ланием слове́с изчи́стил еси́, му́дре,/ и плодоно́сны показа́л еси́,/ Небе́сными ту́чами сия́ напая́я, Богоприя́тне. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Поро́ка в Тебе́ и скве́рны несть отню́д, Де́во,/ оби́тель же па́че яви́лася еси́ Небе́сных бла́гостей,/ в Тебе́ бо всели́ся доброде́телей вся святы́ня, Всенепоро́чная. 

Седален, глас 8

Неизрече́нныя му́дрости Богови́дно поче́рпл еси́ бога́тство ра́зума,/ всем сокро́вищесвова́л еси́ Правосла́вия во́ды,/ ве́рных у́бо сердца́ Боже́ственне веселя́щия,/ неве́рных же мне́ния досто́йно погружа́ющия:/ тем отобою́ду благоче́стия по́тами показа́лся еси́ непобе́дный Тро́ицы побо́рник, Иоа́нне Златоу́сте./ Моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́. Слава: Су́щую свы́ше му́дрость позна́в/ и благода́ть слове́с от Бо́га всем просия́л еси́, я́ко зла́то в горни́ле,/ и Святу́ю Тро́ицу, Еди́ницу, пропове́дал еси́,/ сребролю́бную лесть устрели́в словесы́ твои́ми./ Те́мже и ре́вностию цари́цу обличи́в,/ А́риево посрами́л еси́ иноплеме́нное киче́ние, Иоа́нне Златоу́сте,/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пла́мень гее́нский и сгоре́ние,/ плач, и́же в нем и рыда́ние,/ зело́ окая́ннейшее разлуче́ние и горча́йшее, святы́х насле́дия/ и собра́ния ра́достнаго, помышля́ющи, содрогни́ся, душе́ моя́, и возстени́135 ‚/ и писа́ния тми́нных136 долго́в твои́х истреби́ти потщи́ся умиле́ния слеза́ми,/ Споспе́шницу непосты́дную иму́щи, Чи́стую Богома́терь:/ Тоя́ бо ра́ди прегреше́ний дае́тся оставле́ние/ Сию́ Богоро́дицу правосла́вно сла́вящим.

Песнь 4

Ирмос: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча,/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче. 

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Ина́го нам апо́столов единонра́внаго,/ и́же промышле́нием всех промышля́я,/ я́ко Благ, даде́ Христо́с тя, Небе́снаго тайново́дства пропове́дника/ и Боже́ственнаго сказа́теля та́ин Го́рних,/ Иоа́нне всеблаже́нне, Златоу́сте. 

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Златоза́рнаго и златослове́снаго, почти́м Златоу́стаго Иоа́нна,/ вся позлати́вшаго златови́дными сия́нии уче́ния/ и мир язы́ком просвети́вша,/ зла́та светле́йшим и све́та полне́йшим,/ источа́ющим благода́ть Боже́ственную. 

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Весь был еси́ Бо́жие жили́ще,/ весь яви́лся еси́ орга́н Ду́ха,/ возглаша́ющ вся́кия доброде́тели Богодохнове́нную песнь,/ и спасе́ния вину́, и добро́ту явля́я Небе́снаго Ца́рствия,/ Иоа́нне всеблаже́нне Златоу́сте. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ты Бо́жие благоутро́бие пропове́дал еси́,/ покая́ния о́бразы излага́я,/ и злых отбежа́ния изя́щнейше поуча́я,/ преблаже́нне и всесоверше́ннейше,/ и о де́лех изря́дных поуче́ния источа́я,/ всече́стне о́тче Златоу́сте. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: По Бо́зе предста́тельницу Тя стяжа́хом,/ Ты бо Бо́жия Ма́ти была́ еси́ Творца́ и Соде́теля,/ и наш зрак прие́мшаго, Всенепоро́чная,/ и сей спа́сшаго от тли и сме́рти/ и сла́вою Боже́ственною просла́вившаго. 

Песнь 5

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма́, окая́ннаго;/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся. 

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Церко́внаго свети́льника вси тя ве́мы светови́днейшаго/ и душа́м спаси́тельнаго,/ восхища́ющаго сии́ из горта́ни смертоно́сныя/ и к жи́зни путеводи́ща ве́чней,/ о́тче приснопева́емый. 

