...
Канон святителю Иннокентию, епископу Иркутскому, чудотворцу kanon svjatitelju innokentiju episkopu irkutskomu chudotvorcu 4114e14
Канони

Канон святителю Иннокентию, епископу Иркутскому, чудотворцу

Канон святителю Иннокентию, епископу Иркутскому, чудотворцу

Минея, 26 Ноября, Канон святителя

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Истря́сшему в мо́ри мучи́тельство фарао́не/ и Изра́иля су́шею наста́вльшему,/ пои́м Христу́:/ я́ко просла́вися во ве́ки. 

Припев: Святи́телю, о́тче Инноке́нтие, моли́ Бо́га о на́с.

Иера́рше непоро́чне, при́зри с Небесе́, и виждь,/ и посети́ осене́нием твои́м виногра́д сей,/ его́же насади́ десни́ца твоя́ во стране́ язы́ков,/ да просла́вим благогове́йно чудеса́ твоя́,/ а́ще и не возмо́жно есть исчи́слити я. 

Припев: Святи́телю, о́тче Инноке́нтие, моли́ Бо́га о на́с.

На пути́ иногда́ вразумля́ше Валаа́ма осли́ца,/ да не и́дет проклина́ти Изра́иля,/ его́же и благослови́ прише́дый от Месопота́мии;/ си́це утомле́нными ко́ньми вразумле́н бя́ше преогорче́нный пу́тник,/ да возда́ст святи́телю Инноке́нтию сла́ву, е́юже обеща́ся. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ног боле́знию и разслабле́нием всех чле́нов неду́гующему,/ яви́лся еси́ ско́рый цели́тель, о́тче наш Инноке́нтие,/ не пре́зри у́бо и ны́не с ве́рою притека́ющих/ к живоно́сным и присноцеле́бным моща́м твои́м. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Отцу́ Собезнача́льнаго Сы́на пло́тию родила́ еси́, Пренепоро́чная Де́во,/ Его́же моли́ со святи́телем,/ да сотвори́т ны сы́ны Своего́ Ца́рствия/ и насле́дники обетова́ния ве́чнаго. 

Песнь 3

Ирмос: Утверди́ наш ум и сердца́,/ Небеса́ сло́вом утвержде́й,/ во е́же пе́ти и сла́вити Тя/ во спасе́ние душ на́ших. 

Припев: Святи́телю, о́тче Инноке́нтие, моли́ Бо́га о на́с.

Купину́ втору́ю показа́л еси́, слове́сный па́стырю,/ егда́ моли́твами твои́ми сохрани́л еси́ среди́ пла́мене невреди́му святу́ю це́рковь,/ в не́йже почива́ше не у просла́вленное на земли́,/ но с небеси́ оби́лием чудотворе́ний я́вственно свиде́тельствованное,/ свя́то бы́ти нетле́нное те́ло твое́. 

Припев: Святи́телю, о́тче Инноке́нтие, моли́ Бо́га о на́с.

Еди́ной ве́ре досту́пен яви́лся еси́, непоро́чне:/ те́мже с премене́нием естества́ уста́вов,/ мраз и и́ней сокры́ша чистоту́ твою́ от оче́с нечи́стых,/ дерзну́вших в неве́рии ви́дети тя,/ и́мже не дал еси́ узре́ти сла́вы твоея́,/ поучава́я ны чи́стым се́рдцем тебе́ сла́вити. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

На по́мощь ско́ро прите́кл еси́ к ста́рцу, очи́ма тя́жко ви́дящему,/ и, прикосну́вся боле́зненной главе́ его́,/ яви́л еси́ на нем дела́ Бо́жия;/ просвети́ у́бо и на́ша душе́вная о́чи/ моли́твами твои́ми, священнонача́льниче. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тве́рдое и непрело́жное упова́ние ве́мы Тя, Богоро́дице,/ его́же де́ржимся и, упова́я, мо́лимся:/ сохрани́ град сей и вся гра́ды и страны́ Христиа́нския/ от всех бед, находя́щих челове́ком согреша́ющим,/ но а́бие моли́твами твои́ми прие́млющим согреше́ний оставле́ние. 

