...
Канон преподобным Иоанну, Сергию, Патрикию и прочим, во обители св. Саввы убиенным kanon prepodobnym ioannu sergiju patrikiju i prochim vo obiteli sv savvy ubiennym 0b0e0d8
Канони

Канон преподобным Иоанну, Сергию, Патрикию и прочим, во обители св. Саввы убиенным

Канон преподобным Иоанну, Сергию, Патрикию и прочим, во обители св. Саввы убиенным

Минея, 20 Марта, Кано́н, его́же краегране́сие: Пе́сньми сла́влю му́ченики единонра́вныя. Творе́ние кир Стефа́на Савваи́та

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Пе́снь возсле́м, лю́дие,/ чу́дному Бо́гу на́шему,/ свободи́вшему Изра́иля от рабо́ты,/ пе́снь побе́дную пою́ще и вопию́ще:/ пои́м Тебе́, Еди́ному Влады́це. 

Припев: Святи́и преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о на́с.

Пе́сньми Боговенча́нное мно́жество свяще́нных му́ченик Твои́х жела́ющему похвали́ти, Христе́,/ с Небесе́ пода́ждь ми свет ра́зума сих мольба́ми,/ да воспою́ Боговеща́нную пе́снь. 

Припев: Святи́и преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о на́с.

Скве́рну отверго́сте пло́ти и ду́ха, пребога́тии,/ ми́ра смертоно́сных сласте́й избе́гше,/ равноа́нгельное же житие́ пожи́вше, в Вы́шнее преидо́сте жили́ще. 

Припев: Святи́и преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о на́с.

Зако́ном ду́ха я́ве у́ды упра́вивше ва́ша и чу́вства,/ хра́мы освяще́нны Бо́гу показа́стеся, му́ченицы Богоно́снии,/ в вас бо Христо́с водвори́ся. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Бога́тство, тли́мое на земли́, оста́вльше, святи́и,/ и кра́сная жития́, я́ко сон, презре́вше, Христу́ угоди́вше,/ недви́жимое ца́рство ны́не восприя́ете. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ле́ствица яви́лася еси́ мы́сленная, ю́же Иа́ков ви́де избра́нный Бо́жий,/ из нея́же неизрече́нным сло́вом про́йде Безпло́тный,/ пло́ть непрело́жно быв па́че сло́ва из Тебе́, Богоро́дице. 

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче. 

Припев: Святи́и преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о на́с.

Освяти́вше все ва́ше, му́ченицы, житие́,/ нескве́рно вои́стинну всеви́дящему Бо́гу принесо́сте всесожже́ния Боже́ственна са́ми себе́/ и соверше́нныя венцы́ прия́сте. 

Припев: Святи́и преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о на́с.

Са́ввы Богоно́снаго я́ко ученицы́ и́скренний,/ е́же кроме́ пли́щев возжела́вше отше́ствие,/ невозвра́тно стезе́ю приско́рбною ше́ствующе,/ к жи́зни достиго́сте безконе́чней. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Возде́лавше се́мя, е́же в вас, преподо́бнии, все́янное сло́во,/ и сле́зными то́ки оби́льно напои́вше,/ стори́чествующий клас Бо́гу принесо́сте, плодоноси́вше. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всели́вся в Де́ву пло́тски, Го́споди,/ яви́лся еси́ челове́ком, я́коже подоба́ше зре́ти Тя,/ Ю́же и показа́л еси́ я́ко и́стинную Богоро́дицу/ и ве́рным по́мощь, еди́не Человеколю́бче. 

Седален, глас 8

Воздержа́нием страсте́й огнепа́льныя умертви́вше зра́ки и двиза́ния, по́стницы Богоприя́тнии,/ после́дующе стопа́м вся созда́вшему еди́ному Бо́гу,/ я́коже прия́тна же́ртва, жива́ и освяще́нна,/ принесо́стеся заколе́нием рук ва́рварских,/ бие́ми, закала́еми и ну́ждно пресека́еми.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богора́дованная, Чи́стая, благослове́нная,/ за милосе́рдие щедро́т из Тебе́ ро́ждшагося/ с Вы́шними си́лами и Арха́нгелы и со все́ми безпло́тными о нас моли́ непреста́нно,/ да́ти нам пре́жде конца́ проще́ние,/ и очище́ние грехо́в, и жития́ исправле́ние,/ я́ко да обря́щем ми́лость.

Песнь 4

Ирмос: Всел еси́ на ко́ни, апо́столы Твоя́, Го́споди,/ и прия́л еси́ рука́ма Твои́ма узды́ их,/ и спасе́ние бы́сть ежде́ние Твое́/ ве́рно пою́щим:/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Припев: Святи́и преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о на́с.

В пусты́ни безво́дней терпя́щия зря враг,/ доброде́тельми же разли́чными крася́щияся, непобеди́мыя му́ченики,/ распаля́шеся лю́те, за́вистию обложе́н, и на ополче́ние гото́вляшеся. 

