Канон священномученикам Акепсиму, Иосифу и Аифалу kanon svjashhennomuchenikam akepsimu iosifu i aifalu c75a656
Канони

Канон священномученикам Акепсиму, Иосифу и Аифалу

Канон священномученикам Акепсиму, Иосифу и Аифалу

Минея, 3 Ноября, Канон мучеников

Глас 4

Песнь 1

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́. 

Припев: Святи́и священному́ченцы, моли́те Бо́га о на́с.

Тро́ицы равночи́сленнии Пресвяты́я, всебога́тии,/ Тоя́ яви́стеся честни́и покло́нницы и предстоите́ Престо́лу Тро́ичному,/ те́плии засту́пницы притека́ющим к вам. 

Припев: Святи́и священному́ченцы, моли́те Бо́га о на́с.

Тро́ицы покло́нницы трисо́лнечныя су́ще,/ многобо́жия лесть, святи́и, разруши́сте,/ претерпе́вше му́ки многообра́зныя и смерть непра́ведную, Богоблаже́ннии. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Муче́ния пучи́ну без волне́ния преидо́сте ве́рою, блаже́ннии,/ и приста́сте к безпеча́льному животу́,/ к приста́нищу Вы́шния све́тлости,/ в сла́ву неизрече́нную. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дости нам Хода́таица,/ я́ко прие́мши исполне́ние всего́ Божества́, яви́лася еси́, Пренепоро́чная./ Тем вси Тебе́ ра́дость А́нгелову согла́сно зове́м, Богора́дованная. 

Песнь 3

Ирмос: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю, О́тчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́:/ несть бо свят, па́че Тебе́,/ Человеколю́бче. 

Припев: Святи́и священному́ченцы, моли́те Бо́га о на́с.

Не в му́дрости е́ллинскаго су́етия, му́дрии,/ но ра́зумом Боже́ственным безбо́жие обличи́сте пе́рсское,/ укори́вше сих безу́мие. 

Припев: Святи́и священному́ченцы, моли́те Бо́га о на́с.

Священнонача́лия просвеще́н Боже́ственным пома́занием, свяще́нный Акепси́мо,/ муче́ния же кро́вию себе́ украси́л еси, Богоблаже́нне. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Сокруше́ние твои́х удо́в, Ио́сифе приснопа́мятне,/ преле́стныя ко́зни до конца́, му́чениче, сокруши́,/ тебе́ же исхода́таи сла́ву нетле́нную. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя Му́дрость Бо́жия чисте́йшее селе́ние обре́тши,/ от Твои́х чисты́х крове́й воплоти́ся/ и по Рождестве́ нетле́нну яви́. 

Седален, глас 8

Ио́сиф, до́блий подви́жник, Акепси́ма, пре́лести губи́тель/ и Аифа́л сла́вный, страда́лец непобеди́мый,/ све́тлыя зве́зды, ве́рными в пе́снех досто́йно вои́стинну да восхва́лятся днесь:/ сии́ бо пре́лесть пе́рсов очерни́ша,/ со́лнцу не поже́рше, ни огня́ поче́тше;/ к ни́мже любо́вию возопие́м:/ моли́те Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Упова́ние христиа́н, Пресвята́я Де́во,/ Его́же родила́ еси́, Бо́га, па́че ума́ и сло́ва,/ непреста́нно моли́ о воспева́ющих Тя/ пода́ти оставле́ние грехо́в на́ших всех и исправле́ние жития́/ ве́рою и любо́вию при́сно сла́вящим Тя.

Песнь 4

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце, / прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ нетле́нною дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й. 

Припев: Святи́и священному́ченцы, моли́те Бо́га о на́с.

Ни́жняя презре́вше и ко еди́нем пребыва́ющим смотря́юще,/ тех получи́ша жили́ща,/ Акепси́ма до́блий и сла́внии Ио́сиф и Аифа́л да восхва́лятся. 

Припев: Святи́и священному́ченцы, моли́те Бо́га о на́с.