Седален, глас 3

Тако́в нам подоба́ше архиере́й,/ преподо́бен, незло́бив, кро́ток, отлуче́н от гре́шник,/ и́же пред ве́чным А́рхиереем, Иису́с Христо́м,/ мо́лится вы́ну о спасе́нии ста́да своего́:/ мно́го бо мо́жет моли́тва пра́веднаго, поспешеству́ема во благо́е. Слава: Прото́ржеся вода́ в пусты́ни,/ исто́чник исцеле́ний истека́ет от неистле́нных моще́й святи́теля Инноке́нтия,/ ра́дость ве́чная над главо́ю его́,/ е́йже да сподо́бимся и мы моли́твами его́/ в невече́рнем дни воскресе́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О Тебе́, Отрокови́це, возгласи́ проро́к, глаго́ля:/ се врата́ восто́ка, и бу́дут затворе́на,/ и никто́же про́йдет сквозе́ я:/ но Госпо́дь Бог еди́н про́йдет,/ и бу́дут врата́ затворе́на.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́,/ и просла́вих Твое́ Божество́. 

Припев: Святи́телю, о́тче Инноке́нтие, моли́ Бо́га о на́с.

Иису́с в до́ме Петро́вом/ прикосну́ся руце́ те́щи его́, огне́м жего́мой,/ и а́бие оста́ви ю огнь;/ сия́ же зна́мения после́доваша тебе́, ве́рующему чудотво́рцу,/ укроти́л бо еси́ огне́вицу/ еди́ным прикоснове́нием бо́ку лежа́щаго на одре́ сме́рти,/ но призва́вшаго тя во упова́нии жи́зни. 

Припев: Святи́телю, о́тче Инноке́нтие, моли́ Бо́га о на́с.

Исцелева́хуся иногда́ ве́рующии/ от нанесе́ния главотя́жей и убру́сцев Па́вловых;/ не про́сты си́лы творя́ше Бог и твои́ма рука́ма, но́вый апо́столе,/ персть бо от твоея́ свяще́нныя ра́ки и еле́й от лампа́ды/ отверза́ют слепотству́ющей о́чи и да́руют исцеле́ние. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Моли́тва ве́ры спасе́ лю́те боля́щаго,/ и́же и испове́да, я́ко вра́чеве не воскреся́т,/ упова́ние же на тя, благосе́рдый о́тче,/ николи́же посрамля́ет с ве́рою призыва́ющих тя во благовре́менную по́мощь. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Отрокови́ца неискусому́жная ражда́ет Прови́деннаго Ду́хом от Авваку́ма,/ и к Рожде́нному мо́лится о душа́х на́ших,/ му́дре пасо́мых па́стырем,/ и по исхо́де свое́м вы́ну с на́ми в неистле́нии свята́го телесе́ своего́ пребыва́ющим. 

Песнь 5

Ирмос: От но́щи неве́дения,/ Богове́дения день/ во све́те лица́ Твоего́, Христе́, да возсия́ет,/ ко у́тру хвале́ние Твое́ в сердца́х на́ших. 

Припев: Святи́телю, о́тче Инноке́нтие, моли́ Бо́га о на́с.

Любо́вию погрузи́вся во струя́х упова́ния на уго́дника Бо́жия,/ покры́тый от главы́ до ног стру́пами/ и в пло́ти свое́й не обрета́ющий исцеле́ния,/ и а́бие очи́стися от нечистоты́ боле́зненной,/ я́коже Неема́н от прока́зы погруже́нием во Иорда́не, по глаго́лу Елиссе́еву. 

Припев: Святи́телю, о́тче Инноке́нтие, моли́ Бо́га о на́с.