Припев: Святи́и преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о на́с.

Укорени́в пре́лесть во свои́х ему́ ученице́х/ на другдру́жное уби́йство поуча́ше ва́рварская коле́на змий лука́вый,/ и́миже из пусты́ни изгна́ти преподо́бныя тща́шеся. 

Припев: Святи́и преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о на́с.

Свере́по и́же окре́стныя объе́м, я́коже возжеле́,/ отгна́ти у́бо сия́ не возмо́же непобеди́мыя, пра́ведных сопротивобо́рец,/ побежде́н же быв неви́димо, окоявле́нне вооружи́ся. 

Припев: Святи́и преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о на́с.

Я́да и неи́стовства испо́лнен,/ устреми́ся со ору́жники злонача́льник, зверови́дно же блаже́нным натече́/ и ра́нами нестерпи́мыми кро́вныя пото́ки излия́. 

Припев: Святи́и преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о на́с.

Теку́щаго истя́зоваху вещества́, зла́та тле́ннаго сокро́вища,/ и́же на земли́ упова́ния утве́рждшии,/ до́блии же, на Небеса́ поло́жше упова́ния, вопия́ху:/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́коже зве́рие, дреко́льми неми́лостивно,/ и мечи́ преподо́бныя, и ка́мением ураня́ху,/ своя́ старе́йшины сказа́ти веля́ще,/ но пребыва́ху вси, зако́ном любве́ утвержда́еми. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́во и Ма́ти, Ты – апо́столов удобре́ние,/ и му́чеников святы́х утвержде́ние,/ и преподо́бных похвала́ же и спасе́ние, ве́рно сладкопою́щих:/ Сла́ва си́ле Твое́й. 

Песнь 5

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый?/ и покры́ла мя е́сть чужда́я тьма́, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся. 

Припев: Святи́и преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о на́с.

Научи́вшеся любве́, Спа́се, сою́зу соверше́ния преподо́бнии/ и, нака́зани Тобо́ю, ду́ши положи́ша по свои́х друзе́х,/ Твои́м па́че челове́ков во́льным страсте́й подо́бящеся. 

Припев: Святи́и преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о на́с.

Вельми́ па́че естества́ пло́тию во́лею рожде́йся, Христе́,/ повеле́нием Твои́м сме́рти яви́шася держа́внее,/ и́бо, Твои́м составля́ющеся зако́ном,/ умре́ти по друзе́х благохва́льно Богому́дрии тща́хуся. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Окропи́вше иссо́пом креще́ния мы́сленным ду́ши,/ ва́шими же а́бие окропи́стеся кровьми́, преподо́бнии,/ во стремле́нии же огня́, я́ко зла́то, искуси́вшеся,/ прия́тна бы́сте же́ртва благово́нна Бо́гу. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ма́тернее дерзнове́ние е́же к Сы́ну Твоему́ стяжа́вши, Пречи́стая,/ сро́днаго промышле́ния на́шего не пре́зри, мо́лимся,/ я́ко Тя и еди́ну христиа́не во Влады́це очище́ние ми́лостивно предлага́ем. 

Песнь 6

Ирмос: К могу́щему мя спасти́ Го́споду/ из глубины́ грехо́вныя возопи́х,/ и от тли возведе́ живо́т мой,/ я́ко Человеколю́бец. 

Припев: Святи́и преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о на́с.

Преще́ний ва́рварских не убоя́шася уго́дницы Христо́вы,/ житие́ бо непреста́нным поуче́нием сме́ртным предста́виша. 

Припев: Святи́и преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о на́с.

Мня́ще богате́ти, нестяжа́тели нечести́вии неща́дно му́чаху,/ и́же тле́нная у́бо пове́ргшия, стяжа́вшия же нетле́нная. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Си́лою непобеди́мою оде́явшеся, Христо́вы страда́льцы/ победи́ша мы́сленныя лестцы́ и ва́рварская шата́ния. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко на о́блаце ле́гцем, прии́де на Тя ца́рствуяй Госпо́дь/ низложи́ти, Всенепоро́чная, еги́петская рукотворе́ния. 

Кондак, глас 4

Земны́х и тле́нных наслажде́ние/ презре́вше я́ве, преблаже́ннии,/ пусты́нное житие́ изво́ливше,/ ми́ра же красне́йшее, и пи́щи вре́менныя возненави́девше,/ отону́дуже сподо́бистеся Небе́снаго Ца́рствия,/ с ли́ки му́ченик и по́стник веселя́щеся./ Те́мже, чту́ще па́мять ва́шу,/ вопие́м вам приле́жно:/ от бед нас, отцы́, изба́вите.

Песнь 7

Ирмос: Халде́йския пе́щи/ всепа́губную си́лу угаси́вше/ о́бразом А́нгела снизше́дшаго,/ Зижди́телю ю́ноши взыва́ху:/ благослове́н еси́ и хва́льный, Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Святи́и преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о на́с.

