...
Без категорії,  Житія святих,  Квітень

Преподобний Даниїл Переяславський

Місяця квітня на 7-й день

Преподобний Данило Переяславській, у миру Димитрій народився в місті Переяславлі від благочестивих батьків Костянтина і Феодосії. З юних літ він прагнув до строгих християнських подвигів. Одного разу, почувши житіє преподобного Симеона Стовпника, Димитрій дістав волосяний мотузок і таємно обв’язався нею для наслідування подвигу преподобного. Мотузок врізався в його тіло. Коли батьки вмовляли Димитрія зняти мотузок, маленький подвижник просив своїх батьків: «Дайте мені постраждати за гріхи мої».

Пізніше Димитрій отримав освіту у монастирі, де ігуменом був їх родич, всіма шанований старець Іона. Тут зажевріла у вразливій душі Димитрія любов до чернечого життя. Проте, боячись, щоб батьки і родичі не перешкодили виконанню його наміру, він разом з своїм братом Герасимом таємно пішов у монастир преподобного Пафнутія Боровського. Димитрій, прийнявши чернечий постриг з ім’ям Даниїл, під керівництвом досвідченого старця святого Левкія Волоколамського прожив у цьому монастирі десять років.

Згодом преподобний Даниїл повернувся на батьківщину, в Переяславль, і поселився в Горицькому монастирі. Спочатку він був просфорником, потім його висвятили в священний сан. До нього почали приходити на сповідь та за духовними порадами.

Як майстерний лікар, преподобний Даниїл зціляв душевні рани, і ніхто не йшов від преподобного невтішеним і без душевної користі. Але особливо серце його було відкрите мандрівникам і людям, пригніченим різними бідами, – вони завжди знаходили у нього допомогу і рятівне слово утіхи.

Преподобний Даниїл звершив особливий подвиг любові до ближнього – померлих, вбитих, замерзлих бідняків він на своїх руках приносив на загальну братську могилу для бідних, що називалася скудельницею. Там відспівував і поминав завжди при служінні літургії. Місце це добре було видно з монастиря. Часто виходив преподобний вночі з келії і дивився в ту сторону, де був видний ряд загальних могил скудельниці. Він говорив собі: «Скільки серед похоронених тут угодників Божих? Їх негідний весь світ…» І Бог вселив йому думку влаштувати при скудельниці церкву, щоб поминалися в ній душі там лежачих.

Преподобний Даниїл почав будівництво храму для поминання похоронених на честь Всіх святих. Навколо храму декілька ченців збудували собі келії, утворивши таким чином невеликий монастир.

Щодня преподобний Даниїл приходив з Горицького монастиря, в якому він ще залишався насельником, в створену ним нову обитель наставляти ченців у чернечих чеснотах, брати участь у сумісних службах і будівництві нових монастирських будівель і храмів.

У 1525 році по волі великого князя преподобний Даниїл перейшов настоятелем у свій монастир. Одна з головних заповідей, яку виклав ченцям новий настоятель, закликала, окрім постійної молитви про душі похоронених у скудельниці безвісних християн, приймати всіх мандрівників, убогих і голодуючих. Бідняки і жебраки завжди знаходили в обителі притулок і одержували милостиню. Знаючи любов преподобного до нещасних, багато хто приносив до воріт монастиря хворих та покалічених і залишав їх там.

Святий Даниїл приймав всіх убогих і з радістю годував, одягав і лікував їх. Під час голоду, коли в монастирській житниці залишалося хліби на декілька днів, він віддав його убогій вдові з дітьми, і з тих пір в нагороду за милосердя преподобного мука в житниці по волі Божій не убожіла протягом всього голоду.

Святий Даниїл одержав від Господа дар чудотворіння. Багато хто дивувався з його прозорливості, уміння читати таємні помисли і бачити події на відстані. По його молитвах хворі одужували, а розбійники приносили покаяння.

Передчуваючи наближення кончини, преподобний Даниїл постригся у велику схиму і, скликавши своїх учнів, дав їм останнє повчання:

«Отці і братія, Богом зібране стадо! Всіма силами зберігайте Божественні заповіді та передання святих отців; не забувайте своєї обіцянки при постригу, любіть один одного, носіть неміч немічних … особливо ж бережіть чистоту душевну і тілесну, завжди майте в душі плач про смертну годину і про подяку кожному у справах його…».

