...
Канони

Канон преподобному Пафнутию Боровскому

Минея, 1 Мая, Канон преподобного

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пафну́тие, моли́ Бо́га о на́с.

Сла́ву мимотеку́щую на нетле́нную премину́л еси́, преподо́бне,/ с Вы́шними ли́ки ны́не причте́ся,/ предстои́ши Престо́лу всех Царя́,/ просвеще́ние ми испроси́, восхваля́ющу честны́я твоя́ по́двиги. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пафну́тие, моли́ Бо́га о на́с.

А́ще и от непра́ведна ро́да влеча́шеся,/ но пра́веден плод Бо́гови принесе́ся/ и Тро́ицы жили́ще показа́ся,/ Юже моли́ о пою́щих тя. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Не довле́ тебе́, преподо́бне, в ми́ре,/ посто́м и воздержа́нием в по́лк свяще́нных себе́ вчиня́еши и́ноческаго пребыва́ния/ и с си́ми до́блественне Христа́ моли́л еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мари́е Богора́дованная, злата́я кади́льнице, Ма́ти Безневе́стная,/ ро́ждшая нам Пресла́дкаго Иису́са,/ Его́же любо́вию распаля́емь, при́сный уго́дник Твой преподо́бный Пафну́тий/ прече́стен храм Тебе́, Богоро́дице, воздви́же. 

Песнь 3

Ирмос: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пафну́тие, моли́ Бо́га о на́с.

В по́двизе учене́н быв послуша́ния,/ седмори́чное обхожде́ние време́н сверши́л еси́,/ смотря́я навы́кнути всяк доброде́тели о́браз. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пафну́тие, моли́ Бо́га о на́с.

Два́десят в по́двизе лет сверши́л еси́,/ па́стырь оби́тели поставля́ешися/ и до́блественне о ста́де пече́шеся,/ жела́я всех привести́ ко спасе́нию. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Всеви́дяй Царь Госпо́дь, ви́дев твоя́ страда́ния с опасе́нием,/ не то́чию рассужде́ния да́ром тебе́ почте́,/ но и е́же от о́браза не́киих познава́ти стра́сти душе́вныя. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ме́сто свяще́ния и мы́сленную, Чи́стая, трапе́зу,/ Хлеб – Христа́, Жизнь всех, прие́мшую, пое́м Тя. 

Седален, глас 8

От ю́ности, блаже́нне, вся оста́вль жите́йская, кра́сная же и ле́потная,/ усе́рдно после́довал еси́ Христу́, зва́вшему тя, преподо́бне,/ посто́м, о́тче, те́ло изнури́л еси́, в моли́твах непреста́нно бдя./ Те́мже тя Всеве́дый Госпо́дь до́бре устроя́ет/ па́стыря Свои́м овца́м слове́сным, Пафну́тие Богоно́се,/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х,/ Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию, вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ Огнь бо всели́ся в Тя Божества́, и я́ко Младе́нца млеко́м пита́еши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, а́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е рождество́ Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му рождеству́ Твоему́.

Песнь 4

Ирмос: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла, Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й Человеколю́бче. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пафну́тие, моли́ Бо́га о на́с.

Со́нным виде́нием объя́влено бысть тебе́ бра́тне прегреше́ние/ прекра́снаго дре́ва исторже́нием,/ твои́м же, преподо́бне, насажде́нием сподо́бися и́стиннаго покая́ния. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пафну́тие, моли́ Бо́га о на́с.

Дре́внюю оби́тель оставля́еши, и но́вое населя́еши,/ и храм, Пафну́тие, Бо́жия Ма́тере воздвиза́еши и благоле́пием украша́еши,/ в не́мже мно́жество учени́к благоче́стию научи́л еси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Превысо́кая и близ ми́ра оста́вль,/ в гора́х пусты́нных жи́ти возлюби́л еси́/ и в них, Пафну́тие, па́че Бо́гови угоди́л еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Несеко́мую го́ру Тя дре́вле Авваку́м прови́де Всенепоро́чная,/ из нея́же Бог яви́ся и нас, истле́вшия, обнови́л есть. 

Песнь 5

Ирмос: Вску́ю мя отрин́ул еси/́ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пафну́тие, моли́ Бо́га о на́с.

