...
Канон преподобному Сильвестру, игумену Обнорскому kanon prepodobnomu silvestru igumenu obnorskomu fd544f0
Канони

Канон преподобному Сильвестру, игумену Обнорскому

Канон преподобному Сильвестру, игумену Обнорскому

Минея, 25 Апреля, Кано́н

Глас 6

Песнь 1

Ирмос: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Сильвéстре, моли́ Бо́га о на́с.

Пода́ждь ми́ си́лу, Многоми́лостиве Го́споди, пе́сньми восхвали́ти просла́вленнаго Тобо́ю богоно́снаго отца́ Силве́стра, да бу́дет ми́ предста́тель пред непристу́пным вели́чеством Сла́вы Твоея́. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Сильвéстре, моли́ Бо́га о на́с.

Мона́шествующих богодухнове́нное удобре́ние яви́лся еси́, преподо́бне, бра́тию сло́вом, со́лию растворе́нным, и де́лы благи́ми во благоче́стии утвержда́я. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Глаго́лал еси́, о́тче Силве́стре, бра́тии твое́й, я́ко а́ще стя́жеши по сме́рти дерзнове́ние ко Го́споду, хода́тай бу́деши о оби́тели твое́й. Те́мже, вене́ц сла́вы прии́м, моли́ся о недосто́йных рабе́х твои́х. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Его́ же родила́ еси́ неизрече́нно, Сы́на и Бо́га, моли́ Де́во Всесвята́я, сохрани́тися достоя́нию Твоему́ от бе́д малове́рия и злы́х помысло́в шата́ния. 

Песнь 3

Ирмос: Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания Твоего́. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Сильвéстре, моли́ Бо́га о на́с.

За́поведь твою́ блюсти́ повелева́я, преподо́бне, наказа́л еси́ за́поведь преступи́вшаго, но, прии́м сего́ покая́ние, благосе́рде исцели́л еси́ слепо́тствовавшаго. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Сильвéстре, моли́ Бо́га о на́с.

Богоно́снаго Се́ргия благослове́ние прии́м, блаже́нне, взыска́л еси́ пусты́ни, и о́браз бы́л еси́ дво́ице учени́к его́, и́же, стопа́м твои́м после́довавше, бли́з тебе́ водвори́шася и святоле́пныя оби́тели устро́иша. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ско́рбию испо́лнил еси́ сердца́ бра́тии, жи́знь вре́менную оставля́я, Силве́стре, ны́не же ра́достию исполня́еши взира́ющих на нетле́нныя мо́щи твоя́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Милосе́рдия исто́чниче, Влады́чице Пресвята́я, бу́ди покро́в все́м, прибега́ющим к Тебе́ с ве́рою тве́рдою, наде́ждою несумне́нною и любо́вию чи́стою. 

Седален, глас 4

Блаже́нства го́рняго взыску́я, вся́ кра́сная ми́ра сего́ оста́вил еси́, преподо́бне, ча́д твои́х духо́вных наказу́я, я́ко вся́ мирска́я прехо́дят, еди́но же пребыва́ет вы́ну сокро́вище благоче́стия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: На престо́ле со Отце́м и Святы́м Ду́хом ве́чно ца́рствующаго неискусому́жно родила́ еси́, Присноде́во, Сы́на Бо́жия, те́м Тя́, я́ко Богома́терь, пе́сньми немо́лчными ублажа́ем.

Песнь 4

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Сильвéстре, моли́ Бо́га о на́с.

Си́ла Христо́ва в тебе́ откры́ся, преподо́бне, бесо́в бо изгоня́еши, слепы́м зре́ние, глухи́м слы́шание, немощству́ющим исцеле́ние подае́ши. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Сильвéстре, моли́ Бо́га о на́с.

Ду́хом горя́, Го́сподеви рабо́тая и то́ки сле́з источа́я, мно́зи благоче́стия плоды́ в пусты́ни Обно́рстей возрасти́л еси́, и́миже до дне́сь пита́ются к ра́це твое́й с ве́рою притека́ющии. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Труды́, бде́ние и сухояде́ние изнури́ша те́ло твое́, Силве́стре, оба́че свы́ше укрепле́н, Спа́са просла́вил еси́ взыва́я: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Помози́, Пресвята́я Богоотрокови́це, Благове́рному Импера́тору на́шему, да сотре́т си́лы сопроти́вных, и ца́рство Его́ ненаве́тно от злы́х и ми́ра испо́лнь соблюди́. 

