...
Канон преподобномученику Корнилию, игумену Псково-Печерскому kanon prepodobnomucheniku korniliju igumenu pskovo pecherskomu fcb873a
Канони

Канон преподобномученику Корнилию, игумену Псково-Печерскому

Канон преподобномученику Корнилию, игумену Псково-Печерскому

Минея, 20 Февраля, Канон святому

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ израильтя́нин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м. 

Припев: Преподо́бне о́тче Корни́лие, моли́ Бо́га о на́с.

Умиле́ния ми во́ду изле́й, Го́споди, в се́рдце,/ и ум озари́ досто́йно воспе́ти Твоего́ уго́дника, преподо́бнаго Корни́лия. 

Припев: Преподо́бне о́тче Корни́лие, моли́ Бо́га о на́с.

Мона́хов наста́вник и учи́тель нелицеприя́тен был еси́/ и, Бо́гу сих приводя́,/ му́ченическим венце́м от земна́го царя́ венча́лся еси́, блаже́нне. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Христо́вым светоли́тием просвеща́ем, преподоби́е о́тче Корни́лие,/ моли́твами твои́ми, преблаже́нне, омраче́нную ду́шу мою́ просвети́,/ я́ко да воспева́ю тя. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тишина́ Ты, Влады́чице, и пристани́ще погиба́ющим в мо́ре грехо́в,/ темже к Тебе́ притека́ющих не отри́ни, Присноде́во,/ но спаси́ Твои́м предста́тельством Богома́терним. 

Песнь 3

Ирмос: Тишина́ Ты, Влады́чице, и пристани́ще погиба́ющим в мо́ре грехо́в,/ темже к Тебе́ притека́ющих не отри́ни, Присноде́во,/ но спаси́ Твои́м предста́тельством Богома́терним. 

Припев: Преподо́бне о́тче Корни́лие, моли́ Бо́га о на́с.

Просвети́л еси́ лю́ди, и́долом служа́щия, све́том и́стинныя ве́ры,/ озари́ и нас, гре́шных, прибега́ющих к Твоему́ заступле́нию,/ благода́тию от Всеблага́го Человеколю́бца. 

Припев: Преподо́бне о́тче Корни́лие, моли́ Бо́га о на́с.

Всем бла́га духо́вныя и теле́сныя дея,/ наве́том злых плоть твоя́ умертви́ся/ со святы́ми же дух твой всели́ся,/ и ны́не с ни́ми моли́ся Христу́ о нас, преподо́бие. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ны́не в безконе́чную сла́ву преше́д от земли́,/ окая́нную ду́шу мою́ страстьми́, преподо́бие,/ приле́жным очище́нием твое́я моли́твы уврачу́й. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: То́чию в хра́ме Твое́м, аки в корабле́, Тобо́ю окормля́емем, Богоро́дице,/ избавля́емся ны́не от враг ви́димых и неви́димых/ и укрепля́емся Твое́ю по́мощию, Присноде́во. 

Седален, глас 1

А́нгелов ли́ки воспо́лнил еси́, преподо́бие Корни́лие,/ о́браз имы́й а́нгельский,/ свяще́нством оде́ян и му́ченичеством укра́шен,/ цельбу́ ду́шам и телесе́м подае́ши/ с ве́рою несумне́нною прибега́ющим к тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Возвы́си рог христиа́нский/ и низложи́ безбо́жныя шата́ния, Богороди́тельнице,/ спаса́ющи сие́ ста́до Твое́,/ в не́м же вели́кое Твое́ и́мя многопе́тое велича́ется при́сно и сла́вится.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́. 

Припев: Преподо́бне о́тче Корни́лие, моли́ Бо́га о на́с.

Оби́тель бя́ше издре́вле святы́х в Богозда́нней пеще́ре,/ Бо́гу Еди́ному ве́домая,/ ты же, о́тче Корни́лие, тем подража́я/ и ме́сто их по́двигов почита́я,/ мно́жество и́ноков к Бо́гу приве́л еси́. 

Припев: Преподо́бне о́тче Корни́лие, моли́ Бо́га о на́с.

