...
Канони

Канон преподобному Нилу Сорскому

Минея, 7 Мая, Канон преподобного

Глас 4

Песнь 1

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́. 

Припев: Преподо́бне о́тче Ни́ле, моли́ Бо́га о нас.

Грехо́вною тьмо́ю покрыва́емь,/ не могу́ я́сно зре́ти к высоте́ исправле́ний твои́х, о́тче,/ но ты, я́ко сострада́телен и ми́лостив,/ помози́ ми, возсиява́я спаси́тельный в души́ мое́й свет,/ да пою́, ра́дуяся, све́тлая твоя́ исправле́ния и пресла́вная чудеса́. 

Припев: Преподо́бне о́тче Ни́ле, моли́ Бо́га о нас.

Мы́сленный рай показа́лся еси́, о́тче,/ произраща́я разли́чных доброде́телей цве́ты,/ плоды́ кра́сны своему́ Влады́це прине́сл еси́,/ украси́вшему тя чудесы́. 

Припев: Преподо́бне о́тче Ни́ле, моли́ Бо́га о нас.

Еди́ну преступи́в за́поведь, первозда́нный из ра́я изгна́н бысть;/ ты же, преподо́бне, за́поведей Влады́чних соблюде́нием насле́дник сего́ показа́лся еси́,/ дре́ва живо́тнаго наслажда́яся при́сно/ и, в весе́лии чи́стаго се́рдца твоего́ зря Го́спода,/ Боже́ственнаго све́та Его́ причаща́ешися. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Неукло́нно ше́ствуя по стопа́м за́поведей,/ жезл си́лы, Крест Христо́в в рука́х держа́,/ в приста́нище безстра́стия дости́гл еси́, о́тче,/ тем и благода́ть прия́л еси́ цели́ти неду́ги челове́ков/ и пресла́вная твори́ти чудеса́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ны́не вре́мя по́мощи Твоея́, Влады́чице,/ при́зри ми́лостивно на озлобле́ние Твоего́ раба́, Чи́стая,/ подаю́щи утеше́ние мне,/ я́ко да и аз воспою́, ра́дуяся, Боже́ственная Твоя́ чудеса́. 

Песнь 3

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би. 

Припев: Преподо́бне о́тче Ни́ле, моли́ Бо́га о нас.

Не гордя́ся, дерзну́х песнь приноси́ти твое́й свяще́нной па́мяти, о́тче,/ но любо́вию твое́ю дви́жим, Боголюбе́зне,/ приими́ у́бо сию́ от твоего́ раба́/ и ко Го́споду хода́тайствы твои́ми спасе́ния сподо́би мя. 

Припев: Преподо́бне о́тче Ни́ле, моли́ Бо́га о нас.

Любо́вию тя чту́щия, о́тче, спаса́й от бед и обстоя́ний,/ в честне́й твое́й па́мяти лик себе́ совоку́пльшия,/ и коле́блемыя ны страсте́й бу́рею утверди́ твои́ми мольба́ми/ и во приста́нище спасе́ния дости́гнути сподо́би. 

Припев: Преподо́бне о́тче Ни́ле, моли́ Бо́га о нас.

Кто изрече́т твоя́ по́двиги, о́тче,/ и смире́ния твоего́ высоту́ кто ска́жет?/ Вои́стинну Христо́в учени́к был еси́, о Боголюбе́зне,/ и снасле́дник Того́ Ца́рствия./ Помина́й у́бо чад твои́х, о́тче, моля́ся Христу́,/ да и нас ча́сти спаса́емых сподо́бит. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Неключи́м аз есмь и вся́чески непотре́бен/ и недоуме́ю по достоя́нию воспе́ти твоя́, я́же к Бо́гу, исправле́ния,/ но, о́тче благосе́рде, любо́вь и ве́ру приими́/ и твои́ми свяще́нными хода́тайствы спасе́ния мя сподо́би. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Недоуме́ет вои́стинну всяк язык челове́ческий/ досто́йно славосло́вити Тя, о Влады́чице, по достоя́нию;/ аз же, неве́жествием и грехи́ мно́гими одержи́м,/ что и́мам принести́ Тебе́, Блага́я?/ оба́че любо́вь и ве́ру Твоего́ раба́ приими́/ и спасе́ния сподо́би мя. 

