...
Канони

Канон блаженному Иоанну Власатому, Милостивому, Ростовскому чудотворцу

Минея, 3 Сентября, Кано́н свята́го

Глас 4

Песнь 1

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть. 

Припев: Святы́й блажéнный óтче Иоáнне, моли́ Бо́га о на́с.

Тво́рче всея́ тва́ри, Преблаги́й Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш,/ яви́л еси́ нам, рабо́м Твои́м, сего́ блаже́ннаго Иоа́нна, по́мнящим и слы́шавшим его́,/ и́же ны́не, ра́ди Твоего́ свята́го и́мене и Пречи́стыя Богоро́дицы и Предте́чи Иоа́нна/ ко гро́бу его́ приходя́ще, прие́млют исцеле́ния,/ тем Твое́ человеколю́бное смотре́ние сла́вим и мо́лим Тя:/ спаси́ нас, Го́споди. 

Припев: Святы́й блажéнный óтче Иоáнне, моли́ Бо́га о на́с.

Ми́лостивому Бо́гу на земли́ подо́бен был еси́, о́тче Иоа́нне,/ правове́рным смы́слом оста́вль оте́чество свое́, прии́де во град, я́ко в пусты́ню./ И, я́ко ца́рскою багряни́цею и ви́ссом, власяни́цею оде́явся, о́тче,/ и венце́м терпе́ния с пострада́вшими увязе́ся,/ моли́ Христа́ Бо́га о всех нас. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Отче Иоа́нне блаже́нне,/ ко Христу́ ве́ру небла́зненну име́яй, чист по́мысл и любо́вь нелицеме́рну,/ терпе́нием же твои́м и смиренному́дрием/ прича́стника тя невече́рней благода́ти благоче́стно сла́вим. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Роди́выйся от Де́вы, Христе́ Бо́же, и мир просвети́вый от нетле́ния,/ изба́ви и мене́, окая́ннаго, Богоро́дицы ра́ди и всех святы́х Твои́х/ от прегреше́ний мои́х. 

Песнь 3

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние. 

Припев: Святы́й блажéнный óтче Иоáнне, моли́ Бо́га о на́с.

Христа́ Бо́га в се́рдце свое́м восприя́л еси́, о́тче Иоа́нне,/ и Престо́ла Бо́жия дости́гл еси́,/ Пресвяту́ю Тро́ицу непреста́нно зре́ти сподо́бился еси́./ Мо́лим тя: испроси́ пода́ти правосла́вным Христиа́ном здра́вие,/ на враги́ одоле́ние и ми́ру умире́ние, земли́ благопло́дие/ и душа́м на́шим спасе́ние. 

Припев: Святы́й блажéнный óтче Иоáнне, моли́ Бо́га о на́с.

Име́я, о́тче Иоа́нне, ду́шу чи́сту и ми́лостиву и се́рдце бо́дро,/ тем вселе́ние во дворе́ ове́ц Христо́вых и путь предочи́щен обре́т к Пресвято́й Тро́ице,/ к ве́чному животу́ прибли́зился еси́, и нас спаси́ моли́твами твои́ми. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Пресвято́му Ду́ху на земли́ был еси́ жили́ще, блаже́нне Иоа́нне,/ ны́не же на Небеси́ предстои́ши Го́сподеви./ Те́мже мо́лим тя:/ и нас Свято́му Ду́ху дом соде́лай моли́твами твои́ми, чту́щих тя. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Роди́тельнице безму́жная, Ма́ти Христа́ Бо́га, Де́во Мари́е,/ мо́лим Тя, Госпоже́:/ спаси́ рабы́ Твоя́ от всех зол. 

Седален, глас 5

Тве́рдаго адама́нта и столпа́, непоколеба́ма вра́жиими прило́ги,/ богоно́снаго Иоа́нна пе́сньми почти́м./ Терпе́нием бо вои́стину посрами́в прило́ги сопроти́внаго врага́ и без ве́сти его́ сотвори́вша,/ и ны́не мо́лится о спасе́нии душ на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ужа́сно чу́до зача́тия и несказа́нен о́браз Рождества́/ в Тебе́ позна́ся, Чи́стая Присноде́во,/ ужаса́ет мой ум и удивля́ет по́мысл./ Сла́ва Твоя́, Богоро́дице, всем простре́ся/ во спасе́ние душ на́ших.

Песнь 4

Ирмос: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце Пра́ведное, ста в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Припев: Святы́й блажéнный óтче Иоáнне, моли́ Бо́га о на́с.

Лучеза́рными светлостьми́ Пресвяты́я Тро́ицы просия́л еси́, о́тче Иоа́нне,/ я́ко ма́слина плодови́та в дому́ Бо́жии, еле́ем трудо́в твои́х./ И ны́не, в неизглаго́ланней ра́дости пребыва́я,/ посеща́й нас моли́твами твои́ми, чту́щих тя. 

Припев: Святы́й блажéнный óтче Иоáнне, моли́ Бо́га о на́с.