Не оста́ви, Корни́лие преподо́бие,/ твои́ми по́тами и труда́ми возраще́нныя се́я оби́тели,/ но охраня́й ю,/ и́бо и врази́ тя ви́деша охраня́ющим ю и укрепля́ющим. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Многоболез́ненныя стра́сти всегда́ врачу́еши приступа́ющих к тебе́,/ благода́ть бо, преподо́бие, прии́м от Го́спода,/ содева́ти зна́мения и чудеса́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Утоли́, Богома́ти, свире́пствующую бу́рю неве́рия и ожесточе́ния,/ злы́я стра́сти, поглоти́ти хотя́щия Тя сла́вящих и о́браз Твой почита́ющих,/ но заступи́ нас моли́твами преподо́бнаго Твоего́. 

Песнь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бие. 

Припев: Преподо́бне о́тче Корни́лие, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко ка́мень драги́й/ огради́л еси́ кре́пко оби́тель от ра́тников злых, преподо́бие,/ изыма́я и свобожда́я и́ноков от страсте́й/ и доброде́тельми горе́ возводя́. 

Припев: Преподо́бне о́тче Корни́лие, моли́ Бо́га о на́с.

Да не оскуде́ют, о́тче, твои́ми моли́твами и́стиннии подви́жницы благоче́стия во оби́тели твое́й,/ но ку́пно со святы́м чудотво́рцем Никола́ем,/ ему́же охране́ние ея́ вве́рил еси́,/ до трубы́ Арха́нгела соблюди́ ю. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Преподо́бие о́тче,/ помози́ оби́тели твое́й,/ насе́льником и всем нам вся ко́зни лука́ваго отража́ти,/ я́коже ты иногда́ отража́л еси́ ви́димыя враги́ и неви́димыя. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мглу страсте́й на́ших разреши́, Де́во,/ и благода́тною си́лою Сы́на Твоего́ отжени́ враго́в кова́рство/ и наве́ты диа́вола от раб Твои́х, Тя сла́вящих. 

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя. 

Припев: Преподо́бне о́тче Корни́лие, моли́ Бо́га о на́с.

Пречи́стыя дом, преподо́бие, огради́л и укра́сил еси́,/ те́мже и сам ны́не во оби́тели Ея́/ на Небеси́ и на земли́ в хра́ме Ея́ досто́йно обита́вши. 

Припев: Преподо́бне о́тче Корни́лие, моли́ Бо́га о на́с.

Утеши́ и утиши́ нас, си́рых, и в доброде́тели ни́щих, преподобному́чениче,/ жите́йскую го́рдость отрева́я/ и моли́тве и́стинней науча́я. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Соде́яв, преславне, ду́шу твою́ храм Свято́му Ду́ху,/ был еси́ насле́дник Го́рняго Ца́рствия,/ с Вы́шними си́лами и со все́ми святы́ми моли́ся ко Го́споду/ о спасе́нии душ на́ших. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сохрани́ дом Твой, Богоро́дице, до сконча́ния ве́ка/ и не оста́ви нас, си́рых, без Твое́й Ма́терния по́мощи/ и предста́тельства преподо́бных Твои́х. 

Кондак, глас 4

Све́тлый свети́льник Правосла́вия/ и сугу́бая Псковския земли́ защи́та был еси́,/ многобо́жие искореня́я и лю́ди к Бо́гу наставля́я./ Дом Богома́тери тобо́ю укрепи́ся и просла́вися,/ доброде́тельми же укра́шен, вене́ц му́ченика прия́л еси́,/ помина́й нас, чад твои́х, и у Го́спода, преподо́бномучениче Корни́лие.

Икос

Бо́гом возлю́бленный игу́мен изря́дный,/ ве́ры Христо́вой апо́стол и му́ченик,/ всем милосе́рдый, и ни́щих пита́тель,/ от и́долов лю́ди приведы́й к Бо́гу и́стинному,/ ве́ре наставля́я и Божия хра́мы устрояя,/ во оби́тели Пречи́стыя мона́хов мно́жества собра́л еси́,/ те́мже Богома́терь просла́ви Своя́ о́бразы дела́ми чу́дными,/ и́хже свиде́тель нело́жен был еси́;/ и ны́не же от ско́рбных обстоя́ний избавля́вши,/ да с ве́рою и любо́вию пое́м ти:/ ра́дуйся, преподобному́чениче Корни́лие.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Преподо́бне о́тче Корни́лие, моли́ Бо́га о на́с.

