...
Канон священномученику Иринею, епископу Сирмийскому (Сремскому) kanon svjashhennomucheniku irineju episkopu sirmijskomu sremskomu d59e030
Канони

Канон священномученику Иринею, епископу Сирмийскому (Сремскому)

Канон священномученику Иринею, епископу Сирмийскому (Сремскому)

Минея, 27 Марта, Кано́н, его́же краегране́сие: Се Ирине́а песносло́вит Ми́рко

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Ди́вному Бо́гу вели́чия принесе́м,/ и великоле́пно с на́ми/ да воспое́т земля́ и не́бо/ я́сно сла́ву Его́. 

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

С Небесе́ благода́ть исхода́тайствуй ми, свя́те Ирине́е,/ я́ко да возмогу́ достодо́лжно восхвали́ти твое́ на земли́ светоно́сное торжество́. 

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

Егда́ предста́л еси́ суди́щу Про́ва беззако́ннаго,/ не убоя́вся претя́щаго муче́ния, возопи́л еси́ к нему́:/ Го́спода Иису́са не отве́ргуся/ и де́моном безу́мным не пожру́,/ ты же твори́, что ти го́де быва́ет. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Иринее о́тче Богоно́се,/ стоя́л еси́ до́блественно пред суди́щем, испове́дуя Христа́ Го́спода,/ Его́же Престо́лу ны́не предстоя́,/ моли́ о спасе́нии душ на́ших. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Прече́стно вои́стинну и Боже́ственно Бо́жие селе́ние,/ воспое́м благоче́стно Мари́ю Пречи́стую,/ прие́мшую Невмести́маго и Непостижи́маго. 

Песнь 3

Ирмос: Утверди́ мя, Го́споди, си́лою Кре́стною/ и да́руй мне се́рдце чи́стое,/ да о Тебе́ хвалю́ся, Бла́же. 

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

Ре́вностию Бо́жиею дыха́я,/ оде́ялся еси́ Ду́ха си́лою, Ирине́е преблаже́нне,/ и победи́л еси́ вся ополче́ния, ю́же на Христа́ воздвиго́шася. 

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

Име́я основа́ние Христа́, Ка́меня незы́блема,/ доброде́тельными же ви́ды удобре́н быв,/ сла́вою муче́ния, всеблаже́нне, освяти́вся,/ преше́л еси́ к люби́мому Го́споду, прича́стием обожа́ем, Богоприя́тне. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Не повину́вся веле́нию мучи́телеву,/ богоме́рзским и́долом не поже́рл еси́,/ но Христа́ до́блественно испове́дал еси́,/ Богоблаже́нне Ирине́е сла́вне. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Рождество́м Твои́м, Пречи́стая Богоро́дице,/ мы, земноро́днии, от земли́ к высоте́ Небе́сней вои́стинну вознесо́хомся/ и а́нгельским ликостоя́нием причто́хомся. 

Седален, глас 4

О́тче Ирине́е Богоблаже́нне,/ доброде́тельми твои́ми возсия́л еси́ в Сре́мстей стране́, я́ко вели́кое со́лнце,/ и, просвети́в ве́рных составле́ния,/ потреби́л еси́ страсте́й омраче́ние,/ и ны́не моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты была́ еси́ Сло́ва Боже́ственная ски́ния,/ чистото́ю А́нгелы превозше́дшая,/ и мене́, пе́рсть бы́вша, па́че всех оскверне́на плотски́ми прегреше́ньми,/ очи́сти моли́тв Твои́х Боже́ственными вода́ми,/ подаю́щи, Чи́стая, ве́лию ми́лость.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах слух си́лы Твоея́,/ и возвесели́ся се́рдце мое́ о Го́споде. 

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

Еди́н Человеколю́бец Христо́с Госпо́дь/ прия́т тя, я́ко Боже́ственное всесожже́ние,/ тем со А́нгелы ны́не лику́еши, Ирине́е, сла́вне му́чениче. 