Князь, я́ростию распали́вся,/ оби́тель твою́ огне́м запали́ти повелева́ет,/ но в день я́рости гне́ва Бо́жия/ честна́го твоего́ и́мени призыва́нием от ва́рвар изба́влься,/ те́плую ве́ру последи́ показа́. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пафну́тие, моли́ Бо́га о на́с.

В день пра́здника Па́схи ры́бы моли́твою умно́жил еси́,/ ча́да своя́ возвесели́л еси́/ и на мно́ги дни преизоби́ловати, преподо́бне Пафну́тие, сотвори́л еси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Иконопи́сцу, но́зе больны́ иму́щу/ и сих ра́ди твои́х повеле́ний отрица́ющу,/ ты же, преподо́бне, на де́ло дерза́ти повелева́еши/ и сему́ моли́твами свои́ми вско́ре исцеле́ние подава́еши. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богоро́дице Пречи́стая,/ Твоего́ Сы́на и Бо́га ви́дети жела́я, Пафну́тий, уго́дник Твой,/ Сего́ живоно́сным и Боже́ственным стопа́м невозвра́тно после́дова. 

Песнь 6

Ирмос: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пафну́тие, моли́ Бо́га о на́с.

Дерзну́вшаго уби́ти еди́наго от птиц,/ и́хже любе́зно пита́л еси́,/ глава́ зре́нием наза́д обрати́ся,/ и сему́, уми́льно моля́щу, вско́ре исцеле́ние подава́еши. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пафну́тие, моли́ Бо́га о на́с.

И́ноку ропта́вшу, в виде́нии зря́щу,/ я́ко тобо́ю, преподо́бне, измета́ему, и от му́рин восхища́ему,/ и от сих го́рце стра́ждущу,/ сего́ ми́лостивно наказу́еши и в чу́вство приво́диши. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Жене́ боля́щей и от де́мон зело́ стра́ждущей,/ честное́ твое́ и́мя призыва́ющей,/ ты ми́лостивно, блаже́нне, явля́ешися,/ и, я́ко во́лки, от сия де́моны отгоня́еши, и здра́вие подава́еши. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Коренесека́тельным серпо́м Твоея́ моли́твы/ посецы́, Отрокови́це, лука́вая помышле́ния души́ моея́/ и плодоно́сну покажи́, молю́ся,/ всех бо Вседе́теля, Бо́га и Спа́са породила́ еси́. 

Кондак, глас 8

Бо́жиим светоли́тием просвеще́н, о́тче,/ по́стническое стяжа́л еси́ жи́тельство, преподо́бне,/ и́ноком предо́брый наста́вниче и по́стником благо́е украше́ние./ Сего́ ра́ди Госпо́дь, труды́, твоя́ ви́дев,/ чуде́с да́ром обогати́ тя,/ источа́еши бо исцеле́ния./ Мы же, ра́дующеся, вопие́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Пафну́тие.

Икос

Песнь от усте́н скве́рных к похвале́нию по́двиг твои́х, о́тче, прино́сится:/ не и́мам бо се́рдца моего́ чи́стаго,/ я́ко сие́ сра́мными дея́ньми оскверни́х/ и ду́шу лука́выми по́мыслы осмради́х./ Но ты пода́ждь ми сло́во, преподо́бне, чи́стое твое́ воспе́ти житие́,/ взыва́ющу тебе́ такова́я, преблаже́нне:/ ра́дуйся, преподо́бных всех похвало́;/ ра́дуйся, по́стников подража́телю и пусты́ни насади́телю;/ ра́дуйся, я́ко в ней прече́стен храм Богоро́дице воздви́гл еси́;/ ра́дуйся, я́ко в нем тобо́ю Бог сла́вится;/ ра́дуйся, до́бре пасы́й ста́до твое́ от наве́т вра́жиих;/ ра́дуйся, я́ко смири́л еси́ злонача́льнаго врага́;/ ра́дуйся, я́ко посрами́л еси́ бесо́в полки́;/ ра́дуйся, мона́шествующих свети́льниче пресве́тлый и столп терпе́ния;/ ра́дуйся, я́ко собра́л еси́ мона́хов мно́жество во спасе́ние;/ ра́дуйся, о не́мже хва́лимся вси;/ ра́дуйся, его́же ра́ди избавля́емся от бе́д;/ ра́дуйся, о́тче Пафну́тие.

