...
Часослов

Послідування Утрені


Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Чин Утрени.

Для домашнего (келейного) чтения

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 19:

Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Псалом 20:

Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Сла́ва, и ны́не:

Трисвятое.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И тропари сия:

Спаси́ Го́споди лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя, / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Сла́ва: Вознесы́йся на Крест во́лею, / тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству / щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, / возвесели́ нас си́лою Твое́ю, / побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, / посо́бие иму́щим Твое́ oру́жие ми́ра, / непобеди́мую побе́ду.

И ны́не: Предста́тельство стра́шное и непосты́дное, / не пре́зри Блага́я моли́тв на́ших, Всепе́тая Богоро́дице, / утверди́ правосла́вных жи́тельство: / спаси́ лю́ди Твоя́, и пода́ждь им с небесе́ побе́ду, / зане́ родила́ еси́ Бо́га, еди́на благослове́нная.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Трижды.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Дважды.

Псалом 3:

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37:

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62:

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды, без поклонов.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Псалом 87:

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102:

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

И поем Троичны гласа, кийждо по единощи.

Песни троичны, глас 1:

Плотски́ми образова́нии Безпло́тных сил / к мы́сленному и невеще́ственному возводи́ми уму́ / и Трисвято́ю пе́снию Триипоста́снаго Божества́ прие́млюще сия́ние, / херуви́мски возопии́м Еди́ному Бо́гу: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш.

Сла́ва: Со все́ми Небе́сными си́лами / херуви́мски Су́щему в Вы́шних возопии́м, / трисвяту́ю возсыла́юще хвалу́: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не: Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, / и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Ведомо буди, како глаголати в концах во всех первых троичнах осми гласов:

В понедельник перваго троична глаголати сице: Предста́тельствы Безпло́тных Твои́х поми́луй нас.

Во вторник: Моли́твами Предте́чи Твоего́ поми́луй нас.

В среду: Си́лою Креста́ Твоего́ сохрани́ нас, Го́споди.

Такожде и в пяток.

В четверток: Моли́твами святы́х апо́стол Твои́х и святи́теля Никола́я поми́луй нас.

А у прочих двою троичнов глаголати, якоже в концах их писано есть.

Песни Троичны, глас 2:

Вы́шния Си́лы подража́юще на земли́, / побе́дную песнь прино́сим Ти, Бла́же: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш.

Сла́ва: Несозда́нное Естество́, всех Зижди́телю, / устне́ на́ша отве́рзи, / я́ко да возвести́м хвалу́ Твою́, вопию́ще: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не: От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, / ум мой просвети́ и се́рдце, / и устне́ мои́ отве́рзи, / во е́же пе́ти Тя, свята́я Тро́ице: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Песни Троичны, глас 3:

Тро́ице Единосу́щная и неразде́льная, / Еди́нице Триипоста́сная и Соприсносу́щная, / Тебе́, я́ко Бо́гу, а́нгельскую песнь вопие́м: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш.

Сла́ва: Отца́ Безнача́льна, Сы́на Собезнача́льна, Ду́ха Соприсносу́щна, / Божество́ Еди́но, / херуви́мски славосло́вити дерза́юще, глаго́лем: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не: Напра́сно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, / но стра́хом зове́м в полу́нощи: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Песни Троичны, глас 4:

У́мных Твои́х слуг приноси́ти сме́ртнии, песнь дерза́юще, глаго́лем: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш.

Сла́ва: Я́ко чи́ни ны́не А́нгельстии на Небеси́ / и стоя́ния стра́хом челове́ческая на земли́, / побе́дную песнь прино́сим Ти, Бла́же: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не: Безнача́льнаго Твоего́ Отца́ / и Тебе́, Христе́ Бо́же, / и Пресвята́го Твоего́ Ду́ха, / херуви́мски славосло́вити дерза́юще, глаго́лем: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Песни Троичны, глас 5:

Пе́нию вре́мя и моли́тве час, / приле́жно возопии́м Еди́ному Бо́гу: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш.

Сла́ва: Образова́ти дерза́юще у́мная Твоя́ Во́инства, / Тро́ице Безнача́льная, / усты́ недосто́йными вопие́м: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не: И́же в ложесна́ деви́ческая вмести́выйся / и недр Оте́ческих не разлучи́выйся, / со А́нгелы и нас, Христе́ Бо́же, приими́, вопию́щих Ти: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Песни Троичны, глас 6:

Предстоя́ще со стра́хом Херуви́ми, / ужаса́ющеся с тре́петом Серафи́ми, / трисвяту́ю песнь прино́сят немо́лчным гла́сом. / С ни́миже и мы вопие́м, гре́шнии: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш.

Сла́ва: Безпло́тными усты́, немо́лчными славословле́ньми / шестокри́льнии вопию́т Ти трисвяту́ю песнь, Бо́же наш. / И мы, и́же на земли́, / недосто́йными усты́ хвалу́ Ти возсыла́ем: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не: Тро́ичныя Еди́ницы Божество́ неслия́нным соедине́нием сла́вим / и а́нгельскую песнь вопие́м: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Песни Троичны, глас 7:

Вы́шнею си́лою херуви́мски воспева́емый / и Боже́ственною сла́вою а́нгельски покланя́емый, / приими́ и нас, су́щих на земли́, / недосто́йными устна́ми хвале́ние Тебе́ возсыла́ющих: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш.

Сла́ва: Я́ко сон, ле́ность отложи́вши, душе́, / исправле́ние ко хвале́нию покажи́ Судии́ / и со стра́хом возопи́й: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не: Непристу́пному Божеству́ во Еди́нице Тро́ице / серафи́мскую трисвяту́ю возсыла́юще хвалу́, / со стра́хом возопии́м: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Песни Троичны, глас 8:

На не́бо сердца́ иму́ще, а́нгельский подражи́м чин / и со стра́хом Судии́ припаде́м, побе́дную взыва́юще хвалу́: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш.

Сла́ва: Зре́ти Тебе́ не сме́юще Херуви́ми, / летя́ще зову́т со восклица́нием Боже́ственную песнь трисвята́го гла́са, / с ни́миже и мы вопие́м Ти: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не: Сляца́еми мно́жеством прегреше́ний на́ших / и не сме́юще воззре́ти на высоту́ небе́сную, / ду́шу с те́лом прекло́ньше, / со А́нгелы песнь вопие́м Ти: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Псалом 134:

Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода. Аллилу́иа, трижды. Стоя́щии во хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего. Хвали́те Го́спода, я́ко Благ Госпо́дь, по́йте и́мени Его́, я́ко добро́: я́ко Иа́кова избра́ Себе́ Госпо́дь, Изра́иля в достоя́ние Себе́. Я́ко аз позна́х, я́ко Ве́лий Госпо́дь, и Госпо́дь наш над все́ми бо́ги. Вся ели́ка восхоте́ Госпо́дь, сотвори́ на небеси́ и на земли́, в моря́х и во всех бе́зднах. Возводя́ о́блаки от после́дних земли́, мо́лнии в дождь сотвори́, изводя́й ве́тры от сокро́вищ Свои́х. И́же порази́ пе́рвенцы Еги́петския, от челове́ка до скота́. Посла́ зна́мения и чудеса́ посреде́ Тебе́, Еги́пте, на фарао́на и на вся рабы́ eго́. И́же порази́ язы́ки мно́ги и изби́ цари́ кре́пки: Сио́на, царя́ Аморре́йска, и Ога, царя́ Васа́нска, и вся ца́рствия Ханаа́нска, и даде́ зе́млю их достоя́ние, достоя́ние Изра́илю, лю́дем Свои́м. Го́споди, и́мя Твое́ в век и па́мять Твоя́ в род и род: я́ко суди́ти и́мать Госпо́дь лю́дем Свои́м, и о рабе́х Свои́х умо́лится. И́доли язы́к, сребро́ и зла́то, дела́ рук челове́ческих. Уста́ и́мут, и не возлаго́лют, о́чи и́мут, и не у́зрят, у́ши и́мут, и не услы́шат, ниже́ бо есть дух во усте́х их. Подо́бни им да бу́дут творя́щии я́, и вси наде́ющиися на ня. До́ме Изра́илев, благослови́те Го́спода, до́ме Ааро́нь, благослови́те Го́спода, до́ме Леви́ин, благослови́те Го́спода. Боя́щиися Го́спода, благослови́те Го́спода. Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме. Аллилу́иа, трижды.

Псалом 135:

Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. Аллилу́иа, трижды. Испове́дайтеся Бо́гу бого́в, я́ко в век ми́лость Его́. Испове́дайтеся Го́сподеви господе́й, я́ко в век ми́лость Его́. Сотво́ршему чудеса́ ве́лия еди́ному, я́ко в век ми́лость Его́. Сотво́ршему небеса́ ра́зумом, я́ко в век ми́лость Его́. Утверди́вшему зе́млю на вода́х, я́ко в век ми́лость Его́. Сотво́ршему свети́ла ве́лия еди́ному, я́ко в век ми́лость Его́. Со́лнце во о́бласть дне, я́ко в век ми́лость Его́. Луну́ и зве́зды во о́бласть но́щи, я́ко в век ми́лость Его́. Порази́вшему Еги́пта с пе́рвенцы eго́, я́ко в век ми́лость Его́, и изве́дшему Изра́иля от среды́ их, я́ко в век ми́лость Его́. Руко́ю кре́пкою и мы́шцею высо́кою, я́ко в век ми́лость Его́. Разде́льшему Чермно́е мо́ре в разделе́ния, я́ко в век ми́лость Его́. И прове́дшему Изра́иля посреде́ eго́, я́ко в век ми́лость Его́. И истря́сшему фарао́на и си́лу eго́ в мо́ре Чермно́е, я́ко в век ми́лость Его́. Прове́дшему лю́ди Своя́ в пусты́ни, я́ко в век ми́лость Его́. Порази́вшему цари́ ве́лия, я́ко в век ми́лость Его́, и уби́вшему цари́ кре́пкия, я́ко в век ми́лость Его́: Сио́на, царя́ Аморре́йска, я́ко в век ми́лость Его́, и Ога, царя́ Васа́нска, я́ко в век ми́лость Его́. И да́вшему зе́млю их достоя́ние, я́ко в век ми́лость Его́. Достоя́ние Изра́илю, рабу́ Своему́, я́ко в век ми́лость Его́. Я́ко во смире́нии на́шем помяну́ ны Госпо́дь, я́ко в век ми́лость Его́. И изба́вил ны есть от враго́в на́ших, я́ко в век ми́лость Его́. Дая́й пи́щу вся́кой пло́ти, я́ко в век ми́лость Его́. Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́. Аллилу́иа, трижды.

Псалом 148:

Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его́ Небеса́ небе́с и вода́, я́же превы́ше небе́с. Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко Той рече́, и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася. Поста́ви я́ в век и в век ве́ка, повеле́ние положи́, и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода от земли́, зми́еве и вся бе́здны: огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его́, го́ры и вси хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси ке́дри, зве́рие и вси ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты. Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии, ю́ноши и де́вы, ста́рцы с ю́нотами да восхва́лят и́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся и́мя Того́ Еди́наго, испове́дание Его́ на земли́ и на небеси́. И вознесе́т рог люде́й Свои́х, песнь всем преподо́бным Его́, сыново́м Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющымся Ему́.

Здесь читается канон дня.

Славословие.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Таже: Сподо́би Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И абие по конце трисвятаго, глаголем тропарь дня.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь

Ѓще ќбw є4сть вели1каz четыредесsтница, по є4же бlгослови1ти сщ7eннику, глаг0лемъ:

Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ:

ГDи поми1луй, в7i.

Слaва, и3 нhнэ:

Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды, и3 двA pалмA.

Ѓще же ни2, по бlгословeніи:

Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды, и3 pалмы2.

Сjи pалмы2 глаг0лютсz въ монастырёхъ к0снw, за є4же кади1ти сщ7eннику брaтію всю2.