И́щущим тебе́ обрета́ешися гото́вый помо́щник, святи́телю Инноке́нтие,/ и ско́ро подае́ши неду́гов исцеле́ние,/ я́коже иногда́ жене́,/ боле́знующей десно́ю руко́ю,/ яви́лся еси́ в со́нном виде́нии/ и сотвори́л еси́ ю здра́ву за еди́ное призва́ние свята́го твоего́ и́мене. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тве́рдое благода́ти позна́ние утвержда́я в ве́рующих,/ научи́л еси́ нас ве́дети тя я́ко наста́вника ми́лостиваго,/ благоутро́бия сокро́вище, правове́рия учи́теля,/ архиере́ев похвалу́, безпо́мощных засту́пника,/ при́сно моля́щагося о спасе́нии чад тво́их,/ с ве́рою к тебе́ притека́ющих. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вереи́ а́довы сломи́шася, и закле́пи ве́чнии сокруши́шася/ Ро́ждшимся от Тебе́, Пречи́стая Ма́ти./ Те́мже мо́лим Тя:/ изба́ви ны от ве́чныя сме́рти хода́тайством Твои́м/ и всели́ ны во све́те Сы́на Твоего́,/ свет искупле́ния ми́рови возсия́вшаго. 

Песнь 6

Ирмос: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/ Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш. 

Припев: Святи́телю, о́тче Инноке́нтие, моли́ Бо́га о на́с.

Ели́цы притека́ху к тебе́, помо́щниче те́плый,/ не отхожда́ху посра́млении:/ немощни́и исцелева́хуся,/ в боле́зни деторожде́ния су́щия/ от многоцеле́бной благосты́ни твое́й приима́ху ско́рое неду́га разреше́ние,/ слепи́и прозира́ху;/ посети́ у́бо и нас, ще́дрый о́тче, твое́ю по́мощию. 

Припев: Святи́телю, о́тче Инноке́нтие, моли́ Бо́га о на́с.

Не бу́ди неве́рен, но ве́рен, рекл еси́, о́тче,/ втори́цею яви́выйся от преломле́ния ноги́ лю́те стра́ждущему,/ и, уда́рив жезло́м в ме́сто, иде́же стоя́сте но́зе твои́,/ я́звою на дре́ве уврачева́л еси́ душе́вную я́зву омраче́ннаго неве́рием,/ а́бие бо испове́да бы́ти тебе́ благода́тнаго врача́,/ воздви́гшаго его́ от одра́ боле́зненнаго. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Непоро́чныма твои́ма рука́ма препо́дал еси́, архиере́ю Бо́жий,/ безсме́ртную пи́щу стра́ждущей,/ о чу́до! на Небеси́ приобща́яся и́стее Невече́рняго Све́та,/ вя́щшее седми́десяти лет по твое́м успе́нии,/ и на земли́ явля́ешися священноде́йствитель Боже́ственных Та́ин,/ уверя́я па́ству твою́ в неразлу́чном пребыва́нии вы́ну/ с притека́ющими к твое́й по́мощи. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: И́стины учи́телю, наста́ви ны во и́стинней ве́ре,/ моля́ о спасе́нии на́шем с Пречи́стою Де́вою Богоро́дицею/ рожде́ннаго от Нея́ на спасе́ние всего́ ми́ра. 

Кондак, глас 4

Непоро́чности соиме́ннаго па́стыря,/ пропове́дника ве́ры в язы́цех Монго́льских,/ сла́ву и украше́ние Ирку́тския па́ствы,/ любо́вию восхва́лим, вси ве́рнии:/ той бо есть храни́тель страны́ Сиби́рския и моли́твенник о душа́х на́ших.