Богому́дре о́тче Иоа́нне,/ чи́стая твоя́ душа́ с ли́ки святы́х на Небесе́х предстоя́т Христу́ Бо́гу, ра́дуяся./ Те́мже мы святу́ю твою́ па́мять пе́сньми почита́ем и мо́лим тя спасти́ся нам. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Житие́ твое́ на земли́, блаже́нне Иоа́нне, я́ко со́лнце возсия́,/ ны́не же, на Небесе́х предстоя́ Го́сподеви, мо́лишися за ны./ Зде же от гро́ба твоего́ чуде́с лучи́, исцеле́ния прие́млюще, мо́лим тя:/ просвети́ нас Невече́рним Све́том, моли́твами твои́ми. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко заче́нши Преве́чное из Безнача́льнаго Отца́ Сло́во,/ пло́тию ро́ждши па́че сло́ва, Де́во Ма́ти, Преве́чнаго Бо́га,/ Того́ моли́ спасти́ся рабо́м Твои́м. 

Песнь 5

Ирмос: Ты, Го́споди мой, Свет в мир прише́л еси́, Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя. 

Припев: Святы́й блажéнный óтче Иоáнне, моли́ Бо́га о на́с.

Свети́ло пресве́тлое от Бо́га возсия́л еси́, о́тче Иоа́нне, в преимени́том гра́де Росто́ве/ и в доброде́тельных све́тлостех чудесы́ просия́л еси́./ Те́мже тя прославля́ем, па́мять твою́ почита́юще. 

Припев: Святы́й блажéнный óтче Иоáнне, моли́ Бо́га о на́с.

Яви́лся еси́ во гра́де Росто́ве земны́й А́нгел и Небе́сный челове́к,/ подава́я всем исто́чник благоче́стия и ми́лости,/ по преставле́нии же да́руя душа́м на́шим спасе́ние и телесе́м исцеле́ние. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ко́е похвале́ние принесе́м ти, честны́й о́тче Иоа́нне,/ ви́дяще и слы́шаще блаже́нное твое́ житие́ и терпе́ние?/ Яко и ны́не, приходя́ще к тебе́, прие́млем неоску́дно исцеле́ние и здра́вие,/ и что ти возда́мы, не ве́мы, но то́кмо глаго́лем:/ ди́вен Бог во святы́х Свои́х, творя́й чудеса́ Еди́н. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всесвята́я Богоро́дице,/ во вре́мя живота́ моего́ не оста́ви мене́,/ челове́ческому предста́тельству не вве́ри мя,/ но Сама́ заступи́ и поми́луй мя. 

Песнь 6

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти, от бесо́вския кро́ве очи́щшися ра́ди ми́лости от ребр Твои́х исте́кшею Кро́вию. 

Припев: Святы́й блажéнный óтче Иоáнне, моли́ Бо́га о на́с.

Богому́дре и всеблаже́нне Иоа́нне,/ смиренному́дрием, терпе́нием и по́двиги возжеле́л еси́ Небе́снаго Ца́рствия./ Ны́не же, предстоя́ со все́ми святы́ми Царе́ви Си́лам,/ моли́ спасти́ся рабо́м твои́м. 

Припев: Святы́й блажéнный óтче Иоáнне, моли́ Бо́га о на́с.

Бога́тства Небе́снаго возжела́л еси́, земну́ю сла́ву и бога́тство ни во что́же вмени́в,/ обре́т Ца́рство Небе́сное, нетле́нным и ве́чным бога́тством обогати́лся еси́,/ и нас спаси́ моли́твами твои́ми от всех зол. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Посо́бием и вселе́нием в тя Пресвята́го Ду́ха, о́тче Иоа́нне,/ на земли́ терпе́нием побежда́я бесо́вския полки́,/ обре́л еси́ вене́ц нетле́нный от Христа́ Бо́га и Спа́са душ на́ших./ Моли́ спасти́ся рабо́м твои́м. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пое́м Тя, Де́во, Богома́ти Чи́стая, Мари́е,/ па́че рождества́ Твое́ богому́жное Рождество́ и нетле́нную чистоту́,/ и́бо сочета́ся де́вство и рождество́. 

Кондак, глас 8

Христо́вою любо́вию уязви́вся, о́тче Иоа́нне блаже́нне,/ вы́шния красоты́ жела́я, земна́я же вся презре́ и ни во что́же вмени́;/ и на земли́ а́нгельское житие́ препроводи́, в ве́чный поко́й дости́же,/ иде́же глас пра́зднующих, с ни́миже моли́ся за ны// и душа́м на́шим проще́ние и телесе́м исцеле́ние да́руй.

Икос

Ка́ко возмогу́ аз, окая́нный, воспе́ти равноа́нгельное житие́ твое́ на земли́:/ целому́дрие, терпе́ние и те́плую я́же ко Христу́ любо́вь?/ По отше́ствии же твое́м к Бо́гу/ с ве́рою приходя́щим ко гро́бу твоему́ подае́ши исцеле́ния./ И что́ ти принесе́м? То́чию мо́лим тя и си́це вопие́м:/ ра́дуйся, честны́й о́тче наш Иоа́нне блаже́нне,/ ты бо еси́ гра́ду на́шему похвала́ и утвержде́ние,/ боля́щим исцеле́ние и душа́м на́шим спасе́ние.