И́же к еди́ному Влады́це просте́ртое твое́ помышле́ние/ во вре́мя страда́ния, му́чениче,/ облегче́ния тебе́ творя́ше нестерпи́мых мук,/ кре́пкий Ио́сифе, страстоте́рпче Христо́в досточу́дне. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Честно́е твое́ свиде́тельство, я́ко плодови́та лоза́ объе́млема,/ источа́ет вино́ ве́рным умиле́ния, Аифа́ле страстоте́рпче, веселя́щи зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свята́я Богоро́дица,/ в Ню́же всели́тися благоволи́, я́ко во благово́нный храм,/ Сло́во О́тчее и Равнобоже́ственное,/ не растле́ чистоты́, ни стужи́:/ и́бо роди́ Емману́ила, Бо́га и Челове́ка. 

Песнь 5

Ирмос: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя. 

Припев: Святи́и священному́ченцы, моли́те Бо́га о на́с.

Вели́кое и честно́е призыва́я И́мя Госпо́дне,/ ча́шу спасе́ния страда́ний, ра́дуяся, Акепси́мо, испи́л еси́. 

Припев: Святи́и священному́ченцы, моли́те Бо́га о на́с.

Вы́шняя тя пи́ща, зва́ннаго ра́нами, прия́т/ и ли́цы, Ио́сифе, му́ченичестии/ с ни́ми веселя́щася. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Сад присноцвету́щий, плоды́ по́двиг твои́х концы́ пита́я,/ и́стинно яви́лся еси́, Аифа́ле блаже́нне. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свет безле́тный нам, О́тчее сия́ние, родила́ еси́ под ле́ты,/ благосты́нею бога́тства бы́вша, Пренепоро́чная. 

Песнь 6

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею Кро́вию. 

Припев: Святи́и священному́ченцы, моли́те Бо́га о на́с.

Главе́, Акепси́мо, твое́й, отсе́ченней от телесе́,/ Христу́ совокупи́ ве́рою ду́шу твою́, му́чениче, неотсту́пно,/ та́мо су́щими заря́ми при́сно просвеща́емь. 

Припев: Святи́и священному́ченцы, моли́те Бо́га о на́с.

Ка́мением, я́ко первострада́лец, му́чениче, убива́емь,/ не отве́рглся еси́ ка́мене жи́зненнаго, Христа́,/ преходя́ к та́мо су́щим све́тлым оби́телем. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Же́злием неми́лостивно ураня́емь, ра́довашеся,/ жезл име́я си́лы, Крест Госпо́день, и похвалу́,/ страстоте́рпче Аифа́ле, Богому́дре всебога́те. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Купина́ прообразова́ше вели́кую та́йну па́че ума́ Твоего́ Рождества́,/ огне́м отню́д повива́ема и ника́коже опаля́ема, Де́во Всепе́тая. 

Кондак, глас 2

Боже́ственная, му́дре, непоро́чно тайноводи́л еси́,/ же́ртва прия́тна был еси́, Богоблаже́нне:/ Христо́ву бо пил еси́ ча́шу сла́вно, свя́те Акепси́мо,/ со страда́льцы твои́ми,/ моля́ся непреста́нно о всех нас.

Икос

Кто от ве́рных возмо́жет отню́д досто́йно воспе́ти/ прему́драго свяще́нника Акепси́ма, свети́льника Христо́ва:/ той бо разруши́ пре́лесть и́дольскую и посрами́ де́монская ухищре́ния/ кре́пкою си́лою Спа́са Христа́ Бо́га,/ Тро́ице Пресвяте́й благоче́стно поклани́тися наказу́я,/ Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во Еди́ном Божестве́ почита́ти,/ моля́ся непреста́нно о всех нас.

Песнь 7

Ирмос: Спасы́й во огни́ Авраа́мския Твоя́ о́троки/ и халде́и уби́в,/ я́же пра́вда пра́ведно уловля́ше,/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших,/ благослове́н еси́. 

Припев: Святи́и священному́ченцы, моли́те Бо́га о на́с.

Во огни́ муче́ния ро́су от Бо́га прие́мше,/ сопроти́вных пла́мы51 ва́шим терпе́нием погаси́сте, страстоте́рпцы, зову́ще:/ Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́. 