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

А́нгелом равносе́льник быв,/ усе́рдно вшел еси́ на суди́лище, любо́вию Христо́вою разжига́ем,/ тем и терпели́вно пострада́в, Ирине́е преблаже́нне,/ му́ченически венча́лся еси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Просвеще́н быв Све́том Тро́ическим,/ служа́щия де́моном уве́рил еси́/ чествова́ти Бо́га и́стиннаго,/ кре́постию же Христо́вою укрепля́ем, яви́лся еси́ всех си́льнейши. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: А́довы у́зы расто́ргши рождество́м Твои́м,/ расто́ргни плени́цы грехо́в мои́х, Богоневе́сто,/ и ра́дости вся испо́лни. 

Песнь 5

Ирмос: Твои́м Све́том озари́ мой ум, Бо́же,/ молю́ся Тебе́,/ да мно́гую Твою́ воспою́,/ от но́щи у́треневав, благосты́ню. 

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

Е́здя по пути́ за́поведей Христо́вых/ и кипя́ Боже́ственным раче́нием, о́тче Ирине́е,/ вся плотски́я боле́зни и муче́ния ра́достно претерпе́л еси́. 

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

Светолу́чными Ева́нгелия сия́нии просвеще́н,/ не поколеба́лся еси́ мук волна́ми,/ ниже́ претя́щей сме́рти, му́чениче Христо́в Ирине́е,/ тем неизрече́нныя сла́вы Боже́ственныя сподо́бился еси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Непоколеби́мыя ве́ры огне́м/ изсуши́в му́тныя пото́ки злочести́вых веле́ний Про́ва беззако́ннаго,/ вшел еси́ в незаходи́мый же́ртвенник та́ин,/ я́ко таи́нник неизрече́нных. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Млеко́м пита́еши Пита́теля всех,/ рожде́ннаго без тли из пречи́стаго Твоего́ чре́ва/ и челове́ки, тле́ю сокруше́нныя, па́ки назида́юща. 

Песнь 6

Ирмос: Из чре́ва а́дова/ во́пля моего́ услы́шал еси́ глас мой/ и изба́вил еси́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве. 

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

О́тче Ирине́е всеблаже́нне,/ целому́дренно житие́ твое́ соверши́л еси́/ и, врага́ победи́в, ко Христу́ преше́л еси́,/ Его́же моли́ изба́вити от страсте́й безче́стия челове́ки. 

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

Священнотаи́нниче, Ирине́е му́чениче,/ ты священноде́йствовал еси́ Бо́жие Ева́нгелие/ и Боже́ственная уче́ния све́тло запеча́тствовал еси́ му́ченическою свое́ю кро́вию. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ле́потный Христо́в таи́нник неизрече́нных та́ин был еси́,/ себе́ же сама́го страда́нием лепоподо́бно прине́сл еси́ Тому́ же́ртву прия́тну,/ и же́ртва твоя́, сла́вне, на же́ртвенник Небе́сный вознесе́ся. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Иста́явшую мою́ мы́сль пла́менем греха́/ кропле́нием ми́лости Твоея́ напо́й, Де́во Ма́ти, и возжжи́ се́рдца моего́ уга́сший свети́льник. 

Кондак, глас 1

Многоболе́зненных мук искуше́ния претерпе́л еси́,/ но непрекло́нен умо́м пребы́л еси́,/ мече́м же усече́н и в реку́ вве́ржен,/ ре́чныя струи́ освяти́л еси́,/ сего́ ра́ди восхваля́ем тя, о́тче Ирине́е,/ воспева́юще свяще́нную и мироспаси́тельную па́мять твою́.

