Святе Письмо

Перша книга хроніки

наступний розділ →
Розділ 1
1: Адам, Сиф, Енош,
2: Кенан, Магалел'їл, Яред,
3: Енох, Метушелах, Ламех,
4: Ной, Сим, Хам та Яфет.
5: Сини Яфетові: Ґомер, і Маґоґ, і Мадай, і Яван, і Тувал, і Мешех, і Тірас.
6: А сини Ґомерові: Ашкеназ і Діфат, і Тоґарма.
7: А сини Яванові: Еліша й Таршіша, кіттяни й роданяни.
8: Сини Хамові: Куш і Міцраїм, Пут і Ханаан.
9: А сини Кушеві: Шева, і Хавіла, і Савта, і Раама, і Савтеха. А сини Рамині: Шева й Дедан.
10: А Куш породив Німрода, він зачав бути велетом на землі.
11: А Міцраїм породив лудян, і анам'ян, і легав'ян, і нафтух'ян,
12: і патрусян, і каслух'ян, що вийшли звідти филистимляни, і кафторян.
13: А Ханаан породив Сидона, свого первородженого, і Хета,
14: і євусеянина, і амореянина, і ґірґашеянина,
15: і хіввеянина, і аркеянина, і сінеянина,
16: і арвадянина, і цемарянина, і хаматянина.
17: Сини Симові: Елам, і Ашшур, і Арпахшад, і Луд, і Арам. Сини Арамові: і Уц, і Хул, і Ґетер, і Мешех.
18: А Арпахшад породив Шалаха, а Шалах породив Евера.
19: А Еверові народилося двоє синів, ім'я одному Пелеґ, бо за його днів була поділена земля, а ім'я брата його Йоктан.
20: А Йоктан породив Алмодада, і Шелефа, і Хацармавета, і Єраха,
21: і Гадорама, і Узала, і Діклу,
22: і Евала, і Авімаїла, і Шеву,
23: і Офіра, і Хавілу, і Йовава, усі вони сини Йоктанові.
24: Сим, Арпахшад, Шелах,
25: Пелеґ, Реу,
26: Серуґ, Нахор, Терах,
27: Аврам, він же Авраам.
28: Сини Авраамові: Ісак та Ізмаїл.
29: Оце їхні нащадки: первороджений Ізмаїлів Невайот, і Кедар, і Адбеїл, і Мівсам,
30: Мішма, і Дума, Масса, Хадад, і Тема,
31: Єтур, Нафіш, і Кедема, оце вони сини Ізмаїлові.
32: А сини Кетури, Авраамової наложниці: вона породила Зімрана, і Йокшана, і Медана, і Мідіяна, і Їшбака, і Шуаха. А Йокшанові сини: Шева й Дедан.
33: А Мідіянові сини: Ефа, і Ефер, і Ханох, і Авіда, і Елдаа, ці всі сини Кетури.
34: А Авраам породив Ісака. Ісакові сини: Ісав і Ізраїль.
35: Ісавові сини: Еліфаз, Реуїл, і Єуш, і Йалам, і Кора.
36: Сини Еліфазові: Теман і Омар, Цефі й Ґатам, Кеназ і Тімна, і Амалик.
37: Сини Реуїлові: Нахат, Зерах, Шамма й Мізза.
38: А сини Сеїрові: Лотан, і Шовал, і Ців'он, і Ана, і Дішон, і Ецер, і Дішан.
39: А сини Лотанові: Хорі, і Гомам, і Ахот, Лотан, Тімна.
40: Сини Шовалові: Ал'ян, і Манахат, і Евал, Шефі, і Онам. А сини Ців'онові: Айя й Ана.
41: А сини Анині: Дішон. А сини Дішонові: Хамран, і Ешбан, і Їтран, і Керан.
42: Сини Ецерові: Білган, і Зааван, Яакан. Сини Дішонові: Уц та Аран.
43: А оце царі, що царювали в Едомовому краї перед зацарюванням царя в Ізраїлевих синів: Бела, Беорів син, а ім'я його міста Дінгава.
44: І помер Бела, а замість нього зацарював Йовав, Зерахів син з Боцри.
45: І помер Йовав, а замість нього зацарював Хушам із краю теманянина.
46: І помер Хушам, а замість нього зацарював Гадад, Бедадів син, що побив був Мідіяна на Моавському полі, а ім'я місту його Авіт.
47: І помер Гадад, а замість нього зацарював Самла з Масреки.
48: І помер Самла, а замість нього зацарював Саул з Рехевот-Ганнагару.
49: І помер Саул, а замість нього зацарював Баал-Ханан, син Ахборів.
50: І помер Баал-Ханан, а замість нього зацарював Гадад, а ім'я його міста Раї, а ім'я жінки його Мегетав'їл, дочка Матреда, дочки Ме-Загавової.
51: І помер Гадад. І були потому провідники Едому: провідник Тімна, провідник Ал'я, провідник Єтет,
52: провідник Оголівама, провідник Ела, провідник Пінон,
53: провідник Кеназ, провідник Теман, провідник Мівцар,
54: провідник Маґдіїл, провідник Ірам, оце провідники Едому.
наступний розділ →