...
Канон на обретение мощей святых мучеников во Евгении kanon na obretenie moshhej svjatyh muchenikov vo evgenii 8798dd0
Канони

Канон на обретение мощей святых мучеников во Евгении

Канон на обретение мощей святых мучеников во Евгении

Минея, 22 Февраля, Канон мучеников

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Колесни́цегонителя фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́ пешехо́дца спа́се,/ песнь Бо́гови воспева́юща. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Му́ченическими укра́шени дарова́ньми/ и вели́кому Све́ту всесве́тли любо́вию предстоя́ще, му́ченицы,/ о́блаки душ на́ших и страсте́й зи́му разори́те/ благода́тию Всеси́льнаго Бо́га на́шего. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Возложи́вся му́ченический собо́р Всеви́дцу Бо́гу,/ и, Того́ любо́вию ду́ши привяза́вше, разреши́ша сою́з зло́бы/ и разреше́ние грехо́в подава́ют ве́рою тех блажа́щим. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Огне́м Боже́ственным, страстоте́рпцы му́ченицы, распаля́еми/ и мы́сленною си́лою ду́ши вжили́вше,/ я́ко у́глие, яви́стеся, попаля́юще вещь многобо́жия/ и просвеща́юще сия́нием благоче́стия концы́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От ви́димых и неви́димых изба́ви мя, Де́во Ма́ти, враго́в,/ Я́же Бо́га Сло́ва ви́димаго ро́ждши, неви́дима су́ща,/ и страсте́й мои́х бу́рю Твое́ю тишино́ю отжени́,/ Еди́на челове́ков исправле́ние. 

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты ме́не утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Разже́гшеся любо́вию Боже́ственною, му́ченицы,/ огнь безбо́жия крове́й струя́ми угаси́сте/ и, возсия́вше светови́дно, я́ко зве́зды,/ всю подсо́лнечную уясни́сте. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Блиста́ют му́чеников светоза́рный мо́щи свет исцеле́ний ве́рою к сим притека́ющим,/ благода́ть бо почерпо́ша от исто́чников Спа́совых,/ Того́ вольне́й стра́сти поревнова́вше. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ве́ры столпи́, Христо́ва закла́ния/ во вре́мя у́бо мно́го в во́дах кры́еми, ны́не яви́шася,/ архиере́йскими рука́ми благоче́стно и преподо́бно преноша́еми бы́ша. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, Еди́на, ро́ждшая вся́ческих Го́спода;/ ра́дуйся, ра́дость челове́ком исхода́таивши;/ ра́дуйся, присе́нная и несеко́мая горб, ве́рным утвержде́ние;/ ра́дуйся, Всенепоро́чная. 

Седален, глас 1

Лесть вра́жию я́вственно низложи́вше,/ на ле́та мно́га зави́стне сокрове́ннии, нам яви́стеся,/ всеприснопа́мятнии му́ченицы,/ врачу́юще душ на́ших стра́сти/ и исцеля́юще теле́сныя боле́зни/ во сла́ву Бо́га на́шего.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Упра́ви, Чи́стая, окая́нную мою́ ду́шу/ и уще́дри ю от мно́жества прегреше́ний,/ во глубину́ попо́лзшуюся поги́бели, Всенепоро́чная,/ и в час мя стра́шный сме́рти/ Ты исхи́ти оглаго́лующих де́монов и вся́кия му́ки.

Песнь 4

Ирмос: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча,/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авва́кумом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Твое́ заколе́ние и во́льную смерть, Жизнода́вче,/ собо́р возжеле́ страда́лец и, многови́дныя боле́зни претерпе́в,/ в неболе́зненное пре́йде и Боже́ственное весе́лие, песнопоя́ благода́рственно:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Креста́ огражда́еми броня́ми и любо́вию Боже́ственною утвержда́еми,/ ору́жие низложи́ша враго́в/ и ополче́ния сих ве́рою потреби́ша му́ченицы Боже́ственнии, пою́ще усе́рдно:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Добротами доброде́телей просвещаеми,/ от кро вей багряни́цею украсйстеся очервленою, мучени цы,/ я́коже скиптр, Креста́ побе́ду носяще,/ со Христо́м царствовати сподобистеся войстинну,/ блаженныя наде́жды придана. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ма́ти Бо́жия, благослове́нная, Всенепоро́чная,/ страда́лец Боже́ственное удобре́ние,/ онебеси́вшая на́ше естество́, отри́нувшееся сове́том змии́ным,/ спаси́ мя от вся́ких жития́ собла́зн и улучи́ти спасе́ние сподо́би. 

Песнь 5

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чу́ждая тьма, окая́ннаго?/ Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ направи, молю́ся. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Святы́х Твои́х, Спа́се, вре́мя дово́льно сокрове́нныя ко́сти сохрани́в,/ яви́л еси́ ны́не, я́ко благоволи́л еси́,/ лю́дем Твои́м, Сло́ве, на освяще́ние, и спасе́ние,/ и в студ враго́м, хуля́щим Тя. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Сту́день пре́лести, теплото́ю ве́ры разори́сте, сла́внии,/ мно́гих мук преше́дше многоплете́нныя се́ти;/ к Вы́шнему гра́ду вперя́еми любо́вию, почи́ли есте́,/ сла́вою исполня́еми. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Терпе́нием ран вся́ко низло́жше вра́жие шата́ние, тве́рдии ору́жницы,/ и терза́еми, и пове́шаеми, и огню́ веще́ственному приобщи́вшеся,/ вся́ку вещь безбо́жия запали́сте благода́тию. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Превы́шши была́ еси́ Вы́шних сил, Богора́дованная,/ заче́нши Сло́во, вся сло́вом сотво́ршаго,/ и ро́ждши Сего́, от Отца́ пре́жде век рожде́нна/ нетле́нно, Пречи́стая. 