Икос

А́нгельским житие́м возвы́сился еси́, о́тче,/ до лицезре́ния красоты́ не созда́нной,/ е́юже наслажда́яся ны́не на Небеси́, мо́лишися о спасе́нии на́шем,/ нас же на земли́ науча́еши взыва́ти тебе́ такова́я:/ ра́дуйся, кри́не, в благорастворе́нном ю́ге процве́тший;/ ра́дуйся, пе́рвенче духо́внаго сыноположе́ния, от Ма́лыя Росси́и Бо́гу посвяще́нный;/ ра́дуйся, сла́во и велича́ние гра́да Ки́ева;/ ра́дуйся, в земно́м учи́лищи Небе́сныя му́дрости наста́вниче; ра́дуйся, му́дрый исполни́телю веле́ний земны́х;/ ра́дуйся, му́жественный подви́жниче Царя́ Небе́снаго;/ ра́дуйся, пропове́дниче ве́ры в язы́цех Монго́льских;/ ра́дуйся, началоположи́телю до́браго священнонача́лия во страна́х Сиби́рских;/ ра́дуйся, украше́ние Ирку́тския па́ствы;/ ра́дуйся, благоуха́ние пусты́ни;/ ра́дуйся, о́бщаго воскресе́ния в нетле́нии твое́м увери́телю;/ ра́дуйся, неизчерпа́емых чуде́с исто́чниче;/ ра́дуйся, храни́телю страны́, тобо́ю избра́нныя;/ ра́дуйся, Инноке́нтие, моли́твенниче о душа́х на́ших.

Песнь 7

Ирмос: В нача́ле зе́млю основа́вый/ и Небеса́ сло́вом утверди́вый, благослове́н еси́ во ве́ки,/ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Святи́телю, о́тче Инноке́нтие, моли́ Бо́га о на́с.

Кре́пость и исцеле́ние приима́ху от Тебе́, о́тче, немощству́ющии пло́тию;/ ско́рбнии же ду́хом и удруче́ннии печа́льми жите́йскими/ обрета́ху душе́вное утеше́ние в умиле́нном призыва́нии свята́го и просла́вленнаго и́мене твоего́,/ прославля́ющаго ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га Изра́илева. 

Припев: Святи́телю, о́тче Инноке́нтие, моли́ Бо́га о на́с.

О́тче, непоро́чности соиме́нне,/ та́ко просла́вися свет твой пред челове́ки,/ я́ко ви́дяще до́брая дела́ твоя́ и чудотворе́ния мно́гая,/ прославля́ют чудоде́йствующаго тобо́ю, ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га Изра́илева. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: Душе́вныя на́ша боле́зни исцели́, Бо́же,/ моли́твами просла́вленнаго от Тебе́ уго́дника,/ ускоря́ющаго на по́мощь умиле́нною душе́ю,/ тре́бующим де́йственнаго его́ пред Тобо́ю, Тро́ице Свята́я, заступле́ния. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ум наш плени́ в послуша́ние ве́ры,/ дух и ду́шу всесоверше́нны соблюди́/ и те́ло в прише́ствие Го́спода на́шего Иису́са Христа́/ непоро́чно сохрани́ моли́твами Твои́ми, Богороди́тельнице. 

Песнь 8

Ирмос: Безнача́льнаго Царя́ Сла́вы,/ Его́же трепе́щут Небе́сныя Си́лы,/ по́йте, свяще́нницы,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки. 

Припев: Святи́телю, о́тче Инноке́нтие, моли́ Бо́га о на́с.

Широ́кий путь, вводя́й в па́губу, презре́л еси́, преподо́бне,/ и те́сными враты́ вшел еси́ в Небе́сное Ца́рствие./ Отону́дуже призира́я вы́ну на призыва́ющих тя с ве́рою,/ укрепи́ у́бо и нас понести́ благо́е и ле́гкое и́го Креста́,/ да вни́дем в поко́й Бо́га Благослове́ннаго. 

Припев: Святи́телю, о́тче Инноке́нтие, моли́ Бо́га о на́с.