Седален, глас 8

От дея́ния на высоту́ Боже́ственнаго восте́кл еси́, о́тче, виде́ния/ и, молча́ние коне́чное облобыза́в,/ безмяте́жным умо́м Бо́гу при́сно бесе́довал еси́,/ сего́ ра́ди разуме́нии Боже́ственными отту́ду обогати́лся еси́, блаже́нне,/ и был еси́ па́стырь и наста́вник после́дующим равноа́нгельному житию́ твоему́./ Тем, Богоно́се о́тче наш Ни́ле,/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: В пучи́ну лю́те впав уны́ния/ от мно́жества грехопаде́ний мои́х, Чи́стая,/ приидо́х в недоуме́ние и отча́янием ны́не одержу́ся./ Влады́чице Богоро́дице, Ты мя спаси́, Ты ми помози́,/ гре́шным бо Ты еси́ очище́ние,/ я́ко да и аз, со все́ми, получи́вшими Тобо́ю спасе́ние,/ веселя́ся, воспою́ непости́жное та́инство рождества́ Твоего́ и безме́рную Твою́ ми́лость.

Песнь 4

Ирмос: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й. 

Припев: Преподо́бне о́тче Ни́ле, моли́ Бо́га о нас.

Низве́ргл еси́ вся вра́жия, о́тче, ополче́ния,/ стоя́ бо́дренно на стра́жи внима́ния/ и издале́ча предзря́ сих кова́рныя се́ти,/ моли́твою же и посто́м безбе́дно прелета́я, победи́тельно пел еси́:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й. 

Припев: Преподо́бне о́тче Ни́ле, моли́ Бо́га о нас.

Всегда́ во уме́ име́я страда́ния Спа́са на́шего и во́льное на Кресте́ распя́тие,/ сраспя́лся еси́ Тому́ умерщвле́нием пло́ти, преподо́бне,/ и, Того́ Боже́ственною любо́вию уязви́в твое́ се́рдце, Боголюбе́зне,/ показа́лся еси́ умиле́ния исто́чник, слезоточа́ при́сно и поя́:/ сла́ва, Христе́, благоутро́бному снизхожде́нию Твоему́. 

Припев: Преподо́бне о́тче Ни́ле, моли́ Бо́га о нас.

Христо́вою уя́звлен любо́вию,/ сле́зныя то́ки непреста́нно из оче́с излива́л еси́, Ни́ле, о́тче наш приснопа́мятне,/ и в пусты́ни, я́ко в раи́, водворя́йся,/ непреста́нныя приноси́л еси́ моли́твы, поя́ при́сно:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Увы́, коли́ким нечу́вствием содержи́м есмь, окая́нный аз:/ ни сме́рти бою́ся, ни стра́шнаго суди́ща трепе́щу,/ вся́кому злу пови́нен сый./ Но, о душе́ всестра́стная,/ поне́ отны́не воспряни́ в покая́нии, Христу́ зову́щи:/ Твоего́ ра́ди уго́дника Ни́ла, пощади́ мя, Спа́се,/ и испра́ви стопы́ моя́, Влады́ко, всемогу́щею си́лою Твое́ю. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богоро́дице Де́во, христиа́н всех всенаде́жное упова́ние,/ спаси́ мя, отча́яннаго, о Ма́ти Милосе́рдая,/ оживи́ душе́ю уме́ршаго, Жизнь всех ро́ждшая;/ Живоно́сный Исто́чниче, напо́й мя умиле́ния вода́ми,/ зно́ем страсте́й лю́те опаля́емаго,/ да, покая́ния слеза́ми прохлажда́емь, благода́рно воззову́:/ сла́ва, Владычице, всемо́щней си́ле Твое́й. 

Песнь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая./ 

Припев: Преподо́бне о́тче Ни́ле, моли́ Бо́га о нас.

Отце́в дре́вних Святы́я Горы́ житию́ подража́я,/ Богоно́се о́тче наш, Ни́ле приснопа́мятне,/ во оти́шие пусты́ннаго безмо́лвия поте́кл еси́, ра́дуйся,/ и, та́мо во смире́нии плоды́ принося́ ду́ха,/ по премно́гу благоугоди́л еси́ сла́вою чуде́с тя Обогати́вшему. 

Припев: Преподо́бне о́тче Ни́ле, моли́ Бо́га о нас.

Госпо́дни за́поведи исполня́я,/ кро́ток и незло́бив, о́тче, был еси́,/ смире́н и прост, и во всех доброде́телех благоиску́сен,/ тем и Свята́го Ду́ха орга́н яви́лся еси́, прему́дре,/ науча́я и вразумля́я ча́да твоя́ досто́йно ходи́ти во след Христу́,/ во смире́нии Тому́ служа́щим, спасе́ние подаю́щаго. 

Припев: Преподо́бне о́тче Ни́ле, моли́ Бо́га о нас.

