Біблія українською мовою

Старий Завітпереклад Івана Огієнка
       Новий Завітпереклад Волинської єпархії Української Православної Церкви

Книга пророка Єремії

← попередній розділнаступний розділ →
Розділ 16
1: І було до мене слово Господ­нє:
2: не бери собі дружини, і нехай не буде у тебе ні синів, ні дочок на місці цьому.
3: Бо так говорить Господь про синів і дочок, які народяться на місці цьому, і про матерів їхніх, які народять їх, і про батьків їхніх, які породять їх на цій землі:
4: тяжкою смертю помруть вони і не будуть ні оплакані, ні похо­вані; будуть гноєм на поверхні землі; мечем і голодом будуть знищені, і трупи їхні будуть споживою птахам небесним і звірам земним.
5: Бо так говорить Господь: не входь у дім тих, що ремствують, і не ходи плакати і тужити з ними; бо Я відняв від цього народу,— говорить Господь,— мир Мій і милість і жаль.
6: І пом­руть великі і малі на землі цій; і не будуть поховані, і не будуть оплакувати їх, ні терзати себе, ні стригтися заради них.
7: І не будуть перелом­лювати для них хліб у сумі, для утішення за померлим; і не подадуть їм чаші втіхи, щоб пити по батькові їх і матері їх.
8: Не ходи також і у дім бенкету, щоб сидіти з ними, їсти і пити;
9: бо так говорить Господь Са­ваоф, Бог Ізраїлів: ось, Я припиню у місці цьому в очах ваших і у дні ваші голос радости і голос веселощів, голос нареченого і голос нареченої.
10: Коли ти перекажеш народу цьому всі ці слова, і вони скажуть тобі: «за що вирік на нас Господь усю цю велику біду, й у чому наша неправда, і який наш гріх, яким згрішили ми перед Господом Богом нашим?»—
11: тоді скажи їм: за те, що батьки ваші залишили Мене,— говорить Господь,— і пішли слідом інших богів, і служили їм, і поклонялися їм, а Мене залишили, і закону Мого не зберігали.
12: А ви робите ще гірше за батьків ваших і живете кожен за впертістю злого серця свого, щоб не слухати Мене.
13: За це викину вас із землі цієї у землю, якої не знали ні ви, ні батьки­ ваші, і там будете служити іншим богам день і ніч; бо Я не виявлю до вас милосердя.
14: Тому ось, приходять дні,— говорить Господь,— коли не будуть уже говорити: «живий Гос­подь, Який вивів синів Ізраїлевих із землі Єгипетської»;
15: але: «живий Господь, Який вивів синів Ізраїлевих із землі північної і з усіх земель, в які вигнав їх»: бо поверну їх у зем­лю їхню, яку Я дав батькам їхнім.
16: Ось, Я пошлю багато рибалок,— говорить Господь,— і будуть ловити їх; а потім пошлю багато мисливців, і вони проженуть їх з усякої гори, і з усякого пагорба, і з ущелин скель.
17: Бо очі Мої на усіх шляхах їхніх; вони не приховані від лиця Мого, і неправда їхня не прихована від очей Моїх.
18: І воздам їм насамперед за неправду їхню і за подвійний гріх їхній, тому що осквернили землю Мою, трупами гидких своїх і мерзотами своїми наповнили насліддя Моє.
19: Господи, сила моя і кріпкість моя і притулок мій у день скор­боти! до Тебе прийдуть народи від країв землі і скажуть: «тільки неправду успадкували наші батьки, пустоту і те, у чому немає ніякої користи».
20: Чи може людина зробити собі богів, які, втім, не є боги?
21: Тому, ось Я покажу їм нині, покажу їм руку Мою і могутність Мою, і пізнають, що ім’я Моє— Господь.
← попередній розділнаступний розділ →