...
Канони

Канон преподобным отцам Печерским и всем святым в Малой России просиявшим

Триодь, 2‑я Неделя Великого Поста, Кано́н преподо́бным отце́м Пече́рским

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в, I изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Мно́гими окруже́нный опечале́ньми,/ от грехо́в мои́х напа́дающими мне неща́дно,/ к вам притека́ю, о Богоно́снии!/ дви́жа ва́ша моли́твы в по́мощь. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Анто́ние Богоно́се и Феодо́сие Богому́дре,/ в Росси́и и́ноком первонача́льницы и наста́вницы,/ пе́рвую мя погу́бльша ума́ добро́ту/ ва́шими к Бо́гу хода́тайствы па́ки удо́брите,/ наставля́юще мя ко покая́нию. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Стефа́не всехва́льне и Ни́коне всече́стне,/ Христо́ва ста́да бы́вший предводи́теле/ и о́ное упа́сший Богоуго́дно в неусы́пных стра́жах нощны́х,/ Бо́га мне ва́шими благоприя́тными моли́твами уми́лостивите. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Сла́ву ми́ра сего́ и вся кра́сная нивочто́же вмени́вый, всеизря́дне Варлаа́ме,/ сла́вы небе́сныя прича́стника покажи́ мя/ твои́ми моли́твами. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Боже́ственне Влади́мире царю́,/ Рома́не же с Дави́дом, му́чеников красота́, ча́да су́ще о́наго,/ со Еле́ною, ва́шею прабабою,/ Бо́гу мя предста́вите. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Твои́ми моли́твами к Своему́ Сы́ну, Богоро́дице,/ ско́ро спаси́ мя от лю́тых:/ Тебе́ бо помо́щницу су́щий в беда́х вси стяжа́хом всегда́. 

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты ме́не утверди́ в любви́ Твоей,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Безме́зднии враче́ве яви́стеся,/ исцеле́ния пресла́вно соверша́ющий, Дамиа́не и Ага́пите блаже́ннии,/ темже и аз к вам прихожду́, о святи́и:/ исцели́те ми я́звы душе́вныя и теле́сныя, не́мощну су́щу. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Ониси́форе блаже́нне,/ предви́девый вся и предве́щая я́сне,/ со Иереми́ем же Матфе́е,/ я́ко проро́цы, предви́дяще,/ беды́, належа́щия ско́ро, мя изба́вите моли́твами ва́шими. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Исаа́кий, премно́гими страда́нии низложи́вый диа́вольскую пре́лесть,/ Тя, Христе́, мо́лит:/ изба́ви нас от того́ искуше́ний и спаси́, Многоми́лости́ве. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Лавре́нтие, затвори́вый себе Го́сподеви и дерзнове́ние мно́гое стяжа́вый отту́ду к Нему́,/ не преста́й моли́ся всегда́,/ е́же изъя́тися нам от разли́чных страсте́й. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Предвари́те, раби́ Бо́жии,/ пре́жде да́же не поглоти́т мя до конца́ всегуби́тель,/ изба́вите вско́ре ду́шу мою от лю́тых и мир вожделе́нный да́руйте. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зол мно́жество смуща́ет мя отвсю́ду,/ и беззако́ний потоцы обурева́ют мя,/ потщи́ся, предвари́ и настоя́щия ну́жды изми́ мя, Влады́чице,/ хода́тайством Твои́м. 