Ны́не, преподо́бне, прие́мля на Небесе́х по́чести трудо́в твои́х,/ не забу́ди нас, твой пра́здник ра́достно пра́зднующих,/ но испроси́ грехо́в разреше́ние, моля́щи Христа́,/ просла́вльших Его́ сла́вящим, спасе́ние подаю́щаго. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Обле́клся еси́ во Христа́, Богому́дре, безстра́стия оде́ждою украси́вся,/ сострада́телен и ми́лостив, о́тче, был еси́ согреша́ющим,/ смиренному́дро поуча́я и возбужда́я к покая́нию и ко Христу́ приводя́,/ всем, во смире́нии прося́щим, спасе́ние подаю́щему. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Оде́ждою студа́ облеко́хся окая́нный аз,/ совлече́н боготка́нныя, ю́же во Креще́нии прия́х, оде́жды, о Де́во Всенепоро́чная!/ Но молю́ Тя, Всеми́лостивая,/ во оде́жду мя спасе́ния па́ки облеки́,/ да досто́ин бу́ду бра́ка А́гнча,/ Ему́же от чи́стых крове́й Твои́х багряни́цу пло́ти истка́ла еси́,/ всем, воспева́ющим Тя, спасе́ние подаю́щему. 

Песнь 6

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим. 

Припев: Преподо́бне о́тче Ни́ле, моли́ Бо́га о нас.

С ли́ки святы́х в Небе́сных ны́не водворя́яся селе́ниих, о Ни́ле Богоно́се,/ и со дерзнове́нием предстоя́ Пресвяте́й Тро́ице,/ нас, твои́х чад, не забу́ди, о́тче,/ но испроси́ грехо́в разреше́ние твой пра́здник ра́достно пра́зднующим,/ да благода́рно тя просла́вльшаго Бо́га сла́вим. 

Припев: Преподо́бне о́тче Ни́ле, моли́ Бо́га о нас.

Но́вый благоте́чный в Росси́йстей земли́ исто́чник яви́лся еси́, Богоно́се,/ струи́ исцеле́ний излива́я от свята́го твоего́ гро́ба/ ве́рою несумне́нною притека́ющим к тебе́, Ни́ле, о́тче наш,/ мы же, весе́лия исполня́еми, тя прославля́ющего Бо́га сла́вим. 

Припев: Преподо́бне о́тче Ни́ле, моли́ Бо́га о нас.

Усе́рдно от ю́ности твоея́ да́же до честна́го преставле́ния/ со́вестию чи́стою Христу́ послужи́л еси́, преподо́бне,/ Того́ храня́ Боже́ственныя за́поведи,/ нестяжа́нием бо и нището́ю себе́ огради́в,/ на ка́мени терпе́ния твоя́ стопы́, му́дре, утверди́л еси́, Ни́ле, о́тче наш. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Мно́гая твоя́, о, о́тче, исправле́ния и я́же в Бо́зе труды́ и по́двиги твоя́,/ поще́ние и бде́ние, до́лу лега́ния и злострада́ния,/ нищету́ и соверше́нное нестяжа́ние кто изрещи́ возмо́жет?/ Вои́стинну бо и́стинен мона́х показа́лся еси́, Боголюбе́зне,/ тем и мы, любе́зно твою́ па́мять чту́ще, тя укре́пльшаго Бо́га сла́вим. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Утро́ба Твоя́, о Де́во Пренепоро́чная, простра́ннейшая небе́с показа́ся,/ вмести́вшая Невмести́маго Бо́га./ О, пресла́вных веще́й!/ О, непостижи́маго А́нгелом и челове́ком, на Тебе́ соверши́вшагося та́инства!/ Тем Тя, Богоро́дицу, вои́стинну испове́дающе,/ от Тебе́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим. 

Кондак, глас 8

Любве́ ра́ди Христо́вы удали́вся мирски́х смуще́ний,/ ра́достною душе́ю всели́лся еси́ в пусты́ни,/ в не́йже подвиза́вся до́бре,/ я́ко А́нгел на земли́, о́тче Ни́ле, пожи́л еси́:/ бде́нием бо и посто́м те́ло свое́ изнури́л еси́ ве́чныя ра́ди жи́зни./ Ея́же ны́не сподо́бився,/ во све́те неизрече́нныя ра́дости Пресвяте́й Тро́ице со святы́ми предстоя́,/ моли́, мо́лимтися, припа́дающе, ча́да твоя́,/ сохрани́тся нам от вся́каго наве́та и злых обстоя́ний/ ви́димых и неви́димых враг/ и спасти́ся душа́м на́шим.