Песнь 7

Ирмос: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди. 

Припев: Святы́й блажéнный óтче Иоáнне, моли́ Бо́га о на́с.

Све́тло сия́ющим спаси́тельным бога́тством на земли́ обогатится еси́, блаже́нне о́тче Иоа́нне,/ всели́лся в боже́ственный град Росто́в и причти́лся еси́ с ли́ки пра́ведных в ве́чное ра́дование./ Моли́ся за ны, пою́щия:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

Припев: Святы́й блажéнный óтче Иоáнне, моли́ Бо́га о на́с.

Боже́ственными веле́нии и уче́нии оде́явся в смысл безстра́стный и моли́твенный,/ вни́де во двор ове́ц Па́стыря Небе́снаго,/ иде́же ли́цы святы́х веселя́щеся пою́т:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ди́вен еси́, Бо́же наш,/ я́ко и ко́сти на́ги де́йствуют в ми́ре чудеса́ и подаю́т исцеле́ния,/ да благослови́м Го́спода, пою́ще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Безневе́стная Чи́стая браконеиску́сная Де́во, Ма́ти Христа́ Бо́га,/ моли́ Того́ о спасе́нии пою́щих:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

Песнь 8

Ирмос: Ру́це распросте́р Дании́л, львов зия́ния в ро́ве затче́, о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

Припев: Святы́й блажéнный óтче Иоáнне, моли́ Бо́га о на́с.

Благи́м смиренному́дрием твои́м ум свой простира́я к Вы́шнему,/ Боже́ственным призыва́нием вни́де в ра́дость Го́спода своего́,/ хваля́ и благословя́ Христа́ во ве́ки. 

Припев: Святы́й блажéнный óтче Иоáнне, моли́ Бо́га о на́с.

Мольба́ми твои́ми и благоду́шным терпе́нием, ду́шу твою́ и те́ло очи́стив от вся́кия скве́рны,/ обре́л еси́ ве́чный поко́й,/ иде́же есть жили́ще веселя́щихся и сла́вящих Христа́ во ве́ки. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

После́довал еси́, о́тче, отце́м, Иоа́нне блаже́нне,/ и́же Христа́ ра́ди на земли́ мно́ги ско́рби претерпе́вый и Боже́ственная веле́ния вся соверши́вый./ Ты бо тле́нная вся мудрова́ния от себе́ отве́ргл еси́,/ тем Небе́сное Ца́рство насле́дова во ве́ки. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко Цари́цу, Царя́, всех Бо́га, Ро́ждшую,/ ве́рнии, со Арха́нгелом Благослове́нную возвели́чим Ма́терь Бо́жию:/ ра́дуйся, Ма́ти Творца́ тва́ри. 

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́ Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся, Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Тем веселя́щеся Тя, Богоро́дице, велича́ем. 

Припев: Святы́й блажéнный óтче Иоáнне, моли́ Бо́га о на́с.

Ра́нами и наруга́нием от бесо́в и лука́вых челове́к, моли́твенным терпе́нием свои́м/ вра́жия полки́ побежда́я по́мощию Свято́го Ду́ха,/ вселя́лся еси́ к Невече́рнему Све́ту Бо́жия благода́ти./ Тем тя, хва́ляще, ублажа́ем. 

Припев: Святы́й блажéнный óтче Иоáнне, моли́ Бо́га о на́с.

Посреде́ ми́ра живы́й и вся стре́лы лука́ваго диа́вола сокруши́в,/ моли́твами твои́ми дости́гл еси́ горняго Иерусали́ма,/ предстоя́ Христу́ Бо́гу за чту́щия тя. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Мо́лим тя, блаже́нне Иоа́нне,/ моля́ Христа́ Бо́га, и Пречи́стую Богоро́дицу, и Предте́чу Иоа́нна, и всех святы́х/ пода́ти правосла́вным христиа́ном здра́вие и побе́ду на вся ви́димыя и неви́димыя враги́/ и жела́ние о исполне́нии соверше́нства во ве́ки веко́в. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы, Христе́ Бо́же,/ и за ны распны́йся, и сме́ртию смерть разруши́вый,/ моли́твами Богоро́дицы и всех святы́х поми́луй и спаси́ нас. 

Светилен

Процве́л еси́, я́ко фи́никс, Дави́дски, о́тче,/ и оби́тель яви́лся еси́ Ду́ха Пресвято́го,/ и сла́вна тя вселе́нней показа́./ О нас непреста́нно моля́, почита́ющих ве́рою пречестну́ю па́мять твою́,/ преподо́бне Иоа́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От Бо́га ми́рови по́данных благи́х Ты вина́ была́ еси́, Богоро́дице,/ но и ны́не моля́ о о́бщем спасе́нии благопреме́ннаго Бо́га.

Знайшли помилку