Ўслhшитъ тS гDь въ дeнь печaли, защи1титъ тS и4мz бGа їaкwвлz. П0слетъ ти2 п0мощь t с™aгw, и3 t сіHна застyпитъ тS. Помzнeтъ всsку жeртву твою2, и3 всесожжeніе твоE тyчно бyди. Дaстъ ти2 гDь по сeрдцу твоемY, и3 вeсь совётъ тв0й и3сп0лнитъ. Возрaдуемсz њ сп7сeніи твоeмъ, и3 во и4мz гDа бGа нaшегw возвели1чимсz: и3сп0лнитъ гDь вс‰ прошє1ніz тво‰. Нhнэ познaхъ, ћкw сп7сE гDь хрістA своего2. Ўслhшитъ є3го2 съ нб7сE с™aгw своегw2, въ си1лахъ сп7сeніе десни1цы є3гw2. Сjи на колесни1цахъ, и3 сjи на к0нехъ: мh же во и4мz гDа бGа нaшегw призовeмъ. Тjи спsти бhша и3 пад0ша, мh же востaхомъ и3 и3спрaвихомсz. ГDи, сп7си2 царS, и3 ўслhши ны2, в0ньже ѓще дeнь призовeмъ тS.

ГDи, си1лою твоeю возвесели1тсz цaрь и3 њ сп7сeніи твоeмъ возрaдуетсz ѕэлw2. Желaніе сeрдца є3гw2 дaлъ є3си2 є3мY, и3 хотёніz ўстнY є3гw2 нёси лиши1лъ є3го2. Ћкw предвари1лъ є3си2 є3го2 бlгословeніемъ бlгостhннымъ, положи1лъ є3си2 на главЁ є3гw2 вэнeцъ t кaмене чeстна. ЖивотA проси1лъ є4сть ў тебE, и3 дaлъ є3си2 є3мY долготY днjй во вёкъ вёка. Вeліz слaва є3гw2 спасeніемъ твои1мъ, слaву и3 велелёпіе возложи1ши на него2. Ћкw дaси є3мY бlгословeніе во вёкъ вёка, возвесели1ши є3го2 рaдостію съ лицeмъ твои1мъ. Ћкw цaрь ўповaетъ на гDа. И# млcтію вhшнzгw не подви1житсz. Да њбрsщетсz рукA твоS всBмъ врагHмъ твои6мъ, десни1ца твоS да њбрsщетъ вс‰ ненави1дzщыz тебE. Ћкw положи1ши и5хъ ћкw пeщь џгненную, во врeмz лицA твоегw2: гDь гнёвомъ свои1мъ смzтeтъ |, и3 снёстъ и5хъ џгнь. Пл0дъ и4хъ t земли2 погуби1ши, и3 сёмz и4хъ t сынHвъ человёческихъ. Ћкw ўклони1ша на тS ѕл†z, помhслиша совёты, и4хже не возм0гутъ состaвити. Ћкw положи1ши | хребeтъ во и3збhтцэхъ твои1хъ, ўгот0виши лицE и4хъ. Вознеси1сz гDи си1лою твоeю, воспоeмъ и3 поeмъ си6лы тво‰.

Слaва, и3 нhнэ: Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# тропари2 сі‰:

Сп7си2 гDи лю1ди тво‰, и3 бlгослови2 достоsніе твоE, побBды на сопроти6вныz дaруz, и3 твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ жи1тельство.

Слaва: Вознесhйсz на кrтъ в0лею тезоимени1тому твоемY н0вому жи1тельству щедрHты тво‰ дaруй хrтE б9е: возвесели2 нaсъ си1лою твоeю, побBды даS нaмъ на сопостaты, пос0біе и3мyщымъ твоE nрyжіе ми1ра, непобэди1мую побёду.

И# нhнэ: Предстaтельство стрaшное и3 непостhдное, не прeзри бlгaz моли1твъ нaшихъ, всепётаz бцdе, ўтверди2 правослaвныхъ жи1тельство: сп7си2 вBрныz лю1ди тво‰, и3 подaждь и5мъ съ нб7сE побёду, занE родилA є3си2 бGа, є3ди1на бlгословeннаz.

Сщ7eнникъ: Поми1луй нaсъ б9е:

Е#щE м0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nц7Ё нaшемъ, свzтёйшемъ патріaрхэ моск0вскомъ и3 всеS руси2 и4м>къ и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсвzщeнэйшемъ є3пcкпэ (и3ли2 ґрхіепcкпэ, и3ли2 митрополjтэ) и4м>къ.

Е#щE м0лимсz њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S.

Е#щE м0лимсz за всю2 брaтію и3 за вс‰ хрістіaны.

Возглaсъ: Ћкw ми1лостивъ и3 человэколю1бецъ бGъ є3си2:

Лю1діе: И$менемъ гDнимъ бlгослови2 џтче.

Сщ7eнникъ: Слaва с™ёй и3 є3диносyщнэй: и3 прHчаz.

И# начинaемъ шестоpaлміе, со всsкимъ молчaніемъ и3 ўмилeніемъ слyшающе: ўчинeнный же брaтъ со бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ глаг0летъ:

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе. Три1жды.

ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. Два1жды.

ГDи, чт0 сz ўмн0жиша стужaющіи ми2; мн0зи востаю1тъ на мS, мн0зи глаг0лютъ души2 моeй: нёсть спcніz є3мY въ бз7э є3гw2. Тh же, гDи, застyпникъ м0й є3си2, слaва моS, и3 возносsй главY мою2. Глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ, и3 ўслhша мS t горы2 с™hz своеS. Ѓзъ ўснyхъ, и3 спaхъ, востaхъ, ћкw гDь застyпитъ мS. Не ўбою1сz t тє1мъ людeй, w4крестъ напaдающихъ на мS. Воскrни2, гDи, сп7си1 мz, б9е м0й: ћкw ты2 порази1лъ є3си2 вс‰ враждyющыz ми2 всyе, зyбы грёшникwвъ сокруши1лъ є3си2. ГDне є4сть спcніе, и3 на лю1дехъ твои1хъ блгcвeніе твоE.

Ѓзъ ўснyхъ и3 спaхъ, востaхъ, ћкw гDь застyпитъ мS.

ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши менE. Ћкw стрёлы тво‰ ўнз0ша во мнЁ, и3 ўтверди1лъ є3си2 на мнЁ рyку твою2. Нёсть и3сцэлeніz въ пл0ти моeй t лицA гнёва твоегw2, нёсть ми1ра въ костёхъ мои1хъ, t лицA грBхъ мои1хъ. Ћкw беззакHніz мо‰ превзыд0ша главY мою2, ћкw брeмz тsжкое њтzготёша на мнЁ. Возсмердёша и3 согни1ша р†ны мо‰ t лицA безyміz моегw2. Пострадaхъ и3 слzк0хсz до концA, вeсь дeнь сётуz хождaхъ. Ћкw л‰двіz мо‰ нап0лнишасz поругaній, и3 нёсть и3сцэлeніz въ пл0ти моeй. Њѕл0бленъ бhхъ, и3 смири1хсz до ѕэлA: рыкaхъ t воздыхaніz сeрдца моегw2. ГDи, пред8 тоб0ю всE желaніе моE, и3 воздыхaніе моE t тебE не ўтаи1сz. Сeрдце моE смzтeсz, њстaви мS си1ла моS, и3 свётъ џчію моє1ю, и3 т0й нёсть со мн0ю. Дрyзи мои2 и3 и4скренніи мои2, прsмw мнЁ прибли1жишасz и3 стaша. И# бли1жніи мои2 tдалeче менE стaша, и3 нуждaхусz и4щущіи дyшу мою2, и3 и4щущіи ѕл†z мнЁ, глаг0лаху сyєтнаz, и3 льсти6внымъ вeсь дeнь поучaхусz. Ѓзъ же ћкw глyхъ не слhшахъ, и3 ћкw нёмъ не tверзazй ќстъ свои1хъ. И# бhхъ ћкw человёкъ не слhшай, и3 не и3мhй во ўстёхъ свои1хъ њбличeніz. Ћкw на тS гDи, ўповaхъ, ты2 ўслhшиши гDи б9е м0й. Ћкw рёхъ: да не когдA порaдуютъ ми1 сz врази2 мои2, и3 внегдA подвижaтисz ногaмъ мои6мъ, на мS велерёчеваша. Ћкw ѓзъ на р†ны гот0въ, и3 болёзнь моS предо мн0ю є4сть вhну. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ возвэщY, и3 попекyсz њ грэсЁ моeмъ. Врази1 же мои2 живyтъ, и3 ўкрэпи1шасz пaче менE, и3 ўмн0жишасz ненави1дzщіи мS без8 прaвды. Воздаю1щіи ми2 ѕл†z воз8 благ†z, њболгaху мS, занE гонsхъ бlгостhню. Не њстaви менE, гDи б9е м0й, не tступи2 t менE. Вонми2 въ п0мощь мою2, гDи сп7сeніz моегw2.

Не њстaви менE, гDи б9е м0й, не tступи2 t менE. Вонми2 въ п0мощь мою2, гDи сп7сeніz моегw2.

Б9е б9е м0й, къ тебЁ ќтреннюю: возжадA тебE душA моS, к0ль мн0жицею тебЁ пл0ть моS, въ земли2 пyстэ, и3 непрох0днэ, и3 безв0днэ. Тaкw во с™ёмъ kви1хсz тебЁ, ви1дэти си1лу твою2 и3 слaву твою2. Ћкw лyчши ми1лость твоS пaче живHтъ, ўстнЁ мои2 похвали1тэ тS. Тaкw бlгословлю1 тz въ животЁ моeмъ, њ и4мени твоeмъ воздэжY рyцэ мои2. Ћкw t тyка и3 мaсти да и3сп0лнитсz душA моS, и3 ўстнaма рaдости восхвaлzтъ тS ўстA мо‰. Ѓще поминaхъ тS на постeли моeй, на ќтреннихъ поучaхсz въ тS. Ћкw бhлъ є3си2 пом0щникъ м0й, и3 въ кр0вэ крилY твоє1ю возрaдуюсz. ПрильпE душA моS по тебЁ, менe же пріsтъ десни1ца твоS. Тjи же всyе и3скaша дyшу мою2, вни1дутъ въ преиспHднzz земли2: предадsтсz въ рyки nрyжіz, ч†сти ли1совwмъ бyдутъ. Цaрь же возвесели1тсz њ бз7э, похвaлитсz всsкъ кленhйсz и4мъ: Ћкw загради1шасz ўстA глаг0лющихъ непрaвєднаz.

На ќтреннихъ поучaхсz въ тS, ћкw бhлъ є3си2 пом0щникъ м0й, и3 въ кр0вэ крилY твоє1ю возрaдуюсz.

ПрильпE душA моS по тебЁ, менe же пріsтъ десни1ца твоS.

Слaва, и3 нhнэ:

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды, без8 покл0нwвъ.

ГDи поми1луй, три1жды:

Слaва, и3 нhнэ:

Сщ7eнникъ же глаг0летъ мlтвы ќтрєнніz, стоS непокровeнъ пред8 с™hми двeрьми, тaйнw.

ГDи б9е сп7сeніz моегw2, во дни2 воззвaхъ, и3 въ нощи2 пред8 тоб0ю: Да вни1детъ пред8 тS мlтва моS, приклони2 ќхо твоE къ молeнію моемY, Ћкw и3сп0лнисz ѕHлъ душA моS, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz. Привмэнeнъ бhхъ съ низходsщими въ р0въ, бhхъ ћкw человёкъ без8 п0мощи, въ мeртвыхъ своб0дь: Ћкw ћзвенніи спsщіи во гр0бэ, и4хже не помzнyлъ є3си2 ктомY, и3 тjи t руки2 твоеS tриновeни бhша. Положи1ша мS въ р0вэ преисп0днэмъ, въ тeмныхъ и3 сёни смeртнэй. На мнЁ ўтверди1сz ћрость тво‰, и3 вс‰ в0лны тво‰ навeлъ є3си2 на мS. Ўдaлилъ є3си2 знaемыхъ мои1хъ t менE, положи1ша мS мeрзость себЁ, прeданъ бhхъ, и3 не и3схождaхъ. Џчи мои2 и3знемог0стэ t нищеты2, воззвaхъ къ тебЁ гDи, вeсь дeнь: воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2. Е#дA мeртвыми твори1ши чудесA; и3ли2 врaчеве воскресsтъ и3 и3сповёдzтсz тебЁ; Е#дA повёсть кто2 во гр0бэ ми1лость твою2, и3 и4стину твою2 въ поги1бели; Е#дA позн†на бyдутъ во тьмЁ чудесA тво‰, и3 прaвда твоS въ земли2 забвeннэй; И# ѓзъ къ тебЁ гDи, воззвaхъ, и3 ќтрw мlтва моS предвари1тъ тS. Вскyю гDи, tрёеши дyшу мою2; tвращaеши лицE твоE t менE; Ни1щъ є4смь ѓзъ, и3 въ трудёхъ t ю4ности моеS, вознeсъ же сz, смири1хсz, и3 и3знемог0хъ. На мнЁ преид0ша гнёви твои2, ўстрашє1ніz тво‰ возмути1ша мS. Њбыд0ша мS ћкw водA, вeсь дeнь њдержaша мS вкyпэ. Ўдaлилъ є3си2 t менE дрyга и3 и4скреннzго, и3 знaемыхъ мои1хъ t страстeй.