Икос

А́нгельскому поревнова́в житию́ и вели́ким во отце́х подо́бяся,/ всего́ себе́ отреши́л еси́ мирска́го сплете́ния,/ к по́двигам же по́стничества му́жески вооружи́вся,/ опа́сно путе́м Бо́жиих за́поведей ше́ствовал еси́, блаже́нне./ Те́мже и мы, верно чту́щии твою́ свяще́нную па́мять,/ похвала́ми ублажа́ем тя си́ми:/ ра́дуйся, а́нгельскаго жития́ подража́телю;/ ра́дуйся, дре́вних вели́ких оте́ц житию́ прее́мниче./ Ра́дуйся, неви́димых враго́в му́жественный победи́телю;/ ра́дуйся, за́поведей Бо́жиих храни́телю усе́рдный./ Ра́дуйся, оте́ческих Богодухнове́нных преда́ний опа́сный ревни́телю;/ ра́дуйся, мона́шескаго по́стническаго жи́тельства законоположи́телю./ Ра́дуйся, доброде́телей чисте́йшее зерца́ло;/ ра́дуйся, Ду́ха Свята́го сладкогла́сный орга́н./ Ра́дуйся, о́бразе глубо́каго смире́ния;/ ра́дуйся, ре́вностный исполни́телю Боже́ственных де́телей./ Ра́дуйся, я́ко тобо́ю научи́хомся непреле́стным путе́м жития́ ходи́ти;/ ра́дуйся, я́ко твои́м за ны хода́тайством спасе́ние получи́ти наде́емся./ Ра́дуйся, Ни́ле чудотво́рче, о́тче наш.

Песнь 7

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́. 

Припев: Преподо́бне о́тче Ни́ле, моли́ Бо́га о нас.

Песнь препро́сту усе́рдно приношу́ ти, о́тче:/ приими́ у́бо сию́ от недосто́йнаго/ и не возгнуша́йся мене́, па́че всех грешне́йшаго, о преблаже́нне,/ но, ми́лостивно прекло́нься, спасе́ние улучи́ти твои́м предста́тельством сподо́би,/ да, ра́дуяся, пою́:/ препе́тый отце́в Го́споди и Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Преподо́бне о́тче Ни́ле, моли́ Бо́га о нас.

Еди́н с еди́ным Бо́гом непреста́нно бесе́довал еси́, о́тче,/ чи́стыя моли́твы чи́стым и немяте́жным умо́м Тому́ принося́/ и со́вестию чи́стою, о Богому́дре,/ от дея́ния бо к виде́нию восте́к, весь богови́ден соде́ялся еси́, блаже́нне, при́сно поя́:/ препе́тый отце́в Го́споди и Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Преподо́бне о́тче Ни́ле, моли́ Бо́га о нас.

Плодоно́сен сад показа́лся еси́, о́тче, принося́щ плоды́ ду́ха,/ любве́ бо и ра́дости преиспо́лнен был еси́,/ ми́ра, долготерпе́ния, кро́тости и воздержа́ния,/ и, я́ко Христо́в вои́стинну, плоть распина́я со страстьми́ и похотьми́, и при́сно поя́:/ препе́тый отце́в Го́споди и Бо́же, благослове́н еси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Не му́дростию, но любо́вию тебе́ пою́щаго приими́, о о́тче,/ и, светосия́нною твое́ю моли́твою забве́ния и неве́дения тьму разгна́в,/ помози́ ми вопи́ти при́сно:/ препе́тый отце́в Го́споди и Бо́же, благослове́н еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Под кров Твой, Влады́чице, прибега́ющего не отри́ни,/ но, я́ко Всеми́лостивая, спаси́ убо́гаго раба́ Твоего́,/ от безме́рных согреше́ний мои́х избавля́ющи мя, да, ра́дуяся, пою́:/ препе́таго отце́в Го́спода и Бо́га Ма́ти, во ве́ки благослове́нна еси́. 

Песнь 8

Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки. 

Припев: Преподо́бне о́тче Ни́ле, моли́ Бо́га о нас.

О́тче наш Ни́ле приснопа́мятне,/ красно́ и добро́ вои́стинну житие́ препроводи́л еси́, о Боголюбе́зне:/ мирски́я бо молвы́ избежа́в и в пусты́ню уедини́вся,/ ско́рби по́стныя се́ял еси́ со слеза́ми,/ но ны́не, ра́дуяся, жне́ши присноживо́тия кла́сы. 

Припев: Преподо́бне о́тче Ни́ле, моли́ Бо́га о нас.