Ио́ны первонача́льника, гони́телей не́когда избе́гшего, му́ченичество восприя́л еси́, сла́вне,/ те́мже с ним Бо́гу моли́ся, да сохрани́т оби́тель ва́шу невреди́му/ и нас покая́нием к вам привлече́т. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Марк, пусты́нник та́йный,/ а́ки Мелхиседе́к, не́мощию тя вразуми́, Корни́лие, о и́мени свое́м,/ его́ же смире́нию поревнова́ти научи́ нас, блаже́нне. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Просвети́в твое́ се́рдце, преподо́бие,/ мона́хов был еси́ наста́вник,/ наказу́я и уча́ и всех приводя́ к Бо́жией во́ле, поя́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

Песнь 8

Ирмос: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т вой А́нгельстии,/ хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки 

Припев: Преподо́бне о́тче Корни́лие, моли́ Бо́га о на́с.

Вразумля́вши живу́щия во огра́де твое́й, преподо́бие,/ явля́лся им я́ве и во сне наставля́я,/ но и всем, моля́щимся тебе́, чу́дно помога́вши/ и от злых бед избавля́вши. 

Припев: Преподо́бне о́тче Корни́лие, моли́ Бо́га о на́с.

Моли́ о нас, преподо́бне,/ и не забу́ди к тебе́ притека́ющих, в скорбе́х и печа́лех су́щих,/ подая́й утеше́ние от твое́й ра́ки цельбоно́сныя. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Процве́л еси́ я́ко фи́никс Дави́дски, о́тче,/ и оби́тель яви́лся еси́ Ду́ха Пресвята́го,/ о нас непреста́нно моли́/ почита́ющих ве́рою прече́стную па́мять твою́, преподо́бие Корни́лие. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Век скончава́ется, любо́вь оскудева́ет,/ побе́ду лука́вый торжеству́ет,/ и кто нам по́мощи мо́жет, аще не Ты, Де́во, Чу́дная Ма́ти,/ огради́ши Кресто́м Сы́на Твоего́. 

Песнь 9

Ирмос: Вои́стину Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще. 

Припев: Преподо́бне о́тче Корни́лие, моли́ Бо́га о на́с.

В до́му Богома́тери, я́коже в Гефсима́нии, почива́вши ны́не, блаже́нне,/ иде́же, служа́ умиле́ние,/ предстоя́л еси́ Престо́лу Ббжию смире́нно, в верте́пе освяще́нному. 

Припев: Преподо́бне о́тче Корни́лие, моли́ Бо́га о на́с.

Никто́же неуте́шен отхо́дит от твое́й ра́ки, преподо́бие,/ но исцеле́ние душ и теле́с ве́рующим подае́ши всегда́ изоби́льно. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Зри́ши Бо́жия и А́нгельския све́тлости патриа́рх и му́ченик и апо́стольския красо́ты,/ моли́ с ни́ми Человеколю́бца оставле́ние грехо́в и жития́ исправле́ние/ дарова́ти нам, преподо́бие, хваля́щим тя. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тишина́ ве́лия бысть в пеще́ре су́щим,/ суе́т ми́ра избе́гшим святы́м./ Ты, о Ма́ти Де́во,/ Небе́сную тишину́ ниспосли́ и нам, Чи́стая,/ Тебе́ велича́ющим. 

Светилен

Сняще́нстном досто́йно облече́н,/ удо́брен же зело́ преподо́бием,/ Богоро́дицы дом укра́сив и просла́вив,/ язы́цы ко Христу́ приве́л еси́,/ усече́нием же ме́чным седина́ твоя́ обагри́ся кро́вию, Корни́лие,/ и ны́не со святы́ми Христу́ предстоя́,/ моли́ почита́ющим па́мять твою́/ земно́е ше́ствие в ми́ре прейти́ и одесну́ю Судии́ предста́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: По успе́нии Твое́м ми́ра не оста́вила еси́, Богоро́дице,/ но и в де́бри земно́й прославля́вши и́мя свято́е Свое́ чудеса́ми/ от ико́ны Твоея́ святы́я и гро́ба преподобному́ченика,/ с ни́мже моли́ Сы́на и Бо́га Твоего́ о нас, недосто́йных,/ Тя при́сно блажа́щих.

Знайшли помилку