ГDи б9е сп7сeніz моегw2, во дни2 воззвaхъ, и3 въ нощи2 пред8 тоб0ю.

Да вни1детъ пред8 тS мlтва моS, приклони2 ќхо твоE къ молeнію моемY.

Бlгослови2 душE моS гDа и3 вс‰ внyтрєннzz мо‰ и4мz с™0е є3гw2. Бlгослови2 душE моS гDа, и3 не забывaй всёхъ воздаsній є3гw2: Њчищaющаго вс‰ беззакHніz тво‰, и3сцэлsющаго вс‰ недyги тво‰: И#збавлsющаго t и3стлёніz жив0тъ тв0й, вэнчaющаго тS млcтію и3 щедр0тами: И#сполнsющаго во бlги1хъ желaніе твоE: њбнови1тсz ћкw џрлz ю4ность твоS. Творsй млcтыни гDь, и3 судьбY всBмъ њби6димымъ. СказA пути6 сво‰ мwmсeови, сыновHмъ ї}лєвымъ хотBніz сво‰. Щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ. Не до концA прогнёваетсz, нижE въ вёкъ враждyетъ. Не по беззак0ніємъ нaшымъ сотвори1лъ є4сть нaмъ, нижE по грэхHмъ нaшымъ воздaлъ є4сть нaмъ. Ћкw по высотЁ нбcнэй t земли2, ўтверди1лъ є4сть гDь млcть свою2 на боsщихсz є3гw2. Е#ли1кw tстоsтъ вост0цы t з†падъ, ўдaлилъ є4сть t нaсъ беззакHніz н†ша. Ћкоже щeдритъ nтeцъ сhны, ўщeдри гDь боsщихсz є3гw2. Ћкw т0й познA создaніе нaше, помzнY, ћкw пeрсть є3смы2. Человёкъ, ћкw травA днjе є3гw2, ћкw цвётъ сeльный, тaкw њцвэтeтъ: Ћкw дyхъ пр0йде въ нeмъ, и3 не бyдетъ, и3 не познaетъ ктомY мёста своегw2. Млcть же гDнz t вёка и3 до вёка на боsщихсz є3гw2, и3 прaвда є3гw2 на сынёхъ сынHвъ, хранsщихъ завётъ є3гw2, и3 п0мнzщихъ зaпwвэди є3гw2, твори1ти |. ГDь на нб7си2 ўгот0ва пrт0лъ св0й, и3 цrтво є3гw2 всёми њбладaетъ. Бlгослови1те гDа вси2 ѓгGли є3гw2, си1льніи крёпостію, творsщіи сл0во є3гw2, ўслhшати глaсъ словeсъ є3гw2. Бlгослови1те гDа вс‰ си6лы є3гw2, слуги6 є3гw2, творsщіи в0лю є3гw2. Бlгослови1те гDа вс‰ дэлA є3гw2. На всsкомъ мёстэ вLчествіz є3гw2, бlгослови2 душE моS гDа.

На всsкомъ мёстэ вLчествіz є3гw2, бlгослови2 душE моS гDа.

ГDи, ўслhши мlтву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй, ўслhши мS въ прaвдэ твоeй: И# не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhй. Ћкw погнA врaгъ дyшу мою2, смири1лъ є4сть въ зeмлю жив0тъ м0й: Посади1лъ мS є4сть въ тeмныхъ, ћкw мє1ртвыz вёка. И# ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ смzтeсz сeрдце моE. Помzнyхъ дни6 дрє1вніz, поучи1хсz во всёхъ дёлэхъ твои1хъ, въ творeніихъ рукY твоє1ю поучaхсz. Воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2, душA моS ћкw землS безв0днаz тебЁ. Ск0рw ўслhши мS гDи, и3счезE дyхъ м0й: не tврати2 лицA твоегw2 t менE, и3 ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ. Слhшану сотвори2 мнЁ заyтра млcть твою2, ћкw на тS ўповaхъ. Скажи2 мнЁ гDи, пyть, в0ньже пойдY, ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2. И#зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, гDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й. Д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву. И$мене твоегw2 рaди гDи, живи1ши мS, прaвдою твоeю и3зведeши t печaли дyшу мою2: И# млcтію твоeю потреби1ши враги2 мо‰, и3 погуби1ши вс‰ стужaющыz души2 моeй, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь.

Ўслhши мS гDи, въ прaвдэ твоeй, и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ. Два1жды.

Д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву.

Слaва, и3 нhнэ:

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды.

Тaже є3ктеніA глаг0летсz t сщ7eнника.

И# ѓбіе поeтсz во глaсъ тропарS, настоsщагw днE с™aгw:

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Стjхъ №: И#сповёдайтесz гDеви. Ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

Стjхъ в7: Њбышeдше њбыд0ша мS, и3 и4менемъ гDнимъ противлsхсz и5мъ.

Стjхъ G: Не ўмрY, но жи1въ бyду, и3 повёмъ дэлA гDнz.

Стjхъ: д7: Кaмень, є3г0же небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќгла: t гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1венъ во nчесёхъ нaшихъ.

Тaже глаг0лемъ тропaрь прилучи1вшагwсz прaздника, и3ли2 с™aгw, и3ли2 воскrный прилучи1вшагwсz глaса двaжды, и3 бGор0диченъ въ т0йже глaсъ. Пэвaему же БGъ гDь: tх0дитъ канwнaрхъ, и3 стои1тъ посредЁ хрaма tкровeнною глав0ю и3 глаг0летъ ти1хw вышепи6санныz стіхи2: стои1тъ же тaмw, д0ндеже начнyтъ пэвцы2 бGор0диченъ. Тaже покланsетсz на нeмже стои1тъ мёстэ, и3 њбрaщьсz покланsетсz къ ликHмъ, и3 tх0дитъ: тaкw твори1тъ, и3 є3гдA є4сть ґллилyіа. Ѓще же є4сть ґллилyіа и3ли2 вели1каz м7-ца, вмёстw БGъ гDь, поeмъ Ґллилyіа, три1жды, во глaсъ nсмоглaсника.

Стіхи1 же глаг0лютсz сі‰:

Стjхъ №: T н0щи ќтренюетъ дyхъ м0й къ тебЁ б9е: занE свётъ повелBніz тво‰ на земли2.

Стjхъ в7: Прaвдэ научи1тесz живyщіи на земли2.

Стjхъ G: Зaвисть пріи1метъ лю1ди ненак†занныz.

Стjхъ д7: Приложи2 и5мъ ѕлA гDи, приложи2 ѕлA сл†внымъ земли2.

И# ѓбіе трbчны глaса, кjйждо по є3ди1нощи.

Тaже стіхосл0вимъ pалти1рь и3 сэдaльны по чи1ну и4хъ: и3 пzтьдесsтый pал0мъ, канHны со стіхосл0віемъ. На f7-й пёсни поeмъ пёснь прес™hz бцdы:

Вели1читъ душA моS гDа, и3 возрaдовасz дyхъ м0й њ бз7э сп7сэ моeмъ.

Ћкw призрЁ на смирeніе рабы2 своеS, сe бо t нhнэ ўбlжaтъ мS вси2 р0ди.

Ћкw сотвори2 мнЁ вели1чіе си1льный, и3 с™о и4мz є3гw2, и3 млcть є3гw2 въ р0ды родHвъ боsщымсz є3гw2.

Сотвори2 держaву мhшцею своeю, расточи2 гHрдыz мhслію сeрдца и4хъ.

Низложи2 си6льныz со престHлъ, и3 вознесE смирє1нныz: ѓлчущыz и3сп0лни бл†гъ, и3 богатsщыzсz tпусти2 тщы2.

Воспріsтъ ї}лz џтрока своего2, помzнyти млcти, ћкоже глаг0ла ко nтцє1мъ нaшымъ, ґвраaму и3 сёмени є3гw2 дaже до вёка.

Къ коемyждо стіхY припэвaемъ:

ЧCтнёйшую херув‡мъ:

Тaже f7-z пёснь канHна. Ѓще ќбw нёсть недёлz, по їрмосЁ:

Дост0йно є4сть:

Ѓще же є4сть недёлz, и3ли2 полmелeй пётъ, по катавaсіи є3ктеніA:

С™ъ гDь бGъ нaшъ. Три1жды.

И# ќтренній є3xапостілaрій.

Ѓще же є4сть четыредесsтница, глаг0лемъ свэти1льны въ прилучи1вшійсz глaсъ. Ѓще же ни2, є3xапостілaрій днE, и3 ѓбіе хвали1тны. Ѓще ќбw є4сть недёлz, и3ли2 вLчній прaздникъ, и3ли2 с™hй, и3мёzй вели1кое славосл0віе, поeтсz си1це, Всsкое дыхaніе, въ прилучи1вшійсz глaсъ:

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

Хвали1те гDа съ нб7съ, хвали1те є3го2 въ вhшнихъ.

ТебЁ подобaетъ пёснь бGу.

Ѓще же и3нhй дeнь, си1це:

Пeрвый ли1къ: Хвали1те гDа съ нб7съ.

ТебЁ подобaетъ пёснь бGу.

Т0йже ли1къ: Хвали1те гDа съ нб7съ, хвали1те є3го2 въ вhшнихъ.

ТебЁ подобaетъ пёснь бGу.

Вторhй ли1къ: Хвали1те є3го2 вси2 ѓгGли є3гw2, хвали1те є3го2 вс‰ си6лы є3гw2.

ТебЁ подобaетъ пёснь бGу.

Хвали1те є3го2с0лнце и3 лунA, хвали1те є3го2 вс‰ ѕвёзды и3 свётъ. Хвали1те є3го2 нб7сA нб7съ, и3 водA ћже превhше нб7съ, да восхвaлzтъ и4мz гDне. Ћкw т0й речE, и3 бhша: т0й повелЁ, и3 создaшасz. Постaви | въ вёкъ, и3 въ вёкъ вёка: повелёніе положи2, и3 не ми1мw и4детъ. Хвали1те гDа t земли2 ѕмjевє, и3 вс‰ бє1здны: Џгнь, грaдъ, снёгъ, г0лоть, дyхъ бyренъ, твор‰щаz сл0во є3гw2: Г0ры и3 вси2 х0лми, древA плодонHсна, и3 вси2 кeдри: ѕвёріе и3 вси2 ск0ти, гaди и3 пти6цы перн†ты: цaріе зeмстіи, и3 вси2 лю1діе, кнsзи, и3 вси2 судіи6 зeмстіи: Ю$нwши и3 дBвы, стaрцы съ ю4нотами да восхвaлzтъ и4мz гDне: ћкw вознесeсz и4мz тогw2 є3ди1нагw. И#сповёданіе є3гw2 на земли2 и3 на нб7си2, и3 вознесeтъ р0гъ людeй свои1хъ. Пёснь всBмъ прпdбнымъ є3гw2, сыновHмъ ї}лєвымъ, лю1демъ приближaющымсz є3мY.

Восп0йте гDеви пёснь н0ву, хвалeніе є3гw2 въ цRкви прпdбныхъ. Да возвесели1тсz ї}ль њ сотв0ршемъ є3го2, и3 сhнове сіHни возрaдуютсz њ цRЁ своeмъ: да восхвaлzтъ и4мz є3гw2 въ ли1цэ, въ тmмпaнэ и3 pалти1ри да пою1тъ є3мY. Ћкw бlговоли1тъ гDь въ лю1дехъ свои1хъ, и3 вознесeтъ крHткіz во сп7сeніе. Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ, и3 возрaдуютсz на л0жахъ свои1хъ. Возношє1ніz б9іz въ гортaни и4хъ, и3 мечи2 nбою1ду nстры2 въ рукaхъ и4хъ: Сотвори1ти tмщeніе во kзhцэхъ, њбличє1ніz въ лю1дехъ: Свzзaти цари2 и4хъ пyты, и3 сл†вныz и4хъ ручнhми nкHвы желёзными.