Песнь 7

Ирмос: О́троки ороси́вый в пещи́/ и Де́ву сохрани́вши ро́ждшую Тя по рождестве́,/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

Ору́жник Христо́в яви́лся еси́, блаже́нне,/ отри́нув тве́рдостне мучи́теля нече́стие,/ тем и Христо́с возмзди́ тя за терпе́ние,/ угото́вав тебе́ жили́ще Небе́сное, иде́же ны́не воспева́еши:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

Влады́ки твоего́ раче́нием насла́ждся,/ мирску́ю любо́вь пренебре́гл еси́/ и муче́ния венце́м, о́тче, украси́лся еси́, те́мже взыва́еши:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И́го Христо́во на ра́ме твое́м усе́рдно нося́,/ поко́й обре́л еси́ в души́ свое́й,/ и вме́сто тесноты́ обре́л еси́ широту́ ра́дования,/ и в ра́йстей сла́дости с му́ченики восклица́еши:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ храм и свяще́нное жили́ще Сло́ва су́щи,/ и бу́ди нам прегреше́ний очище́ние. 

Песнь 8

Ирмос: Преподо́бнии Твои́ о́троцы,/ в пе́щь вве́ржени, поя́ху:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

Ты ничто́же предпоче́т на земли́, о́тче Ирине́е,/ Христу́ после́довал еси́, злочести́вому Про́ву сопротивля́яся,/ и, за и́стину пострада́в, вопия́л еси́:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

Моли́твами и посто́м плотска́я мудрова́ния умертви́в,/ ре́вностию же ве́ры распаля́ем,/ прине́слся еси́, о́тче, Бо́гу же́ртва прия́тна, воспева́я:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Испове́данием Христа́ показа́лся еси́ адама́нта тверде́йший/ и к мучи́телю взыва́л еси́:/ не устраша́юся сме́рти, ни мук ви́да, ниже́ жру де́моном,/ Бо́га Еди́наго, в Тро́ице познава́емаго, чту,/ Ему́же всегда́ песносло́влю:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Кля́твы прароди́тельныя изба́вльшеся, Пречи́стая,/ благослове́ние Тобо́ю получи́хом./ Те́мже Тя благослови́м, и велича́ем, и любо́вию ублажа́ем. 

Песнь 9

Ирмос: Тя, ши́ршую Небе́с, Богоро́дице,/ и све́тлшую со́лнца,/ пе́сньми велича́ем. 

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

Ра́достно пое́м по́двиги твоя́, о́тче Ирине́е,/ ю́же за Христа́ па́че естества́ претерпе́л еси́,/ тве́рдым по́мыслом проти́вяся Про́ву злочести́вому./ Те́мже тя в пе́снех велича́ем. 

Припев: Священному́чениче Ирине́е, моли́ Бо́га о на́с.

Ко Го́споду любо́вь огнепа́льнуто име́л еси́,/ добро́тою же Боже́ственною наслажда́ем,/ ра́дуяся, соверши́л еси́ по́двиг твоего́ муче́ния,/ сего́ ра́ди в пе́снех тя велича́ем. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Огне́м Боже́ственным распаля́ем,/ ю́зи и многоплете́нныя му́ки до́блественно претерпе́л еси́/ и не прине́сл еси́ че́сти истука́нным,/ тем тя ве́рою ублажа́ем и в пе́снех велича́ем. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О́тчее Сло́во и прему́дрость несказа́нно ро́ждшая, Де́во Всенепоро́чная,/ души́ моея́ лю́тую я́зву уврачу́й и се́рдца боле́знь укроти́. 

Светилен

Сия́нием Небе́сным озаря́ем,/ Христо́вою си́лою укрепля́ем,/ му́жеским нра́вом к му́кам устреми́лся еси́,/ испове́дая Бо́жие свято́е И́мя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сия́нием от Тебе́ па́че ума́ Возсия́вшаго/ озари́ на́ша мы́сли, Всенепоро́чная,/ и по́мыслов душетле́нных ума́ли тьму́,/ я́ко да пое́м Тя, Влады́чице.

Знайшли помилку