Песнь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти́ ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Сильвéстре, моли́ Бо́га о на́с.

Очесы́ у́мными во вся́ дни́ живота́ твоего́ на Го́спода воскре́сшаго взира́яй, в пусты́ни хра́м Воскресе́ния воздви́гл еси́, в не́м же святы́я мо́щи твоя́ почива́ющи, я́вственне преднапису́ют ме́ртвеннаго телесе́ на́шего во о́браз безсме́ртныя сла́вы облече́ние. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Сильвéстре, моли́ Бо́га о на́с.

Кня́зи и боля́ре я́ простцы́ прихожда́ху к ме́сту селе́ния твоего́, Силве́стре, и от у́ст твои́х глаго́лы наказа́ния духо́внаго в сла́дость слу́шаху. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Прише́льцы иногда́, в пусты́ню прише́дша, зра́к тво́й, смире́ния и поще́ния испо́лнь, удиви́, и сего́ стяжа́л еси́, я́ко пе́рваго от учени́к твои́х. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пренепоро́чная Де́во, моли́твами Твои́ми пода́ждь на́м из пусты́ни Силве́стра досточу́днаго цве́ты доброде́телей благоуха́нныя вы́ну износи́ти. 

Песнь 6

Ирмос: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти́: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Сильвéстре, моли́ Бо́га о на́с.

Мо́ря жите́йскаго треволне́ний отбе́г, в пусты́ню прите́кл еси́, и ти́хое приста́нище обреты́й, в Бо́зе еди́ном живо́т тво́й полага́л еси́, преподо́бне. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Сильвéстре, моли́ Бо́га о на́с.

Деви́цу иногда́, бе́сом лю́те му́чиму, чу́дным явле́нием твои́м исцели́л еси́, егда́ спя́щей бы́лие травно́е по́дал еси́. Те́м чу́до узре́вшии восхвали́ша тя́, преподо́бне. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Обе́т изрече́ еди́н от ве́рных ти́ хра́м созда́ти, иде́же мо́щи твоя́ святы́я почива́ху, его́же и созда́л е́сть. Те́мже от бе́д и скорбе́й изба́вил еси́ его́, блаже́нне. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: В хра́м тво́й, Влады́чице, сходя́щеся вопие́м Ти́: Ты́ еси́ покро́в ме́сту сему́ свято́му, иде́же Силве́стр богоно́сный жи́тельствоваше. Спаси́ у́бо ны́, зде́ покланя́ющияся Тебе́, и все́м христиа́ном бу́ди Помо́щница. 

Кондак, глас 6

По́двигом до́брым подвиза́лся еси́, преподо́бне, и ду́шу твою́, я́ко же́ртву чи́сту и непоро́чну, Ду́ху Свято́му прине́сл еси́, и по сме́рти твое́й ста́до твое́ духо́вное соблюда́еши, и в боле́знех ско́ро посеща́еши. Те́мже мо́лим тя́, преблаже́нне, с ли́ки преподо́бных моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т Благове́рнаго Импера́тора на́шего [и́мярек], и пода́ст лю́дем в ми́ре глубо́це устро́итися, да зове́м ти́: ра́дуйся, Силве́стре, и́ноком духо́вный па́стырю и наста́вниче.

Икос

И́ноков вои́стину началово́ждь яви́лся еси́, богому́дре Силве́стре, смире́нию бо Христо́ву после́дуя, кре́ст Его́ на ра́мена подъя́л еси́, и терпе́нием, поще́нием и моли́твою ста́ду твоему́ о́браз бы́л еси́. Те́мже и бра́тия, я́ко отца́ и наста́вника тя́ почита́юще, зря́ще тя́ ко Го́споду отходя́ща, ско́рбию исполня́хуся; и́мже веща́л еси́ глаго́лы утеше́ния: потерпи́те, — глаго́ля, — ма́ло в ны́нешнем ве́це, бра́тия возлю́бленная, и венцы́ прии́мете от Христа́ Бо́га и Спа́са ду́ш на́ших. Его́же моли́, преподо́бне, ми́р ми́рови дарова́ти и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Песнь 7

Ирмос: Росода́тельну у́бо пе́щь соде́ла А́нгел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Сильвéстре, моли́ Бо́га о на́с.