T здЁ начинaемъ стіхи6ры на ѕ7:

Сотвори1ти въ ни1хъ сyдъ напи1санъ: слaва сіS бyдетъ всBмъ прпdбнымъ є3гw2.

Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, хвали1те є3го2 во ўтвержeніи си1лы є3гw2.

На д7: Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1чествіz є3гw2.

Хвали1те є3го2 во глaсэ трyбнэмъ, хвали1те є3го2 во pалти1ри и3 гyслехъ.

На в7: Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3 ли1цэ, хвали1те є3го2 во стрyнахъ и3 nргaнэ.

Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ доброглaсныхъ. Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ восклицaніz. Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

(Ѓще є4сть недёлz:

Стjхъ: Воскrни2, гDи б9е м0й, да вознесeтсz рукA твоS, не забyди ўб0гихъ твои1хъ до концA.

Стjхъ: И#сповёмсz тебЁ, гDи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, повёмъ вс‰ чудесA тво‰.)

По стіхи1рахъ, Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz.

И# нhнэ, настоsщій бGор0диченъ:

Пребlгословeнна є3си2 бцdе дв7о, вопл0щшимъ бо сz и3з8 тебE ѓдъ плэни1сz, ґдaмъ воззвaсz, клsтва потреби1сz, є4vа свободи1сz, смeрть ўмертви1сz, и3 мы2 њжи1хомъ. Тёмъ воспэвaюще вопіeмъ: бlгословeнъ хrт0съ бGъ бlговоли1вый тaкw, слaва тебЁ.

Слaва тебЁ показaвшему нaмъ свётъ.

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе. Хвaлимъ тS, бlгослови1мъ тS, клaнzемъ ти сz, славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ тS вели1кіz рaди слaвы твоеS. ГDи цRю2 нбcный, б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е. ГDи б9е, ѓгнче б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй грёхъ мjра, поми1луй нaсъ: взeмлzй грэхи2 мjра, пріими2мlтву нaшу: сэдsй њдеснyю nц7A, поми1луй нaсъ. Ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, во слaву бGа nц7A, ґми1нь.

На всsкъ дeнь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE во вёки, и3 въ вёкъ вёка.

Спод0би гDи въ дeнь сeй без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ. Бlгословeнъ є3си2 гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки, ґми1нь.

Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. Три1жды.

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. Ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ.

ГDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў тебE и3ст0чникъ животA, во свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ. Пробaви млcть твою2 вёдущымъ тS.

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва, и3 нhнэ:

С™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ.

Тaже высочaйшимъ глaсомъ:

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ.

И# по скончaніи славосл0віz, не глаг0летъ сщ7eнникъ:

Ћкw твоE є4сть цrтво:

ћкоже мн0зи глаг0лютъ: но ѓбіе по концЁ трис™aгw, глаг0лемъ tпусти1тельный случи1вшійсz, и3 бGор0диченъ.

Ѓще же є4сть недёлz, глаг0лемъ тропaрь воскrный. И# въ пeрвый ќбw глaсъ, G, є7, з7, глаг0лемъ сeй:

Днeсь сп7сeніе мjру бhсть, поeмъ воскрeсшему и3з8 гр0ба, и3 начaльнику жи1зни нaшеz: разруши1въ бо смeртію смeрть, побёду дадE нaмъ и3 вeлію млcть.

Во глaсъ же в7, д7, ѕ7, }, глаг0лемъ сeй:

Воскрeсъ и3з8 гр0ба, и3 ќзы растерзaлъ є3си2 ѓда, разруши1лъ є3си2 њсуждeніе смeрти гDи, вс‰ t сэтeй врагA и3збaвивый: kви1вый же себE ґпcлwмъ твои6мъ, послaлъ є3си2 | на пр0повэдь, и3 тёми ми1ръ тв0й п0далъ є3си2 вселeннэй, є3ди1не многомлcтиве.

Ѓще же є4сть четыредесsтница, и3ли2 и4нъ дeнь, не и3мёzй славосл0віz вели1кагw: по хвали1техъ, Слaва, и3 нhнэ, глаг0летъ ўчинeнный брaтъ:

ТебЁ слaва подобaетъ, гDи б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Слaва тебЁ показaвшему нaмъ свётъ.

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе. Хвaлимъ тS, бlгослови1мъ тS, клaнzемъ ти сz, славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ тS, вели1кіz рaди слaвы твоеS. ГDи цRю2 нбcный, б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный, ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е. ГDи б9е, ѓгнче б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй грёхъ мjра, поми1луй нaсъ: взeмлzй грэхи2 мjра, пріими2мlтву нaшу: сэдsй њдеснyю nц7A, поми1луй нaсъ. Ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, во слaву бGа nц7A, ґми1нь.

На всsкъ дeнь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE во вёки, и3 въ вёкъ вёка.

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. Ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ. ГDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў тебE и3ст0чникъ животA, во свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ. Пробaви млcть твою2 вёдущымъ тS.

Тaже: Спод0би гDи, въ дeнь сeй без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ. Бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки, ґми1нь.

Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS. Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. Бlгословeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz њправдaніємъ твои6мъ. Бlгословeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz њправдaніи твои1ми.

ГDи, млcть твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоє1ю не прeзри: тебЁ подобaетъ хвалA, тебЁ подобaетъ пёніе, тебЁ слaва подобaетъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Сщ7eнникъ: И#сп0лнимъ ќтреннюю мlтву нaшу гDеви.

Тaже nсмоглaсника стіхи6ры, ѓще нёсть вLчній прaздникъ.

Стjхъ №: И#сп0лнихомсz заyтра млcти твоеS гDи, и3 возрaдовахомсz, и3 возвесели1хомсz: во вс‰ дни6 нaшz возвесели1хомсz, за дни6 въ нsже смири1лъ ны2 є3си2, лBта въ нsже ви1дэхомъ ѕл†z. И# при1зри на рабы6 тво‰, и3 на дэлA тво‰, и3 настaви сhны и4хъ.

Стjхъ в7: И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ нaшихъ и3спрaви на нaсъ, и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви.

Слaва, и3 нhнэ: ѓще и4мать.

Тaже: Бlго є4сть и3сповёдатисz гDеви, и3 пёти и4мени твоемY, вhшній: возвэщaти заyтра млcть твою2, и3 и4стину твою2 на всsку н0щь.

Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

Тропaрь днE.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

Сщ7eнникъ є3ктенію2: Поми1луй нaсъ, б9е: И# прHчаz.

Ѓще є4сть четыредесsтница:

Бlго є4сть и3сповёдатисz: двaжды.

Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

Мh же глаг0лемъ: Въ хрaмэ стоsще слaвы твоеS, на нб7си2 стоsти мни1мъ, бцdе, двeрь нбcнаz, tвeрзи нaмъ двє1ри млcти твоеS.

Тaже, ГDи поми1луй, м7.

Слaва, и3 нhнэ:

ЧCтнёйшую херув‡мъ:

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Сhй бlгословeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# мы2 глаг0лемъ: Нбcный цRю2, вёру ўтверди2, kзhки ўкроти2, мjръ ўмири2, с™hй хрaмъ сeй (и3ли2 с™yю nби1тель сію2) д0брэ сохрани2: прeжде tшeдшыz nтцы2 и3 брaтію нaшу въ селeніихъ прaведныхъ ўчини2, и3 нaсъ въ покаsніи и3 и3сповёданіи пріими2, ћкw бlгjй и3 человэколю1бецъ.

Посeмъ покл0ны вели6кіz три2, глаг0люще въ ни1хъ на к0емждо покл0нэ мlтву прпdбнагw є3фрeма:

ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, любоначaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Дyхъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 любвE, дaруй ми2 рабY твоемY. Е$й, гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуждaти брaта моегw2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

По си1хъ же и3 и3нhхъ мaлыхъ, в7i. Тaже пaки и4нъ покл0нъ вели1кій є3ди1нъ, глаг0люще и3 въ нeмъ предпи1санную мlтву: и3 по є4же востaти нaмъ, начинaетъ предстоsтель пeрвый чaсъ.

Відкривши завісу царських дверей, священик в єпітрахилі й фелоні стає перед св. престолом з кадилом і починає:

Священик: Благословенний Бог наш завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Читець: Амінь.

Якщо Великий Піст, то після виголосу священика читаються початкові молитви:

Читець: Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Царю Небесний. Святий Боже. Пресвятая Тройце. Отче наш (стор. 6).

Священик: Бо Твоє є Царство…

Читець: Амінь. Господи помилуй (12 разів). Слава… і нині…

Прийдіть, поклонімось… (тричі).

Коли ж Великого Посту нема, то по благословенні священика:

Читець: Амінь. Прийдіть, поклонімось… (тричі).

Псалом 19

Господь почує тебе в день скорботи. Ім’я Бога Якова заступить Тебе. Він пошле тобі поміч із святині і з Сіону підкріпить тебе. Він спом’яне всі жертви твої і дари твої — всепалення твоє прийме. Господь дасть тобі по серцю твоєму і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням і піднесімо прапор в ім’я Бога нашого. Господь задовольнить всі прохання твої. Тепер я знаю, що Господь спасає обранця Свого; з святих небес Своїх відповідає йому могутністю спасаючої правиці Своєї. Безбожні хваляться колісницями та зброєю своєю, а ми хвалимося іменем Господа Бога нашого. Вони хитаються й падають, а ми стоїмо твердо. Господи, спаси царя і вислухай нас, в який би день ми не зверталися до Тебе.

Псалом 20

Господи, силою Твоєю веселиться цар і спасінням Твоїм вельми радується. Ти дав йому бажання серця його і прохання уст його Ти не відкинув. Ти зустрів його благословенням ласкавим і положив на голову його вінець із чистого золота. Життя він просив у Тебе, і Ти дав йому довголіття на віки й віки. Велика слава його в спасінні Твоїм, славою й величністю Ти прикрасив його. Ти дав йому благословення, навіки звеселив його радістю перед лицем Твоїм. Бо цар надіється на Господа і по милості Всевишнього не захитається. Рука Твоя, Господи, знайде всіх ворогів Твоїх, правиця Твоя досягне всіх, що ненавидять Тебе. В часі гніву Твого Ти, як піч, розпалиш їх. У гніві Своїм Господь погубить їх, і поїсть їх вогонь. Ти знищиш плід їх із землі і рід їх з-поміж синів людських. Бо вони замислили ворожнечу проти Тебе — злий намір, якого не можуть здійснити. Ти поженеш їх перед Собою, з луків Твоїх пустиш стріли в лице їх. Піднесися, Господи, силою Твоєю! Будемо співати й прославляти могутність Твою.

Слава… і нині…

Святий Боже… Пресвятая Тройце… Отче наш… (стор. 6).

Священик: Бо Твоє є Царство…

Читець: Амінь.

Тропарі

Тропар, гл. 1: Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє; перемогу побожному народові нашому на супротивників подай і Хрестом Твоїм охороняй нас — оселю Твою.

Слава… Кондак, гл. 4: Ти, що зійшов на хрест з волі Своєї, Христе Боже, даруй щедру Свою ласку Твоїй новій християнській громаді. Звесели силою Твоєю побожний народ наш, подаючи йому перемогу над супротивниками, бо він у поміч має зброю миру, Хрест Твій, — знак перемоги непоборний.

І нині… Заступнице усердна й непохитна, всесвята Богородице, не погордуй, Милосердна, молитвами нашими, зміцни життя християн, спасай побожний народ наш і подай йому з неба перемогу, бо Ти породила Бога, єдина Благословенна.

Священик під час читання псалмів кадить престол, вівтар, іконостас, людей, весь храм і, ставши перед престолом, виголошує єктенію:

Потрійна єктенія

Священик: Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.

Люди: Господи, помилуй (тричі).