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Даниилу Переяславскому, глас 3

От ю́ности, блаже́нне,/ всего́ себе́ Го́сподеви возложи́в,/ вы́ну повину́яся Бо́гу,/ проти́вяся же диа́волу,/ стра́сти грехо́вныя победи́л еси́,/ тем сам храм Бо́жий быв,/ и оби́тель кра́сну во сла́ву Пресвяты́я Тро́ицы воздви́гнув,/ и со́бранное тобо́ю в ней ста́до Христо́во/ богоуго́дно упа́с,/ преста́вился еси́ к ве́чным оби́телем,/ о́тче Дании́ле./ Моли́ Триипоста́снаго во Еди́ном Существе́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобному Даниилу Переяславскому, глас 1

От позна́ния себе́ прише́д в позна́ние Бо́га/ и благоче́стием к Нему́ восприи́м нача́ло чу́вства вну́тренняго,/ ра́зум свой плени́л в послуша́ние ве́ры;/ тем и, по́двигом до́брым подвиза́вся,/ дости́гнул еси́ в ме́ру во́зраста соверше́нна исполне́ния Христо́ва,/ я́ко Бо́жие тяжа́ние, Бо́жие зда́ние, де́лал еси́ бра́шно, не ги́блющее,/ но бра́шно, пребыва́ющее в живо́т ве́чный./ Да бу́дут единоду́шно вси насажде́ние Госпо́дне в сла́ву,// моли́, блаже́нне, Еди́наго Человеколю́бца Бо́га.

Ин кондак преподобному Даниилу Переяславскому, глас 8

Невече́рняго Све́та пресве́тлое свети́ло,/ жития́ чистото́ю просвеща́ющее всех,/ яви́лся еси́, о́тче Дании́ле:/ о́браз бо и пра́вило и́ноком был еси́,/ сирота́м же оте́ц и пита́тель вдови́цам./ Сего́ ра́ди и мы, ча́да твоя́, вопие́м ти:/ ра́дуйся, ра́досте и ве́нче наш;/ ра́дуйся, мно́гое имы́й к Бо́гу дерзнове́ние;// ра́дуйся, гра́ду на́шему ве́лие утвержде́ние.

Молитва преподобному Даниилу Переяславскому

О, преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Дании́ле, всесмире́нно к тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: не отступа́й от нас ду́хом твои́м, но всегда́ помина́й нас во святы́х и благоприя́тных моли́твах твои́х ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́: моли́ся Ему́, да не потопи́т нас бе́здна грехо́вная, и да не бу́дем враго́м, ненави́дящим нас, в ра́дование: да прости́т Христо́с Бог наш твои́м предста́тельством за нас вся согреше́ния на́ша, и Свое́ю благода́тию водвори́т среди́ нас единоду́шие и любо́вь, и изба́вит нас от ко́зней и наве́тов диа́вольских, от гла́да, губи́тельства, огня́, вся́кия ско́рби и ну́жды, от боле́зней душе́вных и теле́сных и от напра́сныя сме́рти: да сподо́бит Он нас, притека́ющих к тебе́, в и́стинней ве́ре и покая́нии пожи́ти, христиа́нския, непосты́дныя и ми́рныя кончи́ны живота́ на́шего дости́гнути, и насле́довати Ца́рство Небе́сное, и сла́вити Пресвято́е и́мя Его́ со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ г7:

T ю4ности, бл7жeнне, всего2 себE гдcеви возложи1въ, вы1ну повинyzсz бг7у, проти1вzсz же діaволу, стр†сти грэхw1вныz побэди1лъ є3си2, тёмъ сaмъ хрaмъ бж7ій бы1въ, и3 nби 1тель крaсну во слaву прес™ы1z трbцы воздви1гнувъ, и3 с0бранное тоб0ю въ нeй стaдо хрcт0во бг7оуг0днw ўпaсъ, престaвилсz є3си2 къ вBчнымъ nби1телємъ, џтче даніи1ле.

Кондaкъ, глaсъ и7:

Невечeрнzгw свёта пресвётлое свэти1ло, житіS чистот0ю просвэщaющее всёхъ, я3ви1лсz є3си2, џтче даніи1ле: џбразъ бо и3 прaвило и4нокwмъ бы1лъ є3си2, сиротaмъ же nтeцъ и3 питaтель вдови1цамъ. сегw2 рaди и3 мы2, ч†да тво‰, вопіeмъ ти2: рaдуйсz, рaдосте и3 вёнче нaшъ, рaдуйсz, мн0гое и3мы1й къ бг7у дерзновeніе, рaдуйсz, грaду нaшему вeліе ўтверждeніе.

Ще в розробці

Знайшли помилку