Святе Письмо

Книга Ісуса Навина

← попередній розділнаступний розділ →
Розділ 21
1: І підійшли голови домів батьків Левієвих до священика Елеазара й до Ісуса, сина Навинового, та до голів домів батьків племен Ізраїлевих синів,
2: та й говорили до них у Шіло в ханаанському Краї, кажучи: Господь наказав був через Мойсея дати нам міста на сидіння, а їхні пасовиська для нашої худоби.
3: І дали Ізраїлеві сини Левитам зо свого наділу на наказ Господній ті міста та їхні пасовиська.
4: І вийшов жеребок для родів кегатеянина. І були синам священика Аарона з Левитів від племени Юдиного, і від племени Симеонового, і від племени Веніяминового тринадцять міст.
5: А Кегатовим синам, що позосталися з родів племени Єфремового й з племени Данового та з половини племени Манасіїного жеребком дісталося десять міст.
6: А для Ґершонових синів від родів Іссахарового племени, і від Асирового племени, і від Нефталимового племени, і від половини Манасіїного племени в Башані жеребком дісталося тринадцять міст.
7: Мерарієвим синам за їхніми родами дісталося від племени Рувимового, і від племени Ґадового, і від племени Завулонового дванадцять міст.
8: І дали Ізраїлеві сини Левитам ті міста та їхні пасовиська, як наказав був Господь через Мойсея, жеребком.
9: І дали вони з племени синів Юдиних та з племени синів Симеонових ті міста, що будуть нижче названі йменням своїм.
10: І було для Ааронових синів із родів кегатеянина, з Левієвих синів, бо їм був жеребок найперше.
11: І дали їм місто Кір'ят, батька велетнів Арби, воно Хеврон, на Юдиних горах, та його пасовиська навколо нього.
12: А мійське поле та оселі його дали Калеву, синові Єфуннеєвому, на власність його.
13: А синам священика Аарона дали місто сховища вбійника: Хеврон та його пасовиська, і Лівну та її пасовиська,
14: і Яттір та його пасовиська, і Ештемоа та її пасовиська,
15: і Холон та його пасовиська, і Девір та його пасовиська,
16: і Аїн та його пасовиська, і Ютту та її пасовиська, Бет-Шемеш та його пасовиська, дев'ять міст від двох тих племен.
17: А від Веніяминового племени: Ґів'он та його пасовиська, Ґеву та її пасовиська,
18: Анатоль та його пасовиська, і Алмон та його пасовиська, міст четверо.
19: Усіх міст Ааронових синів, священиків, тринадцять міст та їхні пасовиська.
20: А родам Кегатових синів, Левитам, що позостали від Кегатових синів, міста їхнього жеребка були від Єфремового племени.
21: І дали їм місто сховища вбійника: Сихем та його пасовиська, на Єфремовій горі, і Ґезер та його пасовиська.
22: І Ківцаїм та його пасовиська, і Бет-Хорон та його пасовиська, міст четверо.
23: А від Данового племени: Елтеке та його пасовиська, Ґіббетон та його пасовиська,
24: Айялон та його пасовиська, Ґат-Ріммон та його пасовиська, міст четверо.
25: А від половини Манасіїного племени: Таанах та його пасовиська, і Ґат-Ріммон та його пасовиська, міст двоє.
26: Усіх міст десять та їхні пасовиська для родів позосталих Кегатових синів.
27: А для Ґершонових синів з Левієвих родів від половини Манасіїного племени місто сховища вбійника: Ґолан у Башані та його пасовиська, і Беештера та її пасовиська, міст двоє.
28: А від Іссахарового племени: Кіш'йон та його пасовиська, Доврат та його пасовиська,
29: Ярмут та його пасовиська, Ен-Ґаннім та його пасовиська, міст четверо.
30: А від Асирового племени: Міш'ал та його пасовиська, Ардон та його пасовиська,
31: Хелкат та його пасовиська, Рехов та його пасовиська, міст четверо.
32: А від Нефталимового племени місто сховища вбійника: Кедеш у Ґаліл та його пасовиська, і Хаммот-Дор та його пасовиська, і Картан та його пасовиська, міст троє.
33: Усіх міст Ґершонових за їхніми родами тринадцять міст та їхні пасовиська.
34: А для родів Мерарієвих синів, Левитів, позосталих від племени Завулонового: Йокнеам та його пасовиська, Карта та її пасовиська.
35: Дімна та її пасовиська, Нагалал та його пасовиська, міст четверо.
36: А від Рувимового племени: Бецар та його пасовиська, і Ягца та її пасовиська,
37: Кедемот та його пасовиська, і Мефаат та його пасовиська, міст четверо.
38: А від Ґадового племени місто сховища вбійника: Рамот у Ґілеаді та його пасовиська, і Маханаїм та його пасовиська,
39: Хешбон та його пасовиська, Язер та його пасовиська, усіх міст четверо.
40: Усіх міст для Мерарієвих синів за їхніми родами, що позосталися з Левієвих родів, було за їхнім жеребком дванадцять міст.
41: Усіх Левієвих міст серед власности Ізраїлевих синів сорок і вісім міст та їхні пасовиська.
42: Будуть ті міста такі: кожне місто з пасовиськом його навколо нього, так для всіх тих міст.
43: І дав Господь Ізраїлеві ввесь той Край, що присягнув був дати його їхнім батькам, і вони посіли його та й осілися в ньому.
44: І Господь дав їм мир навколо, усе так, як присягнув був їхнім батькам. І ніхто зо всіх їхніх ворогів на встояв перед ними, усіх їхніх ворогів Господь дав у їхню руку.
45: Нічого не було невиконаного з усього того доброго слова, що Господь говорив до Ізраїлевого дому, усе збулося.
← попередній розділнаступний розділ →