Диякон: Ще молимось за (все)святішого отця нашого (або — блаженнішого владику нашого) … (ім’я, титул глави Помісної Церкви), і (високо)преосвященнішого владику нашого … (ім’я, титул єпархіяльного архиєрея) і за все у Христі братство наше.

Люди: Господи, помилуй (тричі).

Священик: Ще молимось за боголюбиву і Богом бережену Україну нашу, за уряд, військо і всю людність її, за державність, перемогу, спокій, здоров’я та спасіння їх.

Люди: Господи, помилуй (тричі).

Священик: Ще молимось за всю братію і за всіх християн.

Люди: Господи, помилуй (тричі).

Священик: Бо Ти Милостивий і Чоловіколюбець Бог єси, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь. Іменем Господнім благослови, отче.

Священик: Слава Святій, Єдиносущній, і Животворчій, і Нероздільній Тройці завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

І читаємо Шестипсалміє дуже уважно і з страхом Божим, наче б самі невидимо розмовляли з Христом Богом, молячись за гріхи наші. А священик читає перед престолом ранкові молитви. Після третього псалма він виходить на солею перед царські двері, де й закінчує читання молитов. Якщо служить диякон, то священик, закінчивши молитви, йде у вівтар, якщо ж ні, то залишається на місці і, по закінченні Шестипсалмія, тут же виголошує велику єктенію.

Шестипсалміє

Читець: Слава в вишніх Богу і на землі мир, між людьми благовоління (тричі).

Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою (двічі).

Псалом 3

Господи, як намножилось ворогів моїх! Скільки тих, що повстали проти мене! Багато кажуть душі моїй: «Нема йому спасіння в Богові його». Але Ти, Господи, захист мій, Ти слава моя, Ти підносиш голову мою. Голосом моїм кличу я до Господа, і Він чує мене з гори святої Своєї. Я лягаю, і сплю, і встаю, бо Господь захищає мене. Не побоюся я безлічі напасників, що звідусіль нападають на мене. Встань, Господи, і спаси мене, Боже мій, бо Ти поражаєш усіх ворогів моїх і зуби нечестивців сокрушиш. Від Господа спасіння, і над народом Твоїм благословення Твоє.
Я лягаю, і сплю, і встаю, бо Господь захищає мене.

Псалом 37

Господи, не в обуренні Твоїм суди мене і не в гніві Твоїм карай мене. Бо стріли Твої пройняли мене і рука Твоя гнітить мене. Нема цілого місця на тілі моїм від гніву Твого, нема супокою в кістках моїх від гріхів моїх. Бо беззаконня мої перевищили голову мою і, як тягар великий, пригнітили мене. Смердять і гниють рани мої від безумства мого. Я зовсім зігнувся, поник, і цілий день сумуючи ходжу. Бо стегна мої ранами покриті, і нема здорового місця на тілі моїм. Я знемігся і занепав, ридаю від болю серця мого. Господи, перед Тобою всі бажання мої і зітхання мої не втаєні від Тебе. Серце моє стривожене, покинула мене сила моя, і світло очей моїх — і його вже не стало в мене. Друзі мої і приятелі мої одійшли від мене, і родина моя стала осторонь мене. А ті, що шукають душі моєї, поставили сітку на мене, і ті, що бажають загибелі мені, щодня придумують підступи. А я, наче глухий, не чую, і як німий, не відкриваю уст моїх. Я став, як людина, що не чує, і не має чим виправдатися. Бо на Тебе, Господи, моя надія, Ти даси відповідь, Господи, Боже мій. І я сказав: «Нехай не потішаються з мене вороги мої». Я — мов поранений, і болі мої зо мною завжди. Бо провину мою я визнаю і сумую через гріх мій. Вороги ж мої живуть і зміцнюються більше, ніж я, і намножилося тих, що ненавидять мене без вини. Ті, що відплачують мені злом за добре, ворогують проти мене, що я про добро дбаю. Не покинь мене, Господи, Боже мій, не відходь від мене. Поспіши на поміч мені, Господи, Спасителю мій.

Не покинь мене, Господи, Боже мій, не відходь від мене. Поспіши на поміч мені, Господи, Спасителю мій.

Псалом 62

Боже, Боже мій, до Тебе з ранку лину я, жадає Тебе душа моя в землі пустій, сухій та безводній. Як у святиню явився я до Тебе, щоб бачити силу Твою і славу Твою. Бо милість Твоя краща над життя, уста мої прославлятимуть Тебе. Хвалитиму Тебе так, поки й життя мого, і в ім’я Твоє буду підносити руки мої. Як ситтю і маслом наповнюється душа моя і радісним голосом хвалять Тебе уста мої, коли я згадую Тебе на постелі моїй і всі години ночі думаю про Тебе. Бо Ти прийшов на допомогу мені, і в тіні крил Твоїх я радуюся. Лине до Тебе душа моя; правиця Твоя підтримує мене. Ті ж, що даремно шукають душу мою, впадуть у безодню підземну, вразить їх сила меча, здобиччю звірів вони будуть. Цар же звеселиться в Бозі, і радітиме кожний, хто покладається на Нього. Бо замовкнуть уста тих, що говорять неправду.

Всі години ночі думаю про Тебе. Бо Ти прийшов на допомогу мені, і в тіні крил Твоїх я радуюся. Лине до Тебе душа моя; правиця Твоя підтримує мене.

Слава… і нині… Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже (тричі). Господи, помилуй (тричі). Слава… і нині…

Псалом 87

Господи, Боже, Спасителю мій, вдень і вночі я благаю Тебе. Нехай дійде до Тебе молитва моя, прихили вухо Твоє до благання мого. Бо переповнена страждань душа моя, і життя моє до смерти наблизилось. Я став як ті, що сходять в могилу, як чоловік, позбавлений сили, кинутий між мертвих, як ті побиті, що лежать у гробах, котрих уже не споминаєш Ти і які від руки Твоєї відкинуті. Положили мене в яму глибоку, у темряву і в тінь смерти. По мені пройшов гнів Твій, і всі хвилі Твої поразили мене. Ти віддалив від мене знайомих моїх, бо став я огидним для них. Я в неволі і не можу вийти. Очі мої знемоглися від горя. Взивав я до Тебе, Господи, кожного дня. До Тебе простягав я руки мої. Хіба для мертвих твориш Ти чудеса? Хіба мертві встануть і будуть славити Тебе? Хіба сповіщатимуть про милість Твою у гробах, і про істину Твою у місці тління? Хіба пізнані будуть у темряві чуда Твої і правда Твоя в землі забуття? Я ж, Господи, благаю Тебе, і зранку молитва моя зустрічає Тебе. Нащо Ти, Господи, відкидаєш душу мою і відвертаєш лице Твоє від мене? Я немічний і в труднощах від юнацтва мого, а несучи кари Твої, я знесилився. По мені пройшов гнів Твій і страхіття Твої пригнітили мене. Вони облягають мене кожний день, як вода, обступають мене всі вкупі. Ти віддалив від мене друга-приятеля і знайомих моїх від моїх страждань.

Псалом 102

Благослови, душе моя, Господа, і вся істото моя — ім’я святеє Його. Благослови, душе моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його. Він прощає всі провини твої і зціляє всі недуги твої. Він звільняє від тління життя твоє, милістю та щедротами вінчає тебе. Він задовольняє добрі бажання твої, оновиться, як у орла, молодість твоя. Господь творить справедливість і суд усім покривдженим. Він показав путі Свої Мойсеєві; синам Ізраїлевим — діла Свої. Щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий. Не докраю Він гнівається і не навіки карає. Не за беззаконнями нашими вчинив нам і не за гріхами нашими відплатив нам. Бо як високо небо над землею, так велика ласка Його до тих, що бояться Його. Як далеко схід від заходу, так віддалив від нас Бог гріхи наші. Як батько милує дітей, так милує Господь тих, що бояться Його. Бо Він знає істоту нашу, пам’ятає, що ми — порох землі. Людина — як трава, життя її, як квітка польова, цвіте й відцвітає. Повіє вітер над нею — і не стане її, і не знайти вже й місця по ній. Милість же Господня від віку й до віку на тих, що бояться Його. І правда Його на дітях дітей тих, що додержують заповіти Його і пам’ятають заповіді Його, щоб виконувати їх. Господь поставив на небі престол Свій, і над усім володіє Царство Його. Благословіть Господа, всі ангели Його, силою потужні, виконавці слова Його, покірні голосові слів Його. Благословіть Господа, всі воїнства Його, слуги Його, виконавці волі Його. Благословіть Господа, всі створіння Його по всіх місцях володіння Його. Благослови, душе моя, Господа.

По всіх місцях володіння Його благослови, душе моя, Господа.

Псалом 142

Господи! Почуй молитву мою, зглянься на благання моє в істині Твоїй; вислухай мене по правді Твоїй. І не входь у суд з рабом Твоїм, бо не виправдається перед Тобою ніхто з живих. Бо ворог переслідує душу мою, топче в землю життя моє, кинув мене в темряву, як мерців давно померлих. І впав у мені дух мій, стривожилось у мені серце моє. Я згадую дні давні, розважаю про діла Твої і в творінні рук Твоїх повчаюся. До Тебе простягаю руки мої, і душа моя, як земля спрагнена, перед Тобою. Скоро почуй мене, Господи, згасає дух мій. Не відверни лиця Твого від мене, бо уподібнюся тим, що сходять у могилу. Дай мені зрання відчути милість Твою, бо на Тебе уповаю. Вкажи мені, Господи, путь, якою піду, бо до Тебе підношу душу мою. Визволи мене від ворогів моїх, Господи, до Тебе вдаюся, навчи мене творити волю Твою, бо Ти — Бог мій. Дух Твій Милосердний нехай веде мене на землю правди; імени Твого ради, Господи, оживи мене; правдою Твоєю виведи з напасти душу мою, і по милості Твоїй знищ ворогів моїх. І вигуби гнобителів душі моєї, бо я — раб Твій.

Вислухай мене, Господи, по правді Твоїй, і не входь у суд з рабом Твоїм. Дух Твій Милосердний нехай веде мене на землю правди.

Слава… і нині… Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже (двічі).

Люди: Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже.

Під час Шестипсалмія священик читає ранкові молитви.

Молитва перша

Дякуємо Тобі, Господи Боже наш, що підняв нас із постель наших і вклав до уст наших слово хвали, щоб вклонятися Тобі і призивати ім’я Твоє Святе; благаємо милосердя Твоє, що його повсякчас виявляв Ти для нашого життя: пошли і нині поміч Свою тим, що стоять перед лицем святої слави Твоєї і сподіваються від Тебе багатої милости; і дай їм, що з страхом і любов’ю завжди Тобі служать, хвалити невимовне милосердя Твоє.

Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва друга

З ночі лине дух наш до Тебе, Боже наш, бо заповіти Твої — світло для нас на землі. Навчи нас чинити справедливе і святе в страсі Твоїм, бо ми прославляємо Тебе, воістину сущого Бога нашого. Нахили вухо Твоє і вислухай нас, і пом’яни, Господи, по імені всіх, що стоять тут і моляться з нами, і спаси їх силою Твоєю. Благослови людей Твоїх і освяти насліддя Твоє. Пошли спокій світові Твоєму, Церквам Твоїм, священикам, країні нашій і всім людям Твоїм.

Бо благословилося і прославилося всечесне і величне ім’я Твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва третя

З ночі лине дух наш до Тебе, Боже, бо заповіти Твої — світло. Навчи нас, Боже, правди Твоєї, заповідей Твоїх і заповітів Твоїх, просвіти очі думок наших, щоб не заснули ми в гріхах на смерть. Віджени всяку темряву від сердець наших. Даруй нам сонце правди і охорони життя наше печаттю Святого Твого Духа. Направ стопи наші на путь миру. Дай нам бачити ранок і день в радості, щоб ми ранні молитви Тобі приносили.

Бо Твоя влада і Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва четверта

Владико Боже, Святий і Незбагненний, Ти світлу наказав засяяти з темряви, Ти заспокоїв нас у нічному сні і підняв для славлення і благання Твоєї милости; з добросердя Свого прийми нас, що й нині поклоняємось Тобі і по змозі дякуємо Тобі, і подай нам все, що просимо, для спасіння. Покажи нас синами світла і дня та наслідниками вічних Твоїх благ. Пом’яни, Господи, з великого милосердя Твого, і всіх людей Твоїх тут присутніх, які моляться з нами, і всіх братів наших, що на землі, на морі і на всякім місці володіння Твого потребують чоловіколюбства й помочі Твоєї, і всім подай велику милість Твою, щоб завжди спасаючись душею й тілом, ми безбоязно славили дивне і благословенне ім’я Твоє.

