Святе Письмо

Книга Левит

← попередній розділ
Розділ 27
1: І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:
2: Промовляй до Ізраїлевих синів та й скажеш їм: Коли хто складає обітницю Богові за твоєю оцінкою душ для Господа,
3: то буде твоя оцінка: чоловіка від віку двадцяти літ і аж до віку шостидесяти літ, і буде твоя оцінка п'ятдесят шеклів срібла на міру шеклем святині;
4: а якщо жінка вона, то буде твоя оцінка тридцять шеклів.
5: А якщо від віку п'яти літ і до віку двадцяти літ, то буде твоя оцінка: чоловіка двадцять шеклів, а для жінки десять шеклів.
6: А якщо від віку місяця й аж до віку п'яти літ, то буде твоя оцінка: чоловіка п'ять шеклів срібла, а для жінки твоя оцінка три шеклі срібла.
7: А якщо від віку шостидесяти літ і вище: якщо чоловік, то буде твоя оцінка п'ятнадцять шеклів, а для жінки десять шеклів.
8: А якщо він обіднілий проти твоєї оцінки, то поставить його перед священиком, і священик оцінує його, за тим, що спроможна рука того, хто обіцяв, оцінує його священик.
9: А якщо буде худоба, що з неї приносять жертву для Господа, усе, що дається із неї для Господа, буде святощами.
10: Не вільно обміняти її, ані заступити її, добру злою, або злу доброю; а якщо справді заступить худобу худобою, то буде вона та заступство її буде святощами.
11: А якщо та всяка худоба нечиста, що з неї не приносять жертов для Господа, то він поставить ту худобу перед священиком,
12: і священик оцінує її чи то добре, чи недобре. Як оцінує священик, так нехай буде.
13: А якщо він справді викупить її, то додасть п'яту частину її над оцінку твою.
14: А коли хто посвятить дім свій на святість для Господа, то священик оцінує його чи то добре, чи недобре. Як оцінує його священик, так стане.
15: А якщо той, хто посвячує, викупить свого дома, то додасть п'яту частину срібла твоєї оцінки над нього, і буде його.
16: А якщо хтось посвятить Господеві з поля своєї посілости, то буде оцінка твоя посівом його, посів хомера ячменю за п'ятдесят шеклів срібла.
17: Якщо він посвятить своє поле від ювілейного року, то воно стане за оцінкою твоєю.
18: А якщо посвятить поле своє по ювілеї, то священик облічить йому те срібло за роками, позосталими до ювілейного року, і те буде відняте від оцінки твоєї.
19: А якщо справді викупить те поле той, хто посвячує його, то додасть п'яту частину срібла оцінки над нього, і стане воно його.
20: А якщо він не викупить поля того, і якщо він продасть те поле кому іншому, то вже не буде воно викуплене.
21: І буде те поле, коли воно вийде в ювілеї, святість для Господа, як поле закляття, для священика буде посілість ним.
22: А якщо він посвятить Господеві поле купівлі своєї, що не з поля посілости його,
23: то священик облічить йому суму твоєї оцінки аж до ювілейного року, і дасть твою оцінку того дня, як святість для Господа.
24: В ювілейному році вернеться те поле до того, від кого купив його, що його посілість тієї землі.
25: А вся оцінка твоя буде шеклем святині, двадцять ґер буде шекель.
26: Тільки перворідного в худобі, що визнане, як перворідне для Господа, ніхто не посвятить його, чи то віл, чи то овечка, Господеві воно!
27: А якщо в худобі нечистій, то викупить за твоєю оцінкою, і додасть п'яту частину над нього. А якщо не буде викуплене, то буде продане за оцінкою твоєю.
28: Тільки кожне закляття, що людина заклене Господеві зо всього, що його, від людини, і худоби, і від поля його посілости, не буде продане й не буде викуплене, воно найсвятіше для Господа.
29: Кожне закляття, що буде оголошене за закляття з-посеред людей, не буде викуплене, буде конче забите.
30: А всяка десятина з землі, з насіння землі, з плоду дерева, Господеві воно, святощі для Господа!
31: А якщо дійсно викупить хтось свою десятину, той додасть п'яту частину її над неї.
32: А всяка десятина худоби великої та худоби дрібної, усе, що перейде під палицею, десяте буде святість для Господа.
33: Не буде перебирати між добрим та злим, і не замінить його. А якщо справді заступить його, то буде воно та заступство його, буде святість, не буде викуплене.
34: Оце заповіді, що Господь наказав Мойсеєві для Ізраїлевих синів на Сінайській горі.
← попередній розділ