Ангелоподо́бным житие́м на земли́ обре́л еси́ благода́ть исцеле́ний/ и яви́лся еси́ вои́стинну А́нгел Храни́тель па́ствы твоея́,/ бо́дрственно утвержда́я ю в ве́ре многоразли́чными твои́ми чудотворе́ниями/ и соблюда́я в чи́стом испове́дании отце́в Бо́га Благослове́ннаго. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Христо́во благоуха́ние яви́лся еси́, о́тче,/ в спаса́емых тобо́ю от неду́гов душе́вных же и теле́сных;/ те́мже обита́тели гра́да, тобо́ю избра́ннаго,/ прославля́я святу́ю па́мять твою́,/ благословля́ют просла́вившаго тя, отце́в Бо́га Благослове́ннаго. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Несть на́ша брань к пло́ти и кро́ви,/ но к нача́лом, и ко власте́м, и к миродержи́телем тьмы ве́ка сего́,/ к духово́м зло́бы поднебе́сным;/ над ни́ми же покажи́ ны, Влады́чице, победи́тели,/ я́ко да по о́бразу непоро́чнаго Па́стыря/ возмо́жем вся стре́лы лука́ваго разжже́нныя угаси́ти. 

Песнь 9

Ирмос: Проявле́нное на горе́/ законополо́жнику во огни́ и купине́/ Рождество́ Присноде́вы/ в на́ше ве́рных спасе́ние,/ пе́сньми немо́лчными велича́ем. 

Припев: Святи́телю, о́тче Инноке́нтие, моли́ Бо́га о на́с.

Апо́стол язы́ков был еси́, о́тче, я́коже и Па́вел,/ те́мже ны́не восхище́н еси́ на высоту́ Боже́ственнаго лицезре́ния, иде́же мо́лишися,/ да Бог возрасти́т, е́же ты, му́дрый де́лателю, насади́л и напои́л еси́. 

Припев: Святи́телю, о́тче Инноке́нтие, моли́ Бо́га о на́с.

Шлем спасе́ния восприи́м и мече́м духо́вным препоя́сався,/ изше́л еси́ на де́ло твое́, па́стырю ди́вный,/ и согради́л еси́ опло́т благоче́стия во мра́це язы́чества./ Моли́ у́бо Преблага́го Бо́га,/ да укрепи́т, е́же соде́ла в нас руко́ю твое́ю. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И́менем и житие́м непоро́чне, приими́ хвале́бныя пе́сни,/ любо́вию к тебе́ возноси́мыя,/ осеня́я моли́твами твои́ми па́ству, осия́нную луча́ми добро́т твои́х,/ и ускоря́я на по́мощь благода́тным заступле́нием твои́м во вре́мя благопотре́бно. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Херуви́мов Честне́йшая и Сла́внейшая без сравне́ния Серафи́мов,/ не пре́зри моле́ния раб Твои́х,/ но покры́й нас честны́м Твои́м покро́вом:/ спаси́ лю́ди, благогове́йно чту́щия па́мять непоро́чнаго па́стыря/ и моли́твенника о гра́де сем, ди́внаго Инноке́нтия. 

Светилен

Сла́ва Тебе́, Бо́гу,/ показа́вшему нам свет спасе́ния в житии́ и сло́ве Твоего́ уго́дника;/ сла́ва Тебе́, Благода́телю,/ возсия́вшему просвеще́ние и́стины в побо́рнике благоче́стия и и́стины;/ сла́ва Тебе́, ди́вному Щедротода́вцу,/ удиви́вшему ми́лости Своя́ на ходи́вшем во све́те Лица́ Твоего́/ святи́теле и чудотво́рце Инноке́нтии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свет ми́рови возсия́л еси́ в Рождестве́ Твое́м, Пречи́стая Богоро́дице,/ осия́й у́бо ум наш позна́нием Сы́на Твоего́,/ се́рдце уязви́ любо́вию к Боже́ственным за́поведем,/ укрепля́я ны моли́твами Твои́ми в ве́ре и благоде́лании.

Знайшли помилку