Седален, глас 8

Пове́ленная от Бо́га тепле́ исполня́юще/ и сове́том Того́ пра́во ше́ствующий,/ в пусты́нях, и гора́х, и разсе́линах земны́х обита́ша великоду́шнии по́стницы,/ вся́каго лише́ни челове́ческаго утеше́ния,/ те́мже труды́ плодо́в свои́х пожина́юще, ны́не с Го́сподем ра́дуются.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Безпло́тных Твои́х, Христе́, и Предте́чи Твоего́,/ и учени́к, проро́к и му́ченик, преподо́бных и всех святы́х/ и Богоро́дицы Неискусому́жныя и благи́я Ма́тере Твоея́ моли́твами/ умоле́н быв, даждь нам во све́те Твое́м ходи́ти/ и сподо́би нас улучи́ти Ца́рствие Твое за милосе́рдие ми́лости Твоея́.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство, I разумех дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Али́пие, до́бре соблюды́й о́браз Бо́жий в души́ твоей/ и зра́ки изобразу́я святы́х,/ не́мощны́я исцели́вый тро́стию свое́ю,/ изобрази́ и во мне доброде́тельныя ви́ды, все́славне. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Григо́рие всеблаже́нне, чуде́с благода́ть от Бо́га прие́мый/ и тезоиме́ние от дел подо́бных ны́не предвари́в,/ удиви́ и на нас твои́ми моли́твами Его благода́ть. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Моисе́я, чистоты́ храни́теля кре́пкаго,/ яко она́го прекра́снаго Ио́сифа,/ дви́жем, Христе́, к Тебе́ в моли́тву: поми́луй нас. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Иоа́нне многострада́льне,/ и́же смире́нное те́ло свое́ стесне́нии неосла́бными порабоще́й и жи́во погребы́йся,/ жела́я разреши́тися и со Христо́м соедини́тися, от тли мя изба́ви. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Про́хоре всеблаже́нне,/ хле́бы су́щими от был́ий и со́лию от пе́пела/ гла́дом та́ющия препита́вый,/ умоли́ Христа́ препита́ти и нас,/ душе́вным гла́дом исчеза́ющих. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Не оста́ви ме́не, к Тебе́ прибега́ющая в ра́дование бе́сом бы́ти, Влады́чице,/ но необори́мая Твоя моли́тва да низложи́т сих сове́тования. 

Песнь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою I Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Ма́рко, его́же повеле́ния ме́ртвии послу́шаху,/ умерщвле́на мя паде́нии возста́вив,/ моли́твами твои́ми спаси́. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Фео́филе треблаже́нне,/ сле́з ра́ди очи́стивый славолю́бия оскверне́ние,/ и мне моли́ дарова́тися избавле́нию. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Всеблаже́нне Иоа́нне,/ иже бра́та твоего́ по преставле́нии подвиже́нием те́ла твоего́ поче́т,/ и спасл еси того,/ Творца́ нам ми́лостива сотвори́. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Одушевле́нная бы́вше сокро́вища,/ от сребролюби́ваго мучи́теля, тле́нна сокро́вища у вас истязу́ющаго,/ пострада́вшии непови́нне,/ Небе́сных сокро́вищ прича́стника мя покажи́те,/ Васи́лие и Фео́доре всеблаже́ннии. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И́овлю терпе́нию подо́бяся,/ многовре́менную боле́знь претерпе́л еси́ усе́рдно/ и, ны́не в неболе́зненном сый поко́и,/ боле́зней мя вся́ких изба́ви, равноа́нгельне Пи́мене. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Виждь наша нало́ги, Многоми́лостиве,/ и сия́ яко Бог обле́гчи,/ прие́мь о нас моля́щуюся Ма́терь Твою,/ Юже Ти во умилостивле́ние приво́дим. 