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Разруша́еши ополче́ния ерети́чествующих, треблаже́нне,/ огради́вся благоче́стия ору́жии и му́жеством души́, свяще́ннейше,/ собира́еши же, ра́дуяся пресве́тло,/ правосла́вных ли́ки сою́зом Ду́ха. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Испо́лнены, я́коже фиа́лы, Боже́ственных арома́т лани́ты твои́/ и вселе́нную у́мными благово́нии весели́т/ мирова́рным тайново́дством разуме́ний/ и добро́тою слове́с твои́х, всему́дре. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко Бо́га заче́нши, Соде́теля же, и Зижди́теля, и Го́спода,/ ро́ди Тя вси челове́честии, Чи́стая, ублажа́ют,/ и Безтеле́сных разу́мная чинонача́лия/ я́ко Ма́терь Бо́жию Тя сла́вят. 

Песнь 6

Ирмос: Очи́сти мя Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся:/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́. 

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Му́дростию духо́вною мир весь обогати́л еси́,/ словесе́ раздава́тель быв бога́тый:/ бога́та бо свы́ше, иера́рше,/ благода́ть излия́ся твои́м устна́м. 

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Во всю, я́ко мо́лния, зе́млю изы́де веща́ние твое́,/ и си́ла же твои́х глаго́л, Златоу́сте,/ я́ко труба́ велегла́сная, вселе́нныя вся огласи́ концы́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Свы́ше во истка́нную ри́зу оде́явся, всеблаже́нне, доброде́телей/ и слове́с красото́ю обложи́вся,/ и́стины яви́лся еси́ сла́вное утвержде́ние. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вседержи́тельною си́лою нося́й вся́ческая,/ в немощну́ю плоть из Тебе́ оде́явся, Де́во Пренепоро́чная,/ на благодея́ние челове́ков Человеколю́бец. 

Кондак, глас 6

От Небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть/ и твои́ми устна́ми вся учи́ши/ покланя́тися в Тро́ице еди́ному Бо́гу,/ Иоа́нне Златоу́сте, всеблаже́нне преподо́бне,/ досто́йно хва́лим тя:/ еси́ бо наста́вник, я́ко Боже́ственная явля́я.

Икос

Всех Творцу́ преклоня́ю коле́на,/ преве́чному Сло́ву ру́ки простира́ю,/ сло́ва ища́ дарова́ние, да воспою́ преподо́бнаго, его́же Сам возвели́чи,/ глаго́лет бо проро́ком Живы́й во ве́ки:/ просла́влю ве́рою сла́вящия Мя./ И́же у́бо в дре́вних Самуи́ла возвы́сивый, просла́ви ны́не иера́рха:/ тала́нт бо, ему́же вве́рися, до́бре ку́пльствовав, Царю́ принесе́,/ тем и превозвы́шши его Пресу́щественный./ Сего́ благода́ти прошу́ недосто́йный аз сло́во прия́ти ми,/ да возмогу́ благоче́стно воспе́ти того́:/ конце́й бо той есть наста́вник, я́ко Боже́ственная явля́я.

Песнь 7

Ирмос: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́,/ сего́ ра́ди о́троцы в пещи́ ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Бла́гости бе́здну и благоутро́бия навы́к Бо́жия,/ пору́чник яви́лся еси́ спасе́ния ка́ющимся те́пле/ и вседу́шно Го́споду зову́щим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Управля́еши, Златоу́сте, уче́нии твои́ми вся́кую мысль,/ и душе́вныя врачу́еши не́мощи, я́ко сострада́тельнейший,/ и благотеку́щим спое́ши, весели́ся:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Возвы́сился еси́, быв избра́н,/ преподо́бен, незло́бив, свяще́нник Высоча́йшаго,/ пра́вдою оде́ян све́тло и весе́лием, зовы́й, всебога́те:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зачала́ еси́, Пречи́стая, Су́щаго над все́ми Бо́га и Го́спода,/ благоволи́вшаго спасти́ челове́ческий род от тле́ния и сме́рти./ Его́же, досто́йно пою́ще, зове́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки. 

