Святе Письмо

Книга Числа

← попередній розділнаступний розділ →
Розділ 2
1: І Господь промовляв до Мойсея та до Аарона, говорячи:
2: Отаборяться Ізраїлеві сини кожен при прапорі своїм за ознаками домів своїх батьків, навпроти скинії заповіту навколо отаборяться.
3: Напереді на схід отаборяться: прапор Юдиного табору за своїми військовими відділами, а начальник Юдиних синів Нахшон, син Аммінадавів;
4: а його військо та його перелік сімдесят і чотири тисячі й шістсот.
5: А при ньому отабориться Іссахарове плем'я, а начальник Іссахарових синів Натанаїл, син Цуарів;
6: а його військо та його перелік п'ятдесят і чотири тисячі й чотириста.
7: Плем'я Завулонове, а начальник Завулонових синів Еліяв, син Хелонів;
8: а його військо та його перелік п'ятдесят і сім тисяч і чотириста.
9: Усіх перелічених Юдиного табору сто тисяч і вісімдесят тисяч і шість тисяч і чотириста за своїми військовими відділами. Вони рушать найперше.
10: Прапор Рувимового табору на південь, за військовими відділами своїми, а начальник Рувимових синів Еліцур, син Шедеурів;
11: а його військо та його перелік сорок і шість тисяч і п'ятсот.
12: А при ньому отабориться Симеонове плем'я, а начальник Симеонових синів Шелуміїл, син Цурішаддаїв;
13: а його військо та його перелік п'ятдесят і дев'ять тисяч і триста.
14: І Ґадове плем'я, а начальник Ґадових синів Ел'ясаф, син Реуїлів;
15: а його військо та його перелік сорок і п'ять тисяч і шістсот і п'ятдесят.
16: Усіх перелічених Рувимового табору сто тисяч і п'ятдесят і одна тисяча й чотириста й п'ятдесят за своїми військовими відділами. Вони рушать другі.
17: І як рушить скинія заповіту, то табір Левитів буде серед таборів. Як вони отаборяться, так вирушать, кожен на своїм місці за своїми прапорами.
18: Прапор Єфремового табору за військовими відділами своїми на захід, а начальник Єфремових синів Елішама, син Аммігудів;
19: а його військо та їхній перелік сорок тисяч і п'ятсот.
20: А при ньому плем'я Манасіїне, а начальник синів Манасіїних Гамаліїл, син Педацурів;
21: а його військо та їхній перелік тридцять і дві тисячі й двісті.
22: І Веніяминове плем'я, а начальник Веніяминових синів Авідан, син Ґід'оніїв;
23: а його військо та їхній перелік тридцять і п'ять тисяч і чотириста.
24: Усіх перелічених Єфремового табору сто тисяч і вісім тисяч і сто за своїми військовими відділами. Вони рушать треті.
25: Прапор Данового табору північ, за своїми військовими відділами, а начальник Данових синів Ахіезер, син Аммішаддаїв;
26: а його військо та їхній перелік шістдесят і дві тисячі й сімсот.
27: А при ньому отабориться Асирове плем'я, а начальник Асирових синів Паґ'іїл, син Охранів;
28: а його військо та їхній перелік сорок і одна тисяча й п'ятсот.
29: І плем'я Нефталимове, а начальник синів Нефталимових Ахіра, син Енанів;
30: а його військо та їхній перелік п'ятдесят і три тисячі й чотириста.
31: Усіх перелічених Данового табору сто тисяч і п'ятдесят і сім тисяч і шістсот. Вони рушать наостанку за прапорами своїми.
32: Оце перелічені Ізраїлевих синів за домами батьків своїх, усіх перелічених тих таборів за своїми військовими відділами шістсот тисяч і три тисячі й п'ятсот і п'ятдесят.
33: А Левити не перелічені серед Ізраїлевих синів, як Господь наказав був Мойсеєві.
34: І Ізраїлеві сини зробили все, що Господь наказав був Мойсеєві, так вони таборували за прапорами своїми, і так рушали кожен за своїми родами при домі своїх батьків.
← попередній розділнаступний розділ →