Песнь 6

Ирмос: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/и из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Я́коже крин, в мы́сленных удо́лиих процве́тше,/ Боже́ственныя во́ни вся наполня́ете, всехва́льнии,/ и от душ отгоня́ете смрад всяк,/ страстоте́рпцы досточу́днии. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Ссека́еми на у́дыи многообра́зно му́чими,/ терпе́ния и́стиннаго ме́чем ссеко́ша враги́, неве́дущия Тя,/ до́блии, Сло́ве, страстоте́рпцы Твой,/ воспева́юще Тя. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

С тру́пы му́ченичестии душ исцеля́ют я́звы,/ си́ми бо врага́ кре́пко уязви́вше,/ врачева́ние безме́здно те́пле прося́щим Боже́ственным Ду́хом бы́ша. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Из Тебе́ Бог сме́ртным, плотски́м яви́ся прия́тием,/ бога́т Сый, мою́ нищету́, Всенепо́рочная, из Тебе́ взят,/ безсме́ртия вхо́ды ми да́руя. 

Кондак, глас 8

Кре́пцыи ве́ры столпи́, добропобе́днии му́ченицы,/ за Христа́ подъе́мше разли́чныя му́ки,/ и на ле́та мно́га сокрове́ни бы́сте,/ и ны́не яви́стеся я́ко многоце́нное бога́тство,/ и в Це́рковь Бо́жию че́стно носи́ми архиере́я Бо́жия дла́ньми,/ прося́щим раздава́ете, е́же на по́льзу./ Тем моли́теся о ду́шах на́ших.

Песнь 7

Ирмос: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́:/ сего́ ра́ди о́троцы в пе́щи ра́дованною ного́ю/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Ве́доми Сотво́ршему, муче́нием дре́вле бы́вше бе́з вести сокрове́ни,/ нам ны́не позна́ни бы́сте, песнопою́щим, всехва́льнии му́ченицы:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Почерпи́те, челове́цы, от исто́чника, точа́щаго во́ду спаси́тельную,/ от пото́ков невеще́ственных моще́й ра́ди му́ченик днесь,/ и песнопо́йте сия́ Просла́вльшему:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Све́та жили́ща яви́вшеся, мук ра́ди мно́гих,/ в сокрове́нии мра́чнем ле́та мно́га сокрыва́еми,/ я́ко от незаходи́мых свети́льницы возсия́ша страда́льцы Твой, Христе́,/ просвеща́юще нас. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Проро́цы провозвести́ша глубину́, Де́во, та́инства Твоего́,/ от чи́стых бо крове́й Бо́га, Отрокови́це, чревоноси́ла еси́/ и в существа́х двою́ породи́ла еси́ на спасе́ние на́ше и избавле́ние. 

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасены́, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Избави́телю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Я́коже виногра́да ло́зие невеще́ственнаго су́ще, гро́здие нам Богоразу́мия процве́тша/ и вино́ источи́ша безсме́ртия всем я́ве,/ пия́нства душе́внаго отража́юще вред, му́ченицы вопию́ще:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Тече́нии кро́вными ре́ки изсуши́ша идолонеи́стовства/ и разжже́ние угаси́ша безбо́жнаго веле́ния страда́льцы сла́вою Христо́вою,/ вся́ко же ве́рно вопию́щее се́рдце напои́ша бога́тно:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́й те,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Святи́телей предъизбра́нный священносподви́жен пренесе́ние свяще́нное сотвори́ ва́ше, всеблаже́ннии,/ и ле́тно сие́ почита́ет, поя́ со всем свяще́нным сосло́вием:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Освя́щшися Ду́хом, Богоро́дице Всенепоро́чная,/ во святы́х почива́ющаго родила́ еси́ Свята́го/ и Благоде́теля, Еди́наго Бо́га,/ вся вопию́щия освяща́юща ве́рою:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки. 

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/и чре́во Твое́ быстъ простра́ннейшее Небе́с/ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Друг дру́га порева́юще к жи́зни/ и дерза́ти са́ми себе́ повелева́юще ра́ны претерпе́ти, вопию́ще страда́льцы:/ се вре́мя благоприя́тно, ста́нем и победи́м врага́,/ Христо́с бо Подвигополо́жник простира́ет венцы́,/ И́же нас ра́ди страда́ти изво́ливый. 

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Возвы́сился еси́ на Дре́во, Сло́ве Бо́жий,/ и му́чеников стада́ привле́кл еси́ к Себе́,/ страсть вообрази́вших и заколе́ние,/ е́же во́лею, Влады́ко, прия́л еси́ за милосе́рдие нас ра́ди./ Те́мже Тя до́блии возлюби́вше страда́льцы,/ я́ко овча́та, закала́ются. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Со Христо́м ца́рствовати всегда́, страда́льцы всехва́льнии му́ченицы, ра́достно сподо́бльшеся на Небесе́х,/ стране́ победи́тельная и всем душе́вное испроси́те спасе́ние,/ ве́рою восхваля́ющим вы днесь. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О́блаче Со́лнца мы́сленнаго, души́ мое́й облаки разжени́,/ две́ре Бо́жия, отве́рзи мне две́ри, молю́ Тя, пра́вды Влады́чице,/ и ко вхо́дом благи́м введи́, Де́во,/ от путе́й многообра́зных лука́ваго избавля́ющи мя. 

Знайшли помилку