Припев: Святи́и священному́ченцы, моли́те Бо́га о на́с.

И́же огню́ покло́нницы сему́ насле́дницы яви́шася,/ огню́ служи́ти служа́щия Со́лнцу сла́вы понужда́ху,/ но сии́ взыва́ху:/ Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Акепси́ма, и Ио́сиф, и Аифа́л, Тро́ицы Всечестны́я три свети́ла,/ и́же вся концы́ благоче́стия заря́ми облиста́юще,/ да почту́тся во ве́ки. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Благослове́н Плод благослове́ннаго Твоего́ чре́ва,/ Его́же благословя́т Небе́сныя си́лы и земны́х составле́ния,/ И́же нас изба́вивый кля́твы пе́рвыя, Благослове́нная. 

Песнь 8

Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте дела́/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки. 

Припев: Святи́и священному́ченцы, моли́те Бо́га о на́с.

Сло́ва бы́вше прия́телища и Того́ я́звы нося́ще,/ мучи́телей суровство́м бре́мя, а́ки безду́шно, на безслове́сная возложи́стеся,/ приноси́ми ко искуше́нию мно́жайшим му́кам, му́ченицы до́блии,/ Христа́ превознося́ще во ве́ки. 

Припев: Святи́и священному́ченцы, моли́те Бо́га о на́с.

Хода́таи сла́вы присносу́щныя, приснопа́мятнии му́ченицы,/ украша́еми, ра́достно ше́ствовасте,/ Его́же возлюби́сте свиде́тельства, сла́внии, путь, зову́ще:/ Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ни огнь, ни ра́ны, ни зве́ри, ни меч,/ ни ров, ни смерть возмо́же му́ченики Твоея́ любве́ отлучи́ти, Го́споди,/ благи́х Исто́чниче, любве́ неистощи́мая Струя́./ И́хже хва́ляще, Христе́, Тебе́ благослови́м во ве́ки. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́ну неискусому́жную Ма́терь и еди́ну тва́рей преиму́щую,/ го́ру пресвяту́ю, трапе́зу всезлату́ю, Богоро́дицу, пе́сньми воспева́юще, зове́м:/ Го́спода воспева́йте дела́ и превозноси́те Его́ во ве́ки. 

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся –/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем. 

Припев: Святи́и священному́ченцы, моли́те Бо́га о на́с.

Благочести́выя свети́льники и пре́лести потреби́тели,/ разу́мнаго рая́ благово́нныя цве́ты, сосу́ды честны́я,/ Бо́жия красоты́ зри́тели восхва́лим. 

Припев: Святи́и священному́ченцы, моли́те Бо́га о на́с.

Угль, его́же дре́вле ви́де Иса́ия, в се́рдцы внутрь прие́мше,/ и, того́ блиста́нием озаря́еми,/ мра́чное, му́ченицы, огня́ служе́ние отрази́сте. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Живонача́льней ны́не Тро́ице укра́шени предстоите́/ и, вене́чными добро́тами просвеща́еми,/ па́мять творите́ о и́же на земли́, блаже́ннии,/ помина́ющих вас всегда́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Отча́яннаго мя спаси́, Спа́са заче́ншая и пло́тию ро́ждшая, Де́во,/ грехо́вным бо бре́менем отягча́емь, боле́зненно зову́ Ти:/ потща́вшися, помози́ рабу́ Твоему́. 

Светилен

Подъя́л еси яко безплотен нестерпи́мыя му́ки,/ Акепси́мо всехвальне, священников славо,/ со Ио́сифом чу́дным и дивный Аифа́л диакон, Христов тайнник,/ ихже боле́знем страдания удивляются присно Безплотных чи́ни.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Несть во мне отню́д наде́жды спасе́ния, Де́во,/ я́ко зле впадо́х во глубину́ прегреше́ний/ и жду преще́ния стра́шныя му́ки и ко́злищ ча́сти;/ но уще́дри мя пре́жде Суда́,/ я́ко су́щи тепла́ Засту́пница, Богоро́дице.

Знайшли помилку