Бо Ти єси Бог милости, щедрот і чоловіколюбства, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва п’ята

Скарбе добра, Джерело вічнотекуче, Отче Святий Чудотворче, Всесильний і Вседержителю, всі ми Тобі поклоняємось і Тобі молимось, призиваючи милість Твою і щедроти Твої на поміч і заступництво нашого смирення: пом’яни, Господи, Твоїх рабів; прийми ранішні молитви від усіх нас, як кадило перед Тобою, і жодного з нас не лиши відкинутим, але всім нам пошли щедроти Твої. Пом’яни, Господи, тих, що пильнують і співають на славу Твою і Єдинородного Твого Сина і Бога нашого, і Святого Твого Духа; будь їм помічником і заступником; прийми їх моління в наднебесний і мисленний Твій жертовник.

Бо Ти єси Бог наш, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва шоста

Дякуємо Тобі, Господи Боже спасіння нашого, бо Ти все чиниш для добра життя нашого, щоб ми завжди підносили очі до Тебе, Спаса і Доброчинця душ наших; бо Ти дав нам відпочинок в минулу пору ночі, і підняв нас з ложа нашого, і поставив на поклоніння чесному імені Твоєму. Тому молимо Тебе, Господи: подай нам благодать і силу, щоб ми сподобилися співати Тобі розумно і молитися безперестанно, в страсі і трепеті дбаючи про своє спасіння заступництвом Христа Твого. Пом’яни, Господи, і тих, що вночі до Тебе взивають, вислухай їх і помилуй, впокори під ноги їхні невидимих і войовничих ворогів.

Бо Ти єси Цар світу і Спас душ наших, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва сьома

Боже і Отче Господа нашого Ісуса Христа, Ти підняв нас з ложа нашого і зібрав нас на час молитви. Дай нам благодать відкривати уста наші, і прийми наші посильні подяки та навчи нас заповітів Твоїх, бо молитися, як подобає, ми не знаємо, коли Ти, Господи, Святим Твоїм Духом не наставиш нас. Тому молимо Тебе: якщо ми нагрішили аж до цього часу словом, чи ділом, чи думкою, з волі чи з неволі, — полегши, відпусти, прости. Бо якщо на беззаконня зважатимеш, Господи, Господи, хто ж устоїть? Та в Тебе визволення є: Ти єси Єдин Святий, Помічник сильний, Оборонець життя нашого, і про Тебе ми співаємо завжди.

Нехай буде влада Царства Твого благословенна і прославлена, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва восьма

Господи Боже наш, Ти відігнав від нас сонну байдужість і зібрав нас покликом святим, щоб і вночі здіймали ми руки наші і прославляли Тебе за суд Твій праведний. Прийми благання наші, молитви, хваління, нічні служби, і дай нам, Боже, віру бездоганну, надію міцну, любов нелицемірну, благослови наші входи й виходи, вчинки, діла, слова, помисли; і дай нам дочекати початку дня, хвалячи, славлячи, благословляючи доброту Твого невимовного милосердя.

Бо благословилося всесвяте ім’я Твоє, і прославилося Царство Твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва дев’ята

Засвіти в серцях наших, Чоловіколюбче Владико, нетлінне світло богопізнання Твого, і відкрий мисленні очі наші на розуміння євангельської проповіди Твоєї. Всели в нас страх блаженних заповідей Твоїх, щоб ми, подолавши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, і думали, і чинили все угодне Тобі.

Бо Ти єси освячення наше, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва десята

Господи Боже наш, Ти дарував людям прощення через покаяння і, як приклад визнання гріхів і сповідання їх, показав нам покаяння пророка Давида. Сам, Владико, з великої ласки Твоєї, помилуй і нас, що у многі і тяжкі провини впали, і з безмежного милосердя Твого очисти беззаконня наші, бо згрішили ми, Господи, проти Тебе, що знаєш невідоме і таємне серця людського і єдиний маєш владу відпускати гріхи. Серце ж чисте створивши в нас і Духом могутнім укріпивши нас, і радість спасіння Твого показавши нам, не відкинь нас від лиця Твого, але сподоби, як Благий і Чоловіколюбець, аж до останнього зітхання нашого приносити Тобі жертву правди і дари на святих Твоїх жертовниках.

Милістю і милосердям, і чоловіколюбством Єдинородного Сина Твого, що з Ним благословен єси з Пресвятим і Благим і Животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва одинадцята

Боже, Боже наш, що з волі Своєї духовні й розумні сили сотворив єси, — молимо Тебе і благаємо Тебе, прийми посильну хвалу нашу з усіма творіннями Твоїми і подай багаті дари Твоєї благости, бо Тобі вклоняється кожний рід небесних і земних і підземних, і все, що дише, і всяке творіння прославляє незбагненну славу Твою, бо Ти один Бог Істинний і Многомилостивий.

Бо Тебе славлять усі сили небесні, і Тобі ми славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва дванадцята

Хвалимо Тебе, в піснях славимо і дякуємо Тобі, Боже отців наших, що Ти відвів тінь ночі і знову показав нам світ денний. Але благаємо Твою добросердечність: очисти гріхи наші і прийми моління наші з великого милосердя Твого; бо ми вдаємося до Тебе, Милостивого і Всесильного Бога: засвіти в серцях наших істинне сонце правди Твоєї, просвіти розум наш і всі почуття охорони, щоб побожно ходячи, як удень, путями заповідей Твоїх, осягнули ми життя вічне, — бо в Тобі джерело життя, — і сподобилися насолоди неприступного Твого світла.

Бо Ти єси Бог наш, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Велика або мирна єктенія

Диякон: В спокої Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: За мир з неба і спасіння душ наших Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: За спокій всього світу, за добрий стан святих Божих Церков і за з’єднання всіх Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: За святий храм цей і тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим входять до нього, Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: За (все)святішого отця нашого (або — блаженнішого владику нашого)… (ім’я, титул глави Помісної Церкви), і (високо)преосвященнішого владику нашого … (ім’я, титул єпархіяльного архиєрея), чесне пресвітерство, у Христі дияконство, за ввесь причет і людей Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: За боголюбиву і Богом бережену Україну нашу, за уряд та військо її Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: За місто наше (або — село наше, святий монастир наш) і за всяке місто, село і країну і за тих, що по вірі живуть у них, Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: За добре поліття, за врожай плодів земних і за часи спокійні Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: За подорожніх на воді, на землі і в повітрі; за недужих, знеможених та поневолених і за спасіння їх Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: Щоб визволитися нам від усякої журби, гніву, небезпеки та недолі, Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну Владичицю нашу Богородицю і Вседіву Марію зо всіма святими пом’янувши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо.

Люди: Тобі, Господи.

Священик: Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Бог Господь

Диякон (на солеї): Бог Господь і з’явився нам; благословен, хто йде в ім’я Господнє.

Люди: Бог Господь і з’явився нам; благословен, хто йде в ім’я Господнє (повторюють чотири рази на голос тропаря, а диякон виголошує стихи).

Стих 1: Прославляйте Господа, бо Він Милосердний, бо повіки ласка Його.

Стих 2: Обступили й оточили мене, я ж іменем Господнім переміг їх.

Стих 3: Не умру, а житиму і повідатиму про діла Господні.

Стих 4: Камінь, що занедбали будівничі, став в основу вугла. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших.

Тропарі

Після «Бог Господь» співають тропар дня, двічі, і богородичний на глас тропаря. А коли припадають два тропарі, то перший співається двічі, потім другий і богородичний (або як належить за Уставом).

Алилуя

А коли є «Алилуя» або Велика Чотиридесятниця, то по великій єктенії співаємо на черговий голос:

Диякон (на солеї): Алилуя, алилуя, алилуя.

Люди: Алилуя, алилуя, алилуя (повторюють чотири рази на голос тропаря, а диякон виголошує стихи).

Стих 1: Від ночі лине дух наш до Тебе, Боже, бо заповіти Твої — світло на землі.

Стих 2: Навчіться правди, ті, хто живе на землі.

Стих 3: Заздрість охопить людей ненавчених.

Стих 4: Упокори їх, Господи, упокори славних землі.

По цьому зараз же тропарі Троїчні на відповідний голос, крім суботи, а в суботу — тропарі заупокійні (в службі за упокій).

Кафизми

І читаємо кафизми з Псалтиря та сідальні по черзі їх. По прочитанні однієї кафизми диякон виголошує малу єктенію:

Мала єктенія 1

Диякон: Ще і ще в спокої Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну Владичицю нашу Богородицю і Вседіву Марію зо всіма святими пом’янувши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо.

Люди: Тобі, Господи.

Священик: Бо Твоя є влада і Твоє Царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

І сідальний свята чи святого.

По прочитанні другої кафизми — мала єктенія і виголос:

Мала єктенія 2

Священик: Бо Ти Благий і Чоловіколюбний Бог єси, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

І другий сідальний свята чи святого.

Далі співається Полієлей (псалми 134 та 135) або 17-та кафизма («Непорочні»). Після цього в неділю співається «Ангельський собор…» («Благословен єси Господи…»), а у свята (після Полієлею) — величання. Під час цих піснеспівів чиниться кадіння всього храму, починаючи з вівтаря.

Полієлей і «Ангельський собор…»

Люди: Хваліть ім’я Господнє, хваліть раби Господа. Алилуя (тричі).

Ви, що стоїте у храмі Господнім, у дворах дому Бога нашого. Алилуя (тричі).

Господи, ім’я Твоє повік, і пам’ять про Тебе з роду в рід. Алилуя (тричі).

Благословен Господь від Сіону, що живе в Єрусалимі. Алилуя (тричі).

Прославляйте Господа, бо Він Милосердний, бо повіки ласка Йога Алилуя (тричі).

Утвердив землю на водах, бо повіки ласка Його. Алилуя (тричі).

І визволив нас від ворогів наших, бо повіки ласка Його. Алилуя (тричі).

Прославляйте Бога Небесного, бо повіки ласка Його. Алилуя (тричі).

Тропарі гл. 5 (співаються тільки в неділю).

Благословен єси, Господи, навчи мене заповітів Твоїх.

Ангельський собор здивувався, бачучи, що Ти, Спасе, мертвим став, але смерти силу зруйнував, і з Собою Адама воскресив, і з пекла всіх визволив.

Благословен єси, Господи, навчи мене заповітів Твоїх.

«Нащо ви, учениці, змішуєте миро зі сльозами жалю?» — Запитав мироносиць ангел, що сяяв у гробі — «Дивіться на гріб і зрозумійте, що Спас воскрес із гробу».

Благословен єси, Господи, навчи мене заповітів Твоїх.

Рано на світанку мироносиці поспішали до гробу Твого, плачучи, але з’явився їм ангел і провістив: «Пора голосіння минула, не плачте; про воскресіння ж звістіть апостолам!»

Благословен єси, Господи, навчи мене заповітів Твоїх.

Мироносиці-жінки, що з миром прийшли до гробу Твого, Спасе, ридали. Ангел же їм сказав, мовивши: «Чому між мертвими Живого шукаєте? Він, як Бог, воскрес із гробу».

Слава… Поклонімось Отцю, і Його Сину, і Святому Духові та з серафимами заспіваймо Святій Тройці в єдиній істоті: Свят, Свят, Свят єси, Господи.

І нині.. Коли Ти, Діво, породила Життядавця, то Адама від гріхів визволила, замість туги радість Єві подала, а тих, що втратили життя, знову повернув до нього Той, Хто тіло прийняв від Тебе, Бог і Чоловік.

Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже (тричі).

Мала єктенія 3

По єктенії — виголос:

Священик: Бо благословилося ім’я Твоє і прославилося Царство Твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Іпакої і антифони ступеневі

Іпакої й антифони ступеневі на відповідний голос. На свята — антифон ступеневий, гл. 4:

Люди: Від юности моєї перемагає мене багато пристрастей, але Сам захисти мене і спаси, Спасе мій.