Изря́ден подвигополо́жник бы́л еси́, преподо́бне, во́ду на ра́менах твои́х нося́, и бы́лие еди́ное вкуша́я. Те́м просла́ви тя́ благослове́нный Бо́г оте́ц на́ших. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Сильвéстре, моли́ Бо́га о на́с.

Не отхожда́ху лю́дие от ке́ллии твоея́, преподо́бне, словесе́м твои́м духоно́сным внима́юще, и восхваля́юще Го́спода, взыва́ху: благослове́н Бо́г тво́й и Бо́г оте́ц на́ших. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чудесы́ мно́гими просла́ви тя́ Христо́с Бо́г на́ш, и́миже удивля́еми лю́дие всего́ ца́рствия Росси́йскаго, восклица́ют: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Та́йну хра́мов, зде́ красу́ющихся, уразуме́им, ве́рнии, и возглаго́лем: покры́й на́с, Богома́ти, честны́м Твои́м покро́вом, и помози́ моли́твами твои́ми, блаже́нне Силве́стре, да дости́гнем сла́внаго из ме́ртвых воскресе́ния и сре́тения Госпо́дня на возду́се. 

Песнь 8

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Сильвéстре, моли́ Бо́га о на́с.

Святы́я Це́ркве не отлуча́йтеся, — глаго́лал еси́ бра́тии твое́й, преподо́бне, наказу́я, я́ко да во хра́ме воспева́ют ве́рнии Го́спода и превозно́сят Его́ во ве́ки. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

О́троцы блаже́ннии во огни́, я́ко зла́то в горни́ле, искуша́еми, Го́спода воспева́ху; си́це Силве́стр богому́дрый, огне́м терпе́ния искуша́емь и очища́емь, взыва́ше: Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Проле́й мольбы́ к Сы́ну Твоему́, неизрече́нно милосе́рдому, да спасе́т ны́ от вся́каго зла́го обстоя́ния, Присноде́во Богоблагода́тная. 

Песнь 9

Ирмос: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, с небе́сными во́и, Тя́ ублажа́ем. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Сильвéстре, моли́ Бо́га о на́с.

Незри́мый лю́дем в пусты́ни пребыва́л еси́, с Бо́гом неви́димым духо́вне бесе́дуя, Силве́стре блаже́нне, те́м и ангелоподо́бен бы́л еси́; сего́ ра́ди тя́ ублажа́ем. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Сильвéстре, моли́ Бо́га о на́с.

Сла́вы от челове́к не ища́, от челове́к сокрове́н бы́л еси́, сокрове́нне в Бо́зе пребыва́я, но, я́ко сла́вою Бо́жиею просла́вленна, тя́ ублажа́ем. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Благосе́рдно приими́, богому́дре Силве́стре, пе́сни сия́, во сла́ву и́мене твоего́ сложе́нныя, и помоли́ся о мне́, гре́шнем рабе́ твое́м. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богоро́дице Де́во, упова́ние христиа́ном, бу́ди стена́ кре́пкая и огражде́ние все́м ве́рующим, да Тя́, я́ко Ма́терь Бо́га Сло́ва Премилосе́рдую, велича́ем. 

Светилен

В черто́г Го́спода сла́вы возше́д и оде́жду имы́й убеле́нну све́том доброде́телей, моли́ Христа́ Бо́га, преподо́бне, да да́рует все́м правосла́вным в ве́ре сконча́ти живо́т сво́й и облещи́ся в оде́жду нетле́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ри́зу пода́ждь на́м све́тлу, Богома́ти, зла́том благи́х де́л преиспещре́нну, да прославля́ем вы́ну Твое́ благоутро́бие.

Знайшли помилку