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молюс́я, яко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Спиридо́не незло́биве,/ иже о́гненную пещь ма́нтиею свое́ю угаси́л еси,/ яко огнь, любовь вжег в се́рдце твое́м, о́тче, ко Го́споду,/ я́же на ны Велиа́рова угаси́ стреля́ния, молю́ тя. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Никодиме, по́стников сия́ние,/ и́же никогда́же устне́ возбрани́л еси воспева́ти во псалме́х Влады́ку,/ не преста́й моля́ся Ему приле́жно/ изба́вити вся от тли, и бед, и скорбе́й, преподо́бне. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Распны́йся умерщвле́нием пло́ти пе́рвее,/ от иуде́й же распны́йся второ́е, кре́пкий Евстра́тие,/ и мно́гое дерзнове́ние у Христа́ обре́т,/ от бе́д изба́ви мя. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Изба́ви мя твои́ми моли́твами, Ни́коне сла́вне,/ и́же мы́шцею Христо́вою высо́кою от плене́ния изба́влен,/ спасл еси своего́ мучи́теля. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Безсме́ртие обре́т о Христе́, Безсме́ртнем Царе́ и Бо́зе, Афана́сие блаже́нне,/ по сконча́нии свое́м пожи́л еси во мно́гих ле́тех, пла́ча всегда́,/ те́мже ныне оживи́ мя. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пречи́стая, Очище́ние ро́ждши, Отцу́ Примири́вшаго мир,/ вем, Чи́стая, яко раздражи́х Его безме́рными мои́ми согреше́нии,/ но молю́: уми́лостиви ми Того́ паки/ Ма́терними Твои́ми мольба́ми. 

Кондак, глас 8

Отцы всечестни́и, ли́че Богокра́сный,/ чуде́с мно́гих исто́чницы, ми́ро источа́ющий,/ сокро́вища краснобога́тная Госпо́дня, в земли́ сокрове́нная/ не преста́йте, мо́лим вы, о нас моли́тися ко Го́споду, да зове́м вам:/ ра́дуйтеся, всему́ ми́ру свети́льницы.

Икос

А́нгельски пожи́вшия земли́/ и А́нгелом равностоя́тели я́вльшияся на Небеси́,/ с те́мижде и неизрече́нныя о́ныя наслажда́ющийся доброты́,/ достоблаже́нныя отцы́ на́ши, помо́щники и засту́пники те́плыя,/ прииди́те, ве́рнии, восхва́лим, к ним вопию́ще:/ ра́дуйся, Анто́ние, со́лнцу подо́бный свети́льниче;/ ра́дуйся, зерца́ло и о́бразе всем преподо́бным Росси́йским;/ ра́дуйся, вторы́й Моисе́е, мы́сленный скрижа́ли, доброде́тели твоя́ нам от горы́ святы́я принесы́й./ Ра́дуйся, Феодо́сие, ангелови́дный челове́че;/ ра́дуйся, звездо́ у́тренняя, тьму неве́дения прогоня́ющая;/ ра́дуйся, забра́ло необори́мое от враг ви́димых и неви́димых./ Ра́дуйтеся, вси преподо́бнии отцы́ на́ши Пече́рстии;/ ра́дуйтеся, земни́и а́нгели и Небе́снии челове́цы;/ ра́дуйтеся, благоуха́ннии цве́ти ра́йстии;/ ра́дуйтеся, пребога́тая сокро́вища сокрове́нная в земли;/ ра́дуйтеся, би́серие многоце́ннии, от пеще́ры, аки от мо́ря, просия́вший;/ ра́дуйтеся, на́ша похвало́ и всем прибега́ющим к вам изба́вители от бед;/ ра́дуйтеся, всему ми́ру свети́льницы.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще;/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Нико́лае чу́дне, помо́щниче в ско́рбех,/ иже о саме́м еди́нем сло́ве исцеля́еши стра́сти немощны́х,/ изъяви́ся ско́ро, и от обдержа́щих мя скорбе́й изба́ви,/ и боле́зни се́рдца моего́ облегчи́. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Ера́зме мудре, иже бога́тство свое истощи́л еси во благоле́пие хра́ма Бо́жия,/ твои́ми моли́твами храм мя покажи́ духо́вный. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Сребролю́бия потопи́вый зми́я слез ту́чами, Аре́фо сла́вне,/ я́ко име́я дерзнове́ние, моли́ся о нас ко Го́споду. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Ти́те блаже́нне, гне́внаго бе́са смире́нием попра́вый,/ и Пи́мене, по́стником единоревни́телю,/ изба́вите мя от искуше́ний бесо́вских ва́шими моли́твами. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Анто́ние муче́ниче и тве́рдый Евста́фие, вку́пе со Иоа́нном/ горды́ню Олге́рдову до земли́ низложи́вший,/ умерщвля́ющий мя стра́сти успи́те. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: На моле́ние мое ныне умилосе́рдися и ра́дость в печа́ли ме́сто да́руй ми,/ да пою́ Тя, Влады́чице, и вопию́ Сы́ну Твоему́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