Ненависники Сіону, посоромтеся Господа, бо, як трава вогнем, будете ви знищені.

Слава… і нині… Святим Духом всяка душа відживляється і чистотою підноситься, освітлюється єдністю Тройці священнотайно.

Читання Євангелія

Диякон: Будьмо уважні

Священик: Мир усім.

Диякон: Премудрість. Будьмо уважні

І виголошується прокимен недільний або свята.

Прокимни недільні

Голос 1. Нині воскресну, — говорить Господь, — стану спасінням і не завагаюся в нім (Пс. 11:6).

Стих: Слова Господні — слова чисті (Пс. 11:7).

Голос 2. Встань, Господи, Боже мій, на суд, що заповідав Ти, і громади народів обступлятьТебе (Пс. 7:7-8).

Стих: Господи, Боже мій, на Тебе надіюся: спаси мене (Пс. 7:2).

Голос 3. Скажіть народам, що Господь воцарився, бо Він створив світ, який не похитнеться (Пс. 95:10).

Стих: Заспівайте Господеві пісню нову, співай Господеві, вся земле (Пс. 95:1).

Голос 4. Воскресни, Господи, поможи нам і визволи нас імени Твого ради (Пс. 43:27).

Стих: Боже, вухами нашими чули ми, і батьки наші розповідали нам (Пс. 43:2).

Голос 5. Воскресни, Господи Боже мій, нехай піднесеться рука Твоя, бо Ти царствуєш повіки (Пс. 9:33,37).

Стих: Славитиму Тебе, Господи, всім серцем моїм, розповім про всі чудеса Твої (Пс. 9:2).

Голос 6. Господи, піднеси силу Твою і прийди спасти нас (Пс. 79:3).

Стих: Вислухай, Пастирю Ізраїля, що провадиш Йосифа, наче ягня (Пс. 79:2).

Голос 7. Воскресни, Господи Боже мій, нехай піднесеться рука Твоя, не забудь убогих Твоїх до кінця (Пс. 9:33).

Стих: Славитиму Тебе, Господи, всім серцем моїм, розповім про всі чудеса Твої (Пс. 9:2).

Голос 8. Царюватиме Господь повік, Бог твій, Сіоне, з роду в рід (Пс. 145:10).

Стих: Хвали, душе моя, Господа. Буду хвалити Господа, поки життя мого (Пс. 145:1).

Далі диякон біля престолу підносить орар і виголошує:

Диякон: Господеві помолімось.

Люди: Господи, помилуй.

Священик: Бо Ти Святий єси, Боже наш, і в святині перебуваєш, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Диякон: Все, що дише, нехай хвалить Господа.

Люди: Все, що дише, нехай хвалить Господа.

Диякон (стих): Хваліть Бога у святині Його, хваліть Його у твердині сили Його.

Люди: Все, що дише, нехай хвалить Господа.

Диякон: Все, що дише,

Люди: нехай хвалить Господа.

Диякон: І щоб сподобитися нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молімо.

Люди: Господи, помилуй (тричі).

Диякон: Премудрість. Станьмо побожно. Вислухаймо святе Євангеліє.

Священик: Мир усім.

Люди: І духові твоєму.

Священик: Від … (ім’я євангелиста) святого Євангелія читання.

Люди: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

Диякон: Будьмо уважні.

Священик читає Євангеліє: якщо в неділю, то порядкове, якщо в інші дні — святого або свята. По Євангелію:

Люди: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

В недільні дні Євангеліє читається на солеї лицем до народу, а в інші свята — серед народу в храмі. По прочитанні священик переносить Євангеліє на тетрапод для цілування вірними. Перед Євангелієм несе братчик свічника, лишаючи його за тетраподом аж до часу, коли Євангеліє береться з тетраподу, — по другій єктенії на канонах або після великого славослов’я. Священик, коли вносить Євангеліє до вівтаря, то із царських дверей благословляє ним людей.

Воскресна пісня

Воскресіння Христове бачивши, поклонімось святому Господеві Ісусу, Єдиному Безгрішному. Хресту Твоєму поклоняємось, Христе, і святеє воскресіння Твоє оспівуємо і славимо. Бо Ти єси Бог наш, крім Тебе, іншого не знаємо, ім’я Твоє призиваємо. Прийдіть, усі вірні, поклонімось святому Христовому воскресінню, бо через Хрест прийшла радість усьому світові. Повсякчас благословляючи Господа, оспівуємо воскресіння Його, бо, перетерпівши розп’яття, Він смертю смерть переміг.

Псалом 50

Помилуй мене (стор. 34).

Слава… Молитвами апостолів, Милостивий, очисти безліч гріхів наших.

І нині. Молитвами Богородиці, Милостивий, очисти безліч гріхів наших.

Помилуй мене, Боже, з великої ласки Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої.

Далі — у неділю (а у свято — стихира свята):** Воскрес Ісус із гробу, як і провістив, дарував нам життя вічне і велику милість.

В неділі Митаря і фарисея, Блудного сина, М’ясопусну, Сиропусну і до П’ятої неділі Великого посту співаємо на Слава…, замість «Молитвами апостолів», — «Покаяння відкрий мені двері, Життядавче». І на І нині…: «На стежку спасіння». Далі «Помилуй мене, Боже» і «Багато заподіяних мною гріхів».

Диякон: Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, навідай світ Твій милістю і милосердям, зміцни силу християн православних і пошли нам милості Твої багаті молитвами всепречистої Владичиці нашої Богородиці і Вседіви Марії; силою Чесного і Животворчого Хреста; заступництвом чесних небесних сил безтілесних; чесного славного пророка, Предтечі й Хрестителя Іоана; святих славних і всехвальних апостолів; святих отців наших і вселенських великих учителів і святителів: Василія Великого, Григорія Богослова й Іоана Золотоустого; святого отця нашого Миколая, архиєпископа Мир-Лікійського, чудотворця; святих рівноапостольних Мефодія й Кирила, учителів слов’янських; святого благовірного і рівноапостольного великого князя Володимира і блаженної великої княгині Ольги; святих отців наших митрополитів Київських: Михаїла, Іларіона, Макарія, Петра, Олексія, Петра; Феодосія Чернігівського, Димитрія Ростовського, Інокентія Іркутського, Йоасафа Білгородського та Іоана Тобольського; святих славних і добропобідних мучеників; святого великомученика Юрія Переможця, святої великомучениці Варвари, святих благовірних князів-страстотерпців Бориса, Гліба та Ігоря; святого преподобномученика Афанасія, ігумена Берестейського; Миколи, князя Луцького; Макарія Канівського; Феодора, князя Острозького; святої Юліянії, княжни Ольшанської святих віденських мучеників Антонія, Іоана і Євстафія; преподобних отців наших Антонія і Феодосія та інших чудотворців Печерських; преподобного Іова, ігумена і чудотворця Почаївського; всіх святих, на землі Українській прославлених, і святих (храму і дня); святих і праведних богоотців Іоакима і Анни і всіх святих, — молимо Тебе, Многомилостивий Господи, вислухай нас грішних, що молимось Тобі, і помилуй нас.

Люди: Господи, помилуй (12 разів).

Священик: Милістю і щедротами, і чоловіколюбством Єдинородного Сина Твого, що з Ним благословен єси, з Пресвятим і Благим і Животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Канон

Співаються канони: недільний, хрестовоскресний, богородичний або святковий.

Після 3-ої пісні — мала єктенія і виголос:

Священик: Бо Ти єси Бог наш, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Потім сідільний за Мінеєю.

Після 6-ої пісні — мала єктенія і виголос:

Священик: Бо Ти єси Цар спокою і Спас душ наших, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Далі кондак та ікос і читання з Синаксарія.

По 8-ій пісні:

Люди: Хвалимо, благословимо, поклоняємось Господеві, оспівуючи і прославляючи Його по всі віки.

Диякон кадить святу трапезу, стає з кадилом перед образом Божої Матері, кадить і виголошує:

Диякон: Богородицю і Матір Світла в піснях звеличаймо.

Люди: Величає душа моя Господа, і зрадувався дух мій Богові Спасу моєму.

Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, дійсну Богородицю, Тебе величаємо (після кожного стиха).

Що зглянувся на покірливість раби Своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Чеснішу…

Велике бо вчинив мені Всемогутній, і святе ім’я Його. Милосердя Його з роду в рід на тих, що бояться Його. Чеснішу…

Виявив могутність руки Своєї, розкидав гордих в помислах сердець їх. Чеснішу…

Могутніх скинув з престолів, підняв угору смиренних; наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками. Чеснішу…

Він пригорнув Ізраїля, слугу Свого, згадавши Своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим — Авраамові і його потомству повіки. Чеснішу…

При цьому співі чиниться кадіння іконостасу, тетраподу і людей. Замість «Чеснішу» співаємо приспіви і ірмос 9-ої пісні в такі дні: 1) у день Пасхи і всі дні Пасхального тижня; 2) у великі Господні свята: Різдво Христове, Богоявлення, Вознесіння, Преображення і Воздвиження Чесного Хреста, а також на Стрітення.

Замість «Чеснішу» співаємо тільки ірмос 9-ої пісні в такі дні 1) у дні від суботи Лазаря до Пасхи; 2) у неділі Квітну, ап. Фоми, Мироносиць, Розслабленого, Самарянки, Сліпого і П’ятдесятниці; 3) в Преполовення і віддання його; 4) в понеділок Святого Духа; 5) в віддання П’ятдесятниці.

В неділю після канонів — мала єктенія і виголос:

Священик: Бо Тебе хвалять усі сили небесні, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Світильні

У неділю:

Диякон: Свят Господь Бог наш.

Люди: Свят Господь Бог наш (співають за кожним стихом на голос прокимна утрені).

Стих: Бо Свят Господь Бог наш.

Стих: Над усіма людьми Бог наш.

І тоді люди співають воскресний світильний.

В свята, передсвяття й посвяття співаються відразу світильні свята. В інші дні після канону співають «Достойно є» та світильні.

Хвалітні

Псалом 148

Люди: Все, що дише, нехай хвалить Господа. Хваліть Господа з небес! Хваліть Його у вишніх Тобі належить пісня Богові.

Хваліть Його всі, ангели Його, хваліть Його, всі сили Його. Тобі належить пісня Богові.

Хваліть Його, сонце й місяць, хваліть Його, всі зорі й світло. Хваліть Його, небеса небес і вода, що вище небес. Нехай хвалять ім’я Господнє, бо Він промовив — і сталося. Він повелів — і створилося. Поставив їх на віки вічні; дав їм закон, що не перейде. Хваліть Господа на землі, всі моря, всі риби і всі безодні. Хваліть Його, вогонь, град, сніг, туман, вітер буйний, що чините волю Його. Хваліть Його, гори і всі горби, дерева плодові і всі ліси, звірі і всі тварини, всі плазуни і птахи крилаті, царі земні і всі народи; князі і всі судді, юнаки й діви, старі з молодими — нехай хвалять ім’я Господнє, бо прославилось ім’я Його Одного. Слава Його на небі і на землі Він підніс силу народу Свого, славу всіх святих Своїх, людей Ізраїлевих, Йому близьких.

Псалом 149

Співайте Господеві пісню нову! Хвала Йому в Церкві преподобних Його. Нехай звеселиться Ізраїль Сотворителем своїм, сини Сіону нехай возрадуються Царем своїм. Нехай хвалять ім’я Його хором, під тимпани і з гуслями нехай співають Йому. Бо любить Господь народ Свій і покірних підносить до спасіння. Нехай звеличаться преподобні у славі і зрадіють в оселях своїх. Нехай буде хвала Богові в устах їх, і мечі двосічні в руках їх, щоб учинити помсту над нечестивими і кару над беззаконними, зв’язати царів їх путами, і славних їх — кайданами залізними.

(На 6 стихир:) Вчинити над ними суд написаний. Слава ця буде всім святим Його.

Псалом 15

Хваліть Бога у святині Його, хваліть Його у твердині сили Його.

(На 4 стихири:) Хваліть Його в могутності сили Його; хваліть Його за безмежну величність Його.

Хваліть Його голосом сурми; хваліть Його на псалтирі та гуслях.

(На 2 стихири:) Хваліть Його хором під тимпани; хваліть Його на струнах і органах.

Хваліть Його на кимвалах милозвучних; хваліть Його на органах і з співами. Все, що дише, нехай хвалить Господа.