Песнь 7

Ирмос: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́./ Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пафну́тие, моли́ Бо́га о на́с.

Челове́ка боля́ща, в оби́тель твою́ на одре́ принесе́нна,/ сего́, блаже́нне, ви́дев, оте́чески о сем умили́ся,/ здра́ва моли́твою сотвори́л еси́ и пе́ти научи́л еси́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пафну́тие, моли́ Бо́га о на́с.

Прока́зою одержи́ма, и лю́те гно́ем растлева́ема, и к сме́рти приближа́ющася/ свяще́нною водо́ю помазу́еши/ и, я́ко, изря́ден врач, преподо́бне, ми́лостивно сего́ исцеля́еши и пе́ти науча́еши:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лю́те беся́щагося, и у́зы сокруша́юща, и зело́ реву́ща/ честны́м кресто́м огради́л еси́,/ и того́ уцелому́дрил еси́, и пе́ти научи́л еси́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: И́же пре́жде Безпло́тный воплоща́ется, Пречи́стая,/ за милосе́рдие безчи́сленное из ложе́сн Твои́х святы́х,/ Ему́же в си пое́м:/ Бо́же, благослове́н еси́. 

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пафну́тие, моли́ Бо́га о на́с.

Ми́лование стяжа́л еси́ христоподража́тельно,/ вся неду́ги и стра́сти исцеля́еши и вся́ку скве́рну очища́еши,/ очи́сти, преподо́бне, и моя́ душе́вныя стру́пы,/ да моли́твами твои́ми изба́влюся ве́чнаго осужде́ния. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пафну́тие, моли́ Бо́га о на́с.

Ра́ка моще́й твои́х, преподо́бне, источа́ет бога́тно чуде́с дарова́ния:/ Госпо́день бо уго́дник показа́лся еси́ и Того́ за́поведем де́латель яви́ся непосты́ден,/ Его́же превозно́сим во вся ве́ки. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

День ве́рно пра́зднуем/ честна́го твоего́ от земли́ преставле́ния, Пафну́тие блаже́нне,/ в онь же испроси́ ста́ду твоему́ грехо́в разреше́ние и от лю́тых премене́ние,/ да тя прославля́ем, Христа́ воспева́юще во ве́ки. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Его́же родила́ еси́, Сло́во, па́че сло́ва, Богороди́тельнице Чи́стая,/ Того́ о нас моли́, ве́рно чту́щих Тя во ве́ки. 

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем Не́бо,/и земли́ удиви́шася концы́,/ яко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с/ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пафну́тие, моли́ Бо́га о на́с.

Усе́рдно после́довал еси́ Зва́вшему тя, преподо́бне,/ те́мже и па́стыря тя Свои́м овца́м устроя́ет,/ и законополо́жник и́ноком был еси́, и пра́вило изве́стно,/ и вождь ко спасе́нию. 

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пафну́тие, моли́ Бо́га о на́с.

Свяще́нно и кра́сно жили́ще созда́л еси́,/ и́нок мно́гих наставля́я к послуша́нию и смире́нию/ сла́достию, Пафну́тие, слове́с твои́х,/ те́мже тя вси ублажа́ем. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Весели́тся оте́чество твое́ и град тебе́ воспита́вый,/ и красу́ется пусты́ня, в не́йже по́двиги своя́ и труды́ сконча́л еси́/ и побе́ды венцы́ восприя́л еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Но́сиши на руку́ Бо́га, нося́щаго вся́ческая,/ пита́еши Пита́теля, Чи́стая Богоро́дице,/ Его́же моли́ с блаже́нным Пафну́тием дарова́ти ста́ду Твоему́ бога́тно ве́лию ми́лость. 

Светилен

Пусты́ню град сотвори́л еси́ прему́дрыми о́бразы,/ отце́м украше́ние, Пафну́тие богому́дре,/ и сию́ соверши́л еси́ я́ко мы́сленный рай,/ принося́щ цве́ты Боже́ственный, единообра́зных мно́жества,/ досто́йно творя́щих па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко иму́щи милосе́рдие и ми́лость ве́лию,/ при́зри, Препе́тая Богоро́дице Де́во, на мое́ смире́ние/ и страсте́й мглу, и собла́зны жития́ разори́, Отрокови́це,/ и огня́ гее́нскаго изба́ви моли́твами Твои́ми.

Знайшли помилку