Еди́ному та́йная ве́дущему Бо́гу вта́йне порабо́тал еси́, о́тче,/ во смире́нии проходя́ доброде́телей по́прище, о блаже́нне,/ по преставле́нии же твое́м явле́н и све́тел еси́ чудесы́, пе́ти воздвиза́я ве́рныя:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Боже́ственною благода́тию, су́щею в тебе́,/ источа́еши исцеле́ния и прогоня́еши ду́хи лука́вствия/ от приходя́щих к тебе́ ве́рно, Ни́ле всеблаже́нне./ Тем и мы любе́зно чтим твою́ всесвяще́нную па́мять, ве́село пою́ще:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Услы́ши, Влады́чице, боле́зненное воздыха́ние Твоего́ раба́,/ разреши́вши вери́ги мои́х согреше́ний,/ печа́ль на ра́дость преложи́ и боле́зни премени́ вско́ре,/ да, ра́дуяся, пою́ Тя, Де́во,/ и превозношу́, Чи́стая, во вся ве́ки. 

Песнь 9

Ирмос: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во. 

Припев: Преподо́бне о́тче Ни́ле, моли́ Бо́га о нас.

Пресве́тел свети́льник оте́честву твоему́ яви́лся еси́, преподо́бне,/ осиява́я све́тлостию твое́ю жи́тельства на́ша и чуде́с сия́ньми,/ и́миже по преставле́нии твое́м просла́вился еси́, о блаже́нне./ Тем, твою́ светоно́сную па́мять чту́ще,/ Христа́ сла́вим, све́тло тя прославля́ющаго. 

Припев: Преподо́бне о́тче Ни́ле, моли́ Бо́га о нас.

Егда́ кра́снии твои́ но́зе, до́бре по спасе́ния пути́ те́кшия,/ на одре́ сме́ртном просте́рл еси́, блаже́нне,/ тогда́ ученицы́ твои́, сле́зы точа́ще, глаго́лаху:/ ка́мо отхо́диши, па́стырю наш,/ и кому́ оставля́еши ча́да твоя́, о́тче,/ и́хже духо́вне породи́в, воспита́л еси́ млеко́м твоего́ му́драго наставле́ния? 

Припев: Преподо́бне о́тче Ни́ле, моли́ Бо́га о нас.

Пла́чем моея́ ра́дости не растворя́йте, о ча́да, –/ ты рекл еси́ им, о Богоблаже́нне, –/ аз бо, веселя́ся, отхожду́ прия́ти вене́ц пра́вды,/ его́же обеща́ Христо́с Того́ лю́бящим,/ иде́же и вы потщи́теся пости́гнути, соблю́дше Того́, вку́пе и моя́ за́поведи. 

Припев: Преподо́бне о́тче Ни́ле, моли́ Бо́га о нас.

Да воспла́чет вку́пе с на́ми пусты́ня сия́, о о́тче,/ а́ще бо и процвете́, я́ко крин,/ красу́ющися богоуго́дным жи́тельством твои́м,/ но не име́я по тебе́ до́браго де́лателя,/ те́рние и волче́ц и́мать возрасти́ти./ Оба́че не оста́ви посеща́ти ста́до твое́, о́тче,/ и сам ты упаси́ тебе́ велича́ющия. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Не забу́ди и ны́не нас, обита́ющих на ме́сте твоего́ трудополо́жнаго жи́тельства,/ о Ни́ле Богоно́се, о́тче наш,/ и песнь усе́рдно тебе́ принося́щим хода́тайствуй спасе́ние:/ тя бо, о всеблаже́нне, моли́твенника и предста́теля ко Го́споду стяжа́вше,/ наде́жды да не отщети́мся, ве́рно тя чту́щии. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Оде́ждою спасе́ния оде́й мя,/ о всенаде́жное спасе́ния моего́ упова́ние, Ма́ти Бо́жия,/ на Тебе́ наде́юся, Всеми́лостивая:/ сокро́вищница бо еси́ ми́лости и вся спаса́еши, к Тебе́ прибега́ющия./ Спаси́ у́бо и мене́, отча́яннаго, да благода́рно пою́:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во. 

Светилен

По́двиги твои́ми, о Богоблаже́нне, удиви́л еси́ А́нгелы и челове́ки,/ Бо́га же возвесели́л еси́,/ тем тя чтим ве́рно, твою́ торжеству́юще па́мять,/ Ни́ле Богоно́се, о́тче наш.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вели́чия Твоя́, о Де́во и Богоро́дице Чи́стая,/ превосхо́дят вся́кое челове́ков разуме́ние,/ оба́че дерза́ем, бре́ннии, любе́зно Тебе вопи́ти:/ ра́дуйся, А́нгелом и челове́ком превожделе́нная Ра́досте.

Знайшли помилку