Изнемого́ша вку́пе бра́ни проти́вных полко́в, ви́димых и неви́димых,/ в ра́нах зря́ще му́ченики, песносло́вящия:/ благослове́н еси́ и хва́льный, Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Святи́и преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о на́с.

Тебе́, Христу́, уневе́стившеся/ и жела́нием Твои́м уязвля́еми, еди́наго Су́щаго возлюби́ша,/ род, и оте́чество, и бога́тство отве́ргше, прибега́телие Твои́,/ о Изба́вителю, Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Святи́и преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о на́с.

Скверноуби́йство ва́рваров не претвори́ рачи́тели твоя́, Христе́, пусты́ннаго Богослуже́ния,/ убива́ющих бо те́ло не убоя́шася,/ Твоя́ держа́ще за́поведи, я́коже незы́блемое основа́ние. 

Припев: Святи́и преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о на́с.

Все к Тебе́ преложи́вше от ми́ра жела́ние, Христе́,/ я́рость же то́кмо на грех вооружи́вше, Тебе́ угоди́ша,/ всему́дрым объе́мшеся по́мыслом, уго́дницы Твои́, Го́споди. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Зако́н, Богопи́санный вну́трь на скрижа́лех серде́ц ва́ших, от Бо́га, му́ченицы, прие́мше,/ еди́наго в Тро́ице Бо́га пропове́дасте, Тому́ вопию́ще:/ благослове́н еси́ и хва́льный, Бо́же оте́ц на́ших. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Во све́те Госпо́дни ходя́щии,/ прииди́те, воспои́м Боже́ственную две́рь Царя́ ца́рствующих,/ Мари́ю, чи́стую Богоро́дицу вои́стинну,/ я́ко упова́ние душ на́ших. 

Песнь 8

Ирмос: Нече́стия орга́ны ину́ю пе́снь,/ благоче́стия же Боговеща́ннии поя́ху гу́сли:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Христа́ во ве́ки. 

Припев: Святи́и преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о на́с.

Небе́сным чино́м ревнова́вше,/ равноа́нгельни всено́щными стоя́нии во бде́ниих поя́ху:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Христа́ во ве́ки. 

Припев: Святи́и преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о на́с.

Крест взе́мше, Тебе́, Влады́це, после́доваша вседу́шно му́ченицы, пою́ще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Христа́ во ве́ки. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Всенра́вно те́ло, и ду́шу, и дух очи́стивше,/ всесожже́ния Бо́гу принесо́стеся, во огни́ опали́вшеся, отцы́,/ Христа́ превознося́ще во вся ве́ки. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Во двух ипоста́сех Тя бы́ти ху́лящии нераздели́маго да постыдя́тся,/ я́ко четвери́цу чту́щии:/ мы бо Тебе́ Еди́ному Боже́ственныя Тро́ицы покланя́емся. 

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с/ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют. 

Припев: Святи́и преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о на́с.

Разли́чно обна́жшеся по́стницы и победи́вше мироде́ржца ко́зни,/ посрами́ша му́жески я́ко страда́льцы ва́рварское озлобле́ние,/ сих претерпе́вше стремле́ния./ Те́мже и венцы́ сугу́быя от пра́веднаго Подвигополо́жника прия́ша. 

Припев: Святи́и преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о на́с.

В верте́пах и пеще́рах, по́стнически жи́знь проходя́ще, блаже́ннии,/ в пеще́ре те́сней про́пасти затворе́ни бы́сте несве́тлей,/ обагре́ни кровьми́, жже́нием же огня́/ и и́же от ды́ма, лю́те па́рою смеша́емою, уда́влени бы́вше,/ победоно́сцы яви́стеся. 

Припев: Святи́и преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о на́с.

Пое́м по́двиги па́че естества́, и́миже проти́ву греха́ пострада́сте,/ ю́ношески противоста́вше, я́ко Христо́вы во́ини сла́внии,/ и́бо победи́сте благосла́вно,/ и, ны́не предстоя́ще с чи́нми святы́х Всевысоча́йшему,/ нас помина́йте. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

С Са́ввою отце́м и наста́вником, я́ко и́скренняя ча́да, блаже́ннии,/ на Небесе́х заре́ю оде́яни трисия́нною,/ о нас моли́теся, соученице́х же и певце́х,/ мир дарова́ти о́бщий це́рквам и спасе́ние душа́м на́шим. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Отринове́нныя Небе́снаго жития́ и па́дшия окая́нно в сме́рть,/ па́ки нас, Ма́ти бы́вши Изба́вителя, воззва́ла еси́, Пречи́стая,/ и к пе́рвому па́ки тещи́ сподо́била еси́ оте́честву./ Те́мже Тя, Богома́ти, непреста́нно велича́ем. 

Знайшли помилку