Біблія українською мовою

Старий Завітпереклад Івана Огієнка
       Новий Завітпереклад Волинської єпархії Української Православної Церкви

Перша книга Параліпоменон

наступний розділ →
Розділ 1
1: Адам, Сиф, Єнос,
2: Каїнан, Ма­­лелеїл, Іаред,
3: Єнох, Мафусал, Ламех,
4: Ной, Сим, Хам і Яфет.
5: Сини Яфета: Гомер, Магог, Мадай, Іаван, [Єлиса,] Фувал, Мешех і Фирас.
6: Сини Гомера: Аскеназ, Рифат і Фогарма.
7: Сини Іавана: Єлиса, Фарсис, Киттим і Доданим.
8: Сини Хама: Хуш, Мицраїм, Фут і Ханаан.
9: Сини Хуша: Сева, Хавила, Савта, Раама і Савтеха. Сини Раами: Шева і Дедан.
10: Хуш породив такожНимрода: цей став сильним на землі.
11: Мицраїм породив: Лудима, Ана­ми­ма, Легавима, Нафтухима,
12: Патрусима, Каслухима, від якого пішли фи­листимляни, і Кафторима.
13: Ха­наан породив Сидона, первістка­ свого,­ Хета,
14: Ієвусея, Аморрея, Гер­гесея,
15: Евея, Аркея, Синея,
16: Арвадея, Цемарея і Хамафея.
17: Сини Сима: Елам, Ассур, Арфак­сад, Луд і Арам. [Сини Арама:] Уц, Хул, Гефер і Мешех.
18: Арфаксад [по­родив Каїнана, Каїнан же] породив Салу, Сала ж породив Евера.
19: У Евера народилися два сини: ім’я одному Фалек, тому що у дні його розділилася земля; ім’я братові його Іоктан.
20: Іоктан породив Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Ієраха,
21: Гадорама, Узала, Диклу,
22: Евала, Авимаїла, Шеву,
23: Офира, Хавилу та Іовава. Усі ці сини Іоктана.
24: [Сини ж] Симові: Арфаксад, [Каїнан,] Сала,
25: Евер, Фалек, Рагав,
26: Серух, Нахор, Фарра,
27: Аврам, він же Авраам.
28: Сини Авраама: Ісаак та Ізмаїл.­
29: Ось родовід їх: первісток Ізмаїлів Наваїоф, за нимКедар, Адбеел, Ми­в­­­сам,
30: Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема,
31: Ієтур, Нафиш і Кедма. Це сини Ізмаїлові.
32: Сини Хеттури, наложниці Авраамової: вона народила Зимрана, Іокшана, Медана, Мадиана, Ішбака і Шуаха. Сини Іокшана: Шева і Дедан. [Сини Деданові: Рагуїл,­ Навдеїл, Ассуриїм, Ас­тусиїм і Асомин.]
33: Сини Мадиана: Ефа, Ефер, Ханох, Авида й Елдага. Всі ці сини Хеттури.
34: І породив Авраам Ісаака. Сини Ісаака: Ісав та Ізраїль.
35: Сини Ісава: Елифаз, Рагуїл, Ієус, Ієглом і Корей.
36: Сини Елифаза: Феман, Омар, Цефо, Гафам, Кеназ; [Фим­на ж, наложниця Елифазова, народила йому] Амалика.
37: Сини Рагуїла: Нахаф, Зерах, Шамма і Миза.
38: Сини Сеїра: Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, Дишон, Ецер і Дишан.
39: Сини Лотана: Хори і Гемам; а сест­ра у Лотана: Фимна.
40: Сини Шовала: Алеан, Манахаф, Евал, Шефо й Онам. Сини Цивеона: Аїа й Ана.
41: Діти Ани: Дишон [і Оливема, дочка Ани]. Сини Дишона: Хемдан, Ешбан, Іфран і Херан.
42: Сини Ецера: Билган, Зааван і Акан. Сини Дишана: Уц і Аран.
43: Ці є царі, які царювали в землі Едома, раніше ніж став цар над си­нами Ізраїлевими: Бела, син Веора, й ім’я місту його— Дингава;
44: і помер Бела, і став царем після нього Іовав, син Зераха, з Восори.
45: І помер Іовав, і став царем після нього Хушам, із землі феманитян.
46: І помер Хушам, і став царем після нього Гадад, син Бедадів, який уразив мадианитян на полі Моава; ім’я міс­ту його: Авив.
47: І помер Гадад, і став царем після нього Самла, з Масреки.­
48: І вмер Самла, і став царем після нього Саул з Реховофа, щобіля річки.
49: І помер Саул, і став царем піс­ля нього Баал-Ханан, син Ахбора.
50: І помер Баал-Ханан, і став царем після нього Гадар; ім’я місту його Пау; ім’я дружини його Мегетавеель, дочка Матреда, дочка Мезагава.­
51: І помер Гадар. І були старійшини у Едома: старійшина Фимна, старійшина Алва, старійшина Ієтеф,
52: старійшина Оливема, старійшина Ела, старійшина Пинон,
53: старійшина Кеназ, старійшина Феман, старій­шина Мивцар,
54: старійшина Маг­диїл, старійшина Ірам. Ось старійшини ідумейські.
наступний розділ →