Песнь 8

Ирмос: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т вой А́нгельстии,/ хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

О Ку́кше му́чениче,/ свяще́нником пра́вило, по́стником и преподо́бным украше́ние,/ иже в про́поведи Ева́нгелия/ со ученико́м твои́м честны́м коне́ц прие́м, чко апо́стол,/ моли́твами твои́ми и мене́ на путь спасе́ния наста́ви. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Не́сторе Богому́дре,/ жити́й святы́х спаса́телю перве́йший и ревни́телю о́нем до́брый,/ сла́вы о́нех моли́твами твои́ми яви́ мя о́бщника. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Полика́рпе сла́вне,/ те́хже жития́ святы́х коне́чнее исписа́вый и во еди́но собра́вый,/ в кни́зе живо́тней твои́ми моли́твами и мне написа́тися сподо́би. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Я́ко жи́ви су́ще, Богоно́снии, и по сме́рти/ блаже́нному Диони́сию от среды́ гробо́в отвеща́сте:/ вои́стину воскре́се Госпо́дь!/ умерщвле́нна мя страстьми́ оживи́те. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Евфроси́нию, ра́дование По́лотское и де́вам сия́ние,/ Христе́ мой, Тебе́ привожду ́моли́твенницу,/ ея́же ра́ди спаси́ мя. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Царя́ Небе́снаго ро́ждшая,/ дерзнове́ние Ма́тернее яко иму́щи к Нему́, Де́во,/ избави нас от бед. 

Песнь 9

Ирмос: Вои́стину Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Михаи́ле, Иларио́не, Пе́тре, Алекси́е,/ Ио́но, Фо́тие и Киприа́не, Боже́ственнии иера́рси,/ Ефре́ме, Нико́лае, Ники́то, Иса́ие,/ Ми́но же, Луко́ и Феокти́сте,/ Бога нам уми́лостивите. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Лео́нтие, Стефа́не и Ге́рмане, Ни́фонте,/ Мари́не, Евфи́мие, Лавре́нтие же, Диони́сие и Си́моне,/ я́ко прие́мшии власть от Бо́га,/ проси́те и мне оставле́ние. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Си́моне иера́рше, и́же А́гнца Бо́жия пе́рвее принося́й в же́ртву Вседержи́телю,/ последи́ же и себе́ сама́го, яко а́гня, приведы́й в же́ртву,/ спаси́ мя твои́ми моли́твами. 

Припев: Преподо́бнии отцы́ Пече́рстии, моли́те Бо́га о на́с.

Священному́чеников украше́ние, Мака́рие блаже́нне,/ иже пре́жде да́же прия́ти́ престо́л земли́ чу́вственный,/ на престо́лы мы́сленныя препосла́лся еси́,/ Бо́гу мя примири́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Привожду́ Ти, о Всеще́дре, Иулиани́ю,/ при́сносветя́щую свещу́, еле́ем благода́ти обдержи́мую,/ ея́же моли́твами от всякаго зла соблюди́ мя. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Со святы́ми А́нгелы, с Боже́ственными Апо́столы,/ со сла́вными му́ченики и все́ми преподо́бными/ Твоего́ моли́ Сы́на и Бо́га, Богороди́тельнице Пречи́стая,/ от бед изба́вити ду́ши на́ша. 

Знайшли помилку