Гл. 2: Преблагословенна єси, Богородице Діво, бо Той, Хто тіло прийняв від тебе, пекло полонив, Адама викликав, прокляття знищив, Єву звільнив, смерть умертвив і нас оживив. Тому, співаючи, виголосимо: благословен Христос Бог, що так благозволив, слава Тобі.

Священик: Слава Тобі, що показав нам світло!

Велике славослов’я

Люди: Слава в вишніх Богу, і на землі мир, між людьми благовоління. Хвалимо Тебе, благословимо Тебе, поклоняємось Тобі, прославляємо Тебе, дякуємо Тобі ради великої слави Твоєї. Господи, Царю Небесний, Боже Отче, Вседержителю, Господи, Сину Єдинородний, Ісусе Христе, і Святий Душе. Господи Боже, Агнче Божий, Сину Отця, Ти, що береш гріхи світу, помилуй нас. Ти, що береш гріхи світу, прийми молитву нашу. Ти, що сидиш праворуч Отця, помилуй нас. Бо Ти Єдиний Святий, Ти Єдиний Господь, Ісус Христос, задля слави Бога Отця. Амінь. Повсякчас благословлятиму Тебе і вихвалятиму ім’я Твоє поки віку і на віки вічні.

Сподоби, Господи, в день цей без гріха зберегтися нам. Благословен єси, Господи, Боже отців наших, і хвальне, і прославлене ім’я Твоє навіки. Амінь. Нехай буде, Господи, милість Твоя на нас, бо ми надіємось на Тебе.
Благословен єси, Господи, навчи мене заповітів Твоїх (тричі).

Господи, пристановищем нашим був Ти від роду й до роду. Я сказав: Господи, помилуй мене, зціли душу мою, бо нагрішив я перед Тобою. Господи, до Тебе вдаюсь, навчи мене творити волю Твою, бо Ти Бог мій, бо в Тобі джерело життя; в сяйві Твоєму побачимо світ. Нехай завжди буде милість Твоя на тих, що визнають Тебе.

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас (тричі).

Слава… і нині…

Святий Безсмертний, помилуй нас.

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас.

Тоді у свята тропарі за Уставом. У неділю — тропар воскресний відповідно до голосу.

Тропарі воскресні

(Голос 1, 3, 5, 7) Тропар, гл. 1: Удень спасіння світу співаймо воскреслому із гробу і Начальнику життя нашого; зруйнував бо Він смертю смерть, перемогу подав нам і велику милість.

(Голос 2, 4, 6, 8) Тропар, гл. 2: Воскрес із гробу і кайдани пекельні розірвав єси, зруйнував єси і осудження на смерть, Господи, всіх від сітей ворожих визволивши, явивши Себе апостолам Твоїм, послав єси їх на проповідь і ними мир Твій дав єси світові, Єдиний Многомилостивий.

Потрійна єктенія

Диякон: Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.

Люди: Господи, помилуй (тричі).

Диякон: Ще молимось за (все)святішого отця нашого (або — блаженнішого владику нашого) … (ім’я, титул глави Помісної Церкви), і (високо)преосвященнішого владику нашого … (ім’я, титул єпархіяльного архиєрея), і за все у Христі братство наше.

Люди: Господи, помилуй (тричі).

Диякон: Ще молимось за боголюбиву і Богом бережену Україну нашу, за уряд, військо і всю людність її, за державність, перемогу, спокій, здоров’я та спасіння їх, щоб Господь Бог допомагав нам у всьому та охороняв від усякого ворога і супротивника.

Люди: Господи, помилуй (тричі).

Диякон: Ще молимось за святіших патріярхів православних, за благочестивих і повікнезабутніх князів і гетьманів наших, за вікопомних фундаторів святого храму (в монастирі — святого монастиря) цього і всіх православних отців і братів наших, що тут і повсюди давніше спочили.

Люди: Господи, помилуй (тричі).

Диякон: Ще молимось про милість, життя, мир, здоров’я, спасіння, Боже завітання, прощення і відпущення гріхів рабів Божих, парафіян святого храму цього (в монастирі — братії святого монастиря цього).

Люди: Господи, помилуй (тричі).

Диякон: Ще молимось за тих, що дари приносять і добро діють у святому і всечесному храмі цьому, за тих, що працюють, співають, і за всіх присутніх людей, що сподіваються від Тебе великої і багатої милости.

Люди: Господи, помилуй (тричі).

Священик: Бо Ти Милостивий і Чоловіколюбець Бог єси, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Благальна єктенія

Диякон: Доповнімо ранішню молитву нашу і Господеві.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.

Люди: Господи, помилуй.

Диякон: Дня всього звершеного, святого, спокійного і безгрішного у Господа просімо.

Люди: Подай, Господи.

Диякон: Ангела спокою, вірного провідника, охоронителя душ і тіл наших у Господа просімо.

Люди: Подай, Господи.

Диякон: Прощення і відпущення гріхів та провин наших у Господа просімо.

Люди: Подай, Господи.

Диякон: Доброго і пожиточного для душ наших і спокою для світу у Господа просімо.

Люди: Подай, Господи.

Диякон: Останок життя нашого в спокої та покаянні скінчити у Господа просімо.

Люди: Подай, Господи.

Християнського кінця життя нашого, безболісного, бездоганного, спокійного, і доброї відповіді на страшному суді Христовім просімо.

Люди: Подай, Господи.

Диякон: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну Владичицю нашу Богородицю і Вседіву Марію зо всіма святими пом’янувши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо.

Люди: Тобі, Господи.

Священик: Бо ти єси Бог милости, щедрот і чоловіколюбства, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Священик: Мир усім.

Люди: І духові твоєму.

Диякон: Голови наші вклонімо перед Господом.

Люди: Тобі, Господи.

Голововклонна молитва

Господи Святий, що на небі перебуваєш і смиренних доглядаєш, і всевидячим оком Твоїм все творіння бачиш, перед Тобою вклонилися ми душею й тілом, і молимось Тобі: простягни невидиму руку Твою з святої оселі Твоєї і поблагослови всіх нас; і якщо згрішили чимось вільно чи невільно, — прости, як Бог Благий і Чоловіколюбець, подаючи нам добро земне й небесне.

Священик: Бо Тобі належить милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Відпуст

Диякон: Премудрість.

Люди: Благослови.

Священик: Благословенний Христос Бог наш завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь. Утверди, Боже, святу православну віру і всіх православних християн на віки вічні.

Священик: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Люди: Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, дійсну Богородицю, Тебе величаємо.

Священик: Слава Тобі, Христе Боже, надіє наша, слава Тобі.

Люди: Слава… і нині… Господи, помилуй (тричі). Благослови.

Священик: Христос, ( у неділю — що воскрес із мертвих), Істинний Бог наш, молитвами пречистої Своєї Матері, святих, славних і всехвальних апостолів, … (і святого, що його храм, і святого, що його пам’ять у той день святкуємо), святих і праведних богоотців Іоакима і Анни, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих помилує і спасе нас, бо Він Милосердний і Чоловіколюбець.

Люди: Амінь. (Все)святішого отця нашого (або — блаженнішого владику нашого) … (ім’я, титул глави Помісної Церкви), і (високо)преосвященнішого владику нашого… (ім’я, титул єпархіяльного архиєрея), настоятеля і парафіян святого храму цього, і всіх православних християн, Господи, збережи на многії літа!

Після відпусту священик іде до вівтаря. Царські двері й завіса зариваються, священик здіймає з себе фелон, а читець читає перший час.

Мале славослов’я

Під час Великого посту або іншого дня, що не має великого славослов’я, після псалма 150 виголос:

Священик: Тобі слава належить, Господи Боже наш, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь.

Священик: Слава Тобі, що показав нам світло.

Люди: Слава в вишніх Богу, і на землі мир, між людьми благовоління. Хвалимо Тебе, благословимо Тебе, поклоняємось Тобі, прославляємо Тебе, дякуємо Тобі ради великої слави Твоєї Господи, Царю Небесний, Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сину Єдинородний, Ісусе Христе, і Святий Душе. Господи Боже, Агнче Божий, Сину Отця, Ти, що береш гріхи світу, помилуй нас. Ти, що береш гріхи світу, прийми молитву нашу. Ти, що сидиш праворуч Отця, помилуй нас. Бо Ти Єдиний Святий, Ти Єдиний Господь, Ісус Христос, задля слави Бога Отця. Амінь. Повсякденно благословлятиму Тебе і вихвалятиму ім’я Твоє поки віку і на віки вічні. Господи, пристановищем нашим був Ти від роду й до роду. Я сказав: Господи, помилуй мене, зціли душу мою, бо нагрішив я перед Тобою. Господи, до Тебе вдаюсь, навчи мене творити волю Твою, бо Ти Бог мій, бо в Тобі джерело життя; в сяйві Твоєму побачимо світло. Нехай завжди буде милість Твоя на тих, що визнають Тебе.

Сподоби, Господи, в день цей без гріха зберегтися нам. Благословен єси, Господи, Боже отців наших, і хвальне, і прославлене ім’я Твоє навіки. Амінь. Нехай буде, Господи, милість Твоя на нас, бо ми надіємось на Тебе. Благословен єси, Господи, навчи мене заповітів Твоїх. Благословен єси, Владико, врозуми мене заповітами Твоїми. Благословен єси, Святий, просвіти мене заповітами Твоїми. Господи, милість Твоя повік, не відкинь творіння рук Твоїх. Тобі належить хвала, Тобі належить співання. Тобі слава належить, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Благальна єктенія. Далі — стихири стиховні.

Стих 1: І наповни нас вранці милости Твоєї, і зрадіємо та звеселимось. Звесели нас у всі дні наші —за ті дні, коли Ти упокорював нас, за літа, коли ми бачили лихо. І покажи рабам Твоїм творіння Твоє, а величність Твою — синам їх (Пс. 89:14-16).

Стих 2: І нехай буде сяйво Господа Бога нашого на нас, і в ділах рук наших нам поможи, і діла рук наших на добро наведи.

Слава… Самогласний. і нині… Богородичний.

Після стиховних читаємо: Добре є прославляти Господа й співати імені Твоєму, Всевишній, повідати вранці про милість Твою, і щоночі — про істину Твою.

Святий Боже… Пресвятая Тройце… Отче наш… (стор. 6).

Священик: Бо Твоє є Царство…

Читець: Амінь.

Закінчення постової утрені

У Великий піст утреня закінчується так

Читець: Стоячи в храмі слави Твоєї, Богородице, себе на небі уявляємо. Ти, Двері Небесні, відкрий нам двері милости Твоєї.

Господи, помилуй (40 разів). Слава… і нині… Чеснішу…

Іменем Господнім благослови, отче.

Священик: Благословенний Христос Бог наш завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Читець: Амінь. Небесний Царю, вірних людей зміцни, народи втихомир, світ заспокой, святий храм цей в добрі збережи. Раніш померлих отців і братів наших в оселях праведників осели, і нас після покаяння і сповіди прийми, бо Ти Благий і Чоловіколюбець.

Молитва прп. Єфрема Сиріна Господи і Владико життя мого! (стор. 32)

І читець читає перший час.

Закінчення повсякденної утрені

Поза Великим постом після «Отче наш» — тропар денний. Слава і нині… Богородичний.

Потрійна єктенія.

Диякон: Премудрість.

Люди: Благослови.

Священик: Благословенний Христос Бог наш завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Люди: Амінь. Утверди, Боже, святу православну віру і всіх православних християн на віки вічні.

І як великого славослов’я нема, починає читатися перший час. А як є велике славослов’я, то утреня закінчується так:

Священик: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Люди: Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, дійсну Богородицю, Тебе величаємо.

Священик: Слава Тобі, Христе Боже, надіє наша, слава Тобі.

Люди: Слава… і нині… Господи, помилуй (тричі). Благослови.

Священик: Христос, Істинний Бог наш, молитвами пречистої Своєї Матері, святих, славних і всехвальних апостолів…(і святого, що його храм, і святого, що його пам’ять у той день святкуємо), святих і праведних богоотців Іоакима і Анни, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих помилує і спасе нас, бо Він Милосердний і Чоловіколюбець.

Люди: Амінь.

І читається перший час.


Знайшли помилку