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

И́же разу́мно словесе́м твои́м бесе́дующе, Златоу́сте,/ Богосло́вия честно́му учи́мся,/ и всепло́дствуем благи́х поле́зное,/ и злобы отбега́ем вре́да:/ о́бщий бо строи́тель спасе́ния был еси́, вопия́:/ превозноси́те Христа́ во ве́ки. 

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

За ны моли́ Влады́ку, Златоу́сте,/ сострада́тельнейшее дерзнове́ние име́я/ и ми́лостивною и человеколю́бною твое́ю, о́тче, любо́вию:/ тя бо ко Спа́су предлага́ем, ве́рнии, хода́тая же, и предста́теля,/ и тепле́йша моли́твенника, Богому́дре иера́рше, всеблаже́нне Иоа́нне. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ю́ношское противле́ние, и непрекло́нное мудрова́ние,/ и ца́рствующих непра́вду обличи́л еси́,/ те́пле предста́тельствуя оби́димыя, преподо́бне;/ и сиро́т, и вдо́в, и ни́щих оте́ц был еси́ любо́вным предложе́нием,/ превозноси́те, вопия́, Христа́ во ве́ки. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Теле́сными образова́нии, и разли́чными гада́нии,/ и символи́ческими, и знамена́тельными предъявле́ньми,/ Твое́ провозвести́ша Богоглаго́ливии рождество́,/ преесте́ственное и чу́дное, Де́во;/ тем Тя, веселя́щеся, благоче́стно воспева́ем,/ Христа́ превознося́ще во вся ве́ки. 

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски,/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннеийшее Небе́с:/ тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют. 

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

И́стинно наслажда́яся, о́тче, жи́зни,/ о не́йже подвиза́лся еси́, ели́ко мо́щно,/ на земли́ житие́м преизя́ществовав А́нгельским/ и Христо́в стяжа́в язы́к и уста́ ти́хая:/ спасти́ся, Богоглаго́ливе, моли́ тя ве́рою изя́щне блажа́щим. 

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Словеса́ твоя́, треблаже́нне, словеса́ жи́зни,/ жизнь хода́тайствующая неконе́чную:/ тя бо исто́чника теку́ща показа́ Христо́с/ и реку́, пролива́ющу Боже́ственных пото́ки уче́ний,/ сла́дости и́стинно пото́к, оставле́ния же струю́/ и покая́ния све́тла пропове́дника. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хода́тай яви́лся еси́, священнонача́льниче, Бо́га и челове́ков пресве́тлый,/ ты бо свети́льник яви́лся еси́ благоче́стия Богосве́тлый/ и Боже́ственнаго зна́ния и ми́лостыни наказа́тель:/ тем тя, златосло́ве, серде́чною любо́вию ны́не досто́йно велича́ем. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Чи́стая препросла́вленная Ма́ти Бо́жия,/ пою́щия Тя любо́вию спаса́й,/ искуше́ний молву́ разреша́ющи ми́лостивно./ Я́ко бо Бо́га ро́ждши,/ вся, ели́ко хо́щеши, соверша́еши,/ успева́еши невозбра́нно и мо́жеши, Де́во./ Тем Тя вси велича́ем. 

Светилен

Златоза́рными словесы́ твои́ми Христо́ва Це́рковь светле́ется я́сно,/ о Златоу́сте о́тче!/ Ду́ши же веселя́тся ве́рных, почита́ющия всесвяту́ю твою́ па́мять,/ ты бо всем показа́лся еси́ покая́ния наста́вник и вождь спасе́ния. Слава: Великогла́снейшаго покая́ния пропове́дника,/ сокро́вище убо́гих,/ уста́ Це́ркве злата́я и благоглаго́ливая, писа́ний явле́ние,/ Иоа́нна всему́драго да восхва́лим вси,/ я́ко от того́ утверди́вшеся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́во Всенепоро́чная,/ Госпоже́ моя́ и Влады́чице,/ Твоего́ Сы́на умоли́ с сла́вным Златоу́стом/ напа́стей изба́витися вся́ческих пою́щим Тя/ и ве́чных получи́ти благ, Всесвята́я:/ мо́жеши бо, ели́ка хо́щеши.

Знайшли помилку